2014. július 4., péntek

Aki szeret ....

Aki szeret, beleérzi magát a másik ember helyébe.
Aki szeret, mindenekelőtt a jót látja az emberekben.
Aki szeret, senkit sem zár ki megbecsüléséből.
Aki szeret, letesz arról, hogy másról rosszat gondoljon és mondjon.
Aki szeret, nem tart haragot.
Aki szeret, törekszik arra, hogy mást megértsen.
Aki szeret, örül a másik szerencséjének.
Aki szeret, annak van ideje a másik számára.
Aki szeret, kész másokat meghallgatni.
Aki szeret, az türelmes.
Aki szeret, nem tér ki annak útjából, aki segítségre szorul.
Aki szeret, kész mindig újra megbocsátani.
Aki szeret, nem ítélkezik.
Aki szeret, nem viszonozza a rosszat rosszal.

Aki szeret, amennyire lehet, elkerüli azt, ami fájdalmat okoz, ami másokat zavar és bosszant.
Aki szeret, tudatában van a közjó iránti felelősségének, és kiveszi részét a közösség feladataiból.
Aki szeret, megvédi a másik szabadságát.
Aki szeret, tiszteli a tekintélyt.
Aki szeret, azt megrendíti a világban létező nyomor.
Aki szeret, magát nem kímélve segíteni törekszik.

Aki szeret, pártját fogja az elhagyatottaknak, szegényeknek és mellőzötteknek.
( Cselekvő Szeretet Agape )
Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is felfedezzem az igazi öröm,
az igazi boldogság forrását!
A szegénység, a nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra,
hogy feléd közeledjek.
Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább abban, hogy megtaláljalak Téged, s benned boldogságomat.
Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted,
s ez nekem a boldogság.
Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.
Ámen.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Én Vagyok az Igazság. Fogjátok meg a Kezemet és kövessetek Engem. Minden Élet Tőlem származik.

2014. júl. 3. csütörtök, 16:40
Drága leányom, az ember a saját sorsának irányítója, mert neki Tőlem való Ajándékképpen megadatott a választás szabadsága.
Néhányan a mennyei Királyságom felé vezető ösvényt választották, mely az Én Egyszülött Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül érhető el. Mások meggondolatlanul döntenek. Az emberi adományok miatt, mely magába foglalja az intelligenciát, a tudást és a szabad akaratot, sokan büszkévé válnak. Mások keresik a hazugságokat és a nagy anyagi adományokat, míg végül sürgető vágyuk fontossá válik számukra. Azáltal, hogy ragaszkodnak önző cselekedeteikhez és tetteikhez önmegszállottakká válnak, és mivel mások kárára a maguk önmegvalósítását keresik, a bűnök elkövetésére ítélik magukat, ami rabszolgává teszi őket.
Azzal, hogy elutasítjátok az Örök Élet Ajándékának elfogadását, melyet mindnyájatok számára hozok – akik részesedni fogtok Királyságomban -, ti, drága gyermekeim örökre el fogtok szakadni Tőlem. Azért jövök ebben az időben, hogy közbelépjek, mert a világba való elmerülés minden Irántam való szeretetet megsemmisített a szívetekben. Azért jövök, hogy elhozzam nektek az Igazságot és Királyságom megismerését, és hogy arra a két választási lehetőségre emlékeztesselek benneteket, amelyet kapni fogtok. Az első választási lehetőség: hogy elfogadjátok Irgalmasságom Kezét és egy dicsőséges életet, miáltal az Isteni Élet részesei lesztek Új Királyságomban. A második választási lehetőség: hogy az örök sötétséget választjátok és azon mélység rabszolgájává váltok, ahol a Sátán marad mindörökre.
Oly sokan utasítják el közületek Szeretetemet, azt az ismeretet, amelyet Én Szent Igém által adtam nektek és a figyelmeztetéseket, melyeket próféták továbbítottak. Nehogy azt higgyétek, hogy a mai világ bármiben is különbözik a Föld eddigi időszakától. Az emberiség nem változott. A bűn továbbra is a ti átkotok és csak az ellenséggel való megküzdés által – ami nyomorúságot és bánatot hoz nektek – lesztek képesek elfogadni azt az életet, amelyet számotokra teremtettem.
Most hallgassatok meg, amint az Ígéretemre emlékeztetlek benneteket. Én egy Örök Paradicsomot teremtettem, mely a tietek. Ez, testben és lélekben, Örök Életet fog adni nektek. Vár rátok. Ne tékozoljátok el az örökségeteket.
Ketté fogja szakítani szívemet, ha ezt teszitek, és ti örökké bánni fogjátok döntéseteket.
Halljátok meg most Hívásomat, mert amíg az Igazság felismerése meg nem mozdul bennetek, Én mindenféle jelet, Csodát és Kegyelmet fogok küldeni nektek, hogy felélessze ellankadt szíveteket.
Én Vagyok az Igazság. Fogjátok meg a Kezemet és kövessetek Engem. Minden Élet Tőlem származik.
Örök Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten