2010. december 21., kedd

Adventi készület 4. hét

Adventi készületünk utolsó napjaiban tudatosan éljük meg a türelem erényét. Milyen ünnepünk lesz? Függ persze attól, megteremtük-e a bűnbánat és jócselekedetek gyümölcseit, de legfőképpen Isten ajándéka, a lelki béke és öröm.
Advent 4. vasárnapjának evangéliumában Máté evangélista egyik mellékmondatában megvilágítja Szent József lelkének rejtett vonásait. Az elbeszélés fősodrától elkanyarodó megjegyzésében azt írja róla: „Igaz ember volt”. Mit tanulhatunk egy igaz embertől? Talán azt, hogy igaznak lenni nem hangoskodást jelent, hanem többnyire türelmet és termékeny hallgatagságot, melyben meghalljuk legfőképpen Isten, de embertásaink szavát is. József „igaz emberségét” megélve tudunk mi is belesimulni a megváltás művébe, felismerve, mit vár el személy szerint tőlem az Úr Isten, most a hátralévő adventi napokban, de egész földi életünkben is. Szécsi Ferenc plébános - Balatonfűzfő
Dátum
Olvasd el!
Imádság
Készület
ADVENT
4.
 VASÁRNAPJA
Mt 1, 18-24
"Istennél semmi sem lehetetlen."
Egy ismerős családot megkeresünk, kifejezzük szeretetünket.
12.20. hétfő
Lk 1,26-38 „Üdvözlény kegyelemmel teljes!”
Máriával igent mondok Istennek.
Ma bíztatok, dicsérek, hálás leszek.
12.21. kedd
Lk 1,39-45 Boldog, aki hisz Isten szavának
Imádkozom a hit ajándékáért szeretteim számára.
Kérés nélkül ajánlok fel segítséget.
12.22. szerda
Lk 1,46-56 Boldognak hirdet engem minden nemzedék
Imádkozom a bűnbánókért, karácsonyi gyónásukat elvégzőkért
Tisztázom családtagjaimmal a felmerült félreértéseket.
12.23. csütörtök
Lk 1,57-66
Elküldöm követemet
Imádkozom azokért, akik egyedül vagy nem ünnepelnek.
Rövid templomlátogatásban kérem az Úr kegyelmét az ünnepre.
12.24. péntek
Lk 1,67-79 Az Úr irgalmassága örökre megmarad
Megköszönöm Jézusnak az adventi időszak kegyelmeit.
Türelmes és megértő leszek egész nap.
A Margit krt-i ferences testvérek és munkatársaik jóvoltából.

Krisztus megszületett! Valóban megszületett!

http://www.edenkert.hu/kiallitas-es-vasar/advent-2008-itt-a-10-legszebb-adventi-koszoru/1843/1/advent-2008-itt-a-10-legszebb-adventi-koszoru_1.jpghttp://image.hotdog.hu/_data/members2/794/1794/images/csajok%20magazin/%FCnnepek%20pm/adventi%20koszor%FA.jpghttp://pctrs.network.hu/clubpicture/4/1/_/adventi_koszoru_41316_296234_n.jpghttp://www.harmonet.hu/data/cikkek/14000/14444/01.jpghttp://www.alpokaljagyermekei.hu/webimages/adventi_koszoru.pnghttp://kiscsetresz.freeblog.hu/files/2009/12/koszor%C3%BA006.jpghttp://dunaharasztima.hu/wp-content/uploads/2009/11/52.jpg

A Szűzanya üzenete a Máriás papokon keresztül az utolsó időkről !

„A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” szóló Kék Könyvben, a Máriás Papi Mozgalom magán-kinyilatkoztatásában így szól hozzánk a Szent Szűz:


„Miként Jeruzsálemben megölték a prófétákat, miként visszautasították, meg-gyalázták és elítélték magának az Istennek a Fiát, a századok óta megígért és hirdetett Messiást, – úgy akadályozzák meg igen gyakran ma az Egyházban, Isten új Izraelében hallgatással s elutasítással Édesanyátoknak, ez utolsó idők prófétájának mentésre irányuló törekvéseit. Olyan sokféleképpen szóltam, de a szavaimat nem hallgatták meg. Kétségbe vonták rendkívüli beavatkozásaimat is. Te új Jeruzsálem, Jézus egyháza, Isten igazi Izraele! Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miként a tyúk összegyűjti csibéit… Bárcsak megismerted volna békességed napjait! De most nagy szenvedések következnek rád. Megráz a vihar és az orkán szele, nem marad kő kövön abból a nagy műből, amelyet az emberi kevélység alkotott.”

„Elérkezett az idő, amikor az Egyháznak és az egész világnak dicsőítenie kell Szeplőtelen Szívemet. Szeplőtelen Szívem válik biztos győzelmem jelévé a nagy harcban, amely a mérhetetlen nagy vörös sárkány (a kommunizmus jelképe – Cz. L.) követői, és a Napbaöltözött Asszony követői között dúl. A félelmetes harcban kiemelkedik a tengerből a sárkány segítségére sietve egy párduchoz hasonló vadállat. Ha a vörös sárkány a marxista ateizmus, akkor a fekete vad-állat maga a szabadkőművesség. A sárkány megmutatkozik hatalma teljében, a fekete vadállat viszont homályban ténykedik; elrejtőzik, mindenhová titokban hatol be. Medvelába és oroszlánszája van, mert mindenhol csak ravaszsággal és a tömegtájékoztatás eszközeivel, vagyis hamis propagandával dolgozik. A hét fej a szabadkőművesség különböző páholyait jelenti, amelyek mindenütt alattomos és veszélyes módon működnek. A fekete vadállatnak tíz szarva van.

Szarvain a tíz korona az uralom és a királyság jele. Tíz szarvával uralkodik és kormányoz a szabadkőművesség az egész világon. A fekete vadállat, vagyis a szabadkőművesség célja az alattomos, de szívós harc, hogy a lelkeket eltérítse az útról, melyet az Atya és a Fiú jelölt ki, és a Szentlélek ajándékai világítanak meg. Amíg a vörös sárkány azon munkálkodik, hogy az emberiség ne törődjék Istenével, hogy tagadja meg Őt – és ezért terjeszti az ateizmus (istentelenség) tévedését -, addig a szabadkőművesség célja nem az, hogy tagadják meg az Istent, hanem, hogy káromolják Őt! A vadállat azért nyitja ki a száját, hogy káromolja az Istent, káromolja nevét, az eget és minden lakóját. Legnagyobb káromlása az, hogy megtagadja az egyedül Istennek járó tiszteletet, hogy azt a teremtményeknek, és magának a Sátánnak adja meg. A jelenkorban ezért terjednek a szabadkőművesség romlott tevékenysége nyomán mindenhol a fekete misék, vagyis a Sátán kultusza. A szabadkőművesség ezen felül minden eszközzel arra törekszik, hogy megakadályozza a lelkek üdvözülését, és így meghiúsítsa Jézus Krisztus művét, a megváltást. Hogyha az Úr egykor tíz parancsolatban közölte a törvényét, a szabadkőművesség most tíz szarvának a hatalmával olyan törvényt terjeszt, amely szemben áll Isten törvényével. A hét erénnyel, az isteni és a sarkalatos erényekkel szemben, amelyek mind az isteni kegyelembe merült élet gyümölcsei a szabadkőművesség a hét fő bűnt terjeszti, melyek a megrögzötten halálos bűnben töltött élet (hamis) gyümölcsei. Aki a hét fő bűn áldozata lett, azt fokozatosan ráveszi, hogy hagyjon fel a tisztelettel, ami egyedül Istennek jár, és azt hamis istenségeknek adja meg. Ezek nem mások, mint főbűnök megtestesítői. Ez szörnyű káromlás!

Ezért is áll a vadállat minden fején egy-egy istenkáromló név. Minden egyes páholynak az a feladata, hogy egy másfajta istenséget imádtasson. A szabad-kőműves páholyok feladata, hogy nagy csalárdsággal mindenhol rászedjék az embereket, vessék meg Isten szent törvényét, helyezkedjenek szembe a tíz-parancsolattal, hogy elvonják attól a tisztelettől őket, ami egyedül Istennek jár, hogy helyette hamis bálványokat tiszteljenek – ugyanúgy. Eme bálványokat egyre több ember magasztalja és imádja: az értelmet, a testet, a pénzt, a szét-húzást, a hatalmat, az erőszakot és az élvezetet. Így kerülnek a lelkek sötét rab-szolgaságába a gonoszságnak, a bűnnek, – haláluk után Isten ítéletekor pedig az örök tűz tavába, a pokolba.”

„Mint Édesanyátok, mindenekelőtt figyelmeztetni kívántalak benneteket arra a nagy veszélyre, amely ma az Egyházat a sok ördögi támadás részéről fenyegeti s annak elpusztítására törekszik. Ennek végrehajtására emelkedik ki a száraz-földből egy vadállat, amely bárányéhoz hasonló két szarvat visel és a tengerből jövő fekete vadállat segítségére siet. (A bárány a Szentírásban mindig áldozat jelképe. A Kálvárián Jézus önmagát áldozza fel az emberek üdvösségéért. Ő maga lesz a húsvétunk, Isten igaz Báránya, aki elveszi a világ bűneit.) A vad-állat két, a bárányéhoz hasonló szarvat visel a fején. Az áldozat jelképéhez szorosan kapcsolódik a papság szimbóluma: a két szarv. (A főpap két szarvval ékesített süveget hordott az Ószövetség idején. Az Egyház püspökei kétszarvú mitrát viselnek papságuk teljességének jeléül.) A párduchoz hasonló fekete vadállat a szabadkőművességet jelképezi, – a bárányhoz hasonló kétszarvú vad-állat pedig az Egyház belsejébe beszivárgott szabadkőművességet jelzi, vagyis az egyházi szabadkőművességet, amely főként a főpapság között terjedt el.

Mikor Fatimában azt jövendöltem nektek, hogy a Sátán behatol az Egyházba, akkor azt adtam tudtotokra, hogy a szabadkőművesség beszivárog az Egyház belsejébe. Ha a szabadkőművesség szándéka vesztükbe vinni a lelkeket, rá is beszélve őket a hamis istenség kultuszára, akkor az egyházi szabadkőművesség célja Krisztus és Egyházának tönkretétele, új bálványt, vagyis hamis Krisztust és hamis Egyházat alkotva. Ezért törekszik az egyházi szabadkőművesség elhomályosítani Jézus isteni Szavát (Jézus: maga a megtestesült Ige) ‘természetes’ ésszel érthető magyarázatokkal; megkísérli, hogy érthetőbbé, elfogadhatóbbá tegye, megfossza minden természetfeletti tartalmától. Így terjednek tévedések a katolikus Egyház minden területén. Emiatt ma sokan eltávolodnak az igaz hittől, beteljesítve a jövendölést, melyet Fatimában adtam nektek: eljön az idő, amikor sokan elveszítik az igaz hitet. Az egyházi szabadkőművesség csalárd és ördögi módon azon mesterkedik, hogy mindenkit a hit elhagyására vigyen.

Az egyházi szabadkőművesség célja igazolni a bűnt, hogy azt ne úgy mutassák be, mint valami rosszat, hanem mint értéket és jót. Ezért azt tanácsolják az embereknek, hogy kövessék el a bűnt, mint természetes igényük kielégítésének egy módját. Gyökerében pusztítják ki azt, amiből még bűnbánat fakadhatna és azt mondják, nem kell többé meggyónni azt. Ennek az átkozott rákbetegségnek veszedelmes gyümölcse már az egész Egyházban elterjedt, s azt eredményezte, hogy az egyéni gyónás mindenhol csökkent. Ráveszik a lelkeket, hogy éljenek bűnben, – visszautasítva az Életet, amelyet Jézus hozott el nekünk. Miután a bárányhoz hasonló kétszarvú vadállat tönkretette a történelmi Krisztust, arra törekszik, hogy a misztikus (titokzatos) Krisztust, az Egyházat is lerombolja.

