2014. június 15., vasárnap

Így a Katolikus Igazság egyedül áll, ahogy mindig is egyedül állt

P. Trauner prédikációja a Legszentebb Szentháromság ünnepére
Budapest, 2014. június 15. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében


Szeretett testvéreim az Úrban,
„Benedicta sit Sancta Trinitas” – „Áldott legyen a Szentháromság.” (Introitus)
Ami mi gyenge emberi értelmünkkel nehéz bármit is megérteni szent hitünk első és alapvető titkával, a Szentháromsággal kapcsolatban.
Először is azért, mert a teremtésben nem létezik semmi ehhez hasonló. Egy az Isten, de ebben az egy isteni természetében mégis három személy vesz részt.
     Másodszor azért, mert az értelmünk az eredeti bűn következményeként rendkívül elgyengült. Az összes következmények közül ez volt a legpusztítóbb, ahogy ezt Aquinói Szent Tamás, és az Egyház tanítja. Így megpróbálhatjuk ugyan szép szavakkal körülírni ezt a gyönyörű hittitkot, de emberi elménk nem sokat tud felfogni belőle. Még az angyaloknak is anélkül kell imádniuk ezt a titkot, hogy képesek lennének róla fellebbenteni a fátylat.
     Harmadszor pedig azért, mert ez a titok – amit először áldott Szűzanyánk ismerhetett meg az Angyali üdvözletkor, majd később az Apostolok is, közvetlenül Urunk Szenvedése előtt – e titok elválaszt bennünket a világ többi részétől, az emberiség többi részétől, akik ezt nem hajlandóak hinni.
A zsidók, bár elutasítják Urunk tanítását, mégis hisznek Istenben, de nem a Szentháromságban. Ugyanez igaz a muszlimokra is. Ezért teljesen téves a „három egyistenhívő vallásról” beszélni, mert mi nem „ugyanabban az Istenben” hiszünk, mint a zsidók és a mohamedánok. Ha igaz, amit Urunk mond – és az biztosan igaz –, hogy egy az Isten, de három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, akkor hogy lehetne igaz egyszerre az is, hogy Isten csak egy személy, és ezért a zsidók és a muzulmánok többistenhívőséggel és hitetlenséggel vádolhatnak bennünket? Ne hagyjuk magunkat becsapni!
     Hogy létrehozzák az emberiségnek a szabadkőművesek által áhított egységét, egyesek a „hitet” a legkisebb közös nevezőre akarják redukálni. Ezért „kiüresítik Krisztus titkát”, Szenvedését, Halálát és Feltámadását semmisé teszik, mert nem hiszik szavait: ha Urunknak az Atyáról és a Szentlélekről szóló tanítása kétségbe vonható, vagy másképpen is értelmezhető, mint ahogy ezt a Katolikus Egyház tanítja, akkor minden más is, amit Urunk mondott, ugyanígy megkérdőjelezhető. Ez történt a protestánsokkal is: elhagyták a katolikus tanítást, és elveszítették Istent! Legtöbbjük nem hisz Urunk istenségében vagy a Szentlélekben, mert félreértelmezik Isten Szavát.
     Ugyanez történt a görög-keleti egyházzal is: nem akarták alávetni magukat az Apostoli Szentszék ítéletének, és így a kárhozat útjára léptek azzal, hogy megtagadták azt, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, („filioque”, azaz „és a Fiútól” a Hiszekegyben.).
     Így a Katolikus Igazság egyedül áll, ahogy mindig is egyedül állt.
Urunk szavai szerint a világban élünk ugyan, de nem e világból valók vagyunk. Az örök életben kell gyökeret eresztenünk, Isten saját birodalmában, követvén a meghívást, amit arra kaptunk, hogy az Ő fogadott gyermekei legyünk.
Szeretett testvéreim. Azért, hogy keresztényi kötelességeinket minden téren teljesíthessük, a katolikus élet mindig is lemondással járt, és mindig azzal is kell járnia. És üldöztetéssel is. Urunk a nyolc boldogságot egy kilencedikkel folytatta: „Boldogok vagytok, midőn szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudván, minden rosszat mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek, mert ekkor mennyi Atyátok igaz gyermeki vagytok.”
A helyzet, amiben ma élünk, nagyon különleges, és gyorsan közeledik az Antikrisztus megjelenésének ideje. Az Egyházat elhomályosították, ahogy azt Szűz Mária La Selette-ben megjövendölte; az üdvösségre egyetlen reményünk az Ő Szenvedő és Szeplőtlen Szíve, ahogy ezt a Fatimában kinyilvánított szavaiból és kívánságaiból tudjuk. „A pásztort megverték, a nyájat szétszórták.” Olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok. De ha az igazság Napja (sol iustitiae) takarásban is van, a hold még mindig fénylik, és a minimálisan szükséges fényt megadja: „pulchra ut luna”, szépséges, mint a hold, Boldogságos Szűzanyánk nem hagyott el bennünket, és nem is hagyhat el bennünket. És Ő nem tehet mást, minthogy Jézushoz, méhe áldott gyümölcséhez vezet bennünket. (vö. Ave Maria).
     Kövessük hát lépteit; maradjunk hűek kéréseihez és kívánságaihoz, ő pedig majd bizonyosan (ahogy az Egyház tanít minket imádkozni), „a számkivetés után megmutatja nekünk Jézust, méhének áldott gyümölcsét.” (vö. Salve Regina)
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! – Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
[A prédikáció eredeti angol szövege ITT olvasható]

