2011. október 30., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Ima a fiatalokért

2011. 10. 29.
Jézus: Drága gyermekeim! Nagy szomorúsággal figyelem fiatal gyermekeim sorsát. Ellenségem sokakat rávesz közülük az öngyilkosságra, ezáltal a velük kapcsolatos terveimet is meg akarja hiúsítani. Ó kicsinyeim, kérlek, imádkozzatok a fiatalokért is! Nélkülük nincs jövő. Nézzétek, milyen károkat okoz bennük a bűn! Sok fiatal depresszióba esik. E betegség miatt már nincs remény a szívükben. Úgy érzik, hogy senki sem szereti őket. A sátán ezt kihasználja, és az életkedvüket is elveszi, így hajszolja őket öngyilkosságba. Imáitokban gondoljatok rájuk is! Nekik is szükségük van a ti imáitokra. A sátán őket is kijelölte magának, mert tudja, hogy ha megtérnek a Nagy Figyelmeztetéskor, akkor hatalma még jobban csökkeni fog. Gyermekeim, el sem tudjátok képzelni, mekkora fájdalom éri szent szívemet, mikor azt látom, hogy mennyi fiatal lelket elragad tőlem a gonosz, és mennyi lelket visz magával egyenesen a kárhozatba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Szentlelkem hamarosan meglátogatja az egész emberiséget, ez sokak megtérésére fog válni. De lesznek, akik nem fogják tudni elkerülni a halált. Szentlelkem már készen áll, csak Atyám parancsára vár. Megáldalak titeket az állandó készenlét lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
                    Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/ima-a-fiatalokert 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária: Nyissátok meg szíveteket az igazságra2011. október 29. szombat,16:49
Gyermekem, neked mindig imádkoznod kell az Én védelmemért. Folyamatos vezetés alatt állsz, és minden bizalmadat az Én szeretett Fiamba kell helyezned.
Imádkozz a megtérésért az egész világon.  Oly sok elveszett léleknek van szüksége a te imáidra.  Sose felejtsd ezt el, bármennyire is nehéz ez az utazás számodra.
A gonosz szelleme az emberiség nagy részét most úgy beborítja, ahogyan eddig még sohasem. A csaló cselekedetei folyamatosan erősödnek és fojtogatják Gyermekeimet szerte a világon.
Még azok is, akik megvallják az Én szeretett Fiam iránti hűségüket, süketek az Ő kéréseire, melyek a lelkek megmentésére irányulnak. Olyan arrogánsakká váltak a büszkeség miatt, elfelejtik, hogy az Én Fiam Szent Szava az egyetlen élet, amelyre szükségük van. Az imádság életbevágó ezekben az időkben. Azok, akik felmagasztalják magukat mások szemében, – amint az Én drága Fiam szavát hirdetik, mégis tagadják az Ő hívását -, már megkeményítették a szívüket az igazságra.
Gyermekek, most meg kell hallanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Hallgassátok meg, amit Ő mond nektek. A Szentlélek, ha engeditek neki, meg fogja nyitni a szíveteket az igazságra, ahogy Fiam beszél hozzátok ezeken a Szent üzeneteken keresztül.
Sírok a bánattól, amikor látom, hogyan utasítják el Fiam Szent Szavát napjainkban. Azoknak, akik elítélik Fiamat, fel kell ismerniük, hogy Fiam most nemcsak azért jön, hogy megmentsen benneteket, hanem, hogy megvigasztaljon benneteket a sötétség ezen napjaiban. Ha valóban hiszitek, hogy Ő az élet kenyere, akkor engedjétek Neki, hogy felébressze szeretetetek lelkét.
Imádkozzatok a megtérésért az egész világon. Már nincs sok idő.
Szeretett Édesanyátok
A Mennynek és Földnek Királynéja, Mária

Interjú az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával

Mária: Csodálatos út volt, szeretné, hogy elmondjam miként történt?
Riporternő: Igen, nagyon érdekelne. Hirtelen történt ez önnel, vagy fokozatosan?
M:- Először is lanyha katolikus voltam, nem igazán érdekelt a vallás, és őszintén elmondhatom, afelé tartottam, hogy hitetlenné váljak. Nem járultam szentségekhez évek óta, beleértve a szengyónást is, nem érdekelt az egész, mert az életem egészen másról szólt, mint templomba járni, vagy szentmisére járni... sikeres üzletasszony voltam.
Mindemellet, azt gondolom szentmisére készültem, akkor még nem jöttem rá, mi is történik...de, ami igazából 
történt  az  volt,  hogy  meglátogattam  valakit  a  kórházban  és  bementem  a  templomba,    és  imádkoztam  a Szűzanya szobra előtt... ez az előtte való év volt... nem imádkoztam nagyon hosszú ideje. Amint imádkoztam, a Szűzanya megjelent az oltáron. Akkor, nem is tudom, hogy mondjam el... egészen kiakadtam...
R: Egyedül volt akkor a templomban?
M: Igen...Jaj nem, volt velem még egy másik személy velem.
R: Ő is látta?
M:  Igen,  és  ez  nagy  segítség  volt,  mert  legalább  tudtam,  hogy  nemcsak  én  láttam.  Amikor  megláttam  a Szűzanyát mozdulni sem tudtam, annyira erőteljes volt és láttam, hogy sírt… le voltam döbbenve... kiszaladtam a templomból remegve,  nem tudtam mit kezdeni. Aztán néhány nap múlva visszamentem meglátogatni azt a bizonyos személyt a kórházban, többször visszamentem, és minden alkalommal bementem a templomba. És minden egyes alkalommal – ekkor már csak magam voltam, különböző emberi alakokat láttam a Szűzanya szobra  felől  felém  közeledni,  nem  tudtam  kik  voltak...  láttam  egy  sálat  viselő  kislányt,  egy  sötét  színű sapkaszerű valamit viselő, rövid szakállú férfit, nem tudtam kicsoda, még mindig nem tudom...
R: Vajon Pio atya lehetett?
M: Lehetett ő is...azóta már láttam őt... lehetett ő is fiatal korában... aztán láttam egy apácát, akinek szögletes
keményítékes  fátyol  volt  a  fején,  egy  olyan  különleges  habitusa  volt..  Kik  ezek,  akiket  látok,  mondtam magamban... Sokkoló volt, igazán sokkoló. Ez így folytatódott, és hogy rövidre fogjam a történetet, ezek a látomások már jó ideje folyatatódtak volt, és akkor végre novemberben elmentem egy grottóhoz, a lakásomtól nem messze, néhány barátommal voltam, akiktől hallottam volt, hogy létezik ott egy rózsafüzér csoport, és valami  arra  késztetett,  hogy  menjek  le  oda,  és  amikor  lementem  minden  megváltozott,  mert  amikor rátekintettem a szoborra, a Szűzanya újból élővé vált. És mindjárt láttam II János Pál pápát, aztán újból láttam a szögletes fejfedős apácát, akiről most tudom, hogy Fausztina nővér.
R. Jéé, Fausztina nővér...
M: Több személyt is láttam, de nem tudtam kicsodák...de azóta azt mondták nekem, hogy az egyik Szent Benedek volt...vagy Benedeki..?
R: Szent Benedek? Szent Benedek egy nagyon nagyon erőteljes szent..
M: a másik szent Ágoston volt...Én soha nem hallottam róluk, nem jelentettek semmit számomra. Tudtam, hogy  valami  történik  velem,  mert  ebben  az  időben  még  néhány  furcsa  dolog  kezdett  el  történni  velem.
Elkezdtem  a  keresztrefeszítésre  gondolni,  és  lassan,  fokozatosan  kezdett  nagyon  felkavarni,  amikor  a keresztrefeszítésre gondolkodtam. És vegül kezdtem felébredni hajnali 3 órakor, és csorogtak a könnyeim, amikor a keresztrefeszített Jézusra gondoltam. Nem tudtam mi baj van velem, de mégis tudtam, hogy a józan eszem  birtokában  vagyok,  mert  egy  nagyon  elfoglalt,  karierrjének  élő  nő  vagyok.  Szóval  nagyon  komoly munkahelyem van...és tudtam, hogy nem mehetek be másnap az irodámba, mintha semmi sem történt volna, mert dolgoznom kellett, és élnem kellett az életemet, amilyen normálisan csak lehetett, de belül remegetem, de  nem  féltem...aztán  november  8-án  indíttatást  éreztem  arra,  hogy  délután  3  órakor  imádkozzam  a rózsafüzért, nem tudom miért, valami arra idított, hogy előkészítsem a szobát, és elkezdtem imádkozni... és akkor kaptam meg az első üzenetet a Szűzanyától. 
R: Látta a Szűzanyát? Eljött önhöz, hallotta őt?
M: Igen..nem volt semmi hang, semmi lyen, a szája mozgott..Volt nálam toll és papír, nem tudom miért voltam
ennyire felkészülve, de éreztem, hogy valami történik. És ez volt az az alkalom, amikor elmondta nekem első üzenetét. Halvány fogalmam nem volt, mit jelent..felolvasok egy részletet abból az üzenetből: 
“Gyermekem,  ez  a  feladat,  amit  rád  bíztam  nagy  felelősséggel  bír,  nem  hagyhatod,  hogy  bárki  is megakadályozzon feladatod végrehajtásában. Hirdetni kell az igazságot. Kiválasztott vagy arra, hogy ezt tedd.
Gyermekem, légy erős. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam.
Az összes szentek melletted vannak, és segítenek neked a munkában.”
És akkor megálltam és figyeltem, és újból láttam mindannyiukat...
R: Ugyanazokat a szenteket, akiket korában látott?
M:  Igen.  Mindannyiukat!  És  ekkor  megálltam  és  megkérdeztem:  „tényleg  te  beszélsz  velem?”  Letettem  a tollat, és mondtam: „tényleg te beszélsz velem, vagy mi történik?”                                                         „Úgy van.
Vedd a tollat a kezedbe és hírdesd az igazságot mielőtt túl késő volna. Ezek az üzenetek isteni eredetüek és tisztelni kell őket. Bízom benne, hogy mindent megteszel azért, hogy hatékonyan továbbítsd őket egy hitetlen világnak. Fontos, hogy erős maradjál az én szeretett Fiamért. Tudom, hogy szenvedsz érte, vele és általa. Örülj, mert ez jó dolog, áldott vagy te gyermekem, hogy kiválasztattál, hogy elvégezd ezt a munkát. Légy erős...” és az üzenet folytatódott. Egyáltalán nem értettem mit jelent az üzenet. Ez délután fél négy óra volt november 8- án. Aztán aznap éjszaka mélyen aludtam, és hajnali 3 órakor hírtelen felébredtem, és azt éreztem, mintha kiemeltek volna a testemből, nem tudom ezt másként leírni...felkapcsoltam a villanyt és rápillantottam az órámra, és véletlenül ott volt egy Jézus képe mellettem, mert meg vagyok most győződve, hogy ekkorra lassan kezdtem már megtérni, és valaki adott nekem egy Jézus képet. Egy régi kép volt. Csak úgy fel volt oda állítva, és ahogy ránéztem, nagy csodálkozásomra az arca élővé vált és a szája kezdett mozogni, tudtam, hogy beszél, de nem hallottam semmit. Volt egy régi boríték az ágyam mellett, kezembe vettem és találtam egy tollat, tudtam,  hogy  mondani  akar  valamit.  Az  volt  az  első  üzenet,  azt  hiszem  hajnali  3  óra  volt,  mély  álomba merülve,  és  a  következő  pillanatban  ezt  az  üzenetet  kaptam,  rendkívüli  volt,  nem  tudtam  volna  kitalálni.
Felolvasom az első bekezdést...
R: Ó, persze, kérlek...
M: “Íme, közel van az idő, amikor elmondod a világnak, hogy igazságosságom eléri azokat, akik eltaszítanak engem. Határtalanul irgalmas vagyok azokhoz, akik a kereszten elszenvedett fájdalmaim igazságát követik. Örülhetnek azok a követőim, akik ellenállnak a mindennapi kísértéseknek. Mások, akik hátat fordítottak az én tanításaimnak, nem látják azokat az ígéreteket, amelyeket tettem nekik, amikor a bűneikért meghaltam a kereszten.
Annyira mély a fájdalmam és a szomorúságom, az elhagyatottság miatt, ami az én szeretett bűnöseim részéről ér, akikért odaadtam földi életemet.”
És folytatja..
R:  Hogy  érezte  magát  abban  a  pillanatban,  amikor  megkapta  ezt  az  üzenetet,  és  ilyen  szolgálatra  kapott meghívást? Megosztotta valakivel vagy akkor még hallgatott róla?
M:  Mindjárt  másnap  reggel  felhívtam  legjobb  barátomat,  és  mondtam  neki,  hogy  vagy  megőrültem,  vagy valami  történik.  Egyrészt  reméltem,  hogy  az  őrültség  jelei  ezek,  és  mondtam,  hogy  ha  ez  valamilyen összeomlás, inkább azt akarom, mint ezt. Nem tudtam mit kezdeni azzal, ami velem éppen történt. És nem is akartam semmit sem kezdeni vele. Mégis volt egy olyan sürgető érzésem, mintha valami vonzott vissza aztán felhívtam a papot is, aki 20 éve ismert, aki elkezdett nevetni, mert én voltam az utolsó személy, akiről ilyent el tudott volna képzelni.
R: Igen, hát pontosan ez teszi olyen meglepővé azt, hogy Isten önt kiválasztotta, gondolom, ön is így érezte, mert azt mondta ugye, hogy majdnem hitetlen volt, és mégis a Szűzanya megjelent önnek és megkapta ezeket az ajándékokat. Tehát igazából egy teljes szívbeli megtérésen ment át ezek által. És Isten mindannyiunat erre a
szívbeli megtérésre hív, nem? 
M: Igen, azóta 250 üzenetet kaptam, amelyekből jó néhányat nem tettem közzé.
R: Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak, vagy a legtöbb csak személyes üzenet? 
M: Nem, meghatározott okkal történik ez, a világnak szólnak, mert sok minden fog történni soha nem mondott nekem dátumot. de azt mondta nekem – most, hogy megerősödtem, mert majdnem egy éve minden fajta traumán  átmentem  már:  én  nem  tudok  ezzel  mit  kezdeni,  nem  akarom  ezt,  vedd  el  ezt  tőlem.  Minden hajnalban 3 órakor felébresztett, de aztán megkértem az ötödik nap után, hogy ne ébresszen fel többet 3 órakor.
R: Még mindig felkelti reggel 3 órakor?
M. Nem. Csak egyszer, kétszer, amikor egy nagyon fontos üzenetet akart közölni. Az egyik ilyen üzenetben azt mondta, hogy a világ meg fog változni. Na, de ne felejtsék el – szégyenlem is bevallani – hogy soha nem olvastam  a  Bibiliát,  nem  tudok  semmit  róla.  Gyermekkoromban  nem  volt  otthon  Bibliánk,  nem  tanítottak nekünk sokat a Bibliáról, és azt gondolom, a legtöbb katolikus ugyanezt elmondhatja. Valahogy ez nem volt fontos,  ne  kérdezze  miért.  Azt  mondta  nekem  (Jézus),  hogy  az  ő  irgalma  készteti  arra,  hogy  ezeket  az üzeneteket közölje a világgal. Nem azért jön vissza, hogy mindjárt elítéljen, mert ha ezt tenné, mondta, nagyon kevés ember lenne a Menyországban, az egy üres hely volna. Aztán azt mondta nekem, hogy „azért adom neked ezeket az üzeneteket, hogy megtérést hozzál a világon létező minden vallásnak, hogy (ezek az üzenetek) megszólítsanak minden  vallást a  világon,  hogy  figyeljenek,  és  hogy  hallják a Mennyei  Atya szavát  is.  Mert visszajön, hogy újból megmentsen, és ezzel az alkalommal egy figyelmeztetést fog adni." Na, most nekem halvány tudásom sem volt arról, hogy ez a figyelmeztetés mit jelent. Azt mondta nekem, hogy vissza fog jönni és mindenkinek esélyt fog adni arra, hogy megváltsák magukat az ő szemében. Nem gondoltad, hogy újra vissza fogok jönni, hogy újból megmentselek? Azért, ami a világban történik annyi század óta, az ő irgalma ő mindenkit szeret és visszajön, és ami történni fog – én nem tudtam semmit a Garabandáli jelenésekről úgy tűnik, hogy ott voltak látnokok, akik hasonló üzeneteket kaptak.
R: Igen, voltak régi idők óta még LaSalettől kezdve.
M: Mindenki a világon látni fogja őt, meg fogja érinteni őket a szeretetével. Kivétel nélkül, mindenki érezni fogja ezt az érintést. Fel fogsz ébredni reggel, egy keresztet fogsz látni az égen, azt mondta nekem (Jézus), hogy két üstököst vagy két csillagot fogsz látni, egy robbanásszerű valami lesz az égben, nem fog fizikailag ártani neked, de nagyon sokan meg fognak rémülni gondolván, hogy ez a világ vége, de nem az. Meg  fogod  látni  a  bűneidet  és  a  bántásokat,  ahogyan  ő  látja  őket.  Sajnos  egyeseknek,  a  megrögzött bűnösöknek nagyon nehéz lesz, szenvedni fognak ez alatt, a pokol kínjait fogját átélni, mások pedig, akiknek kevésbé súlyos bűneik vannak a tisztítótűz kínjait fogják elszenvedni, és azt mondta, hogy ez rövid ideig fog tartani, de enélkül a figyelmeztetés nélkül nem üdvözölnének.
R: Akkor ezt mindenki egyidőben fogja látni?
M: Nem tudom ezt meghatározni, mert nem mond nekem időpontokat. Az a benyomásom, hogy reggel fog történni, de nem tudom, nem mond nekem dátumot. Azt mondja, hogy hamarosan, azt vettem észre, hogy az üzenetek nagyon sűrgetőkké váltak.
R: Amikor azt mondja, hogy hamarosan és ezeket az üzeneteket közli önnel, ugye gyakran halljuk, hogy ez a megtisztulás  ideje  és  utána  fog  következni  a  megpróbáltatások  ideje.  Ez  a  benyomása  önnek,  ezt  mondja Jézus?
