2013. június 10., hétfő

2013. június 9. Guadalupe Szűzanya kép könnyezése

"2013. június 9-én Jézus Krisztus üzenete után déltájban a guadalupei Szent Szűz egyik 40x60 cm-es másolatán olajkönnyek jelentek meg, melyek különleges illatot árasztottak.
A következő napon ez a jelenség megismétlődött, de ez alkalommal a jó illatú olaj Jézus kezeiből és mellkasából folyt ki, ezzel mély értelmű jelét adva minden gyermekére kiterjedő áldásának.
Az esemény másnap is megismétlődött a Béke Királynőjének egy képén, amely Krisztus oldalánál feküdt és a harmadik napon egy kb. 1 m magas gyönyörű Krisztus szoborból ugyancsak hasonló olaj folyt ki oldalsebéből.
2013. június 19-én Jézus Krisztus a következő üzenetet adta:
Én, mint a szeretet koldusa, megáldom híveimet nyitott oldalsebemből, megkenlek benneteket szeretetem olajával, hogy ne féljetek és biztosak lehessetek abban, amit veletek közlök; szeretetből közlöm mindezt, nem pedig azért, hogy féljetek, mert lángoló Szívvel vágyom arra, hogy megmentsem azokat, akik idővel Hozzám jönnek és akikről tudom, hogy szeretnek Engem, habár még nem ismernek el Engem.
HÍVLAK BENNETEKET, JÖJJETEK HALADÉKTALANUL VISSZA HOZZÁM.
GONDOLJATOK ARRA, HOGY AZ IDŐ MÁR NEM IDŐ ÉS A PILLANAT MÁR NEM PILLANAT TÖBBÉ."


Magyar nagypéntek a Himaláján

Senkinek  sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért- nem mertem idézőjelbe tenni Krisztus szavait, ha betűtévesztés lenne, de a tartalomért felelek. A 10 napja folyó magyar Golgota Nepálban, mostanra vált szakrálissá, amikor a szombati hírportálok leadták, Kollár Lajos expedíció vezető pontos leírását a Himalájában történt tragikus események utolsó óráiról, a két meghalt magyar hegymászóval történt utolsó telefonbeszélgetések alapján. Eddig főképpen az emberi erőfeszítés értelméről való pozitív polemizálás vagy a szánakozás ill. kritikák hangjai voltak hallhatók a tragédiával kapcsolatban. Barátaimmal eddig is abszolút csúcspontnak tartottuk, amit Erőss Zsolt és Kiss Péter tett.
Ők megpróbáltak utánajárni, hogy mi is az ember. Nem annak, hogy mit bír, hanem annak, hogy mi! Mindnyájunknál közelebb jutottak a válaszhoz. De a tegnap kiderült a tények teljesen más - nyugodtan mondhatjuk - előremutató fordulatot adtak a tragédiának. A katasztrófa orvostan alapvető törvénye, hogy katasztrofális kilátástalan helyzetekben azokkal a sérültekkel nem szabad foglalkozni, akik menthetetlenek, mert elveszik az emberi erőforrást azoktól, akik még menthetők. És ez nemcsak a sérültekre, hanem magára a mentőkre is vonatkozik. Nem javasolt egy olyan mentésbe belemenni, aminek az eredménye reménytelen, de a mentő kockáztatja saját életét. Sokan nem ismerik ezt a fontos szabályt és azt hiszem sokan ezért  nem értik a hegymászókat, miért hagyják ott a már halálosan sérült vagy félig megfagyott, mozgásra képtelen még életjelenségeket mutató, de halálraítélt társaikat útközben súlyos vészhelyzet esetén. Ezért nem ritka a 8 ezres csúcsok környékén a sátra előtt ülő  vagy hóval jéggel betakart olvadáskor előtűnő fekvő holttest mely  4 vagy akár 10-20 éve fagyott meg, zuhant le. A még életre esélyeseknek szinte így kötelessége magát menteni és elkerülni saját végzetét, ha társa már reménytelen helyzetbe jutott. Morálisan logikus és humánus ez a döntés ugyanúgy, ahogy az „Életben maradtak”c. könyv és film hitelesen megmutatta a 70-es évekbeli Andokban történt sportcsapatot ért   repülőgép  katasztrófa túlélőinek drámáját, amikor kénytelenek voltak megenni, a  már halott barátaik testét, hogy életben maradjanak a hónapon túli keresésük során. 
A bajtársiasság, a tökéletesség példaképei vagy éppen a  szentek viszont ezeken a drámai döntéseken is túlmutatva születnek. Ők pontosan úgy születnek, ahogy Kiss Péter született meg és adta meg cselekedetével a kételyek hullámain vergődő egész országunknak és a világnak is,  ennek a szörnyű és tragikus szenvedésnek majd halálnak az értelmét.  A Himaláján ott nyolcezer valahány száz méter magasban, hajnalban visszament Erőssért és próbálta életre masszírozni. Fiatal volt, tudta, hogy le tud jönni és azt is tudta, hogy társa már nem, mégis minden humánus emberi gondolkodás, minden morális törvény ellenére ami azt mondja: , menj tovább most már magaddal törődj, mert nemcsak a társad, de Te is meghalsz”  visszafordult és megpróbált társán, mesterén segíteni és közben ő lett az igazi mester, de most már nemcsak az alpinizmusnak és bajtársiasság mestere, hanem az önfeláldozó szeretet mestere.
Sokat gondoltunk a napokban a két hegymászóra. Magam előtt látom Erősst, ahogy térdel fent este nyolckor 8500 m-magasságban 2 órával a csúcs elérése után a visszaút kezdetén hullafáradtan és bemondja a telefonba az expedíció vezetőjének:  „Lalikám nem bírom tovább” és a családjára kedves , helyes feleségére, kicsi gyermekeire gondol és arra, hogy többet nem láthatja őket. Ilyenkor már csak  Istennel lehet beszélgetni, mert ilyen pillanatokban csak vele lehet és megbánni, ha hibáztunk, mert itt bűnről szó sem lehet , hiszen a „tudva és akarva” kritériuma  nem történt meg a tragédiával kapcsolatban, ami a bűnhöz szükséges. Ezt meg kell említeni, mert nagyon sok „fotelből” jött laikus bíráló comment a tragikus eseményekről és sajnos a média is hozta ezeket nem előnyös irányba terelve a közvéleményt. 
A szenvedés teremtő energiája, vagy minden szenvedésnek van értelme mondják a teológusok utalva a nagypénteken történtekre, hiszen az emberiség megváltása is a kereszthalállal szenvedéssel  történt meg. Magyarországot szétrázta a tragikus hír a sikertelen expedíció. Kis Péter Krisztust követő tettével összerakta és megerősítette értelmet adva a történteknek, ahogy a nagypéntek végső értelme a feltámadásban mutatkozik meg. Az egész nemzetnek és benne az ifjúságunknak új követendő nemzetünket egyesítő példaképe született világnézetünktől függetlenül.

