2013. április 26., péntek

XVI. Benedek, a teremtett világ védelmezője

XVI. Benedek pápasága egész ideje alatt nagy hangsúlyt helyezett az Egyház társadalmi tanítására, ezen belül is a teremtett világ védelmére, amelybe nem csupán a környezettel szembeni felelősségteljes viselkedést, hanem az etikus társadalmi és politikai berendezkedést is beleértette.
A „zöld pápa”, ahogy esetenként az olasz lapok XVI. Benedeket nevezték, trónra lépésétől kezdve különös elkötelezettséget mutatott az ökológia iránt. Még II. János Pálnál is gyakrabban foglalkozott ezzel a kérdéssel, aki pedig Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökológia védőszentjének rangjára emelte.
Harmadik enciklikájában, a 2009-es Caritas in veritatéban XVI. Benedek hangsúlyozza: „Az Egyház felelősséget visel a teremtésért, és ezt a felelősséget nyilvánosan is érvényre kell juttatnia. Ha pedig ezt teszi, nem csak a földet, a vizet, a levegőt kell védelmeznie, amelyek mind hozzátartoznak a teremtés adományához. Az embert kell védelmeznie mindenekelőtt, saját önpusztítása ellenében.”
Ebben az írásában a pápa egybegyűjtötte észrevételeit és javaslatait az Egyház társadalmi tanításának minden területén: globalizáció, demográfiai változások, gazdasági fejlődés, az állam szerepe, nemzetközi szervezetek, kultúra, elvándorlás, környezet, technikai fejlődés. Ezek a témák azonban már négy évvel korábbi, Deus caritas est című, első enciklikájában is megjelentek: itt a pápa az igazságosság és a szeretet közötti kapcsolatot hangsúlyozta.
XVI. Benedek ugyanis sohasem szűnt meg felhívni a figyelmet a szeretet központi szerepére. 2012. november 11-i De caritate ministranda (A szeretet szolgálatáról) című motu propriójában is erről írt: a katolikus karitatív szervezetek, a püspökök és a „Cor Unum” Pápai Tanács közötti kapcsolatról szólva emlékeztetett, hogy Isten igéjének hirdetése és a szentségek ünneplése mellett a szeretet szolgálata alkotja az Egyház legfontosabb feladatát.
Mathias Nebel, a genfi székhelyű Caritas in veritate Alapítvány elnöke szerint a pápa „a szeretetet a társadalmi kapcsolatok alapjaként határozta meg. (...) Korábban a szeretet a társadalmi tanítás célját jelentette, XVI. Benedek azonban e tanítás alapelvévé tette azt.” Ezen kívül a szeretet fogalmát összekapcsolta az igazságéval, és ezáltal Mathias Nebel szerint azt mondta ki, hogy a szeretet első számú feltétele, hogy elismerjük a valóságot olyannak, amilyen.
Mindebből XVI. Benedek számára az következik, hogy nem csupán az számít, hogyan bánik az ember a környezetével, hanem az is, hogyan tekint benne saját magára. VI. Pál szellemi örököseként XVI. Benedek a Caritas in veritatéban több mint ötven helyen idéz elődje Populorum progressio című enciklikájából. De a VI. Pál által használt „népek fejlődésével” szemben XVI. Benedek inkább a „teljes emberi fejlődés”, illetve a „humán ökológia” fogalmát használja. Ezek a kifejezések nem csak az enciklikában jelennek meg több helyen, hanem XVI. Benedeknek a diplomáciai testület tagjaihoz intézett, 2010. januári beszédében, illetve a 2011-es németországi látogatása során elmondott szavaiban is: „Az embernek is van ugyanis természete, amit tiszteletben kell tartania, és amit nem manipulálhat tetszése szerint. Az ember nem egy saját maga alkotta szabadság...”
XVI. Benedek törődött a világ sorsával, ennek megfelelően figyelmet fordított a gazdaságra is. A globalizációval együtt járó egyensúlyvesztés különösen nyugtalanította. Többször is ostorozta a zabolátlanná vált kapitalizmust, melyet csak az egyre nagyobb profit hajhászása érdekel. Alig három évvel a gazdasági válság 2008-as megjelenése után a pápa elítélte a pénzügyi világ praktikáit, nevezetesen azoknak a hitelkonstrukcióknak a széleskörű terjesztését, melyek „határtalan spekulációkra adnak lehetőséget”. A pápa szemében ezek az ügyletek „világméretű társadalmi igazságossági problémát” vetettek fel, mellyel szemben XVI. Benedek az érdeknélküliség, a nagylelkűség, és a bizalom fontosságát hangsúlyozta, melyeket elengedhetetlennek tartott a gazdaság egészséges működéséhez.
A pápa rendszeresen intézett szolidaritási felhívást a bevándorlók érdekében is, és azt kérte, hogy az emberek ne csak imádkozzanak, hanem tegyenek is értük. „Emberek millióit érinti az elvándorlás jelensége, de itt nem a számokról van szó. Hanem férfiakról, nőkről és gyerekekről, idősekről és fiatalokról, akik olyan helyet keresnek, ahol békében élhetnek” – mondta XVI. Benedek 2012. január 15-én a Szent Péter téren.
Két évvel korábban, 2012. augusztus 22-én pedig, vasárnapi Úrangyala imádságában, a pápa burkoltan bírálta a romák Franciaországból való kiutasítását. XVI. Benedek arra szólította fel a misén összegyűlt franciákat, hogy „fogadják el az emberek természetes különbözőségét, ahogy Jézus is egybehívott mindenféle nemzetiségű és nyelvű embereket”.
La Croix/Magyar Kurír


