2013. szeptember 30., hétfő

A történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával.

Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját.

Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte, "Papa, én is
próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?"
A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: "Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és
hozz egy kosár vizet!" A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz.
A nagyapa nevetett, és azt mondta, "A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!", és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra.
Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért.
A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az
öregember ezt mondta, "Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel
eléggé", ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy
lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt.
Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt.
Alig bírt beszélni, "Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?". Az öregember azt mondta: "Nézd meg a kosarat!". A fiú
ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt.

"Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül
megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk..."

Szánj időt, hogy elolvass Isten szavából valamennyit mindennap!
Élj egyszerűen, szeress nagyvonalúan, törődj őszintén, beszélj kedvesen, a többit hagyd Istenre.

2013. szeptember 29., vasárnap

Az egyházba vetett bizalom megsérült. Bocsánatot kérünk" - mondta a lengyel püspöki kar főtitkára.

A lengyel egyház annak nyomán kényszerült bocsánatkérésre, hogy kiskorúak szexuális zaklatásának gyanúja miatt a varsói ügyészség pénteken eljárást indított két - éveken át a Dominikai Köztársaságban szolgáló - lengyel pap, Jozef Wesolowski érsek és Wojciech Gil ellen. Bár az utóbbi években Lengyelországban is fény derült néhány papi pedofíliával kapcsolatos esetre, idáig egyik sem robbantott ki igazi botrányt, ellentétben például az Egyesült Államokkal vagy Írországgal.

Wesolowskit augusztus 21-én hívta vissza és mentette fel pápai nunciusi hivatalából a Vatikán, miután a dominikai egyházi hatóságoktól tudomást szerzett az érsek ellen pedofília gyanúja miatt folytatott nyomozásról. Az ügyet csak szeptemberben hozták nyilvánosságra. A 65 éves érsek jelenleg Rómában tartózkodik.

A 36 éves Gilt szintén kiskorúak megrontásával gyanúsítják, az ezzel kapcsolatos hírek még májusban láttak napvilágot, éppen akkor, amikor lengyelországi szabadságát töltötte. A lengyel média jelentése szerint a dominikai Juncalito plébánia tagját felettesei felfüggesztették papi hivatásából, és felszólították, hogy térjen vissza a latin-amerikai országba, és működjön együtt a helyi igazságszolgáltatással. Gil tartózkodási helye ismeretlen.

Mateusz Matyniuk lengyel ügyészségi szóvivő közölte, hogy Lengyelország elegendő információt kapott a dominikai hatóságoktól a két pap elleni eljárás lefolytatásához. A lengyel püspöki kar főtitkára újságírók kérdésére elmondta: az áldozatokat nem a lengyel egyháznak, hanem a tényleges elkövetőknek kell kártalanítaniuk. Polak beszámolt arról is, hogy Lengyelországban 2001 óta 27 papot ítéltek el pedofília miatt, de szerinte ez csak a jéghegy csúcsa, mivel sok pedofil eset titokban marad, és az áldozatok csak évekkel később tudnak megszólalni.
Híradó

Halálra késeltek két papot Kolumbiában


Nagy felháborodást keltett Kolumbiában két katolikus pap meggyilkolása – jelentette a média helyi idő szerint szombaton.
A 60 éves Bernardo Echeverrit és a 35 éves Héctor Fabio Cabrerát a dél-amerikai ország nyugati részében támadták meg, és késelték halálra ismeretlenek, akik adományként gyűjtött pénzt és értéktárgyakat kerestek a két papnál.
A bűntett San Sebastián in Roldanillo egyházközségben történt. Roldanillos település polgármestere háromnapos gyászt hirdetett, és átszámítva 13 500 euró (4 millió forint) nyomravezetői díjat tűzött ki.
Közben a kolumbiai rendőrség közölte: szombaton az ország második legnépesebb városában, Medellínben az otthonában több késszúrással megöltek egy 48 éves anglikán lelkészt.
(mno.hu )

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2013. szeptember 20. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Ütött az óra. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Már mindent elmondtam nektek. Az idő lejár. Készüljetek fel mindazokra az eseményekre, amelyeket előre tudattam veletek, mert beteljesülnek hozzátok intézett szavaim. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Éljetek szüntelen készenlétben, és járuljatok a szentségekhez! Ezt tanítottam nektek az Evangéliumban. Nemsokára olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyenek még nem voltak, amióta ember él a földön.
Drága gyermekeim! Az az Én akaratom, hogy szentek legyetek mindnyájan, hogy úgy éljetek, hogy halálotok pillanata égi születésnapotok legyen. Legyetek éberek! Ne álljatok szóba a gonosszal! Mindig csak Engem lássatok, hogy mekkora árat fizettem értetek a keresztfán. Nem vagytok a magatokéi. Az Enyémek vagytok mindnyájan, mert Én váltottalak meg benneteket drága Szent Vérem kiontásával és kínhalálommal. Éljetek úgy életetek minden pillanatában, ahogyan halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna. Akkor nem lesz számotokra halál. Csupán átmentek az örök életbe, ahol vég nélkül boldogok lesztek. Ez a világ elmúlik, a testetek is elporlad. Gyönyörű új feltámadott testet fogtok kapni az utolsó napon. Az utolsó nap a halálotok napja. Akkor jöttök ki romlandó porsátor testetekből, és akkor kapjátok meg feltámadott testeteket, és ezzel a testtel léptek be a mennybe, ahol mindenki fiatal örökké. Az utolsó nap az egyén halála napja. Ez a számadás, az egyéni ítélet órája. Itt dől el örök sorsotok. Higgyetek szavaimnak, amely lélek és élet. Tanításom által éltek, ha tettekre váltjátok. Az Én Igém éltet, mert az éltető Szentlélek jár át általa benneteket. Szentlelkem ereje formál, tesz bölccsé, megerősít és megadja a tisztán látást, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól. Ő tesz erőssé a sátánnal szemben, Ő küzd értetek, ha kéritek. Így hívjátok: Szentlélek Isten szállj le ránk! Világosítsd meg elménket, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól! Erősíts meg bennünket, hogy állhatatosak maradjunk mindhalálig! Szentlélek vezess minket az örök életre! Sugalld nekünk Urunk akaratát, hogy minden élethelyzetben az Ő szándékát teljesítsük be! Szentlélek add meg nekünk a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Ámen. 
Ha így imádkoztok, leszáll rátok a Szentlélek, megóv benneteket az elbukástól, a bűntől, ami a legnagyobb rossz. Kérjétek naponta a Szentlelket, és Ő betölti életeteket, megadja nektek a bölcsességet, és elvezet az örök életre.
Most írj megújult Egyházamról! Amikor leszáll a földre a mennyei Jeruzsálem, új ég és új föld lesznek. A régi elmúlik. Akkor a megdicsőült Egyház egyesülni fog a földivel. Egy szívvel, egy lélekkel fognak dicsőíteni Engem. Én leszek a központban, a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Minden ember hinni fog valóságos jelenlétemben, az Eucharisztiában. A Szentmise valóságos jelenlétemben zajlik, és minden Szentmisén dicsőíteni fogják a Legszentebb Szentháromságot. Drága Szent Testem és Vérem állandóan ki lesz téve imádásra. Szüntelenül lesznek, akik imádni fognak Engem. Nem lesz többé más felekezet, csak egy. Úgy lesz, mint az első keresztények korában. Csak egy Egyház lesz, az, amelyet Én alapítottam. Ez az idő már nagyon közel van. Ez lesz az ezer éves béke korszaka. Akik ebben fognak élni, azok mindnyájan szentek lesznek. Egy szívvel fognak szeretni és imádni Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és Énbennem fogják szeretni egymást. Nem lesz köztük nélkülöző, mert javaikat megosztják egymás között. 
Gyermekeim készüljetek! Hamar elmúlik ez a világ. Tűz fogja megemészteni. Egyik nagy természeti katasztrófa a másikat éri. Térjetek meg, mert sokaknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Minden itt marad. De a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Ezek szerint lesztek megítélve. Éljetek életszentségben! Akkor nincs mitől félnetek. Erre áldalak meg benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Légy türelemmel! Amit kérsz, megadom neked. Hamarosan békében és szeretetben fogsz élni gyermekeiddel együtt. Megszabadítalak minden ellenségedtől. Ne félj! Én veled vagyok. Naponta a szívedbe térek. A legnagyobb Jót, saját Magamat adom neked. Én Mindenható vagyok. Mindazt megkapod Tőlem, ami az üdvösségetekre válik. Imáid jó illatú tömjénként szállnak fel Hozzám. Áldozataidra úgy nézek, mint aranybányára, melyekre lelkek ezreit adom. Csak a mennyben fogod meglátni, milyen gazdag vagy, mert rengeteg lelket fogsz hozni magaddal. Soha ne keseredj el! Velem egyesített szenvedéseid által mentem a lelkeket. Mindig veled vagyok, fogom a kezed. Vezetlek, óvlak, megvédelek a sátán minden cselvetésétől. A legnagyobb rossz a bűn. Csak a mennyben fogod meglátni, milyen gyönyörűséges, jóságos és irgalmas vagyok. Téged is részesíteni foglak dicsőségemben, abban a mértékben, amelyben te is részesültél szenvedéseimben és megaláztatásaimban, amikor a földön éltem. Ne fájjon neked az, ha nem értenek meg! Mindent mondj el Nekem! Én úgy szeretlek téged, amilyen vagy, és üdvözítelek téged házad egész népével együtt. Bízzál Bennem! Én mindig gondoskodom rólad. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Megáldalak téged, Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2013. szeptember 21. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága kislányom! Élj szüntelen készenlétben! Készülj fel mindarra, amit előre közöltem veled! Most teljesülnek be szavaim.
Drága gyermekeim! Az az Én akaratom, hogy ti, akik közel álltok Hozzám, Velem együtt sírjatok, zokogjatok és engeszteljetek Engem a világ, tengernyi bűnéért. Imádkozzatok a szegény bűnösökért!
Gyermekeim! Ütött az óra. Most fog színre lépni az Antikrisztus. Tönkre teszi Egyházamat. Sokakat meg fog téveszteni. Sokan behódolnak neki, saját kárhozatukra.
Gyermekeim, készüljetek! Visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elpusztítom az Antikrisztust. Akkor mindenki fel fog ismerni Engem, az igaz Megváltót, a második Isteni Személyt, és sokan fognak hinni Bennem. Így szerzem vissza a rászedett, becsapott lelkeket.
Gyermekeim, készüljetek! Az óra itt van. Olvassátok az Evangéliumot, és higgyetek benne! Minden betűje be fog teljesedni. Várjátok készenlétben dicsőséges visszajövetelemet! Úgy fogok visszajönni, mint amikor a cikázó villám lecsap az égből. Minden szem meglát Engem dicsőségemben. Készüljetek! Soha nem látott csodáknak és eseményeknek lesztek tanúi. Az élet rövid. Az örök élet elnyerésére törekedjetek! Tartsátok meg törvényeimet, legfőképpen az irgalmas szeretetet mindenkivel, de elsősorban hittestvéreitekkel! Lezárul ez a korszak. Egy új következik. A szeretet és a béke korszaka. Abba csak az igazak mehetnek be. A gonoszok elpusztulnak. Fogadjátok meg szavaimat, amelyek még a ti életetekben teljesülnek be. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 2 Péter 3, 9. 13. „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni… Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.”

2013. szeptember 22. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik mindvégig hűségesen ki fogtok tartani Mellettem. Vigyázzatok, mert nagy üldözés készül ellenetek! Ellenfelem ki akar irtani benneteket, akik az igaz hitet gyakoroljátok. Legjobban drága Szent Testemet és Véremet támadja a legméltóságosabb Oltáriszentségben. El akarja venni tőletek. Egyszer már sikerült neki, amikor ötszáz évvel ezelőtt megtörtént az Egyházszakadás. Akkor kidobták a templomokból a tabernákulumot és a gyóntatószéket. Híveimet pedig arra kényszerítették, hogy az új vallást kövessék. Ez a protestantizmus, ahol ma sem tisztelik drága Szent Testemet és Véremet a kenyér és a bor színe alatt. Ez számukra csupán jelkép, az utolsó vacsorára való emlékezés. Istentiszteletükben nincs is felajánlás, sem átváltoztatás. Ez a Szentmise megcsonkítása, amelyből a lényeget hagyták ki. Pedig Én világosan megmondtam: az Én Testem valóban étel, és az Én Vérem valóban ital. Majd meghagytam apostolaimnak: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! Tehát nem csak egyszer, az utolsó vacsorán változtattam át a kenyeret drága Szent Testemmé, és a bort az Én Véremmé, hanem azt akartam, hogy a világ végezetéig élő összes hívem részesüljön legnagyobb ajándékomban, vagyis Magamat akartam adni nekik is a Szentáldozásban. Ezért hagytam meg: ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre! Látjátok, milyen okos és ravasz a sátán. A lényeget, a legfontosabbat vette el tőlük. Tudjátok miért? Azért, mert az Én Testem és Vérem a ti legnagyobb erőforrásotok. Így van ez a háborúban is. Az ellenség, mielőtt le akarja győzni ellenfelét, lefegyverzi, hogy ártalmatlanná tegye. Ellenfelem is jól tudja ezt. Mert aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, az Bennem van, és Én őbenne. Vagyis egyesülve van Velem, egy lélek Velem. Márpedig aki Velem van, azzal nem tud elbánni a sátán, mert Én fölötte állok mindennek. Mindenható vagyok, és az az ember, aki Velem egyesült, az Én hatalmas védelmemet élvezi. Ezért buzdítalak benneteket kicsi gyermekeim, hogy járuljatok gyakran a szentségekhez, mert Én Mindenható vagyok, és Velem együtt legyőzitek a sátánt. Ellenfelem már régóta készül arra, hogy megfosszon titeket Tőlem, a legméltóságosabb Oltáriszentségtől. Azért, hogy gyengék legyetek, és elbánjon veletek.
Kicsinyeim! Most nagyon imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki! Ha a hivatalos Egyházban ezt meg is tudja tenni, a rejtekben mindig legyenek papjaim, akik bemutatják az igazi Szentmisét. Az igaz, hogy ellenfelem körbe fog járni, hogy ezt megtorolja, és megsemmisítse azokat, akik ezt bemutatják, és azokat is, akik ezen részt fognak venni. Azért, mert mindenkit kényszeríteni fognak, hogy az új világvallás híve legyen. Ez pedig nem lesz más, mint közönséges bálványimádás. Mert ahonnan Engem száműznek, oda azonnal beteszi a lábát a sátán. Mert ki akar Engem elvenni tőletek? Egyedül a sátán. Azért, hogy magát állítsa a helyembe. Ezért drága kicsi gyermekeim, most legyetek nagyon résen! Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni! Ahol nem imádnak Engem a kenyér és a bor színe alatt, oda ne menjetek! Nektek csak egy Istenetek legyen, Aki három Személy: Atya, Fiú és Szentlélek. Csak Minket imádjatok, csak Hozzánk fohászkodjatok, és tartsatok ki ebben a hitben mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Jakab 5, 10. „Testvérek, a szenvedés elviselésében, és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.”

2013. szeptember 23.
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Térjetek meg! Hamarosan eljövök megítélni a világot. Ez még nem a végítélet lesz, nem a világ vége. De lezárul ez a korszak. Megtisztítom a földet. A bűnösök vagy megtérnek, vagy kipusztulnak. Az új korban csak szentek fognak élni. Ez lesz a béke korszaka. Térjetek meg, még mielőtt eljön a nagy figyelmeztetés, a léleklátás, amikor mindenki meglátja cselekedeteit, egész életét. Ha megtértek, akkor nagyon fogtok örülni ennek a napnak, mert készenlétben talál benneteket. De ha nem, úgy nagyon kétségbe fogtok esni, és nagyon fogtok félni a rátok váró örök büntetéstől, mert mindenki meglátja azt a helyet, amelyet életével, cselekedeteivel kiérdemelt.
Gyermekeim! Nagyon nagy kegyelem, hogy szólok hozzátok. Ezért vegyétek nagy kitüntetésnek minden hozzátok intézett szavamat! Féltő szeretetem műveli ezt, mert nem akarom, hogy csak egy is elkárhozzon közületek. Ne mondjátok: ezt már hallottuk. Mi közünk hozzá? A ti lelketeket is megváltottam. Értetek is ontottam Véremet. Értsétek meg: az Enyéim vagytok. Nem vagytok a magatokéi. Nagy váltságdíjat fizettem értetek. Ha felfognátok szavaimat, sírva vernétek melleteket, futnátok a gyóntatószékbe, amíg még lehet, és letennétek bűneiteket. Ne okozzatok ekkora fájdalmat Nekem, hogy semmibe veszitek szavaimat, és ne okozzátok magatoknak örök veszteteket! Én a tiétek vagyok. Nektek akarom szétosztani Magam a Szentáldozásban. Én vagyok az élet kenyere és az üdvösség bora. Szent Testem a kenyér, és Szent Vérem a bor. Így költözöm a lelketekbe. Így egyesülök veletek. Ha tiszta lélekkel fogadtok a szívetekbe, átalakultok Belém, és Én eggyé válok veletek. Így teljesül a példabeszéd. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki Engem eszik, Énáltalam él. Így növekedtek és istenültök át Belém fokról fokra, mint a csecsemő, aki napról napra növekszik az anyatejtől. Értsétek meg végre, Nálam nélkül semmit sem tehettek. Jöjjetek Hozzám, amíg még nem késő! Én mindig várlak benneteket. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ne kötődjetek itt a világon semmihez és senkihez, mert mindent elvesztetek. Engem helyezzetek az életetekben az első helyre! Én mindig a tiétek leszek. Soha nem hagylak el benneteket. A mennyben is együtt lesztek Velem, ha teljesítitek Atyám törvényeit. Atyám nektek készítette országát. De csak azok jöhetnek be oda, akik Őt szeretik. Ha szeretitek Atyámat, akkor megteszitek parancsait. Ebben áll az Isten szeretete. Én is megtettem. Ezért haltam értetek kínhalált a keresztfán, hogy megváltsalak benneteket. Értsétek meg: elepedek a lelketekért! Rátok szomjazom! Ne legyetek közömbösek! Válaszoljatok hívó szavamra! Az idő eljár fölöttetek. Nem akarlak elveszíteni benneteket! Nem akarom, hogy a kénköves tüzes tóba zuhanjatok, és ott szenvedjetek örökre! Ettől akarlak megóvni benneteket! Ne okozzatok ekkora fájdalmat Nekem! Válaszoljatok mielőbb hívásomra! Tegyétek meg, amit mondok nektek! Én vagyok a ti legnagyobb Jótevőtök, örök életetek Szerzője. Higgyetek Nekem, és váltsátok tettekre üzeneteimet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim!
Készüljetek! Az idő rövid. A haladék lejár. Nagyon sok lélek kárhozik el, mert süketek vagytok felhívásomra. Ne felejtsétek: egész életetekről számot adtok ítélőszékem előtt. Ezt az életet nem arra kaptátok, hogy elfecséreljétek az időt, és hagyjátok magatokat félrevezetni a sátántól. Kizárólag arra, hogy Engem, Megváltótokat megismerjetek, megszeressetek, és kövessetek az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Erre hívtalak meg mindnyájatokat. Mit gondoltok? Ha Én keserves könnyhullatások és kínszenvedések által szereztem meg számotokra az örök élet boldogságát, akkor ti majd csak dalolva besétálhattok oda? Semmi esetre sem. Számotokra is a Golgotán át vezet az út. Vegyetek példát szentjeimről! Elsőnek Szent Édesanyámról. Mennyit szenvedett földi életében. A legnagyobb nélkülözések közepette hozott a világra Engem, az Isten Fiát egy istállóban. Utána menekülni kellett Egyiptomba. Nevelő atyám elvesztette állását. Nem volt miből élniük. Sem fedél nem volt a fejük fölött, ráadásul Rólam is gondoskodniuk kellett. Amíg atyám nem kapott munkát Egyiptomban, koldulniuk kellett. Aztán az angyal szavára visszamentek Izraelbe, Názáretbe, és mindent elölről kellett kezdeni. Majd elvesztettek Jeruzsálemben, és három napig bánkódva, sírva kerestek. Végül a legtragikusabb sors Szent Édesanyámra várt, Aki osztozott megváltásom minden fájdalmában, mert százszor jobban szeretett volna helyettem szenvedni, mint Engem oly rettenetes kínszenvedések közepette tehetetlenül nézni. Sokkal nagyobb fájdalom volt ez Neki, mint egész élete összes szenvedése. Amikor meghaltam, kínjai a tetőfokra hágtak. „Nincs többé Fiam!” Csak ezt hajtogatta, és ömlöttek a könnyei. Ha János, a szeretett tanítvány, nem támogatta volna, ott halt volna meg keresztem tövében. A legnagyobb vágya volt, hogy Velem együtt haljon meg. De még szüksége volt rá megalakuló Egyházamnak, ezért nem engedhettem meg Neki, hogy ez a vágya akkor teljesüljön. Inkább megerősítettem a hitét. Erősen hitt, és remélte, hogy harmadnapra feltámadok. A leghosszabb volt számára a feltámadásomig eltelt idő. Legelőször Neki jelentem meg, és szent csókommal köszöntöttem Őt. Ez volt életének legboldogabb pillanata. Ettől kezdve soha nem váltunk el többé egymástól. Lélekben mindig Vele voltam, és Ő Velem. Így tudta küldetését beteljesíteni a fiatal Egyházban. Látjátok, mennyit szenvedett Anyám, Aki a legközelebb állt Hozzám. Nektek is, akik követni akartok Engem, fel kell vennetek kereszteteket, és lángoló szeretettel kell szeretnetek Istent, a teljes Szentháromságot, mert a szeretet mindent elvisel. Így könnyű lesz a vállatokra helyezett kereszt. Belőlem merítetek erőt, és teljes önmegtagadásban meneteltek előre. Csak az út végén fogjátok meglátni, mennyi lelket mentettetek meg áldozatos, szeretetteljes keresztutatokkal.
Gyermekeim!
Ha így éltek, nagyon gazdagon érkeztek meg országomba. Kincseiteket soha nem veszi el senki, mert örök boldogságotok a megmentett lelkek sokasága által jut el a tetőfokára. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim!
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit készítettem mindazoknak, akik kitartanak követésemben és a kereszthordozásban. Nem ti választottatok Engem, hanem Én hívtalak meg titeket. Mindnyájatoknak szántam feladatot. Kizárólag rajtatok múlik, hogy hallgattok-e hívó szavamra, és követitek-e, ha meghallottátok. Mindnyájatoknak szántam szolgálatot. A Szentírás szava most is érvényes: az aratni való sok, de a munkáskéz kevés. Sajnos, sokan eltévelyegnek, mert elvakítja őket a világ hamis csillogása. Törik magukat a hamis mammon után, miközben elfogy az életük, és az igaz értékeket meg sem ismerték. Pedig Én vagyok a világ világossága, az út, az igazság és az élet. Én vagyok a Megváltó. Rajtam kívül nincs üdvösség, és örök élet. Aki Engem megtalált, meglelte élete célját és értelmét. Aki Engem szeret, nem kívánkozik földi javak után, mert Én fölötte állok minden jónak. Aki Velem egyesül az imában és a Szentáldozásban, az Belém istenül, és már a földön a mennyországban él. Mert Én a legnagyobbat, saját Magamat adom a lelkeknek. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Én mindent megadok azoknak, akik hittel kérik Tőlem. Én Mindenható vagyok. Jobban tudom, mire van szükségetek, mint ti. Ezért ne fussatok a földi mammon után, mert mit ér az embernek, ha az egész világot megszerzi, de lelkében kárt szenved. Törekedjetek az örök élet elnyerésére! Az odafent valókra figyeljetek, a többi mind megadatik nektek! Álljatok be ti is szőlőskertembe! Ne ácsorogjatok tétlenül a tereken! A halál hirtelen csap le mindazokra, akik nem várják, és akkor üres kézzel kell megállnotok ítélőszékem előtt. Gyűjtsetek kincseket a mennybe! Hirdessétek az Evangéliumot életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Mentsetek lelkeket az örök életre! Akkor gazdagon érkeztek meg Színem elé, és nagy jutalomban részesültök. Felfogni nem tudjátok, mi vár azokra országomban, akik teljesítik akaratomat, és szolgálnak Engem.
Gyermekeim!
Az idő rövid. Váltsátok tettekre szavaimat! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. szeptember 26.
Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Eljött az óra. Most feszítik keresztre Egyházamat, és Engem is vele együtt újra. Soha nem látott üldözés tör ki Egyházam ellen. Vigyázzatok! Legyetek készek, mert hirtelen jön! Az Antikrisztus már mindenre kész. Elkészítette gonosz tervét, hogy magát imádtassa, és fellépjen, és azt hazudja, hogy ő Én vagyok. Ne higgyetek neki! Most újra mondom: Én soha többé nem jövök el ember formájában úgy, mint első eljövetelemkor. Másodjára úgy jövök vissza, mint a cikázó villám az égen. Dicsőséges, fényességes Testben jövök el, mint a feltámadott Isten-Ember. Ne higgyetek a csalónak! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ti, akik imádtok Engem, maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Véretek kiontása árán is valljatok meg Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt! Tudjátok meg, hogy mindaz, aki elfogadja az Antikrisztust, és őt imádja, a kénköves, tüzes tóban fogja végezni, mert ellenfelem, mint zsákmányt elragadja. De mindazok, akik kitartanak Mellettem, legyőzhetetlenek lesznek a sátán számára, mert az Én erőmet adom nekik. Szent Testem és Szent Vérem, Akit a legméltóságosabb Oltáriszentségben magukhoz vesznek, lesz az erőforrásuk, és biztos menedékük. Ezeket a lelkeket Én Magam fogom megvédeni, mint saját dicsőségemet. Beburkolom őket drága Szent Vérembe, amelyet értük ontottam a keresztfán, és ellenfelem tehetetlen lesz velük. Teljes győzelmet aratnak a sátán felett, Atyám országában pedig ragyogni fognak örökké, mint a nap. Hatalom és dicsőség lesz az osztályrészük mindörökre.
Drága kicsinyeim, Szívemnek választottai! Váltsátok tettekre felhívásomat, és akkor megmentitek a lelketeket! Soha nem látott gonosz terveket szőttek ellenetek a rejtekben. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy ezeket ne tudják valóra váltani ellenetek! Atyám imáitokra megbénítja a sátánt. Különösen kérjétek Szent Vérem védelmét magatokra és testvéreitekre! Imádkozzátok az irgalmasság rózsafüzért, és az öt tizedes szentolvasókat! A rózsafüzér a tüzes lánc, amely megkötözi és tehetetlenné teszi a sátánt. Hittel imádkozzatok! Az eleven, élő hit hegyeket mozdít el, vagyis minden lehetetlen dolgot megold. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Gyermekeim, Szívemnek kedves választottai! Készüljetek, mert az üldözés a nyakatokon van. De ne féljetek! Kérjetek Engem, és Én mindig segítségetekre leszek. Ez által érzitek meg, hogy veletek vagyok. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Jelenések 1,1. 3. „Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, aminek csakhamar be kell következnie. …az idő közel van.”

2013. szeptember 28. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Sürgetlek benneteket. Készüljetek! Térjetek meg, mert hamarosan meg lesztek rostálva! Éljetek szüntelen készenlétben, mert mondom nektek, a halál váratlanul és hirtelen csap le mindazokra, akik nem várják. Eljövök dicsőségemben a földre. De előtte megtisztítom a világot.
Gyermekeim, Szívemnek drága választottjai! Ti mutassatok példát mindazoknak, akik még nem ismernek Engem! A ti mindenkire kiáradó önzetlen, tiszta szeretetetek vonzza Hozzám a még nem hívőket. Evangéliumomban ezt mondtam: arról ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Ez most a legfontosabb. Hitetlen testvéreitek ugyanis a ti szeretetetek által fognak felismerni Engem, hogy köztetek vagyok. Ezt kérem tőletek. Erről adtok számot Előttem halálotok pillanatában. A szeretet a főparancs. Nektek világító fáklyáknak kell lenni. Sugároznotok kell az Én szeretetemet, amely kiárad jókra és gonoszokra egyaránt. A szeretet olyan, mint a fény. Beragyog mindent, és világot gyújt az emberi szívekben. Így mutatja meg a Hozzám vezető utat. Vigyázzatok, hogyan szerettek! Ebben is Engem kövessetek! Az Én szeretetem kivétel nélkül mindenkire kiáradt. A kereszten így imádkoztam: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Ti is bocsássatok meg szívből egymásnak! Ne tartsatok haragot senkivel! Ha valaki gyűlöl benneteket, ne keressétek a társaságát, de imádkozzatok érte! Ezzel megmentitek a lelkét. Így lesztek munkatársaim megváltásom hatalmas művében. Úgy hirdessétek az Evangéliumot, hogy megteszitek a benne foglaltakat!
Gyermekeim! Ez az élet próbaidő. Ha megfeleltek elvárásaimnak, bejöhettek Atyám országába. Arra áldalak meg benneteket, hogy valósítsátok meg szavaimat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Péter 4, 7. 11. „Közel van mindennek a vége. Aki beszél, az Isten szavait

