6 DÉMON KINYILATKOZTATÁSAI, MELYEK ANNELIESE MICHEL ÖRDÖGŰZÉSE SORÁN HANGZOTTAK EL

2017, április 19,
Anneliese Michel (Leiblfing, 1952. szeptember 21. – 1976. július 1.) egy híres és szomorú ördögűzési (exorcizmus) történet alanya volt. Híres történetét később filmek dolgozták fel, például az Ördögűző, 1989.
A lány mélyen vallásos katolikus családba született Bajorország egyik kis falujában. Kisgyerekként szimpatikus volt számára a vallásos neveltetés, a Biblia napi forgatása, azonban később ráébredt, hogy Leiblfing milyen kis falu az ország többi városához képest, mozgalmasabb évekre vágyott. Többször említette, hogy elköltözne szülőfalujából, mert unalmasnak találja. 1967-ben, tizenhat éves korában kezdődtek az első tünetek, amelyek miatt híressé vált. Különös állapota kisebb rohamokban nyilvánult meg, enyhén epilepsziás tünetekkel, amelyek a későbbiekben rosszabbodtak. A rohamok után arról számolt be, hogy ilyenkor úgy érzi, nem ura a testének. Ezek miatt később a középiskolát sem tudta befejezni.
Orvosi vélemények
1969-ben látta először orvos, így került Wurzburgba egy pszichiátriai klinikára, ahol egy neurológus szakorvos epilepsziát diagnosztizált nála. Ezt követően beutalták egy intézménybe, de ez nem segített a lány állapotán. A vizsgálatok eredménytelenek voltak, nem tudtak kimutatni szervi elváltozást. Eközben tovább romlott az állapota, a rohamok fokozódtak. Későbbi tünetei között szerepeltek hallucinációk, állítása szerint démonok beszéltek hozzá és olyan tettekre buzdították, amelyeket ő maga nem akart megtenni. Az orvosok azt gondolták, hogy ezek a látomások és hangok a nem megfelelő gyógyszerekre adott reakciók a lánytól.
Az ördögűzések.
Anneliese Michel meg volt róla győződve, hogy olyan emberek szellemei támadták meg és akarnak rajta keresztül beszélni, mint Júdás, Nero és Hitler.
A vallásos szülők papokhoz fordultak segítségért, azonban nem jártak sikerrel. Végül Ernst Alt lelkész vállalta, hogy püspöki engedéllyel ördögűzést hajt végre a fiatal nőn. 1975 és 1976 között 67 alkalommal zajlott le az ördögűzési szertartás, de sikertelenül. Több ízben készültek videofelvételek az esetekről, amelyeken Anneliese Michel nem a saját hangján beszél és latin szavakat használ. Ezek segítették a történet filmes feldolgozását a későbbiekben.
Michel elképesztő változáson ment keresztül az állapota miatt: nem volt hajlandó táplálkozni, a szobája padlóján ürülék és vizelet keveredett szeméttel, körmével sávokat vájt a falakba, összetörte a házban található szentképeket, rátámadott a szüleire és agresszíven reagált a szenteltvíz jelenlétére is. Az ördögűzések sokszor órákig tartottak és egyre sűrűbben ismételték meg őket.
Íme a lányból különböző kényszerek hatására megszólaló 6 démon néhány kinyilatkoztatása (1970-1976):
Lucifer:
“Az egész világot meg akarom nyerni magamnak. Addig is gazdag zsákmányt gyűjtök. Feltöltöm a királyságomat. Minden viszek, ami csak vihető, meg kell szerezzelek téged is”.
“A többség elhagyta a Názáretit. Az ostobák! Csak egy maroknyi ember őrizte meg a hitét”.
“Júdás az enyém! Az én szolgálatomban áll mindörökre. Kárhozott. Megmenekülhetett volna, de nem követte a Názáretit”.
“Az Egyház ellenségei mind hozzánk tartoznak”.
