2013.08.10 Jézus: Pápaváltozás az Én szememmel.
(Egy imahadjárat csoport vezető választottjának adta Jézus Urunk)
Drága, forrón szeretett Engesztelőim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus a ti megváltótok. Elmondom nektek, hogy látom Én, Helytartóm lemondását és utódja, az új pápa megválasztását. Minden pontosan úgy történik, ahogy előre megjövendöltem nektek az utolsó idők prófétáján keresztül. Most, miután lemondott az Én földi Helyettesem, elvonult arra a helyre, ahova küldték, imádkozik és elmélkedik. Megfosztották szép, megkülönböztető pápai öltözékétől. Ott ül nagy szomorúsággal eltelve. Az ő ismert, kedves mosolya eltűnt az arcáról. Könnyekkel a szemében a távolba néz. E percben ott állok vele szemben, az ő feltámadt, megdicsőült, irgalmas Jézusa. Megsimogatom elgyötört arcát és így szólok hozzá: "Ne sírj, drága Fiam! Mélyen belelátok a szívedbe. Nem magadat siratod az átélt megaláztatások, rágalmazások és sértések miatt, hanem maradék igaz Egyházunk sorsán bánkódsz." Ezt a gazdátlan darabokra szakadt egyházat az ő könnyeivel akarom gyógyítgatni. Előveszek ruhámból egy ragyogó Mennyei kelyhet és szeme alá tartom, összegyűjtöm könnyeit, mint értékes gyöngyszemeket, és gyógyító balzsamként ráöntöm a válságba került Egyházamra. Mindebből ő semmit nem lát, de szenvedő szíve nyugalmat, békét, gyermeki ráhagyatkozást érez. Ezután előveszek egy másik aranykelyhet, melyben az Én Szent Vérem lakozik. Az ujjammal belenyúlok és egy véres keresztet rajzolok homlokára, mellyel előre jelzem a sok-sok rá váró szenvedést. Ellenségei már nem zaklatják a reformokkal, amit rá akartak kényszeríteni, hiszen elérték a céljukat, elhagyta Szent Péter trónját, hogy elfoglalhassa a bitorló. Magára hagyják és ő, a mi XVI. Benedekünk magába roskadva, egészen átadva magát Nekem és Édesanyámnak, imádkozik. Titeket, hűséges híveit oltalmukba ajánlja az elkövetkező, nehéz időkre. Hozzám hasonlóan, Engem követve irgalmat és könyörületet kér ellenségei számára.
Drága Gyermekeim! Hogy miért kellett lemondani földi Helytartómnak?
Egyrészt a reformok hívei nem tudtak tovább várni. Egy olyan pápát akarnak, aki szőnyeg alá söpri a mindenkor érvényes tízparancsolatot.
Másrészt az üzeneteimben előre jelzett hamis próféta alig várja, hogy egy új hamis, hazug világegyházat hozzon létre. Harmadszor pedig, a média rágalmazásaival felturbózott pápa körüli botrányokkal
ellenszenvet keltett XVI. Benedek pápa ellen. Könnyű volt ellen hangolni a népet ebben az isten-ellenes és erkölcstelen világban.
Aki nem hisz Isten létezésében, az a túlvilágban sem hisz. Annak az a fontos, hogy kiélvezze ezt a földi életet korlátok, törvények nélkül.
Az ilyen, régimódinak, elavultnak tartja a pápa által kívánt isteni parancsokat, mely az erkölcsi rend alapja lenne. Az efféle embereknek nem kell az olyan egyházi vezető, aki akadályozza az abortuszt, az eutanáziát, a papok nősülését, a nők pappá szentelését, a homoszexualitás elfogadását stb. Az Én Helyettesem hűségesen kitartott Atyám törvényei, a hagyományok mellett, nem volt hajlandó megtagadni
Engem, és sebeket okozni Szent Szívemen. Hiszen amit kívántak tőle, az mind egytől egyig fertelmes bűn volt, mely az Egyházat romlásba sodorja. Aki most elfoglalja trónját, az új rendeleteit humánumba és toleranciába csomagolja, és úgy fogja kibocsátani. Azt hirdeti és tanítja, hogy a nőnek jogában áll a nem kívánt terhessége megszüntetni, hogy minden ember szabadon rendelkezik a teste felett.