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elviselnie

2013. szeptember 28. szombat. 15:23
Drága szeretett leányom, mindig emlékeztesd azokat, akik hisznek bennem, de fogalmuk sincs Második Eljövetelem közeledtéről, hogy legyenek éberek azokra a jelekre, amelyek a Nagy Napot megelőzik, s amelyek meg vannak jövendölve Atyám Könyvében.
Az első jel a nagy hitehagyás. Ez akkor van, amikor eltűnik az Igazságba – Isten Szavába – vetett hit, és amikor a bűnt dicsőítik a világ minden táján. Amikor a hitehagyás belülről hatalmába keríti földi Egyházamat, akkor ez jel arra, hogy Második Eljövetelem nagyon közel van. Amikor látjátok azokat, akik azt mondják, hogy Én választottam őket földi Egyházam vezetésére, hogy a szekuláris világba vetik magukat evilági előnyökért, akkor tudni fogjátok, hogy a változások elkezdődtek. Amikor azt látjátok, hogy Nagy Áldozatom – Keresztrefeszítésem – a vita tárgyát képezi, és Eukarisztiámhoz új értelmezést csatolnak, akkor tudni fogjátok, hogy Egyházamat a pusztába fogják vetni.
Egyházamat illetően azokra utalok, akik nem fognak eltérni az Igazságtól, és akik továbbra is – akárcsak korábban – el fogják fogadni Isten Szavát. Igaz Egyházamat ki fogják dobni Rómából, és éveken át tartó elhagyatottságot kell majd elviselnie. A pogányok össze fogják (Egyházamat) taposni, és szenvedni fog, de Irgalmam által sértetlen marad, és a bátor lelkeket, akik nem fognak cserbenhagyni Engem, rendkívüli Ajándékokban fogom részesíteni. Amint az utálatos, úgynevezett „csodák”, a gyógyulások, a hamis alázat gesztusa és az emberiség iránti hamis szeretet láthatóvá válik Egyházam burkában, felismerhető lesz valódi természetfölötti beavatkozásom is. Én a Keresztes Imahadjárat-Csoportjaim által fogom megismertetni a Szentlélek jelenlétét azokkal, akik csúfolják és gúnyolják őket. Imacsoportjaim sok csodával lesznek megajándékozva, és azok akik imádkozzák az Imákat, mint egy ajándék, mely segít szeretett tanítványaimnak, hogy megbirkózzanak a vallási üldöztetéssel.
Az üldöztetés, amelyről beszélek elsődlegesen lelki jellegű. Igaz tanítványaim – értem ez alatt a minden felekezetből való, bárhol lévő Keresztényt – nagyon bánatosan fognak nézni, amikor tanúi lesznek annak a nagy csalásnak, amely a Katolikus Egyházra fog leereszkedni. A Katolikus Egyház át fogja ölelni a szekuláris világot, és ki fogja jelenteni, hogy a halálos bűn többé már nem létezik. A bűnt nem fogják bűnként elismerni, és megtévesztvén az ártatlanokat, azt fogják mondani, hogy nem nehéz bejutni Királyságomba. A gyónás jelenlegi formáját megszüntetik. Az embereknek azt fogják mondani, hogy a maguk módján kérjenek bűnbocsánatot (Istentől), és éppen ezért sokan nem fogják venni a fáradtságot, hogy megbocsátásomat kérjék. Azért nem fogják ezt megtenni, mert már nem fogják elismerni, hogy szándékosan bűnt követtek el, és hogy Isten megbocsát mindent. Ez az a tévedés, ami meg volt jövendölve, és ami milliókat fog a Pokol tüzébe vezetni, ahová pedig a hamis próféta és az antikrisztus fogja vezetni őket.
Hamarosan a Katolikus Egyházban mindenütt pogány ünnepeket és fesztiválokat fognak bevezetni. A pogányok és azok, akik utálják Istent, meghívást fognak kapni az oltárokhoz, a tabernákulum elé. Azt fogják bejelenteni, hogy ez az ünnep a Szentáldozás újabb formája – Isten minden gyermeke egyesül annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák egymás hitét és emberi jogait. Tőletek, követőim azt fogják kérni, hogy tiszteletet mutassatok azok iránt, akik meg akarják szüntetni a Szent Eukarisztiában lévő Jelenlétemet. Amennyiben nem karoljátok fel a pogányságot, azzal fognak vádolni benneteket, hogy Keresztény-ellenesek vagytok. Így fognak majd becsapni mindnyájatokat. Így fognak majd Engem, Jézus Krisztust meggyalázni. Ugyanezt fogják tenni az iskolákban is, hogy száműzzék a Kereszténységet. Hasonlóan fognak cselekedni a politikai körökben is, amikor mindent, ami velem kapcsolatos, el fognak törölni.
Egyetlen más vallás sem lesz ilyen gyűlölet célpontja. A Kereszténységet, mert az maga az Igazság el fogják pusztítani.
Az, amit nem vesztek észre, hogy ezáltal ti magatok váltok önként részeseivé ennek a gonosz megszentségtelenítésnek, hogy a lelketek megsötétedik, és idővel elpártoltok a saját üdvösségetektől.
Csak áruljatok el Engem – és Én meg fogok bocsátani nektek. Csak tagadjatok meg Engem – és Én meg fogok bocsátani nektek. De ha meggyaláztok Engem és a fenevadnak esküdtök hűséget, akkor teljesen elszakadtok Tőlem, és lehetetlennek fogjátok találni, hogy Irgalmamat elfogadjátok.
Jézusotok

Role zenekar - Szent Mihály arkangyal

Zene: Nagy Tivadar, Role zenekar Csíkszereda Székelyföld Kájoni János ferences szerzetes gyüjtése, a csíksomlyói Cantionale Catholicum alapján.

Szent Mihály ünnepe

Szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ő azon hét főangyal egyike, akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: Mihály, Gábor, Rafael. Az utolsó ítélet főszereplőjeként Szent Mihály legyőzi a sátánt, így lett az egyház védelmezője, a mennyei seregek fejedelme, a hit angyala. Ezért tartják őt a hűség, az alázat, a halál, az ejtőernyősök és más utolsó dolgok védőjének is.
A hagyomány szerint Szent Mihály a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, bírája, innen ered a Szent Mihály lova szókapcsolat. (A népi szólás szerint, aki meghal, azt "megrúgta Szent Mihály lova" ugyanis így hívják azt az eszközt, (saroglyát, szekeret, kocsit) amin a halottat a sírhoz vitték.)
Szent Mihály napjával kezdődött az úgynevezett kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig (november 25-ig) tartott. A népi kalendárium szerint gazdasági évforduló is, a Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja is volt.
Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes erre a napra vonatkozóan. Az Ipoly menti falvakban úgy tartották, ha a fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, akkor hosszú őszre lehet számítani. Bácskában úgy mondják, Szent Mihálykor keleti szél, igen komoly telet ígér.
Ábrázolását tekintve hol Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal, lába alatt a sátánnal, mérleggel jelenik meg a középkori templomok, kápolnák kapubejárata fölött, bent a diadalíveken, szentségtartókon, festményeken.
Szabolcsi Hajnalka

2013. szeptember 28., szombat

A Magyar Bioetikai Társaság nyilatkozata az „eutanázia” és a túlbuzgó gyógyítás elutasításáról

"A Magyar Bioetikai Társaság a haldokló, beteg ember életének és méltóságának tiszteletben tartása és védelme érdekében – elismerve, hogy az emberi élet elidegeníthetetlen és sérthetetlen, alapvető, örök érték, amely nem pusztán személyes, hanem közösségi érték is – a következő nyilatkozatot teszi közzé:

Az Országos Választási Bizottság ez év júliusában határozatban jóváhagyott egy állampolgári aláírásgyűjtő kezdeményezést a következő kérdéssel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyógyíthatatlan halálos betegségben szenvedő felnőtt korúak orvosi segítséggel vethessenek véget az életüknek?” A beadványt a Kúria – nem tartalma, hanem jogi kétértelműsége miatt – elutasította.

Ezt az aktív eutanázia engedélyezését célzó kezdeményezést a Magyar Bioetikai Társaság határozottan visszautasítja. A Magyar Bioetikai Társaság az eutanázia minden formáját elutasítja.

Az aláírásgyűjtés megkérdezettjei sokszor nincsenek birtokában a fogalmak pontos értelmezésének. A Magyar Bioetikai Társaság meghatározása szerint – a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexével összhangban – az eutanázia az orvosnak foglalkozás körében megvalósított szándékos ténykedése, amely a gyógyíthatatlan, szenvedő beteg kérésére a természetes végnél korábbi halálra irányul.

Az orvosok a gyógyításra és az élet védelmére tettek esküt, ezért fordulnak hozzájuk bizalommal a betegek. Az emberölés tilalma abszolút, az orvosok sem kaphatnak a betegtől arra felhatalmazást, hogy életüket kioltsák, ez az önrendelkezési jog tévesen kiterjesztett értelmezése. Semmiképpen sem hozhatjuk meg a halálba segítés visszahozhatatlan döntését. A gyógyíthatatlan, biztosan halálos betegség fennállása egyébként sem állapítható meg teljes bizonyossággal. Az emberölés nem olyan kérdés, amelyet többségi szavazattal érvényesíteni lehetne, mert alapvető személyiségi jogokat érint.

Nem értünk egyet azzal a nézettel, amely szerint egy társadalmat szinte kizárólag a termelékenység és hatékonyság elve határoz meg, és egy gyógyíthatatlanul gyenge életnek nincs értelme. Az emberi élet különösen akkor igényel fokozottabb tiszteletet, támogatást, gondoskodást, védelmet és szeretetet, ha kiszolgáltatott helyzetben van az, akinek a méltóságától elválaszthatatlan, hogy az élet a természetes halálig tart. Az embert a haldoklás folyamatában is megilleti az élethez, emberi méltósághoz, önrendelkezéshez való jog. Az életjogról azonban nem lehet lemondani, mert az nem tartozik az önrendelkezési jog körébe.

Halálhoz vezető betegségben szenvedő embernek joga van fájdalmának csillapítására, testi és lelki szenvedésének enyhítésére, gondos, szeretetteljes ápolására, lelki gondozásra, hozzátartozói segítségére. A haldokló embert is megilleti az önrendelkezés joga; elutasíthatja a „túlbuzgó gyógyítást” („terápiás túlbuzgóságot”). A rendkívüli, aránytalan, túlságosan terhes beavatkozásokról való lemondás célja nem a halál beálltának siettetése, vagyis nem azonos a passzív eutanáziával és az öngyilkossággal, hanem az élet természetes befejezésének, a halálnak az elfogadását jelenti.

A védelemre szoruló emberrel szembeni magatartás egy társadalom etikai fejlettségének, erkölcsi érzékének és érettségének valódi próbaköve. A beteg, sérülékeny ember védelme távolabbi pozitív társadalmi hatásokkal is jár, mert a békés és szolidáris egymás mellett élést szolgálja.

