2012. december 22., szombat

Római Riport - 2012. 12. 22.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnálatosan, aki azt nem keresi, nem találja meg
 
2012. december 21. péntek, 22:20
Drága szeretett leányom, szeretni Engem egyszerű dolog. Nem kell ahhoz jártasnak lennetek a Szentírásban. Mindaz, amit tennetek kell a következő:
Hívjatok Engem, még akkor is, ha Létezésemet illetően kétségeitek vannak. Én váratlanul el foglak tölteni benneteket Jelenlétemmel. Egy olyan Szeretetet fogtok érezni, mint még soha azelőtt. És azután ismerni fogjátok az Igazságot.
Én valóban létezem. Én itt vagyok, és szeretlek mindnyájatokat. Az igaz Szeretet erős érzelmi kötelékkel hatol át a szíveteken. Ez egy kétoldalú ajándék. Szeretni fogtok Engem és csodálkoztok majd, hogy hogyan lehetséges ez?
Az emberiség iránti szeretetemet sokan érzik. Sajnálatosan, aki azt nem keresi, nem találja meg. Azoknak mondom, akik úgy érzik magukat, hogy még mindig egyre csak távolodnak Tőlem: Mindaz, amit tennetek kell, hogy hívtok Engem, hogy ez által megvilágosítsam a lelketeket.
Születésem hirdette Atyám Szeretetének bizonyítékát az emberiség iránt. Elküldött Engem, Üdvözítőtöket, Irántatok való Szeretetének köszönhetően.
A Szeretet egy olyasvalami, amelyre mindig magától értetődőnek kell tekintenetek, mivel ez a legnagyobb Ajándék Istentől. Ez fölülmúl minden más érzést, és le tudná győzni a gonoszt, ha megragadnátok azt.
Szeretetem Lelke, Védelmem, beborít benneteket ebben a különleges időszakban. Ti az Enyéim vagytok. Én a ti szívetekben vagyok. Mindössze annyit kell tennetek, hogy lehetővé teszitek Szeretetemnek, hogy eltöltsön benneteket, mert ha ezt megteszitek, akkor igazi békét fogtok érezni.
Megáldalak mindnyájatokat.
Jézusotok


Szavam olyan lesz, mint egy kard, mely keresztülvágja majd a zűrzavart és a hazugságokat

2012. december 21. péntek, 22:50
Drága szeretett leányom, most van annak az ideje, hogy Tanításaim és Üzeneteim a világ minden sarkában terjedjen.
Biztosítani fogom, hogy a világnak ígért Igazság Könyve készen álljon minden nemzet számára, minden nyelven.
Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim prédikálni fognak a Föld mind a négy sarkán.
Milliárdok, fogják Szavamat követni és sokan olvasni fogják végre a Szent Evangéliumot.
Atyám Könyvébe, a Szent Bibliába ismét bele fognak nézni és Szent Szavamat újra olvasni fogják.
Most, jelenlegi Üzeneteim, melyeket az Igazság Könyve tartalmaz, táplálék lesz, s melyek akkor fogják táplálni gyermekeimet, amikor a jövőben törvénytelennek fogják tartani, hogy Isten Szent Szavát olvassák.
Nektek, Tanítványaim, meg kell térítenetek mindazokat, akik nem ismernek Engem. Azok, akik nem tudják, hogy ki vagyok, nem tudnak megfelelően felkészülni az Új Királyságomra.
Szavam olyan lesz, mint egy kard, mely keresztülvágja majd a zűrzavart és a hazugságokat. Meg fogja érinteni mindenki elméjét, szívét és lelkét.
Egyeseknek szükségük lesz időre, hogy megemésszék Szavamat, de a világ lakosságának többsége el fogja fogadni az Igazságot, amint azt átadják nekik.
Kérlek, imádkozzatok a bátorságért, az erőért és az akaratért, hogy azt tegyétek, amit elvárok tőletek. Ne feledjétek, hogy meghaltam értük. Mondjátok meg nekik, hogy az az idő, amikor visszajövök, nemsokára elérkezik. Vigasztaljátok meg őket az által, hogy feltárjátok nekik az Új Paradicsom nagy Ajándékát, melyet éppen most nyilatkozok ki.
Mondjátok meg nekik, hogy eljövök őket megmenteni, és véget vetni szenvedéseiknek.
Jézusotok