2013. november 19., kedd

Az amerikai püspöki konferencia új elnöke térdelve imádkozik egy abortuszklinika előtt

Az amerikai püspöki konferencia elnöke, aki egy abortuszklinika előtt térdelve imádkozik az abortusz végetvetéséért, ritka, Európában ismeretlen kép. Az amerikai püspökök ezt a püspök-társukat választották új elnöküknek: Louisville érsekét, Msgr. Joseph Kurtz-t.
Az amerikai püspökök között Kurtz érsek „mérsékeltnek” számít, amit Európában akár konzervatívnak is nevezhetünk. … Benedek lemondásával és Bergoglio megválasztásával beállott változások ismeretében az amerikai püspökök olyan személyt akartak megválasztani, aki a szükséges flexibilitással rendelkezik és megfelel az új római helyzetnek. El akarták kerülni, hogy választásuk Rómában ellenpozícióként vagy ellenállásként hasson.
Msgr. Kurtz pragmatikus ügyintézőnek számít, ugyanakkor ortodoxnak a „vita tárgyát nem képezhető” értékek tekintetében. A fenti fotó az érseket mutatja, ahogy egy abortusz-klinika előtt térdelve imádkozik. Kép és példakép, melyet máshonnan nemigen ismerünk.
A homo-„házasság” kérdésében Msgr. Kurtz, mint a püspöki konferencia családi ügyekkel megbízott püspöke, a tévévitákban sokszor védte a katolikus Egyház álláspontját. 2010-ben a homo-„házasság” legalizálását „foltnak” nevezte, miként a Roe Wade elleni ítéletet is, mellyel az USA-ban a terhesség-megszakítást legalizálták. Ezért a homo-szövetségek tömegeket mobilizáltak az érsek ellen, aláírásokat gyűjtöttek, amiben azt követelték, hogy ne őt válasszák meg az amerikai püspöki konferencia elnökének.

www.katholisches.info

Szaporodnak a keresztényellenes cselekedetek Európában


Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) legfrissebb jelentése szerint egyre gyakoribbak a keresztények elleni, gyűlöletből elkövetett cselekedetek Európában. A jelentés Magyarországról is említést tesz.
Az EBESZ (angolul OSCE) 2012-re vonatkozó jelentése többek között Németország hivatalos adatait idézi, melyek az elmúlt évre vonatkozóan 414, vallási előítéletből elkövetett bűntettről számolnak be. A svéd rendőrség 258 vallásellenes cselekedetről tett jelentést, melyből 200-at keresztények ellen követtek el. Még súlyosabb a helyzet Angliában, ahol a hatóságok 1.543 vallásellenes bűncselekményt regisztráltak.
A jelentés Magyarországról is említést tesz: a tanulmány szerint 2012-ben 10 alkalommal tettek szándékosan kárt egyházi javakban, és 89 alkalommal történt templomgyalázás, ebből 7 esetben lopással súlyosbítva.
Az EBESZ-jelentésről hírt adó, bécsi székhelyű, európai keresztényellenességet figyelő szervezet, az OICDE elnöke, Gudrun Kugler arra szólította fel a kormányokat és a civil szervezeteket, hogy szolgáltassanak adatokat a vallásellenes cselekedetekről a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája (ODIHR) felé, illetve hogy a probléma megoldása érdekében „működjenek szorosan együtt a nemzetközi emberi jogi szervezetekkel”. Gudrun Kugler szerint a vallási intoleranciából eredő bűntettek csak abban az esetben szoríthatók vissza, ha „beszélünk a problémáról, ahelyett, hogy letagadnánk azt”.
La Croix/Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Én csak egy Irgalmas Istenként jövök. Nem azért jövök, hogy félelmet keltsek bennetek, mert Én valóban szeretem mindnyájatokat