http://katolikus-honlap.hu/1401/trauner.htm

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nektek soha nem szabad más istent imádnotok a Szentháromság Egy Istenen kívül (&157.)


2014. június 14. szombat, 12:40
Mélységesen szeretett leányom, csak egy Isten van – az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélekisten, mind külön személy, de mégis Egy. Nincs három különálló lény, mert mi Egyek Vagyunk: Isten, az Atya, a Mindenség Megteremtője; a Fiúisten, amiképpen megnyilvánult, hogy köztetek éljen, és a Szentlélekisten, Aki mint Ajándék adatott az emberiségnek, amely által az Igazság tudással, új élettel és Szeretetem Erejével tölti el a szíveteket.
Ti, amikor Hozzám jöttök, akkor Atyámhoz jöttök. Amikor a Szentlélek hív benneteket, akkor az az Atyámtól jön. Minden Istentől származik. Nektek soha nem szabad más istent imádnotok a Szentháromság Egy Istenen kívül. De tudnotok kell a következőt: Ahhoz, hogy megismerjétek az Atyát, el kell ismernetek az Emberfiát, mert Nélkülem, Jézus Krisztus nélkül, nem tudjátok megismerni az Atyát.
Isten minden gyermekét szereti, de gyermekei Őt nem szeretik úgy, ahogy kellene. Ez rendben van, mert ők Rajtam keresztül Királyságom részévé fognak válni. Aztán ott vannak azok, akik a gonoszt követik, és akik tudatosan neki adják szabad akaratuk ajándékát. Ezt követően már nem tudják uralni cselekedeteiket, mert a köztük lévő gonosz lélek arra használja fel őket, hogy más sebezhető lelkeket is toborozzanak. Ezek a lelkek nem imádják Istent – helyette ők a Sátánt imádják. Esedezem hozzátok, hogy segítsetek Nekem megmenteni ezeket a szegény, szerencsétlen lelkeket, mert szabad döntésük erejéből ők többé már nem tudják megmenteni a saját lelküket. Azt szeretném, ha imáitokkal kérnétek ezeknek a lelkeknek a sátán fogságából való kiszabadulását, hogy visszatérjenek Hozzám.
A Keresztes Imahadjárat 157. Imája: A fogságban lévő lelkekért
Ó, drága Jézus, mentsd meg azokat a lelkeket, akik hamis isteneknek és a Sátánnak lettek a rabszolgái. Segíts nekünk, hogy imáink által enyhülést vigyünk nekik a megszállottság fájdalmában.
Nyisd meg börtönük kapuját, és mutasd meg nekik az Isten Királyságához vezető utat, még mielőtt a Sátán túszul ejtené őket a Pokol mélységében.
Könyörgünk Hozzád, Jézus, borítsd be ezeket a lelket a Szentlélek Erejével, hogy keressék az Igazságot, és segíts nekik bátorságra lelniük, hogy hátat fordítsanak az ördög csapdáinak és gonoszságainak. Ámen.
A probléma, amellyel ezek a lelkek találkoznak, akik hamis isteneket imádnak az, hogy nyitva hagyják magukat a gonosz lélek előtt, akinek csupán ezek szabad akaratának egy apró töredékére van szüksége ahhoz, hogy megfertőzze őket. A hamis istenek rettenetes veszélybe sodorják a lelkeket. A legnagyobb veszély, amellyel szembesülniük kell, hogy azt hiszik, ezek normális, lelkük számára egészséges gyakorlatok és olyan eszközök, melyeknek segítségével életükben békére és nyugalomra lelnek. Mindaz, amit érezni fognak, nem lesz más, mint fájdalom és bánat.
Óvakodjatok attól a veszélytől, hogy kövessétek az okkultizmus és a new age gyakorlatait, mert ezek nem Tőlem vannak. Egyedül csak Engem, Jézus Krisztust követve lehet Örök Életetek. Az élet ellentéte a halál. A test halála nem a létezésetek végét jelenti. A ti létezésetek egy örökkévalóságra szól. Az Örök Élet egyedül csak Tőlem jön. Az örök halál a Sátántól jön.
Jézusotok