Az Egyház igazság, – egyedül őreá bízta Jézus, hogy őrizze épségben az egész hitletéteményt. Ez tulajdonképpen a hierarchikus (a rangsor szerint felépülő) Egyház feladata, – a pápáé és a vele egységet alkotó püspököké. Az egyházi szabadkőművesség ezt a hamis egyházi egységgel akarja megrendíteni, ami valamennyi keresztény egyház elfogadásához vezet, – állítva, hogy mindegyik birtokolja az igazság egy részét. Ápolja egy általános egyház alapításának a tervét, mely valamennyi keresztény felekezet, köztük a katolikus Egyház egybe-olvadásából alakulna.”

Új bálványt akar állítani, vagyis hamis Krisztust, hamis Egyházat. Az egyházi szabadkőművesség parancsokat és hatalmat kap a különböző szabadkőműves páholyoktól; azon dolgozik, hogy titokban mindenkit rávegyen ezekkel a titkos szektákkal való együttműködésre. Ezért is kecsegteti a nagyra törőket a gyors karrier kilátásával; elhalmozza javakkal a pénzéheseket; segíti tagjait, hogy elsőként foglalják el a legfontosabb állásokat, miközben alattomosan, de igen határozottan kirekeszti mindazokat, akik nem hajlandók tervét támogatni.

A bárányhoz hasonló vadállat – az első vadállat színe előtt – minden hatalmát gyakorolja, a Földet és lakóit az első vadállat imádására kényszeríti. Istent föl-cseréli egy hatalmas, erős, uralkodó Bálvánnyal, amely halálba juttatja mind-azokat, kik nem imádják a vadállat szobrát. Hatalmas és uralkodó bálvánnyal, mely elrendeli, hogy mindenkinek, kicsinek-nagynak, szabadnak és szolgának jelöljék meg a jobb karját vagy homlokát, és senki se adhasson vagy vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, vagyis a nevét vagy a számát. De mi a neve?

A Jelenések Könyvének 13. fejezetében ez van leírva: „Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát, – mert embernek a neve. A száma: 666. (Hatszázhatvanhat.) Megvilágosított emberi értelemmel a 666-os számból sikerül megfejteni egy ember nevét. Ez az ember, akit a szám jelez, – az Anti-krisztus. A 333-as szám Isten szent titkát jelöli. Aki Isten fölé akar kerülni, az a 666-os számot viseli, ezért jelzi a szám Lucifernek, vagyis a Sátánnak nevét; annak a nevét, aki Jézus Krisztussal száll szembe – tehát az Antikrisztusét.

n A 666-os szám egyszer megadva a 666. évet jelenti. Ebben a történelmi idő-szakban az Antikrisztus az Iszlám jelenségen keresztül mutatkozik, amely egyenesen tagadja a Szentháromság titkát és Krisztus Urunk istenségét.

n A 666-os szám kétszer megadva az 1332. évet jelenti. Ebben az időszakban az Antikrisztus gyökeres támadással jelentkezik az Isten igéjébe vetett hit ellen. Filozófusok jelennek meg, akik a tudománynak (vagy ‘a gnózisnak’ – Cz. L.) kizárólagos értéket kezdenek tulajdonítani, és később az értelemnek is, ami lassanként odavezet, hogy az igazság egyetlen ismertetőjele csak az emberi értelem lesz. A protestánsok szabadon olvashatják, értelmezhetik a Szentírást a saját, egyéni elgondolásuk szerint. Így teszik tönkre az Isten igéjébe vetett hitet. Az Antikrisztus munkája ebben a korszakban az Egyház megosztása, számos új keresztény felekezet sorozatos alapítása volt.

n A 666 háromszor véve az 1998-as évet fejezi ki. Ebben a történelmi korban a szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére. Hamis Krisztust és hamis Egyházat. Ezért az első vadállat tiszteletére készült, a Föld minden lakója által imádandó szobor az Anti-krisztus szobra – amely címével és nevével jelöli meg mindazokat, akik venni vagy eladni akarnak.” (Ez a szobor a hatalom és a gazdagság jelképe, – az amerikai dollár a piramissal, benne a Nagy Testvér ‘mindent látó’ szemével, a párhuzamos vonalakkal és egyéb szabadkőműves szimbólumokkal. A pénz – az Antikrisztus ‘szobra’; mely előbb-utóbb a bőr alá ültetett mikrochip is lehet: a megjelölt emberek homlokán, vagy jobb karján. – Cz. L.)

Óvakodjatok az Antikrisztustól! Gyermekeim, itt az utolsó óra! Amint azt hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, köztünk is maradtak volna. Rajtuk kellett nyilván-valóvá lennie, hogy nem mindnyájan tartoznak közénk. Ti azonban a Szent kenetét kaptátok, s mindent tudtok. Nem is azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot. Ti ismeritek, s azt is tudjátok, hogy semmi hazugság sem származik az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás? Ez az Antikrisztus: tagadja az Atyát és a Fiút. Mindaz ugyanis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem. Aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Maradjon meg bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok. Ha meg-marad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az ígéret pedig, amelyet ehhez fűzött, az örök élet. Ezeket akartam írni nektek azok miatt, akik félrevezetnek. Ami titeket illet, maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet. Más tanítóra nincs szükségetek: bármire is tanítson az ő kenete, az igaz s nem hazugság. Maradjatok tehát őbenne, amint tanította. Igen, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalommal töltsön el, és eljövetelekor meg ne szégyenüljünk.” (1 Jn. 2, 18-28.)

„Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek! Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e, mert sok hamis próféta lépett föl a világban. Az Istentől való lélek erről ismerhető föl: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Ez az Antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt már a világban is van. Ti Istentől vagytok, gyermekeim, és győzedelmeskedtetek azon. Hiszen, ha bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki viszont nem az Istentől való, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság szellemét a hamisság szellemétől.” (1 Jn.4, 1-6.)

„A nagy megpróbáltatás órájában a Mennyország egyesülni fog a Földdel. Ez addig a pillanatig tart, amíg meg nem nyílik a fényes kapu, hogy a világra bocsássa a dicsőségben visszatérő Krisztust, aki megalapítja országát, melyben tökéletesen teljesítik az isteni Akaratot, amint a mennyben, úgy a földön is. A nagy megpróbáltatás elérkezett országotok számára. Aggódó s fájdalmas Édes-anyaként hányszor is akartam hívni a gyermekeimet, hogy járjanak az Úrhoz visszavezető úton, a megtérés útján. Nem hallgattatok rám. Csak folytattátok az utatokat, visszautasítván az Istent és szeretetének törvényét. Egyre jobban elszaporodtak a tisztátalanság bűnei; – az erkölcstelenség úgy kiáradt, mint a tenger és mindent beborított. Jogosnak tartják a homoszexualitás természetellenes, tisztátalan bűnét, általánossá vált az élet keletkezését megakadályozó eszközök alkalmazása, sőt, hazátok minden részében elterjedt a magzatölés, az ártatlan gyermekek meggyilkolása, mely bosszúért kiált az Isten színe előtt. Elérkezett immár az isteni igazságosság és nagy irgalmasság ideje. Megismeritek a gyengeség és a szegénység óráját, a szenvedés és a vereség óráját, – a nagy büntetés megtisztító óráját. A nagy megpróbáltatás íme elérkezett Egyházatok számára is. Szüntelenül terjednek azok a bűnök, amelyek a hit elvesztéséhez vezettek. Figyelmetlen volt sok pásztor, nem őrködtek, és hány báránybőrbe öltözött ragadozó farkasnak engedték meg, hogy a nyáj közé behatoljon, hogy rendetlenséget és romlást hozzon. Milyen nagy a ti felelősségetek, Isten szent Egyházának pásztorai! Nemsokára bekövetkezik a büntetés, melyet Fatimában jövendöltem meg. Ez képezi a titoknak azt a részét, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra. Elérkezett a világra az isteni igazságosság nagy pillanata.

Arra vagytok kiválasztva, hogy bátran küzdjetek annak ereje ellen, ki szembe-helyezkedik Krisztussal. Segítségtekkel nyerhetem el legnagyobb győzelmemet. Így vesztek részt anyai tervemben, mely abból áll, hogy előkészítsem a szíveket és lelkeket az Úr fogadására, aki eljön. A teljes Szentháromság választott ki arra, hogy Anyja legyek az Igének, aki szűzi méhemben testesült meg, és így ajándékoztam nektek Fiamat, Jézust. Az első eljövetele közétek szegénységben, alázatban és szenvedésben történt, mert Jézus magára akarta ölteni emberi természetünk nyomorúságát és gyengeségét. Anyai munkálkodásom akkor csendben, imádságban, rejtekben és alázatban ment végbe. A Szentháromság kiválasztott, hogy a második ádvent Anyja legyek, és így anyai feladatom az, hogy felkészítsem az Egyházat és az egész emberiséget Jézus fogadására, aki dicsőségben tér vissza hozzátok. E második eljövetele istenségének fényében történik; Jézus az ég felhőin tér vissza hozzátok, királysága ragyogásában, és hatalma alá veti a Föld népeit és nemzeteit, és ellenségét (a Sátánt – Cz. L.) mindent átfogó uralmának trónja alá kényszeríti. E végső időkben anyai munkálkodásom nyíltan és egyre erőteljesebben történik, fényem felragyog a Föld minden táján. Szeretetem az út, amelyet a szívekben és a lelkekben megalapozok. Ez készíti elő Krisztus dicsőséges országát. A Szeplőtelen Szívem diadala egybeesik Jézus dicsőséges második eljövetelével, aki majd mindent megújít. Hallgassatok hát most mindannyian a hangomra, és siessetek szűzi szépségem szeplőtelen fényéhez, a Jézus isteni ragyogásával való találkozásra. Tárjátok ki szíveteket a reménységre. Közel van Krisztus második eljövetele. A jelen időkben tűnnek fel azok a jelek, amelyeket Ő maga ad nektek, hogy felkészítsen fogadására.”

Forrás:http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=czike&cikk=41

A hét “főbűn”:

1. A kevélység.

2. A fösvénység.

3. A bujaság.

4. Az irigység.

5. A torkosság.

6. A harag.

7. A jóra való restség.

Szabadkőműves terv a Katolikus Egyház tönkretételére!

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére (Az alábbi elképesztő dokumentum egy két évvel ezelőtt elhunyt magyar katolikus pap hagyatékából való. Alig pár napja, hogy a pap személyes iratcsomói közül előkerült. Szerzője, múltja, eredete ismeretlen, s mivel őrzője már meghalt, tőle megtudni sem áll módunkban. Hasonló fajtájú irományok már régóta keringenek a világban. De különös tekintettel a legújabbra, a luganoi tanulmányra, illetve arra a tényre, hogy korunkban mind az abban, mind az itteniben leírtak szinte szó szerint beteljesedtek már, fel kell tételeznünk, hogy valódi utasításokkal állunk szemben.)


A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára 1962. márciusában

– Valamennyi szabadkőműves testvér küldjön jelentést ezen döntő fontosságú utasítások megvalósulásának előrehaladását illetően;

– Átdolgozva 1993 októberében a végső stádium számára;

– Valamennyi, a katolikus Egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie.


1. Távolítsák el Szent Mihályt, a katolikus Egyház védelmezőjét minden imából a szentmisén belül és azon kívül egyszer s mindenkorra. Távolítsák el szobrait, mondjátok, hogy elterelik a figyelmet Krisztusról.