M: Mivel nem értettem sok üzenetnek az értelmét, amikor leírtam őket, nem értettem meg pontosan, de úgy értettem,  hogy  hamarosan  be  fog  következni.  Január  közepén  mondta  nekem  (Jézus),  hogy  2011  a megtisztulás  éve.  Nem  tudtam  mit  jelent.  Azt  gondoltam,  hogy  szenvedni  fogunk  a  gazdasági  összeomlás miatt, nem igazán értettem, hogy ez mit jelent, de azt mondta, hogy ez hamarosan meg fog történni. Azt a hibát  követtem  el,  amikor  egyes  üzeneteket  leírtam,  hogy  –  bár  helyesen  leírtam  az  őket,  el  kezdtem értelmezni. például: Ha az Úr azt mondja, hogy hónapok, akkor az lehet akár egy év is. Ez az én problémám volt. Nemsokára be fog következni, azt tudom. 
R: Ha 2011 a megtisztulás éve, akkor ez azt jelenti, hogy közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a figyelmeztetés be fog következni.
M. Úgy van! 
R. Mondta Jézus önnek, hogy miben fog állni ez a nagy figyelmeztetés? Az egész világot érinteni fogja?
M: Minden egyes személyt érinteni fog, aki értelmileg ezt már fel tudja fogni. Gondolom, 6-7 éves kortól felfelé, minden egyes személyt.
R: Annyira erőteljes esemény lesz.
M: Igen, meg fogja rázni a világot. Mindenkit meg fog érinteni.
R: És mi fog történni az ateistákkal? Beszélt róluk Jézus? Őket is meg fogja érinteni?
M: Mindenkit. Nem számít kicsodák, beleértve az ateistákat is. Nem ítéli el őket ekkor, hanem időt fognak kapni, hogy megváltsák magukat az ő szemében. Egy ideig szenvedni fognak, de csak a legmegátalkodottabb bűnösök nem fognak visszatérni. Azt kérte tőlem, hogy mindennap imádkozzam értük.
R: Mondta önnek mi okozza neki a legnagyobb fájdalmat?
M: Igen!
R: És micsoda az?
M: Óóóó, ami a legjobban megbántja őt - és van egy üzenet az amerikai nép számára, mindjárt fel fogom olvasni – 
R: Jól van, remek, örülnék neki!
M:  Az  abortusz.  Nem  igazán  értek  ehhez,  azt  sem  tudom  melyik  a  hét  főbűn.  De  az  abortuszt  gyakran emlegette.
R:  Igazából,  Mária,  ebben  teljesen  egyetértünk,  mert  a  világ  egészen  a  visszájára  fordult,  Isten  bármelyik parancsát  illetően,  és  amikor  a  szexuális  szabadosságról  beszélünk  ebben  a  világban,  a  televízióban,  a médiában, ennek ki kell hatnia Jézusra ilyen módon. Nem csoda, hogy a Szűzanya könnyezik.
M: Én láttam rajta, Jézuson, hogy borzasztóan szenved, látomásokban láttam őt sírni, láttam, hogy annyira szomorú, hogy elszorul az embernek a szíve. 
R: Látta az édesanyjával együtt?
M: Soha együtt. Egyenként láttam őket. Most már minden oldalukat láttam, ennyi idő alatt nagyon jól megismertem őket. Még ha nem is telt el még egy év sem, kezdtem megszokni ezt. De még mindig elborít, mert a jelenlétében egy olyan fény, egy olyan energia árad belőle, ami kimerít. De érzem a fájdalmát, többféle módon. Azt kérte tőlem, hogy ajánljam fel magam áldozatul a lelkekért. Nem tudtam mit jelent ez. Igent mondtam, aztán nemet, kértem, hogy várjon. Felhívtam a lelkivezetőmet és megkérdeztem, mit jelent ez? És ő
megmagyarázta nekem. Aztán időt adtam magamnak mielőtt eldöntöttem volna. Aztán elmentem a templomba a lelkivezetőmmel és felajánlottam magam Neki, és így most vele egyesülve szenvedek. 
R: Ez azt jelenti, hogy nehéz keresztet hordoz?
M: Ó, nem, nincs semmi gond.
R: Meg tudná osztani az üzenetet, amit Jézus mondott Amerika számára?
M: Igen. De megérti ugye, hogy nem volt még időm számítógépre vinni...
R: Ó, ezt ma kapta?
M: Igen, délután 3,30 órakor.
Akkor felolvasom az üzenetet, jó?
R: Ühüm...
M: „Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következő. Ti,
drága gyermekeim ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek
megtisztulásához szükséges.
Az óriási bűnök Amerikában, amelyek kínoznak engem, az abortusz és a testi erkölcstelenség bűnei. Sokan gyermekeim közül fertőzöttek a csaló által, aki elrejtőzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek erről a tényről.  Most sürgősen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják pusztítani országotokat. Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a bűntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az abortusz bűne miatt. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám iránti hódolatban, mert csak összefogva az összes vallással, amelyek az Atyát, a teremtő Istent imádja segíthettek országotokon. 
Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni időzítésének megfelelően.”
A kézírásomat olvasom, ezért időnkét akadozok...
R: Ó, semmi gond...
M: „Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként imádkozzatok országotok bűneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi lelket megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a nagyfigyelmeztetés során bekövetkező megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által.
Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben,
az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra.
Ti, drága gyermekeim el vagytok veszve. Olyan sok összezavarodottsággal találkoztatok, és elferdített igazságokkal az Isten, az Atya létezését illetően. A vallást használjátok álcaként, hogy mérget fröcsköljetek azokra, akik szerencsétlenebbek, mint ti.  Itt az idő, hogy elfogadjátok az igazságot, mert csak a felebarátaitok iránti szeretet által térhettek vissza egy nemzetként Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba.
Teljes Lényem égő együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos béke korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől. Imádkozzatok a kegyelemért, hogy a saját és kormányaitok által elkövetett bűneitek bocsánatot nyerjenek.
Békével és szeretettel válok el tőletek,
Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus”
R: Jéé, és ő ezt az üzenetet Amerikának szánta... Amikor Jézus azt mondja, hogy „égő együttérzéssel szeretlek benneteket,” milyen csodálatos kifejezésmód...!! Még soha nem hallottam ezt így kifejezve...
M:  Ezek  az  üzenetek,  bár  némelyik  kemény,  vagy  némelyik  meglepő,  mindegyik  tele  van  szeretettel.  Bár időnként remegek, amikor lejegyzem ezeket az üzeneteket, érzem azt a nagy szeretetet, amely belőlük árad, egyszerűen hihetetlen...
R: Mondta önnek (Jézus) miben fog állni a megpróbáltatás, amely a megtisztulást fogja követni?
M:  Igen!  De  nem  mondok  túl  sokat  erről,  mert  tudom,  hogy  pillanatnyilag  sok  minden  enyhült  már,  ami nagyon jó hír. Jézus nagyon örül a világszerte végzett sok imának, azt mondja, hogy máris milliók térnek meg.
És a sok embernek az imája, akik követik a weboldalt fantasztikus eredményt hoztak, amint Jézus mondta nekem néhány személyes üzenetben.
De igazából a figyelmeztetés fog először megtörténni, és utána valamennyit időt fogunk kapni..azt gondolom, hogy néhány  hónapról  van  szó,  de nem  több,  mint egy év.  És akkor,  abban a fázisban csak azok, akik a Mennyei Atyához fordultak haladhatnak tovább vele. Ekkor fog bekövetkezni a megpróbáltatás, de remélem,
hogy ima által enyhíthető. 
R: Szóval azt mondja, hogy a figyelmeztetés fog először megtörténni, és ez hamarosan be fog következni, nem
tud dátumot...
M:  Jézus  közölte  velem  a  hónapot,  amikor  ez  meg  fog  történni,  de  semmi  többet.  Nem  tudok  pontos dátumot, soha nem közölt velem pontos dátumot semmire vonatkozóan.  
R: Jézus közölte önnel a hónapot, amikor ez be fog következni?
M: Igen.
R: És megoszthatja ezt velünk?
M: Nem!
R: Ó, nem teheti meg rendben van. Tudom, hogy a Mennyei Atyát gyakran emlegette, de a legtöbb ember nem imádkozik a Mennyei Atyához, hanem inkább Jézushoz imádkozik, a Szűzanyához, a Szentlélekhez. Ön azt mondja,  hogy  az  emberek  inkább  a  Mennyei  Ayához  forduljanak,  és  tőle  kérjék  a  megkülönböztetés  és  a bölcsesség ajándékát?
M: Alig kezdtem megszokni azt, hogy üzeneteket kapok Jézustól, amikor a Szentlélek bejelentette a Mennyei
Atyát.  Remegtem,  annyira  megrémültem,  amikor  az  első  üzenetet  megkaptam  tőle.  Megpróbálom előkeresni... Nagyon szerető...
R: Látta a Mennyei Atyát?
M: Igen! Igen!
R: Ó, látta...le tudná írni milyennek látta a Mennyei Atyát, vagy milyennek látta a Szűzanyát? 
M:  Megpróbálom  leírni  úgy,  hogy  összehasonlítom  azzal,  ahogy  Jézust  látom.  Én  mindig  Istenre  úgy gondoltam,  mint  egy  személyre,  soha  három  személyre,  mint  Szentháromságra,  ez  nem  jutott  el  hozzám, tehát, amikor egy másik arcot is kezdtem látni, nem tudtam kicsoda. Jézus elég vékony, sötétebb bőrű, nagyon gyöngéd, hullámos vöröses barna haja van, de a Mennyei Atyáé sokkal sötétebb, neki nagyon göndör haja van, vastagabb ajkai, nagyon szerető de – nem is tudom jól leírni – fönségességet áraszt.
R: Festők általában hosszú, ősz hajjal ábrázolják.
M: Nem, nem olyan! Egyáltalán nem, ez lepett meg engem is. Most próbálom megtalálni az első üzenetet, amit tőle kaptam. Az első üzenetkor meg voltam rémülve, remegtem, mert éreztem a haragját. Az emberek azt mondják, hogy Isten nem haragszik, de én azt éreztem azon a napon, hogy nagyon haragszik. De mégis éreztem a szeretetét, bár kézzelfogható volt a haragja. Ez nagyon meglepett, mert soha nem gondoltam volna, hogy Isten haragudhat, hogy Jézus haragudhat, de bizony tudnak haragosak lenni.
R:  Igen,  gondolom,  hogy  ez  igazságos  harag,  mert  annyi  kegyelmet  árasztott  ki  mindegyikőnkre,  és  mégis kitartóan  nem  akarunk  tudomást  venni  róla,  és  kizárjuk  mindenből,  különösképpen  itt  Amerikában,  de  el tudom képzelni, hogy mindenhol a világon.
M: Olyan furcsa, amikor hallom magamat ilyeneket mondani, és gondolom magamban: „el tudod képzelni, ha három évvel ezelőtt hallottam volna valakit így beszélni, egyszerűen számba sem vettem volna és azt gondoltam  volna,  hogy  holdkórosok”  ezért,  ami  nehéz  volt  nekem  abban,  hogy  üzenetek  kapok  az  a semmibevétel, a hitetlenség, ez nem lehet igaz, de most persze megváltoztam, megerősödtem, már nem borítanak el ezek a dolgok. 
R: El tudom képzelni, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok céllal történtek, azok között, akik most bennünket hallgatnak, talán sokan vannak olyanok, akik azt érezhetik most, hogy soha nem fogadták be Istent a szívükbe, és lehet, hogy olyan módon vétkeztek, vagy olyan istenellenes életet éltek, hogy azt érzik, semmi esély nincs arra, hogy Isten valaha átölelje őket.
M: Jézus azt mondta nekem erről, hogy ő minden bűnöst szeret, utálja a bűnt, de szeret minden bűnöst, még a legmegátalkodottabb bűnöst is. Nem utasít el, ha kérsz tőle, mindenkit meghallgat, nem fog elítélni, hanem meg fog hallgatni. Nyisd meg a szívedet, ha azt akarod, hogy Jézus valóban meghallgasson, ha tényeg el vagy keresedve, imádkozz a Mennyei Atyához az Ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és kéred a Mennyei Atyát, hogy az ő Fiára való tekintettel hallgassa meg imádat, mert soha nem tud megtagadni valamit, amikor a Fiú nevében kéred.
R: Ez olyan, mint az Isten Irgalmasság imája: az Ő fájdalmas kínszenvedéséért, Mennyei Atya, felajánlom neked az testét és vérét.
M: Azt mondta nekem, hogy az üzenetek, amelyeket velem közöl az isteni irgalmasságának a megnyilvánulása,
az Isteni irgalmasság imája egy prófécia volt, nemcsak egy ima, azt jelentette, hogy ki fogja árasztani az irgalmasság sugarait az egész világra. Azt jelentette, hogy visszajön utoljára megmenteni bennünket.
R: Tehát lehetőségünk van, hogy megváltoztassuk életünket, a szívünket, családjainkat, hogy békét hozzunk ebbe a világba, és ezt mindenkinek magán kell elkezdeni, hogy egy lépést tegyen előre.
M: És ő megadja nekünk most a kegyelmet, hogy megtegyük ezt egy sokkal egyszerűbb módon.
R.: Amikor megkapja ezeket az üzeneteket, és tudom, hogy 25o-et kapott eddig a tavalytól kezdődően. Majdnem minden nap kapott üzenetet.
M:  Mindennap  kaptam,  és  van,  amikor  nem  mondhatom  el,  Jézus  oktatott  engem  az  első  naptól  kezdve.
Sokminden  van,  amit  meg  kell  tennem:  mindennap  el  kell  mennem  a  szentmisére  és  szentáldozáshoz járulnom, hetente háromszor, négyszer szentségimádáson kell részt vennem, megvan, hogy mennyi időt kell imában töltenem minden nap. Engedelmesnek kell lennem iránta, mert engedelmességem által lelkeket menthetek meg. 
R: Mondta, hogy az üzleti szférában dolgozik, még mindig dolgozik?
M: Igen.
R: Hogyan tud mindezeknek eleget tenni, mert gyakran az emberek azt mondják, hogy ”nincs időm imádkozni”.
M: Ez különös, nem?
R: Igen, de ha Istent első helyre tesszük az életünkben, mindenről gondoskodik, nem igaz?
