2013. április 29., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Bizalom 

Kedveseim, kérjétek a bizalom ajándékát, mert megédesíti lelketeket. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a bizalmatlanság lelkével, mert az rövid időn belül kétségeket áraszt a szívetekbe. Forduljatok mindig bizalommal a Szentháromsághoz, vagyis teljesen hagyatkozzatok Rá, és engedjétek, hogy a bizalom felhőjébe beburkoljon titeket. Akkor olyan biztonságot tapasztaltok meg, amely nagy erőket összpontosít nemcsak lelketek, hanem testetek számára is. A bizalom tehát a teljes odaadással történő Istenre hagyatkozás, melyben az Ő szeretete biztosítja számotokra a benne maradást. Éljetek ebben a kegyelemben, és legyetek áldottak!
2013. 04. 05. Anna Terézia

 
Kiüresedés 

Kedveseim, éberen őrködjetek gondolataitok felett! Ne lázadozzatok azért, ha egyre több mindentől megfoszt benneteket a Szentháromság! Ez része a kiüresedéseteknek, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy szabadon közlekedhessetek. Nemcsak a belső szabadság megszerzése, hanem a külső dolgoktól való mentesség is elengedhetetlen a lelki életben való előmenetelhez. Ha észreveszitek, hogy bármi tárgyhoz vagy személyhez odatapad a lelketek, akkor már veszélyben vagytok. Ezért adjatok át mindig mindent és mindenkit, hogy amikor a kísértő megpróbál odakötözni a személyes dolgokhoz, tudjátok azonnal Jóbbal együtt mondani: „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve.” Ezt a lelkületet a nagy megpróbáltatásokkal gyakorolhatjátok, amíg ki nem ég belőletek minden rendetlen odatapadás és ragaszkodás. Minden, amit kaptatok, semmi sem a tiétek, mert a Szentháromság gondviselő akarata nélkül létezni sem tudnátok. Fontoljátok meg jól ezeket a gondolatokat, hogy amikor a kísértés közelít, erősen álljatok neki ellen és Isten nevében, az Ő igéje által mondjatok ellen a sátánnak. Így a Szentháromság fénye győzedelmeskedik életetekben.
2013. 04. 06. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/kiueresedesKomoly próbatételek előtt álltok
 
Kedveseim, ne féljetek, és ne hagyjátok abba az imát, amikor nagy támadások és megpróbáltatások érnek benneteket. Komoly próbatételek előtt álltok. Szükségszerű, hogy megmérettessetek, mert csak aki mindvégig kitart, és bátran küzd, az győzhet. Ne feledjétek, a győzelem az Úr kezében van! Aki Vele és az Ő oldalán harcol, az biztos eredményt fog elérni. Ne hangoljon le a kísértő, amikor megpróbál benneteket kihozni a sodrotokból. Lelketek békéjét nem rabolhatja el, csak ha magatok elveszítitek a Szentháromságba vetett bizalmatokat. Ezáltal elgyöngültök, és feladjátok a reményt a küzdelemben. Ezt soha ne tegyétek, mert súlyos következményei lehetnek rátok nézve és azokra is, akiket hordoztok. Ki fogjátok tudni védeni még a legdurvább támadást is, ha azonnal a szeretet nyelvén válaszoltok. Ezt azonban gyakorolni kell, hogy készséggé váljon bennetek a szeretet erénye. Össze kell törnie minden gőgnek és erőszakos megnyilvánulásnak. Ezért engedjétek, hogy a Szentháromság formáljon benneteket!
2013. 04. 10. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/komoly-probatetelek-eltt-alltok

 

A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei


Kedveseim, soha ne kételkedjetek azoknak a kegyelmeknek a létezésében, amelyeket már birtokoltok! Engedjétek azokat hatékonyan működni azáltal, hogy teljesen átadjátok magatokat a Szentháromság szolgálatára. Bizalom töltsön el benneteket, amikor azt tapasztaljátok, hogy használja és működteti adottságaitokat. Egyre jobban engedjétek, hogy ezek kibontakozzanak és felerősödjenek életetekben. Amikor tapasztaljátok, hogy az ajándékok működnek, akkor a gyümölcsök is érlelődnek. Legyen elég, hogy ezt tudjátok, nem szükséges hozzá más kísérő jelenség vagy kézzelfogható jel, mert a kegyelem működik.
2013. 04. 12. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentlelek-jandekai-es-gyuemoelcseiFelkészülni a nehézségekre

Kedveseim,legyetek felkészülve minden olyan helyzetre, amelyek megnehezítik életeteket. Ez nem azt jelenti, hogy félelemben kell élnetek, hanem azt, hogy bármi érhet, akkor sem veszíthetitek el a lélekjelenlétet. Ne féljetek a váratlan eseményektől, mert azokért nem vagytok felelősek, hiszen tőletek függetlenül történnek! Ezért, ha felajánlva mindent átadtok a Szentháromságnak, bármi érjen is titeket, mégsem rabolhatja el belső békéteket, melyet lepecsételtek az égiek. Álljatok készenlétben, imádkozzatok, és kerüljétek a szórakozásokat, mert azok nagyon elvisznek benneteket a világ felé. Legyetek kicsinyek és alázatosak, és akkor nem lesztek meglepődve semmin, ami titeket érhet.
2013. 04. 13. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/felkeszuelni-a-nehezsegekre

 

 Mulasztások

Kedveseim,a húsvéti szent időt használjátok fel arra, hogy lelketeket a tőletek telhető legjobban előkészítitek. Ha lemondotok a kényelemről és továbbra is éberen őrködtök lelketek felett, akkor biztosak lehettek abban, hogy jól felkészültök a rátok váró eseményekre. Gondoljátok el, milyen komolyan számon kéri tőletek a Szentháromság azokat, amiket elmulasztotok megtenni, pedig rendelkezésetekre állt a szükséges idő. Ha mégis mulasztáson kapjátok magatokat, akkor azonnal kérjetek bocsánatot és ajánljátok fel azt is amit elmulasztottatok jóvátételként a Szentháromságnak. Nem kíván mást tőletek, csak hogy válaszoljatok minden nap Szentlelke hívására, így megőrzitek lelketek békéjét. Gyakoroljatok önmérsékletet, akkor minden téren kiegyensúlyozottak maradtok. Ez az erény is az alázatban gyökerezik. Ezért, ha alázattal elfogadjátok a rátok háruló megpróbáltatásokat, akkor az önuralmatokat is meg tudjátok őrizni. Készüljetek és készítsetek másokat is az elfogadás útján járni és beszéljetek ezeknek a kegyelmeknek az erejéről is.
2013. 04. 14. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/mulasztasok


Eligazodni az információk áradatában

Kedveseim, amikor figyelemmel kíséritek az eseményeket, ne ne mélyüljetek el rögtön a gondolatokban, hogy mit és hogyan tegyetek! Imádkozzatok és bízzatok a Szentháromság kegyelemosztó bőkezűségében! Ha csupán az eseményekre koncentráltok, könnyen félreinformálódhattok, mert az igazság ismerete Isten kezében van. Az imádsággal az Isten-ismeret gazdagságába merülhettek, mely feltárja szívetekben az igazságot. Akkor ez valóban szabaddá tesz benneteket és nem lesztek megkötözve az információ-áradattól. Az imádságban való elmélyülés megerősíti a Szentháromsághoz való tartozásotokat. Teljetek el az Úr iránti bizalommal, hogy megmeneküljetek lelketek békétlenségétől.
2013. 04. 15. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/eligazodni-az-informaciok-aradatabanCsak az odafönt valókkal törődjetek!

Kedveseim, ne gondolkodjatok azon, hogy az események hogyan fognak lezajlani. Mindent imádsággal, átadással és felajánlással tegyetek meg, mert így tudjátok bizonyítani a Szentháromság előtt hűségeteket. Legtöbbször csak úgy tegyetek, mintha nem is vennétek észre a körülöttetek zajló eseményeket. Nem közömbösségre intelek titeket, hanem olyan józan megfontolásra, amely figyelmen kívül hagy mindent, ami eltérítene a Szentháromság akaratától. Ti csak felfelé tekintsetek és az odafönt valókkal törődjetek. A megjövendölt események be fognak következni. Ezért nem tehettek úgy, mintha egészen váratlanul érnének benneteket. Mindig legyetek hálásak a Szentháromságnak, mert a legkomolyabb feladatot bízta rátok. Imádkozzatok és hozzatok sok-sok áldozatot a lelkekért!
2013. 04. 17. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/csak-az-odafoent-valokkal-toerdjetekSemmihez se ragaszkodjatok

Kedveseim, bizakodjatok és reményeteket soha ne veszítsétek el, mert a Szentháromságnak gondja van rátok. Életetek el van rejtve Krisztusban, és az Ő szent vére megoltalmaz még a legnagyobb megpróbáltatások idején is, csak tartsatok ki mellette mindvégig. Amikor már látjátok, hogy a jövendölések beteljesednek, emeljétek fel fejeteket, mert meglátjátok Isten dicsőségét. Semmihez se ragaszkodjatok, mert minden e világi dolgot csak használatra kaptatok. Csak a Szentháromság szent akaratát fürkésszétek és belé kapaszkodjatok, akkor nem kell félnetek, mert a félelmet már messze elűzte tőletek.
2013. 04. 18. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/semmihez-se-ragaszkodjatok


Bátran hagyatkozzatok a Szentlélek indításaira!