2. Szüntessétek meg a bűnbánati gyakorlatokat a nagyböjti időben, mint pl. a pénteki hústilalmat, vagy a böjtölést. Akadályozzátok meg az önmegtagadás minden aktusát, helyükbe az öröm, a boldogság és a testi szeretet aktusai lépjenek. Mondjátok, hogy „Krisztus már kiérdemelte számunkra a mennyországot”, és hogy „minden emberi erőlködés hiábavaló”. Mondjátok az embereknek, hogy „vegyék komolyan az egészségükkel való törődést”. Bátorítsátok őket a húsevésre, főleg a disznóhúséra.

3. Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és deszakralizálják a szentmisét. Hintsétek el a kételkedés magvait az Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban, és bizonygassátok, hogy az eucharisztia – a protestánsok hitéhez közelebb állóan – csak kenyér és bor, és csupán jelképesen értendő. Alkalmazzatok protestánsokat az iskolákban és a szemináriumokban. Bátorítsátok az ökumenét, mint az egységhez vezető utat. Vádoljatok meg mindenkit az Egyház iránti engedetlenséggel, aki a valóságos jelenlétben hisz.

4. Tiltsátok meg a latin miseliturgiát, a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre. Állítsátok be ezeket jósok „hókuszpókuszaiként”. Az emberek így már nem fognak a papokra, mint nagy intelligenciájú és tiszteletreméltó, titokzatos személyekre fölnézni.

5. Bátorítsátok a nőket, hogy a templomban ne hordjanak kalapot. A haj szexis. Követeljétek, hogy a nők előimádkozók, áldoztatásnál kisegítők, diakonisszák és papok lehessenek. Ezt demokratikus eszmeként állítsátok be. Alapítsatok női szabadságmozgalmat. A templomba járók öltözzenek lomposan, ez a szentmise jelentőségét csökkenteni fogja.

6. Ne engedjétek, hogy az áldozók a szentostyát térdelve vegyék magukhoz. Mondjátok meg a szülőknek és a nevelőknek, hogy tartsák vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket összekulcsolják. Mondjátok nekik, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy vannak, és azt akarja, hogy teljesen fesztelenül érezzék magukat. Szüntessetek meg a templomban minden térdelést és térdhajtást. Távolítsátok él a térdeplőket. Mondjátok az embereknek, hogy a szentmise alatt állva tegyenek tanúbizonyságot.

7. Szüntessétek meg a szakrális orgonazenét. Vigyétek be a templomokba a gitárokat, a zsidó hárfákat, dobokat, a „lábdobogást”, és a „szent nevetést”. Ez megakadályozza az embereket a személyes imában és a Jézussal való társalgásban. Ne adjatok időt Jézusnak, hogy a gyerekeket vallásos életre hívja meg. Adjatok elő az oltárnál liturgikus táncokat izgató hatású ruhákban, színdarabokat és koncerteket.

8. Vegyétek el az Istenanyához és Szent Józsefhez szóló énekek szakrális jellegét. Mondjátok, hogy tiszteletük bálványimádás. Tegyétek nevetségessé azokat, akik ragaszkodnak tiszteletükhöz. Vezessetek be protestáns énekeket. Ez azt a látszatot fogja kelteni, hogy a katolikus Egyház végre elismeri, hogy a protestáns az igazi vallás, vagy legalábbis egyenrangú a katolikussal.

9. Minden himnuszt szüntessetek meg, a Jézushoz szólókat is, mert ezek az embereket boldog gyerekkorukra emlékeztetik, ami viszont arra a békére emlékezteti őket, melynek gyökere az Istenért való önmegtagadás és vezeklés szigorú élete. Vezessetek be új énekeket, meggyőzve így az embereket, hogy a régebbi rítusok valahogy helytelenek voltak. Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden szentmisében legalább egy olyan ének van, amely nem említi Jézust, hanem csak az emberek iránti szeretetről szól. A fiatalságot lelkesíteni fogja, ha a testvéri szeretetről hall. Prédikáljatok a szeretetről, toleranciáról és egységről. Jézust ne említsétek. Tiltsátok meg az Eucharisztia bármilyen formában való hirdetését.

10. Távolítsátok el az oltárról a szentek ereklyéit, és aztán magát az oltárt is. Helyettesítsétek pogány, megáldatlan asztalokkal, amelyek alkalmasak élő áldozatok bemutatására a sátáni miséken. Töröljétek el azt az egyházi törvényt, amely kimondja, hogy szentmisét csak ereklyét tartalmazó oltáron lehet bemutatni.

11. Hagyjatok fel azzal a gyakorlattal, hogy a szentmisét a tabernákulumban lévő Oltáriszentség előtt mondjátok. Ne engedjétek, hogy a misézésre használt oltárokon tabernákulum legyen. Az asztal úgy nézzen ki, mint egy ebédlőasztal. Hordozható legyen, hogy jelezze: ez nem egy szent dolog, hanem valami, ami kettő célt szolgál, pl. konferencia-asztalként, vagy kártyaasztalként. Később legalább egy széket állítsatok az asztalhoz. A pap üljön ezen, jelezve, hogy áldozás után – az étkezés után – kipiheni magát. A szentmise alatt a pap soha ne térdeljen, vagy hajtson térdet. Étkezéseknél nem szoktunk térdelni. A pap széke álljon a tabernákulum helyén. Bátorítsátok az embereket, hogy a papot tiszteljék és ne az Eucharisztiát, neki engedelmeskedjenek és ne az Eucharisztiának. Mondjátok nekik, hogy a pap a Krisztus, ő a Fő. A tabernákulumot helyezzétek egy másik helyiségbe, látókörön kívül.

12. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy a szentekről prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumban szerepelnek. Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelenlévő protestánsok megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná.

13. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a „szent” szót, pl. „Evangélium szent János szerint” helyett mondjátok egyszerűen „Evangélium János szerint”. Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már nem kell őket tisztelni. Írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel kapcsolatban a „szent” szót. Ez megnyitja majd az utat. Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek az „Atya” szó használatát.

14. Minden egyéni imakönyvet tüntessetek el és semmisítsetek meg. Akkor elmaradnak a Jézus Szívéhez, Szűz Máriához, Szent Józsefhez szóló litániák, valamint az áldozásra előkészítő imák. Akkor az áldozás utáni hálaadás is fölöslegessé válik.

15. Minden angyalszobrot és -képet is tüntessetek el. Ellenségeink szobrai miért álljanak ott? Nevezzétek őket mítosznak, vagy esti mesének. Ne engedjétek, hogy az angyalokról beszéljenek, mert az protestáns tagjainkat elriasztaná.

16. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust, munkálkodjatok azon, és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel, ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a gonoszság megjelölésére szolgál, és nincs jó sztori gazember nélkül. Akkor majd a pokolban sem hisznek, és nem is félnek attól, hogy odakerülnek. Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ott ugyanolyan, mint itt a földön.

17. Tanítsátok, hogy Jézus csupán ember volt, akinek fivérei és nővérei voltak, és hogy ő gyűlölt mindenfajta intézményt. Mondjátok, hogy szerette a prostituáltak társaságát, különösen Mária Magdolnáét. Mondjátok, hogy a templomokat és zsinagógákat nem használta, és azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjenek az egyházi elöljáróknak. Mondjátok, hogy nagy tanító volt, aki azonban tévútra jutott, amikor az egyháztanítóknak nem engedelmeskedett. A keresztről nem mint győzelemről, hanem mint vereségről beszéljetek.

18. Emlékezzetek rá, hogy apácákat rávehettek hivatásuk feladására, ha hiúságukra, kedvességükre és szépségükre apelláltok. Engedjétek, hogy megváltoztassák szerzetesi ruhájukat, ez automatikusan oda fog vezetni, hogy eldobják a rózsafüzért is. Mutassátok meg a világnak, hogy a zárdákban nézetkülönbségek vannak. Ezzel a hivatásokat kiszáríthatjátok. Mondjátok nekik, hogy a habitusban nem akceptálják őket, és ez az emberek előtt is rontja hitelüket.

19. Égessetek el minden katekizmust. Mondjátok a hittantanároknak, hogy Isten szeretete helyett tanítsák a gyerekeket Isten embereinek a szeretetére. Az érettség jele, ha valaki nyíltan szeret. Legyen a „szex” szó használata mindennapos a hittanórákon. Csináljatok új vallást a szex”-ből. Vigyetek „szex-képeket” a hittanórákra, hogy a gyerekeket a tényekkel megismertessétek. Győződjetek meg róla, hogy a képek jól érthetőek legyenek. Bátorítsátok az iskolákat, hogy a szexre való nevelésben haladó gondolkodásúak legyenek. A szexre való nevelést a püspökségeken keresztül vezessétek be, így a szülők nem fogják kifogásolni.

20. Zárjátok be az összes katolikus iskolákat azáltal, hogy csökkentitek a szerzetesi hivatásokat. Mondjátok a nővéreknek, hogy ők fizetés nélküli szociális munkások, s az Egyház meg akar szabadulni tőlük. Ragaszkodjatok hozzá, hogy a katolikus világi tanítók ugyanolyan fizetést kapjanak, mint az állami iskolákban. Alkalmazzatok nem-katolikus tanerőket. A papok ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a hasonló világi tisztviselők. Minden papnak le kell vennie a reverendát és a keresztet, hogy így mindenki számára elfogadható legyen. Tegyétek nevetségessé azokat, akik nem tartják ehhez magukat.

21. Semmisítsétek meg a pápát azáltal, hogy egyetemeit megsemmisítitek. Válasszátok le az egyetemeket a pápától. Mondjátok neki, hogy akkor a kormány támogatja őket. Változtassátok meg a vallásos intézmények nevét és adjatok nekik porfán nevet. Mondjátok, hogy ez ökumenikus. Létesítsetek ökumenikus tagozatokat minden egyházmegyében. Gondoskodjatok róla, hogy ezek protestáns ellenőrzés alatt legyenek. Ne engedélyezzetek imádságokat a pápáért vagy Máriához, mert ez az ökumenét elbátortalanítaná. Hirdessétek, hogy a megyéspüspökök tekintendők az illetékes tekintélynek, a pápa csupán egy reprezentációs figura. Mondjátok az embereknek, hogy a pápa tanítása csak szórakoztatásra szolgál, de különben nincs jelentősége.

22. Támadjátok meg a pápa tekintélyét azzal, hogy életkor-határt szabtok hivatalának. Ezt mindenáron vigyétek keresztül.

23. Legyetek merészek. Gyengítsétek a pápát püspöki szinódusok rendszeresítése által. A pápa akkor csak egy reprezentációs figura lesz, mint Angliában, ahol felső- és alsóház uralkodik és a királynő onnan kapja parancsait. Aztán gyengítsétek a püspökök tekintélyét, egy ellenintézményt hozva létre papi szinten. Mondjátok, hogy a papok így kapják meg a megérdemelt elismerést. Ezután gyengítsétek a papok tekintélyét laikus csoportok létesítésével, amelyek uralkodnak fölöttük. Ezáltal annyi gyűlöletet lehet kelteni, hogy még a bíborosok is el fogják hagyni az Egyházat, és az Egyház immár demokratikus lesz.

24. Csökkentsétek a papi hivatásokat úgy, hogy a laikusok elveszítsék az irántuk való tiszteletet. Egy nyilvánosságra hozott papi botrány hivatások ezreit fogja megsemmisíteni. Dicsérjétek az elbukott papokat, akik egy nő iránti szerelemből mindent feladtak. Nevezzétek őket hősöknek, heroikusoknak. Mártírként tiszteljétek a laicizált papokat, akik úgy el voltak nyomva, hogy nem tudták tovább elviselni. Ítéljétek el és mondjátok botrányosnak, hogy papi hivatást gyakorló szabadkőműves testvéreink nevét nyilvánosságra hozzák. Legyetek toleránsok a homoszexualitással szemben a papok esetében. Mondjátok az embereknek, hogy a papok magányosak.

25. Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt. Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak. Mondjátok, hogy Isten mindenütt meghallgatja az imát. Így a templomok extravagáns pénzpazarlást jelentenek. Először azokat a templomokat zárjátok be, ahol régimódi hagyományokat ápolnak.

26. Használjatok fel gyenge hitű laikus bizottságokat és papokat, akik minden Mária-jelenést és minden állítólagos csodát, különösen a Szent Mihály arkangyallal kapcsolatosakat, gyorsan elvetnek és elítélnek. Biztosítsátok, hogy a II. Vatikáni Zsinat után semmi ilyesmit ne ismerjenek el. Mondjátok, hogy a tekintéllyel szembeni engedetlenség, ha valaki követi az üzeneteket, vagy gondolkozik róluk. A látnokokról mondjátok, hogy engedetlenek az egyházi tekintéllyel szemben. Hozzátok őket rossz hírbe, és akkor senkinek sem fog eszébe jutni, hogy figyelemre méltassák az üzeneteket.

27. Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a protestánsokat az Egyházba, és talán még a zsidókat is. Ellenpápát úgy lehet választani, ha a választási jogot a püspökök kapják meg. Akkor majd annyi pápát választanak, hogy az ellenpápát kompromisszumként lehet kinevezni. Mondjátok, hogy az igazi pápa meghalt.

28. Szüntessétek meg a szentáldozás előtti gyónást a II. és a III. osztályos gyerekeknél, hogy ne legyen már nekik fontos a gyónás, a mikor a IV., V. vagy felsőbb osztályba kerülnek. Akkor a gyónás el fog tűnni. Vezessétek be a csoportos gyónásokat (csendben) és a csoportos feloldozásokat. Mondjátok az embereknek, hogy ez a paphiány miatt van így.

29. Engedjétek a nőket és laikusokat áldoztatni. Mondjátok, hogy ez a világiak ideje. Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok, mint a protestánsok. Mondjátok, hogy Krisztus is hasonlóan cselekedett. Gyűjtsetek néhány ostyát templomainkban a „fekete-misékhez”. Aztán adjatok a személyes áldozás helyett egy edénybe ostyákat, amelyeket haza lehet vinni. Mondjátok, hogy Isten ajándékát így lehet a napi életbe belevinni. Alkalmazzatok áldoztató automatákat és nevezzétek azokat tabernákulumoknak. Mondjátok, hogy a béke jelét át kell adni egymásnak. Bíztassátok az embereket, hogy járjanak körbe, hogy így az áhítat és az imádság meg legyen szakítva. Ne vessetek keresztet, hanem helyette a béke jelét alkalmazzátok. Mondjátok, hogy Krisztus is kiment, hogy tanítványait üdvözölje. Ne engedjetek semmilyen ájtatosságot ebben az időben. A papok fordítsanak hátat az Eucharisztiának, és a népnek adjanak tiszteletet.

30. Az ellenpápa megválasztása után oszlassátok fel a püspöki zsinatokat, papi egyesületeket és plébániákat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy megkérdőjelezzék az új irányelveket.
Mondjátok, hogy Isten az alázat kedvelője, és gyűlöli azokat, akik tiszteletet keresnek.
Vádoljátok mindazokat, akik megkérdőjelezik az egyházi tekintéllyel szembeni engedetlenséget. Bátortalanítsátok el az Isten iránti engedelmességet. Mondjátok az embereknek, hogy ezeknek az egyházi vezetőknek kell engedelmeskedni.

31. Adjátok meg az ellenpápának a legfőbb hatalmat, hogy követőit kiválaszthassa. Kiközösítés terhe alatt parancsoljátok meg mindenkinek, aki Istent szereti, viselje a vadállat jelét. Ne nevezzétek azt a „vadállat jelének”. Keresztet ne vessetek az emberekre és ők sem magukra. (Ne is áldjanak.) A keresztvetést bálványimádásnak és engedetlenségnek kell nevezni.

32. Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak, kivéve a pápa tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus forradalmár volt, de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus hamarosan eljön.

33. Parancsoljátok meg a pápa minden alattvalójának, hogy a „szent keresztes háborúban” harcoljanak az egyetlen „világvallás” elterjesztése érdekében. Csak a megválasztott ellenpápának kell engedelmeskedni. Mondjátok az embereknek, hogy meg kell hajolniuk, ha a nevét kimondják. A sátán tudja, hogy hol van az összes elveszett arany. Hódítsátok meg könyörtelenül a világot.

Ez hozza meg az embereknek azt, ami után mindig vágyódtak: „A béke aranykorát”.

(Magnificat Meal. Movement International, P. O. boksz 353, Toowoonba, Australia 4350)

Forrás: http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/0904/szabad.htm

A hitre való jogosultság; avagy miért merészelünk hinni Krisztusban

A hitre való jogosultság; avagy miért merészelünk hinni Krisztusban

Nem meggondolatlanság-e bárki részéről abban bízni, hogy Krisztus üdvözíti őt, különösen ha nincs semmi jó benne? Nem arrogáns elbizakodottság-e Krisztusban bízni? Nem, barátaim, nem az. A Szent Szellem nagy és nemes műve, hogy az ember meghazudtolhatja minden bűnét, mégis hihet Istenben és pecsétjébe vésheti, hogy Isten igaz, és hihet Jézus vérének tisztító erejében. De hogyan merészel bárki hinni Krisztusban? Ezt kérdezem tőletek. „Nos”, mondja valaki, „én azért kezdtem el hinni Krisztusban, mert úgy éreztem, hogy a Szent Szellem munkálkodik bennem.” Te egyáltalán nem hiszel Krisztusban. „Nos”, mondja valaki más, „én azt gondoltam, hogy jogom van hinni Krisztusban, mert éreztem valamit.” Neked egyáltalán nem volt jogod hinni Krisztusban, mert ez nem jogosított fel rá.
Mi jogosítja hát fel az embert arra, hogy higgyen Krisztusban? A válasz: Maga Krisztus mondja neki, ez a felhatalmazása. Krisztus szava hatalmazza fel a bűnöst, hogy higgyen benne – nem az, amit érez, és nem is a létező vagy nem létező tulajdonságai, hanem az, hogy Krisztus maga mondta neki, hogy higgyen. Az evangélium ezt így fogalmazza meg: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Aki pedig nem hisz, elkárhozik.”
A Krisztusban való hit tehát parancs és kötelesség, valamint áldott kiváltság. Micsoda kegyelem, hogy kötelesség, hiszen így nem lehet kétséges, hogy az embernek joga van teljesíteni a kötelességét. Azon az alapon, hogy Isten megparancsolja nekem, hogy higgyek, jogom van hinni, akárki legyek is. Az evangélium minden teremtménynek szól. Nos, én is közéjük tartozom; egyike vagyok a teremtményeknek, és az evangélium azt parancsolja nekem, hogy higgyek, és én hiszek. Ezzel nem tehetek rosszat, hiszen azt parancsolták nekem, hogy ezt tegyem. Nem tévedhetek, ha engedelmeskedem Isten parancsának.
Mármost minden teremtménynek szól Isten parancsa, hogy higgyen Jézus Krisztusban, akit Isten küldött. Ez a te felhatalmazásod, bűnös, mégpedig áldott felhatalmazás, mert a pokol nem tagadhatja, a menny pedig nem vonhatja vissza. Nem kell magadba nézned, hogy magadban keresd a kétséges önigazolást, nem kell megvizsgálnod tetteidet és érzéseidet, hogy valamilyen homályos és elégtelen igazolást találj a Krisztusba vetett bizalmadra. Hihetsz Krisztusban, hiszen ő maga mondja, hogy higgy benne. Ez biztos alap, amihez nem férhet kétség.
Tegyük fel, hogy mindnyájan éhezünk; hogy a városunkat megostromolták és körülzárták, már régóta tart az éhínség, és mi készek vagyunk éhen halni. Egyszer csak meghívást kapunk a király palotájába, hogy ott együnk és igyunk; de mi megbolondultunk, és nem fogadjuk el a meghívást. Tegyük fel, hogy valamilyen szörnyű elmebaj lett úrrá rajtunk, és inkább meghalunk vagy éhezünk, minthogy elmenjünk. Tegyük fel, hogy a király hírnöke ezt mondja: „Gyertek és egyetek, szegény éhező lelkek. Mivel tudom, hogy vonakodtok eljönni, meg is fenyegetlek benneteket, hogy ha nem jöttök el, a katonáim rátok rontanak; úgyhogy érezni fogjátok fegyvereik hatékonyságát.” Úgy gondolom, kedves barátaim, hogy ezt kell mondanunk: „Áldjuk a nagy embert e fenyegetésért, mert most már nem kell azt mondanunk, hogy nem mehetünk el, hiszen éppenséggel nem maradhatunk távol. Most már nem kell azt mondanom, hogy méltatlan vagyok a meghívásra, hiszen megparancsolták nekem, hogy menjek el, és meg is fenyegettek, hogy ha nem megyek el, baj lesz; ezért aztán el is megyek.”
Ezt az ijesztő mondatot – „Aki pedig nem hisz, elkárhozik” – nem haragból mondta Jézus, hanem mert tudta, hogy milyen őrültek vagyunk, és visszautasítjuk a kegyelmét, hacsak ránk nem ijeszt, és így rá nem vesz arra, hogy elmenjünk a lakomára. „Kényszeríts bejönni mindenkit”; ez volt a Mester Szava. Bűnös, ha hiszel Krisztusban, nem kárhozhatsz el, de ha nem hiszel benne, elkárhozol. Bátran kimondom: Bűnös, nemcsak hogy elmehetsz, de könyörögve kérlek, ne vond magadra Isten haragját azzal, hogy visszautasítod a meghívását. A kegyelem kapuja szélesre van tárva; miért nem akarsz belépni? Miért vagy ilyen büszke?
Miért nem hallod meg Isten hangját, és miért halsz meg inkább a saját bűneidben? Jól jegyezd meg, hogy ha bárki közületek elpusztul, vére nem Isten ajtaja elé, és nem is Krisztus ajtaja elé folyik, hanem a saját ajtaja elé. Isten ezt mondhatja nektek: „Mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” Szegény ember, ha valóban el akarsz menni, Isten Szavában nincs semmi, ami visszatartson, ellenben van benne fenyegetés, hogy kényszerítsen, és erő, hogy odavonzzon.
Mégis, hallom, amint azt mondod: „Én nem hihetek Krisztusban.” Én azt mondom, hogy hihetsz, hiszen Isten minden földi teremtménynek megparancsolta, hogy higgyen, és ha valamit megparancsolnak neked, azt nyilván meg is teheted. Erre ezt mondod: „Én mégsem érzem, hogy hihetek.” Már megint kezded; azt mondod, hogy nem teszed azt, amit Isten mond neked, valamilyen ostoba érzés miatt. Isten nem azért mondja neked, hogy higgy Krisztusban, mert te bármit is érzel, hanem azért, mert bűnös vagy.
Most már tudod, hogy bűnös vagy. „Az vagyok”, mondod, „és ez az én nagy bánatom.” Miért bánkódsz? Ez annak a jele, hogy érzel valamit. Erre te: „De nem érzek elég erősen, és emiatt bánkódom. Nem úgy érzek, ahogy kellene.” Nos, akár érzel, akár nem, bűnös vagy, és „igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.”
„De én nagyon régóta bűnös vagyok már; hatvan éve bűnben élek.” Hol van megírva, hogy hatvan év felett nem üdvözülhetsz? Kedves barátom, Krisztus százévesen is üdvözíthet – még ha Matuzsálem vagy is a bűnben. „Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” „Aki csak hozzám akar jönni, engedjétek.” „Üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez.”
„Igen”, mondja valaki, „de én iszom, káromkodom, kicsapongó és istenkáromló is vagyok.” Akkor bűnös vagy; nem lépted át a legvégső határt, és ő képes üdvözíteni téged. „Ez igaz”, mondja egy másik, „de te nem tudod, mennyire súlyos az én bűnöm.” Ez csak azt bizonyítja, hogy bűnös vagy, és hogy megparancsolták neked, hogy higgy Krisztusban, és üdvözülj. „Igen”, siránkozik egy harmadik, „de te nem tudod, milyen gyakran utasítottam el Krisztust.” Igen, de ez csak azt jelenti, hogy annál inkább bűnös vagy. „Nem tudod, milyen kemény az én szívem.” Ez megint csak azt bizonyítja, hogy bűnös vagy, és hogy egy vagy azok közül, akikért Krisztus eljött, hogy üdvözítse őket.
„De uram, nincs bennem semmi jó. Ha volna, akkor lenne valami, ami bátorítana.” Az a tény, hogy nincs benned semmi jó, számomra csak azt bizonyítja, hogy te vagy az az ember, akihez küldettem, hogy prédikáljak neki. Krisztus azért jött, hogy üdvözítse az elveszetteket, és mindaz, amit mondtál, csak azt bizonyítja, hogy elveszett vagy, vagyis Krisztus azért jött, hogy üdvözítsen. Bízz benne!
„De ha üdvözülök”, mondja valaki, „én leszek a legnagyobb bűnös, aki valaha üdvözült.” Annál hangosabb lesz az örömzene a mennyben, amikor oda kerülsz; annál nagyobb lesz Krisztus dicsősége, hiszen minél bűnösebb valaki, annál nagyobb tisztelet illeti Krisztust, amikor az végre hazatalál. „De az én bűneim bővelkednek.” Az Ő kegyelme még inkább bővelkedik. „De az én bűnöm már az égig ér.” Igen, de az Ő kegyelme az égnél is tovább ér. „De az én bűnöm olyan széles, mint a világ.” Igen, de az Ő igazsága ezer világnál is szélesebb. „Igen de az én bűnöm skarlátvörös.” Igen, de az Ő vére a te bűneidnél is vörösebb, és képes kimosni a vöröset egy még vörösebbel. „Igen, de én megérdemlem, hogy elkárhozzak, és mind a halál, mind a pokol az elkárhozásomért kiált.” Igen, lehet, de Jézus Krisztus vére hangosabban tud kiáltani, mint a halál vagy a pokol; és ezt kiáltja: „Atyám, hagyd élni a bűnöst.”
Ó, bárcsak a fejetekbe tölthetném ezt a gondolatot: Amikor Isten üdvözít titeket, nem valami olyan dologért teszi, ami bennetek van, hanem valamiért, ami őbenne van. Isten szeretetének nincs oka, illetve csak saját magában van. Annak az oka, hogy megbocsát egy bűnösnek, a saját szívében van, és nem a bűnösben.
És tibennetek éppen annyi ok van arra, hogy üdvözítsen, mint másokban, vagyis semmi. Nincs bennetek semmi, ami indokolná, hogy irgalmazzon nektek, de nincs is szükség semmilyen okra, minthogy az ok Istenben és egyedül Istenben van.
Charles H. Spurgeon (1834. június 19. - 1892. január 31)

