2017. október 12., csütörtök

Vágyakozással teli kémlelés Krisztus újraeljövetele után

A Pünkösd utáni vasárnapok nem képeznek külön ünnepkört, hanem a húsvéti ünnepkör végét, záróakkordját képezik. A Pünkösd utáni idő 23-tól 28 vasárnapig terjed, tehát olykor több mint fél évig is eltart; de egymástól két, világosan elválasztható szakaszra oszlik. Az első szakasz 17 vasárnapot foglal magában, és a húsvéti titokról szól; a második a 18. vasárnappal kezdődik, és erősen eszkatologikus, azaz a végidővel foglalkozik, előre, a jövőbe, Krisztus újraeljövetelére tekint.
A Pünkösd utáni idő második szakasza tehát a tizennyolcadik vasárnappal kezdődik, ami idén (2017-ben) október 8-ra esett, ezért Magyarországon a vasárnap helyett a magyarok Királynőjének, Magyarország Nagyasszonyának ünnepét ültük meg. Így a honlapon az ünnepek magyarázatában idén ez utóbbi ünnep szerepel, a korábbi években pedig a Schütz-misszálé magyarázata, mely egy szót sem ejt e második, már nem vissza Húsvétra, hanem előre a végidőkbe tekintő Egyházról. Ezért következzen itt most a Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap magyarázata a német Schott-misszáléból:
Ezzel a vasárnappal kezdődik a Pünkösd utáni idő második szakasza, a vágyakozással teli kémlelés Krisztus újraeljövetele után. Az Egyház azért könyörög, hogy Krisztus vezesse haza az Atya házába, a fény és az élet birodalmába. Hiszen az ősz, a betakarítás hónapja is élénken emlékeztet az aratás nagy napjára, ami Krisztus újraeljövetelekor az Utolsó Ítéletkor jön el a jók és a gonoszok szétválasztásával, a halottak feltámadásával, Krisztus Jegyesének, az Egyháznak és a hozzá hűséges emberek végleges hazavitelével.
Az Introitusban és a Gradualeban békéért könyörgünk az Úrhoz súlyos szorongattatásunkban, és bizalommal telve megyünk az Ő házába, az Isten házába, ami a mennyei Jeruzsálem előképe. A szentleckében (1 Kor 1,4-8) hálával tekintünk azokra a kegyelmekre és kincsekre, melyeket Húsvét hozott el számunkra (a szent keresztséget); mostanra már Isten kegyelmével megerősödtünk, és készek vagyunk Krisztus újraeljövetelére, amikor dicsőségben jelenik meg újra a gonoszok rémületére és az Egyháztól körülujjongva. Az evangéliumban (Mt 9,1-8) Jézus előkészíti megszabadító újraeljövetelét: „az Ő városába megy” (az Egyházába), meggyógyítja az inaszakadtat, azaz minket, majd meggyógyítva elbocsát bennünket a „mi házunkba”, a mennyei hazába.
A Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap introitusa:
Da pacem, Domine, sustinentibus te, út prophetae tui fideles inveniantur: exaudi preces servi tui et plebis tui tuae Izrael. (Eccli 36,18) Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: ind donum Domini ibimus. (Ps 121,1)
Adj, Uram, békességet azoknak, kik benned bizakodnak, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak: és hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését. (Sir 36,18; Örvendeztem, mikor azt mondották nekem, az Úr házába megyünk. (Zsolt 121,1)

http://katolikus-honlap.hu/1701/p18.htm

Igazat adott a sátánistáknak egy amerikai bíróság

"Behemoth" nevű együttes koncertje. A nyugati kultúrában széleskörűen elterjedt a sátánizmus.
A sátánista szekta tagja azzal érvelt, hogy az abortusz korlátozása sérti az ő vallási meggyőződését.
Sátánista szektatag javára ítélkezett az Egyesült Államokban Missouri állam egy kerületi bírósága; a Sátáni Templom nevű “egyház” tagja bíróság elé vitte az abortusz korlátozásának ügyét, és azzal érvelt, hogy az abortusztörvény sérti az ő vallási nézeteit – derült ki a Kansas City Star beszámolójából. A szektatag azt állította, hogy az állam “egy bizonyos vallás” – kereszténység – értékrendjét próbálja rákényszeríteni az egyénre, ezzel hátrányos helyzetbe juttatva más vallások követőit.
“Missouri állam a hatalommal visszaélve arra használja az abortusztörvényt, hogy elfogadtassa azokat a vallási nézeteket, miszerint a magzat a foganntatás pillanatától kezdve különálló és egyedi emberi lény, emiatt elpusztítása morálisan elfogadhatatlan.”
A sátánista nő szerint más vallások követői nem minden esetben osztják ezt a “nézetet”, emiatt az abortusz előtt kötelezően végrehajtandó procedúrák során sérülnek a szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogaik.
A bírósági dokumentumokban Mary Doe néven hivatkozott szektatag azzal érvelt, hogy az ő vallása szerint az élet nem a foganntatással kezdődik, emiatt az alkotmány által is garantált vallásgyakorlás szabadságát sérti, hogy az abortusztörvény szerint részt kell vennie különböző érzékenyítő programokon, mielőtt végrehajtják a magzatgyilkosságot.