Kedveseim, bízzátok magatokat teljesen a Szentháromságra, nagy szeretettel és védelemmel vesz körül titeket! Bátran hagyatkozzatok a Szentlélek indításaira, hiszen már ismeritek a hangját. Lelketekbe írta mindazt, amit elvár, és amit kér tőletek. Csak figyeljetek a lelkiismeretetekre! Ha jól reflektáltok, felfedezitek azonnal jelzését. Soha ne mulasszatok el egyetlen pillanatot sem, amikor a szívetek megmozdul hívására! Emlékezzetek, mekkora örömet jelent számotokra, amikor megteszitek indításait. Boldog az a szív, amely megcselekszi mindazt, amit az Úr megmutat neki.
2013. 04. 19. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/batran-hagyatkozzatok-a-szentlelek-inditasairaAjánljátok fel életeteket engesztelő áldozatul!

Kedveseim, ajánljátok fel életeteket engesztelő áldozatul. Ez a legnagyobb érték, melyet ezen a világon adhattok a Szentháromságnak. Ezáltal lesztek igazán munkatársai Istennek, akikkel minden tervét megvalósíthatja. Semmit sem tehettek a Szentlélek kegyelme nélkül, mert mindent Tőle kaptok. Ezért mindaz, aki engedelmeskedik neki, már most az üdvösség ígéretében él. Szeressetek tettetés nélkül, egyszerűen, ahogy a szívetekből feltör a jót akarás buzgósága és soha ne lankadjatok, amikor jót jóra halmozhattok. Ne feledjétek, még ha mindent meg is tesztek, akkor is csak haszontalan szolgák vagytok! A Szentháromság nagyon szereti az ilyen szorgalmas lelkeket. Örvendjetek és tegyetek meg mindent!
2013. 04. 20. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/ajanljatok-fel-eleteteket-engesztel-aldozatul
 

Alázatban való elfogadás


Kedveseim, tanuljátok az alázatban való elfogadást, hogy megismerjétek, hogyan akar a Szentháromság rávezetni benneteket a helyes útra. Amikor valami nem úgy sül el, ahogy elterveztétek, és ahogy szeretnétek, akkor se csüggedjen el a szívetek, hiszen mindent a javatokra használ fel, ha felajánljátok nehézségeiteket. Azzal, hogy átadjátok neki, már meg is történt számotokra a kiengesztelődésre való nyitás, és az az elfogadás, amely szükséges a megpróbáltatásban. Ha mindezt zokszó és szemrehányás nélkül elviselitek, akkor óriási értékeket halmoztok fel a mennyei örök életre. Érdemes ezt az utat felemelt fővel járni, mert, ahogy sikerül egyre több mindent elfogadni, úgy válik lelketek egyre boldogabbá, mert tapasztalni fogjátok, mekkora öröm rejlik ezekben a helyzetekben.
2013. 04. 21.
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/alazatban-valo-elfogadas


Felerősödtek a küzdelmek
Kedveseim, merüljetek el a megpróbáltatások tengerébe, de soha ne egyedül tegyétek ezt, hanem a Szentháromsággal! Ha Velük teszitek, akkor egészen másképp élitek meg a nehézségeket. Ne engedjétek, hogy becsapjon titeket a gonosz lélek, aki szüntelenül azon mesterkedik, hogy ártson nektek! Álljatok résen és álljatok neki ellen a hitben, mert akkor elfut előletek! Valóban felerősödtek a küzdelmek, melyekkel a gonosz erők akarnak becsapni titeket és ártani nektek. De ha nem figyeltek bántalmazásaikra, akkor hamarosan eloldalognak közeletekből, mert nem érték el céljukat. Készüljetek fel, mert mindig ki lesztek téve zaklatásaiknak, de a Szentháromság, aki veletek van, visszaszorítja a gonosz minden erejét, ha kitartóan küzdötök. Soha ne egyedül tegyétek ezt, mert akkor elbuktok! Használjatok fel minden segítséget, melyben a kegyelem által részesültök! Ébredjen és erősödjön hitetek, hogy egyre stabilabban járjátok küzdelmes utatokat!
2013. 04. 24. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/felersoedtek-a-kuezdelmek


A jó és a jobb
Kedveseim, maradjatok készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát, amikor megmérettettek, mindenki külön-külön tettei szerint, aszerint is, mennyire sikerült a jobbat választania a jó helyett. Mert a Szentháromság előtt minden, ami jóra irányult és jót eredményez, üdvösségre vezet. De ha a jobbat is tehetitek, akkor nem állhattok meg csupán a jónál. Attól függ, kinek-kinek mit mutat meg a Lélek. A készenléthez az is hozzátartozik, hogy amikor a még nagyobb jót tehetitek, el ne mulasszátok, mert lelkiismeretetek vádolni fog benneteket. De az is kísértés lehet számotokra, hogy a számotokra megvalósítható jót elhanyagoljátok egy nagyobb jó miatt, amit viszont nem rátok van bízva. Egyébként, ha mindent meg is tesztek, ne feledjétek, csak haszontalan szolgák vagytok. Ez tartson titeket mindig alázatban és ne engedjétek szívetekben felemelkedni a gőgöt. Maradjatok kicsinyek és szerények, akkor biztosan jó úton jártok!
2013. 04. 28. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/a-jo-es-a-jobb
 

Öltöző semlegesneműeknek egy svéd iskolában

A fiú- és a lányöltöző mellett semleges neműt alakít ki egy svéd középiskola, hogy zavartalanul tudjanak ruhát váltani azon diákjai, akik nem érzik magukat egyértelműen fiúnak vagy lánynak, illetve azok, akik egyedül akarnak öltözködni.
Az öltöző csupán fülke, mindössze egyszemélyes. A tanintézet Stockholm egyik peremkerületében van, amely liberalizmusáról közismert. A "nemsemleges" öltöző kialakítását a diákok kezdeményezték. Camille Trombetti, a diáktanács tagja szerint az iskolában elég számban van nemi identitásában határozatlan diák ahhoz, hogy létjogosultsága legyen a semleges nemű öltözőnek.
A fülkét május 6-án avatják fel - adta hírül a The Local című svéd lap.
(MTI)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra.

Drága szeretett leányom, azért jövök ebben az időben, hogy figyelmeztesselek téged azok árulására, akik körülvesznek téged ebben a Küldetésben. Sokan kénytelenek lesznek hátat fordítani ennek a munkának, és neked egyáltalán nem szabad utánuk szaladnod. Én sem szaladtam soha azok után, akik üldöztek Engem. Ehelyett felajánlottam Magam, mint egy leölésre szánt bárányt a lelkek megmentése érdekében.
Figyeld csak meg, hogyan veszik hamarosan a keblükre a kinevezett és a Sátán által felkészített hamis prófétákat azok, akik azt mondják magukról, hogy Isten szolgái. Próféciájukat, melyek mindegyike tagadja az Igazságot, arra fogják felhasználni, hogy megszégyenítsenek benneteket. Senki ne gondolja egy pillanatra sem, hogy Üzeneteimet, amelyek azért adatnak a világnak, hogy Második Eljövetelemre készítsék fel az emberiséget, nem fogják szétszaggatni.
Leányom, ezeket az akadályokat figyelmen kívül kell hagynod. Engedelmességed által erősebbé foglak téged tenni – mert az idő nem a te oldaladon áll -, biztosítván azt, hogy a Kegyelmeket, melyeket az emberiségre árasztok, mindenki elnyerhesse.
Az Én igaz prófétáim nagy többsége nem ismeri a Szentírást vagy a próféciákat, melyeket Irgalmasságomból adok a világnak. Nekik nem kell részeket idézniük a Szent Bibliából, mert Én nem erre kérem őket. A Szavam úgy adatik, amilyen az valójában. Az Én Bibliám szent. Nem megengedett számukra, hogy azért idézzenek részleteket belőle, hogy ez által bármiféle Isteni Kinyilatkoztatás hitelességét igazolják. Amikor Én egy Üzenetet adok, akkor a próféta azt írja le, amit Én diktálok neki, és sohasem kérem tőle, hogy részeket idézzen azokból, amelyek az Apostolok által adattak a világnak.
Én nagyobb vagyok, mindenkinél, aki Engem szolgál. Az Én Szavam Szent. Ajándékaim azért adatnak számotokra, hogy felkészítse a lelketeket, és éppen ezért minden igaz prófétának imákat is adok, melyek a Szívemmel való egyesülés ellenállhatatlan vágyát gyújtják meg bennetek.
Az üldöztetés, amelyet el kell viselned, folytatódni fog, és egyre rosszabb lesz. És amikor már azt gondolod, hogy semmi többet nem tudsz tenni, Én be fogom bizonyítani Isteni Jelenlétemet a világnak. Szenvedj, kicsim, méltósággal. Ne védd meg a Szavamat, bármennyire csábító is ez, még akkor sem, ha gonosz hazugságokat mutatnak be neked.
Azok, akik ismernek Engem, azt is tudni fogják, hogy mikor nem származnak Tőlem a Szavak, mert Én a szívükben lakom. Azonban a Sátán annyira ravasz, hogy utánozni tud Engem, egyetlen kivétellel: ő sohasem fogja elismerni azt, hogy Én testben jöttem el, vagy, hogy a Testem jelen van a Szent Eukarisztiában.
A Lelkem most egyre erősödik és továbbra is szembe fog szegülni a gonosz erőkkel. Angyalaim minden démont el fognak pusztítani, s mire az utolsó nap elérkezik, egy sem marad belőlük.
A most neked adott Szavaim az Utolsó Napon újból hallhatóak lesznek. Emlékezz azokra.
Én vagyok a kezdet és a vég. Én eljövök, ahogyan azt megígértem, hogy örök életet hozzak nektek. Álljanak most fel mindazok közületek, akik hisznek Bennem, és fogadjátok el az Igazságot. Gyertek Hozzám. Engedjétek Atyám Akaratát az Új Ég és az Új Föld fölött uralkodni. Örvendjetek, mert Én a békét és az egységet hozom mindazoknak, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe. Az Én utolsó Szövetségem beteljesült. Uralkodásom elérkezett. Álljatok fel, és fogadjátok el Isten Kezét.
Az a nap, amikor majd ezeket a Szavakat halljátok, az a nap lesz, amikor már tudni fogjátok az Igazságot.
Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert csak Isten és az Isteni kinyilatkoztatások Ajándékai hozhatnak számotokra szeretetet, békét, örömet és megtérést, melyek ezen Üzenetek által végigsöpörnek a világon. Mindezek számotokra egy Ajándék. Ezek célja, hogy megmutassa nektek az igaz utat jogos örökségetekhez. Fogadjátok ezt szívélyesen és hálával a lelketekben.
Szeretett Jézusotok

2013. április 28., vasárnap"Ide illik egy Assisi Szent Ferenctől származó prófécia, ami különös fényt kap azáltal, hogy a pápa az ő nevét vette fel.
Halála előtt Szent Ferenc a végidőkről jövendölt rendtársainak, s azt mondta:
"Azokban a napokban Jézus Krisztus nem egy igazi pásztort küld nekik, hanem egy pusztítót."
Mindez a következő (egyébként szedevakantista) oldalon olvasható:

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: „Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet?”

 

2013. április 27. szombat 13:20
Drága szeretett leányom, meg kell magyaráznom minden egyes embernek, aki jelenleg a Földön él, a nekik adott idő fontosságát. Én sohasem avatkoztam be az ember akaratába, mert ez az emberiségnek adott legnagyobb Ajándékok egyike, és azt sohasem lehet elvenni. A Sátán viszont beavatkozik az ember szabad akaratába, és kezdettől fogva könyörtelenül azt kereste, hogy rabszolgává tegye az emberi elmét, és hogy ellopja a lelkét.
Ezért az embernek adott szabad akarat lesz az, amelyet a gonosz szellemek fel fognak kutatni. De szintén az ember szabad akaratán múlik az is, hogy kinyithassa az ajtót Királyságomhoz. Mert hús-vér vagytok, ezért halandók vagytok, és a rendelkezésetekre álló egyedüli idő, hogy felkészüljetek az örök életre, most van. Ezt sohasem szabad elfelednetek. Nektek minden pillanatban készen kell állnotok, mert ahogyan Atyám életet adott nektek, úgy a nap bármelyik pillanatában el is veheti azt tőletek.
Ha most meghalnátok, méltók lennétek arra, hogy Elém jöjjetek? Tudjátok – e, hogy milyen hibákat és cselekedeteket követtetek el, és hogy milyen gyűlöletet mutattatok felebarátaitok iránt, amelyek fel lesznek fedve Előttem? Annak érdekében, hogy az örök életet meg lehessen adni nektek, tudnotok kell, hogy mi az, amit most tennetek kell, hogy tisztára mossátok magatokat az Én Szememben.
Azoknak, akik elnézik a bűnt és másokat bántanak, másrészt pedig imádkoznak és olyan életet élnek, amelyről azt mondják, hogy azt Nekem szentelték, a következőket mondom: Képmutatásotokkal minden órában megbántotok Engem. Minden nap távolabb kerül a lelketek Tőlem. Nektek követnetek kell a Tízparancsolatot, pontosan úgy, ahogyan azt Atyámtól kaptátok, különben nem mondhatjátok, hogy az Enyéim vagytok.
Nagyon sok lélek nem jut a Mennyországba, és sokaknak el kell szenvedniük a megtisztulást, amelyre azért van szükség, hogy méltók lehessenek belépni Királyságomba. De sokkal több lélek vettetik az örök sötétségbe. Haláluk pillanatában a Földön oly kevesen ismerik fel, hogy megbántották Istent. Milyen rémültek és szomorúak ők akkor! Felismerik, hogy a bűnbánat ideje számukra lejárt, és hogy már túl késő van számukra ebben a szakaszban.
Miért nem értitek meg, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet?
Azt tudnotok kell, hogy amikor megbántjátok Istent, akkor nektek törekednetek kell arra, hogy megváltoztassátok viselkedési módotokat, annak érdekében, hogy békére találjatok. Amikor elkerülitek a bűnt és folyamatosan megpróbáljátok helyre hozni azt a módot, ahogyan másokkal bántok, csak akkor fogtok igazi békére találni. Amikor béke van a lelketekben – ami csak akkor valósulhat meg, ha a bűnt leküzditek és bűnbánatot mutattok gonosz tetteitek miatt -, akkor közelebb kerültök Istenhez.
Minden nap meg kell kérdeznetek magatoktól: Vajon Isten ma jóváhagyná cselekedeteimet? A szívetekben tudni fogjátok a választ.
Jézusotok

Hogyan árulja el Istent, és hogyan csinál magából bolondot Európa

Marad a templomépítés-tilalom
(forrás: www.kath.net – 2013. április 26.
Szaúd-Arábia továbbra sem engedélyezi a nem-iszlám imahelyek építését. Mint „az iszlám szent helyeinek bölcsője” nem engedheti meg a királyság más vallások templomainak felállítását, mondta Mohammed al-Issa szaúdi igazságügyi miniszter szerdán Brüsszelben az Európa Tanács ülésén a képviselők előtt. Mindeközben kijelentette, hogy a jogállamiság és az emberi jogok Szaúd-Arábiában biztosítva vannak. A bíróságok átláthatóan működnek, és hajlandók alávetni magukat egy vizsgálatnak.
Beszéde után al-Issa meglátogatta a belga főváros iszlám központját. (!)
Szaúd-Arábiában mindegy másfél millió keresztény vendégmunkás él. Bibliát tilos behozni az országba. Ugyancsak tilosak a keresztény istentiszteletek és a keresztény szimbólumok viselése.

Róma: Megnyitották Európa legnagyobb buddhista templomát
Írta: Giuseppe Nardi
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 6.)
1870-ig, az egyházi állam lerohanásáig Rómában csak katolikus templomok és zsinagógák voltak. Az olasz állam létrejötte után, amikor a pápa a Vatikán „foglya” lett, megváltozott a vallási épületek római topográfiája.
Az első nem-katolikus templomot az episzkopális egyház, azaz az amerikai anglikán egyház kezdte el építeni 1873-ban, ezt 1880-ben szentelték fel. Az episzkopálisok temploma teljesen az akkori korszellemnek tetszelgett: az apszisban András apostolt arccal Abraham Lincoln felé ábrázolták, Jakab apostolt pedig Garibaldi, az Egyház egyik legnagyobb ellensége és az olasz Grand Orient szabadkőműves páholy nagymestere felé. A következő templomot a waldensiek (!) építették 1914-ben, 1922-ben a lutheránusok, utána pedig számos más felekezet.
     A görög-keletieknek 2004. óta van saját templomuk, amikor II. János Pál pápa a 6. századból való San Teodoro al Palatino katolikus templomot a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának adományozta. A moszkvai pátriárkatus az orosz nagykövetség kertjében épített magának templomot, amit 2009-ban szenteltek fel.
Két évtizeddel ezelőtt építették fel Rómában Európa legnagyobb mecsetét. Most ehhez Európa legnagyobb buddhista temploma is csatlakozik, amit kínai buddhisták építettek. A megnyitásra, mely véletlenül vagy szándékosan éppen húsvétvasárnapra esett, tizenhat buddhista szerzetes érkezett Taiwanról. A templom a város szélén Prenestino negyedben található, ahol óriási raktárhelységek állnak, ahova naponta tömegesen érkeznek a „Made in China” feliratú áruk. Rómában a hivatalos adatok szerint 12 ezer kínai él, akik szinte kivétel nélkül a délkelet-kínai provinciából, Zhejiang-ból származnak. Hogy közülük hányan buddhisták, nem tudni.
A Hua Yi Si nevet viselő templom tisztulási- és nyitóünnepségén mintegy ezer kínai vett részt, és ott volt Róma polgármestere, Gianni Alemanno is. Az egykori újfasiszta és mai jobb-demokrata politikus más vallások kultuszhelyeinek létét „egy toleráns szellem” jelenék nevezte, mely jellemző Rómára. Az új templom „városunk toleranciájának egyik primátusa, nálunk van Európa legnagyobb mecsete, és most Európa legnagyobb buddhista temploma is”, mondta a városfő lelkesen. „A keresztény Rómában és húsvétkor bizonyságot teszünk róla, hogy a vallási értékek az egész emberiségnek számítanak, és abban segítenek, hogy az emberi értékek növekedjenek. Ezért fejezünk ki mindenkivel szemben nagy barátságot, akik vallásukat illedelmesen gyakorolják”.
Olaszország 2012. december 11-én, a buddhistákkal és a hindukkal először ismert el államilag nem-keresztény vallási közösséget. (Az izraeli közösség már a római idők óta jelen van a városban.) Róma városa financiálisan is támogatta a buddhista templom megépítését. (katolikus-honlap.hu)

2013. április 28.
 

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott legfrissebb üzenete

2013. április 2. Szentségimádáson Jézus: „Az idő rövid. Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik. A béke és a szeretet kora. Visszajövök erre a földre, de előtte megtisztítom a világot. A bűnösök elpusztulnak. Az igazakat Magamhoz veszem a mennybe. De megmarad egy kis csoport, a szent gyökér, amely majd szárba szökken, kihajt, és sok gyümölcsöt hoz. Ez egy nagyon boldog korszak lesz. Ebben mindenki szent lesz. Azért, mert a sátánt megkötözöm, és ezer évre, a pokol fenekére taszítom.
Egyházamra most a legnagyobb sötétség borult. A tömegek egy olyan embernek éljeneznek, aki meg fogja fosztani őket Tőlem, a szentek Szentjétől, a legméltóságosabb Oltáriszentségtől. Mindezt a hamis egység jegyében teszi. Mindazok, akiknek eddig sem volt fontos, hogy Engem, a Megváltót a szentáldozásban a szívükbe fogadjanak, utána fognak menni. Sajnos ezek mind el fognak kárhozni, mert ez maga lesz a bálványimádás.”

2013. április 4.
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Készüljetek! Nagyon felgyorsulnak az események. Beteljesülnek a próféciák. Olvassátok a Szentírást, és értelmezzétek! Ne úgy olvassátok, mint egy regényt, ami emberi gondolat, hanem úgy, mint az Élő Isten szavát, amely olyan, mint az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet. Istennek minden szava élő, eleven beszéd, amely figyelmeztet, és a maga idejében beteljesül. A próféciák, amelyeket kiválasztott prófétáimon keresztül intézek minden gyermekemhez, komoly figyelmeztetések, hogy térjetek meg, éljetek szüntelen készenlétben, mert elérkezik számotokra is, a számonkérés ideje. Minden szavam, amelyeket igaz prófétáim által intézek hozzátok, tartalmilag megegyezik a Szentírással. Szívem nagy szeretete irántatok, hogy kiemeljem a Szentírásnak a ti korotokra vonatkozó részeit, és mint időszerű gondolatokat megismételjem, és felhívjam figyelmeteket, hogy felismerjétek az idők jeleit, hogy milyen korban éltek. A ti korosztályotok különösen rá van utalva arra, hogy figyelmeztetéseimet megismerje, és tettekre váltsa, mert a ti korotokban a leghatalmasabb a sátán megtévesztése, és a lelkek elvesztésére irányított támadása. Ha nem ismeritek a próféciákat, és nem éltek szerintük, könnyen a sátán prédájává váltok, és áldozatul estek. A tét hatalmas: örök élet, vagy örök halál. Legyetek lélekben kisdedek, és alázatos lelkülettel olvassátok, és fogadjátok a szívetekbe szavaimat, amely lélek és élet! Örök életet szerez mindazoknak, akik tettekre váltják. De jaj a gőgösöknek, akik elutasítják! Ők saját gőgjük áldozatává válnak, mert a kevély emberrel azt tesz a sátán, amit csak akar.
Gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Már régóta élitek az üzeneteket. Már rég beléptetek abba a korszakba, amit végső időknek hívnak. Hamarosan felüti fejét az Antikrisztus, aki sokakat meg fog téveszteni, ha lehetséges, még a választottakat is. Tudjátok, kiket nem tud megtéveszteni? Azokat, akik ismerik a Szentírást és a próféciákat, és azokat tettekre is váltják. Vagyis azokat, akik életszentségben élnek. Ezt kértem mindnyájatoktól: Legyetek szentek! Szüntelen imádkozzatok! Az ima párbeszéd Istennel, és az Istenbe vetett bizalom kifejezése. Az életszentség pedig Isten törvényeinek a megtartása.
Gyermekeim! Hamar lezárul ez a korszak. A harmadik világháború zárja le, amelyben az emberiség kétharmada elpusztul. Beteljesül a Szentírás szava: „Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. …az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak.” (2 Péter 3, 10. 12.) Igyekezzetek szentül és vallásosan élni! Így várjátok a halált, amely sokak számára elkerülhetetlen lesz. Valójában nincs halál, mert nincs megsemmisülés. Csupán átmentek egy másik létformába. Előtte mindenki megáll Színem előtt. Látni fog Engem az is, aki nem hitt Bennem. Megtudja az igazságot, hogy Én vagyok, és azt is, hogy Isten, és Bíró vagyok, Aki előtt mindenki köteles számot adni az életéről. Ekkor, mint egy film, lepereg előtte az élete, és tudni fogja, hogy hol van a helye. A jók, akik hittek Bennem, és szeretetben éltek, elnyerik a mennyet. Azok, akik hittek, és bűnbánatot tartottak, a tisztítótűzbe mennek. Azok, akik nem hittek Bennem, nem tisztelték törvényeimet, és Nélkülem éltek, a pokolra mennek.
Gyermekeim! Nagy felelősséggel kell leélni földi életeteket, mert örök sorsotok múlik rajta! Jaj azoknak a szülőknek, akik nem tanítják meg gyermekeiket az Isten törvényeire! Minden e világi tudás fontosabb, mint az Isten törvénye. Istenre nincs idő az életükben. Sajnos, ma rengeteg gyermek nő fel ilyen környezetben.
Gyermekeim! Nagy a felelősségetek. Isten Igéjét már a föld minden részén hirdetik. Ti nem mondhatjátok: nem hallottam róla. Felelni fogtok magatokról, és a rátok bízottakról. Elsősorban családtagjaitokról, de azokról is, akiket elétek hozok. Nekik is hirdetnetek kell az Evangéliumot! Életpéldátokkal, szavaitokkal és cselekedeteitekkel! Amikor az ítéleten szembesültök mulasztásaitokkal, és annak örökre szóló következményeivel, nagyon-nagyon fogtok szenvedni. Tanuljátok meg végre, hogy a kegyelem, amit kaptok, az időre és az alkalmakra szól. Ha elszalasztjátok, nem tér vissza többé.
Gyermekeim! Most egy nagyon nehéz, gyászos kor küszöbére értetek. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Most százszorosan érvényesek az Evangéliumban hozzátok intézett szavaim: szüntelen imádkozzatok, és Édesanyám Fatimában elhangzott szavai: Hozzatok sok áldozatot a bűnösökért, mert sokan elvesznek, mert nincs, aki áldozatot hozna értük! Engeszteljétek a végtelenül szerető, nagyon megsértett Mennyei Atyát!
Gyermekeim! Vegyétek nagyon-nagyon komolyan figyelmeztetéseimet! A keresztényüldözés már a küszöbön van. Eltörlik a minden nap bemutatott áldozatot. Szentéletű, igaz papjaim csak a rejtekben fogják tudni bemutatni a Szentmisét. Ez sokak életébe fog kerülni. Készüljetek! Amikor mindez beteljesül, és a legrosszabb lesz a helyzet, akkor jön el a nagy figyelmeztetés. Ez nagy szenvedést fog okozni mindazoknak, akik bűnben élnek. Még a szentek is találnak magukban kifogást.
Gyermekeim! Az egyetlen helyes készület a bűnbánat, a szentgyónás, és az evangéliumi életszentség, vagyis váltsátok tettekre mindazt, amit az Evangéliumban tanítottam nektek! Éljetek a Szentírás tanítása szerint! Akkor nincs mitől félnetek, mert aki így él, az nem esik ítélet alá. Számára nincs halál, hanem a földi életből átmegy a teljes életbe, a mennyország örömébe. Így éljetek drága gyermekeim! Minden kegyelmet megkaptok Tőlem, hogy tettekre váltsátok tanításomat. Fogadjátok megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. április 8. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik közel álltok Hozzám. Nagyon kérlek benneteket, ne higgyetek a sátánnak! Most álruhába öltözve közelít felétek. Ne higgyetek neki! Nem az számít, hogy ki mondja, hanem, hogy mit mond. Mindig a tartalomra figyeljetek! Olvassátok újra az Evangéliumot, és ismerjétek meg jól! Csak annak higgyetek, aki ezt hirdeti nektek. Aki elferdíti tanításomat, vagy kihagy belőle, az a sátántól van. Az igaz, hogy irgalmas vagyok, de csak a megbánt bűnöket bocsátom meg. Aki a Szentlélek ellen vétkezik, vagyis megátalkodott, annak nem tudok megbocsátani, mert bezárja szívét kegyelmem előtt. Mindaz, aki csupán az irgalmas Istent hirdeti, fél igazságot hirdet. Isten irgalma abban áll, hogy időt ad az embereknek a megtérésre. De ha az ember nem használta fel a kapott időt, és készületlenül találja a halál, bizony szembe találja magát az Isten igazságosságával. Olvassátok el az Evangéliumot a végítéletről, ami ugyanaz, mint az egyén ítélete. „Jöjjetek Hozzám, Atyám áldottai, mert éheztem, és ti ennem adtatok. Amit a legkisebbek közül eggyel tettetek, azt Velem tettétek. De ott áll a gonoszoknak mondott gondolat is: „Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és ti nem adtatok ennem. Amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, azt Velem nem tettétek. Ezek az örök büntetésre mennek, az igazak meg az örök életre.” (Máté 25, 31-46.) 
Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! A Szentírásban minden benne áll. Csak ezt kövessétek! Én kaptam minden hatalmat mennyen és földön. Én vagyok az Örök Bíró. Mindazok, akik, megbánják bűneiket, és elhagyják azokat, üdvözülnek. De akik nem bánják meg, és megátalkodottak, elkárhoznak. Ez az isteni igazságosság. Én, az Isten nem örülök annak, ha valaki elvész. Sőt, vérkönnyeket hullatok miatta. De tiszteletben kell tartanom az ember szabad akaratát, és ki kell szolgáltatnom annak, akit választott, és akit földi életében szolgált. Nem lehet két úrnak szolgálni. Dönteni kell. Vagy Isten, és az Ő törvénye, vagyis az életszentség, vagy a sátán, és a kárhozat. Még az is nagy kegyelem részemről, hogy időt adok a megtérésre, és ha őszinte bűnbánatot tartotok, van Hozzám visszaút. De ha visszaéltek türelmemmel, és állandóan megsértetek Engem, számolnotok kell a következménnyel. Például, itt van Szűz Mária, az Én Édesanyám. Ő is szabad akaratot kapott. Ismerte a zsidótörvényeket. Tudta, hogy halálra kövezik, ha nincs apja a gyermekének. Ő mégsem félt, hanem teljesen Istenre hagyatkozott. Évekig imádkozott azért, hogy a Megváltó megszülessen. Annyira vágyott rá, hogy sokszor sírva kérte erre az Istent. Amikor megjelent Neki Gábriel arkangyal, a legtermészetesebb módon igennel válaszolt neki. És ennek az igennek világra szóló örök következménye lett. Megszületett a Megváltó, Aki üdvözítette a világot. Látjátok, mit jelent Istennek igent mondani? Mily sokan mondanak Nekem nemet. Becsukják szemüket, befogják fülüket, amikor hívom őket. Pedig milyen csodálatos következménye lenne, ha igent mondanának hívásomra. Rengeteg lelket mentenék általuk, megváltoztatnám, megjobbítanám a világot, őket pedig szentekké formálnám, boldogokká tenném, és az örök életre vezetném őket. 
Gyermekeim! Tanuljatok Szent Édesanyámtól és a szentektől! Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! A legmerészebb álmaitokat is túlszárnyalja az a kegyelem, amit tartogatok számotokra. Nem ismertek magatokra, ha követtek Engem. Két lábon járó szentekké, példaképekké akarlak formálni benneteket. Rajtatok keresztül akarom megújítani a világot. 
Gyermekeim! Bízzatok Bennem! Aki Istenben bízik, meg nem szégyenül. Én Mindenható vagyok, és úgy szeretlek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Túláradó szeretetemmel jutalmazok meg minden nagylelkű embert, aki átadja az életét Nekem. Higgyetek Bennem! Szolgáljatok Engem a felebarátban! Örök jutalommal fizetek meg nektek érte. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. április 13. Szentségimádáson Jézus…
„Drága gyermekem! Az emberek szeme be van kötve. Nem akarnak látni és hallani. Menekülnek szavamtól. Csak a saját karrierjük a fontos. Engem megvetnek és kirekesztenek az életükből. Most az Egyházra a nagy hitehagyás éjszakája borul. Engem, Aki a Véremet ontottam, és az életemet áldoztam érte, meg fognak tagadni. Nem kell már az Én drága Szent Testem és Vérem, a Szent Eucharisztia. A papokat kötelezni fogják az új egységes Egyház, a hamis ökumené új Isten tiszteletének a szertartására, amelyből kimarad az átváltoztatás, maga a Szentmise, ami a lényeg. Erre alapítottam az Egyházat az utolsó vacsorán. Ötszáz évvel ezelőtt megcsonkították misztikus Testemet, most pedig darabokra fogják tépni. Gyakorlatilag keresztül fogják húzni Szent Tanításomat, ami a Szentmise lényege, az átváltoztatás, és a saját ízlésük szerinti tévtanításokat fognak hirdetni. Megváltoztatják a Szentírást, és Isten helyett a fenevadat fogják imádni.
Gyermekeim! A legsötétebb éjszaka borul most a világra és az Egyházra. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imáitok még gyengíthetik a sátán hatalmát. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza a földre, és megrövidítsem az időt!
Gyermekeim! Már nem beszélek hozzátok sokáig. Prófétáimat megölik, mert terhükre vannak azoknak, akik ellenem tanítanak, és félrevezetik a népet.
Gyermekeim! Tudjátok meg, hogy a Golgotán a legnagyobb szomorúságom ez volt, hogy a sátán ennyire félre fogja vezetni népemet, és sokan behódolnak neki. Nektek, prófétáimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Attól féljetek, aki a testet a lélekkel együtt a kárhozatba taszítja! Engedelmeskedjetek Nekem úgy, ahogy Én is engedelmeskedtem Atyámnak! Ha nem hirdettem volna az Evangéliumot, és nem mondtam volna el az igazságot, nem végeztem volna a keresztfán a latrok között. De ez volt az Atya akarata, mert feltámadásommal mutatta meg a legnagyobb csodát, és azt, hogy Isten vagyok. Engem senki sem tud leutánozni ebben.
Drága kiválasztott gyermekeim! Legyetek hűségesek Hozzám, és engedelmeskedjetek Nekem! Tanuljatok apostolaimtól, akik ezt mondták: Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek, és hálát adtak azért, hogy méltóknak bizonyultak gyalázatot szenvedni Értem. Egyesüljetek Velem a szenvedésben és a megaláztatásban! Amilyen mértékben egyesültök Velem, olyan fokban osztoztok majd dicsőségemben. Most jön el az idő, amire már felkészítettelek benneteket. Most válik ketté az Egyház. A hűségesek, akik mindhalálig kitartanak Mellettem, vértanúk lesznek. A hűtlenek, akik behódolnak a fenevadnak, elkárhoznak. Vérkönnyeket sírok azok miatt, akik el fognak veszni. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2013. április 27. itthon délután az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Máté 27, 30-37. „Jézus kigúnyolása, keresztre feszítése.” Jézus: „Ez vár Egyházamra. Elvesznek Engem tőle. Nagy szenvedést és pusztulást zúdítanak rá, és magukra azok, akik ezt teszik vele.”

Miasszonyunk a Béke Királynéja a következőket mondta Pedro Regis (brazil) látnoknak


3800. Miasszonyunk Üzenete, Nossa Senhora do Socorro/SE, 2013. április 2-ánDrága gyermekek, az Én Jézusom veletek van még akkor is, ha nem látjátok Őt. Bízzatok Benne, aki látja mindazt, ami rejtve van, és név szerint ismer benneteket. Ti az Úrhoz tartozok. Ti a világban vagytok, de nem e világból vagytok. Nyissátok meg a szíveteket és mindenben kövessétek az Ő példáját. Ne álljatok karba tett kézzel. A legjobbat adjátok magatokból ennek a küldetésnek, amellyel az Úr megbízott benneteket. Ne fogjátok vissza magatokat. Szükségem van rátok. Imádkozzatok. Csak az imán keresztül tudjátok megérteni felhívásaimat. Én ismerem a nehézségeiteket és könyörögni fogok Fiamhoz értetek. Ti most egy nagy lelki zűrzavar jövője felé haladtok. Sokan, akik nem buzgó hitűek, közömbösek lesznek. Határozatok születnek és nagy lesz a lázadás. Nehéz napok jönnek Fiam Egyházára. Ha nehéznek érzitek a keresztet, keressetek erőt Jézusban. Az Ő szava vezetni fog benneteket. Az Eukarisztiában való Jelenléte meg fog erősíteni benneteket. Ne féljetek. Amikor minden elveszettnek látszik, akkor fog Isten győzelme hozzátok érkezni. Bátran és örömmel menjetek előre. Én a ti Édesanyátok vagyok és szeretlek benneteket. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3801. Miasszonyunk Üzenete 2013. április 6 –án
Drága gyermekek, hajtsátok imára térdeteket. Legyetek éberek. Figyelemmel hallgassatok felhívásaimra és mindenhol tanúskodjatok, hogy ti az Úrhoz tartoztok. Legyetek hűségesek. Az engedetlenség zűrzavart fog okozni. A választottak elhagyják az oltárokat és az utcákon fognak sétálni. Ők egyesülni fognak az igazság ellen. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Ne fogjátok vissza magatokat. Jézusom veletek van. Ne csüggedjetek el. Minden megpróbáltatás után Isten győzelme fog bekövetkezni, Szeplőtelen Szívem Diadala által. Bátorság. Hallgassatok Jézusra és meg lesztek mentve. Félelem nélkül menjetek előre. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3802. Miasszonyunk Üzenete 2013. április 8.

Drága gyermekek, ti az Úrhoz tartoztok. Ne engedjétek meg a gonosznak, hogy rabszolgákká tegyen benneteket. Tegyétek mindenben az Úr Akaratát. Ne engedjétek, hogy az e világ dolgai elválasszanak benneteket a Teremtőtől. Én a ti Édesanyátok vagyok, és azért jövök a Mennyből, hogy segítsek nektek. Ne álljatok karba tett kézzel. Most van alkalmatok, hogy megtérjetek. Térjetek meg gyorsan. Amit ma megtehettek ne halasszátok holnapra. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Hajtsátok imára a térdeteket. Csak az imádkozással tudtok ellenállni azon megpróbáltatások nehézségeivel szemben, melyek be fognak következni. Szeressétek az Igazságot. Maradjatok Jézussal. A gonosz cselekedetei arra fognak sok hívő férfit és nőt vezetni, hogy megtagadják az Igazságot. Ez a nagy lelki zűrzavar ideje. Ne fogjátok vissza magatokat. Aki az Úrral jár, sohasem tapasztalja meg a vereség nehézségét. Bátorság. Könyörögni fogok Fiamnál értettek. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.
3803. Miasszonyunk Üzenete, Goiania/GO,2013. április 9.
Drága gyermekek, bátorság. Amikor a megpróbáltatások nehézségeit érzitek, ne csüggedjetek el. Jézus mellettetek áll. Ti az Úré vagytok. Amikor üldöznek benneteket, legyen a hallgatás védelmetek fegyvere. Nincs vereség azok számára, akik nekem szentelték magukat. Legyetek reménnyel teltek. Az emberiség az Isten elleni lázadás útját tapossa. Imádkozzatok, Ez a nagy lelki zűrzavar ideje. Keressétek Jézust. Ő szeret benneteket és tárt karokkal vár titeket. Szeressétek és védelmezzétek az Igazságot. Jézusom Egyháza nagy győzelemre fog találni ott, ahol minden elkezdődött. Ne fogjátok vissza magatokat. Én vagyok a ti Édesanyátok és szeretlek benneteket. Hajtsátok imára térdeteket és hallgassatok felhívásaimra. Mindent Isten irányít. Ebben a pillanatban a kegyelmek bőségét árasztom rátok. Boldogan haladjatok tovább. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3804. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 13.
Drága gyermekek, Én vagyok a ti fájdalmas Édesanyátok. Azért jövök a Mennyből, hogy megáldjalak benneteket, és hogy elmondjam nektek: ti az Úrhoz tartoztok. Ne csüggedjetek el. Jézusom mellettetek van. Bátorság. Nincs győzelem Kereszt nélkül! Hajtsátok imára a térdeteket. Európa népessége aggasztóan csökkeni fog. A tömegek segítségért fognak folyamodni világszerte. A gazdag és a szegény ugyanabba az irányba fog haladni és ugyanazt a kenyeret fogják enni. A hit csak nagyon kevés szívben lesz jelen és Jézusom Egyháza sokat fog szenvedni. A pogány nemzetek el fogják fogadni az Evangéliumot és Jézust szeretni fogják. Nagy lesz szenvedés, de a végén eljön Isten győzelme Szeplőtelen Szívem végső győzelmével együtt. Félelem nélkül menjetek előre. Én mellettetek vagyok, bár ti nem láttok engem. Legyetek szelíd és alázatos szívűek és minden jól fog végződni számotokra. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3805. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 14.

Kedves gyermekek, én olyannak szeretlek benneteket, amilyenek vagytok. Kérlek, ne hagyjátok magatokban kialudni a hit lángját, és próbáljátok meg mindenben követni Fiam, Jézus példáját. Ti a nagy megpróbáltatások idején éltek. Ne hagyjátok el az imát. Szeretnélek boldognak látni titeket itt a földön, és később majd velem, az Égben. Ne feledjétek: mindig, mindenben Isten legyen az első helyen. Ti fontosak vagytok terveim beteljesítésében. Nyitott szívvel hallgassatok Engem. A Mennyből jöttem, hogy elvezesselek benneteket az Egyetlenhez, Aki az Út, az Igazság, és az Élet. Tudom, hogy mire van szükségetek, és esedezem értetek Jézusomhoz. Szomorú jövő felé tartotok. Szenvedek a miatt, ami rátok vár. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! A Péter trónját érintő hűtlenség nagy fájdalom lesz a hívő emberek számára. Mindaz megtörténik, amiről beszéltem már nektek. Ne hátráljatok meg. Minden Isten ellenőrzése alatt áll. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3806. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 15.
Kedves gyermekek, ne szomorkodjatok. Jézusom veletek van Hitetek legyen teljes az Ő hatalmában, teljetek meg bizalommal és reménnyel. Anyátok vagyok, aki a Mennyből jött, hogy megáldjon benneteket. Ne hátráljatok meg. Mindegyikőtök nevét ismerem, és segíteni akarok nektek. Hallgassatok hívásomra. Uram letörli majd könnyeiteket. Bátorság. Az emberiség most ki fogja inni a szenvedés keserű kelyhét, de Isten nem fog cserbenhagyni benneteket. A Föld meg fog változni, és mindenki boldog lesz. Isten ereje mindent meg fog változtatni. Félelem nélkül haladjatok tovább előre. A megpróbáltatások után öröm következik. Imádkozzatok. Ne hagyjatok fel az imával. Én mindig közel leszek hozzátok. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3807. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 16.
Kedves gyermekek, ti e világban vagytok, de nem vagytok e világé. Azt kérem, éljetek a Paradicsom felé fordulva, amely csak számotokra készült. Ne éljetek bűnben. Jézusom szeret benneteket, és kitárt karokkal vár rátok. Az emberiség lelkileg vakká vált, és az én szegény gyermekeim úgy élnek, hogy vak vezet világtalant. Én azért jöttem a Mennyből, hogy Jézushoz vezesselek benneteket. Ne hátráljatok meg. Fogadjátok el az Evangéliumot, és kövessétek mindenben Jézust. Manapság a teremtményt többre becsülik, mint a Teremtőt. Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. A bűnbánat az első lépés a megtéréshez vezető úton. Bátorság. Nem vagytok egyedül. Nehéz napok várnak az emberiségre. Hajtsátok imára térdeteket. Fájdalmas Anyátok vagyok, aki szenved a miatt, ami történni fog. A halál keresztülvonul majd Olaszországon, és az én szegény gyermekeimnek nagyon nehéz keresztet kell hordozniuk. Hasonló események történnek majd Limában is. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Legyetek bátrak. Esedezem értetek Jézusomhoz. Félelem nélkül haladjatok csak előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3808. Miasszonyunk Üzenete, április 20.
Kedves gyermekek, ne érezzétek úgy, hogy egyedül vagytok. Jézusom veletek van. Nyitott szívvel fogadjátok az üdvösség üzeneteit. Merítsetek erőt az Eucharisztiából, mivel csakis így győzedelmeskedhettek. Nagy megpróbáltatások idején éltek, és elérkezett a pillanat, hogy „igent” mondjatok az Úrnak. Legyetek éberek. Nagy lelki zűrzavart hoz számotokra a jövő. Közeleg a nap, amikor sok igazságot megtagadnak. Az emberek hamis ideológiák áldozataivá válnak, amelyek lelki vakságba sodorják őket. A sátán füstje szétterjed a Katolikus Egyházon belül is. Imádkozzatok. Édesanyátok vagyok, és szeretlek benneteket. Mindnyájatokat névről ismerem, és esedezem értetek Jézusomhoz. Bátorság. Ha valaki az Úrral tart, az soha nem fog kudarcot vallani. Ne aggódjatok saját problémáitok miatt. Bízzatok az Úrban, és minden jó véget ér majd. Folytassátok az utat előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.


