2012. augusztus 29., szerda

Szenvedés Jézus Krisztusért

Plinius, KisÁzsia római kormányzója a második század elején zavarba jutott a keresztyének miatt, akiket odavittek hozzá kihallgatásra. Ezért levelet írt Trajanus császárnak és tanácsot kért tőle. Többek közt ezt írta arról, amivel kapcsolatban nem talált megoldást. Egy bizonyos kersztyént odavittek Pliniushoz, és miután valami hibát talált benne, megfenyegette: “Száműzetésbe küldlek.“ A keresztyén ezt válaszolta: “Nem teheted, mert az egész világ az én Atyám háza.“ “Akkor megöllek“ – mondta a kormányzó. “Nem teheted, mert életem el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.“ “Elveszem javaidat“ – folytatta Plinius. “Nem teheted, mert kincsem a mennyben van.“ “Elüldözlek az emberek közül, és egy barátod sem marad“ – mondta végső fenyegetésként. A szelíd válasz ez volt: “Nem teheted, mert láthatatlan Barátom van, akitől nem vagy képes elszakítani engem.“ Mit is tehetett ez a szegény, zavarba jutott római kormányzó az élet és halál fölötti hatalmával, kínzásaival, máglyáival az ilyen emberekkel?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ha ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

2012. augusztus 28., kedd, 19:30
Drága szeretett leányom, a világ és az emberek, akik benne élnek, (Isten) tagadásban vannak.
Nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.
Milliárdok futnak zavartan körös – körül, és zsákutcák után hajszolnak egy istent keresve, akinek hűségüket tudják kifejezni.
Az istenekkel, a hamis istenekkel a probléma abban rejlik – akiket, mint egy szobrot, oszlopra állítanak -, hogy ezeket a bálványokat saját maguk készítik. Azért készül a saját alkotásuk, hogy megfeleljen annak az értelmezésnek, amilyennek szerintük Istennek lennie kell.
Ezek az istenek – és leányom, ezekből több százat hoztak létre – a saját képzeletük után alakultak ki.
Ezek az azonos istenek csak egyetlen célt szolgálnak, hogy megfeleljenek a várakozásoknak – melyek az önszeretetből állnak –, hogy milyennek kellene lennie az ideális istenüknek.
Az istenek, melyeket létre hoznak, alaposan ki vannak gondolva. Ők arra az érzésükre hivatkoznak, mely szerint a lelküknek joguk van istenre. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk készített istenek elősegítik jogaikat a csodálatos dolgokra.
Azoknak közületek, akik az Egyetlen Igaz Isten Igazságát nem fogadják el, tudniuk kell a következőket:
Egyedül csak az emberiség Igaz Teremtője adhat szabad akaratot nektek.
Atyám sohasem fog kényszeríteni benneteket, vagy azt parancsolni, hogy bármit is megtegyetek, mert ez lehetetlen.
Amikor ti a hamis isteneket kéritek, hogy gazdagságot adjanak nektek, hogy sikeresekké tegyenek benneteket, vagy amikor az előnyötöket keresitek, akkor ti önzőek vagytok.
Csak akkor tudtok valóban az egy Igaz Istennel kommunikálni, amikor arra kéritek Istent, hogy Szent Akaratának megfelelően adjon nektek ajándékokat.
Ha ti hamis isteneket dicsőítetek, és ha vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, csupán azért, hogy szenvedélyes vágyaitokat kielégítsétek, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.
Ő arra a pillanatra vár, amikor az ilyen kedvezményeket megadhatja nektek. Ne nyissatok ajtót a Hazugság Királyának, mert ennek nagy ára lesz.
Ő, az evilági ajándékokat a lelketekre cseréli ki.
Jézusotok