2010. november 28., vasárnap

2010.11.27.

2010.11.27. szombat

Ma délelőtt megetettem az állatokat. Látomásban az Úr Jézus ott állt az egyik helyen és engem figyelt. Az Úr Jézus udvariasan és szeretettel kinyitotta nekem segítségül az állatok egyik ajtaját. A jobb kezét pedig felemelte, mintha meg akarna áldani. Jézus: „Drága gyermekem, jelenlétemmel azt akartam neked mutatni, hogy minden jócselekedetedet és áldozatodat nagy örömmel figyelem, és áldásomat adom állapotbeli kötelességeidre.”
A konyhában söprögettem és egyszer csak azt láttam, kétszer is, hogy a Szűzanya térdelve tartotta nekem a lapátot. Nagyon boldog voltam, eme szép látomásokra. Szűzanya: „Drága gyermekem, mint Égi Édesanyád és lelki vezetőd mindenben segítek neked, még a házi teendőidben is. Nagyon szeretlek, gyermekem! Mindig legyen szemeid előtt az én példám.
Szentmise előtt kicsit szomorú voltam. Odahívtam mellém az Úr Jézust és a Szűzanyát, hogy üljenek mellettem a szentmisén és vigasztaljanak meg engem, mert úgy érzem, szükségem van az Ő szeretetükre. Látomásban az Úr Jézus és a Szűzanya mellettem ült és kezüket rátették a kezemre és erősen megfogták. Majd a Szűzanya azt mondta: „Drága gyermekem, mi melletted vagyunk. Ne légy szomorú!” Utána gondolatban kifejeztem a Mennyei Atyának bűnbánatomat, hálámat és vágyakozásomat a Mennyország után. Látomásban a Mennyei Atya fehér ruhában oda jött hozzám, homlokon csókolt és azt mondta: „Nagyon szeretlek, drága kisleányom!” Kértem az Úr Jézus Irgalmát. Jézus: „Örömmel megbocsátottam neked mindent, gyermekem. Irgalmammal és szeretetemmel pedig átölellek.”
Szentmise elején látomásban középen az Úr Jézus egyik oldalán a Szűzanya, másik oldalán Pio atya jött el hozzánk szentmisére. Olvasmány és Szentlecke alatt is végig jelen voltak köztünk. Evangélium előtt látomásban az Úr Jézus megáldotta Pio atyát, aki mélyen meghajolt előtte. Majd Pio atya odaállt a szószékhez és felolvasta nekünk az evangéliumot. Pio atya: „Drága gyermekem, nagy örömmel olvastam fel nektek az evangéliumot, mely fontos része volt egész életemnek.”
Prédikáció alatt egy kicsi lány ide-oda futott és mászkált szentmise alatt a templomban. Látomásban az Úr Jézus az oltár asztala előtt állva, tárt karokkal várta őt. Odament hozzá ez a kis gyermek és az Úr Jézus szeretettel felvette karjaiba, megsimogatta a fejét és homlokon csókolta. Jézus: „Az ilyen gyermekek láttára hatalmas boldogság tölti el Szent szívemet és Szeretetemet nem tudom magamban tartani. Legyetek ti is gyermeki lelkületűek! Mert az ilyen lelkek láttára örvendezik az egész Mennyország.”
Áldozati liturgia alatt látomásban a Szentlélek állt középen fehér ruhában és szép szárnyakkal hátán. Jobb oldalán az Úr Jézus állt, mellette a Szűzanya, bal oldalán pedig Pio atya állt. Az Úr Jézus és a Szentlélek egyszerre felemelték a kelyhet és az ostyát, és azt mondták: „Mennyei Atyánk, kérünk, fogadd el ezt a kelyhet és ezt az ostyát, hogy áldásoddal megszentelődjön eme táplálék, mely a lelkek üdvére szolgál.” Közben a Szűzanya mindvégig térdelt. Szent vagy… alatt látomásban mindenki (Pio atya, Szentlélek, Jézus, Szűzanya) térdelt és tárt karokkal énekeltek. Közben azt láttam, mintha megnyílt volna a templom teteje és látomásban a Mennyei Atya állt középen fehér ruhában és mögötte angyalok milliói térdeltek. Őáltala… alatt látomásban az Úr Jézus és a Szentlélek újból felemelték a kelyhet és az ostyát, majd a kehely és az ostya felfelé repült egészen a Mennyei Atya kezébe, aki szeretettel megáldotta az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentáldozáskor látomásban Pio atya fehér ruhában, mellette pedig Slavko atya áldoztatott. Pio atyánál egy angyal tartotta a tálcát, Slavko atyánál pedig a Szűzanya tartotta a tálcát nekünk. Slavko atya nagy örömmel adta nekem az Úr Jézus Szent Testét, majd homlokomra egy keresztet rajzolt. Közben a Szűzanya is nagy örömmel mosolygott rám. Slavko atya: „Drága gyermekem, légy boldog, mert a Szűzanya jelenlétében áldozhattál.”
Szentmise végén látomásban mindenki (Jézus, Szűzanya, Szentlélek, Pio atya, Slavko atya) megáldottak bennünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Majd megfordultak és mélyen meghajoltak az oltár előtt. Utána a Mennyei Atyát láttam szép és nagy fehér ruhában tárt karokkal állt előttünk és mindenki eltűnt a fehér ruhájában. Jézus: „Drága gyermekem! Mennyei Atyám képviseli az egész Mennyországot, ezért tértünk be ruhája hajlékába.”
        A biciklit tolva sétáltam hazafelé. Látomásban az Úr Jézus mellettem sétált és egyszer megkérdezte tőlem: „Drága gyermekem, boldog vagy? Azt feleltem neki, hogy, igen. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép látomásokat és beszélgetéseket ajándékozol nekem.
        Megkérdeztem az Úr Jézust, hogy megengedi-e, hogy az egyik hétvégén elmehessek egy moziba. Jézus: „Drága gyermekem! Igen, megengedem, hogy elmehess a moziba. Bárhol is   légy, én mindig ott leszek melletted.”