2010. november 27., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Globális terv a világnépesség csökkentésére és a világ vezetőinek megbuktatására

2010. november 26. péntek, 3.00

Szeretett leányom, egy lelki vezető által, rövidesen vezetésben lesz részed.
De ne felejtsd el azt,  hogy sokan lesznek a meghívottak sorában,  de kevesen lesznek az elfogadottak. Nem tudok beavatkozni szabad akaratotokba,  amely nem más,  mint ajándék számotokra. Most nagyon fontos,  hogy ez a sürgős feladat teljesítve legyen, azért,  hogy gyermekeim mindezt meghallhassák, és hogy megmeneküljenek.
A jelek
Most ne hibázz,  mert a változások már folyamatban vannak és rövidesen annyi előjel fogja ezt bebizonyítani,  hogy kevesen lesznek azok,  akik ezt majd nem veszik észre. Ezek azok a jelek, amelyekről ebben az üzenetben beszélek, és amelyekről szeretett Anyám, Európa szerte a  jelenések során hívja fel az emberek figyelmét. Sok ember, aki megnyitja szívét és felszabadítja fogságba tartott lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ezek égi közlemények. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a Nap által előidézett csodajelet fogják látni.
Ignoráld mindazoknak az embereknek csúfolódásait,  gyűlölködéseit és megvetéseit,  amelyeket ennek az írásnak az olvasása vált ki belőlük. Ugyanez történt Apostolaimmal is,  amikor a Szentlélek adománya által munkálkodtak. Leányom,  te is megkaptad ezt az ajándékot.  Sohase utasítsd azt vissza és ne kételkedj benne. Ez a valóság,  és ezt most már te is tudod. Kétségeid végre, csökkenni kezdenek.
Mint ahogyan azt már mondtam neked,  segítséget küldök számodra. Most már kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőről továbbra is tájékoztatni foglak,  amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mi lesz, ha eleinte nem hisznek? Amikor az események egyre jobban kibontakoznak,  nem lesz más választásuk,  csak az,  hogy elhiggyék az Igazságot.
Terv egy háború szervezésére
A világhatalmak által, egy rosszindulatú terv van már készülőben, egy háború kitöréséhez,  amelynek az a célja, hogy megtizedelje a világnépességét. Imádkozzatok, imádkozzatok, erre most nagy szükség van, azért,  hogy minél kisebb legyen az az okozott kár,  amelyet ezek a rosszindulatú emberek el akarnak követni. Ostoba módon függnek a csalótól, ezért sátáni erővel rendelkeznek, és arra vannak elhatározva,  hogy feladatukat mindenáron teljesítsék.
Terv Benedek pápa megdöntésére
Tervek vannak arra is készülőben,  hogy  hogyan vegyék át a hatalmat az Egyházak, a különböző vallási felekezetek és a Vatikán fölött is. Az Én szeretett Benedek pápám, azokkal van körülvéve,  akik a megdöntését tervezik.
A világ különböző államfőinek megdöntésére is tervek vannak, olyan vezetőkről van szó, akiket szintén saját embereik akarnak megdönteni.
Ébredjetek fel gyermekeim és harcoljatok. Ez egy valódi háború,  teljesen más, mint az  eddigi háborúk voltak,  amelyeket már a Földön megéltettek. Ez nem más, mint  egy ellenetek irányított háború,  minden egyes gyermekem ellen. Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy nem láthatjátok az ellenséget,  mert ők gyáva szívűek,  nincs bátorságuk arra,  hogy megmutassák  magukat.
Titkos találkozók
Eltelve önmaguktól, saját köreikben titokban találkozgatnak és megtalálhatóak az élet minden területén. Nemcsak kormányaitok székházainak folyosóin találjátok meg őket,  hanem a törvényszéken, a rendőrségen,  a kereskedelemben, a tanügyben és a hadseregnél is.
Ne hagyjátok,  hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt,  hogy hogyan kell imádkoznotok.  Figyeljétek majd meg,  hogy hogyan próbálják igazgatni életeteket,  ezért már most kezdjetek felkészülni az előtettek álló dolgokra.
Figyelmeztetés a globális oltások ellen
Mindenekelőtt arra kérlek titeket,  hogy imacsoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok azokért az emberekért,  akik a  sátán lelkes követői. Az ima segíteni fog egyes katasztrófák elhárításában. Óvakodjatok attól az iszonyatos dologtól, amelyet oltások által akarnak nektek okozni. Ne bízzatok abban,  amikor veletek együttérezve, hirtelen globális oltási kezdeményezést indítanak. Legyetek éberek. Megegyezés alapján, országról – országra annyi embert akarnak uralni,  amennyi csak lehetséges. Ne féljetek,  mert meg fogom védeni mindazokat a híveimet,  akik Hozzám imádkoznak. Imádkozzatok azokért a bátor lelkekért is,  akik elhatározták azt,  hogy terjesztik az Igazságot. Sokat közülük kinevetnek,  pedig ők nagyrészt csak az Igazságról beszélnek.
Az élelmiszerek elraktározása
Ne bízzatok az élelmiszerszolgáltatókban. Már most készüljetek fel a jövőre.  Saját felelősségetekre kezdjétek el az élelmiszerek és a vetőmagok gyűjtését. Úgy raktározzátok el azokat,  mintha egy háború következne. Mindazok, akik ezt megteszik, helyesen cselekednek. Lelketeket az ima és az ájtatosság fogja megerősíteni és meg fog védeni titeket attól,  hogy  ezeknek a rosszindulatú embereknek az útjaira térjetek. Sohase hagyjátok jóvá,  hogy ők uralkodjanak a ti véleményeitek és meggyőződéseitek fölött,  mert ők az olyan törvények behozását fogják követelni, amelyek a családok széthullására vezetnek. Arra fognak törekedni, hogy szétválasszák a családokat,  azáltal hogy az embereket a vallásra, a szexuális és a vallási szabadságra fogják bátorítani.
A világ egyes vezetőinek megöletése
A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani,  vezetőket fognak megölni és azáltal, hogy az embereket diktatúra alá akarják vetni,  elveszik szabadságukat is.
Isten haragja nemsokára érezhető lesz, mert Ő már ezeknek az embereknek a gonoszságait nem fogja sokáig eltűrni, hacsak ezek az emberek hátat nem fordítanak a sátán befolyása alatt álló szervezeteknek. Imádkozzatok érettük.
Legyetek elővigyázatosak abban,  hogy kire szavaztok a választások idején. Amikor beszélnek, figyeljetek jól oda szavaikra. Azokra hallgassatok,  akik megpróbálnak figyelmeztetni benneteket. Arra hívom fel sürgősen figyelmeteket,  hogy azokért imádkozzatok,  akik nem így cselekednek,  hogy ők is megtérhessenek, és hogy megmenekülhessenek.
Nemsokára elkezdődik a beteljesedése ezeknek az eseményeknek,  amelyekről most beszéltem nektek. Szorosan tartsatok össze,  saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben,  próbáljátok saját részetekre a zöldségféléket és a túléléshez szükséges dolgokat megtermelni. Ez egy ellenetek irányított háború,  de egyáltalán nem annak fog tűnni. Mégis legyetek éberek.
Az Egyházakat betiltják
Ti, gyermekeim  akik bátorságaitokat összegyűjtitek és az Egyházhoz visszatértek,  sohase féljetek imádkozni és hiteteket nyíltan kimutatni. Sokan közületek, akik most Egyházamat természetes dolognak tartják,  nem fogják majd ezt tenni. Előttük csak akkor fog az Igazság megvilágosodni,  amikor elveszik tőlük azt a valódi ajándékot, ami megengedte nekik,  hogy hitüket nyilvánosan élhessék. Ez dühössé fog tenni benneteket.
Leányom, mondd meg híveimnek,  hogy ne essenek pánikba. Megmentem mindazokat,  akik követnek Engem,  a felhőkbe emelem fel őket,  hogy ott várakozzanak az új Paradicsomra. A Földön ők  fogják élvezni az új Paradicsomot és ebben az új Örök Életben újra egyesülni fognak meghalt családtagjaikkal. Most nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell legyenek egymás iránt. Imádkozzatok,  imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett és megtévesztett lelkekért,  akiknek semmi fogalmuk sincs arról,  hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőre nézve,  az elkövetkezendő életükre.
A langyos lelkekről
Imádkozzatok a langyos lelkű gyermekeimért is. Nekik mielőbb vissza kell Hozzám térniük. Gyermekeim,  egymás iránti szeretetetek által, az Igazságot szem előtt tartva,  ne késlekedjetek figyelmeztetni őket. Legyetek példakép számukra, ezáltal mutassátok meg nekik, az ima valódi értelmét, mert így ők sem fognak elveszni.
Maradjatok erősek. Sohase adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Sohasem. Álljatok ki azért,  amiben hisztek. Már most védjétek családjaitokat. Térjetek vissza Hozzám.  Mindennap imádkozzátok az Irgalmasság rózsafüzérét.
Világ keresztényei, imádkozzátok a rózsafüzér!  Engedjétek,  hogy Anyám közbenjárjon értetek,  és hogy segítségével visszatérhessetek Hozzám.
Gyermekeim, sírok mindannyiatokért és most nagy szükségem van híveimre,  hogy a gonosz ellen, most összeszedjük és egyesítsük erőnket. Erre az ima, a válasz.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus


A Jelenések Könyve

2010. november 26. péntek, 00.00

Harcolni fogok közületek minden egyes emberért
Szemeim előtt ti mind egyformák vagytok lehettek gyermekek, tinédzserek, fiatal felnőttek,  középkorúak,  öregek, Én  közelebb hozlak Szívemhez benneteket, és a végsőkig fogok harcolni értettek. Ti vagytok az én drága és szeretett családom,  amelynek mindenki tagja közületek. Senki sincs kizárva,  még azok sem,  akik nem fogadják el létezésemet. Még azokat is szeretem, akik engem utálnak. Szeretetem szenvedélyes,  ami fölülmúlja képzeleteteket és én mindent meg fogok tenni,  ami csak hatalmamban áll,  hogy visszatereljelek benneteket nyájamhoz. Nem fogom olyan könnyen lelkeiteket feladni.
Kérlek benneteket forduljatok Hozzám
Mindegy,  hogy mennyi kétség van bennetek,  kérlek forduljatok Hozzám és hagyjátok,  hogy  megtöltsem szíveteket Isteni szeretetemmel.  Egyedül csak a szeretet megízlelése fog benneteket segíteni abban,  hogy felkészülhessetek arra az örök életre,  amelyet Velem,  az Örök Atyával és testvéreitekkel fogtok élni. Ez a ti örökségetek, a jogos örökségetek.
Ne szalasszátok el ezt az alkalmat,  amely megmentésetekre szolgál. Választanotok kell,  vagy a Mennyei Paradicsom,   vagy a pokol mélye. A Földön,  elkövetett bűneitek miatt a Pokolba csábít benneteket a sátán.
Itt az ideje,  hogy kinyissátok szemeiteket. Gondoljatok arra,  hogy a halál bármikor,  bármelyik nap bekövetkezhet,  akkor,  amikor a legkevésbé számítotok rá.
Ezáltal az üzenet által,  kérlek benneteket,  hogy még az ítélet előtt ismerjétek fel az igazságot. Gondoljatok mindig arra,  hogy Én szeretlek benneteket,  attól függetlenül, hogy milyen nagyok voltak vétkeitek. Még az utolsó leheletetekkor is megbocsátok nektek, ha Hozzám fordultok és szívetek mélyéből bocsánatot kértek.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

A hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

2010. november 26. péntek, 00.00
Szeretett Leányom,  a Szentháromság egyesül és eggyé válik veled,  hogy az Isteni Igazságot a világ minden lelke számára sürgősen továbbítani tudjad.
Leányom, most velem együtt egyesülve a szíved mélyén te is érzed a fájdalmat és a szenvedést az emberiség iránt. Elveszett hitük és jövőjükért érzett aggodalmad miatt,  mély szomorúságot érzel és félelem tölt el most téged.
Hűséges híveim most  az egész világon, egyesülnek a szeretet köteléke által,  hogy a lelkekért harcoljanak és megmentsék őket az örök kárhozattól. Akik engem követnek, minden nemzetből,  ők a világosság gyermekei.
Rögtön felismerik egymást függetlenül a fajtól,  a bőrszínétől és vallási felekezettől. Ők a szeretet hadserege, az Én vezetésem alatt állnak, és az a feladatuk,  hogy a történelem jelenlegi időszakaszában erősítsék az emberek hitét.
Jelenlétem még sohasem volt ennyire nyilvánvaló híveim szívében,  mint most. Ők is érzik azt a fájdalmat,  amit én érzek,  amikor azt a szívszaggató romlottságot látom,  amelyet az emberek kisugároznak magukból,  még azok is, akiket ti szeretetreméltónak és figyelmesnek találnátok. Az önszeretet elpusztítja gyermekeimet.
Az egoizmus és a kíméletlenség, olyan szégyenfoltot hagy a környezetetekben élőkkel és a sebezhető emberekkel szemben,  hogy ezt nehéz eltüntetni. A kegyetlenség,  amelyet az ember mindennap elkövet a felebarátjával szemben, és aminek célja az önkielégülés, elérte minden korok magaslatát. Az Örök Atya szemében bűn az a szenvedély,  amellyel az ember a saját szükségleteit kielégíti.
Teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond a tanításomnak a számtalan önigazoló hamis mentegetőzés. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással,  ahogyan szeretnétek,  hogy veletek bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért,  ha másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi javakhoz jusson.  Az ellenségeiteket is szeressétek, érezzetek együtt velük. Nem könnyű feladat ez a gyermekeim számára, az anyagi bizonyságtalanság miatt. A vagyon, a szépség és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság rettenetesen összezavarja az embereket. Sokan meg vannak győződve arról, hogy ezek természetes emberi tulajdonságok.
A lélektan tudományába már régen beültették azt az elképzelést, hogy az önbizalom minden egyébtől fontosabb, s agymosásszerűen el is hitették az emberekkel, hogy az önbizalmuk érdekében a saját szükségleteiket kell előnyben részesíteniük. Ez a filozófia azonban  a modern kommunikáció korában egyre erősödött. Ha gyermekeim  szinte naponta ezt hallják a televízió, a média,  a mozi, a zene és internet által, akkor fontosnak fogják megítélni.
Figyelmen kívül hagyva a hamis ígéreteket, amelyek ezeket az elképzeléseket jellemzik, gyermekeim hisznek azoknak a  hazugságoknak. (Ezek tetszelgősek,  mert az önkielégülést kínálják,  ezt pedig  nehéz elutasítani).A hazugságot  a csaló – a sátán -  ülteti be szívükbe.
Nem nagyon értik azt sem, miért érzik magukat olyan nyugtalanul, már közvetlenül azután, amikor valakit becsaptak. Nem boldogok azok a gyermekeim,  akik az áhított díjat megnyerték. Mindig többet és többet akarnak ugyanabból,  mert étvágyuk kielégíthetetlen. De hasztalan. Már nem tudják magukat kielégíteni. Az igaz boldogság és a természetes elégedettség érzését nem ismerik, és nem értik miért van bennük ez a lelki üresség.