M: Úgy van, bár bizonyos értelemben nagyon nehéz, mert két arcot visel az ember. De másrészt azt gondolom, hogy  jó,  ha  megvan  az  egyensúly,  nem  menekülhetünk  el  a  világból,  a  világban  kell  élnünk,  fontos  az emberekkel  kommunikálnunk,  fontosak  a  kapcsolatok.  Isten  nem  akarja,  hogy  mindenkit  ott  hagyjunk  és bezárkózzunk egy templomba, és egész napunkat ott töltsük. Jézus azt mondta nekem, hogy az is ima, amikor a saját szavainkkal szólunk hozzá a nap folyamán. Az is nagyon erőteljes.
R: Hát igen, mert amikor a barátainkkal találkozunk, beszélgetünk velük, és gondolom, Ő azt akarja, hogy a
barátai legyünk, ő a mi barátunk, ezért fontos, hogy beszélgessünk vele, és hogy időt szánjunk erre. 
M: Igen, Jézus a felebaráti szeretetről beszél, ami abban áll, hogy jóságosak legyünk mindenkihez, ne csaljunk
meg senkit, ne bánjunk rosszul senkivel, ne mondjunk rosszat másokról. Mélyen megsebzi Jézust, amikor látja, hogy  valaki  rosszul  bánik  az  embertársával.  Jézus  maga  annyira  gyengéd,  de  azért  mégis  van  benne  erő, határozottság.
R: Amikor ön a figyelmeztetésről beszél, ami be fog következni, és a szívében érzi, hogy nincs messze, tehát fel kell  készülnunk,  mert  ön  szerint  2011  a  megtisztulás  éve.  És  igazából,  Mária,  láttunk  földrengéseket, szökőárakat,  hurrikánokat,  és  sokmindent,  ami  elárasztott  bennünket,  nemcsak  itt  Amerikában,  hanem  az egész világon. Mit gondol, ezek a „szűlési fájdalmak”?
M: Igen, a szülési fájdalmak, már három és fél éve a megpróbáltatások időszakában vagyunk.
R: Igazán??? És mit gondol, mi fog történni, ez fokozódni fog?
M: Tudja, én nem hiszek az ijesztgetésben. Nem tudom, mi van a Jelenések könyvében, bár többen mondták
már nekem, igyekszem nem belemenni azokba a dolgokba, mert attól tartok, hogy befolyásolná az üzeneteket,
amelyeket  kapok.  De  amit  tényleg  mondani  szeretnék  az  az,  hogy  Isten  irgalmassága  határtalan,  ő megmenteni  akar  bennünket,  nem  akar  elpusztítani,  de  a  türelme  kezdett  elfogyni.  Ez  lehetőséget  ad  az embereknek, hogy megtérjenek, hogy imádkozzanak, mert az ima megkönnyítheti a megpróbáltatások erejét és hatását, ebben biztos vagyok. Nehéz időszak lesz az, de nem fog hosszasan tartani. 
R: Nem fog sokáig tartani, de mindenki tudni fogja, mi is történik.
M: Igen, mindenki..és ami azután fog történi az az, hogy két üstökös össze fog ütközni, amit tudományosan meg fognak nevezni, és tudományosan ki fognak vizsgálni. 
R: És az kereszt formájában fog megmutatkozni?
M: Nem, először meg fog jelenni a kereszt az égen.
R: Óóó, először a kereszt fog megjelenni, és az egy világító kereszt lesz, ragyogó kereszt?
M: Ezt igazából nem tudom, Jézus azt mondta, hogy ez az idő az elmélkedés, a reflektálás ideje kell hogy legyen,  amikor  önmagunkért,  barátainkért,  családjainkért  imádkozunk  és  kérjük  a  bűneink  megváltásának kegyelmét.  Ez  meg  fogja  könnyíteni  a  szenvedést,  amelyet  a  figyelmeztetés  alatt  el  fogunk  viselni.  A figyelmeztetés alatt az emberek nem fognak fizikailag szenvedni, de szenvedni fognak a bűneik miatt. Sajnos, sokan nem fogják tudni túlélni azt a sokkot, és szörnyet fognak halni az ijedségtől. Bár nincs amitől félni, ők nagyon fognak félni. Jézus azt akarja, hogy imádkozzunk ezekért a lelkekért, mert értük aggódik a legjobban.
R: Mondhatjuk azt, hogy ha Isten közelségében élünk, ha megteszünk minden tölünk telhetőt, hogy úgy éljünk,
ahogyan azt Jézus mondja nekünk, ha időt szánunk az imára, ha imádkozunk országunkért, a politikusokért, azokért, akik bármilyen gonoszság elősegítésén dolgoznak a világban, akkor nem kell félnünk, igaz?
M: Nemcsak, hogy nem kell félnünk, de az egy örömteles pillanat lesz. Jézus azt mondta, hogy hihetetlen lesz, szemtől szembe fogsz találkozni Jézussal, csak ti ketten, az egy hihetetlen találkozás lesz. Látni fogod őt, meg fog érinteni, csodálatos nap lesz az, egy örömteljes, csodálatos alkalom lesz a hívők számára. 
R: Izgalmas időben élünk, lehetőségünk van megváltoztatni az életünket, és Isten felé fordítani a szívünket.
M: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezekben az időkben élhetünk, mert – ahogy Jézus maga mondta – „az elmúlt  századok  során  élő  emberek  nem  kapták  meg  az  isteni  irgalmasságnak  ezt  az  ajándékát,  hanem meghaltak  bűneikben  anélkül,  hogy  megkapták  volna  ezt  a  csodálatos  ajándékot.  Nagyon  szerencsések vagytok, hogy ezekben az időkben élhettek.”
R: Tehát, még a legmegátalkodottabb szívnek is lehetősége van megváltozni?
M: Igen.
R: Mária, Neil atya vonalban van most és szeretne önnel beszélni, beszélne vele?
M: Természetesen..
R: Neil Atya, Isten hozta „Ahogy a Lélek Vezet” című műsorunkba.
Fr. Neil: Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam erre!
R: Az Isten Irgalmasságról nevezett Máriával beszélgetünk ebben a műsorban, lenne valami kérdése, amit fel
szeretne neki tenni?
Fr. Neil:  Igen.  Hello, Mária!  Öröm volt  önt  hallgatni.  Pap lévén,  arra gondoltam, vajon  meg tudná  osztani velünk, hogy nehéz volt-e találni egy olyan lelkivezetőt, aki kész volt önnel együttműködni, önt vezetni.
M: Az első dolog, amit tettem az volt, hogy papot kerestem. Első naptól kezdve lelkivezetőt kerestem. Találtam egyet, aki vonakodva egy másikhoz irányított, aki vonakodva egy harmadikhoz irányított, és így folytatódott az ötödikig. Az ötödik pap könnyekre fakadt és azt mondta, hogy nem tudja vállalni, mert nincs ereje hozzá. A következő pap az érsek tudomására hozta a dolgot, aki beleegyezett abba, hogy megvizsgálja az üzeneteket. Ez az idős érsek, eldöntötte, hogy egy olyan személy, mint én, nem kaphat üzeneteket Jézustól, nem vagyok egy tipikus vizionárius, és néhány hónapon belül elvetette az üzeneteket, mert talált egy ellentmondást az első üzenetben. Az első üzenetben Jézus használta a „kétségbeesés” szót, és ő azt mondta, hogy Jézus soha nem használná azt a szót, hogy kétségbeesés. Megkérdeztem ezt Jézustól, és ő azt válaszolta nekem, hogy az egy kifejezés, ami azt jelenti, hogy erős aggodalom. De a pap azt mondta, hogy nem tér vissza az üzenetekhez, amíg  a  nagy  figyelmeztetés  be  nem  következett,  akkor  majd  újra  indítjuk  a  kivizsgálást.  Most  van  egy lelkivezetőm, egy remek pap, akit bármikor kereshetek, mindig rendelkezésemre áll.
Fr. Neil: A 250 üzenet közül, amelyeket a kezdettől fogva kapott, ugye naponta kap üzeneteket, voltak olyanok, amelyek csak önnek szóltak, amelyeket nem osztott meg?
M: Igen, vannak olyen üzenetek, amelyeket nem hozok nyilvánosságra.
R: Vannak olyan üzenetek, amelyek a papokra vonatkoznak? Van olyan üzenet, amelyet esetleg megoszthat velünk ezek közül, olyan papok számára, akik most hallgatnak bennünket?
M:  Vannak  olyan  kifejezések,  amelyeket  Jézus  rájuk  vonatkozóan  használ,  amelyek  különlegesek:  szent szolgáknak nevezi őket. Jézus tudja, hogy nehéz idők állnak előttük, hogy a hitük olyan módon lesz próbára téve, amilyent soha el sem tudtak volna képzelni. 
R: Ez a sötétség birodalmának a papok ellen indított támadása előtt volt, a szexuális botrányok előtt.?
M: Ez már történik, nem lesz egy könnyű időszak, mert lesz egy olyan próbálkozás, hogy minden fajta vallást betiltsanak, nemcsak  a keresztény vallást, meg fogják kísérelni,  hogy megtiltság Isten  igéjének  a  nyilvános hirdetését.  De  erről  nem  mondhatok  többet,  mert  ezek  olyan  dolgok,  amelyeket  nem  hozhatok nyilvánosságra.  És  ez  az  a  kihívás,  amellyel  a  keresztények  szembesülni  fognak  mindenhol,  de  nemcsak keresztények, hanem a hinduk, a muzulmánok, a zsidók, mindegyik vallás, a vallást nem fogják megtűrni.
Fr. Neil: Ez akkor az egy világvallás felé halad, amelyről egyesek írnak?
M: Igen, úgy van!
M: Én Európában élek, és az európai elkotmány szerint nem lehet vallást tanítani az iskolában.
R: Európában nem lehet vallást tanítani az iskolában?
M: Nem.
R: Elképesztő ezt hallani.
M: Ó, nem, Írországban, ahol élek - nem félek bevallani, hogy itt élek – fizetni kell azért, hogy keresztény vallást tanítsanak a gyermeknek.
R: Az állami iskolákban.
M: Az állami iskolákban sok szülő tiltakozik az ellen, hogy vallást tanítsanak a gyermekének, bármilyen vallást.
R: Ha meggondoljuk, itt Amerikában is Istent mindenből elűzték. Az állami iskoláinkban a gyermekeknek többé nem szabad karácsonyi énekeket énekelniük.
M: Írországban eltávolították a szobrokat a templomból.
R. A szobrokat, a katolikus templomokból?
M: Igen, sok szobor eltűnt, sötét időszakban élünk.
R: Ki távolította el a szobrokat?
M: Nem tudom, de a papok, akik ott vannak, keményen dolgoznak, de lelki sötétség van Európában most. Politikailag nem korrekt Jézust, Isten emlegetni.
R: Írország egy vallásos ország volt.
M: Igen, Írország egy vallásos ország volt Európában, de attól tartok, hogy már nem az.
R: Amikor Jézus látja mindezt, nem csoda, hogy olyan szörnyű üzeneteket ad a megpróbáltatásra vontkozóan, és hogy az emberek minek néznek elébe.
M. Igen.
Fr. Neil: Ön gyakran van kitéve szellemi támadásoknak? Vannak sötét időszakai?
M: Vártam már ezt a kérdést. Hát persze, most, hogy több mindent megértek, persze, hogy érnek ilyen támadások.
R: Állandóan támadás alatt van? El tudom képzelni, hogy igen.
M. Igen, persze, csakhogy most képes vagyok ellenállni, most nagyon erős vagyok, sok oltalmat kapok. Ez nem jelenti azt, hogy most nem érnek ezek a támadások, hanem, most ellen tudok állni ezeknek, jobban, mint az elején, az elején elég borzasztó volt, de most erősebb vagyok.
R: Ön tudja, mikor van támadás alatt, a miatt a meghívás miatt, amelyet Istentől kapott, hogy megvalósítson? 
M: Most örülni tudok ezek miatt, régebben terrorizáltak, most a vicc kedvéért elmondom, hogy kb. két héttel ezelőtt  egy  kegyetlen  támadásban  volt  részem,  és  egyik  este  Jézusra  tekintettem,  ő  is  rám  nézett  és  én mondtam - félig nevetve- hogy miért történik mindez velem, miért vagyok mindig én a célpont, és akkor Jézus elkezdett nevetni, és én is nevettem.
R: Ez bizonyíték arra, hogy harcban vagyunk, igaz? Mária, Neil Bockline atya velünk van, és van még 3 percünk mielőtt  be  kell  fejeznünk  a  műsort.  Megadhatnánk  most  a  hallgatóknak  a  weboldal  címét,  ahol  az  összes üzenet rajta van?
M: Igen. thewarningsecondcoming.com
R: Buzdítok mindenkit önök közül, aki most hallgatják ezt a műsort, hogy menjenek rá erre a weboldalra és olvassák  el  azokat  az  üzeneteket,  mert  fontosak.  Atya,  két  percünk  van  még  hátra,  és  szeretném,  ha imádkoznánk most. Tudna egy különleges áldást mondani az Isteni Irgalomról elnevezett Mária felett. Amint szó volt már, viselnie kell a keresztjét, és nem könnyű mindaz, amivel szembetalálja magát. Sokan mondják, hogy én is szeretném látni a Szűzanyát, én is szeretnék a Mennyei Atyával beszélni, de ő most egy kifejezett küldetést kapott az életében, ami nem könnyű. És Mária nagyon örülök, hogy velünk volt ma.
M: Én is örültem neki, jóságosak voltak hozzám, köszönöm szépen! Tudom, hogy nehéz lehet, de köszönöm!
R: Szívesen! Neil atya, tudom, hogy ön egy különleges pap, ezért megkérem, hogy mondjon érte egy különleges áldást ma. Jó?
Fr. Neil: Persze. Uram Jézus, alázatosan kérlek, hogy továbbra is erősítsd és áraszd ki a szereteted, az irgalom, az ihlet, a bölcsesség, a kitartás kegyelmét Mária szolgálódra, akire egy nagyon nehéz küldetést bíztál. Továbbra is szeresd őt, vigasztald őt, hogy mindig tudatában legyen annak, hogy a te akaratodat cselekszi, és hogy te szeretetből szenvedtél értünk, és azáltal, hogy igent mond erre a küldetésre, legyen neki is ereje szenvedni veled együtt, és a kételkedés sötétsége ne ingassa meg a hitét, hogy a szentségekből áradó kegyelmek és a te szereteted által továbbra is megmaradjon ezen az ösvényen, és továbbra is nyitott legyen arra, hogy megossza ezeket az üzeneteket, hogy mindannyian megnyissuk a szívünket, a fülünket, és felmérjük, hogy az idő tényleg rövid, de nem kell félnünk, hanem újra vissza kell térnünk hozzád egész értelmünkkel, testünkkel, és lelkünkkel. És áldjon meg mindannyiunkat a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.
R: Köszönjük Mária, köszönjük atya, hogy velünk voltak, Isten áldja meg mindannyiukat.

