2012. május 24., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Isten, az Atya: A szenvedés a világban már egyesült Fiam, Jézus, múltbeli szenvedésével

2012. május 23., szerda, 15:38
Drága leányom, beszélj gyermekeimnek arról a szeretetről és védelemről, amelyet azoknak ajánlok, akik hívnak Engem.
Szent Szavam a Földön végre meghallgatásra kerül, és sok lélek készen áll arra, hogy a legnagyobb ugrást tegyék meg a hit terén, hogy átöleljék Fiam, Jézus Krisztus, Isteni Irgalmasságát.
Ők kevésbé tudják, hogy az Új Paradicsomba, a Béke Új Korszakába belépni egyszerű dolog.
Nézzetek fel, és fogadjátok el, hogy ti elsősorban Isten gyermekei vagytok.
Ismerjétek el, hogy Én teremtettem mindenkit közületek, hogy senki sem a véletlen műve közületek, és hogy ti az Én gyermekeim vagytok. Az Én Családom. Az Én szeretteim.
Szívem gyengédsége mindnyájatok iránt tele van szeretettel.
Sokan azt gondolják, hogy mert Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég, akkor a Hatalmam büszkévé tesz Engem.
Ez természetesen nem lehetséges.
Hogyan homályosíthatja el a büszkeség egy szülő igaz szeretetét gyermeke iránt?
Én mindnyájatokért szenvedek. Azokért sírok, akik elvesztek Számomra. Minden Hatalmamat fel fogom használni, hogy visszahozzam elveszett gyermekeimet Családomba, Királyságomba.
Képzeljetek el egy szülőt, akit a gyermeke elutasít. A fájdalom, amit érzek, nem Miattam, Atyjuk miatt van, hanem értük, és azért a gyötrelemért, amelyet el fognak szenvedni, ha nem tudom megmenteni őket.
A szenvedés a világban már egyesült Fiam, Jézus, múltbeli szenvedésével.
Hogy Én miért teszem ezt? Miért engedem meg a szenvedést? Ez a bűnök miatt van.
Azok a bűnösök, akik nem önként jönnek Hozzám, csak mások szenvedése által menthetők meg.
Azok, akik ebben az életben szenvednek, Ajándékaimmal lesznek megjutalmazva a következő életben.
A segítség, amelyet azok a gyermekek ajánlanak fel, akik szeretnek Engem, egy erőteljes fegyver azon erő ellen, ami a sátánnak adatott.
Azok, akik Fiam oldalán harcolnak, hogy megmentsék mások lelkét, az egész emberiséget menthetik meg.
A sátánnak hatalma van, de egyedül csak ez adatott neki; hatalom, amelyet az Ítélet Napjáig nem lehet visszavenni.
Sokan közületek, drága gyermekeim, nem értik az isteni Törvényeket, amelyek ezeket a dolgokat lehetővé teszik. De bízzatok Bennem, mivel Én kinyilatkoztatom ezeket.
A sátán el fogja lopni azon gyermekeim lelkét, akik nem hisznek Bennem, vagy abban a jóságban, amelyet gyermekeimnek biztosítok.
Ő erőtlenné válik, amikor a bűnösök, a szenvedés által hoznak áldozatot, hogy a pokolba jutástól megmentsék testvéreiket.
Amikor gyermekeim a bűnösökért megmenekülésért imádkoznak, akkor tehetetlenné teszik őt.
Az imádság azon gyermekeim fegyvere, akik segíteni szeretnének az egész emberiség megmentésében.
Gyűljetek össze, gyermekeim, Fiammal együtt, és segítsetek Nekem végre egyesíteni a családomat.
Segítsetek Nekem, hogy elvigyelek mindnyájatokat a csodálatos Béke Korszakába.
Csak akkor teljesülhet akaratom úgy a Földön, mint a Mennyben.
Menjetek gyermekeim! Egyesüljetek az imában!
Dolgozzatok Velem, Atyátokkal, hogy segítsetek megmenteni Családomat.
Szeretett Atyátok,
A Magasságos Isten