A haldokló, szenvedő ember méltóságteljes életéért, lelki békéjéért ajánljuk a társadalom és a jogalkotók figyelmébe ezt a nyilatkozatot, amelyet a Magyar Bioetikai Társaság 2013. szeptember 21-ei közgyűlésén elfogadott. A nyilatkozathoz csatlakozott a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete és Dr. Batthyány László Orvos-kör Egyesülete.
Aláírók:
Dr. Faragó István, a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete elnöke
Dr. Faigl Ilona, a Dr. Batthyány László Orvos-kör Egyesülete elnöke
Dr. Rojkovich Bernadette, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke"
Magyar Kurír

Laoszi keresztények válaszúton: lemondanak hitükről vagy elhagyják lakóhelyüket

A laoszi Szavannakhet tartomány Atsaphangthong körzetének polgári hatóságai bejelentették, hogy a keresztényeknek le kell mondaniuk vallásukról, ellenkező esetben kiutasítják őket a körzetből.
A Fides hírügynökség értesülései szerint a döntés szeptember 21-én született Huay településen, egy hivatalos körzeti értekezleten, melyen többféle valláshoz tartozó lakosok vettek részt. A döntés oka, hogy az utóbbi időben a körzet több településén is egyre nagyobb számban térnek át más vallású hívek a keresztény hitre.
A keresztények visszautasították a döntést, rámutatva, hogy a laoszi alkotmány vallásszabadságot biztosít polgárai számára, de ha ez nem így lenne, akkor is inkább viselnék el a kiutasítást, mint hogy megtagadják hitüket.
A laoszi vallásszabadságot figyelő emberjogi szervezet (HRWLRF) már többször is jelezte, hogy több laoszi tartomány helyi civil tisztviselői rendszeresen áthágják a vallásszabadságra vonatkozó alkotmányos normákat, valamint a 2009-ben Laosz által is aláírt Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezményét, mely biztosítja a polgárok számára a vallás szabad megválasztását és szabad gyakorlását.
A HRWLRF felszólította a laoszi kormányt, hogy vizsgálja felül helyi tisztviselői magatartását, és biztosítson védelmet keresztény vallású állampolgárainak.
La Croix/Magyar Kurír

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Derű


Kedveseim, merüljetek el abban a szeretetben, mely élteti lelketeket! Ragaszkodjatok ahhoz a derűhöz, amelyet a Szentháromság személyeitől kaptok. A derű átsegít minden nehéz helyzeten, amikor kilátástalannak ítélitek életeteket. A derű ilyenkor olyan ajándék számotokra, mely elfeledtet minden gondot, mert felemel Isten magaslataiba és nem engedi, hogy a mélybe tekintsetek. Derűsen látni csak az tud, aki megpróbál közelíteni ahhoz a magassághoz, melyben nincs már semmi abból a nyomasztó félelemből, mely idelent olyan könnyen éri az embert. Tekintsetek tehát az ég felé és felderül szívetek, lelketeket pedig elárasztja a fény!
2013. 09. 02. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/der


Megmaradni a Szentháromság szeretetébenKedveseim, maradjatok meg a Szentháromság szeretetében. Ez a szeretet tesz képessé arra, hogy minden nehézséget le tudjatok küzdeni. Isten szeretete olyan erőforrás, mely egyedül képes megváltoztatni mindazt, ami helytelen, és jóra tudja fordítani az emberben lévő bűnös hajlamokat, ha azokat átadjátok Neki. Ne halogassátok beismerni gyengeségeiteket! Szabaduljatok meg korlátaitoktól! Engedjétek a Szentléleknek, hogy szabadon átjárja bensőtöket! Akkor felszabadultok minden görcsös letapadástól és egyre jobban át tudjátok adni magatokat az isteni kegyelem működésének.
2013. 09. 03. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-04-08-14-22
Isten gyógyítása


Kedveseim, engedjétek, hogy begyógyítsa sebeiteket a Szentháromság. Ez csak akkor lehetséges, ha minden nehézségeteket, melyek valaha is értek benneteket, tiszta szívből átadjátok a Fölségesnek. Azt is kérjétek, hogy ne csak begyógyítsa fájdalmas sérüléseiteket, hanem ezeket a területeket árassza el kegyelmével. Így helyre állítja bennetek az eredeti jó állapotot. De nemcsak helyreállítja, hanem meg is újítja Szentlelkének működését, hogy úgy tudjon használni titeket, ahogyan azt eltervezte. Ez az isteni működés tegyen alkalmassá titeket a rátok bízott feladatok elvégzésére.
2013. 09. 06. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-04-08-18-30Teljesen ráhagyatkozni az isteni gondviselésre


Kedveseim, miért késlekedtek átadni magatokat a Szentháromságnak, amikor tapasztaljátok jelenlétét életetekben? Miért nem bíztok még mindig az Ő végtelen szeretetében és irgalmában? Ha valóban ezt tennétek, akkor nem lenne félelem és aggódás szívetekben. Ha őszintén bensőtökbe tekintetek, akkor felismerhetitek magatokban a kételkedés lelkét. Nektek, akiknek minden kegyelem megadatik, nem lenne szabad elhinnetek, amit a gonosz lélek sugall. Határozottan utasítsatok el minden félelmet, aggódást és mindent, ami elbizonytalanít benneteket, mert az nem a Szentháromságtól jön! Bármi érjen is, nektek még a hajatok szála sem görbülhet meg Isten akarata ellenére. Tanuljatok meg végre bízni az isteni gondviselésben és teljesen ráhagyatkozni a hitben!
2013. 09. 09. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-07-09-00-22
A világ csábításai


Kedveseim, ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert nem is sejtitek, milyen veszélyt jelenthet számotokra egy félresiklott elképzelés. Ne feledjétek, a világ csábításai mindig ott leselkednek körülöttetek, és a világ fejedelme csak arra vár, hogy besétáljatok a csapdába. Bármi, amit meggondolatlanul és elhamarkodottan döntötök, megüli lelketeket és gyötörni kezd benneteket. Ezért mindig mindent imádságban vigyetek az Úr elé, és akkor nem fogtok könnyen eltérni az Úr akaratától. Legyetek okosak és éberek! Vigyázzatok, ne engedjetek a hangulatoknak, amelyekkel a világ kísért. Inkább tagadjátok meg magatokat, akkor nem érhet egykönnyen lelkiismeret furdalás.
2013. 09. 10. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-07-09-06-14
A bűn elkövetése után


Kedveseim, ajánljátok fel küzdelmeiteket a Szentháromságnak! Amikor a kísértés idején elbuktok, azonnal forduljatok Istenhez. Ne azt fontolgassátok, hogyan tehettetek ilyet, hanem bűnbánó lélekkel vessétek magatokat az irgalmas Isten karjaiba. Meglátjátok, Ő kiemel benneteket, mert nem engedi, hogy a gonosz lélek karmai közé essetek. Bár megengedi, hogy zuhanó ugrást érezzetek, mint akiket magával ragadott az ellenség. De ne féljetek ilyenkor, mert a Szentháromság megtart benneteket, mert látja bánatotokat. Vigyázzatok, ne vádoljátok magatokat túlzottan, mert az lelketek megkeseredettségét eredményezi! Inkább teljesen gyermeki bizalommal forduljatok a mennyei Atyához, aki oltalmazó szeretetébe fogad benneteket!
2013. 09. 11. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-07-09-12-10


Ne féljetek a különbözőségtől

Kedveseim, a szeretet egysége tartson össze benneteket! A közös szolgálat, mellyel az engesztelés művét képviseletik, tegyen erőssé benneteket! Ne feledjétek, akiknek közös a céljuk, az útjuk sem lehet nagyon más! Amikor hallgattok az Úr hívó hangjára, megértitek, mit kell tennetek, és ez a kegyelem egymáshoz közelebb hoz benneteket. Ne úgy éljetek testvéreitek között, mintha semmi közötök sem lenne egymáshoz! Szeressetek úgy, hogy komoly lépéseket is tesztek egymás felé! Ne féljetek testvéreitek felé megnyílni, amikor a Szentlélek indítását meghalljátok! Legyen egyre bensőségesebb közeledésetek! Legyetek figyelmesek, és előzzétek meg egymást a szeretet gesztusaiban, hogy lássák az emberek, hogy milyen jó nektek, mert keresztények vagytok! Éljetek hát ezzel a nagy kegyelmi lehetőséggel. Ne féljetek a különbözőségtől, mert ez fogja összecsiszolni lelketeket, ha elfogadjátok a másik ember másságát. Dolgozzatok ezen és ne fáradjatok bele a jótettekbe!
2013. 09. 13. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-11-14-37-14

A hegyek le fognak omlani

Kedveseim, emeljétek fel fejeteket és figyeljétek a jeleket, mert minden kegyelem felülről érkezik! Ne keressétek Istent az elkeseredés homályában, ott nem Vele fogtok találkozni. Higgyétek, hogy minden, ami felülről jön, az a ti lelketeket is felemeli és magához vonzza! Soha ne kételkedjetek az odafönt valókkal kapcsolatosan. Inkább kérjétek az erőt, a bátorítást, hogy mindvégig kitartsatok állhatatosan a Szentháromságban. Lehet, hogy érzékszerveitek elől minden rejtve van. Mégis tudnotok kell, hogy nincs elveszve a jövőtök, még akkor sem, ha most teljesen kilátástalannak látszik minden körülöttetek. Bízzatok és bíztassátok egymást, hogy az előttetek tornyosuló hegyek le fognak omlani és minden elenyészik, ami nem Istentől van! Ezért ne aggódjatok a jövőtök miatt sem.

Az egység köteléke
Kedveseim, az egység kötelékében maradjatok, melyet az imádság tart meg! Ha tudtok mélyen, szívből imádkozni testvéreitekért, akkor nem fogtok elszakadni egymástól. Mégis úgy figyeljetek egymásra, hogy aki elgyöngül a hitben, a ti szeretetteljes buzdításaitok által hamar felálljon és megerősödjön. Támogatnotok kell egymást abban a törekvésben is, hogy együtt, egy szívvel-lélekkel akarjátok az engesztelés művét előmozdítani! Ha az erényekben növekedtek, erősödni fogtok a szeretet lelkületében. Így mozdíthatjátok elő a Szentháromság dicsőségét.
2013. 09. 17. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-11-14-45-26
Legyetek körültekintetők!

Kedveseim, készüljetek, mert lelketeket hamarosan nagy támadás éri. Különösen azokét, akik még mindig ingadoznak és kételkednek az Úr irgalmában. Fogjatok össze drága kis engesztelők, és amikor találkoztok, imádkozzatok egymásért, hogy erősen álljatok, amikor az ellenség támadása felerősödik! Most már vigyázzatok arra is, hogy kivel, mit beszélgettek. Imádkozva hallgassátok egymást, ami annyit jelent, hogy azt is adjátok át az Úrnak, amit mond a másik. Minden megoldást bízzatok a Szentháromság személyeire. Égi Édesanyánk és a szentek is várják, hogy segítségül hívjátok őket. Higgyétek, hogy minden az Úr kezében van. Imádkozzatok akkor is, amikor összetalálkoztok egymással. Pár fohászt mondjatok egymás felett és az imádság legyen a nyelvezetetek. Úgy beszéljetek, mint akik imádkoznak.
2013. 09. 19. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-20-07-51-15Zokszó nélküli kereszthordozás

Kedveseim, úgy hordozzátok keresztjeiteket, hogy ne látszódjon rajtatok a szenvedés terhe. Mert ha ti valóban átadjátok fájdalmaitokat a Szentháromságnak, akkor megkapjátok azt a kegyelmet, hogy szinte zokszó nélkül és észrevétlenül váltok kereszthordozóvá. Jézus sem tett megjegyzést fájdalmai közepette, némán és csendben tűrve viselte a legnagyobb fájdalmakat is. Tehát, ha egyesítitek megpróbáltatásaitokat Jézus szenvedésével, akkor abból a legnagyobb érték származik. Éljetek hát ezzel a nagy lehetőséggel! Gyakoroljátok még jobban a terhek viselését! Boldog a szív, mely kiállja a próbát, mert övé lesz a dicsőség pálmája.
2013. 09. 20. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-20-07-55-03


Ti ne vegyétek át a világ sötét és borús lelkét!
Kedveseim, járuljatok az Úr színe elé minden nap vidám lélekkel, és ne szomorkodjatok! Bár a világban elszaporodtak a borzalmak, de ti ne vegyétek át a világ sötét, borús lelkét! Nektek vonzani kell minden megkeseredett embert és Krisztushoz vezetni. Úgy imádkozzatok, hogy senki mellett ne menjetek el fohász nélkül, mert Isten mindenkinek utána akar nyúlni! Tanuljatok meg úgy közbenjárni másokért, hogy a legfontosabb legyen számotokra mindenkit átadni Jézusnak. A szentek is ezt tették. Mindig az Égiekre hívták fel környezetük figyelmét a legleleményesebb módon. Ti is csatlakozzatok hozzájuk és meglátjátok, lelketek felüdül e szent szolgálatban. Munkálkodjatok hűségesen!
2013. 09. 21. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-20-07-58-55

Engedjétek, hogy Isten szabadon rendelkezzen veletek!

