(Ezeket az imákat a mi Urunk Jézus Krisztus diktálta Barnabásnak, hogy imádkozzuk minden nap, megújulva a Mennyei Atyának kínszenvedése alatt tett felajánlását.)
IMA A SÁTÁN ÉS AZ Ő CSATLÓSAI ELLEN ARATOTT GYŐZELEMÉRT
(1998. JÚLIUS.5.)
A mi Urunk, Jézus Krisztus Kálvária hegyén keresztre feszítésének, és szent halálának minden ellenségei, a sötétség és romlottság fejedelme, minden hazugság atyja: én kiállok az Úr Jézus halála mellett, felajánlom a Mennyei Atyának az Ő fájdalmait, Szent Sebeit, Szent Bal Kezéből kifolyó minden csepp Drága Vérét, a ti bukásotokért,megsemmisítésetekért és megbüntetésetekért. Amen
AZ ÉN URAMNAK. JÉZUS KRISZTUSNAK DRÁGA SZENT VÉRE URALKODJ BENNEM ÉS MINDEN EMBER ÉLETÉBEN! AMEN
IMA A NYÁJ EGYSÉGÉÉRT ÉS VÉDELMÉÉRT
(1998.JÚLIUS.6.)
Mennyei Atyám,felajánlom Neked a Te Szent Fiadnak, a mi Urunk és Mesterünknek, Szent Lábsebéből kiömlő Drága Szent Vérét,Szent Sebeit, fájdalmait minden gyermekedért, akik pásztor nélküli juhokként vándorolnak a rémisztő erdőben. Védd meg őket a vad ragadozóktól, add meg nekik a békét, hogy egyek legyenek és egyesítsd őket úgy, ahogyan a szögek összetartották a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Lábait a kereszten.Amen.
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE URALKODJ MINDÖRÖKKÉ! AMEN
IMA MENEDÉKÉRT JÉZUS KRISZTUS SZENT OLDALÁBAN
(1998.JÚLIUS.7.)
Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák,és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában Szent Szárnyaid alatt oltalmaztad.Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus Szent Kereszthalálát a Tied oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy haza találjunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Amen.
JÉZUS KRISZTUS SZENT OLDALA LÉGY A MENEDÉKHELYÜNK! AMEN
JÉZUS: " Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!"
IMA AZ ŐSÖK ÁTKAITÓL VALÓ MEGSZABADULÁSÉRT
(1998. JÚLIUS .8.)
Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten, Aki a Szeretet, Aki Irgalmas és Jóságos.Tekints egyszülött Fiadra,Jézus Krisztusra és légy irgalmas Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebei és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek,melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, és ments meg drágalátos Vére által.Amen
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE SZABADÍTS MEG AZ ÁTKOKTÓL!
JÉZUS KRISZTUS SZENT SEBEI GYÓGYÍTSÁTOK SEBEINKET!
OSTOROZÁSOD ÁLTALPECSÉTELJ LE MINKET! AMEN
IMA A HIT ÉLETBEN TARTÁSÁÉRT
(1998.JÚLIUS.9.)
Mindenható és Mindentudó Isten, Illés és a próféták Istene, tekints Egyszülött Szent Fiad Szent Fejére és irgalmazz nekünk! Emeld fel és mentsd meg népedet! Felajánlom Neked minden megszégyenítését, fájdalmait,Szent Sebeit és Szent Fejéből kiömlő minden csepp Drága Vért minden gyermekedért, akik ezekben a veszélyes időkben élnek.Erősítsd meg hitünket Szent Fiad kigúnyolásakor szerzett érdemei által és mentsd meg őket Szent Fejének Drága Vércseppjei által. A Te Fiad, Jézus Krisztus szenvedései által tanuljanak meg Benned szenvedni és Benned meghalni.Amen
JÉZUS KRISZTUS SZENT KÍNSZENVEDÉSE NÖVELD HITÜNKET! AMEN
IMA AZ ISTENI AKARAT MEGTESTESÜLÉSÉÉRT
(1998.JÚLIUS.10.)
