2012. október 2., kedd

A Szűzanyánk 2012. október 2-ai üzenete Medjugorjéból

*Medjugorje, 2012. október 2.*
"Drága gyermekek, azért jövök hozzátok és hívlak benneteket, mert szükségem  van rátok, szükségem van tiszta szívű apostolokra. Imádkozom, de ti is  imádkozzatok, hogy a Szentlélek alkalmassá tegyen és vezessen,  megvilágosítson és betöltsön benneteket szeretettel és alázattal.  Imádkozzatok, hogy kegyelemmel és irgalommal töltsön be titeket, s akkor  meg fogtok érteni engem gyermekeim, meg fogjátok érteni fájdalmamat azok  iránt, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Akkor segíteni tudtok majd  nekem, világosságom lesztek, Isten iránti szeretetetek meg fogja világítani  azok útját, akiknek van szemük, de nem akarnak látni. Azt szeretném, hogy  minden gyermekem lássa Fiamat. Azt szeretném, hogy minden gyermekem megélje  az Ő Országát. Újra hívlak és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért,  akiket Fiam meghívott, a papokért. Köszönöm nektek."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni

2012. október 1. hétfő, 16:30
Drága szeretett leányom, el kell fogadnotok azt, hogy mikor Követőim hisznek ezekben az Üzenetekben, az időről időre lelki gyötrelmet okoz nekik.
Sokan örülni fognak, amikor Szent Szavamat olvassák és csodaként fogják azt elfogadni.
Mások szintén el fogják fogadni Üzeneteimet, de kettészakadnak majd a kétségektől, melyek megtámadják őket. Ezek a kétségek természetesek.
Egyesek kérdezni és kérdezni fogják: vajon ezek az Üzenetek valóban a Mennyországból jönnek? Aztán tele lesznek gyötrelmekkel, mert tudják, hogy az életük hamarosan megváltozik, és tanúi lesznek Második Eljövetelemnek.
Ez azt jelenti, hogy a mai napig folytatott életük a felismerhetetlenségig meg fog változni.
Ez sokak számára félelemkeltő, mert ragaszkodnak az eddigi öntelt életükhöz, bármennyire is boldogtalanok voltak.
A jövőtől való félelem, az Isten Kezétől való félelem és a Sátán hadseregétől való félelem kínozzák őket. Mégis, bár Üzeneteim időnként félelmet vernek szívükben, ugyanakkor vigaszt is hoznak.
Mert egy dolog biztos. Érezni fogják Szentlelkemet szívükben, és ha ez egyszer megtörténik, bizalmasak lesznek Isten Szeretetével szemben.
Isten Szeretete olyan, ha egyszer azt megérezte az ember, többé nem tud nélküle élni. Szóval, nem számít, milyen félénkek vagytok Követőim, lehettek azok, de emlékeznetek kell, hogy Én, Jézusotok, sohasem foglak elhagyni benneteket.
Ti az Enyéim vagytok.
Én vagyok az Élet a lelketekben. Általam üdvözülni fogtok. Én tele vagyok Irgalommal azok iránt a lelkek iránt, aki segítségért fordulnak Hozzám. Nem fogom hagyni, hogy a Sátán követői kezétől szenvedjetek. Beborítalak majd benneteket Drága Véremmel. Nincs mitől félnetek.
Ehelyett megkapjátok azokat a kegyelemeket, hogy felkészítsétek magatokat. Most bátornak kell lennetek, ne engedjétek, hogy a kétségek elhomályosítsák az Irántam való Szereteteteket, vagy, hogy elvakítsanak benneteket ezen Üzenetek Igazságával szemben.
Ezek az Én Ajándékaim számotokra. Ezek azért adatnak nektek, hogy védve legyetek és hogy biztonságban tartson a bajtól benneteket.
Mindig kérjétek, hogy oszlassam el félelmeteket, mert ezeket az elégedetlenség magjaként ülteti a sátán elmétekbe, hogy összezavarjon benneteket.
Megáldalak benneteket. Békét adok nektek. Védelmemet adom nektek. Mindig bízzatok Bennem.

Jézusotok