Százhúsz magyar lányt adtak el szexrabszolgának Angliába

Százhúsz magyar nőt kényszerített prostitúcióra az az angliai bűnszervezet, amelynek vezetőit pénteken állították bíróság elé Nagy-Britanniában, írja a blikk.hu. Egy 33 éves férfi és a nővére irodai munkát és bébiszitter állást ígért Angliában, de a kiérkező nőket megfenyegették, elvették útleveleiket és prostitúcióra kényszerítették őket.
A prostituálttá tett nőket azzal zsarolták, hogy azok magyarországi rokonaiknak elmondják, hogy prostituáltként dolgoznak Angliában. A cikk szerint a nőknek 15-40 ezres órabér volt a tarifájuk.
„Az áldozatok súlyos traumát szenvedtek, szorongásuk még akkor sem csillapodott, mikor utólag elmesélték nekünk a történteket. Az egyik rendőrségi tolmács sírva is fakadt, miközben a lányok a velük történt borzalmakat ecsetelték” – idézi a Blikk az ügyben eljáró angliai nyomozót, aki egy helyi lapnak nyilatkozott az ügyről. A letartóztatott férfi például egyszer erőszakos szexre kényszerítette az egyik lányt – aki súlyos sérüléseket szenvedett -, azért mert pizzát mert rendelni a bordélyházba.
A fogva tartott nőknek átlagban napi húsz kuncsaftot kellett fogadniuk, így a rendőrség számításai szerint a letartóztatott testvérpár több millió font, körülbelül egymilliárd forintnyi összeget kerestek, amiből a bűnszervezet vezetői London legelegánsabb részein béreltek luxus apartmanokat.
A letartóztatott nő Magyarországról segédkezett a 18 és 45 év közötti lányok megtévesztésében, átverésében. Őt Budapesten fogták el a rendőrök, majd átadták az angol rendőrségnek. A testvérpár mellett még három embert fogtak el az ügy miatt.
(index)

Putyin: A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát


Az orosz miniszterelnök szerint a kereszténység bölcsője az Atlanti-óceántól az Uralig terjed – ahogy ezt de Gaulle is kijelentette. Mostanra azonban, a hagyományokban bővelkedő, büszke kontinens teljesen átformálta és felforgatta több ezer éves kultúráját.

Sötét erők dolgoznak a jelenlegi modern euro-atlanti világban, amely térben és időben egyaránt pusztít. Putyin így fogalmazott: Ezt a világot olyan sátáni erők irányítják, amelyek elkötelezett hívei a kereszténységnek. Ebben a kultúrában Lady Gaga, az Android, Tim Burton, stb. képviselik az értéket, lesöpörve Mozart, vagy Tolsztoj által teremtett kultúrát.

Ez az új nyugati világ a kereszténység álarca mögött, a fehér emberek nyakába zúdít minden rosszat, az új pápa pedig hátat fordítva a heteroszexualitásnak, szemet huny a homoszexualitás növekvő térnyerése felett. Nem tesz különbséget jó és rossz között, átlép az ősi nyugati keresztény hagyományokon.