A harag kezelésének szabályai

„…mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának…” (Efézus 4:25)

Két erőteljes személyiség egy kapcsolatban olyan, mint két egybeömlő folyó – erős sodrás keletkezik. A harag lehet hirtelen, mint a villámlás, vagy hosszan elnyúló, mint a mennydörgés moraja. Néha fájdalmasan összecsapunk, máskor eltávolodunk, és csendben elhagyjuk a kapcsolatot. De a helyesen kezelt haragnak nem kell rombolónak lennie. Íme Isten szabályai arról, hogyan kezeljük a haragunkat: 1. szabály: Maradj őszinte! „Mondjatok igazat… ne vétkezzetek azzal, hogy engeditek, hogy a haragotok irányítson…” (Efézus 4:25-26 NLT). Amikor haragszol, ne tagadd le! A harag építő is lehet. Jogosan haragszunk akkor, ha az emberekkel rosszul bánnak és a rosszat nem teszik jóvá. Ha azt mondod: „haragudtam és mivel számomra értékes a kapcsolatunk, ezért szeretnék beszélni róla” ez őszinte, nem fenyegető és megoldásra hív. Figyeld meg: a) ha figyelmen kívül hagyod, visszafogod, elfojtod a haragodat, vagy úgy teszel, mintha nem is lennél mérges, ez lényegében hazugság; b) a hazugság másik formája az, ha haragodban túlzol. „Sose figyelsz arra, amit mondok.” „Mindig elutasítod a kéréseimet.” „Senki sem csinál itt semmit, csak én.” Az ilyen általánosítások igaztalanok, és csak a helyzet sarkítását és kiéleződését szolgálják, garantálva, hogy az igazi probléma elhomályosul, és nem nyer megoldást. c) ha haragodban másokat hibáztatsz, az is hazugság. „Ha időben megérkeztél volna, akkor nem kellett volna veszekednem veled” vagy „Ha nem zsörtölődnél annyit, akkor talán elkezdenék időben hazaérni.” Mások hibáztatása egyik módja annak, hogy kibújjunk a saját felelősségünk alól, miközben az ujjunk másokra mutat. Ez feldühít másokat, fenntartja a saját haragodat, és soha nem hozza meg az eredményt, amit szeretnél. Isten módszere ez: „Mondjatok igazat egymásnak!” – és ez működik, ha szeretettel teszed.
2. szabály: Vigyázz arra, hogy ne okozz halálos sebet! Pál azt írja: „Ha haragusztok is, ne vétkezzetek!” (Efézus 4:26). Mit jelentenek Pál szavai? Ne engedd a haragodat odáig fokozódni, ahol már kárt okoz! Ne használd szavaidat fegyverként vagy irányító mechanizmusként! Az rendben van, hogy egészséges módon kifejezed az érzéseidet, de tartsd őket ellenőrzés alatt! A célod az legyen, hogy megoldd a problémát és erősítsd a kapcsolatot, nem pedig az, hogy „kitörj” és megsebezd a másik embert. Könnyű ezt megtenni? Nem. Szükséged lesz egy nagy adag kegyelemre hozzá. A viccesen, gúnyosan, önigazultan vagy „jogos felháborodásban” elhangzott szavak megsebzik az embereket, néha maradandó károsodást okozva. „…a romlott nyelv összetöri a lelket.” (Példabeszédek 15:4) „…ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?” (Példabeszédek 18:14) „Élet és halál van a nyelv hatalmában…” (Példabeszédek 18:21). Ha egyszer elhangzanak a haragos szavak, „behatolnak a test belsejébe” (Példabeszédek 26:22). Szavaid tovább élhetnek a másik ember szívében és emlékezetében, és elkísérhetik egészen a sírig. Van egy mondás: „Botok és kövek összetörhetik a csontjaimat, de szavak nem sebeznek meg” – csakhogy ez nem igaz. Valaki belehalhat az összetört lélekbe, és az, aki kimondta az ártó szavakat, tovább élhet, bánva a kárt, amit szavai okoztak, de sohasem lesz lehetősége meg nem történtté tenni. Másrészt viszont a helyesen kezelt haragot sohasem kell bánni. Ezért tanulj meg különbséget tenni a harag között, amit érzel, és a szavak között, melyeket kimondasz. A jól átgondolt harag fontos információkat fedhet fel a szükséges változásokról. Koncentrálj erre, és kérd Istent, hogy mutassa meg, mi az, ami változtatásra szorul a másik emberben – és benned!
3. szabály: Ne tartogasd! A harag raktározása csak árt neked. Ha régi neheztelésekkel vagy tele, azok újból előjönnek, és te egyre keserűbbé válsz. „A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lukács 6:45) Ha haragszol, kezeld a helyzetet gyorsan! Ne csak passzívan, hagyva, hogy az idő fényt derítsen jogaidra, ne csak üldögélve és remélve, hogy a másik személy majd megvilágosul és bocsánatot kér. „Ha vétkezik ellened atyádfia, menj el hozzá…” (Máté 18:15 NIV). Próbáld megoldani a problémát és helyreállítani a kapcsolatot! Ha elnyomod, akkor csak még több szemetet söpörsz a szőnyeg alá. Előbb vagy utóbb – mondják az orvosok – gyomorfekélyt fog okozni, megtámadja az immunrendszered, szívproblémákra tesz hajlamossá, rákot és más fiziológiás rendellenességeket, beilleszkedési és érzelmi zavarokat idéz elő. Időközben teljesen leköt téged, elpazarolja az energiáidat, megbénítja a kreativitásodat, akadályozza az Istennel, barátaiddal és hittestvéreiddel való kapcsolatodat; nem is említve, hogy közben a megbántó féltől megtagadja azt a lehetőséget, hogy megtisztítsa lelkiismeretét, megbánja, és helyrehozza, amit tett Istennel és veled. Hagyj fel a múlt előráncigálásával, ne zsarold többé a vétkest azzal, hogy újra előszeded a szennyest egy „megfelelő” pillanatban, ne forralj bosszút, és ne örökítsd tovább a haragtartást a következő nemzedékre! Kérj Istentől alázatot és bátorságot, hogy a mai problémákat ma tudd kezelni! Amikor ma este párnádra hajtod fejed, tudd, hogy ügyeid naprakészek Istennel és mindenki mással, és aludj jól!
4. szabály: A megoldásra összpontosíts! Valaki azt mondta, hogy a szövetség olyan, mint amikor két szövetséges egy csónakban evez: az egyik nem süllyesztheti el a csónakot anélkül, hogy maga is el ne süllyedne. Ha azt keresed, hogy megszerezd a hatalmat, akkor mindketten veszítetek. Ha azt keresitek, hogy megmentsétek és erősítsétek a kapcsolatot, mindketten nyertek. Tehát amikor beszélsz, figyelj oda arra, hogy az legyen „jó a szükséges építésre” (Efézus 4:29). Próbáld megérteni, mire van szüksége a másik embernek! Ne hozz fel korábban már beismert bántásokat; ne rángass bele más embereket; ne élcelődj a másik ember testsúlyán, magasságán, bőrszínén, intelligenciáján, fizikai, értelmi vagy érzelmi korlátain; ne hozz fel nem oda tartozó dolgokat, azok csak elhomályosítják a problémát, és akadályoznak abban, hogy megoldást találj! És ne emeld fel a hangod azért, hogy azzal megfélemlítsd, vagy manipuláld a másik embert! Isten a haragra való képességgel teremtett minket, azért, mert ha a haragot a megfelelő módon kezeljük, akkor ez olyan hajtóerő, amely meghozza a szükséges változást, orvosság, ami a gyógyít. Tehát: a) Keresd a megoldást, ne a „győzelmet”! Ha a másikra mindenféle neveket aggatsz, és „diagnosztizálod”, az csak ront a dolgokon. Nem arra kellene összpontosítanod, hogy mit tett az illető, hanem arra, hogy mit tehettek együtt azért, hogy megoldjátok! b) Ismerd el a saját hibáidat és kérj bocsánatot! A tánchoz két ember kell, így ha elismered saját hiányosságaidat, ezáltal a másiknak is könnyebb lesz beismerni az övéit. c) Minden alkalommal, amikor kilendülsz negatív irányba egy megjegyzéssel, ellensúlyozd azt valami pozitív dologgal! „…ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8) Minden szóba kerülő nehézséghez adj valami dicséretet is! „Biztos vagyok benne, hogy ezt nem könnyű hallanod. Köszönöm, hogy mégis ilyen kedvesen végighallgattál.” Ha a megoldásra összpontosítotok, ez olyan pozitívumot ad az embernek, amihez felnőhet, és nem valami olyasmit, ami lerombolja!
5. szabály: Ne teregesd ki a szennyest! „Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt” (Efézus 4:31). Ha haragszol nehéz ellenállni annak, hogy mindent szétkürtölj. De a rosszindulatú beszéd olyan, mint a futótűz; felemészti azt is, aki terjeszti, és azt is, aki hallgatja. Ne teregesd ki a szennyest, tartsd a mosókonyhában! A szennyes két módon láthat napvilágot: 1) Nyílt megszégyenítés. Olyan helyen beszélsz róla, ahol tudod, hogy mások is hallják. 2) Körmönfontság. Viccet csinálsz az alakjából, a családtagjaiból, a barátaiból stb., hogy ezzel becsméreld őt. Ez szégyenérzetet okoz a másik emberben, akire haragszol, mélyíti a szakadékot kettőtök között, és lehetetlenné teszi a kibékülést. Salamon azt írja: „…a hűséges lélek leplezi a dolgot” (Példabeszédek 11:13), és „…minden vétket elfedez a szeretet” (Példabeszédek 10:12 KJV). Pál írja: „…a rosszban legyetek kiskorúak, a megértésben ellenben érettek legyetek” (1Korinthus 14:20 NKJV). 6. szabály: Légy a takarító személyzet tagja! Azt mondjuk: „Maguknak okozták, oldják meg egyedül.” Lehet, hogy megérdemelnék, de nem sétálhatunk el csak úgy, nyitott sebeket otthagyva elfertőződni. „Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban!” (Efézus 4:32) Hogyan bocsátott meg nekünk Krisztus? Miután elismertük, bevallottuk és megbántuk bűneinket? Nem! „Mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által…” (Róma 5:10). Isten volt a kezdeményező, tehát te is bocsáss meg, még mielőtt a másik személy kérné bocsánatodat! És ha egész életükben ellenségeid maradnának is, te akkor is bocsáss meg nekik! Ez a háború utáni romeltakarítás. Csak akkor nyersz te is bocsánatot, akkor gyógyulnak be a sebek, amiket te okoztál, és akkor töröltetik ki az ellened szóló jegyzőkönyv Isten előtt!

