2012. május 12., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A Második eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak
 
2012. május 11., péntek, 20:38
Drága szeretett leányom, a Második Eljövetelemre való előkészületek már nagyon előrehaladottak.
Most sok embert lehet megmenteni a világon, és sokan meg is lesznek mentve, szeretett követőim és a kiválasztott lelkek imáinak eredményeképpen. Így sokkal többen lesznek, mint különben lettek volna, ha nem lennének a Hozzám közel állók áldozatai.
Arra vágyom, hogy mindnyájatokat elvigyem az Új Béke Korszakába, az Új Paradicsomba a Földön.
Bárcsak meghallgatnának azok a makacs lelkek, akik Irgalmasságom hívását elutasítják, és akiknek szükségük van arra, hogy a Szememben megváltsák magukat.
Sok hívőnek langyos a hite és nem alkalmas arra, hogy belépjen az Új Királyságomba. Bezárt és megkeményedett szívvel visszautasítanak Engem, amikor most hozzájuk is beszélek.
A templomokban csak színlelik hűségüket Velem szemben, de azt állítják, hogy követnek Engem.
Most amikor Irgalmasságom kezét kinyújtom feléjük, hogy kezeiket az Enyémbe vehessem, félre tolnak Engem.
Oly gyanakvóan, a megértés hiányával tekintenek arra, ahogyan a Mennyből a világgal kommunikálok, közben azt állítják, hogy hisznek Istenségemben.
Mégsem fogadják el, hogy Hatalmamban áll az Isteni kinyilatkoztatások által a világhoz beszélni.
Ők elszalasztják annak a lehetőségét, hogy megragadják azokat a különleges kegyelmeket, melyeket adni szeretnék nekik, annak érdekében, hogy közelebb hozzam őket Szentséges Szívemhez.
Ez egy kicsit olyan, mint egy falu, amely az élelmiszer hiánya miatt az éhínségtől szenved, miközben lassan éhen hal.
Mégis ott állok mellettük, és minden táplálékot és élelmet fel tudok nekik ajánlani, hogy az Örök Életre életbe tartsa őket.
Sokan nem akarnak meglátni Engem, mert kétlik, hogy Én most beszélni tudnék velük.
Nektek követőim, segítenetek kell Nekem azok megmentésében és megvédésében, akiknek nincs hitük, vagy akiket ezen a világon kívül más világ nem érdekel.
Hamarosan meg fogják érteni, hogy nekik van egy lelkük. Akkor majd megkérlek mindnyájatokat, hogy hirdessétek Szavamat, hogy az egész emberiség az Új Paradicsomomban élhessen.
Kérlek, terjesszétek Szavamat, imáimat, üzeneteimet és figyelmeztetéseimet minden léleknek, azoknak, akiknek nincs hitük vagy tudomásuk azon Ígéretemről, hogy visszatérek ítélni élőket és holtakat.
Nekik nem maradt sok idejük, így arra sürgetlek benneteket, hogy imádkozzatok a lelkükért.
Jézusotok
Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most arra készül, hogy – még a Nagyfigyelmeztetés előtt -, Isten gyermekei közül annyit mentsen meg, amennyit csak lehetséges. Mert a Nagyfigyelmeztetés után, Fiam Dicsőséges Visszatéréséig már nem marad sok idő.
A szomorúság könnyeit sírom a Katolikus Egyház papjaiért, akik rettenetesen szenvednek ebben az időben.
Ezek a tiszta, elveszett és tébolygó szolgák, a szakadás közepette fogságba estek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni.
Ők, a mások bűnei miatt elszenvedik azt a kínt, amellyel végig kell nézniük, amint a Fiam iránti hűséget félre dobják.
Ez a gonosz megosztottság, amelyeket a szabadkőműves csoportok okoztak, szándékolt. Azok bűneit, akik az ártatlan lelkekre mért bűncselekményekért vétkesek, ürügyként használják fel, hogy az Egyház törvényeit megváltoztassák.
Sokan félre lettek vezetve, az Isten gyermekei iránti hűség hamis értelmezése miatt.
Mennyire szenvedek, amikor látom, hogy a Katolikus Egyház falait tégláról téglára szedik szét, hogy utat nyissanak az új egyháznak.
Az új egyház, amely hamarosan felbukkan, Fiam részéről nem lesz elfogadható.  
Ehelyett megszüntetik a Szent Eukarisztia jelenlétét, és emiatt Fiam, a Keresztrefeszítés fájdalmait fogja újra elszenvedni.
Az áldozatot, amelyet Ő meghozott, hogy ezt az ajándékot átadja a világnak, hamarosan figyelmen kívül hagyják és elutasítják.
Ehelyett ők – az új egyház – nem fogják mondani Isten gyermekeinek, hogy az Eukarisztiában Jézus, az Én Fiam, valóban jelen van.
Ők az Eukarisztiáról egy új értelmezést fognak alkotni, és nem fog nekik sikerülni, hogy Fiam jelenlétét lehívják. Az élet kenyere meg fog halni.
Isten gyermekei már nem lesznek Fiam valódi testével és vérével táplálva. 
Lelkük sivár, üres lesz Fiam jelenléte és azon kegyelmek hiánya miatt, melyeket azoknak ad, akik Őt magukhoz veszik.
A papok számára kötelező, hogy megvédjék a Szent Eukarisztiát. Ők erősek kell, hogy legyenek, és ezt a drága és szent Ajándékot soha nem szabad felhígítaniuk.
Fiam szereti a Katolikus Egyházat, tudja, hogy az mennyire szenved. Ő érzi ennek fájdalmát.
Szeplőtelen Szívem kettészakad a fájdalomtól látván, amint ezt a Szent Templomot szándékosan megsemmisítik.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, szeretett Fia nevében, hogy legyen könyörületes azokhoz, akik az Egyházat el akarják süllyeszteni, és Isten gyermekeit szét akarják szórni az elhagyatottság szakadékában.

Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 53. imáját a Katolikus Egyházért.

A Keresztes Imahadjárat 53. imája: „Ima a Katolikus Egyházért”

Ó, Mennyei Atya,
Szeretett Fiad nevében kérlek Téged, adj erőt és kegyelmeket annak érdekében, hogy segítsen ellenállni a papoknak abban az üldöztetésben, amelyet elviselnek.
Segíts nekik, hogy ragaszkodjanak szeretett Fiad, Jézus Krisztus tanításainak igazságához, és soha ne mondjanak le az Eukarisztiában való jelenlétéről, és a hazugságokkal szemben ne gyengüljenek el, és ne terjesszék azokat. Ámen.

Szerető Édesanyátok,
A Föld Királynője, Az Üdvösség Anyja