Mennyei Atyám! Te vagy az élet Teremtője és Szerzője. Szereted teremtett világodat. Ezért küldted Egyszülött Fiadat megváltásunkért, és hogy eljöjjön a Te országod itt a Földön is! Nézz Fiadra, és emeld fel a Te Trónodhoz! Emeld fel Jobb Kezed és mentsd meg népedet! Felajánlom Neked Egyszülött szeretett Szent Fiadnak kínszenvedését, összes fájdalmait, és halálát, a Te dicsőségedért és uralmadért a Földön. Szent Fiad Drága Vérén keresztül köss Új Szövetséget velünk, és hozz vissza minden gyermekedet, a Te Szent Akaratodhoz! Amen
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE URALKODJ MINDÖRÖKKÉ!
HALÁLTUSÁT VÍVÓ JÉZUS KRISZTUS JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! AMEN

IMA A KITARTÁSÉRT,AZ ELJÖVENDŐ FENYÍTÉSEN KERESZTÜL
(1998. JÚLIUS. 13.)
Irgalmas és szerető Atya, a Te akaratod, hogy minden ember megmeneküljön. Tekints kedvesen a Te visszautasított és elítélt Fiadra, Aki a mi bűneinkért kínszenvedett és folyamatosan kínokat él át miattunk! Nézd, mit tett a bűn Egyszülött Szent Fiaddal! Felajánlom Neked minden gyermekedet, akik ebben az istentelen és bűnös világban élnek. Felajánlom Szent Fiad, Jézus Krisztusnak kínszenvedését, visszautasítását, elítélését és megszégyenítését a hitért, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, és a türelemért, hogy kiálljuk a megpróbáltatások szenvedéseit. Szent Fiad kínszenvedésén keresztül harcoljunk a végsőkig! Amen
JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE NÖVELD HITÜNKET!
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE MENTS MEG MINKET! AMEN
IMA A HITBELI ELBUKÁS ELLEN ÉS AZ ELBUKOTT JUHOKÉRT
(1998.JÚLIUS.22.)
Mennyei Szerető Atya, tekints kedvesen Egyszülött Fiadra! Nézd a Te Fiadnak készített keresztet és irgalmazz nekünk. Felajánlom Neked a Te Fiadnak, Jézus Krisztusnak, Emmanuelnek összes fájdalmait,szenvedését és Drága Vérét, mindazokért a gyermekeidért, akik elhagyták hitüket, és akik el fogják hagyni hitüket a világ óriási hegyein és mély völgyein. A Te Fiad érdemei által, Aki értünk háromszor is elesett a Kereszt súlya alatt, erősítsd és emeld fel az elbukott embereket, és szilárdítsd meg őket a hitben! Jézus Krisztus Drága Vérének óceánja által,mely Jeruzsálem utcáin ömlött,erősítsd meg mindazokat, akik égnek a vágytól, hogy megtegyék Akaratodat! Amen
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE ERŐSÍTSD MEG MEGGYENGÜLT LELKÜNKET! AMEN
IMA, A DICSŐSÉG ORSZÁGÁNAK MEGVALÓSULÁSÁÉRT A FÖLDÖN
(1998.JÚLIUS 27.)
Ó,Jóságos és Irgalmas, Mindentudó és Mindenható örök Atya, Alfa és Omega, Aki mindent teremtettél! Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, Aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és Királyságodat megalapítsa a Földön.Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és Drága Szent Vérét, a Szent Kereszt minden ellenségének, az Antikrisztusnak és a Vörös Sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak.Megváltónk Drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint a tajték a napfényben, hogy Királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.Amen
JÉZUS KRISZTUS DRÁGA VÉRE JÖJJÖN EL A TE KIRÁLYSÁGOD! AMEN
JÉZUS:" A Vörös Sárkány és az Antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább,mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön.--Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért--.
GYERMEKEIM. EZEN IMA ÁLTAL AZ ANTIKRISZTUSNAK, A VÖRÖS SÁRKÁNYNAK ÉS CSATLÓSAINAK CSAK RÖVID IDEIG TARTÓ URALMUK LESZ A FÖLDÖN. MINÉL TÖBBET IMÁDKOZZÁTOK, ANNÁL RÖVIDEBB LESZ FÖLDI URALMUK IDEJE."