Ha fölényesen viselkedtek másokkal szemben, akkor önzőek vagytok. Ha a gyengékkel és a sebezhetőkkel szemben önmagatokat részesítitek előnyben,  akkor vétkeztek. Mélyen megbánt engem az,  ha ezeket a személyeket abban  korlátozzátok, hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha azt a jogot is elveszítek tőlük,  hogy családjaikat táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak szenvedést okoztok, akkor azt velem tettétek. Ti vagytok a hibásak,  ha Szívemet fájdalom éri, amikor csúnya szavakkal illetitek felebarátaitokat.
Újból átélem a Passió fájdalmait, amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti. Amikor testi fájdalmat okoznak nekik, azt én is átélem. Az utolsó megaláztatásnak vagytok  részesei, ha gyilkoltok,  ezzel a tettel újra keresztre szegeztek Engem.
Gyermekeim,  vegyétek tudomásul,  hogy a bűn a pokolba vezet. Ettől  azok a híveim ijednek meg, akik úgy néznek fel rám, mint az Igazságos Bíróra. Határtalan  irgalmasságom  ígérete, még mindig biztosított,  és azok között osztom szét, akik bűneiket megbánják. De hogyan is menthetném meg mindazokat,  akik nem akarják beismerni összekuszált életük hibáit?
Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. Sok gyermekemnek nehezére esik, hogy felismerje Isten országát,  mert a félrevezetésnek nagy a vonzóereje. Sokan lesznek,  akik Isten tanításait nem fogják megismerni sem a próféták,  sem a Szentírás által. Egyszerűen azért,  mert azokat meg sem akarják ismerni. Mások pedig, vonakodni fognak attól, hogy meghallgassák  mindazt, amit most a próféták,  vagy látnokok a világon közzé tesznek. Ez arra fogja ösztönözni híveimet,  hogy másokért imádkozzanak. Különösen az imádkozókra van most nagy szükség! Az Isteni Irgalmasság imája,  amelyet Én szeretett Fausztina nővérnek adtam, nagyon erőteljes ima  és sokak megtérésére fog szolgálni.
Arra kérlek benneteket gyermekeim,  hogy alkossatok imacsoportokat és továbbra is imádkozzatok elveszett gyermekeimért, a ti testvéreitekért és tanácsaitok által álljatok rendelkezésükre.
A saját és a legszentebb Szentháromság nevében sürgetem szeretett gyermekeimet,  hogy egymással összefogva, egyesítsék erejüket az Én Szívemmel és segítsenek nekem a lelkek megmentésében. Oly nagyon szeretem őket,  hogy irántuk való félelmemben szomorú és keserű könnyeket sírok.  Nem akarom elveszíteni őket.
Ti,  akik a világosság hívei vagytok,  segítsetek Nekem,  hogy családommal újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett lelkeket,  hogy egykor ők is megláthassák az igaz Paradicsomot, amelyre annyira vágynak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk és hallgassátok meg őket. Legyetek irgalmasak hozzájuk,  még akkor is,  ha ők mindent a szemetekre vetnek. Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt  hagyjátok,  hogy rajtatok keresztül érezzék meg szeretetemet. Nehezükre fog esni nekik,  hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak veletek.
Imáitok által megmenthetitek lelkeiket.
Köszöntöm az Én drága híveimet. Könnyekre fakaszt Engem szeretetetek és odaadásotok,  amelyet Nekem,  Édesanyámnak,  az ég királynőjének és a Szentháromságnak tanúsítotok. Már most örömet vált ki az ég angyalaiból és Szentjeiből az, ahogyan erre az elhívatásra reagálni fogtok. Menjetek  és munkálkodjatok most az Örök Atya nevében. Hozzátok vissza nyájamat.
A ti odaadással tele Megváltótok,
Jézus Krisztus


Kőszegi és soproni testvéreimnek...

