2010. december 5., vasárnap

Az Úr Jézus legfrissebb üzenetei Mária Julianna által 2010. december 4.

2010. december 4. Szent Szívemnek kedves Testvéreim!

Igen, "testvért" mondok, mint egykor az apostolság szélén álló tanítványaimnak, pedig hitetlenségetek fájdalmas, és Irgalmamba vetett bizalmatok sokszor olyan lanyha, hogy mély bánatot okoztok vele! Bizonytalankodtok, pedig ismernetek kell Engem, és tudnotok kell, hogy Én még senkit sem hagytam cserben!

Jól jegyezzétek meg hát: Amit egyszer elindítottam és megáldottam, azt be is fejezem, végigviszem!

Ha szívetekkel őszintén Hozzám csatlakoztok, és kitartotok saját ígéretetek mellett, vagyis Mellettem, akkor nincs helye semmiféle félelemnek és bizonytalankodásnak, mert Én, az ÚR Jézus vagyok veletek! Hűségem Örök.

Örök hűséggel vagyok Atyámhoz, hisz Belőle való Vagyok és Örökkön Benne létezem.

A Teremtő Isten Végtelen Jóságát és Szeretetét nyilvánítom ki és testesítem meg Embertestvéreim felé. Így hűségemben is Örök Jósággal élek Atyám választottjaihoz!

Irgalmam Szeretetét kiárasztom, emelem lelketek, kitöltöm szellemetek, vezető Angyalaim köztetek élnek.

Készülj Teremtésem, készülj világ!

Szent Atyám elindította a Rendezést! Mindennek és mindenkinek a helyére kell kerülnie!

Gyújtsátok meg a Fényeket, legyen lámpásotokban olaj! Vetüljön Fény a sötétségre és a hazugságra! Én, az Úr, a Világ Világossága mondom ezt!

A Sötétség Hercege körbejár, dühödten dolgozik. Ő és szolgái akadályozni próbálják szívekbe születésem Szent Adományát, és az emberiség Istenhez közeledését. Tudjatok erről, lássátok meg mesterkedéseit az életetek minden területén, "kicsiben" és "nagyban" egyaránt! Elvakító fényének, hamis ígéreteinek ne higgyetek!

Szellemi Harcosaim, szólítalak benneteket! Szívetekben visszhangozzék Szavam! Nyíljon meg szemetek és fületek minden Igazságra!

Álljatok készen a Szó, a Tett és az Ima fegyverével!

Rázzátok fel az alvókat, támasszátok fel a lelki halottakat, tanítsátok a hitetleneket, adjatok kenyeret az éhezőknek! Sokszorozzátok a jót, és nyissátok ki születésem ünnepére a bezárt szíveket, hogy minél több emberi szívbe beleszülethessek!

Az idő kitöltetik...

Előttem nincs helye halogatásnak, egymásra mutogatásnak, vádaskodásnak! Én, a Megváltó Krisztus szívetekbe látok, lelketeket teszem mérlegre... Tudom, ki az igaz, és ki nem!

Álljatok készen ott, ahol vagytok, ott, ahová jutottatok. Egységesítsétek BENNEM erőtöket, használjátok ki a legkisebb esélyt is a lelkek megmentésére, így még kicsi időt nyerhettek, fájdalmas történéseket módosíthattok!

Édesanyám Szeretete menteget benneteket, Könnyei támogatnak, de visszaút nincs! A változás kereke visszafordíthatatlanul megindult! Lassítani csak a szívetekből kiáramló IGAZ SZERETET tudja!

Az idő kitöltetik...

Ne feledjétek az első parancsolatot: Istennek, az EGY IGAZ ÖRÖK ATYÁNAK legyen mindenek előtt elsőbbsége az életetekben!

Legyetek éberek, Atyám Áldottai, vezetlek benneteket!

Én, az Úr Jézus szóltam, második eljövetelemre készülök!

Szívem legmélyebb Szeretetével áldom meg az Emberiséget, és Isteni Hatalmam teljes Irgalmát öntöm az elközelgő Szent Ünnepen a világra! Ámen.

Én, Jézus Krisztus, az Eljövendő Úr szóltam!

2010-12-04


                                                     M.G.Mária