Síkra száll a szexuális szabadságért, jogosnak tartja a homoszexualitást. A humanitást hangoztatja az eutanáziával
kapcsolatban, mert szerinte emberségből nem szabad kínlódni hagyni a haldoklókat, hanem egy injekcióval át kell segíteni a halálba.
Ó, gyermekeim! Ez a felfogás nem veszi figyelembe, hogy talán az utolsó percben Isten mégis csodás módon meggyógyítaná haldokló gyermekét, vagy talán a haldokló hosszabb szenvedése lehetővé teszi számára a tisztítótűz átlépését. Az eutanázia bűn a javából, mert áthúzza Isten tervét, úgy mint az abortusz, amely terv az emberi életre vonatkozik.
Ó, Kicsinyeim! Ha megjelennek ezek a bűnös, mocskos rendeletek, semmit sem szabad elfogadnotok belőle, mert ezek a pokol felé vezetik szegény, becsapott gyermekeimet. Nyitott szemmel figyeljétek az angyalbőrbe bújt farkas viselkedését, minden lépését. Kísérjétek figyelemmel a katolikus liturgiát. Először a szentmise szövegét, szent szavaimat fogják meghamisítani. Fokozatosan változtatnak rajta. Azután az Oltáriszentséget fogják másképpen értelmezni, magyarázni. Majd eljön a rettenet, hogy a templomokat megfosztják jelenlétemtől, az Eucharisztiától.
Drága Híveim, Követőim! Akkor már a templom nem Isten háza lesz, nektek sem szabad többé oda belépni.
Gyermekeim! XVI. Benedek pápa lemondása hírének napján este a Vatikán kupolájába belecsapott a villám. Bekövetkezett mindaz, amiről eddig üzenetet adtam számotokra. A villámcsapást Atyám figyelmeztetésként adta az Egyháznak. Az új pápa ki fogja maga ellen vívni Atyám szent haragját. Nagy szenvedés vár rátok. A sátán embere érzi győzelmének közeledtét. Ő ott van a legfőbb papok között, és már előre fontolgatja terveit az új egyház megalapítására. A püspökök támogatásának nagy részét már megszerezte. Figyeljétek a híreket és legyetek résen!
Óvjátok lelketek tisztaságát, mert a Nagyfigyelmeztetés bármikor bekövetkezhet. Ó, gyermekeim! Akkor a teljes igazság feltárul előttetek. Higgyetek az üzenetek hitelességében és olvasgassátok őket, mert az ÓRA LETELT! Ne féljetek! Szeretetemmel oltalmazlak titeket.
Nektek, drága Engesztelőim az elkövetkező nagy egyházszakadás idején, melyet a pápaválasztás fog okozni, hatványozott erővel az Én pap fiaimért kell imádkoznotok, hogy ne higgyék el a hamis próféta álszent hazugságait, és egy emberkén álljanak az Oltáriszentség mellé, hogy hűségesen és bátran őrizzék meg szent tanításaimat, védjék meg Atyám Törvényeit. Őrizzék meg híveiket a bűnös reformoktól, és amíg csak lehet hagyományos szentmiséken táplálják őket Szent Testemmel és Véremmel. Ha pedig a fennálló erők ezt lehetetlenné teszik, szervezzék meg a föld alatt működő igaz Egyházat. Így fognak az én maradék híveim örökké fennmaradni és az Én boldog, tiszta földi paradicsomomba bevonulni. Ahol Én leszek a Király, Édesanyám a Királynő és Szent Péter a pápa. Amen.


http://24.p3k.hu/app/uploads/2013/02/vatikan-villam.jpg