“Ó ha tudnátok, mi folyik odalenn! A fatimai látnok gyerekek látták. Ha tudnátok….. éjjel-nappal térdenállva imádkoznátok az Oltáriszentség előtt. Csak azért beszélek erről, mert a Nagyasszony kényszerít rá”. – A „Nagyasszony” kifejezéssel Miasszonyunkra utalt.
Renz atya megkérdezte Lucifert – “Te vagy a felelős az eretnekségekért, például Küng tanításaiért!?”.
Lucifer válaszolt – ” Igen, és nemcsak azért”!
Lucifer azt mondta – “A papoknak prédikálniuk kéne a létezésemről. Ha nem teszik, az alvilágba jutnak ők is!”
“Ma már alig hisznek a Szeplőtelen Fogantatásban. És az Egyház? Az emberek többsége csak egy közösségnek tartja. A modernisták megölték a hitet. Keményen dolgoztunk ezért, olyan sok mérget fecskendeztünk az Egyházba, hogy már teljesen hitelét vesztette. Mára csak kevesen hisznek az Egyházban, kevesen veszik komolyan a tanításait. A rózsafüzér az embereknek nem elég „modern”. Sokan gondolják, hogy a halállal minden befejeződik. Rengetegen vannak, és eszerint is élnek, már nem imádkoznak egyáltalán. A bűn elérte az Eget, bár ez nem fog sokáig tartani. Az 1917-es /a Fatima-i Áldott Szent Szűz/ megmondta előre. De nem sokan hallgattak rá. Halál, gyötrelem, éhínség. Ó igen! Ezek ismét eljönnek!”
Júdás:
“Örökre kárhozott vagyok! Te felelőtlen ember, ha csak sejtenéd, mi is az: elkárhozni mindörökre! Kárhozott vagyok!”
“Nem hagyom el a lányt. Odalent lenni elviselhetetlen “.
“Ha az ember tudná, mi vár rá amiatt, hogy nem megy el a templomba! Iszonyúan meg fogják bánni”.
“A modernisták az én munkám gyümölcsei, ők hozzám tartoznak”.
“A Humanae Vitae-nek nem volt eredménye. Haszontalan lett”.
“A szerzetesek tévéznek, alig imádkoznak, és akkor sem térdelve, és a tenyerüket nyújtogatják (A Szentostyát kézbe veszik).
Káin:
“Megöltem a testvéremet. Égek!”
Hitler:
“Az emberek állatok! Azt hiszik a halállal minden véget ér. De az élet elmúlik, és az egyik felemelkedik, a másik meg alábukik.
Fleischmann:
“Ettleben-ben voltam pap. Elkárhoztam. Rettenetes lent lenni. Júdás húzott le ide engem”.
” Azért kárhoztam el, mert nagyon rosszul teljesítettem a feladataimat. Megöltem egy embert, és szeretőim voltak. Alig imádkoztam. Mindig siettem a szertartásokkal. Most idelent gyötrődöm az örökkévalóságig”.
“A papoknak nem szabad megházasodniuk”.
“Ha a püspökök nem engedélyezték volna a kézbeáldozást, ez nem történhetett volna meg” (arra utal, hogy a megszentelt Ostyát árusították).
Nero:
“Meg kellett volna fogadnotok a fatimai üzenetek felhívásait!”
“A Humanae Vitae döntő fontosságú, az egész Humanae Vitae!”
“Imádkozni kell minden nap a rózsafüzért, vagy eljön a vég!”
Renz atya Lefebvre püspökről kérdezi Lucifer-t. Az válaszol, “Ha! Na az meg! Á! Úgysem hisznek neki. Micsoda szégyen”.
Különböző dolgokról azt mondták a démonok:
“A modernisták elpusztítják az Egyházat. Ezen dolgozunk a legkeményebben”.
“Már senki nem beszél rólunk, főleg a plébánosok nem”.
“A püspökök olyan ostobák, hogy inkább hisznek a Küng féle teológusoknak, mint a pápának.”
