2013. október 5., szombat

Az engesztelő kápolna alapjainál


Szent Anna rét  2013. 10. 04. Első péntek. Mintegy 130 engesztelő imádkozott a nemrég megtalált engesztelő kápolna alapjainál, amelyeket 1944-ben raktak le Serédi Jusztinián bíboros áldásával.
 
A Szűzanya Natália nővér kérésére körbe hintette Jézus drágalátos Szent Vérével azt a területet, ahol az alapok vannak és ahol a kápolna állni fog.
Natália nővérrel együtt lélekben elmentünk az Úr Jézus színe elé. Urunk arcán mély szomorúság és fájdalom tükröződött. Könnyei folyamatosan hullottak. Először a trónszékben ült, majd felállt és látszott rajta, hogy le van gyengülve. Aztán lejött hozzánk, mélyen a szemünkbe nézett és így szólt: „Ez az ország sok fájdalmat okozott nekem. Könnyeimet a magyarokért hullatom. Nem telik el egyetlen pillanat sem úgy, hogy ne tekintsek le a magyarokra. A figyelmem központjában vagytok, hiszen Szent Édesanyám országa vagytok és nagy feladatot bíztam rátok. Az engesztelőket felemelem Szent Szívemhez és imádságaik által lassan megtisztogatom Magyarországot. Sebeim közül a legnagyobban, Szívsebemben a pásztoraitokat hordozom. Ó, mily kevesen vannak közülük, akik feltekintenek Rám és irgalmamért könyörögnek! Vállukon hatalmas felelősség van, hiszen a jó irányba kell, hogy vezessenek titeket. Imádkozzatok a papokért, mert rajtuk múlik a ti jövőtök!” Erre Natália nővér azt kérdezte Megváltónktól: „Uram, mit tegyenek az engesztelők, hogy Szent Akaratodat mielőbb beteljesítsék?” Ő azt válaszolta: „Azt kérem tőlük, hogy merüljenek el mindennap az imádságban. Amikor szentmisén vannak, helyezzék oda az áldozat oltárára Magyarországot, a magyar papokat és az engesztelő közösségeket. Ez a három szándék elválaszthatatlan. Fontos, hogy gyermekeim egységben működjenek a papokkal. Ha azt látják, hogy pásztoraik nem nyitottak az engesztelésre, akkor helyettük is engeszteljenek.”
Natália nővér és én megkértük Jézust, hogy járjon közben a Mennyei Atyánál értünk. Ekkor az Úr mozdulatain az a szorongás mutatkozott, amit az Olajfák hegyén is megélt. Jézus: „Ez az ország ott függ keresztem másik oldalán. Nagy szenvedésben lesz részetek. De ha elfogadjátok és felajánljátok, akkor megnövelitek Atyám dicsőségét, és Ő hálájában felemeli országotokat a sárból és szentté teszi a magyarokat. Azt akarom, hogy mindnyájan szentté váljatok, kialakítsátok önmagatokban és magatok között Isten országát és azt sugározzátok környezetetek felé.”
A Szűzanya odament Szent Fiához, megfogta a kezét és szeretetével mély bizalmat sugárzott Jézus felé és láttam, hogy mindketten letérdeltek a Mennyei Atya elé, hogy országunkért közbenjárjanak. Szeretett Atyánk eléjük állt és azt mondta: „Az Én szívem ügye Magyarország sorsa. Mivel látom, hogy sok magyar elfogadta meghívásomat arra, hogy országomat szolgálják, ezért nem engedem elveszni őket. A magyarok sorsán alapul a világ sorsa. Mert amíg e világ elutasítja a megtérést és a kiengesztelődést Velem, Mindenható Teremtőjével, addig az engesztelők értük harcolnak, hogy megmeneküljenek az örök kárhozattól, ahonnan nincs többé visszaút. Én magam fogom megtisztítani legszentebb leányom országát.”
Láttam, hogy szeretett Atyánk a jobb tenyerében egy nagy lángot tartott, amely a Szentlélek tüzével volt átitatva majd megközelítette országunkat és a lángot az egész magyar népre engedte. Nagyon megijedtem, hogy ez vajon milyen következményekkel fog járni. Féltem, hogy sokan belehalnak. Ekkor Natália nővér így nyugtatott engem: Ne félj leányom, mert Isten most megtisztítja országotokat. Ez a legnagyobb ajándék, melyet szeretetének tökéletes lépéseként tesz veletek. Egy új korszakba fogtok lépni. A lángokban a magyarok lelkeinek sokaságát láttam, akik szembesültek a Mindenható Atyával, az egyetlen igaz és élő Istennel.”
Az engesztelő kápolna fehér téglái mellett fekete téglákat is láttam. A kápolna ezek miatt nem egyenesen állt, hanem egy kicsit roskadozott. Natália nővér ezt mondta: „Ne féljetek, a fehér téglákban ott van az engesztelők szíve, amely mindent meg fog újítani és Krisztus lesz az, aki majd mindent helyreállít!”

