2005. július 25., hétfő

Medjugorjei üzenetek 2005. július

2005. július 25.
„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napjaitokat töltsétek meg rövid, és buzgó imádságokkal. Amikor imádkoztok, a szívetek nyitva áll, és Isten különleges szeretettel szeret benneteket és rendkívüli kegyelmeket ad nektek. Ezért használjátok ki ezt a kegyelmi időt és szenteljétek Istennek, jobban, mint eddig valaha. Végezzetek kilencedeket böjttel és önmegtagadással, hogy a Sátán eltávolodjon tőletek, és a kegyelem vegyen körül benneteket. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. július 5., kedd

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. július 1- 2- 3.

5. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Júliusban, Szent Joachim és Szent Anna (Szűz Mária szülei) közbenjárását kérjük, az idősekért, azért, hogy Istennel éljék meg az életük utolsó szakaszát. Engesztelünk azokért az idősekért, akik Isten nélkül: élnek, szenvednek és költöznek el az élők közül. NB: Kedves Idősek és Fiatalok! Legyetek kölcsönösen nagyobb megértéssel és türelemmel egymás iránt!!!
Legyen a röpimánk: “Jézusom, tisztíts meg a Te Szent Véreddel, tölts be Szentlelkeddel!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Van-e bátorságod bűneiddel Jézus irgalmas karjai közé menekülni? Bűneid miatt (hitetlenség, közönyösség, templom kerülés? ) ma is panaszkodik Jézus? Hiszel-e a közös engesztelés világraszóló jó következményeiben? Miattad is mondja a mennyei Atya: “Bánom, hogy megteremtettem az embert”? Megtisztított lélekkel akarod-e befogadni a reád váró nagy örömet? Hiszed-e azt: csak Jézussal lehetsz boldog, elégedett és teljes? Szeretsz-e olyan közösségbe járni ahol az Úr Jézust szeretik? Valaki követ-e a jó úton, amelyen elindultál?
Jézus és Mária példája szerint-szeretettel hallgattál és beszéltél-e?
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005 július elsőpéntekén:
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint?
Jézus Szent Vérével és Szűz Mária Szent Könnyeivel engeszteljünk.
Szemléljük Jézust a Kereszten! Amikor a keresztrefeszített Jézus Szent Szívét egy katona lándzsával átszúrta, abból vér és víz folyt ki! A vér, Jézus Megváltására, a víz, Szűz Mária, mint Társmegváltó, könnyeire hívják fel a figyelmünket. Szűz Mária, aki a Vértanúk Királynője, lélekben élte át Szent Fia szenvedéseit. Jézus testben és lélekben élte át a keresztrefeszítés szenvedését, az emberiség megváltásáért.
Szemléljük Szűz Máriát a kereszt alatt! Amikor az Úr Jézust keresztre feszítették, Szűz Mária, Jézus és irántunk való fájdalomból, bűneink miatt, a kereszt alatt könnyeket hullatott. Ezeket a drága Könnyeket, egy angyal, egy edénybe felfogta és eltette az utolsó időkre. Most, a mennyei Atya, Szent Fia Szent Vérét és Szűz Mária Szent Könnyeit felkínálja az egész emberiségnek.
Jézus Szent Vére és Szűz Mária Szent Könnyei együtt, az utolsó mentőöv az egész világ számára!
Jézus Szent Vére és Szűz Mária Szent Könnyei a legdrágább ajándékok az utolsó időkben. Nem elég ismerni ezeket a rendkívüli kegyelmeket, hanem használni kell, minden nap önmagunk és az egész emberiség javára.
Mi lesz a következménye annak, ha lélekben, Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezzük magunkat és másokat is?
A bűnösök megtérnek; a betegek meggyógyulnak; ügyeink megoldódnak Isten Akarata szerint; találkozni fogunk a Földre visszajövő Jézus Krisztussal, a mi Királyunkkal és Szűz Máriával, a mi Királynőnkkel; a mennyei Atyát megörvendeztetjük; Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve győzni fognak; megmentik az egész világot és az Új Ég és Új Föld megvalósul!
Próbáljuk ki és megtapasztaljuk, Szűz Mária Szent Könnyei bűnbánatra indítanak, Jézus Szent Vére által megbocsát nekünk és mindenkinek.
Nagy a mi felelősségünk! A valóság az, kevés az engesztelő lélek és sok a bűnben élő, akiket meg kell menteni!!!
Tanítás, 2005 július elsőszombatján:
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint (folytatás)?
Jézus öt Szent Sebe tiszteletére, hozzunk létre egy kis engesztelő közösséget. Jézus minden Szent Sebét egy-egy személy engesztelje. Az öt személy, akik Jézus öt Szent Sebét engesztelik legyenek függetlenek mindenkitől és mindentől, ajánlják fel magukat teljesen erre a szolgálatra. Akik Jézus Öt Szent Sebe engesztelőivel együtt imádkoznak, rendkívüli kegyelmeket kapnak. Jézus az egész világon el akarja terjeszteni Öt Szent Sebének engesztelését. Ennek az elterjedésétől is fog függni a világ megmenekülése. Ez az engesztelő közösség, Jézus Öt Szent Sebei tiszteletére létrejött és engesztel Nagyfaluban a Szentháromság hegyén. Bárhol és bárki létrehozhat ilyen közösséget és így engesztelhet, ha felelősséget érez a világ jövője miatt.