XVI. Benedek visszaköltözik a Vatikánba


XVI. Benedek nyugalmazott pápa május elsején költözhet vissza a Vatikánba Castel Gandolfóból, ahol február 28-i lemondása óta tartózkodott - jelentette az olasz sajtó.

A Corriere della Sera napilap pénteki száma arról írt, hogy a nyugalmazott pápa a jövő héten, valószínűleg május elsején vagy az "ehhez közeli napokban" visszatér a pápai államba. Így értesült a Vatican Insider hírportál is.
XVI. Benedeknek a Vatikánba való visszatérését az teszi lehetővé, hogy véget ért a vatikáni falakon belül található Mater Ecclesiae kolostor helyreállítása.
Februári lemondásakor a német pápa döntött úgy, hogy ennek a kolostornak az egyik szárnyába vonul vissza, a kolostorban klauzúrában élő nővérektől elkülönített épületrészbe. A 450 négyzetméteres szárnyban kápolna, könyvtár, konyha, orvosi rendelő is van és zöldségkert is tartozik hozzá citrom- és narancsfákkal.
XVI. Benedekkel a személyi titkára, a háztartását vezető világi nővérek is visszatérnek Castel Gandolfóból a Vatikánba. A Corriere úgy tudja, hogy a pápa fivére, Georg Ratzinger is a vatikáni kolostorba költözik.
Amikor a nyugalmazott pápa ismét a Vatikán lakója lesz, pár száz méteres távolságra lesz utódjától, Ferenc pápától, aki megválasztása óta a Szent Márta-házban lakik és még nem költözött be az apostoli palotákban levő pápai lakosztályba.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ők folyamatosan hazudni fognak és nyilvános szentbeszédük ostobaság lesz Isten Szemében

