2012. július 13., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"


A Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztő esemény lesz, amikor úgy fog tűnni, hogy elérkezett a világ vége
2012. július 12., csütörtök, 10:50
Drága szeretett leányom, senki se becsülje alá azt a hatást, amellyel a Nagyfigyelmeztetés lesz az egész emberiségre.
A Nagyfigyelmeztetés sokak számára ijesztő esemény lesz, amikor úgy fog tűnni, hogy elérkezett a világ vége.
Sokan fognak tanúskodni arról, hogy amit látnak, az egy katasztrofális esemény, amint a Föld felszínéhez közel két üstökös jelenik meg, összeütköznek és felrobbannak.
A tűz lángjai egy vulkánkitöréshez lesz hasonló az égen, és sokan tele lesznek félelemmel.
A vörös tűz sugarai, a Vérem Sugarai, Irgalmasságom Sugarai lesznek, mely mindnyájatok számára ilyen nagyszabású ajándékként adatik, és senki sem lesz képes megérteni, ami valójában történik.
Sokan egy tűzet fognak érezni, amely keresztülégeti testüket, mintha az a nap tikkasztó hősége lenne.
Belülről egy égető hőséget fognak érezni, amíg a megértés érzése képessé teszi őket, hogy a lelkük látványának tanúi lehessenek.
Sokan azt fogják érezni, hogy a Föld remeg, mintha egy földrengés lenne.
A talaj rázkódni, zúgni fog, és sokan össze fognak esni megragadván mindent, amit csak tudnak, hogy az védelmükre szolgáljon.
De a föld nem fog megnyílni és nem fogja elnyelni őket. Mert ez nem egy fizikai földrengés, hanem egy természetfölötti földrengés lesz.
Mielőtt ez megtörténik az időjárás erősen megváltozik.
A robbanás után, a Keresztem fog az égen megjelenni.
Sokan a bűnbánat és a szomorúság keserű könnyeit fogják sírni, és bűneik miatt a megaláztatás fájdalmát fogják elviselni.
Mások sikoltani és káromkodni fognak, mert a lelkük sötétsége miatt nem lesznek képesek a megvilágítást kibírni, amely egy Isteni jel, és el fogják utasítani Irgalmasságom fényét.
Ők a Pokol tüzének fájdalmától üvölteni fognak, amikor Irgalmasságom Jele megmutatja majd nekik azt a sorsot, ami vár rájuk, ha nem térnek meg, és nem változtatják meg útjaikat.
Azok a jó lelkek, akik szeretnek Engem, szintén szenvedni fognak, mert sokakat a bűn bemocskolt közülük, de ők azonnali feloldozást fognak kapni. Ők is meg lesznek alázva, amikor a büszkeség bűne meg lesz nekik mutatva.   
Azután sokan néhány napra otthon fognak maradni, és a szolgáltatások hiánya miatt magukról kell majd gondoskodniuk. Ezért van szükségetek a felkészülésre.
Ez a szenvedés időszaka is lesz, amikor a lelkeknek a tisztítótűz fájdalmait kell majd elviselniük, amíg megtisztulásuk bekövetkezik. Ily módon sokan egy kinyilatkoztatást fognak megtapasztalni a lelkük állapotáról, és egy olyan alázatban lesz részük, amilyet eddig még sohasem tapasztaltak.
Nagyon sok ember el fogja fogadni mindazt, ami történt, és tudni fogják, hogy Kegyelmeim és Isteni Irgalmasságom nagy ajándékát kapták meg.
A megtérés globális lesz, és olyan terjedelmű, amire még nem volt példa Kereszthalálom óta.
Milliárdok fognak visszafordulni Istenhez, mert az Igazság nyilvánvalóvá válik majd számukra.
Ők pontosan fogják tudni, hogy mi fog történni az Ítélet Napján, és azt is tudni fogják, hogy hogyan menthetik meg a lelküket, mert Szeretetem beborítja majd őket.
Ők újra egészségesek lehetnek, elmében, testben és lélekben.
A Keresztem, az Isteni Irgalmasságom megnyilvánulásának bizonyítéka lesz, amely már oly régóta meg volt ígérve az emberiségnek. Azt majd világszerte látni lehet az égen.  
Nyugalom fog leereszkedni az egész Földre az Isteni beavatkozás ezen cselekedetének eredményeként, amely Isten gyermekeinek adatik, hogy felébressze őket szendergésükből.
De a bukott angyalok támadni fogják Isten gyermekeit, azon elkötelezett hadseregükön keresztül, mely Üdvösségem Kelyhét vissza fogja utasítani.
Olyan elkeseredetten, kőszívvel és megfertőzve a sátán beszennyezése által, fognak azok ellen harcolni, akik Istent szeretik.  
Számuk nem lesz egyenrangú azok számával, akik az Igazságot követik, de a gyűlöletük arra fogja ösztönözni őket, hogy olyan gonosz tetteket terveljenek ki, amely ezt a békét és nyugalmat majd megsemmisítik.
Ezek majd egy tervet fognak kitalálni a világ meggyőzésére, hogy ez valójában csak egy kozmikus baleset volt, amelyet – amint majd mondani fogják –, a tudósok be tudnak bizonyítani. Sokan sajnos el fogják hinni, hogy valóban ez a helyzet, és Isten gyermeke közül sokan vissza fognak esni régi bűnös életükbe, amelyet addig éltek.
A lelkekért folytatott csata a kezdetét fogja venni, és ez egy bizonyos időt vesz majd igénybe egészen a végső összecsapásig, amikor a gonoszságnak Második Eljövetelem fog véget vetni.
Drága követőim, ne engedjétek, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelmet keltsenek.
Ehelyett készüljetek fel erre a dicsőséges eseményre, és tegyétek lehetővé lelketek számára, hogy átölelje azt.
Fogadjátok el ezt a csodálatos Isteni Cselekedetet, hogy megerősítse elhatározásotokat, és hogy Szeretetem tovább terjedhessen családjaitok és barátaitok között.
Legyetek büszkék a Hozzám, Jézusotokhoz fűződő kapcsolatotokra, és segítsetek Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akik meg fogják tagadni Irgalmasságom elfogadását.
Menjetek. Készüljetek. Örvendjetek, mert az idő közeledik.
Szeretlek benneteket.
Jézusotok