Üzenetek Patricia Mundorfnak a Szűzanyától az elkövetkezendő eseményekről

Üzenetek Patricia Mundorfnak

Kansas,  USA

Patricia Mundorf  jelenleg Phoenixben,  Arizónában él,  férjnél van és három felnőtt gyermeke van,  aki szintén már házasok.  Minden pénteken égi üzeneteket kap,  kivétel,  amikor első péntekre esik,  olyankor szombaton jelenik meg neki a Szűzanya.

Áldott Szűzanyánk jelenései 1995- ben kezdődött nála,  azóta irányítja életét.

Többszöri beszélgetés után a Szűzanya arra kérte Patet,  hogy tegye közé üzeneteit.

1998 július 24 –ei üzenetben a Szűzanya egy füzetről tesz említést,  melynek címe:

A Végidőkre való felkészülés.  Ezeket mondja a Szűzanya:  „Szeretett gyermekeim! Ma mint az egész Világ Èdesanyja jövök hozzátok,  boldog szívvel,  azért mert gyermekeim oly sokat tevékenykednek a lelkek megmentésében.

Gyermekeim,  szavaim a világ minden emberéhez szólnak,  függetlenül attól,  hogy milyen valláshoz tartoznak.

Azok az események,  amelyekről beszéltem nektek,  mint a Nagyfigyelmeztetés,  az egész világot fogja érinteni.  A „Végidőkre való felkészülés” füzetében leírt események,  amelyekről  Èn számoltam be nektek, hihetetlen horderejű,  mégis arra kérlek gyermekeim,

Higgyetek benne!  Senki sem létezik ezen a világon,  akit az elkövetkezendő események ne érintenének,  viharok,  aszály,  földrengés,  szökőár  és vulkánkitörések részesei lesztek.”

Az alábbi üzenetet az egész világ tudomására kell hozni, így kérte a Szűzanya!

Mária előkészülete a Végidőkre

Bevezető a Világ Anyja által:

Ennek a füzetnek a célja nem az,  hogy Istennel szemben félelmet okozzon,  hiszen Ő, aki Világmindenség Teremtője,  oly nagyon szeret benneteket,  hanem az,  hogy amit ígért megismerjétek és  hogy megtudjátok azt,  mi fog azokkal történi akik elfordulnak Istentől és parancsaitól.

Ez a világ minden parancsot,  amelyet Isten adott megvetett.

Gyermekeim,  nagyon materialisták letettek,  eljutottatok arra a pontra,  amikor ti határozzátok meg az ember nemét,  a bőr színét,  a szem színét,  mindazt amit szeretnétek. Maga a halált is a kezetekbe vetéttek:  a magzat elhajtása által, az elhalálozás elősegítése  különböző gyógyszerek által,  az öregek és a betegek számára. Tervezitek az állatok klónozását és magát az emberét is.  Ez undorító! Tudósaitok nem az embert gyötrő betegségekre keresnek gyógymódot,  vagy gyógyszert, hanem az emberi szerv és testrészek kereskedésével foglalkoznak.

A gyermekek már nem tisztelik szüleiket és a családok elszakadnak egymástól. Egy olyan társadalomban éltek,  ami már a büntettektől és a mocsoktól bűzlik. Gyermekeim,  saját magatokat minden elé helyezitek és ezért esnek gyermekeitek önszeretetbe,  és ezért kötődnek annyira a pénzhez és a világi javakhoz.

A férfi és a nő házassága,  nem más mint párbaj,  ami miatt megnőtt a vállások száma.  Sokan élvezik a bűnben való együttélést,  a házasságon kivülit.

Több lett a háborúk száma is az egész világon.  Oly sok  a gyűlölet és az erőszak! Minden hatalmon levő a világot szeretné  uralni. Ez így nem mehet tovább!

Azt szeretném,  ha tudnátok,  hogy ennek a világnak,  amit ti így ismertek,  mi lesz a sorsa. Azt szeretném,  hogy képesek legyetek arra,  hogy bűneiteket megbánjátok.

Vegyetek részt a Szentségekben:  menjetek gyóni és áldozni! Tartsátok be a Tízparancsolatot,  amelyet Isten adott nektek!  Olvassátok az Evangéliumot és terjesszétek azt! Ismertessétek meg embertársaitokkal az egyházat,  Istent és parancsait és ha ezt még most megteszitek, védve lesztek a büntetéstől,  ami az emberiséget fenyegeti!

Gyermekeim,  arra kérlek benneteket,  hogy ezt a kis könyvet ne csak magatok részére tartsátok meg,  hanem adjátok tovább rokonaitoknak,  barátaitoknak,  de az ellenségeiteknek is! Adjátok oda azoknak is akiket nem ismertek! Sokan nem lesznek képesek megérteni mindent,  ami itt írva van,  sokan pedig nem is akarják sem megérteni sem elhinni.

Gyermekeim a ti feladataitok az,  hogy annyi lelket mentsetek meg,  amennyit csak tudtok!

A világ és a ti Èdesanyátok,  Mária!

1 Fejezet

„Gyermekeim!  Amikor az alábbiakban felsorolt események bekövetkeznek,  tudnotok kell,  hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje rövidesen megérkezik!

 1. Földrengések

 2. Àradások

 3. Vulkánkitörések (olyanok,  amilyennek  évekig szunnyadtak)

 4. Időjárásváltozás (hideg ott ahol általában meleg szokott lenni és fordítva)

 5. Ìtéletidő (hurrikánok,  tornádó, monszum esőzések)

 6. Világváltság

 7. A börzét érintő váltság

 8. Éhinség és ívóvízhiány  a szárazság miatt

 9. Megnő a gyilkosságok és bűnözések száma

10.  Háborúk,  vagy háborúra való fegyverkezések, erőhatalomdemonsztrálása)

11.  Rossz vagy kevés termés a földeken

12.  Állatfajok kihallása és betegségek

„A Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik!”

Itt az ideje,  hogy Istenhez imádkozzatok,  azért,  hogy megkönnyítse az elötettek levő szörnyű eseményeket,  mely rátok készül súlytani!

Igyekezzetek mindig kegyelmi állapotban lenni,  vagy nagyon közel a kegyelmi állapothoz, hogy ezzel Istennek örömet szerezzetek.

 1. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért,  az elvetélt magzatokért,  minden kivetettért,  Isten megbántóiért,  az Egyház gyalázóiért,  a szabadköművesekért  akik már beférkőztek az Egyházba, Péter városáért (Róma),  az Istenfélő papokért és a pápáért.    Imádkozzátok a Rózsafüzért!

 2. Menjetek a Szentmisére!  Vegyetek rész a gyónás és az áldozás szentségében!  Olvassátok a Szentírást és tartsátok be Isten parancsait!

 3. Legyetek tiszta szívből szeretetteljesek mindenkivel, akivel csak találkoztok! Próbáljátok mindenkivel megismertetni hiteteket és a Szentírást.  Tegyetek tanúságot arról,  hogy Isten mennyire szeret minden embert,  beszéljetek Isten nagy szeretetéről!

 4. Legyen tartalék élelmiszeretek (csak a Nagyfigyelmeztetés idejére),  víz ,  szentelt gyertya,  mely világosságot ad majd nektek. Legyen szenteltvíz,  só és olaj a házban.

 5. Legyen kéznél egy takaró és az elsősegély felszerelés!

 6. Hordjátok magatoknál a Szentelményeket,  de legyen otthonaitokban és az autótokban is (kereszt,  csodás érem, skapuláré).  A szentírás és az imakönyv is legyen közeletekben.

Ennek a kis füzetnek a végén még más útmutatást is megtalálható.

Mostpedig azt kérdezitek miből áll a Nagyfigyelmeztetés?

Gyermekeim,  ez mindenkire vonatkozik,  legyen az férfi vagy nő,  egy időben, ugyanabban a pillanatban, függetlenül a nemzetiségtől és a vallástól,  függetlenül attól, hol fognak tartózkodni és attól is,  hogy éppen mint csinálnak,  mindenki egyszerre fogja megélni!

A lelketek lesz leleplezve önmagatok előtt!

Mindent bűnt felfogtok ismerni, amit életetek folyamán elkövetettek,  minden barátságtalan szót,  minden tettet és gondolatot,  mindent,  ami Isten számára nem öröm volt. Felismeritek,  hogy Isten,  Mennyei Atyátok előtt milyen a lelketek!

Sok dologért számadást kell adnotok,  de abban a pillanatban tudni fogjátok,  hogy melyek azok a dolgok és azt is,  hogy hogyan kell mindazokért számadást adni. Még a hitetlennek is tudni fogják, azt,  hogy mit kell tenniük ahhoz,  hogy Isten előtt lelküket megtiszíthassák és hogy felkészülhessenek fiam,  Jézus Krisztus második eljövetelére!

Amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik,  minden ember tudni fogja,  hogy mindaz,  amit eddig megprófétáltak megfelel a valóságnak,  és az előttünk álló események is bekövetkeznek,  mint ahogyan az a Szentírásban le van írva.

A Nagyfigyelmeztetés után, nagy káosz fog a világon uralkodni és az időnek nem lesz nagy jelentősége. Az az élet,  amit eddig életettek örökre meg fog változni!  Majd sok ember veszi magára a fáradságot,  hogy eljuthasson a templomba,  hogy ott mindent megtudjon,  hogy mit kell tennie, ahhoz  hogy lelkét megtiszíthassa Isten előtt.

Miután az Egyházszolgái saját lelküket rendbe hozták, az Egyház támogatásában kell tevékenykedniük,  hogy gyermekeim nagy ostromát fogadhassák és felkészítsék  mindazokat,  akik Istenhez vissza akarnak térni.

