2011. április 26., kedd

Boros Gábor: Minden napom szentmise

Napi felajánlásom: mindent felajánlok…
Mennyei Atyám, a kehely tányérjára helyezem magamat, mindazzal, ami vagyok, lelkemmel, testemmel, értelmemmel és akaratommal, mert felajánlok Neked mindent, ami vagyok, és amim van.
    Erre a tányérra helyezem minden örömömet és bánatomat, a napi munkámat fáradságával együtt, keresztjeimet, a keserűségekkel együtt.
    A paténára helyezem mindazokat is, akiket szeretek, akik jót tesznek velem, vagy jók voltak hozzám a múltban, és akik imáimba ajánlották magukat. Fogadd irgalmasan azokat is, akik megbántottak, vagy romlásomra törtek. 
   Mária Szeplőtelen Szíve által 
Egyesítem mindezt Jézus felajánlásával a szeretet égő áldozataként a papi és a szerzetesi lelkek, valamint azon hívő lelkek üdvösségéért és megszentelődéséért, akik Egyházadat szolgálják, és hogy én is növekedhessek szentségben.
   Egyesülve Krisztussal: 
Istenem, engedd, hogy ezzel az engem jelképező vízcseppel, Jézus Krisztussal egyesülve a kehelybe öntsem életem minden pillanatát, hogy minden szentté  váljék, természetfelettivé legyen Krisztus Vérében, és általa eljusson az imádandó Szentháromsághoz.  A kehelybe öntöm és felajánlom Neked azok életét és szenvedéseit is, akik nem ajánlják fel azokat, hogy életük és szenvedéseik egyesüljenek Krisztuséval, Aki úgy szenvedett, mint ők, és meghalt értük. 
  Minden Misében 
Jézusom, egyesülök minden misével, amelyet ma az egész világon be fognak mutatni, egyesülve Szent Szíved szándékaival. Jézusom, kérlek, tarts meg számomra minden miséből egy cseppet drágalátos Véredből, bűneim kiengesztelésére. Jézus isteni Szíve, adj a világnak sok szent papot, hogy folytassák Megváltásod munkáját és  áldozatát. 
Cum permissu Ordinarii

Fénykereszt a templomkertben

Húsvéthétfőn délben – amikor az új alkotmányt ünnepélyesen aláírta a köztársasági elnök – megáldották a veszprémi Feltámadt Üdvözítő templom kertjében azt a nagypénteken felállított fénykeresztet, mely éjszakai fényével hirdeti ezentúl Krisztus győzelmét a halál felett, s egyúttal emlékeztet Szent István király és Boldog Gizella királyné magyar kereszténységet meglapozó tevékenységére, a keresztény értékrend meghonosítására hazánkban.
A kék-fehér színű hét és fél méter magas kereszt egy nemzetközi keresztállítási lánchoz is kapcsolódik egyúttal. Ez 1996 július 16-án Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén indult el a franciaországi Grenoble mellől, ahol egy édesanya látomásában kapta azt az üzenetet, hogy állítson keresztet a Szűzanya tiszteletére, aki jelképesen minden kereszt ott áll majd, mint a golgotai halál órájában. A kereszt jel lehet és kapaszkodó mindazoknak is, akik a szomszédos kórház épületében gyógyulásukért, életük megmentéséért küzdenek, s minden arra járónak, aki lelki támaszt keres az élet küzdelmei során, mondta Nagy Károly, a templom plébánosa a szertartás során.
Toldi Éva/Magyar Kurír

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. április 25.

„Drága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”