2012. október 19., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Isten az Atya: Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát

2012. október 18. csütörtök, 18:00
Drága leányom, közel az idő számomra, hogy visszaküldjem egyetlen Fiamat, hogy valamennyi gyermekemet összegyűjtse Szívembe.
Szívem, mely az Élet forrása, meg fog nyílni, hogy minden gyermekem egyként összegyűljön.
Ígéretem minden kicsinyem megmentésére szinte beteljesült.
A legnagyobb vágyam az, hogy kinyilatkoztathassam Magam minden egyes embernek, beleértve azokat is, akik nem értik meg, hogy miért, és hogyan lettek Kezem által megteremtve.
Fiam hamarosan el lesz küldve, hogy felfedje az emberiség teremtésének Igazságát.
Ez a nap már oly sok évtizede van előkészítés alatt. Erre a mai napig nem kerülhetett sor, mert túl sok gyermekem veszett volna el.
Hamarosan meg lesz mutatva gyermekeimnek teremtésük és létezésük Igazsága, és a lelkük halhatatlansága.
Bár ez az esemény sok lélekben nagy reményt és örömet fog kelteni, mások számára azonban ez gyötrelem lesz, melyet nem lesznek képesek elviselni.
Szeretetem és Irgalmasságom forrása ki fog áradni az egész emberiségre Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül.
Ezután a nagy elkülönítés következik, amikor azok a lelkek, akik válaszolnak Irgalmasságára, oldalra lesznek állítva.
A fennmaradó lelkek számára meg lesz adva minden lehetőség, hogy meghallják a Mennyország hívását.
Én, az ő Atyjuk, az éghajlat ereje által ismertetem meg magamat. Tanúskodni fognak Kezemről, amint kinyújtom minden gyermekem felé, hogy megmentsem őket a haláltól.
Hívásomat hallani fogják, de nem mindenki. Azok a lelkek is megtapasztalják Szeretetemet prófétáimon keresztül, egy utolsó kísérletként, hogy közelebb vonzza őket Szívemhez.
Az égbolt szétnyílik majd és visszahúzódik. Egy pergamentekercshez hasonlóan kigördül, miközben az Égi jelek feltárulnak. Angyalaim hangja csalogatni fogják ezeket a szegény kis lelkeimet, egészen a végsőkig.
Most megígérem, hogy Szeretetem forrása betakarja majd az egész Földet, miközben egyesítem Szívemet valamennyi gyermekem szívével.
Isteni Beavatkozásomnak milliárdok lesznek tanúi, és sokan megkönnyebbülten fognak a Karjaimba futni. Isteni Tervem Igazsága és a földi élet misztériuma fel fog tárulni, hogy mindenki láthassa. Csak akkor fogja az ember az Igazságot elfogadni az Örök Élet létezéséről.
Közel van a szenvedés vége a Földön. A végső üldöztetés, amikor a gonosz uralkodik gyermekeim fölött, befejeződik.
Aztán a szabadság, amire a kezdettől fogva vágytam, gyermekeim, végre Gyermekeimé lesz.
Nézzetek Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, mert a Kezemben tartalak benneteket. Eljövök Fiamon keresztül, hogy a Földi Királyságomba vigyelek benneteket.
Ez az örökség az, amit a Fiamnak ígértem. Ez az Én ígéretem valamennyi gyermekemnek.
A nagy csodák ideje nagyon közel van.
Megáldom minden egyes gyermekemet.
Szeretlek benneteket.
Betakarlak benneteket és egyesítelek Szívemmel titeket.
Atyátok, a Legmagasságosabb Isten