Csókay András

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amikor a harsonák hangjára az Új Jeruzsálem leereszkedik a világra, fény tölti be az eget, és minden elcsendesedik

 

2013. június 9. vasárnap 23:15
Szeretett leányom, a fájdalom, amit fizikailag elszenvedsz ebben az időben, a lelkek megmentése miatt van, akik annyira eltávolodtak Tőlem, hogy ha te, mint áldozati lélek nem ajánlanád fel Nekem őket, akkor örökre elvesznének. Emlékezz mindig arra, hogy mennyire fáj Nekem, és hogy megszakad a Szívem, ha csak egy lelket is elveszítek.
Az emberiség iránti Szeretetem változatlan marad, mert senki sem tudna megakadályozni Engem abban, hogy minden értékes lelket szeressek. Annyira szeretem őket, hogy a neked adott Ajándékok, vagyis úgy látni Isten minden gyermekét, ahogyan azokat Ő látja – tiszta szívvel -, sohasem fognak véget érni. Ezért szenvedsz olyan sokat, kicsim. Nem azok miatt kell elviselned ezeket az új testi megpróbáltatásokat, akiknek haragja megsért téged, hanem azon lelkekért, akik szörnyű sötétségben vannak, és kiknek sorsa rémületet kelt benned.
Kérlek, értsd meg, hogy amikor ezekért a fájdalmas megpróbáltatásokért türelmetlen és ideges leszel, mindez semmi ahhoz az intenzív szenvedéshez képest, amellyel azok a lelkek fognak szembesülni, akiket a fenevad megkaparint magának. Mindez semmit sem jelent, összehasonlítva azokkal a lelkekkel, akiknek a Tisztítótűz fájdalmait kell majd elviselniük. Mindez a fájdalom keveset fog jelenteni számodra, amikor majd látni fogod, hogy azokat a lelkeket, akik egyébként nem lennének képesek megmenteni magukat, kitépem a gonosz szorításából.
Leányom, nem számít, hogy mennyire fájdalmas ez a szenvedés, semmi jelentősége sem lesz már akkor, amikor Isten gyermekeit egyesítem a Nagy Napon, amelyen a Legdicsőségesebb Paradicsom leereszkedik.
Amikor a harsonák hangjára az Új Jeruzsálem leereszkedik a világra, fény tölti be az eget, és az angyalok hangjának felcsendülése előtt minden elcsendesedik, kiknek énekei – még a végső pillanat előtt – minden lelket el fognak érni. Ez lesz az utolsó óra, amikor eljövök majd ítélni élőket és holtakat.
Jézusotok