Kedveseim, mindenkor erősödjön meg szívetek a Szentháromságban! Ez azt jelenti, hogy tegyétek le életeteket minden nap lábai elé és engedjétek, hogy szabadon rendelkezzen veletek. A legnagyobb kegyelem részesei vagytok, ha ezt meg tudjátok tenni. Úgy helyezzétek Isten elé magatokat, hogy stabilak maradjatok! Higgyétek, ha átadjátok magatokat, hogy Isten az Ő szándékára használjon titeket, akkor a tőletek telhető legtöbbet teszitek. Ugyanis, ebben az esetben a gondolataitokat, érzelmeiteket, érzéseiteket, sőt minden tevékenységeteket, egész valótokat használja az Úr. Sőt még olyan területeket is használ bennetek, amiket ti semmilyen szinten nem tudtok nyomon követni. Ezért is fontos, hogy minden fontolgatás és méricskélés nélkül adjátok át magatokat a Szentháromságnak.
2013. 09. 22. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-11-20-08-02-27


Hadjárat a Sátán ellen


Kedveseim, úgy álljatok készenlétben, hogy ne vegye észre az ellenség, hogy milyen hadjáratra készültök ellene. Ezt úgy érhetitek el, ha védőfegyverzettel ellátott páncélba öltöztök és az erényekben való növekedést komolyan veszitek. Minden olyan ellenállásotok, amivel a világ csábító dolgait visszautasítjátok, egyben fegyver és védőpalást számotokra. Minél inkább felfelé tekintetek, és belekapaszkodtok a Szentháromság által felkínált kegyelmekbe, annál védettebbek lesztek a gonosz támadásaitól. Bízzatok és küzdjetek, mert az Úr veletek van!
2013.09.23. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-02-08-41-41Ne féljetek a fájdalomtól!
Kedveseim, Krisztus kínszenvedése éljen elevenen szívetekben. Soha ne feledjétek, hogy az Ő mérhetetlen szeretete késztette Őt minden borzalom elviselésére. Tanuljatok meg Tőle tűrni és elviselni mindent, ami megpróbáltatásként ér benneteket. Szemléljétek Őt, mekkora szeretettel van irántatok. Ti is szeressétek Üdvözítőtöket annyira, hogy képesek legyetek érte bármit megtenni, akár az életeteket is feláldozni. Ne féljetek a fájdalomtól, mert azt egészen másként fogjátok megélni. Bizalommal simuljatok az Úr karjaiba és engedjétek, hogy szeressen titeket.
2013. 09. 25. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-02-08-54-37


Erősödjetek kereszthordozásotok által!

Kedveseim, járjátok végig keresztutatokat, és ne kérdezzétek, „miért ez a kereszt az én osztályrészem?” Most még nem tudjátok felmérni, milyen hatalmas kegyelemmel jár sajátos utatokon haladni. Fogadjátok el a Szentháromság kezéből, amennyire csak tudjátok, mindennapi áldozataitokat. Soha ne zúgolódjatok, ne beszéljetek küzdelmeitekről, csak lelki vezetőtöknek, illetve annak, aki által segítséget kértek Istentől. Tartsatok ki állhatatosan, és növekedjetek alázatban, amely minden erény gyökere. Bízzatok, mert nem kaptok erőtökön felül megpróbáltatást, még akkor se, ha úgy érzitek, hogy már nem bírjátok hordozni. Isten adja az erőt az elviseléshez és adja a szabadulást a kellő időben. Erősödjetek kereszthordozásotok által!
2013. 09. 27. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/2013-12-02-08-58-03

2013. szeptember 27., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni

2013. szeptember 26. csütörtök, 17:55
Legdrágább leányom, Igazságosságom Keze lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik gyermekeim testében és lelkében kárt tesznek. Haragomtól félnetek kell, mint ahogy Irgalmamat is el kell fogadnotok.
Be fogok avatkozni nemzeteitekbe, hogy megállítsam a háborúk terjedését, és még ha városokat kell is elpusztítanom, hogy megállítsam a gonoszság terjedését, meg fogom azt tenni. Mivelhogy az ember gonoszsága vírusként terjed, ketté fogom vágni, és le fogom ütni azokat a (gonosz) lelkeket. Mennyire undorodom az abortusz, a háború, a gyilkosság gonosz bűnétől és azok félrevezetésétől, akik elősegítik a bűn terjedését. Ezért nekik most meg kell fizetniük.
A politikai tisztségekben lévők, akik az abortusz könnyű elérhetőségét irányítják, lesznek az elsők, akik meg lesznek büntetve. Most csak várjatok, és látni fogjátok, hogy ők hogyan fognak szenvedni azokért a kegyetlenségekért, amelyekért a Színem előtt szemet hunynak. Azok a csoportok, amelyek az abortusz által a világ megtizedelését tervezik, kínszenvedve fognak a Kezem által meghalni. Végre igazságszolgáltatásban lesz részük, és többé nem fogom nekik megengedni, hogy ilyen gonoszságot okozzanak gyermekeimnek. Azon arrogáns kijelentésük, hogy ők az emberiség érdekében cselekednek, el lesz hallgattatva, mert ők saját magukat vágták el Tőlem, és most már kevés idejük maradt arra, hogy tisztára mossák a lelküket.
Azoknak, akiknek a tanítás felelőssége adatott, hogy gyermekeimet az Evangélium Igazságára tanítsák, be kell tartaniuk Ígéretüket. Én fel foglak emelni benneteket, amikor az Igazságot mondjátok, de a mélységbe foglak dobni titeket, ha a Szent Eukarisztiát megszentségtelenítitek. És míg a hazugok az Igazság megváltoztatásának szükségességéről fognak meggyőzni benneteket és üldözni fognak titeket, az, amit az egész Földre fogok vetni, a sötétségtől is rosszabb lesz. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, de senki sem fog meghallani benneteket. Többé már nem fogtok látni és hallani semmit, de érezni fogjátok azok fájdalmát, akiket elpusztítottatok a hitehagyás által, amelyet addig szítottatok, amíg az be nem burkolta azon felszentelt szolgák lelkét, akiket kioktattatok.
Féljétek Haragomat, mert az hirtelen fog leszállni rátok, és akkor már túl késő lesz számotokra. Ti nem fogjátok soha meglátni az Arcomat. Ezt az utolsó figyelmeztetést azoknak a vezetőknek adom, akik földi Egyházamat irányítják.
Amennyiben nem véditek meg Isten Szavát, illetve nem támogatjátok a Szent Eukarisztia fennmaradását, akkor ennek halál és kétségbeesés lesz a következménye. Nem fogok időt hagyni nektek, hogy elpusztítsátok az ellenségeim által kijelölt lelkeket.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Nyílt levél a hamis profétának!

„Ö mindenekelőtt azt szereti, hogy szeressék” –drámai levél egy katolikus nőtől Ferenc pápának


(Mexikó városa): egy Mexikói katolikus nő Lucrecia Rego de Planas, többgyermekes családanya és Ferenc pápa régi ismerőse szeptember 23. án egy személyes és hosszú levelet írt a pápának. Ebben a levélben Ferenc pápa pápaságát támadja és azt a módot, ahogyan ő Péter hivatalát betölti. Ez egy korunkbeli drámai dokumentum, ami semmiben sem marad el Szent Hildegard, vagy Sienai Katalin írásaitól.

Rego de Planas először is felidézi „az elmúlt 12 év” többszörös találkozásait Jorge Mario Bergoglio bíborossal az egyházi találkozókon, lelkigyakorlaton a különböző Közép és Dél Amerikai városokban: „melyek során azt a lehetőséget kaptam, hogy néhány napon át egy fedél alatt aludjak veled, hogy ugyanazt az asztalt osszam meg veled, sőt az íróasztalt is.”

Miután Rego de Planas elküldte a levelet a Vatikánba a saját blogján is közétette. Választ eddig még nem kapott Rómából. Az alábbiakban a levél fordítását közöljük.

2013 Szeptember 23. Huixquilucan, Mexiko

Kedves Ferenc pápa,

Annyira örülök, hogy lehetőségem van üdvözölni téged. Biztos már nem emlékezel rám, mivel annyi sok embert látsz minden nap, így nehéz minden egyes emberre visszaemlékezni, még azokra is, akikkel életed során, oly sokat beszéltél.

Abban az időben Buenos Aires érseke voltál, és én egy katolikus média igazgatónője. Most te a pápa vagy és én… csak egy kilenc gyermekes anya vagyok, egy Keresztény, házas egy jó ember oldalán, aki az egyetemen matematikát tanít, és aki megpróbál a lehető legjobban együtt dolgozni az egyházzal, ahová Isten helyezett engem.

Az elmúlt évek találkozásai során többször is felkértél engem: „Leányom, nevezz engem Jorge Marionak. Mi barátok vagyunk!” Megijedve azt válaszoltam: „Egyáltalán nem teszem, Bíboros Úr! Isten óvjon meg engem attól, hogy földi fejedelmeit tegezzem!”

Most azonban megengedem magamnak, hogy tegezzelek, mert te már nem Bíboros vagy, hanem a pápa, az én pápám, a drága Jézus helytartója a Földön, akihez bizalommal merek fordulni, mint apámhoz.