Doe 2015 májusában esett át abortuszon. Mielőtt végrehajtották rajta a beavatkozást, a tájékoztatáson alapuló beleegyezés törvény által előírt procedúrákon kellett átessen. A törvény arra kötelezi a magzatgyilkosságra váró nőket, hogy az első vizit előtt 72 órát várjanak, emellett ultrahangos vizsgálat során látniuk kell a magzat életfunkcióit, majd alá kell írniuk egy dokumetumot, melyben az is szerepel, hogy “minden ember élete a foganntatás pillanatában kezdődik.”
A sátánista nő a törvényi előírások ellenére nem volt hajlandó meghallgatni a magzat szívverését, majd bíróság elé vitte az ügyet.
A bíróság elismerte, hogy korábban se a Missouri Legfelsőbb Bíróság, se a szövetségi legfelsőbb bíróság nem vizsgálta, hogy az abortuszra váró nőknek adott kiadvány, az ultrahangos vizsgálat, és a magzat szívverésének kötelező meghallgatása sérti-e várandós nők szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogait.
Doe a Sátánista Templom nevű “egyház” tagja, ami – akár a liberális civil szervezetek – az egyén különböző szabadságjogaira hivatkozva próbál követőket toborozni, és újabban gyermekeket is megkörnyékez.

http://www.hidfo.ru/2017/10/igazat-adott-a-satanistaknak-egy-amerikai-birosag/

A Rózsafüzér sértő… Beer Miklós „igehirdetése” az ATV-benMár nem csupán bosszantó, de sértő, megbotránkoztató és súlyosan egyházellenes az, amit Beer Miklós, váci püspöknek nevezett ember megenged magának abban a televíziós kanálisban, amely mind a magyarságot, mind a kereszténységet oly sok alkalommal – primitív beszélgetős műsoraiban – gyalázta.
Legutóbb Aradszki András képviselő úr szavait forgatták ki az ügyeletes kérdező tematikája szerint. Aradszki András azt találta mondani, hogy sátáni az, ahogyan Soros meg akarja semmisíteni az európai keresztény kultúrát. Megemlítette a fatimai jelenést, amelynek 100. évfordulóját üljük, s a Rózsafüzért, amelyet Szent II. János Pál pápa is a Sátán elleni leghatékonyabb fegyvernek nevezett.
Beer püspök azonban ismét nem a kereszténységet, a katolikusságot vette védelmébe, hanem arcátlan és felháborító módon arra hivatkozott a Rózsafüzér említésekor, hogy a protestáns testvéreket sértheti ez a képviselői felvetés, hiszen ők nem imádkozzák a Rózsafüzért, s ennek emlegetése nem való a Parlamentbe. Azt is leszögezte Bergoglio érsek legjobb magyar tanítványa, hogy senkire nem mondhatjuk: Sátán… s mind emellett Veres András püspököt is igyekezett – ha csak szőr mentén is – lejáratni a lombik-ügyben való megszólalása által.
Beer vagy súlyos demenciában szenved, vagy Vácnak nincs katolikus püspöke!
Egy magyar katolikus püspöknek örülnie kellene, hogy Mária országában nem csupán a protestantizmus nagy ünnepéről hallunk, hanem a katolikusság is kinyilváníthatta végre a véleményét, s a katolikus ember hangja is megszólalt végre a Szűzanyának – néhány évszázaddal a reformáció előtt – Szent István által felajánlott Szentkorona árnyékában, a Magyar Parlamentben, Aradszki András képviselő úr által.
Egy magyar katolikus püspöknek tudnia kellene, hogy mit hozhat a magyarság számára a muszlim őrület, amelyet volt alkalmunk évszázadokkal ezelőtt megtapasztalni, másfél századon keresztül, s azt is tudnia illenék e szerencsétlen liberálisnak, hogy hány katolikus püspök áldozta életét a történelem során a magyar nemzetért… Beer nem tudja, nem akarja tudni. Beer megalázza, szembeköpi az Istenszülőt, szembeköpi a magyar katolikusok közösségét, szembeköpi püspöktársait, a magyar történelmet és annak nagyjait, mert ő a mindentudó liberális bölcs, aki a tiszta gondolatokat hirdető székely ferenc rendi Böjte Csabát is maga elé tolva hazudja el a liberális és magyarellenes Tv csatornán, hamis, Istentől és a magyar nemzettől elrugaszkodott elveit. És ez felháborító.
Mert Beer megbotránkoztatja katolikus magyar népét. Ám, ez mégsem elkeserítő, mert egy ilyen ember szavaitól Mária oltalma alatt és abban remélve nem keseredhetünk el. Egy ilyen ember miatt a Rózsafüzér hónapjában, Mária hónapjában, a Rózsafüzért imádkozva nem szégyenkezhetünk. S egy ilyen ember katolikusokat megalázó mondatai nem minket, az egyházhoz és Máriához, a Magyarok Királynőjéhez hű magyarokat minősíti, hanem őt magát, a tagadót.
S minősíti őt maga Mária is, akinek a váci egyházmegye egyik templomában (Pásztón) folynak a könnyei… láthatóan és tagadhatatlanul. Mert a nagy elődök silány és áruló utóda szerint a Rózsafüzér megbánthatja a protestánsokat
Isten legyen irgalmas ehhez az emberhez, akit ma még Vác püspökének titulálnak, s adjon nekünk önmérsékletet, türelmet és erőt, hogy tudjunk imádkozni  a Rózsafüzért ilyen primitív és aljas módon a köz előtt megsemmisíteni akaró, Máriát és Mária országának katolikus népét – az ellenséggel egyetértve – megtipró emberért is…

http://www.atv.hu/videok/video-20171011-beer-miklos
(Arra nem is merek gondolni, hogy a Rózsafüzér elleni támadások tendenciózusak és a Vatikánból erednének, ám elgondolkodtató, hogy a ferencesek rendi ruhájáról is nemrégiben eltűnt a Szent Ferenc óta hordott hét tizedes szeráfi Rózsafüzér...)

Stoffán György