“Ez a rózsafüzér hónapja, de alig imádkozzák, mert a plébánosok idejétmúltnak ítélik. Bolondok! Ha tudnák, mekkora ereje van! Erős fegyver a Sátán ellen, és ellenünk.”
Nero:
“A holland püspökök eretnekek. Már nem hisznek a Szentatyában!”
“A katolikusok az igaz tanítás birtokában vannak, de úgy szaladnak a protestánsok után, mint a rossz kurvák!”
“A szinódusban tovább szövik a hálót. A püspökök előre tudják, mit akarnak. Nem lenne szükség szinódusokra, ha a Pápát követnék. Az ő szemükben a Pápa a bolond! Ők adták az ostyát kézbe!”
“Az Egyházban már meg vannak hamisítva a doktrinák!”
“Sokan már el sem mennek templomba. Vagy ha elmennek, nem hajtanak térdet az Oltáriszentség előtt. És az Egyház nem tesz semmit, rájuk hagyja. A templomok olyan modernek! A Názáreti és az Anyja támadás alatt vannak!”
“Az embereknek rendszeresen kellene gyónniuk”.
Júdás:
“Az Oltáriszentség kézbeadása az én munkám volt”.
“Újra szentelt vizet kellene tartani a házakban! Akkor a feszület is ismét elfoglalhatná méltó helyét az otthonokban.”.
“Tisztelni kellene a Szent Arcot!”
“Terjeszteni kellene az Isteni Irgalmasság képét”.
“Nagyon fontos Szent Józsefhez imádkozni. Sőt, még annál is fontosabb!”
„Ha a fatimai üzenetnek és a Humanae Vitae-nek nem tulajdonítanak jelentőséget, újabb büntetés érkezik”.
“Már nincs sok időm. Közeledik a büntetés”.
“A modern zenéket mielőbb széles körben elérhetővé kell tenni. Még mindig túl sokan nyerik el a megváltást.”
“Az őrangyalok éjjel-nappal a közeletekben vannak. Manapság az emberek nem hisznek az őrangyalokban. Az őrangyalok az ellenségeim. Gyűlölöm őket.”
Néro:
“Az abortusz egy népirtás”
Lucifer:
“A San Damiano-i és a Montechiari-i üzenetek igazak. Az Egyház nem ismerte el őket, és ez a mi szívós munkánk eredménye.”
Júdás:
“Tetszik, ha valaki végig áll az Oltáriszentséggel szemben, és nem térdel le. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy senki ne térdeljen le.
1975-ben szintén Júdás mondta:
“Nagyon örülünk az új reformoknak. A változások vidámabbá tesznek minket.”
“AZ ABORTUSZ, TELJESEN MINDEGY, HOGY HÁNYADIK HÓNAPBAN TÖRTÉNIK, GYILKOSSÁG, MÉGPEDIG AZÉRT, MERT AZ EMBRIÓK NEM JUTNAK ISTEN SZÍNELÁTÁSÁRA, MERT NEM LESZNEK MEGKERESZTELVE.
A Pap megkérdezte, hogy hova kerülnek az embriók, ha nincsenek megkeresztelve? Csak nem a Pokolba? A válasz: “NEM!!!”
“TÖBBET KELL IMÁDKOZNI A SZENT ŐRZŐANGYALOKHOZ, AZ EMBEREKNEK TÖBBET KELLENE IMÁDKOZNI HOZZÁJUK, MERT, MERT, MERT, MERT… ŐK AZ ELLENSÉGEIM GYŰLÖLÖM ŐKET. IGEN, MERT, MERT A POKOL HATALMA MOST OLYAN NAGY! IGEN, ÉS AZ EMBEREKNEK KÉRNIÜK KELLENE AZ ŐRANGYALAIKAT, ÉS AKKOR MELLÉJÜK ÁLLNAK!”
—————————————————————————–
A video nagyon ijesztő, ezt gondold meg, mielőtt rákattintasz. A 6 démon hangját lehet hallani.