Testvéreim amikor hazafelé jöttem, láttam egy szép helyet Jézus Krisztus Urunk Dicsőséges fénykeresztjének, mint tudjátok az egyiket a környékben az Írottkőnél lévő kilátó előtti mezőre lehetne, viszont a másikat a Jézus Szíve plébániatemplomtól a Kálvária irányában lévő erdő melletti mezőre a Szent Imre templommal szinte nyílirányban. A mindkét mezőn tereprendezést kell tenni, ha belevágunk, a legcélszerűbb az lenne ha napelemmel oldhatnánk meg a világítást, viszont jó lenne ha vészként árammal is működnének.
Sopronban a pedig a Szentháromság-szobor mellett valamint a Káptalan-domb tetején, hogy minél többünk láthassa, s a helyes irányutat választhassa. A Szentháromság-szobor mellett tereprendezést kellene végeznünk, ha belevágunk. A Káptalan-dombon pedig felállíthatnánk a Kecske templom melletti temetőben. Mindkét helyen a világítást célszerű lenne napelemekkel megoldani, bár a szobor mellett valószínűleg elég nehéz lesz az engedélyeket megkérni.

2010.11.26.

2010.11.26. péntek
Szentmise előtt, amikor beléptünk a templomba, látomásban az Úr Jézus nagy szeretettel és tárt karokkal várt bennünket a tabernákulum előtt. Jézus: „Drága gyermekeim! Mindig nagy örömmel fogadlak benneteket Atyám házában.”
Evangélium előtt látomásban az Úr Jézus kezében egy szép és nagy könyv volt, melynél azt kérte tőlem, hogy csókoljam meg. Jézus: „Drága gyermekem! Megengedtem neked, hogy megcsókolhatod Evangéliumomat. Mert eljön az az idő, melyben neked kell tanúságot tenni rólam az emberek előtt és nemcsak az evangéliumról, hanem a kegyelemeimről is, mellyel megajándékoztalak téged az életed során.”
Áldozati liturgia alatt látomásban az egész Szentháromság előtt álltunk az oltár asztalánál, és középen a Mennyei Atya tartotta nekünk a szentmisének ezt a részét. Amikor a Mennyei Atya felemelte az ostyát kezében három darab Szent Ostya volt egymás mellett, majd ezt mondta: „Ez a Mi Testünk.” Majd a kelyheket (mert 3 volt) az Úr Jézus és a Szentlélek a Mennyei Atyával együtt felmutatta nekünk, majd a Mennyei Atya ezt mondta: „Ez a Mi Vérünk.” Majd egyszerre felmutatták a Szent Ostyákat és ezt mondta: „Mi Általunk, Mi velünk és Mi Bennünk.”
Jézus: „Drága gyermekem! Ez a látomással Mi a Szentháromság kinyilatkoztattuk neked Isteni egységünket a szentmisében.”
Szent vagy… alatt látomásban egy hosszú fehér lépcsőt láttam, melynek tetején az egész Szentháromság az oltár asztalánál álltak. Mi, akik részt vettünk a Szentmisén az angyalokkal együtt énekeltünk térdelve a Szent vagy… éneket.
Miatyánk alatt látomásban a Mennyei Atya nagyon szép fehéren ragyogó ruhában volt és az egyik lábánál az Úr Jézus térdelt (jobb oldalon) a másik lábánál pedig a Szentlélek térdelt (bal oldalon). És mindannyian együtt imádkoztuk a Miatyánk imáját. Jézus: „Drága gyermekem! Én és Szentlelkem azért térdeltünk Mennyei Atyám lábainál, hogy ezzel is kifejezzük tiszteletünket és imádásunkat előtte. Kövessétek példánkat! Ha örömet akartok szerezni a Mennyei Atyának, akkor otthon, amikor imádkozzátok a Miatyánkot, térdelve és szívből mondjátok el. Higgyétek el, ezzel a cselekedettel is szentté tudtok válni, mert a térdeléssel is kifejezitek alázatotokat Teremtő Atyátok iránt, aki fenn van a Mennyekben, és mindent lát.”
Szentáldozás előtt látomásban a Szűzanya áldoztatott bennünket kék ruhában és fehér fátyollal a fején. Mielőtt elindultam előre láttam, hogy a Szűzanya mosolyogva helyezi nyelvünkre az Úr Jézus Szent Testét. Közben az egyik kezén egy szép piros rózsát láttam. Szűzanya: „Drága gyermekem! A rózsa szimbolizálja az Én lángoló Szent Szívemet irántatok és a tisztaságomat.”
Engesztelés elején látomásban egy szép fehér templomba voltam, melynek padjai is fehérek. A fehér padban, melyben ültem, az egyik végén a Szűzanya térdelt fehér ruhában, a másik oldal végén az Úr Jézus térdelt. És nem messze tőlünk egy szép széken ült előttünk a Mennyei Atya fehér ruhában. Jézus: „Drága gyermekem! Mennyei Atyám boldogan részt vesz engeszteléseteken, és örömmel meghallgatja imáitokat. Gyermekem, mindig gondolj arra, hogy minden Mennyei Atyátok jelenlétében zajlik. Mert Ő mindig köztetek van, legyetek bárhol is. Végtelen Szeretete utolér benneteket.”
Az 5 Szent Seb Rózsafüzér alatt látomásban az Úr Jézust láttam a kereszten. De most nem úgy, mint általában. Mert az Úr Jézus hatalmas volt. Amikor engeszteltük Szent Szív Sebét, jobb karja nem volt felfeszítve a keresztre, szabadon mozgathatta. Egyszer csak azt láttam, hogy mi ketten édesanyámmal kicsi emberként térdeltünk drága Jézusom hatalmas tenyerén. Mosolygott ránk, majd tenyerével közel vitt minket Szent Szívéhez minthogyha el akarna rejteni bennünket Szent Szív Sebébe. Ez az egész látomás nagyon szép volt. Jézus: „Drága gyermekem! Megmutattam neked hatalmas isteni lényemet és ráébresztettelek, hogy oly kicsik vagytok tenyeremen, mint egy porszem. Gyermekeim, engesztelésetekkel Szent Szívembe zárlak benneteket.”
Az egyik imánál látomásban újból a Mennyország kapuja előtt álltam. A kapu kinyílt és középen a Mennyei Atya állt fehér ruhában és azt mondta: „Drága gyermekem! Ha be akarsz kerülni a Mennyek Országába bizonyítsd be nekem hűségeddel és szereteteddel, hogy megérdemled azt, hogy az én Atyai Házamban lakhatsz!”
Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya fehér ruhában és kézen fogva odajöttek hozzánk. Majd mosolyogva mindketten egy kis fénykeresztet raktak a Szívünkbe. Jézus: „Drága gyermekem! Ezek a kis fénykeresztek mennyei fényből vannak, melyek segítenek benneteket az Irántunk való hűségetekben és állhatatos imáitokban.”
Ave Mária éneknél látomásban a Szűzanya oda állt közénk és körben állva megfogtuk egymás kezét és úgy énekeltünk. Közben a Szűzanya nagy örömmel és mosollyal hallgatta énekünket. Nagyon kedves esemény történt velünk. Miután befejeztük az engesztelést, elindultunk, hogy hazamehessünk. De nem tudtunk, mert minden kapu be volt zárva. Míg nem jött meg a plébánosunk, visszamentünk a templomba és csak mosolyogva ültünk az Úr Jézus előtt és tovább imádkoztunk. Jézus: „Drága gyermekem! Nagy örömet okoztatok nekem, hogy visszajöttetek házamba. Gyermekem, most nem láthattad, de nagy szeretetemben átöleltelek benneteket.”