Azért szántam rá magam, hogy írjak neked, mert szenvedek és szükségem van arra, hogy megvigasztalj engem. (…) Tudom, hogy te szereted megvigasztalni a szenvedőket és én egy vagyok most ezek közül.

Amikor ezeket a dolgokat láttam, ezt gondoltam: „huh, micsoda késztetés a figyelem magára vonása érdekében!”

Amikor a lelkigyakorlaton, mint Bergoglio bíboros megismertelek, azon csodálkoztam, hogy te sohasem viselkedtél úgy, mint a többi bíboros és püspök. Megemlítek néhány példát: te voltál az egyetlen, aki nem hajtottál térdet a Tabernákulum előtt, vagy az átváltoztatás alatt; amikor minden püspök reverendában jelent meg, ahogyan az megfelel, amikor találkozóra mennek, te utcai ruhában és kolláréban jöttél. Amikor mindenki a püspökök és a bíborosok részére fenntartott székre ültek, akkor te a Bergoglio számára fenntartott széket üresen hagytad és valahol hátul foglaltál helyet ezekkel a szavakkal:” itt jól ülök, itt jól érzem magam”. Amikor mások autóval érkeztek, ami megfelel egy püspök méltóságának, akkor te a legvégén érkeztél a többiek után nagyon elfoglaltan és sietve és hangosan elkezdtél a tömegközlekedésről magyarázni, melyet igénybe vettél, hogy el gyere az összejövetelre. Amikor én ezeket a dolgokat láttam – és szégyellem ezt mondani neked – ezt gondoltam: „huh, milyen késztetés a figyelem magára vonása érdekében! Mert ha valaki alázatos akar lenni, akkor nem egyszerűbb úgy viselkedni, mint a többi püspök, hogy ne legyen feltűnő?”

Ö mindenekelőtt azt szereti, hogy szeressék

Még argentin barátaim is észrevették valahogyan zavarodottságomat, akik szintén részt vettek a találkozón, ezt mondták nekem: Nem te vagy az egyedüli. Ő mindig elidegenít mindnyájunkat, de tudjuk, hogy kritériumai egyértelműek és beszédeiben olyan meggyőződéseket képvisel, ami mindig hűséges a Tanítóhivatalhoz és az Egyház hagyományához, ő bátor védelmezője az igaz tanításnak…Úgy tűnik azonban, hogy Ő mindenekelőtt szereti, hogy szeressék, és mindenkinek tetszeni akar. És ebben az értelemben egy nap a tévében is beszélhetne az abortusz ellen és egy nappal később ugyanebben a tévéműsorban a Mayo Téren megáldhatja az abortusz feministákat. Képes arra, hogy beszédet tartson a Szabadkőművesek ellen és órák múlva együtt egyen és igyon velük.”

Kedves Ferenc pápám, igaz, hogy volt egy Bergoglio bíboros, akit közelebbről megismertem: aki az egyik nap azzal volt elfoglalva, hogy izgatott beszédet folytasson Duarte Aguer püspökkel az élet védelméről és ugyanazon a napon a vacsora alkalmával szintén izgatott beszédet folytasson Msgr. Ysernel és Msgr. Rosa Chavezzel a helyi közösségekről és az Egyház „dogmatikus tanításainak” szörnyű akadályairól. Aki az egyik nap Cipriani bíboros és Rodriguez Maradiaga bíboros barátja, akikkel a vállalati etikáról és a New Age ideológia ellen beszél és nem sokkal később pedig Casaldaliga és Boff  barátja, akikkel pedig az osztályharcról és a gazdagságról beszél, mely keleti gyakorlatokat ajándékozhatna az Egyháznak.

Attól a pillanattól kezdve imádkoztam érted és szeretett Egyházamért

Ezen feltételezések által meg fogod érteni, hogy mennyire tágra nyílt a szemem, amikor a Habemus Papam után meghallottam a nevedet és ettől a pillanattól imádkoztam érted (még mielőtt ezt kérted volna) és szeretett Egyházamért.

Amikor megláttalak mocétum (vállgallér) nélkül az erkélyen és az első üdvözléskor figyelmen kívül hagytad a Protokollt és a latin szöveget, hogy nevetve megkülönböztesd magad a többi pápától, azt mondtam aggódva magamnak: „igen, ő minden kétséget kizárva Bergoglio bíboros.”
A megválasztásod utáni napokban, több lehetőséget adtál nekem arra, melyek megerősítették számomra, hogy te még mindig ugyanaz a személy vagy, akit közelebbről megismertem.  Aki mindig azt keresi, hogy más legyen: te más cipőt, más gyűrűt, más Keresztet, más széket akartál. Sőt egy másik szobát is, az összes többi pápától eltérően, akik különleges kívánságok nélkül is mindig boldogok voltak a nekik szánt dolgokkal.

XVI. Benedek pápa lemondása után elhagyatottnak éreztem magam a harc, a földrengések, a vad orkán közepette és aztán hirtelen jöttél te

Azokban a napokban megpróbáltam a mérhetetlen fájdalomból talpra állni, melyet szeretett és mélyen tisztelt XVI. Benedek pápám lemondása miatt éreztem - akivel már a kezdetben azonosítottam magam tanításai világossága miatt (Ő volt a világ legjobb tanítója), a Liturgiához való hűsége és azon bátorsága miatt, hogy meg merte védeni az igaz Tanítást az Egyház ellenségei közepette és még ezer más dolog miatt, melyet itt most nem akarok felsorolni.  De megértettem, hogy a szelek valóban viharos jellegűek voltak és hogy a pápaság erejét tekintve túl nyugtalanító lett, melyet idővel a durva és brutális kulturális háború miatt elvesztett.

Abban a pillanatban XVI. Benedek pápa lemondása után elhagyatottnak éreztem magam a harc, a földrengések, a vad orkán közepette és aztán hirtelen jöttél te, hogy felváltsd őt a kormánynál. Egy új kapitányunk van, köszönet érte Istennek! Én teljesen bíztam abban ( a kétség árnyéka nélkül), hogy Ferenc pápa a Szentlélek segítségével, a hívek imáival, a felelősség terhével, a Vatikáni munkatársai segítségével és azzal a tudattal, hogy az egész világ figyelmét magára vonja, Bergoglio bíboros a háta mögött hagyja különleges útjait és a kétértelmű dolgokat és azonnal átveszi a hadsereg fölötti parancsnokságot, hogy új energiával folytassa a harcot, melyet elődjei kezdtek.

Ahelyett, hogy fegyvert ragadott volna, az én tábornokom azzal kezdte mandátumát, hogy a borbélyával és a fogorvosával telefonáljon

A legnagyobb meglepetésemre és zavarodottságomra az én tábornokom azzal kezdte mandátumát, hogy a borbélyával és a fogorvosával, a tejesemberrel és az újságárussal  telefonáljon és így magára és nem a pápaság jelentésére vonta a figyelmet.

Hat hónap telt el azóta és én szeretettel és érzelmekkel elismerem, hogy te ezer jó dolgot is megtettél. Nagyon tetszenek nekem a politikusokhoz, a nőgyógyászokhoz az újságírókhoz intézett hivatalos beszédeid, és ami az világifjúsági találkozón hangzott el és az ünnepi prédikációid, mert felismerhető bennünk aprólékos előkészítésük és a szavakon való mély elmélkedés. Szavaid és ezek a beszédek és prédikációid egy igaz táplálék volt lelkemnek. Nagyon tetszik nekem, hogy az emberek szeretnek és megtapsolnak téged. Te vagy az én pápám, az Egyházam feje a Földön, Krisztus Egyházáért.

Mégis – és ez az oka levelemnek – azt kell mondanom, hogy Szavaid miatt szenvedtem is (most is szenvedek), mert te olyan dolgokat mondasz, melyeket gyomoröklözésként érzek, miközben állandóan igyekszek hű maradni a pápához és a Tanítóhivatalhoz. Igen, szomorúnak érzem magam, de a szó, mely a legjobban kifejezi érzelmeimet: az a tehetetlenség.

Útmutatásra van szükségem, kedves Ferenc pápa

Nem tudom, hogy mit mondjak és mit nem, nem tudom, hogy hol kell kitartanom és hol kell a dolgokat a maguk folyásán hagynom. Útmutatásra van szükség tőled, kedves Ferenc pápa. Én valóban nagyon szenvedek és a legjobban a tehetetlenségtől, ami megbénít engem. A legnagyobb gondom az, hogy életem nagy részét a Szentírás a hagyomány és a Tanítóhivatal tanulmányozására szenteltem, így ez által hitem megvédése érdekében tiszta alapra tettem szert. És most ezek közül a biztos alapok közül sok ellentétben áll azzal, amit szeretett pápám tesz és mond. Meg vagyok döbbenve és szükségem van arra, hogy te elmond nekem, hogy mit tegyek.

Jobb, ha néhány példát elmagyarázok:

Én nem tudok egy pápát megtapsolni, aki sem a tabernákulum előtt, de sem az átváltoztatás során nem hajt térdet, ahogyan azt a Szentmise rítusa tanítja. De nem is kritizálhatom őt, mert ő a pápa! Hagyjam figyelmen kívül a mi nyugalmazott pápánk utasításait?

XVI. Benedek pápa a Redemptionis Sacramentumban azt kérte tőlünk, hogy tájékoztassuk a püspököt a liturgikus hűtlenségekről és visszaélésekről. De kit tájékoztassak, ha maga a pápa nem tiszteli a Liturgiát? Nem tudom, mit tegyek.

Hagyjam figyelmen kívül a mi nyugalmazott pápánk utasításait?

Nem tudok örülni az áldoztatók részére fenntartott kehelytányér és térdeplő padok eltűntetésének és az sem tetszik nekem, hogy te sohasem alázod meg magad abban, hogy kiszolgáltasd az Ostyát, hogy nem nevezed magad pápának, csak Róma püspökének, vagy, hogy nem hordod a halászgyűrűt. De még csak nem is panaszkodhatok, mert te vagy a pápa!

Nem vagyok büszke arra, hogy Nagycsütörtökön megmostad a lábát egy muzulmán nőnek, mert ez megsérti a liturgia törvényeit. De semmit sem mondhatok, mert te pápa vagy, kinek hűnek kell lennem!

De akkor kinek mondhatom el fájdalmamat? Te vagy a pápa!

Szörnyű fájdalmat okoztál nekem, amikor megbüntetted a Szeplőtelen Ferenceseket, csak mert az elődöd kifejezett engedélyével – a Summorum Pontificum szerint – a hagyományos rítus szerint celebrálták a Szentmisét. Megbüntetni őket azt jelenti, hogy a korábbi pápák tanításai ellen cselekedni.

