2011. október 25., kedd

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. október 25.

“Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


2011. október 25.
"Drága gyermekek!
Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt.
Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét,
hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével.
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 
Drága testvéreim, tisztelt Mária Látogatásának ima családja!
Próbáljunk meg egyszerű módon eljutni az anya szavainak mélységébe
és az ő gondolatai által szeretete mélységébe.
Az üzenet a megszokott szavakkal kezdődik - Drága gyermekek!
Ám a folytatás nem általános.
Anyai szemeivel tekint ránk, amelyek előtt nem lehet elbújni, álcázni szíveinket és bensőnket. Make-up –pal és külsőnkkel nem tudunk elrejtőzni az Anya szemei előtt,
aki szeret minket.
Azért nem, mert az ő  Szíve a mi szíveinkbe lát, s nem talál benne örömet.
Szent Ferenc azt mondta: „Az ember örömre teremtetett, és az öröm az ember számára.”
Igen, örömre voltunk teremtve, és ez az öröm Istenemben van.
Milyen könnyen képes az ember hibát elkövetni!
Gyakran azt gondolja, hogy az öröm az, ha azt teszi, amit akar.
Akkor örömteljes, amikor akarata szerint cselekszik. Vagyis, amikor tudatosan választja meg az utat, a programot, a cselekedetet, amely boldoggá teszi őt.
Utunk és a választásunk kell, hogy mindig szinkronban legyen lelkiismeretünkkel,
és Isten akaratával.
Az ember csak akkor boldog, ha megelégedett és békés szívében és lelkiismeretében.
Ezért az az ember, aki tetteiben következetes, meg kell tanulnia szenvedni.
Aki nem ismeri a szenvedést, nem ismerheti az örömöt sem.
A boldogság –  megszerezhető és megőrizhető a szívben, mint Isten legnagyobb ajándéka.
Minden bűn támadás vagy sérülés a boldogság ellen.
Főleg a gyűlölet, az irigység, az önzés, a gőg, az erkölcstelenség minden formája.
A bölcs Blaise Pascal azt mondta:
hogy egy csepp szeretet és öröm több mint a bölcsesség legnagyobb óceánja.
Ezzel azt akarta mondani, hogy örömünk alapja nem a mi értelmünkben van,
hanem az elégedett szívben, és a nyugodt lelkiismeretben.
A Szűzanya nem lát örömet szívünkben.
Ki lehetne, kinek kellene lennie tőlünk nagyobb örömteljességben és megelégedettségben?
Ha megfigyeljük a zarándokok tömegét Medjugorje –ban, akkor öröm tölt el minket,
mert ez az Egyház, amely az Isten felé vezető úton van. 
A zarándok Egyház, amely leakarja vetni a bűnös, s boldogtalan ember ruházatát
és magára akarja ölteni a hívő ember boldog, és örömteljes ruházatát.
Mindenki, aki csodálattal és hálával nem néz a hívő emberre,
a zarándokra aki térdel, aki gyón, nem lehet örömteljes.
A könnyelmű ember, vagy a plébánia lakosa, Medjugorjé- ban nem lehet boldog.
A zarándokok számunkra kiimádkozott ajándék:
amely által árad felénk az öröm, a béke, az áldás és a hit.
Ezért meg kell saját magunkat kérdeznünk, - hogyan nézek én a zarándokokra?
A bátor zarándokokra, akik hónapokon, heteken át egész napokat, lépésről lépésre, imát imával követve járnak Medjugorje útján.
Miként látják a mi gyermekeink, vagy a második, a harmadik generációnk a zarándokokat?
Nem-e csak a külföldieket látják bennük, akiken keresni lehet,
Vagy azok-e, akik azért lettek hozzánk küldve, akiknek tanúságot tegyünk,
hogy tanúskodjunk életünkkel és az imával,
és hogy tovább adjuk az örömhírt Medjugorje –ból?
A Szűzanya nem vonakodott, hogy szemünkbe mondja: nem látok a szívetekben örömöt.
Ha nincs a szívedben öröm, másoknak sem tudsz tanúságot adni tapasztalatodról,
az Istennel való találkozásodról, és a Béke Királynéjáról Medjugorje –ban.
Valami velünk nincs rendben, ha szívünkben, akkor sincs öröm, amikor látjuk a hívő emberek tömegét, akik ide jönnek, és szívükben örömöt visznek haza, itt hagyva a bűneiket, bűnös szokásaikat, teljesen új életet kezdve, melyet itt fedeztek és találtak meg Medjugorje –ban. Hozzuk szinkronba életünket a Béke Királynőjének üzeneteivel,
és akkor öröm fog áramlani szíveinkből, szemeinkből, találkozásainkból, családjainkból.
Adjuk vissza szívünknek az örömöt, a böjt és az ima által, a mindennapi megtérésünk által, ahogy azt tettük a jelenés első napjaiban.
Ha ma valaki örömet adhat nekünk, mert nagyon hiányzik, akkor az a mi Anyánk,
és a Béke Királynője. Ő örömet akar nekünk adni, ugyan azt az örömet,
amit az apostolok kaptak Jézustól, föltámadása után, s amit megőriztek egész életükön át.
Ki maradhat könnyelmű  az Anya szavai iránt?:
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért…
Drága Anyánk, mi is szeretünk Téged,
s ezt szeretnénk megmutatni, lelkesen megélve üzeneteidet, élve Fiad Evangéliuma szerint.
Ne enged, hogy amíg látjuk a tömegek megtérését, hogy elvesszünk, boldogtalanok és örömtelenek legyünk.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
  1. Azok öröméért és megvigasztalásáért, akik megtört szívvel érkeznek Medjugorje –ba. Az ő gyógyulásukért minden csalódásból, és bizalmatlanságból Istenben és az emberekben.
  2. Ima közösségünkért, hogy senki közülünk nem legyen a magvetője és terjesztője
    a negatív, szomorú és rossz üzeneteknek. Hogy közülünk senki ne legyen az emberi szívekben lévő béke, szeretet, és boldogság tönkretevője.
    Hogy mindig a remény és a jó példa legyünk az élet útján.
  1. A látnokokért, a bizottság tagjaiért, a plébánia és Medjugorje minden lakójáért,
    hogy meg ne feledkezzenek a küldetésükről, és méltóságunkról. 
Drága Testvéreim, nyíljunk meg az Anya üzenetének, hogy az ő Szívéből áradhasson a mi szíveinkbe és életünkbe az öröm, a béke és a szeretet.
 
Jozo Zovko  atya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése