The Immaculate Heart of Mary
A püspököknek,a papoknak,a Szent Charbel Rend tagjainak,Isten minden gyermekének.akik a világban történő  különböző jelenésekben hisznek és a látnokoknak, prófétáknak.
Meghívlak benneteket egy különleges ajándékra,amelyet szeretnénk megosztani veletek és kérlek benneteket, egyesüljetek velem 2016.szeptember 8-án, hogy együtt ünnepeljünk Égi Édesanyánk születésnapját Oroszország felajánlásával az Ő szeplőtelen Szívének, mivel az Egyházban ezt még nem tették meg (úgy, ahogy Ő kérte).
Ha lehetséges, szóljatok egyházmegyétek püspökeinek, papjainak,hogy ezt ők is tegyék meg ekkor,amennyiben ez lehetséges, és írjátok meg XVI.Benedek pápának, Ferenc pápának, hogy ezt ők is tegyék meg.
Néhány nappal ezelőtt megkértem egy látnokot, Little Rain Dropot, kérdezze meg Jézust, hogy ha mi ezt megtesszük, a felajánlást, akkor megtörténik-e az, ami a Szent Szűz által Oroszországgal kapcsolatban prófétálva lett- , hogy ha nem történik meg a felajánlás, Oroszország elterjeszti tévtanait, terrorját ( a kommunizmust) az egész világon.
Úgy tudom, hogy a Fatimai Csoda, ami 1917-október 13-án  délután 1 órakor( Portugáliában) történt, ugyanaz az óra, mint amikor Jézus meghalt.
Ezért én szeretném ezt a felajánlást ugyanebben az órában megtenni.
Ez az idő
Jeruzsálemben du.3 óra
Portugáliában du.1 óra
Párizsban du.2 óra
Sidneyben este 10 óra
az USA-ban a keleti parton de.8 óra
a nyugati parton reggel 5 óra
Braziliában de. 9 óra.
.
Azt szeretném,ha Égi Édesanyánk megkoronázása  a felajánlással egy mise keretében történne.
Jézus válasza:
Ez nagyon kedves Nekem és főleg  az Én  Édesanyámnak.
Ez nem lesz hatással Oroszország átalakítására/ átalakulására és nem fogja megállítani a kommunizmus terjedését, de sok kegyelem fog áradni Isten gyermekeire.
Ez egy elágazás/választás  lesz azoknak,akik nem hisznek vagy gyűlölik Istent.
Ha ez megtörténik,úgy, ahogy ezt ti tervezitek, az a Sátán sok tervét megállíthatja,amelyeken most munkálkodik, hogy hamarosan megtörténjenek.
Menj békével leányom!   Szeretetem küldöm gyermekeimnek.
Hozzáadván még ehhez a válaszhoz, úgy értesültem, hogy a Nagy Csoda Garabandálban jövő évben Nagycsütörtökön , áprilisban lesz , az Oltáriszentség spanyol vértanújának ,Hermenegild hercegnek napján .
Ezért lehetséges, hogy a Nagyfigyelmeztetés 2016 december 28- a és 2017 Nagyhétje között lesz, ami azt jelenti, hogy a Harmadik Világháborúnak előtte kell megtörténnie.
A világ pénzügyi összeomlása be fog következni, az Egyház-szakadás is és az Antikrisztus ismertté teszi magát.
Jézus újra megerősítette, hogy mindez lehetséges lesz most.
Tehát kedves imádkozó lelkek, egyesüljünk, mint a Szűzanya Nagy  Hadserege,és ajánljuk fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének!
Emlékezzünk, jövőre lesz a 100. évfordulója a Fatimai Jelenéseknek, Portugáliában.
Lúcia nővér, Szent Francisco, Szent Jácinta- imádkozzatok értünk!
Csatolom a felajánlás szövegét, vagy amilyet használni szeretnétek.
Az Isten áldjon mindenkit!
William Costellia.

Megjegyzés a fentiekhez:
A felajánlás szövege nincs lefordítva.
Mindenki kérje a Megkülönböztetés Lelkét, mielőtt bárkinek tovább küldi vagy tovább adja!!!!
Az időpont (2016  dec 28-a - 2017 Nagyhét) - emberi számítás( és a garanandáli prófécia figyelembevétele) az alapján, hogy mikor lesz Szent Hermenegild ünnepe.
Van ilyen szent,   és valóban az volt a próféciákban, hogy a Nagy Csoda az Oltáriszentség egy kevésbé ismert vértanújának napján lesz .
Előtte pedig a Nagyfigyelmeztetés,keresztényüldözés,egyházszakadás háború... - Ha figyelitek a híreket, láthatjátok, ezek hamarosan megtörténnek.
Minden esetre, nem baj, ha tudjuk, van egy ilyen lehetséges sorrendje is az eseményeknek.
Minden Isten kezében van, csak Ő tudja a napot és az órát, de a haladék hamarosan lejár.
"Akinek füle van , hallja meg!"
"VIRRASSZATOK!"

Készüljetek és imádkozzatok!