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/2013-10-06-13-06-11

Hathónapos terhes nőt kényszerítettek abortuszra

Elhurcolták otthonról a hatóság emberei, majd injekciót adtak a hasába.
Egy kínai házaspárt erőszakkal kényszerítettek abortuszra, pedig a kismama már 6 hónapos volt. Mint az apuka, Csou Guogiang elmondta, a feleségét elhurcolták hazulról, és elvitték a Shandong-i családtervezési bizottság elé, majd abortuszt előidéző anyagot fecskendeztek be neki. A kisfiút, aki meghalt az anyaméhben, egy nappal később szülte meg az anyja - írja a Mirror című brit újság. „Nincs bennük semmi emberség, ők nem is emberek, semmi lelkiismeretfurdalásuk sincs. Ez a mai Kína" - fakadt ki az abortuszon erőszakkal átesett Liu Hszinven.
Legutóbb tavaly nyáron történt hasonló eset, akkor egy 23 éves, 7 hónapos terhes kínai nőt kényszerítettek arra, hogy vetesse el a gyerekét. Feng akkor ugyancsak injekciót kapott a hasába, majd halva szülte meg kislányát.
Hathónapos terhes nőt kényszerítettek abortuszra
A kínai kormány még 1979-ben vezette be az egykepolitikát, hogy szabályozzák a népességszámot. Idén augusztusban felröppent az a hír, hogy enyhítenek az elhíresült családtervezési szabályokon, s a jelenlegi politika lazítása akár már az év végén elképzelhető.


http://www.nlcafe.hu/ezvan/20131005/eroszakos-abortusz-terhes-no/

Szent Anna rétről fényképes üzenet 2013. október 4-én


FÉNYKÉPES ÜZENET


Október 4-én délután a Szent Anna réten kb. 120-an / Normafa / Szent misén vettünk részt. Mise közben fényképeztem, kb. 10 felvételt
készítettem. Nagyon megható volt a mise,hiszen Istenről, Szűzanyáról, Jézusról, és rólunk Magyarokról szólt.Sokan velem együtt gyakran
könnyeztünk a meghatottságtól. A felvételeket csak most szombaton a Szkíta-Hun találkozón Parádfürdőn néztem meg,és ekkor vettem észre
Szűzanyát és Jézust az egyik felvételen. Azt hiszem így a világon még sehol nem jelent meg a Szűzanya és Jézus, csak nekünk Magyaroknak.
Hatszögletű fényfolyóson jöttek a szeretet és az áldás színeivel. Felettük két oldalt szintén van két hatszögletű fény folyosó,rózsaszínű és lila
színekkel, melyekben Angyali kísérők vannak. A gépről a képet nem töröltem le,nehogy valaki kétségbe vonja a küldött kép hitelességét.
Ha lehet Józsikám ,küld el ismeretségi körödbe a következő felhívást :
Magyarország a Szűzanya öröksége,tulajdona,ezért Ő tőlünk különleges engesztelést kíván,mert országunk csak ilyen módon tud talpra állni.
Az engesztelést a Mennyei Atya és Szent Fia által kijelölt helyen a Szűzanyával együtt kell végeznünk ,azon a helyen ahol a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolnának fel kell épülnie.
Jézus üzenete Natália nővéren keresztül :
" Akarom,hogy az engesztelő kápolnát felépítsék ! "
" Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek,
annyiban késni fog a béke és a kegyelem. "