Gyermekeim,  ebben az időben sokan fognak meghalni,  mert szívük gyengesége nem bírja ki az önmagukkal való szembesülést.  Mások azért fognak meghalni,  mert ép ekkor kell meghalniuk. Nagyon sok imára lesz szükség! Ekkor a ti segítségetekre is nagyon nagy szükség lesz,  hogy mindazokat kioktassátok,  akik semmit sem tudnak az imáról,  a Szentségekről és a Szentírásról! Az emberek szabályosan éhezni fognak ezekre az információkra!

Mostpedig elmondom nektek,  hogy miért kell tartalék élemiszer, víz és gyertya. A Nagyfigyelmeztetés után életetek egy bizonyos időre  dramatikusan megváltozik.  Senki sem lesz,  aki az üzleti dolgokkal foglalkozna.  Minden eddigi nyugalmi helyzetbe kerül,  mert az emberek nem az üzleti dolgokkal fognak foglalkozni,  hanem a lelkükkel. Mindaz,  ami nem a lélek megmentésével kapcsolatos,  teljesen leáll majd,  ugymint a nyilvános közlekedés,  vagy más hasonló dolog.  Azonban még sokan lesznek olyanok,  akik nem úgy reagálnak a  Nagyfigyelmeztetésre,  mint ti. Ők továbbra is hátat fordítanak Istennek, szórakozni fognak rajtatok. Ti ne fordítsatok nekik hátat,  mert sokan a félelemtől ilyen helyzetben így reagálnak.

Továbbra is meg kell próbálnotok lelkeket menteni!

Ugyancsak ez lesz az az Idő,  amikor a pápa ellensége megpróbál a hatalomra kerülni.

Ez az ember az akarja nektek bebízonyítani,  hogy ő milyen lelkes mindentől,  ami Isteni vagy szent eredetű,  de ezt csak addig teszi,  ameddig saját maga nem kerül a Péter trónjára.

Tudnotok kell,  hogy a pápának előbb át kell adnia a hatalmat,  mielőtt az Àlkrisztus fellépne.  Ameddig az Egyház központja Rómában van,  az Antikrisztus nem tudja a hatalmat átvenni.

Gyermekeim,  XXIII János pápátok, megpróbált mindenkit figyelmeztetni az Egyház hanyatlásáról és a szabadkőmüvesek Rómában való bevonulásáról.  Ennek most jött el az ideje,  hiszen az Antikrisztus gonosztevései az Egyházat ostromolják,  ami pártoskodást,  szétvállást,  széthullást és bizalmatlanságot okoz az Egyháznak.

2. Fejezet

A Csoda

Gyermekeim,  a Nagyfigyelmeztetés után,  egy éven belül,  Isten jeletfog adni az egész világnak.  Ez a jel,  egy csoda lesz,  olyan,  amilyet az ember még nem látott.

Ez a csoda,  minden olyan helyen látható lesz, ahol én és Jézus megjelentünk. Ez a jel,  egy maradandó jel lesz,  azért,  hogy a világ felismerje,  hogy ez Isten műve. Mint ahogyan az élet is müködni fog, a Nagyfigyelmeztetés után,  de másként, a kommunikációs eszközeitek is müködni fognak. Minden dolog lassabb tempóban fog müködni,  mint most. Gyermekeim mind tudatosítani fogják a Nagyfigyelmeztetést és mindazt ami utána jönni fog. Sokkal figyelmesebben fogják környezetüket szemlélni és észreveszik azt, hogy az élet sokkal jobb formát ölt magára,  mint most. A kommunikációs eszközeitek(tv. rádió, újság) által minden gyermekünk értesítve lesz a csodáról és arról is,  hogy hol fog mindez megtörténni. Fényképezőitekkel és kameráitokkal képet készíthettek róla és szerte a világon elküldhetitek.

A csoda ideje alatt nagyon sokan fognak meggyógyulni.

Mint már említettük, a csoda előtt egy bizonyos idő lesz megadva arra,  hogy a csodáról idejében tudomást szerezzetek. Lehetőség lesz arra is,  hogy híradóitok is felkészülhessenek és készen legyen a hírek terjesztésében.

Mindez gyermekeink számára is lehetőséget ad arra,  hogy elutazhassanak,  azokra a helyekre,  ahol jelenések voltak,  hogy a nagy Csodán résztvehessenek. Ezeken a helyeken már felkészítő szentmiséket tartottak és sokat imádkoztak.

Tehát a csoda maradandó jelet hagy maga után,  hogy a világ minden időben láthassa azt. A jel egységes lesz,  amit Isten,  Atyátok, ad majd nektek. Mindezt azért teszi majd, mert irántatok való szeretette csodálatra méltó.

Sok ember zavarodottságában,  azt sem fogja tudni,  hogy mit tegyen,  hová utazzon,  honnan kaphatna segítséget. Ezért van most az ideje annak,  hogy segítsetek nekik visszatalálni az Egyházhoz,  tanítani kell és szeretni őket.  Nyissátok meg szíveteket felebarátaitok előtt.

Ez az idő a megtérések ideje is lesz mindazok számára,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem Isteni figyelmeztetésnek vették és tovább járták saját útjaikat.

Ugyanakkor sok hamis próféta is fel fog lépni, ők a sátán emberei,  mégis arról akarnak benneteket meggyőzni,  hogy szükségük van Istenre, az Isten útját akarják járni. De mindez csak csábítás arra az időre,  ami számukra ugyis a véget jelenti.  Csodákat tesznek majd,  gyógyítanak,  hogy az ő uralmuk alá vessenek benneteket.

Ne legyetek könnyelműek,  amikor a csoda után,  egy ideig béke és nyugalom lesz, mert a bűntetés és a szorongatatás ideje nem várat magára sokáig! Ne hagyjatok alább az imádkozással,  sem odaadásotokkal,  mert ennek így kell lennie,  ahogy a Szentírásban is írva van. Tartsátok rendben „házatok táját” és imádkozzatok a bűntetés enyhítéséért.

3. Fejezet

A bűntetés

Gyermekeim,  ez az időszak, nagyon komoly és szívtépő lesz minden ember számára. A bűntetést még enyhíteni lehet,  mégis sokan fognak szenvedni és meghalni,  melynek a sok rossz és a sok bűn az oka,  ami ebben a világban van.

Biztonságos „kikötő” lesz számotokra sok templom, kolostor, katedrális, és azok a helyek, ahol Szent Fiammal megjelentünk,  az olyan helyek,  ahol Isten dicsőítik imádják és áldják.

Amint már azt említettem,  ti a fényt kell kövessétek,  ahhoz,  hogy eljussatok ezekre a helyekre.

Lesz még számotokra más ilyen kijelölt  hely is.

Kormányaitok egy Világhatalmat terveznek.  Ezeken a helyeken és időkben a sátán fog uralkodni. Sok háború lesz akkor a világon,  de a Világhatalom vezetői azt mesélik majd nektek,  hogy minden rendben van,  minden ország békességben él egymással és hogy nem lesz többé háború.

Az időjárás is megváltozik.  A Föld remegni és rázkódni fog és nagyon sok földrengés és vihar lesz,  de olyanok,  amilyenek még nem voltak, amilyent még soha nem éltetek meg. Egyik Vulkán a másik után fog kitörni és nagy vesztességet okoz majd az emberi életben. Ugyanúgy halnak majd meg az ártatlanok,  mint a rosszak. Áradások,  monszun esőzések,  hurrikánok és tornádók lesznek,  olyanok,  amilyenek még sohasem voltak. Mindazok, akik nem fordulnak Istenhez,  úton lesznek a pokol felé.  Mily nagy lesz a pusztulás! Mindezek egyenesen a szorongatattás időszakába vezet.

Sok ember otthona a viharok idején tönkremegy, ezért az érintett emberek búvóhelyre menekülnek. Nézzetek a fényre! Vezetni fog benneteket! Ezekben a nehéz időkben védve lesztek,  és lesz mit ennetek és mit igyatok!  Maradjatok meg az imában és segítsetek azokon,  akiknek  szükségük van segítségre! Vigyétek embertársaitokat biztonságos helyre!

Bármerre is lennétek,  vegyétek  a fáradságot és próbáljatok minél több lelket menteni,  azokat azonban, akik nem hordják homlokukon Isten jelét,  nem fogjátok tudni biztonságos helyre vinni. Ők majd a fényt nem fogják tudni elviselni!

A Világhatalom lassan korlátozni fogja jogaitokat. Már most tudnotok kell azt,  hogy akkor nagyon sok templomot, szeminárházat és kolostort zárnak majd be. Mint a tolvajok, az éjszaka sötétjében jönnek majd házaitokhoz és hitetek miatt letartóztatnak titeket. Még a saját kormányotok is beleegyezik abba,  hogy megfosszanak szabadságotoktól és  hogy átadjanak ezeknek az embereknek.  Politikai vezetőitek, kritikusaitok,  még mindig azt hiszik,  hogy van még hatalmi erejük,  ám ez már nem lesz jellemző. Őket is becsapják,  ép úgy, mint benneteket.

Amikor mindezek megtörténnek,  akkor fogja az Antikrisztus a pápát megölni és elfoglalni helyét. A Világhatalmat az Antikrisztus fogja uralni,  aki magáról azt fogja állítani, hogy keresztény és benneteket akar megmenteni!  Sokan hisznek majd neki.

Ő már köztetek él és csak a megfelelő alkalmi időre vár. Én mondom nektek,  hogy ez az „Ellen – pápa” és Antikrisztus már a rajtvonalon áll és csak arra vár,  hogy hatalomra kerüljön!

Péter nevű pápátok elfogja foglalni Péter a Szentszéket,  ahhoz hogy az Antikrisztus megölje és ő ülhessen a Szentszékre!

Ez az időszak sokak számára az újjongás ideje lesz.  Az Antikrisztus mindenféle csodát tesz majd,  hogy gyermekeimet megtévessze és,  hogy azt higgyjék róla ő a feltámadt Jézus! Ezután béke lesz a világországai között,  de ez hamis béke lesz. Még gyermekeim is elhiszik,  hogy minden rendben van.  Ők továbbra is imaházakba,  templomokba fognak járni,  de ezek már az Antikrisztus felügyelete alatt lesznek. Ez az Egyház,  már nem a ti Anyaszentegyházatok lesz! Mindez csak azért lesz így,  hogy sok ember tévessen foghassa fel azt,  hogy milyen a béke és bizalom.

Hénok és Illés leereszkednek a Mennyből, hogy Isten házában elkezdjék a harcot az Antikrisztus ellen! Ekkor kezdődik el igazán a szorongatattás ideje! Gyermekeim, ezalatt az idő alatt tartsatok ki az imában!  Ez sokak számára nagyon nehéz idő lesz,  de mindazok,  akik kitartanak az imában, a szentségeket magukhoz veszik és Fiam Szentírását megosszák azokkal akik az Antikrisztus kötelékében vannak, és nem hisznek Jézus második eljövetelében,  Isten hatalmas keze által oltalmazva lesznek!

Az Atya minden istenfélő gyermeke, akiket ezekben az időkben megölnek, Istenhez kerülnek majd és nem fognak szenvedni.

Ne féljetek gyermekeim,  mert Istenetek irgalmas!

Az irgalmasság ideje azonban véget ér és eljön az igazságosság ideje!

4. Fejezet

A szorongatattás ideje

A szenvedések ideje előtt,  a zsidó nép meg fog térni.

Ne féljetek! Sokat imádkozzatok, mert Isten irgalma azokkal lesz akik Őt szeretik!

Jaj azoknak,  akik a bestia jelét önként magukra veszik! A világ lassan rájön arra,  hogy ki is valójában az Antikrisztus.  Gonoszsága mindenki előtt lelepleződik. Gyermekeim, ti már ismerni fogjátok munkálkodásait!  Azzal fogja kezdeni,  hogy titeket gyűjtőtáborokba kényszerít,  és úgy bánik majd veletek,  mint az állatokkal.  Ha arról hallottok,  hogy az első keresztényeket letartóztatják és lágerekbe viszik őket,  eljött menekülésetek ideje!