SZENT HERMENEGILD vértanú


Április 13.
*Hispánia, 550 körül. +Tarragona, 585. április 13.
Vannak olyan mártírok, kiknek vértanúsága egyszerű, világos modellnek felel meg: egy istenellenes, ,,gonosz'' hatalom valamilyen módon kiprovokálja Krisztus szolgáinak hitvallását, hogy azután többé-kevésbé válogatott kegyetlenséggel megbüntesse ezt a hitvallást. Szent Polikárp (lásd: A szentek élete,108. o.) püspök, továbbá a nemes szűz, Szent Ágnes (lásd: A szentek élete, 52. o.) ilyen ,,klasszikus'' mártír. Másokban viszont a hit megvallásához olyan személyes és környezeti adottságok társulnak, amelyek elhomályosítják, sőt olykor a felismerhetetlenségig el is takarják azt. Az ilyen jellegű vértanúságokat nagyon jól ismerjük manapság; megvoltak azonban már a korai évszázadokban is. Közéjük tartozik Hermenegild is, bár mártír címét hivatalosan csak halála után ezer évvel ismerte el az Egyház.
Hermenegild a 6. század közepén született. Apja a nyugati gótok hatalmas királya, Leovigild volt, aki a svéveken és a keletrómaiakon aratott több győzelme után Hispánia uralkodója lett. Országán belül is megszilárdította helyzetét a hatalomra törő nemességgel szemben. A szomszédos frankokkal házassággal biztosított jó viszonyt: a fiának, Hermenegildnek megkérte és megkapta Ingundis királylány kezét. Az ifjú asszony azonban katolikus volt, és az ariánus nyugati gót királyi udvarban csaknem ellenséges légkör vette körül. Úgy látszik, mindenekelőtt Goeswintha, Leovigild második hitvese követett el mindent, hogy menye romlását okozza. Ingundis azonban szilárd maradt, Hermenegild pedig védelmezőn állt asszonya mellé.
Leovigild bizonyára helyesnek tartotta az ifjú pár királyi udvartól való elválását, és átadta Hermenegildnek a helytartóságot birodalma egy részében, Sevilla fővárossal. Ott azután Ingundis hatalmas pártfogóra talált Szent Leander (lásd: 119. o.) püspökben és hatásukra Hermenegild 580-ban katolikus lett. Leovigild felismerte, hogy a királyi ház vallási megoszlása nemcsak belpolitikai feszültséget hozna magával, hanem beláthatatlan nehézséggel járhatna kifelé is. Követelte fiától, hogy térjen vissza az ariánizmusra. Ekkor Hermenegild felvette a királyi címet, érmet veretett a saját nevével, és maga köré gyűjtött mindenkit, aki nem jó érzülettel viseltetett Leovigild uralma iránt, elsősorban a katolikus nemességet. A katolikus nyugati gótoknak ez az önmagában kis csapata könnyen talált szövetségesekre az ország határain túl. A svévek Miro király vezetésével már mintegy húsz év óta katolikusok voltak, a kelet-rómaiak pedig régebb óta. Mindenekelőtt Leovigildtől elszenvedett vereségük hajtotta őket a lázadó fiú táborába.
A király viszonzásul először is az ország hierarchiájára mért csapással válaszolt. Száműzte azokat a püspököket, akiket felelősnek tartott Hermenegild ,,lázadásáért'' és javaikat elkobozta. Messzemenő vallási engedményeket tett az ariánussá lett katolikusoknak. Utána nyílt harcra került sor. A diplomáciában és a hadvezetésben Leovigild volt a jártasabb; az ellenállás megtört. Hermenegildet elárulták, foglyul ejtették, és megfosztották királyságától, de kapott egy lehetőséget élete megtartására: ha kész arra, hogy apja hatalmának való alávetettségét az ariánizmusra történő visszatérésével bizonyítja, szabad lesz. Bizonyára Leovigild politikai indítékai álltak itt előtérben. Hermenegild számára azonban elérkezett hite megvédésének ideje, s ő állhatatos maradt. Miután halálra ítélték, hosszú, kínos fogságot kellett még kiállnia. Apja egy ariánus püspököt küldött hozzá, hogy megáldoztassa. Az Eucharisztiáról hónapok óta lemondani kényszerülő halálraítéltben erős kísértés ébredt, de felismerte a ravaszul szőtt hálót, és nem engedett a kísértésnek. Feldühödött apja ekkor 585. április 13-án, nagyszombaton lefejeztette.
,,Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.'' (Jn 12, 24) A Szentírás eme igéjének gyors beteljesedése már Nagy Szent Gergelyt (lásd: A szentek élete, 511. o.) is bámulatba ejtette, aki Dialógusaiban Leander püspök közlése alapján írta le Hermenegild vértanúságát. Röviddel Hermenegild halála után testvére, Rekkared vette át az uralmat a nyugati gótok birodalmában. Ő is katolikussá lett, és rövid idő alatt az igaz hitre vezette népét. A nemzet és vallás egysége, amelyért Leovigild megölte fiát, abban a hitben valósult meg, amelyért a fiú feláldozta magát.
Hermenegild emléke apja politikai és testvére egyházi sikere mögött háttérbe került, talán éppen azért, mert kortársai még nálunk is kevésbé tudták kibogozni a politikai és vallási problémák szövevényét, melyek halálához vezettek. Ma mégis úgy tekintik Hermenegildet, mint a katolikus Spanyolország nagy patrónusainak egyikét.