3809. Miasszonyunk Üzenete, április 27.

Kedves gyermekek, ti most fájdalmas jövő felé haladtok. Az emberek egyre inkább a technológia rabjaivá válnak, és Isten kegyelme egyre kevesebb, és kevesebb szívben lesz jelen. A hamis ideológiák elfogadása ahhoz vezet, hogy az emberek érzelmei a gépek felé irányulnak. Szenvedek attól, ami rátok vár. Hajtsátok imára térdeteket. Fájdalmas Anyátok vagyok. A Mennyből jöttem, hogy megmutassam nektek a Mennyet. Fogadjátok el Jézust teljes szabadsággal. Jézus szeret titeket. Ne hagyjátok Őt el. Mindegyikteket név szerint ismerem, és esedezem értetek Jézusomnál. Félelem nélkül haladjatok tovább előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.
Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/pedro-regis/

2013. április 27., szombat

Római Riport - 2013. április 27.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról

Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Ő már ki lett képezve számos befolyásos politikai erő által, hogy megtegye nagyszerű fellépését.
Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni:
Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások.
Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. Neki egy erőteljes hangja lesz. Ő roppant intelligens lesz és egy lenyűgöző karizmatikus ember benyomását fogja kelteni. Az ő megnyerő külseje, kelleme és humorérzéke olyan lesz, mint egy erős hipnotikus mágnes. Ő vonzani fogja a közismert vezetők és a média nagy dicséretét és nagy hírnévre tesz szert. Viselkedése befolyással lesz az üzleti vezetőkre, akik úgy fognak rá tekinteni, mint a jólét megteremtésének eszközére, mivel a gazdasági élet majd fejlődni kezd.
Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván őt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják őt, aki Küldetésem – amikor a Földön jártam - legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységről prédikálván, látni lehet majd, hogy – bármerre is jár – nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezető. Az ő csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé őt megelőzően. Őrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetőjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Őt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetővel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetően, ő olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minősíteni.
Addigra a tudatlanok, mint Messiásra fognak föltekinteni. Aztán arra fog célzásokat tenni, hogy őt Isten küldte a világ megmentésére. Sokan, beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Jelenlétemet, meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember nem más, mint az Emberfia, maga Jézus Krisztus. Azok, akik tisztelik őt, engedelmesen eleget tesznek kérésének, és akik imádják őt, olyan gonosz módon fognak megfertőződni, hogy a lelkük egy vákuumba lesz beszippantva, és lehetetlennek fog tűnni számukra az abból való szabadulás.
Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és ők ellen fognak állni ennek az utálatnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismerik Istent és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni a visszatérésemre tett Ígéretemet. Amikor Én újból visszatérek, azért jövök, hogy ítéljek. Sohasem fogok másodszor a Földön járni. Mert tanításaim teljes ismerete ellenére sem fogják megérteni, amit mondtam. Most emlékeztetem őket: Én nem fogok testben járni. Bárki, aki azt mondja önmagáról, hogy ő Én vagyok, az egy hazug.
Jézusotok

Lázadó birkák tánciskolája, avagy ki a fene az a Márió? Talán Mari néni fia?

Itt élünk ebben a csodákkal teli világunkban, de minden lépésünk, minden falat ételünk, minden gondolatunk előre be van programozva. Szinte semmit nem „kell” magunktól tennünk, Márió a varázsló, aki felülről nézi ezt a labirintus rendszert és tökéletesen ismeri az „ember jármű” működését. A szoftver készen áll, hogy egy bechippelhető társadalmat hozzanak létre, ahol az új világrendben az egyéni gondolkodóknak, az egyéni elmének már nincsen helye, szereoe. Azt gondoljátok, hogy ez igaz lehet? Reméljük nem! Viszont az újvilágrend előkészítői azt hiszik, hogy már győztek, és már csak idők kérdése, hogy mikor lesz az egész Föld a birkák társadalma.

VIDEÓ

2013. április 26., péntek

XVI. Benedek, a teremtett világ védelmezője

XVI. Benedek pápasága egész ideje alatt nagy hangsúlyt helyezett az Egyház társadalmi tanítására, ezen belül is a teremtett világ védelmére, amelybe nem csupán a környezettel szembeni felelősségteljes viselkedést, hanem az etikus társadalmi és politikai berendezkedést is beleértette.
A „zöld pápa”, ahogy esetenként az olasz lapok XVI. Benedeket nevezték, trónra lépésétől kezdve különös elkötelezettséget mutatott az ökológia iránt. Még II. János Pálnál is gyakrabban foglalkozott ezzel a kérdéssel, aki pedig Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökológia védőszentjének rangjára emelte.
Harmadik enciklikájában, a 2009-es Caritas in veritatéban XVI. Benedek hangsúlyozza: „Az Egyház felelősséget visel a teremtésért, és ezt a felelősséget nyilvánosan is érvényre kell juttatnia. Ha pedig ezt teszi, nem csak a földet, a vizet, a levegőt kell védelmeznie, amelyek mind hozzátartoznak a teremtés adományához. Az embert kell védelmeznie mindenekelőtt, saját önpusztítása ellenében.”
Ebben az írásában a pápa egybegyűjtötte észrevételeit és javaslatait az Egyház társadalmi tanításának minden területén: globalizáció, demográfiai változások, gazdasági fejlődés, az állam szerepe, nemzetközi szervezetek, kultúra, elvándorlás, környezet, technikai fejlődés. Ezek a témák azonban már négy évvel korábbi, Deus caritas est című, első enciklikájában is megjelentek: itt a pápa az igazságosság és a szeretet közötti kapcsolatot hangsúlyozta.
XVI. Benedek ugyanis sohasem szűnt meg felhívni a figyelmet a szeretet központi szerepére. 2012. november 11-i De caritate ministranda (A szeretet szolgálatáról) című motu propriójában is erről írt: a katolikus karitatív szervezetek, a püspökök és a „Cor Unum” Pápai Tanács közötti kapcsolatról szólva emlékeztetett, hogy Isten igéjének hirdetése és a szentségek ünneplése mellett a szeretet szolgálata alkotja az Egyház legfontosabb feladatát.
Mathias Nebel, a genfi székhelyű Caritas in veritate Alapítvány elnöke szerint a pápa „a szeretetet a társadalmi kapcsolatok alapjaként határozta meg. (...) Korábban a szeretet a társadalmi tanítás célját jelentette, XVI. Benedek azonban e tanítás alapelvévé tette azt.” Ezen kívül a szeretet fogalmát összekapcsolta az igazságéval, és ezáltal Mathias Nebel szerint azt mondta ki, hogy a szeretet első számú feltétele, hogy elismerjük a valóságot olyannak, amilyen.
Mindebből XVI. Benedek számára az következik, hogy nem csupán az számít, hogyan bánik az ember a környezetével, hanem az is, hogyan tekint benne saját magára. VI. Pál szellemi örököseként XVI. Benedek a Caritas in veritatéban több mint ötven helyen idéz elődje Populorum progressio című enciklikájából. De a VI. Pál által használt „népek fejlődésével” szemben XVI. Benedek inkább a „teljes emberi fejlődés”, illetve a „humán ökológia” fogalmát használja. Ezek a kifejezések nem csak az enciklikában jelennek meg több helyen, hanem XVI. Benedeknek a diplomáciai testület tagjaihoz intézett, 2010. januári beszédében, illetve a 2011-es németországi látogatása során elmondott szavaiban is: „Az embernek is van ugyanis természete, amit tiszteletben kell tartania, és amit nem manipulálhat tetszése szerint. Az ember nem egy saját maga alkotta szabadság...”
XVI. Benedek törődött a világ sorsával, ennek megfelelően figyelmet fordított a gazdaságra is. A globalizációval együtt járó egyensúlyvesztés különösen nyugtalanította. Többször is ostorozta a zabolátlanná vált kapitalizmust, melyet csak az egyre nagyobb profit hajhászása érdekel. Alig három évvel a gazdasági válság 2008-as megjelenése után a pápa elítélte a pénzügyi világ praktikáit, nevezetesen azoknak a hitelkonstrukcióknak a széleskörű terjesztését, melyek „határtalan spekulációkra adnak lehetőséget”. A pápa szemében ezek az ügyletek „világméretű társadalmi igazságossági problémát” vetettek fel, mellyel szemben XVI. Benedek az érdeknélküliség, a nagylelkűség, és a bizalom fontosságát hangsúlyozta, melyeket elengedhetetlennek tartott a gazdaság egészséges működéséhez.
A pápa rendszeresen intézett szolidaritási felhívást a bevándorlók érdekében is, és azt kérte, hogy az emberek ne csak imádkozzanak, hanem tegyenek is értük. „Emberek millióit érinti az elvándorlás jelensége, de itt nem a számokról van szó. Hanem férfiakról, nőkről és gyerekekről, idősekről és fiatalokról, akik olyan helyet keresnek, ahol békében élhetnek” – mondta XVI. Benedek 2012. január 15-én a Szent Péter téren.
Két évvel korábban, 2012. augusztus 22-én pedig, vasárnapi Úrangyala imádságában, a pápa burkoltan bírálta a romák Franciaországból való kiutasítását. XVI. Benedek arra szólította fel a misén összegyűlt franciákat, hogy „fogadják el az emberek természetes különbözőségét, ahogy Jézus is egybehívott mindenféle nemzetiségű és nyelvű embereket”.
La Croix/Magyar Kurír


XVI. Benedek visszaköltözik a Vatikánba


XVI. Benedek nyugalmazott pápa május elsején költözhet vissza a Vatikánba Castel Gandolfóból, ahol február 28-i lemondása óta tartózkodott - jelentette az olasz sajtó.