2013. április 25. csütörtök 10:30
Drága szeretett leányom, nem fog eltelni sok idő addig, amikor a szakadárok összegyűlnek a Katolikus Egyházban, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hogy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz.
Azok, akik az Én Testemhez hűtlenek, számos törvényt fognak megváltoztatni és a Szent Eukarisztia jelentéséről új értelmezéseket fognak alkotni. Sokan Isten szent szolgái közül és minden Keresztény felekezet hívei szemtanúi lesznek, amint a Szentlelket megtámadják. Sokan meg fognak döbbenni a Nevem és Tanításaim újraértelmezésének a módjától, ahogyan a hangsúly az embernek a másik ember iránti kötelességére kerül. Arra fogják ösztönözni az embereket, hogy szeressék egymást, és nehézségeiket tegyék Isten Oltára elé.
Kívülről jó dolognak fogják látni a Kereszténységnek ezt a megközelítési módját. Ez a szeretet fontosságát fogja támogatni, de nem úgy, ahogyan azt Isten előírta. Látni lehet majd, amint a magasabb pozíciókban levő emberek vallásos szertartásokon egymást nyilvánosan dicsérik. Tiszteletadásként meghajolnak majd egymás előtt, és hízelgésükben Isten ellenségeinek a lábai elé vetik magukat.
Mindezek a lenyűgöző szertartások elbolondítják majd a világot, és sokan nem fogják észrevenni e ceremóniák célját. Ezek a cselekedetek, az új szentbeszédek és az új ceremóniák, amelyek állítólag Engem fognak tisztelni, természetüknél fogva feketék lesznek, mert a fenevadat fogják dicsőíteni.
A sötétség királya az ő gonosz szellemeivel együtt hirtelen sokak szívét megmozgatja, azokét, akik felelősséggel tartoznak követőim vezetéséért. Néhányan ezek közül a szolgák közül nem veszik észre, hogy őket a gonosz kísérti. Azt mondom nekik – jöjjetek most! Jöjjetek Hozzám a Bűnbánat Szentsége által! Ha aggódtok a hitetek miatt, meg foglak világítani benneteket, de előbb meg kell szabadítanotok lelketeket a büszkeségtől. A büszkeség az, ami ostoba módon megtéveszt benneteket elhitetvén veletek, hogy a ti értelmetek különb, mint Istené.
Mások, kik olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok, eladták lelküket a Sátánnak. És éppúgy ők is ravaszok lesznek a Sátán cselekedeteihez hasonlóan, és hasonlóképpen fogják Isten gyermekeit is becsapni. Az által fognak másokat elcsábítani, hogy dicsérni fogják szolgáikat, mintha azok szentek lennének, és ez vonzani fogja azokat a szolgákat, akik szeretik önmagukat, tele vannak büszkeséggel, és akik mint juhok, követni fogják őket. Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédeik (homíliájuk) ostobaság lesz Isten Szemében. Egy szikrányi igaz alázatot sem lehet majd látni egyetlen szavukban sem, bár ők minden tőlük telhetőt meg fognak tenni annak biztosítására, hogy nyilvánosan Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog a jelenlétükből, és az Enyéim, akik igazán ismernek Engem, tanúsítani fogják ezt.
Oly sok felszentelt szegény szolgám lesz beszippantva ezekbe a hazugságokba, melyek Testem megszentségtelenítéséhez fognak vezetni, és sokan azok közül, akik az Irántam való szeretetükkel büszkélkednek, lesznek az elsők, akik beverik a következő szeget, mivelhogy újra keresztre feszítenek Engem.
Leányom, az irántad mutatott gyűlölet két oldalról fog jönni, mint közvetlen eredménye földi Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok fognak elhelyezkedni, akik azt mondják, hogy földi Egyházamat képviselik, de ők minden, csak épp azok nem lesznek, mivel egy egészen más tant fognak képviselni. A másik oldalon lesznek, az Én hűséges szolgáim, akik nem fognak hinni neked.
Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt fog kiváltani. Az Isten prófétáinak adott Igazság, nemcsak dühöt fog kiváltani a félelem miatt, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a gonosztól származik. A gonosz, az ember szívén keresztül rendkívül messzire fog elmenni, hogy Isten Szavát elhallgattassa.
A próféták elleni düh gyűlöletet Isten ellen.
Jézusotok