Nem tudtam, hogy mit mondjak, vagy gondoljak, amikor egy csoportot - akik érted imádkoztak - nyilvánosan nevetségessé tettél ezzel a kijelentéssel: „azok, akik az imákat számolják” A Rózsafüzér egy csodálatos hagyománya az Egyháznak, mit gondoljak tehát, ha ez az én pápámnak nem tetszik, és azokon szórakozik, akik ezt felajánlják érte?

Sok életvédő barátom van, akiket te néhány nappal ezelőtt elszomorítottál azáltal, hogy megszállottaknak és rögeszméseknek nevezted őket. Mit tehetek? Megvigasztaljam őket, miáltal megpróbálom hamisan enyhíteni szavaidat? Vagy még jobban bántsam meg őket azzal, hogy megismétlem, amit mondtál nekik, csakhogy a pápához és tanításához hű maradjak?

A világifjúsági napokon arra szólítottad fel a fiatalokat, hogy az utcákon zajosak legyenek. Az általad használt szó, ahogy tudom, „a rendetlenség”, „a káosz” és a „zavarodottság” szinonimája. Tényleg ez az, amit akarsz, hogy csináljanak a Keresztény fiatalok az utcákon? Nincs elég zavar és szertelenség a világon?

Sok hajadon és idős asszony, akik nagyon barátságosak, szimpatikusak és nagylelkűek, valóban szemeteknek érezték magukat

Tudom, hogy sok hajadon és idős asszony, akik nagyon barátságosak, szimpatikusak és nagylelkűek, valóban szemeteknek érezték magukat, amikor azt mondtad a szerzetesnőknek, hogy ne nézzenek úgy ki, mint az öreg szüzek. Ezzel rossz érzést keltettél barátnőimben és bennem is. Fájt értük a lelkem, mert nincs abban semmit, ha hajadonok maradtak és a jó cselekedetekért felajánlják az életüket (ezért a magányosságot a Katekizmus, hivatásnak nevezi) Mit mondjak az Én hajadon, szűz barátnőimnek? Hogy ezt a pápa nem komolyan gondolta, (ilyet egy pápa nem tehet) vagy támogassam a pápát abban, hogy számára a hajadonok az elkeseredett szerzetesnők arckifejezését jelentik? 

Ha a kapitány nem látja a jéghegyet, amely felé tartunk, akkor nagyon valószínű, hogy neki ütközünk

Néhány héttel ezelőtt azt mondtad, hogy az „Egyháznak soha nem ment ilyen jól, mi ma.” Hogyan mondhat ilyet egy pápa, amikor mindnyájan tudjuk, hogy a fiatal katolikusok milliói vadházasságban él és amikor a katolikus házasságokban a fogamzásgátlót használják? Amikor a válás a mi „mindennapi kenyerünk” és a katolikus anyák milliói a katolikus papok segítségével megölik meg nem született gyermekeiket. Amikor a katolikus vállalkozók millióit nem az Egyház szociális tana vezeti, hanem a kapzsiság és a fösvénység? Amikor több ezer pap visszaéléseket követ el a liturgiában, amikor a Keresztények százai soha nem találkoztak valóban Krisztussal és még a hittan alapvető dolgait sem ismerik? Amikor az oktatás és a kormányok a szabadkőművesség kezében van és a világgazdaság a cionizmus kezében? Ez lenne az az időpont, amikor az Egyháznak még soha nem volt ilyen jó dolga, mint ma?

Amikor ezt mondtad, akkor elfogott a pánik. Mert amikor a kapitány nem látja a jéghegyet, amely felé tartunk, akkor nagyon valószínű, hogy neki ütközünk. Te ezt tényleg elhiszed, vagy csak egy szólásmód, kedves pápa?

Dédelgetnünk kell a bűnösöket és mézes - mázos szavakat kell mondanunk nekik, hogy valóban olvassák a katekizmust?

Sok nagy prédikátor érezte megsemmisülten magát, amikor azt hallották Tőled, hogy most már nem kell olyan témákról beszélni, melyekről már szó volt az Egyházban, és amelyek benne vannak a katekizmusban. Mond meg nekem, kedves Ferenc pápa, nekünk, Keresztényeknek, mit kell tennünk ahhoz, hogy hűek maradjunk a pápához, a tanítóhivatalhoz és a hagyományokhoz? Ne prédikáljunk többet, annak ellenére, hogy Szent Pál azt mondja nekünk, hogy mindig ezt kell tennünk? Ne foglalkozzunk a bátor prédikátorokkal, elhallgattatásra kényszerítve őket, miközben a bűnösöknek mézes – mázos szavakat mondunk, csakhogy olvassák a katekizmust, melyből megtudják, mit mond az Egyház?

Én nem akarok olyan pásztorokat, akiknek juh szagúk van, hanem olyan juhokat, melyek nincs trágya szagúk, mert a pásztoruk gondozza őket

Minden alkalommal, amikor a „juhszagú Pásztorokról” beszélsz, akkor én mindazokra papokra gondolok, akik hagyták magukat megfertőzni a világi dolgoktól, és akik elvesztették papi „illatukat”, hogy átvegyék a rothadás szagát. Én nem akarok olyan pásztorokat, akiknek juh szagúk van, hanem olyan juhokat, melyek nem trágya szagúak, mert a pásztoruk tisztán tarja őket.

Néhány nappal ezelőtt Máté elhivatottságáról beszéltél ezekkel a szavakkal: Mély benyomást tett rám Máté gesztusa. Ragaszkodik a pénzhez, mintha azt mondaná: „Nem, ne vedd el tőlem! Ez a pénz az enyém! „ Nem tehetek másként kedves pápa, minthogy összehasonlítom Szavaidat az Evangélium szavaival, melyet Máté maga mondott megtéréséről (Máté 9, 9): „Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: Kövess Engem! Az felállt és követte.” Nem látom, hogy Máté ragaszkodott volna a pénzhez (és a Caravaggioi képen sem látom) Én két teljesen más történetet látok és egy hamis Bibliamagyarázást. Kinek kell hinnem az Evangéliumnak, vagy a pápának, ha az Evangéliumhoz és a pápához is hű akarok maradni?

A korábbi pápák, Pétertől Benedekig azt mondták, hogy lehetetlen Istentől távol békére találni, de Ferenc pápa ezt állítja

Amikor arról az asszonyról beszéltél, aki egy válás és egy abortusz után vadházasságban él, azt mondtad: „Most békességben él” Kérdem én: Hogyan élhet egy nő békességben, aki önként távolodott el Isten kegyelmétől?

 A korábbi pápák, Pétertől Benedekig azt mondták, hogy lehetetlen Istentől távol békére találni, de Ferenc pápa ezt állítja. Mire kell támaszkodnom: a minden idők Tanítóhivatalára, vagy erre az újdonságra? Mától a pápához kell hűnek maradnom, azt állítva, hogy egy bűnös életben is békére lehet találni?

Mintha a Pandora szelencéjét akarnád felnyitni

Aztán azt a kérdést vetetted fel, anélkül, hogy választ adtál volna, hogy hogyan kell viselkednie egy gyóntató atyának, mintha Pandora szelencéjét akarnád felnyitni, mivel te nagyon jól tudod, hogy több száz pap létezik, akik azt a rossz tanácsot adják, hogy folytassák a vadházasságot. Miért nem mondott nekünk néhány szót az én szeretett pápám, hogy mit kell ilyen esetekben tanácsolni, ahelyett, hogy a becsületes szívekben kétségeket ébresztene?

Bergoglio bíborost szinte családias módon ismertem meg és hű tanúja vagyok annak a ténynek, hogy ő egy intelligens, szimpatikus, spontán, humoros és éles eszű ember. De nekem nem tetszik, hogy a sajtó minden általad kimondott szót és viccet a nyilvánosságra hoz, mert te nem egy falusi pap vagy. Te nem vagy már Buenos Aires érseke. Te most a pápa vagy! És sokakhoz eljut minden szó, amit pápaként mondasz, azokhoz, akik téged olvasnak és hallgatnak, mint a nyilvános Tanítóhivatal értékét.

Már túl sokat írtam és sok időt vettem el a te drága idődből, jó pápám. Azt gondolom, hogy példáimmal, melyeket elmondtam neked (bár sokkal több lenne) megértettem veled fájdalmamat, melyeket elszenvedek a bizonytalanság és a tehetetlenség miatt.

Csak te segíthetsz nekem. Szükségem van egy vezetőre, aki megvilágítja lépteimet, - annak alapján, amit az Egyház mindig is mondott – aki bátorsággal és tisztán beszél, aki nem sérteget, amikor arra törekszik, hogy hű maradjon Jézus megbízásához. Aki a kenyérnek kenyeret mond ,a bornak pedig bort, a bűnnek bűnt és az erénynek, erényt, még akkor is, ha a népszerűsége forog kockán. Szükségem van a bölcsességedre, az eltökéltségedre és a nyíltságodra. Kérem a segítségedet, mert nagyon szenvedek.

Te nemcsak az ellenséget zavarod össze, hanem minket is

Tudom, hogy Isten éles elmét adott neked és így megpróbáltam megvigasztalni magam, elképzeltem, hogy minden, amit teszel és mondasz egy stratégia része, hogy megtéveszt az ellenséged azáltal, hogy egy fehér zászlót lobogtatsz, elérvén azt, hogy elhagyja rejtekét. De jobban szeretném, ha stratégiádat azokkal osztanád meg, akik az oldaladon harcolnak, mert különben nemcsak az ellenséget zavarod meg, hanem minket is, mert mi már nem tudjuk, hogy hol van a mi székhelyünk, és hogy pontosan hol van az ellenség vonala.

Még egyszer köszönök minden jót, amit értünk tettél, és amit ünnepélyes módon mondtál, mert az sokat segített nekünk. Szavaid megindítottak minket és olyan lendületet adtak nekünk, hogy jobban és jobban szeressünk, és hogy Jézus szeretetteljes Arcát megmutassuk az egész világnak.

Egy szeretetteljes gyermeki ölelést küldök neked, és biztosítalak imáimról. Mellékelek egy fényképet Rólam és családomról, hogy felismerd az arcunkat, amikor értünk imádkozol.

Leányod, aki szeret téged és mindennap imádkozik érted,

Lucrecia Rego de Planas

Forrás: http://lacomunidad.elpais.com/lplanas/2013/9/26/perplejidad-carta-al-papa-francisco
http://www.uzenetek.eu/news/nyilt-level-ferenc-papanak-/