2013. szeptember 6., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni

2013. szeptember 5. csütörtök, 9:35
Gyermekem, amikor a Töviskoronát Fiam Szent Fejére helyezték, az nemcsak azért történt, hogy szörnyű testi fájdalmat okozzanak (Neki), hanem azért is, hogy azzal közöljenek valamit. Ez egy szimbolikus tett volt a részükről. Azt mondták ezzel – miközben gúnyolták Őt -, hogy ez az Ember, Aki azt mondja, hogy Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Önmagát, nem lesz soha megtűrve. Amikor Őt Megkoronázták, meggyalázták az Egyház Fejét, és ezekben az időkben újra meg fogják gyalázni Őt.
Krisztus ellenségei nem elégszenek meg azzal, hogy átvegyék Fiam Egyházának belső irányítását, hanem még sok más módon is meg fogják Őt szentségteleníteni. Meg fogják változtatni a Szentáldozáshoz szükséges ostyákat, és a Szent Eukarisztia jelentését is. Ők azt fogják mondani, hogy a Szent Eukarisztia az emberiséget jelképezi, és hogy az egy új közösségnek a jele – egységbe gyűjtve minden embert Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti egymásnak hittestvérei vagytok, és ez ünneplésre ad okot.
Az Oltáriszentség (A Szentostya) Krisztus Teste és az Ő Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Mégis ők el fogják ferdíteni ennek jelentését – mindaz, ami végül maradni fog, csupán egy darab kenyér lesz, mert amikor ők megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.
Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Annyira ravaszok lesznek Fiam ellenségei, hogy úgy fog tűnni, mintha a szent szertartásokon csak egy kicsit változtattak volna.
A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja azt, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert ez Fiam győzelmét jelentené.
Gyermekek, nektek továbbra is kérnetek kell közbenjárásomat, hogy a jövőbeli események fájdalmait enyhíteni lehessen, és az időt le lehessen lerövidíteni.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Egy felszentelt szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben

2013. szeptember 5. csütörtök, 14:30
Drága szeretett leányom, milyen kevesen vannak, akik őszintén szeretnek Engem azok között, akik hisznek Istenben, vagy akik Emberfiaként fogadnak el Engem. Azt mondják, hogy szeretnek Engem, de sokan nem élnek Tanításaim szerint. Ti nem mondhatjátok, hogy szerettek Engem, s ugyanakkor másokat elítéltek. Nem bánthattok másokat, kemény szavakat használva, és ugyanakkor azt mondjátok, hogy szerettek Engem.
Ki az, aki bűntelen köztetek? Melyik az közületek, aki Előttem felmagasztalja magát, és aztán kegyetlenül mások ellen beszél? Ti sohasem lesztek képesek, azt mondani, hogy az Én Nevemben beszéltek, amikor másokat rágalmaztok. Ez sértés Istennel szemben, és azok, akik így viselkednek, megbántanak Engem. Ti, akik másokról rosszat mondtok, s közben azt mondjátok, hogy Engem védtek, csak magatokat távolítjátok el Tőlem. Mégis azt gondoljátok, hogy a tetteitek indokoltak. Milyen alkalom esetében gondolnátok, hogy Én az ilyen viselkedést támogatnám, és miért hiszitek azt, hogy fel vagytok hatalmazva az ilyen dolgok megtételére?
Amikor el vagytok kötelezve Szolgálatomnak és aztán Isten valamelyik gyermeke ellen ily kegyetlen szavakat mondtok, súlyos bűnt követtek el. Egy felszentelt szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben. Lehet, hogy jártasok vagytok Tanításaimban, lehet, hogy tájékozottak vagytok mindarról, amit Atyám Könyve tartalmaz, de amikor másokat az Én Nevemben rágalmaztok, félre foglak dobni benneteket. Sok vezeklést követel majd részetekről, hogy újra keressétek Kegyeimet, és még akkor is, amikor a Bocsánatomért könyörögtök, hosszú idő fog eltelni addig, míg végül alkalmasak lesztek arra, hogy újra Elém járulhassatok.
Jézusotok