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ha tagadjátok a bűn létezését, akkor ti Engem tagadtok meg

2013. október 4. péntek, 23:44
Drága szeretett leányom, senki sem harcolhat Ellenem és ugyanakkor elvárja, hogy örök élete legyen, hacsak át nem adja magát teljesen Nekem. Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy az idő közeledik, amikor a világnak fel kell ismernie, hogy Végső Hívásom szinte elérkezett hozzájuk.
Ne féljetek soha Hívásomtól. Üdvözöljétek azt, mert Én Szeretetet, Békét és Üdvösséget hozok nektek. Ha nem vesztek tudomást Rólam, azt a saját felelősségetekre teszitek, mert Én csak annyi időt adok nektek, hogy válaszolhassatok Mennyei Hívásomra.
Ti, szeretett követőim – nem számít, kik vagytok –, hamarosan elszigetelve és elvágva találjátok magatokat valódi Jelenlétemtől. Jelenlétemet, Szavamat és Isten Igaz Tanítását most száműzik, és ti egy nagyon magányos állapotban fogjátok találni magatokat. Azok, akik csúfolják és gúnyolják a világ számára adott eme Szent, Szeretet Üzeneteimet, csodálkozni fognak, hogyan lehetséges az, hogy ti a megtévesztés útját követitek. Minél tovább jártok ezen az úton, annál nagyobb távolságot helyeztek a lelketek és Irgalmam közé.
Ha szerettek Engem, akkor hinni fogtok Tanításaimban. Ha ismertek Engem, akkor fel fogjátok ismerni Szent Szavamat a Szentírásban. Ha ti ismertek Engem, és mégis elfogadjátok azt, hogy Én valaha is megengedném Szent Szavam olyasvalamivé való alakítását, ami valójában nem az – anélkül, hogy beavatkoznék -, akkor ti nem mondhatjátok, hogy ismertek Engem. Ha ti azt hiszitek, hogy Én, az Emberfia, Aki brutális halált halt értetek, hogy a bűntől megmentsen benneteket, hátra tudnék dőlni, és eltűrni egy ilyen helyzetet, akkor ti megtagadjátok Isten Szavát.
Ha tagadjátok a bűn létezését, akkor ti Engem tagadtok meg. Ha elfogadjátok a bűnt, mintha az egy jó dolog lenne, vagy akár egy percig is azt hiszitek, hogy Én megbocsátanám azt, a nélkül, hogy bűnbánatot tartanátok, akkor ti többé már nem tarthattok igényt egy helyre Királyságomban. Figyelmeztetlek benneteket, hogy az előttetek álló időszak a pusztulás legveszélyesebb útjára fog vezetni benneteket, hacsak nem maradtok hűségesek Szent Szavamhoz.
Az Én Igém Örök. Az Én Királyságom a tietek, ha úgy fogadjátok Szavamat, ahogyan az adatott nektek. Ha meg meritek azt hamisítani, vagy elfogadjátok annak bármilyen más új alkalmazását, akkor ti ezért szenvedni fogtok. Haragom most egyre csak növekszik, amikor azt látom, hogy sokan közületek milyen kevés tiszteletet mutatnak azon Igazság iránt, ahogyan az Atyám Könyvében lett leírva. Nem lehet más az Igazság. Isten az eltérés semmilyen formáját sem fogadja el. Semmiféle érvelést. Semmilyen emberi gondolkodást. Nincs kivétel. Az Igazság örökké élni fog. A hazugságok a fenevad Karjaiba fognak vezetni benneteket.
Jézusotok