Hogyan engeszteljünk Jézus Szent Szíve szerint?
A bűnbánat és a hála könnyeivel és a szeretet csókjával!
Hálával! Legyünk hálásak mindenért amit kaptunk és azért is, amit nem kaptunk meg Istentől!
Bűnbánattal! Ne csak megkönnyebbülni, hanem megváltozni akarjunk az igazi bűnbánat által. Legyünk annak a tudatában, hogy bűneinkkel elsősorban Jézust bántottuk meg. Jézus segítségével szakítsunk véglegesen a bűnnel.
A szeretet csókjával! Ne Judás, képmutató, hamis csókjával, hanem Mária Magdolna alázatával, szolgálatával engeszteljünk.
A feltámadt Krisztus sírjánál ott voltak: a bűnbánó Péter apostol; a szeretettel teljes János apostol és a hálás Mária Magdolna! Bűnbánattal, hálával és szeretettel engeszteljük Jézus Szent Sebeit, így azok begyógyulnak és visszatér hozzánk Jézus, a Földre.
Ha ilyen lelkülettel rendelkezünk, Jézus Szíve szerinti engesztelők vagyunk.
Tanítás, 2005 július elsővasárnapján:
A mennyei Atya kéri: értékeljük jobban Jézus Szent Vérét! (folytatás)
Minden kegyelmet Jézus Szent Vére által kérjünk (a megtérést, gyógyulást, szabadulást, lehetetlennek tűnő ügyek megoldását,?).
Végezzünk kilencedet Jézus Szent Vére tiszteletére. Ez azt jelenti: kilenc nap egymás után menjünk szentmisére, gyónjunk, áldozzunk, végezzük az Irgalmas Jézus - az Öt Szent Seb Rózsafüzéreit, a fatimai imát,? Az eredmény nem fog elmaradni!
Kis Szent Terézzel, Jézus kifolyó Vérét, lélekben fogjuk fel és hintsük: a gyerekekre, fiatalokra, házasokra, idősekre, mindenkire, minden ügyünkre,? így azok megtisztulnak, elrendeződnek.
Ha rendszeresen táplálkozunk Jézus Szent Testével és Vérével építő módon fogunk viszonyulni saját és mások testéhez.
Jézus Szent Vérének tisztelői Jézussal irgalomért kiáltanak az Égbe, a bűnösök miatt: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!”.
Jézus Szent Sebei által meggyógyulunk és legyőzzük a legnagyobb ellenséget, a Gonoszt.
Jézus Szent Vére oltalom és védelem számunkra.
Jézus Szent Vérének tisztelői: szeretettel vállalnak minden áldozatot; elítélik a bűnt; békességet nyernek; szentté válnak; megtisztulnak; győzelemre jutnak; örök életet nyernek; Isten bőséges áldását esdik le a Földre!!!
Jézus Szent Vérének tisztelői megmenekülnek: a gyilkosságtól, öngyilkosságtól, abortusztól, önfertőzéstől, paráznaságtól, házasságtöréstől, mások kínzásától, gyötrésétől,?
Elmélkedve végezzük: Jézus Szent Szíve, Szent Vére litániáját.
Mondd minden szentmisén: “Add Jézusom, hogy testem Szent Testeddé, vérem Szent Véreddé változzon!!!”
Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek felajánlásával örvendeztessük meg a mennyei Atyát!
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“M. Csaba a nevem. Jézus Öt Szent Sebének egyik engesztelője, a közösség videósa vagyok. Csíksomlyón ott voltam a karizma születésénél.
Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben lévő Jézussal?
- 1983-ban, 86 társammal voltam elsőáldozó Nagyváradon, a Bazilikában. Nagy izgalommal, égő gyertyával vártunk az első találkozásra
- az Úr Jézussal - aki örömmel és boldogsággal töltött el.
- Amikor katona voltam és kiengedtek a városba, egyenest a templomba szaladtam. Sajnos, egy alkalommal, amire odaértem a szentmise befejeződött, a rács be volt húzva. A csendben imádkoztam és kértem Jézus áldását, segítségét további életemre.
- Voltam Medjugorjéban is ifjúsági találkozón. Az éjszakai szentségimádást Slavko Atya tartotta. Amikor az Atya, az Oltáriszentséggel elvonult mellettünk, áldást adva, Jézus, enyhe szellő formájában megfogta a kezemet. Rádöbbentem kitörő sírásban, milyen hatalmas, szeretetteljes az Isten és milyen kicsi vagyok én.
- Rendszeresen jártam elsőszombatra Érsemjénbe és a nagyfalusi Szentháromság hegyére.
- Ezen az úton megfogalmazódott bennem az elhatározás, teljesen az Úr Jézusnak akarom felajánlani magamat, engesztelésül a világ fiataljaiért!
- Megértettem, Jézust nem lehet szolgálni: hamisan, kétszínűen, csak tiszta szívvel!”
- Jelmondatom: “Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Augusztusban imádkozunk: XVI. Benedek Pápáért, a Püspökünkért (N.N.), a plébánosunkért (N.N.) és az összes Istennek szentelt személyekért, hogy hivatásukat Isten Akarata szerint éljék meg.
Engesztelünk azokért a személyekért, akik Isten hívását nem fogadják el, rosszul élik meg vagy eltékozolják!
Júliusi házi feladat:
“JÉZUS SZENT VÉRÉBE ÉS SZŰZ MÁRIA SZENT KÖNNYEIBE TEGYÉTEK MINDEN NAP: ÖNMAGATOKAT, AZ EGÉSZ EMBERISÉGET ÉS AZ ÜGYEITEKET!”