2012. május 7., hétfő

1968 as profécia


Sánta János: A szabályos ember és a rendes ember

A szabályos emberek nem mindig rendesek, a rendesek pedig nem mindig szabályosak.
A szabály van a rendért és a nem a rend a szabályért. Rendből csak egy van, szabályból sok. A rend Istentől ered, a szabályok az embertől. Mégis a szabály nem más, mint a rend lecsapódása az ember tudatában és akaratában.
Az ember tud szabályokat alkotni, és ezzel elárulja, hogy tud a rendről. Egyébként a bűn nem szabálytalanság, hanem rendetlenség. Nem szabad a rendet és a szabályt összekeverni. Magyarázni nem a rendes, hanem a rendellenes szabályokat szokták, és gyanús, ha egy szabályt nehezen tudnak elfogadtatni, mert az ember lelke mélyén élő rend azt kontrollálja és tiltakozik ellene.
A kevés és a sok szabály egyaránt emberellenes. Annyi szabályt alkossunk, hogy rendes emberek legyünk.


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A jelen korban élő apostolaimnak óriási küldetés adatott
 
2012. május 6. Vasárnap, 10:00
Legdrágább lányom, Isten gyermekei közül sokan azt hiszik, hogy azok, akik szent életet élnek, Atyám kedvencei.
Az igazság az, hogy ezeknek a lelkeknek, bár szentek és buzgók, mégis fáradozniuk kell más lelkek üdvössége érdekében.
Ezek a lelkek azok az átlag férfiak, nők és gyerekek, akik nagyon elfoglaltak, és kevés időt fordítanak az imára.
Sokan nem imádkoznak, és nincsenek kapcsolatban Velem. Egyesek nem hisznek Istenben. Mások ellenben igen. Ezen lelkek közül sokan tisztességesen élnek.
Szeretettel és jó szívvel viseltetnek mások iránt. Mások szükségleteit a sajátjaik elé helyezik; jótékonykodnak; szeretik egymást, de nem járnak templomba, nem járulnak a Szentségekhez és nem fogadják el, hogy Én, Jézus Krisztus létezem.
Következésképpen ti azt gondolnátok, hogy ők elveszett lelkek. Az igazat megvallva, nem azok.
Ők Isten gyermekei, és az Ő Fénye átragyog rajtuk; akiket nem ítél el, hanem szeret. 
Idővel, amikor meglátják Létezésem bizonyítékát, azonnal át fognak ölelni Engem. 
Csak azok a lelkek vannak elveszve, akik tudatosan bántják meg Atyámat, és akik ízlelgetik a borzasztó és gonosz bűnök kínálta élvezeteket. 
Azok, akik nem tudnak úgy élni, hogy halálos bűnt ne követnének el, és akiknek a lelke – mivel a sátán hatalmában tartja őket- nagyon megfeketedett, bár szükségük lenne arra, hogy megszabaduljanak ebből a szörnyű sötétségből, nem lesznek elég erősek, hogy ezt megtegyék. 
Ők szinte lehetetlennek fogják találni azt, hogy a segítségemet kérjék. Ők csakis az én szent és hűséges követőim imái által menthetők meg. 
A jelen korban élő apostolaim egy óriási küldetést kaptak, amely egyenlő értékű-bár sokkal sürgetőbb- azzal, amelyet Apostolaimnak adtam mennybemenetelemkor.
Nektek, követőimnek az a kötelességetek, hogy imáitok által felkészítsétek ezeket a lelkeket az Új Paradicsomomra. Az imádság meg tudja őket téríteni.
Irgalmasságom olyan nagy, hogy meg fogok bocsátani az ilyen bűnösöknek, az én hűséges szolgáim nagylelkűsége, szenvedése és imái által.
Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy imáitoknak mekkora ereje van. Ezt az erőt ajándékba kapjátok, hogy megmenthessétek testvéreitek lelkét. 
Ne feledjétek, hogy Örök Atyám minden bűnöst szeret. Nagy az örvendezés, és örömkönnyek hullatnak minden megfeketedett és elveszett bűnösért, aki megmenekül a Pokol tüzétől. 
Szeretett JézusotokSúlyos fájdalmat és üldöztetést okoznak nekem azok a szekták, amelyek titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket.

2012. május 6. Vasárnap, 19:30
Drága szeretett lányom, most azért jövök, hogy könyörögjek követőimhez: enyhítsék Szenvedésemet.
Súlyos fájdalmat és üldöztetést okoznak nekem azok a szekták, amelyek titokban azon munkálkodnak, hogy megdöntsék a Szentszéket.
Mennyire megsebeznek ezzel engem.
Nehéz elviselnem ellenem irányuló cselszövésük csalárdságát és kegyetlenségét.
Remegek, amikor látom szívűk irántam való korlátlan gyűlöletét.
A sátán ellopta az ő lelküket, értelmüket, szellemüket és testüket. Bár ők még mindig Isten gyermekei, de még sem akarják, hogy bármi közük legyen Atyámhoz.
Terveik szemeitek előtt játszódnak le, beleértve szent szolgáimét is, de sajnos ők ezt nem képesek meglátni.
A gonosz módja annak, ahogyan ők rejtőzködnek, és sikeresen ellenőrzés alatt tartják Egyházamat, összetöri a szívemet.
Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megállítsam őket, de a lelkük annyira fekete.
A te szenvedésedet, lányom, azon lelkek megmentése érdekében fogom felhasználni, akikben még megtalálható a szeretetnek egy szikrája, és akik válaszolni fognak hívásomra.
Arra sürgetlek benneteket, hogy lelkes hadseregként, imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek a szívében még van egy kevés szeretet Isten iránt.
Lelkükben jelen van még a Fény, Atyám Isteni Fénye. Csak az ima és a szenvedés segíthet rajtuk.
Ők nem fogják és nem is tudják legyőzni Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház. 
Követőim, ti vagytok az Egyház. Ők képtelenek szembe szállni azokkal, akik a világosságban vannak, mert az megvakítaná őket.
Idővel rá fognak ébredni arra, hogy csak másodperceik vannak a végső döntés meghozatalára.
Imádkozzatok, hogy elfogadják Irgalmasságom Kezét ahelyett, hogy engednék magukat az örök tűz tavába beszippantani.
Ezen lelkek miatt, akik bemocskolják Egyházamat, újra átélem a Megostorozást, a nap minden másodpercében.
Nem nyugszom mindaddig, amíg csak meg nem mentem őket.
Segítsetek nekem. Arra sürgetem valamennyi követőmet, hogy imádkozzanak ezekért a bűnösökért.

Szeretett Jézusotok