2011. október 29., szombat

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2011. október 1. Itthon a kegyelem órájában (du.3-4 óra között) imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan olyan dolgoknak leszel tanúja, amilyenek még sohasem voltak a világban. Csodálatos jelenések és fényjelenségek az égen. És a nagy figyelmeztetés. Te akkor nagyon boldog leszel. Azért, mert mindig akaratomat keresed és teljesíted.”

2011. október 3. Itthon. Gyakran jut eszembe egy súlyos, halálos bűnben élő képmutató ember, aki kereszténynek mutatja magát, de az élete az ellenkezőjéről tanúskodik. Mivel nagyon undorodom a bűneitől, ezért imádkoztam, hogy ne gondoljak rá. Az Úr Jézus akkor ezt mondta: „”Valahányszor eszedbe jut, mondd el érte a fatimai fohászt! „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! Ámen.” Majd folytatta: „Azért akartam, hogy megismerd ezt az embert, hogy imádkozz érte, és ajánld fel a szenvedéseidet is érte, meg azért, hogy tanítsam általad. Meg fog térni. De nélküled elkárhozna.” Amióta mondom érte a fatimai fohászt, kevesebbszer jut az eszembe. Úgy gondolom, hogy az Úr azért hozta elém gyakran a gondolataimban, hogy imádkozzak érte. Íme, milyen hatalmas értéke van az imának, és az áldozatnak, ha azt Jézus kínszenvedéseinek örök érdemeivel ajánljuk fel a Szűzanya könnyei által. Lelkeket menthetünk meg az örök kárhozattól.

2011. október 3. Szentségimádáson a Szentlélek így imádkozott bennem: „Imádott Jézusom! Szeretlek, imádlak Téged mindenek fölött! Leborulva kérlek, add meg, amire oly nagyon-nagyon vágyom! Add, hogy színről színre, lepletlen lássam Arcodat! Add, hogy imádjalak Téged, én Uram, Istenem, hőn imádott egyetlen Mindenem! Már nagyon vágyom Hozzád! Te vagy az egyetlen, Aki csillapítod szomjamat. Szent Tested és Véred vétele betölti lelkemet. Csak Téged vágylak látni, hallani, imádni egy egész örökkévalóságon át! Kérlek, töltsd be vágyamat, amely elemészti lelkemet! Akkor, amikor Te akarod. Úgy, ahogy Te akarod. Minden vágyam az, hogy Veled legyek egyesülve egy egész örökkévalóságon át. Kérlek Jézusom, teljesítsd be ezt a hatalmas vágyat, amelyet Te adtál a szívembe! Hisz Te mondtad: „Atyám országában sok hely van. Atyám, azt akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek, ahol Én, és lássák dicsőségemet.” Imádott Istenem, Megváltóm, Hitvesem! Szomjazom Szent Színed látására! Teljesítsd be szívem hatalmas vágyát! Te, Aki Mindenható örök Megváltó Isten vagy, Te megteheted, és hiszem, hogy megteszed. Ámen.

Jézusom, imádott örömöm, békém, osztályrészem és örök napom! Légy áldva, üdvözölve és imádva! Te, Aki megszülettél értünk, felvetted az emberi testet azért, hogy feláldozd Magad értünk a keresztfán. Te, Aki miattunk Vérrel verítékeztél, hogy halálfélelmünket elvedd. Te, Akit bűneink miatt megostoroztak, gőgjeink miatt tövissel koronáztak. A mi bűneink súlya nyomta válladat, amikor a nehéz keresztet hordoztad, és miértünk haltál a keresztfán kínhalált. A félelmetes szegeket állhatatlanságunk és a bűneinkben való és megátalkodottságunk verte bele Szent Kezeidbe és Lábaidba. Szeretetlenségünk és gyűlöletünk döfte át lándzsával oldaladat. És Te megnyitott Szívedből két forrást fakasztottál nekünk: a Vért és a vizet. A vért, amely lemossa minden vétkünket, és a vizet, amely az irgalom fürdője. Drága Szent Véreddel megjelöltél minket, esendő bűnösöket, mint egykor a bárány vére az ajtófélfákat, hogy a pusztító angyal ne tudjon ártani a ház lakóinak. Most Szent Véred ragyog lelkünkön, hogy a Mennyei Atya Szent Véreden keresztül lásson minket, nyomorult bűnösöket, és irgalmazzon nekünk Teérted. A víz, az irgalom óceánja, amelyet kiárasztasz kivétel nélkül minden emberre. Rajtunk múlik, hogy merítünk-e belőle, és hogy mennyit. Egyetlen merítő eszköz van: a mi bizalmunk. Ha Rád hagyatkozva bízunk Benned, megtapasztaljuk csodáidat. A Te legnagyobb csodád a lelki halálból való feltámadás, a mi megtérésünk. Ezt kérem Tőled minden ember számára, ó imádott Üdvözítőm! A Te mind nagyobb dicsőségedre kérlek, irgalmazz nekünk, szegény bűnösöknek, és mentsd meg a lelkeket! Ámen.”

Levél egy kiválasztott léleknek:

2011. október 6. Szentmise, szentáldozás után Jézus: „Drága kislányom! Élj szüntelen készenlétben, és szeress mindenkit! Nagyon szeretlek, és hazaviszlek országomba. Maradj meg a keskeny úton, vagyis az önzetlen, tiszta szeretet útján, amely az örök hazába visz. Viseld türelemmel szenvedéseidet, és ajánld fel azért a személyért, akitől kaptad, az Én kínszenvedéseimmel és értetek kiontott Véremmel egyesítve Szűzanyád könnyei által. A türelemmel elviselt szenvedés gyémánt valuta a lelkek megmentésére. Így lásd módfelett nehéz sorsodat! Odaát ennek fogsz örülni a legjobban, mert rengeteg lélek lesz a gyümölcse. Megáldalak téged drága kislányom, és ezzel egyben megerősítelek a további szenvedésekre, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. október 7. Imában mondta az Úr Jézus általam egy szülőpárnak, akiknek egyetlen gyermekük súlyos, halálos bűnben él, és elhagyta őket. Az Úr a következőket kérte: Mondassanak a gyermekükért „Clementina” Szentmisét. Ez hat egymást követő napon bemutatott Szentmise. A hetedik napon a hálaadó Szentmisét mutatja be a pap. Szent Kelemen pápa hagyta jóvá. Az ő nevéről nevezték el.
Ezen kívül böjtöljenek 9 héten át szerdán és pénteken, kenyéren és vízen. Mondják el minden nap az öt tizedes fájdalmas, vagy a hétfájdalmú rózsafüzért. Minden nap a kegyelem órájában (du. 3 és 4 óra között) imádkozzák el érte az irgalmasság rózsafüzért. Minden nap mondják el a Szent Vér litániát, amelynek a válasza: üdvözíts minket. Ez a Hozsanna 66. oldalán található. Az Úr megígérte, hogy a gyermekük meg fog térni, és visszamegy hozzájuk.

2011. október 21. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Az időnagyon-nagyon rövid. Készülj a nagy figyelmeztetésre, amely már oly közel van, mint egy sóhaj. Már karnyújtásnyira van csupán. Tudod hogy készülj? Szeress mindenkit Énértem! Még ellenségeidet is. Velem együtt mondd: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Az idő oly rövid, mint egy sóhaj. Hamarosan megjön a nagy figyelmeztetés. A világ olyan lesz, mint egy felbolydult méhkas. Most a feje tetejére van állítva. Akkor pedig hirtelen a helyükre kerülnek az igazi értékek. Mindez a fejekben és a szívekben fog végbe menni. Most az érzékiség és a mammon az úr. Akkor pedig a valódi értékek lesznek a fontosak, amelyek az örök életre vezetnek. Az emberek gondolkodásmódja egy csapásra megváltozik Az érdek szemléletet felváltja az önzetlen tiszta szeretet. A halál kultúráját az élet tisztelete. Az életre úgy tekintenek majd, mint Isten ajándékára, és minden megfogant élet fölött szeretettel őrködik az egész család, és minden beteg, fogyatékos és idős ember érték lesz, mert Engem, a Megfeszítettet látnak majd bennük. Kislányom! Ha látnád azt a kort, ami ezután jön, vágynál benne élni, mert akkor csupa boldogság lesz az élet. A föld valóban paradicsommá változik, mert a szeretet teszi azzá. Minden ember szeretni fogja egymást, és ez lesz boldogságuk titka. Ez lesz a béke korszaka. De ez csak a megtért emberekre fog vonatkozni. A baj csak az, hogy a nagy figyelmeztetés ellenére sem fog mindenki megtérni. Lesznek megátalkodottak, és ők lesznek minden rossz okozói. Miattuk lesz megtisztítva a világ. Miattuk tör ki a keresztényüldözés.”