A keresztény nyugat jelenleg egy olyan koncepciót vázolt fel, amely befogadja az orosz ortodox lelkeket és az egész birodalmat, amely valamiféle kegy gyakorlása a volt Szovjetúnió múltjának eltörléséért.

Az euro-atlanti civilizáció három nagyhatalma – az Egyesült Államok (amely leginkább a mátrixra hasonlít, legkevésbé sem nemzetállamra), Anglia (intellektuálisan a legveszélyesebb, gondoljunk csak például Bacon lázadására) és Franciaország (amely 1789 óta hasznosan idióta tagja a pokoli hármas szövetségnek) -, olyan lázadó angyalok, akik bibliát forgatnak. Ez a bűnös civilizáció felelős a tudományosan megtervezett rendbontásokért, lázadásokért és olyan parádés napirendi pontokat dolgoz ki, amelyek az embereket megosztják, lelküket felaprózzák, majd megsemmisítik.

A szociáldemokrata utópia szajkózása abszurd: az a 300 leggazdagabb amerikai oligarcha beszél humanitárius viselkedésről és világbékéről, akiknek vagyona 2300 milliárd dollár és akik az emberek lelkével a legcsekélyebb mértékben sem foglalkoznak. A világot fenekestől felfordítani, megosztani és bankautomatákat gyártani, ez az egyetlen programjuk. Ez az egész, ami zajlik, Hamletbe illő zakkant színjáték.

Gustav Flaubert a Salammbo c. könyvében, írt az oligarchikus világról és a keleti civilizációról. Leírja, hogy a nyugat mennyire a pénz megszállottja, hogyan képes manipulálni az embereket degenerált, mocskos tervének végrehajtásához. Leginkább Karthágóhoz hasonlítható ez a trend, ahol a vallás rendszeresen szedte emberi áldozatait, különösen a gyermekeket kínozta kifinomult kegyetlenséggel. Napjainkban a gyermekek éppen ilyen gyötrelmeknek vannak kitéve, gyakran pusztán árut jelentenek az interneten. A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát, amelybe beletartozik a mai Róma és Vatikán is.

Flaubertazt azt mondta, Karthágóban a pénz az úr, ahol az oligarchák szabad kezet kapnak a hatalomhoz és a közvélemény megvásárlásához, ennek következménye a kaotikus politika. Oroszország mindezt tapasztalhatta már Jelcin idején, de ugyanez mondható el a globalizáció, mint az új világrend alapítóiról, a francia Sárközyről és az amerikai Bushról is.

A II. világháború után felépített Bilderberg Európa Amerika autokrata vezetését követte, a Rousseau-féle menetrend azonban értelemszerűen nem volt képes megőrizni a szociális, kulturális és nem utolsó sorban a lelki, de még a demográfiai örökségeket sem. A szemlélet igazán a 90-es évekre bontakozott ki, ma pedig azt tapasztalhatjuk, hogy a vezető német és francia politikusok köpnek saját zászlóikra. Merkel a legutóbbi választási győzelmével végképp hátat fordított a német zászlónak, emellett meg kell említeni, hogy választóinak átlagos életkora 60 év. Itt lenne az ideje, hogy a kiöregedett választók tartózkodjanak a szavazástól.

Vlagyimir Putyin kifejezésénél maradva, az euro-atlanti erők baljós szerepe már Lovecraft rémálmaiban is szerepelt. A múltban, őseink féltek a nagy óceán hullámzásának irányától, de ez semmi rosszat nem jelent. Jean Parvulesco könyvében beszámolt Putyin hihetetlen példamutató szerepéről és egyben rámutat: mostantól az európaiaknak semmi köze Ázsia ősi hagyományaihoz.

Vlagyimir Putyin kifejtette még az euro-atlanti erők sötét mítosza szerint, a háborgó Földközi-tengeren erőszakos szélnek kitett hajó pusztulását, megemlítette Atlantis eltűnését, de kitért a Platón által leírt degenerált áltudományra is.

http://jovonk.info/2014/06/14/putyin-mai-nyugati-mocskos-civilizacio-felulmulja-okori-roma-zullott-tarsadalmat