2013. november 18. hétfő, 20:10
Drága szeretett leányom, mindenkinek fel kell készülnie, hogy alkalmasak legyenek Elém járulni, mert Én úgy fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában, és sokan nem fogják tudni, hogy mi is történik. Ezért fontos, hogy most mindegyikőtök meggyónjon (megvallja bűneit) Nekem.
Legszentebb Szavam Igazsága elferdített verzióként lesz hirdetve, amelyet ellenségeim cserélnek fel, akik merészek lesznek azon törekvéseikben, hogy becsapjanak benneteket. Most itt az ideje, hogy a saját lelketekre összpontosítsatok és annak állapotára. Annak az embernek, aki nem hisz Bennem, a következőt mondom: Amikor eléd fogok jönni, meg fogsz könnyebbülni attól, hogy tudod Ki Vagyok? Velem fogsz jönni? El foglak vinni téged, és le fogom törölni könnyeidet és egy dicsőséges életet fogsz élni, mihelyt meggyónsz (bevallod bűneidet) Nekem és megkérsz, hogy Irgalmasságomba vigyelek téged.
Annak, aki hisz Bennem a következőt mondom: Képes leszel szégyen nélkül megállni Előttem? Vajon azzal a tudattal fogsz Elém állni, hogy mindazt, amit tanítottam neked tiszta szívvel tetted? Mindegy. Amikor azt mondod Nekem: „Jézus, bocsáss meg nekem, követni akarlak Téged”, akkor meg leszel mentve.
Annak mondom, aki hisz Bennem, de azt gondolja, hogy ő példamutató és nincs szüksége gyónásra: te is alkalmas vagy arra, hogy Elém járulj? Amikor a lelked állapotát megmutatom majd neked, vitatkozni fogsz Velem, és azt fogod mondani, hogy alkalmas vagy arra, hogy megállj Színem előtt, holott nem vagy az? Ha nem tudjátok elfogadni Irgalmasságom Ajándékát és nem fogjátok beismerni rossz cselekedeteiteket, akkor távol maradtok Tőlem, és Én haladékként csupán egyetlen esélyt fogok még adni nektek.
Az egész emberiségnek mondom: Arra kérlek benneteket, hogy mindenekelőtt a lelketeket készítsétek fel. Nektek rendbe kell hoznotok lelketek minden részét, mielőtt készen állnátok arra, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt tökéletesen megálljatok Jelenlétemben. Ha nem teszitek meg, akkor egy fájdalmas megtisztulást kell elviselnetek, és a Tisztítótüzeteket a Földön kell elszenvednetek még mielőtt Második Eljövetelem Napja felvirradna. Arra buzdítalak benneteket, hogy mondjátok a Keresztes Imahadjárat eme imáját; mindenki a saját lelkéért és szeretteitekért:
A Keresztes Imahadjárat 127. imája: A saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséért
Ó, Jézus, készíts fel engem, hogy szégyen nélkül jöhessek Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek - itt nevezd meg őket -, hogy készek legyünk megvallani minden rossz cselekedetünket; hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy minden bűnért bocsánatot kérjünk. Hogy szeretetet mutassunk azok iránt, akiket megsértettünk. Hogy könyörögjünk az üdvösség Irgalmáért. Hogy megalázzuk magunkat Színed előtt, hogy a Nagy Megvilágosodás Napján lelkem és a - nevezd meg a személyeket - lelke is megtisztuljon, és hogy eláraszd lelkemet Isteni Irgalmasságoddal. Ámen.
Most itt az ideje annak, hogy visszaemlékezzetek mindarra, amit tanítottam nektek. Most elérkezett az idő, hogy tanulmányozzátok a Tízparancsolatot és megkérdezzétek magatokat, hogy valóban aszerint éltétek –e az életeteket.
Legyetek őszinték önmagatokhoz, mert ha nem, – így is, úgy is – meg lesz nektek mutatva, hogy életetek során hogyan bántottatok meg Engem. De engedjétek, hogy vigaszt nyújtsak nektek.
Én csak egy Irgalmas Istenként jövök. Nem azért jövök, hogy félelmet keltsek bennetek, mert Én valóban szeretem mindnyájatokat, de Türelmemnek határa van. Csak azokat lehet Isteni Irgalmamba burkolni, akik elfogadják bűneik súlyos mivoltát, amelyeket Isten ellen követtek el. Azoknak, akik elutasítanak Engem, kevés idejük lesz önmaguk megváltására, mivel Én el fogom választani a juhokat a kosoktól. Az egyik rész Velem fog jönni. A másik rész hátra marad, és aztán az Új Kezdet tudomására lesz hozva minden teremtmény számára. Csak azoknak adatik meg az Örök Élet, aki szeretnek Engem.
Most vegyétek figyelembe Felhívásomat, mert Én ezt azért teszem, hogy biztosítsam, hogy közületek a lehető legtöbben jól fel legyetek készülve még a Nagyfigyelmeztetés Napja előtt.
Jézusotok