2011. október 23. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid. Ébredjetek, mert ha alva talál benneteket pusztítás angyala, örökre elvesztek. Ne a láthatókra fordítsátok a figyelmeteket, hanem a láthatatlanokra! A látható elmúlik, vagy ti eresztitek ki a kezetekből. A láthatatlan, az Isten és az Ő igéi viszont örök. Ezt mondtam az evangéliumban: „Ég és föld elmúlik, de az Én igéim soha el nem múlnak.” Mint ahogy az eső, amely lehull az égből, megtermékenyíti a földet, úgy Isten igéje is beteljesedik. Rajtatok múlik, hogy hagyjátok-e beteljesülni rátok vonatkozó örök tervemet, vagy kizárjátok magatokat az Én országomból, amely azoknak készült, akik követnek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, a szeretetben és az alázatban. Gyermekeim! Az evilági életet arra kaptátok, hogy örüljetek Isten ajándékainak, és adjatok érte hálát. Szeressétek Istent mindenek fölött, és Őbenne egymást. Ha így éltek, boldogok lesztek a földön, egymást is boldoggá teszitek, és elnyeritek az örök életet. De ha gyűlöletben, önzésben, és Isten káromlásában, hitetlenül éltek, akkor boldogtalanok lesztek már itt a földön is, megkeserítitek mások életét, és az örök kárhozatra juttok. Ne higgyetek a sátánnak, aki azt súgja: „Szerezd meg! Ez neked jár.” Nem leszel boldog sem a lopott pénzzel, sem a felebarátod feleségével vagy férjével. Tudod, mi boldogít? Az önzetlen, tiszta szeretet. Isten, Aki az embert megteremtette, jól tudja, hogy mire teremtette. Egyedül Ő tudja, hogy mit kódolt bele. Megmondom nektek: a szeretetet. Minden ember arra vágyik, hogy szeretetet kapjon, és adjon. Önzetlenül és tisztán. Mivel ezt Isten nélkül képtelenek vagytok megtenni, ezért Isten, Aki maga a szeretet, azt parancsolja az embernek, hogy első helyen Őt szeresse teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből és minden erejéből. És Őbenne a felebarátot úgy, ahogy Én, a Krisztus szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Ez a legnagyobb szeretet. Ez a tökéletes boldogság a földön, és erre kapjátok az örök életet. Váltsátok tettekre szavaimat, amely az örök boldogságra vezet benneteket. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. október 23. Szentségimádáson Jézus: „Csak az alázatos és bizalommal teli lelkek által tudok sok lelket menteni, akik átadják az életüket Nekem, Megváltójuknak, és így bekapcsolódnak megváltásom hatalmas művébe. Az ilyen lelkeket megjutalmazom keresztemmel. Odaát a türelemmel és alázattal elviselt szenvedéseknek és áldozatoknak, amelyeket kínszenvedéseimmel egyesítve fogadtok el, fogtok örülni a legjobban, mert ezáltal mentem meg a legtöbb lelket. Gyermekeim! Hívlak benneteket a keresztútra. Tagadjátok meg minden szenvedélyeteket! Engedjétek, hogy keresztemre szegezzelek benneteket! Teljesen haljatok meg minden bűnnek, a világ minden csábításának, és akkor feltámasztom lelketeket az örök boldogságra. Mert itt a földön hordozzátok magatokban az örök élet, vagy az örök halál csíráját, aszerint, hogy ti magatok melyiket választjátok. Vigyázzatok, mert a sátán nagyon okos, ravasz, és mindig hazudik. Jó színben tünteti fel a rosszat, és rossz színben a jót. Vigyázzatok! Legyetek éberek! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Olvassátok az Evangéliumot, és váltsátok tettekre tanításomat! Az Én Igém örök élet mindazok számára, akik megvalósítják. De vádolni fogja az ítéletkor mindazokat, akik megvetették, és valóra nem váltották. Gyermekeim! Az idő rövid. Addig olvassátok a Szentírást, és addig járuljatok a szentségekhez, amíg még tehetitek! Hamarosan feldúlják templomaimat, kidobnak Engem az Oltáriszentségben. Nem mutatnak be többé Szentmisét, és nem fogtok tudni Szentáldozáshoz járulni. Kidobják a gyóntató székeket, mint valami elavult bútordarabot. Nem lesz gyóntatás. Azt mondják majd, hogy elég a közös gyónás, amit a szentmise elején mondotok. Készüljetek! Én mindent előre megmondtam nektek. Már csak nagyon rövid időtök van arra, hogy járuljatok a szentségekhez. Ne mondjátok, hogy nem érek rá. Mindenki arra szakít magának időt, amit fontosnak tart. Ugye a testeteket megmossátok, mert nem akartok büdösen bemenni a munkahelyre? A lelketeket miért nem tisztítjátok meg a bűnbánat szentségében? Engem miért nem tiszteltek annyira, mint embertársaitokat? Nekem, a második Isteni Személynek undorító, bűzlő hulla lelketekbe kell betérnem a Szentáldozásban, ahol a sátán az úr. Fel nem tudjátok fogni, mennyire nagyon szenvedek az ilyen lelkekben! Én mennyi ilyen lélek jön ki áldozni! Némelyek évek óta nem gyóntak, és úgy mernek közeledni Hozzám, a szentek Szentjéhez, a végtelenül tiszta, Szent Istenhez! Gyermekeim! Ne tegyétek ezt Velem! Minden egyes ilyen Szentáldozásban keresztre feszítetek Engem a lelketekben, mert mihelyst kimentek a templomból, újra ott folytatjátok bűnös életeteket, ahol egy órával azelőtt abba hagytátok. Ilyen bűnök a megszólás, megítélés, a paráznaság és a szeretet elleni bűn, amit nem is tartotok bűnnek. Számotokra természetes, hogy nem bocsáttok meg egymásnak,  az ellenséget gyűlölitek, és egyfolytában mások hibáiról beszéltek. Én nem erre adtam példát, és nem ezt tanítottam nektek. Ismerjetek meg Engem! Olvassátok a Szentírást, főleg az Evangéliumot! Váltsátok tettekre tanításomat! Járuljatok gyakran a szentségekhez! Aki tud, az hetente egyszer, de legalább havonta egyszer gyónjon! Nemcsak a súlyos bűnöket kell meggyónni, hanem mindazt, amivel a lelkiismeret vádol. Lehetőleg naponta, de minimum hetente, minden vasárnap vegyetek részt a szentmisén, és áldozzatok! Nem tudjátok felfogni milyen kegyelem és védőpajzs a sátán ellen! Ugye, ha háborúba indulnátok, felfegyverkeznétek, mert üres kézzel félnétek kiállni az ellenséggel szemben? Igazatok van. De most, amikor tombol a sátán, félrevezet, és csapdákat állít, milyen fegyverrel védekeztek ellene? Nincs más, mint a szentségek, mert Én Magam vagyok bennetek a védőpajzs, de csak akkor, ha tiszta lélekkel vesztek magatokhoz. Az Én tanításom a bölcsesség, hogy túljárjatok az eszén. Ha az Én tanításomat követitek, és Engem hordoztok a szívetekben, tehetetlen lesz veletek szemben. Én pedig örök boldogsággal jutalmazlak meg benneteket a mennyben. Igyekezzetek! Váltsátok tettekre figyelmeztetésemet mielőbb, mert az idő már nagyon rövid! Jön a nagy figyelmeztetés, amit sokan nem fognak túlélni. Mindazok, akik a széles úton menetelnek a kárhozat felé, megrémülnek bűnös életüket látva, és szó szerint belehalnak a fájdalomba. Én ugyanis mindenkinek megmutatom, hogy végtelen szeretetemben milyen boldog, szép életet szántam neki, és mire teremtettem – az örök életre. De ő szabad akaratával tönkre tette, meghiúsította magában örök tervemet, és ezzel elvágta magát a kegyelemtől, és az örök kárhozatba juttatja magát. Ezért sürgetlek benneteket drága gyermekeim a megtérésre, amíg még nem késő. A világ ma sajnos sokkal bűnösebb, mint a történelem során bármikor. Nem nézhetem tovább az ártatlanok megrontását, a magzatok tömeges mészárlását, a szegények és a kiszolgáltatottak kizsákmányolását, akiket addig gyötörtök, míg az öngyilkosságba taszítotok. Ha tovább tűrném ezt az állapotot, akkor még az életszentségben élők is elkárhoznának. Készüljetek, mert ez a mostani világ az utolsó óráit éli! Nagy természeti katasztrófák és egy világháború közeledik. Sok lesz a halott. De ezután egy új, szebb világ fog életre kelni, amelyben a szeretet és a béke fog uralkodni. De ezt csak kevesen érik meg. Készüljetek a számadásra! Mindenkit tettei szerint ítélek meg. Úgy lesz, ahogy az Evangéliumban olvashatjátok. A jók bemennek az örök boldogságra, a rosszak pedig letaszíttatnak a pokolba, az örök tűzre, ahol sírás lesz és fogak csikorgatása örökkön örökké. Most még választhattok. A döntés a kezetekben van. Térjetek meg! Országom nyitva áll, de csak az igazak előtt. Atyám országában sok hely van, de oda csak azok mehetnek be, akik Őt szeretik. Megáldalak benneteket drága gyermekeim arra, hogy mielőbb, gyorsan térjetek meg, mert az idő nagyon, nagyon rövid, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Lk.4,21. „…beteljesedett az írás…”  Jézus: „Beteljesül mindaz, amit leírattam veled.”


2011. október 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ez, ami most van, az Én nagy kegyelem kiáradásom. Szomjazom, elepedek a lelkekért! Kérlek, imádkozz, hogy a süketek hagyják, hogy megnyissam fülüket, és meghallják szavam, és megtérjenek az Atyai házba. Az Én házam az imádság háza, a lelki táplálék otthona, mert Én minden megtisztult lélekbe vágyom bemenni. Minden lelket el akarok vezetni az örök hajlékba. De sajnos az emberek manapság nagyon eltávolodtak Tőlem. Istenük a has, és azzal dicsekszenek, amit szégyellni kellene. Jaj nekik, mert ha test szerint vetnek, aszerint is aratnak. Ti azonban, akik lelkiek vagytok, lelki kincseket fogtok aratni, amely az örök boldogság számotokra. Inkább vágyom meghalni még egyszer a keresztfán, minthogy egyetlen lélek is elvesszen. De Nekem tiszteletben kell tartanom a szabad akaratot. Az ember maga választja meg örök sorsát. Ha földi életében Engem, a Megváltót választ, Engem szolgál és imád, akkor örök élete van. Ha viszont megvet Engem és tanításomat, és a bűnt, a sátánt követi, akkor mindörökre elvész. Örök sorsa a halál, a megsemmisülés, a kínok kínja, az örök, olthatatlan tűz. Örökre mardosni fogja a lelkiismerete, amiért visszautasította kegyelmemet. Gyűlöl mindenkit, a legfőképpen magát, de ezen már nem tud változtatni. Sorsa mindörökre eldőlt. Ó, ha tudnátok, mily sokan kárhoznak el! Pedig kegyelmemet nekik is felkínálom. De ha sorozatosan visszautasítják, és nem erőltetem Magamat rájuk. Hívogatom őket a Szentmisére, a gyóntatószékbe a lelkiismeret szava által. Ilyenkor mindig találnak egy kibúvót: most más dolgom van. Aztán azzal nyugtatgatják magukat, hogy majd máskor. Van még idő. De ha hirtelen éri őket a halál, nincs több esélyük. Az életnek vége, és vele együtt a jóra vivő lehetőségeknek is. Szembesülnek egész elrontott életükkel, minden mulasztásukkal, visszautasított maghívásaimmal. Meglátnak Engem, Akiben nem hittek. Akkor rádöbbennek, hogy becsapta őket a sátán. De már késő, mert a halál után nincs többé változtatás. Mint ahogy a test megmerevedik, és nem képes többé egyetlen mozdulatra sem, úgy a lélek is mindörökre olyan marad, amilyen a halál pillanatában volt.

Gyermekeim! Ma még hívlak benneteket. Ne utasítsátok vissza kegyelmemet! Kövessétek hívásomat! Tegyetek eleget kérésemnek! Térjetek vissza Hozzám! Gyónjatok meg! Járuljatok Szentáldozáshoz, és akkor a sátánnak nem lesz többé semmi hatalma fölöttetek. Higgyétek el, hogy a megtérés és a szentségekhez való járulás életetek legfontosabb cselekedete, mert örök sorsotok múlik rajta! Mennyit tanultok, hogy megalapozzátok földi életeteket. Mennyit dolgoztok, hogy több anyagi haszonhoz jussatok. Csak az nem jut eszetekbe, hogy egyszer meg fogtok halni, és örök sorsotokat ti magatok választjátok meg itt a földön. Ha hallgatnátok a lelkiismeretetek szavára, kérnétek a Szentlélek bölcsességét. Elolvasnátok a Szentírást, hogy megismerjetek, és szeressetek Engem, és Énbennem minden embert. Higgyétek el, hogy odaát a túlvilágon nincsenek címek, rangok, gazdagság. Ott egyforma a szegény és a gazdag, a szolga és az úr. Csak egy szempont létezik: megéltétek-e a szeretetet, vagy nem. Ha igen, akkor mindörökre boldogok lesztek. Ha nem, akkor örökre elvesztetek. Csak két végállomás van: mennyország és pokol. Igyekezzetek elnyerni a mennyet! Ne mondjátok: én túl bűnös vagyok, az én bűneimre nincs bocsánat. Ezt a sátán mondja. Én a bűnösök megmentéséért jöttem. Én mindenkit üdvözíteni akarok. Egyedül rajtatok múlik, hogy igent mondotok-e meghívásomra, és átadjátok-e az életeteket Nekem. Várom válaszotokat. Itt állok most is előttetek, és zörgetek szívetek ajtaján. Mondjátok Velem együtt: Jézusom, kinyitom Előtted szívem ajtaját. Kérlek, lépj be rajta! Átadom Neked az életemet. Kérlek, formálj engem Magadhoz hasonlóvá! Alakíts engem hű képmásoddá! Taníts meg engem szeretni Téged, az Atyát és a Szentlelket teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből, és Benned szeretni minden embert úgy, ahogy Te szerettél engem, hogy áldozattá lettél értem. Ó Jézusom kérlek, formálj engem szentté, hogy Te légy életem egyedüli értelme, és szemétnek tartsak kívüled mindent. Megvessem a világot, és annak minden csábítását, és megnyerjelek Téged, Aki örök életem vagy. Ámen.
Ha szívből elimádkozzátok ezt az imát, Én leszek a szívetek Királya. Boldoggá teszem a életeteket, és karjaimban foglak hazavinni benneteket Atyám házába. Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta

2011. október 28. péntek, 23:30
Drága szeretett leányom, Egyházam hűsége Irántam, szeretett Megváltója iránt, rövidesen a végsőkig próbára lesz téve. Egyházam elaludt és szendergésében nem készül fel az Antikrisztus érkezésére. Ő és csatlósai befészkelték magukat Atyám Egyházába és minden hasadékában jelen vannak az egész világon.
A katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja és ő addig nem fog megállni, ameddig Egyházam vezetőinek legalább a felét el nem térítette ezen a földön. Olyan felkészületlenek a bíborosaim, püspökeim és papjaim, hogy nem képesek felismerni azokat a kifinomult változásokat, melyek a saját köreikben észlelhetők. Már nem tart sokáig, míg Egyházamon belül a megosztottság valóban nyilvánvaló lesz.
Ez nem más, mint az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta. Szegény, szeretett szolgáim! Sokan közülük csak ártatlan gyalogosok (sakk), akik ki vannak szolgáltatva azoknak a sötét erőknek, kik óvatosságból nem fedik fel kilétüket.
Arra kérem valamennyi szolgálómat, hogy hathatósan imádkozzanak annak érdekében, hogy majd ellen tudjanak állni annak az utálatnak, mely már bekövetkezőben van. A következőképpen kell, hogy imádkozzanak:
„Ó, szeretett Jézusom, védelmedért esedezem és irgalmadat kérem, hogy védelmed által testvéreim, Egyházadon belül, ne essenek az Antikrisztus áldozatává. Kegyelmezz nekem és oltalmazz engem erőd felfegyverzése által, hogy kiállhassak a gonosz tettek ellen, melyeket valószínűleg a Te szent Neved alatt követnek majd el. Irgalmadért könyörgöm és megígérem Neked, hogy Szent Nevedhez minden időben hű maradok.”
Lépjetek fel, szent szolgáim, ezzel a gonoszsággal és a szörnyeteggel szemben, kinek szájából ilyen mocsokságok és hazugságok fognak kipattanni.
Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják testemet és véremet. Ha majd megváltoztatják a Szavakat, melyekkel tagadni fogják Testem valós jelenlétét a szent Eucharisztiában, akkor Isteni Ígéretemet meg kell védenetek: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete lesz.
Legyetek bátrak, szent szolgáim. Imádkozzatok azért az erőért, melyre szükségetek lesz, mivel hitetetek és engedelmességetek a végsőkig próbára lesz téve.
Szeretlek és megvédelek benneteket minden időben. Közületek csak a szelíd szívűek és alázatos lelkűek fognak szent védelmemben részesülni.
Imádkozzatok minden felszentelt szolgámért az egész világon, hogy ne utasítsák vissza az igazság világosságát, a sötétség szellemének javára, mely Egyházamon belül megjelenni készül.

A ti Megváltótok és Védelmezőtök
Jézus Krisztus

2011. október 28., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Ti, Gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek

 

2011. október 27. csütörtök, 15.30
Drága szeretett leányom, nem véletlenül nő azoknak a megpróbáltatásoknak a száma, melyeken most Értem mész keresztül. Miközben a sátán továbbra is kínoz téged, csak azokra a lelkekre gondolj,  melyeket éppen ezen szenvedésed által mentesz meg. Próbálj túl tenni ezeken a nehézségeken és egyedül csak Rám gondolj. Imádkozz szeretett Édesanyámhoz védelméért, és olyan gyakran imádkozd a Szent Rózsafüzért, amilyen gyakran csak tudod.
Fontos, hogy minden követőm védelmet kérjen a Csaló ellen, aki csak arra vár, hogy megragadjon minden alkalmat, hogy elmétekben kétséget okozhasson.
Ő és démonai mindenhol jelen vannak. Ők minden lehetséges taktikát be fognak vetni, hogy káoszt okozhassanak életetekben. Tudnotok kell, ha ez megtörténik, akkor benneteket az Én tanításom érintett meg és hogy most a Keresztemet hordozzátok.
Sohase féljetek gyermekeim, mert ebből a vadonból ti mindannyian képesek vagytok felemelkedni az által az erő által, melyet egyenként mindannyiatoknak, az egész hadseregemnek adok. Ti győzni fogtok a gonosz és gonoszsága fölött. Minél többet imádkoztok egységben, annál nagyobb lesz az erődítmény. Egyetlen egy közvetlenül Nekem dolgozó gyermekemet sem érintheti meg a gonosz.
Ti, gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek, habár ezt nehéz lesz megértenetek.
Ne törődjetek az ilyen gúnyolódásokkal. Fordítsatok hátat ezeknek. Ne reagáljatok. Maradjatok csendben. Imádkozzatok a szükséges erőért. Én veletek vagyok.

A ti szeretett Jézus Krisztusotok
Biztonsági okokból a hegymászók összekötik magukat egymással, amikor hegyet másznak. Ily módon, ha valamelyikük megcsúszik és leesik, nem zuhan a mélybe, mert a többiek tartják mindaddig, amíg újból talajt nem ér a lába. A gyülekezetnek ehhez kellene hasonlítania. Amikor egyik tagja elesik, a többeknek kellene fenntartaniuk, amíg újból lábra tud állni. Minket a Szentlélek kapcsolt össze.

2011. október 27., csütörtök

Akarod tudni hova vándorolt a líbiai arany, hamarosan meglátod Jeruzsálemben, de akkor már baj lesz....

Ahogy a Hold éjjel felveszi magába a Nap fényét, úgy kell az egyháznak a világ éjjelében magába szívnia és tovább árasztania Krisztus világosságát. A Hold azonban erre csak úgy képes, ha az idő ritmusának engedve újra meghal, a telihold állapotából belefogyatkozik a sötétségbe, hogy azután megújulva ismét sugárzásra képesen fejtse ki hatását a világban. Ugyanígy kell az egyháznak is újra meg újra elfogyatkoznia és mindenkori történeti formáját elveszítve meghalnia, hogy a maga idejében nagy erővel legyen képes Krisztus világosságát a világba árasztani.
Klaus Douglass, P51

Az olyan egyház, amely nem áll a kor színvonalán, eltávolodik a Bibliától is. Ugyanis a Bibliához való közelséget nem lehet konzerválni. Azért mindig újra meg kell küzdeni. Hiszen magában a Szentírásban is mindig új formát ölt az Isten szeretetéről szóló üzenet.
Klaus Douglass, P66

Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal által támogatott új közvilágítás

Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal (DHS) által támogatott új közvilágítási projekt kivitelezője levette a szofisztikált, megfigyelésre és lehallgatásra is alkalmas új utcai lámpákat népszerűsítő propagandafilmjét a YouTube-ról, miután a programot leleplező cikk a Drudge Report weboldalán megjelent.
Először csak a hozzászólásokat kapcsolták ki, majd az Illuminating Concepts, a lámpák gyártója, magát a videót is levette a YouTube-ról, feltételezzük, hogy a negatív publicitás elkerülése érdekében, mivel egyre több embert kezdett aggasztani az új lámpáknak „nemzetbiztonsági célokra történő felhasználása”. Ezt a cég állítja, nem mi.
Az a tény, hogy a cég ilyen komoly népszerűsítő anyagot állított össze a lámpákról, valamint, hogy azokat állami támogatással már elkezdték felszerelni a Michigan államban található Farmington Hills városában, továbbá, hogy a cég megpróbálta megakadályozni, hogy az emberek értesüljenek az új lámpáknak a nemzetbiztonság számára tervezett funkcióiról, magáért beszél.
Ha ezek a lámpák valóban olyan csodálatosak, miért kellett törölni a népszerűsítő reklámot?
Ezzel a lépéssel inkább fokozzák az emberek kíváncsiságát és gyanúját az ’Intellistreets’ bevezetése mögött rejlő valódi okok iránt.
Az Intellistreets projekt a nemzetbiztonsági támogatással egész Amerikát behálózó térfigyelő kameráknál is ijesztőbb koncepció. A mondás, hogy a „falnak is füle van” lassan tényleg igaz lesz. A rendszer nemcsak videó megfigyelésre alkalmas, de hangérzékelőkkel és hangszórókkal is rendelkezik, amit a hatóságok a „polgári tudatosság növelésére” használhatnak. Valahogy úgy, ahogy a Janet Napolitano nevével fémjelzett kampányban, ami arra buzdítja az amerikaiakat, hogy jelentsenek egymásról.
A Különvélemény című filmben látott célzott üzenetekhez, reklámokhoz és kormánypropagandához hasonlóan az új lámpák szépen beleillenek a kormány rendőrállami terveibe, amelynek része egy új Riadórendszer bevezetése is, aminek keretében a kormány kötelező figyelmeztető üzeneteket küld majd az állampolgárok mobiltelefonjára.
Az Intellistreets reklám másolata egyelőre még megtekinthető a YouTube-on illetve a cég honlapján.
Forrás: Infowars.com

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Hamis Próféták megpróbálják elvonni a figyelmet Szent Szavamról (Üzenetemről)

2011. október 26. szerda, 15.30
Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd meg Gyermekeimnek, hogy óvakodjanak a hamis látnokoktól, akik az Én nevemben beszélnek, de akik olyan szavakat (üzeneteket) terjesztenek, melyek nem az Én ajkamról származnak.
Sokan ezek közül az önjelölt látnokok közül, akik úgy lépnek nyilvánosságra, mint katolikusok, az ehhez, valamint más keresztény elméletekhez kapcsolódó minden manírossággal (modorossággal) együtt, de valójában ők a New Age követői.
A New Age követők most beszivárognak a világba, hogy meggyőzzék Gyermekeimet arról, hogy ők (a New Age követői) az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésének küldöttei. Szavaik látszatra igaznak fognak tűnni. A nyelvezet, amit használni fognak, kifinomult lesz, szeretetteljes, jól átgondolt, de hazugságot fog rejteni.
Ez a hamis próféták felemelkedésének időszaka, és sok Gyermekemnek nehéz lesz megkülönböztetnie az igazságot a képzelgéstől.
Leányom, téged most célba vesznek ezek a látnokok, akik azt tűzték ki, hogy az Én Szent Szavamról (Üzenetemről) elvonják a figyelmet. Ne engedd, hogy ez megtörténjen, vagy Gyermekeimet elnyeli a sötétség, melyből nehezen tudnak majd kiszabadulni.
Ne feledd, ezek a hamis próféták szintén az Én szeretett gyermekeim, ezért kérlek, imádkozz értük. Sajnos ők meg vannak tévesztve, hogy egy képzeletbeli hierarchiában és egy nem létező univerzumban higgyenek.
Légy óvatos azokkal szemben, akik a felemelkedett mesterekre hivatkoznak, vagy akik a világosság egy olyan új korszakáról beszélnek, amelyben Istenre, az Atyára csak, mint egy másik aspektusra tekintenek. Ezek a lelkek nem Tőlem kapják az irányítást.  Ők azt a hitet támogatják, melyet a csaló plántált beléjük. Sok esetben ezek a megtévesztett lelkek elhiszik, hogy isteni üzeneteket kapnak. Így munkálkodik a sátán. Az ő lágy, megnyugtató szavai egy erős, rideg, de meggyőző szóáradatot fognak eredményezni. Ők nem a Magasságos Istentől valók.
Amint azt korábban mondtam neked, Én egyszerűen szólok a világhoz. Én nem használok egy színes nyelvezetet egy hideg felsőbbrendű hang képében.  Igyekszem, hogy ne tápláljak félelmet a szívetekbe. Egyszerűen csak próbállak benneteket az igazsághoz és felebarátaitok szeretetének fontosságához elvezetni.
Milyen nehéz nektek, gyermekek, ezekben a zavaros időkben.
Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne váljatok áldozataivá egy sor hazugságnak, melyeket a hamis próféták fognak terjeszteni. Ha üzeneteik kitaláltnak tűnnek, nehezen érthetőek és félelmet keltenek a szívetekben, akkor nem Tőlem valók.
Gyermekek, egyedül csak Rám összpontosítsatok. Sok mindent kell elmondanom nektek. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy akár egyetlen percre is kizökkenjetek, mert ez meg fog akadályozni benneteket azon lelkek megmentésében, akiknek oly nagy szükségük van imáitokra.
A ti Jézusotok

Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket2011. október 26. szerda, 22.00
Szeretett leányom, nem szabad bosszankodnod az állandó támadások miatt, melyek az Én üzeneteimet érik a hamis próféták által.
Mostanra már tudnod kell, hogy mikor Én a kiválasztott hírnökökhöz szólok, akkor ők mindig a gyűlölet célpontjai lesznek. Mikor támadások érnek téged, ne feledd, hogy Engem is támadnak. Az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) ízekre szedik, analizálják, megkérdőjelezik, kritizálják, és nem tartják méltónak, hogy az Én ajkamról fakadjon.
Oh, milyen keveset tudnak az Én gyermekeim.  A félelem és a gyanakvás vakká teszi őket az igazsággal szemben. Meg fogtok lepődni, hogy milyen könnyedén utasítják el az Én szavamat (üzenetemet) a hamis üzenetekkel szemben.
Mivel a Nagyfigyelmeztetés csaknem elérkezett a világba, az igazság végre ismert lesz valamennyi követőm számára.  Ebben a szakaszban ők be fogják fogadni az Én szavamat (üzenetemet), hogy szegény lelküket megszenteljék. Milyen örömmel fogom őket fogadni, és Magamhoz közel vonom őket, miközben könnyeik egybeolvadnak az Enyéimmel szeretetben és egységben. A Nagyfigyelmeztetés előtt továbbra is kételkedni fognak Bennem, de miután Elém járulnak, nem fognak megtagadni (visszautasítani) Engem. Mert ha egyszer Elém járulnak és meglátják azt a szeretetet, melyet Én irántuk érzek, nem akarnak majd egyetlen pillanatra sem elhagyni Engem, olyan mély lesz a mi egyesülésünk.
Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket.
A ti Jézusotok

2011. október 26., szerda

Kiengesztelődési találkozó 2011.10.21-22 hanganyaga

A 2011. Október 25-i adás utolsó negyedében láthatjuk a találkozóról való beszámolót.


Ez a fénykép a kiengesztelődési találkozón készült.


Fenykep 
http://engeszteles.bocsajozsef.hu/archiv-hang/kiengtalalkozo-20111021-22-hanganyaga

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Isten, az Atya: Vissza kell utasítanotok a sötétséget és át kell ölelnetek a világosságot…

2011. október 25. kedd, 15:30
Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy Én átölelem karjaimmal minden gyermekemet. Minden jóra fog fordulni. Most minden Szent Kezeimben kell, hogy maradjon, amint azt (annak idején) elrendeltem.
Utasításomra, Fiam még egyszer a világba megy, hogy megmentse az embereket a bűn pusztításaitól. Ez, dédelgetett gyermekeim, Igazságosságom Isteni cselekedete számotokra, mert így tudom csak visszaállítani földi Királyságomat.
A félelem nem Tőlem származik. A félelem a sötétségből ered. Ha féltek Tőlem, akkor tudnotok kell, hogy a sötétség az, mely betakarja lelketeket, nem az Én Isteni nagyságom.

Ahhoz, hogy részesei lehessetek Királyságomnak, vissza kell utasítanotok a sötétséget és a világosságot kell átölelnetek. Ugyanezt a világosságot (fényt) fogja most Fiam nektek ajándékozni, az Isteni Irgalmasság cselekedete által.
Gyermekeim, szeretetem oly nagy mindannyiatok iránt, hogy minden erőmet arra fogom felhasználni, hogy a lelkeket mindenütt megválthassam. Igazságosságom keze azokra a lelkekre fog lesújtani, akik visszautasítanak Engem, de előbb, minden Tőlem telhetőt megteszek ahhoz, hogy egyesíthessem valamennyi gyermekemet.
Nagy Dicsőségem Királysága hamarosan ki lesz nyilatkoztatva a világ számára. Közületek gyermekeim, egyetlen egy sem akarja majd visszautasítani Dicsőséges Királyságomat, mely a Béke új Korszakában fog a földön uralkodni.
Imádkozzatok azokért, akinek nehezükre esik átölelniük az igazságot.
Isten, a Mindenható Atya

2011. október 25., kedd

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. október 25.

“Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


2011. október 25.
"Drága gyermekek!
Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt.
Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét,
hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével.
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 
Drága testvéreim, tisztelt Mária Látogatásának ima családja!
Próbáljunk meg egyszerű módon eljutni az anya szavainak mélységébe
és az ő gondolatai által szeretete mélységébe.
Az üzenet a megszokott szavakkal kezdődik - Drága gyermekek!
Ám a folytatás nem általános.
Anyai szemeivel tekint ránk, amelyek előtt nem lehet elbújni, álcázni szíveinket és bensőnket. Make-up –pal és külsőnkkel nem tudunk elrejtőzni az Anya szemei előtt,
aki szeret minket.
Azért nem, mert az ő  Szíve a mi szíveinkbe lát, s nem talál benne örömet.
Szent Ferenc azt mondta: „Az ember örömre teremtetett, és az öröm az ember számára.”
Igen, örömre voltunk teremtve, és ez az öröm Istenemben van.
Milyen könnyen képes az ember hibát elkövetni!
Gyakran azt gondolja, hogy az öröm az, ha azt teszi, amit akar.
Akkor örömteljes, amikor akarata szerint cselekszik. Vagyis, amikor tudatosan választja meg az utat, a programot, a cselekedetet, amely boldoggá teszi őt.
Utunk és a választásunk kell, hogy mindig szinkronban legyen lelkiismeretünkkel,
és Isten akaratával.
Az ember csak akkor boldog, ha megelégedett és békés szívében és lelkiismeretében.
Ezért az az ember, aki tetteiben következetes, meg kell tanulnia szenvedni.
Aki nem ismeri a szenvedést, nem ismerheti az örömöt sem.
A boldogság –  megszerezhető és megőrizhető a szívben, mint Isten legnagyobb ajándéka.
Minden bűn támadás vagy sérülés a boldogság ellen.
Főleg a gyűlölet, az irigység, az önzés, a gőg, az erkölcstelenség minden formája.
A bölcs Blaise Pascal azt mondta:
hogy egy csepp szeretet és öröm több mint a bölcsesség legnagyobb óceánja.
Ezzel azt akarta mondani, hogy örömünk alapja nem a mi értelmünkben van,
hanem az elégedett szívben, és a nyugodt lelkiismeretben.
A Szűzanya nem lát örömet szívünkben.
Ki lehetne, kinek kellene lennie tőlünk nagyobb örömteljességben és megelégedettségben?
Ha megfigyeljük a zarándokok tömegét Medjugorje –ban, akkor öröm tölt el minket,
mert ez az Egyház, amely az Isten felé vezető úton van. 
A zarándok Egyház, amely leakarja vetni a bűnös, s boldogtalan ember ruházatát
és magára akarja ölteni a hívő ember boldog, és örömteljes ruházatát.
Mindenki, aki csodálattal és hálával nem néz a hívő emberre,
a zarándokra aki térdel, aki gyón, nem lehet örömteljes.
A könnyelmű ember, vagy a plébánia lakosa, Medjugorjé- ban nem lehet boldog.
A zarándokok számunkra kiimádkozott ajándék:
amely által árad felénk az öröm, a béke, az áldás és a hit.
Ezért meg kell saját magunkat kérdeznünk, - hogyan nézek én a zarándokokra?
A bátor zarándokokra, akik hónapokon, heteken át egész napokat, lépésről lépésre, imát imával követve járnak Medjugorje útján.
Miként látják a mi gyermekeink, vagy a második, a harmadik generációnk a zarándokokat?
Nem-e csak a külföldieket látják bennük, akiken keresni lehet,
Vagy azok-e, akik azért lettek hozzánk küldve, akiknek tanúságot tegyünk,
hogy tanúskodjunk életünkkel és az imával,
és hogy tovább adjuk az örömhírt Medjugorje –ból?
A Szűzanya nem vonakodott, hogy szemünkbe mondja: nem látok a szívetekben örömöt.
Ha nincs a szívedben öröm, másoknak sem tudsz tanúságot adni tapasztalatodról,
az Istennel való találkozásodról, és a Béke Királynéjáról Medjugorje –ban.
Valami velünk nincs rendben, ha szívünkben, akkor sincs öröm, amikor látjuk a hívő emberek tömegét, akik ide jönnek, és szívükben örömöt visznek haza, itt hagyva a bűneiket, bűnös szokásaikat, teljesen új életet kezdve, melyet itt fedeztek és találtak meg Medjugorje –ban. Hozzuk szinkronba életünket a Béke Királynőjének üzeneteivel,
és akkor öröm fog áramlani szíveinkből, szemeinkből, találkozásainkból, családjainkból.
Adjuk vissza szívünknek az örömöt, a böjt és az ima által, a mindennapi megtérésünk által, ahogy azt tettük a jelenés első napjaiban.
Ha ma valaki örömet adhat nekünk, mert nagyon hiányzik, akkor az a mi Anyánk,
és a Béke Királynője. Ő örömet akar nekünk adni, ugyan azt az örömet,
amit az apostolok kaptak Jézustól, föltámadása után, s amit megőriztek egész életükön át.
Ki maradhat könnyelmű  az Anya szavai iránt?:
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért…
Drága Anyánk, mi is szeretünk Téged,
s ezt szeretnénk megmutatni, lelkesen megélve üzeneteidet, élve Fiad Evangéliuma szerint.
Ne enged, hogy amíg látjuk a tömegek megtérését, hogy elvesszünk, boldogtalanok és örömtelenek legyünk.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
  1. Azok öröméért és megvigasztalásáért, akik megtört szívvel érkeznek Medjugorje –ba. Az ő gyógyulásukért minden csalódásból, és bizalmatlanságból Istenben és az emberekben.
  2. Ima közösségünkért, hogy senki közülünk nem legyen a magvetője és terjesztője
    a negatív, szomorú és rossz üzeneteknek. Hogy közülünk senki ne legyen az emberi szívekben lévő béke, szeretet, és boldogság tönkretevője.
    Hogy mindig a remény és a jó példa legyünk az élet útján.
  1. A látnokokért, a bizottság tagjaiért, a plébánia és Medjugorje minden lakójáért,
    hogy meg ne feledkezzenek a küldetésükről, és méltóságunkról. 
Drága Testvéreim, nyíljunk meg az Anya üzenetének, hogy az ő Szívéből áradhasson a mi szíveinkbe és életünkbe az öröm, a béke és a szeretet.
 
Jozo Zovko  atya