Nézzetek az égre! Az égen egy világító keresztet fogtok látni.  Azt kövessétek!  A kereszt biztonságba viszi gyermekeimet!

Ne törödjetek se az élelemmel, sem az itallal,  Isten gondoskodni fog rólatok!  Sok embert elfognak és megölnek.  Ők lesznek a mártírok,  de szenvedni nem fognak.

A Föld megremeg és az égből tűzeső fog hullani!  A tengerek háborogni és égni fognak! Ezekben a pusztításokban,  amely az emberíségre zúdul,  a világ sok embert és országot fog elveszíteni.

Hénok és Illés miután lejöttek a Földre, csatába szállnak az Antikrisztussal és megölik őt. Tudni fogjátok,  hogy ez égi cselekedett lesz!

Az égen egy vörös kereszt fog  megjeleni. Nagy lesz a csend!  Számotokra ez a csend 40 napig fog tartani. Miközben az Antikrisztus követői teljesen összezavarodnak,  ti visszatérhettek  otthonaitokba. Ez az időszak, újabb lehetőséget ad majd nektek arra,  hogy mégtöbb lelket mentsetek meg,  azokat,  akiket az Antikrisztus és követői megtévesztett. Sajnos gyermekeim,  még mindig sok lesz az ellenségetek. Ez lesz az az idő amikor, gonosz hatalmak megpróbálnak mindent saját ellenőrzésük alá vetni.

A sátán tudja, hogy még kevés ideje maradt,  arra,  hogy az Egyházat és Isten gyermekeit romba döntse.

Ne feledjétek,  nektek imádkoznotok kell. Maradjatok Isten közelében és a várjatok türelemmel,  abban a reményben, hogy Szeplőtelen Szívem győzelme a sátán fölött és Jézus visszatérésének ideje már közel van!

5. Fejezet

Die dreitätige Finsternis

Gyermekeim!  A háromnapos sötétség fogja előkészíteni világotokat,  Fiam,  Jézus visszajövetelére!

Készítsétek elő erre az időre és eseményre otthonaitokat. Szükségetek lesz szentelt gyertyára,  meleg takaróra és fára, fűtés céljából. Takarjátok el ablakaitokat függönnyel,  ruhadarabokkal,  úgy,  hogy ne lássatok ki rajta!

Nagy szükség lesz arra,  hogy a bejárati ajtóra keresztet tegyetek. Hordjátok a szentelményeket (csodás érem, skapuláré) és a keresztet magatokon! Legyen mindig kéznél a megszentelt tárgyaitok,  a biblia,  a rózsafüzér,  és az imakönyv!

Az állatokat lássátok el tartalék takarmánnyal,  hogy ez alatt az idő alatt,  ne kelljen róluk gondoskodnotok!

Amikor a nap feketére,  a hold pedig vérvörösre színeződik,  akkor tudnotok kell,  hogy a háromnapos sötétség közvetlen előtt álltok. A Földön nagyon hideg lesz. Ez az az időpont,  amikor be kell mennetek a házaitokba és be kell zárkóznotok!  Zárjátok be az ablakot és sötétítsétek el!  Ne hallgassatok azokra a hangokra,  amelyek kintről jönnek,  mert ezek  a hangok,  a sátán démonaitól jönnek! Ha az ajtót kinyítjátok,  halálra vagytok ítélve,  mint ahogyan azt már megmondtuk,  zárjátok az ajtót kulcsra!

A sötétség és a hideg ideje alatt,  ne hagyjátok gyertyáitokat kialudni és az időt imádsággal,  a Szentírás olvassásával töltsétek el.

Egy helységbe gyűljetek össze.  Ha valaki elveszítette volna a házát,  otthonát,  fogadjátok be őket,  de ezt addig tegyétek még,  mielőtt az ajtót kulcsra zárnátok!

Ne hagyjátok,  hogy a tűz kialudjon,  mert három nappalt és két éjszakát tart a sötétség,  de ne aludjatok,  hanem imádkozzatok.

Nem fogjátok sem látni,  sem hallani mindazt,  ami kint történik.  Olyan lesz,  mintha felhőkön lebegnétek.  Amikor ez bekövetkezik,  sok ember még kint lesz az útcákon,  már nem érhetik otthonaikat.  Sokaknak pedig már nem lesz otthonuk,  vagy olyan helyen lesznek,  ahol nem ismerik ki magukat. Amikor a sötétség bekövetkezik, két ember közül,  akik a földeken dolgoznak, az egyik elragadtatik,  a másik ott marad.

Kérlek benneteket gyermekeim,  legyetek vidám szívűek,  mert Jézus minden rossztól megtísztítja a Földet.

Jézus és angyalai csatába száll a sátán és démonai ellen,  és a kígyó fejét sarkaim alá teszi,  én pedig eltaposom azt!

Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog! Ezután,  Jézus a pokolban megkötözi a sátánt.

A tísztítás ideje alatt, tűzeső hull a Földre,  mindent megsemmisít ami az ördögtől származott,  vagy rossz volt. Többé nem lesz háború,  de semmiféle lőszer sem.

A harmadik éjszakán a csillagok ismét az égen lesznek,  közben Isten az új Földet készítí elő számotokra. Legyetek engedelmesek és virradat előtt ne nyissátok ki sem az ajtót,  sem az ablakot!

Amikor az ajtót kinyítjátok a világ újjá lesz teremtve! Egy új tavasz veszi kezdetét.

A nagy sötétség ideje alatt,  minden Szenthely épen marad,  épúgy mint az állatok és emberek lakhelyei,  azoké az emberekké,  akik Jézus második eljövetelében hittek.  Fiam,  Jézus ezer évig fog uralkodni a Földön.

A következő részben,  az új Földről mesélek majd nektek.

6. Fejezet

Az új tavasz

Ò,  szeretett gyermekeim!  Milyen gyönyörű világra fogtok majd ébredni! Meglátjátok,  amint az ajtót kinyítjátok.

Az  a Föld,  amelyet Isten teremtett,  teljesen megújúl. Friss lesz a levegő,  friss,  tiszta vízetek lesz.  Az egész Földet,  olyan fák,  növények és virágok borítják be,  amilyent még sohasem látattok.

Isten mindennel beületeti kertjeiteket.  Nektek csak be kell gyűjtenetek és újra kell vetnetek.

Sokan tudni fogják még a mostani technológiát,  de ezeket csak nagy elővigyázatossággal szabad alkalmazni,  hogy ez az új világ fennmaradhasson.

Sokan közületek különleges adományokat kapnak,  hogy technikátokat feljavíthassátok.

Minden gyermekem különleges tehetséggel fog rendelkezni,  amelyet különféle okokból kapnak.  Úgy használjátok ezeket,  ahogyan azt Isten tőletek elvárja!

Az állatok számára csak kerítésre lesz szükség,  hogy ne széledjenek szét,  különösen,  ha útódot kapnak. Sokminden olyan lesz majd az előtettek álló életben,  mint az én koromban volt.  Nem fognak létezni többé a mostani  pusztító erőműveitek és környzet szennyeződés sem lesz többé. Új útak nyílnak majd előtettek a napenergia felhasználására.

Időtöket az imaélet teljességére,  az állatok gondviselésére és a termés betakarítására fogjátok fordítani. Törődni fogtok felebarátaitokkal és látogatni fogjátok őket.

Az útazások,  gyalog, kerékpáron,  vagy állatok segítségével fog megtörténni.

Egyik szomszéd segíteni fogja a másikat. Gyermekeim,  nem fog sokáig tartani,  hogy  új       erőműveket és mindent amire szükség lesz felépítsétek,  mert minden ehhez szükséges technológiát Istentől,  Atyátoktól kaptok majd,  aki Fiamat Jézust küldi hozzátok,  hogy ezekre megtanítson benneteket. Mindenki fog ebben segíteni és minden az egész emberiséget szolgálja majd.

Nem lesz többé sem gazdagság,  sem szegénység.  Minden gyermekem egyforma lesz.

Időjárásotok világszerte egyforma lesz,  csak különböző időpontban. Mindenhol négy évszak lesz.  A hőmérséklet nem fog sokkal a fagypont alá esni,  de a 30 fok meleget sem fogja meghaladni. Az eső akkor fog esni,  amikor azt Isten szükségesnek tartja. Hó is hullani fog,  de többé sem árvízet,  sem hóvihart nem értek meg.

Újra meg kell tanuljátok,  hogy saját magatokat ellássátok,  függetlenül más országoktól. Ez csak később fog bekövetkezni.

Megtanuljátok értékelni,  hogy mindaz,  amit az Atya ad nektek,  elegendő lesz ahhoz,  hogy országotokat fenntartsátok. Ha akartok,  elmehettek az ország különböző helyeire.

Területeket birtokolhattok,  ha annak nincs még gazdája,  vagy megoszthatjátok másokkal,  ha az túl nagy lenne.

Sokan megtartják földeiket,  de a ti részetekre vetik be  és aratják majd le. Ugyanez lesz jellemző az állatok tartásában is.  Egyesek különböző állatokat tartanak és ezeket különböző szolgáltatás fejében,  vagy más árúért becserélik.

Tudni fogjátok,  hogy mit kell tennetek.  Mindenki számára sok lesz a munka.

Gyermekeim!  Ti mind befogjátok bizonyítani, hogy Istent és az emberiséget szeretitek,  ezért kapjátok ezt az új életet,  hogy Fiammal Jézussak,  aki oly nagyon szeret benneteket,  errre a Földre beléphessetek.

Nem lesz többé éhínség,  vagy betegség.  A három napos sötétség ideje alatt,  minden ember meg lesz gyógyítva mindenfajta testi fogyatkozástól,  betegségtől.

Erről a csodálatos időről,  azért most tudósítalak benneteket,  hogy előkészíthessétek otthonaitokat mindarra,  ami majd be fog következni. Tartsatok meg mindent,  amitek van és megfontoltan,  a jövőre néző tekintettel használjátok azokat.

Kezdjétek el megtanulni azt, hogy kertjeiteket gépek nélkül miként lehet megművelni,  hogy áram nélkül hogyan lehet húst tartósítani,  hogyan lehet gyergyát készíteni és olajat előállítani a vílagításhoz.

Egynéhányat már most is előkészíthettek,  hogy a jövőt bebiztosíthassátok. Sok dolog van,  amit tehetek,  hogy előre felkészülhessetek!

Gyermekeim,  szeretlek benneteket, ép úgy, mint ahogy Jézus, az Atya,  az angyalok és a szentek azt teszik.

Mostantól kezdve kitartóak legyetek az imában,  vegyetek részt a Szentségekben,  kövessétek a parancsolatokat és legyetek tudatában annak,  hogy milyen események előtt álltok.

Nemsokára eljön a ti időtök!

Imádkozzatok azokért,  akik Jézust nem fogadják el,  hogy ezt megbánják és hogy megtérjenek!

Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…

Mindennap imádkozzuk:

Mindenható örök Isten, a veszély és rettegés órájában óvj meg minket és a Föld minden lakóját. Helyezz minket, angyalaid, a Szeplőtelen Szűz Mária és a Te szeretett Fiad,  Jézus Krisztus kezeibe. Àmen .

Most segíts meg,  Mária,  ó irgalmas Szűzanya,

Keservét a búnak, bajnak, elosztlatni van hatalamad!

Hol már ember nem segíthet,  a Te erőd, nem törik meg.

Hű imáját gyermekednek, nem , Te soha nem veted meg!

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy!

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! Àmen.

http://utolsoidok.com/2010/07/24/uzenetek-patricia-mundorfnak-a-szuzanyatol-az-elkovetkezendo-esemenyekrol/#more-591