A Corriere della Sera napilap pénteki száma arról írt, hogy a nyugalmazott pápa a jövő héten, valószínűleg május elsején vagy az "ehhez közeli napokban" visszatér a pápai államba. Így értesült a Vatican Insider hírportál is.
XVI. Benedeknek a Vatikánba való visszatérését az teszi lehetővé, hogy véget ért a vatikáni falakon belül található Mater Ecclesiae kolostor helyreállítása.
Februári lemondásakor a német pápa döntött úgy, hogy ennek a kolostornak az egyik szárnyába vonul vissza, a kolostorban klauzúrában élő nővérektől elkülönített épületrészbe. A 450 négyzetméteres szárnyban kápolna, könyvtár, konyha, orvosi rendelő is van és zöldségkert is tartozik hozzá citrom- és narancsfákkal.
XVI. Benedekkel a személyi titkára, a háztartását vezető világi nővérek is visszatérnek Castel Gandolfóból a Vatikánba. A Corriere úgy tudja, hogy a pápa fivére, Georg Ratzinger is a vatikáni kolostorba költözik.
Amikor a nyugalmazott pápa ismét a Vatikán lakója lesz, pár száz méteres távolságra lesz utódjától, Ferenc pápától, aki megválasztása óta a Szent Márta-házban lakik és még nem költözött be az apostoli palotákban levő pápai lakosztályba.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ők folyamatosan hazudni fognak és nyilvános szentbeszédük ostobaság lesz Isten Szemében

2013. április 25. csütörtök 10:30
Drága szeretett leányom, nem fog eltelni sok idő addig, amikor a szakadárok összegyűlnek a Katolikus Egyházban, akik felhagytak Isten iránti engedelmességükkel, hogy gonosz támadást indítsanak azon felszentelt szolgák ellen, akik hűségesek az Igazsághoz.
Azok, akik az Én Testemhez hűtlenek, számos törvényt fognak megváltoztatni és a Szent Eukarisztia jelentéséről új értelmezéseket fognak alkotni. Sokan Isten szent szolgái közül és minden Keresztény felekezet hívei szemtanúi lesznek, amint a Szentlelket megtámadják. Sokan meg fognak döbbenni a Nevem és Tanításaim újraértelmezésének a módjától, ahogyan a hangsúly az embernek a másik ember iránti kötelességére kerül. Arra fogják ösztönözni az embereket, hogy szeressék egymást, és nehézségeiket tegyék Isten Oltára elé.
Kívülről jó dolognak fogják látni a Kereszténységnek ezt a megközelítési módját. Ez a szeretet fontosságát fogja támogatni, de nem úgy, ahogyan azt Isten előírta. Látni lehet majd, amint a magasabb pozíciókban levő emberek vallásos szertartásokon egymást nyilvánosan dicsérik. Tiszteletadásként meghajolnak majd egymás előtt, és hízelgésükben Isten ellenségeinek a lábai elé vetik magukat.
Mindezek a lenyűgöző szertartások elbolondítják majd a világot, és sokan nem fogják észrevenni e ceremóniák célját. Ezek a cselekedetek, az új szentbeszédek és az új ceremóniák, amelyek állítólag Engem fognak tisztelni, természetüknél fogva feketék lesznek, mert a fenevadat fogják dicsőíteni.
A sötétség királya az ő gonosz szellemeivel együtt hirtelen sokak szívét megmozgatja, azokét, akik felelősséggel tartoznak követőim vezetéséért. Néhányan ezek közül a szolgák közül nem veszik észre, hogy őket a gonosz kísérti. Azt mondom nekik – jöjjetek most! Jöjjetek Hozzám a Bűnbánat Szentsége által! Ha aggódtok a hitetek miatt, meg foglak világítani benneteket, de előbb meg kell szabadítanotok lelketeket a büszkeségtől. A büszkeség az, ami ostoba módon megtéveszt benneteket elhitetvén veletek, hogy a ti értelmetek különb, mint Istené.
Mások, kik olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok, eladták lelküket a Sátánnak. És éppúgy ők is ravaszok lesznek a Sátán cselekedeteihez hasonlóan, és hasonlóképpen fogják Isten gyermekeit is becsapni. Az által fognak másokat elcsábítani, hogy dicsérni fogják szolgáikat, mintha azok szentek lennének, és ez vonzani fogja azokat a szolgákat, akik szeretik önmagukat, tele vannak büszkeséggel, és akik mint juhok, követni fogják őket. Ők folyamatosan hazudni fognak, és nyilvános szentbeszédeik (homíliájuk) ostobaság lesz Isten Szemében. Egy szikrányi igaz alázatot sem lehet majd látni egyetlen szavukban sem, bár ők minden tőlük telhetőt meg fognak tenni annak biztosítására, hogy nyilvánosan Isten alázatos szolgáiként viselkedjenek. A Szentlélek Ereje hiányozni fog a jelenlétükből, és az Enyéim, akik igazán ismernek Engem, tanúsítani fogják ezt.
Oly sok felszentelt szegény szolgám lesz beszippantva ezekbe a hazugságokba, melyek Testem megszentségtelenítéséhez fognak vezetni, és sokan azok közül, akik az Irántam való szeretetükkel büszkélkednek, lesznek az elsők, akik beverik a következő szeget, mivelhogy újra keresztre feszítenek Engem.
Leányom, az irántad mutatott gyűlölet két oldalról fog jönni, mint közvetlen eredménye földi Egyházam felbomlásának. Az egyik oldalon azok fognak elhelyezkedni, akik azt mondják, hogy földi Egyházamat képviselik, de ők minden, csak épp azok nem lesznek, mivel egy egészen más tant fognak képviselni. A másik oldalon lesznek, az Én hűséges szolgáim, akik nem fognak hinni neked.
Tudnotok kell, hogy az Igazság félelmet és dühöt fog kiváltani. Az Isten prófétáinak adott Igazság, nemcsak dühöt fog kiváltani a félelem miatt, hanem felháborodást is. A felháborodás és a düh a gonosztól származik. A gonosz, az ember szívén keresztül rendkívül messzire fog elmenni, hogy Isten Szavát elhallgattassa.
A próféták elleni düh gyűlöletet Isten ellen.
Jézusotok

2013. április 25., csütörtök

A Szűzanyánk 2013. április 25-ei üzenete Medjugorjéből

*Medjugorje, 2013. április 25.*
"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, csak imádkozzatok mindaddig, míg szívetek meg nem nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre és családi imára hívlak benneteket. A Szentírás mindig buzdítás legyen számotokra. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Ellenzik a melegházasságot: ezrek csaptak össze a rendőrökkel Párizsban

A párizsi meleg negyedben pezsgővel és színes kosztümökben ünnepelték a francia parlament döntését. Az új törvény értelmében már júniustól szabadon házasodhatnak a homoszexuális párok. A jobboldali ellenzék ugyanakkor jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak, a jogszabály megsemmisítését kérve. Francois Hollande elnök szerint a reformra büszke lehet a francia társadalom. Elismerte, hogy ezt még nem mindenki gondolja így Franciaországban, de szerinte ez a törvény hozzájárul az ország modernizációjához.

Igen, igen, igen – kiabálták a melegek házasságát engedélyező törvény hírére az utcára vonult tüntetők. Az új jogszabály lehetővé teszi a homoszexuális párok számára azt, hogy csecsemőket és gyermekeket fogadhassanak örökbe. A rögtönzött fesztivál a parlament döntését köszöntötte, ahol hangos vita után szavaztak a törvényről.

A párizsi törvényhozásban az ülést vezető elnök indulatos szavakkal kiutasította a teremből azokat az ellenzéki képviselőket, akik bekiabálásokkal tiltakoztak a jogszabály ellen.

„Kivezetné valaki ezeket az őrülteket az ülésteremből? A demokrácia ellenségeinek nincs helye a parlamentben. Vigyék már ki ezeket az őrülteket!” –kiabálta Claude Bartolone a nemzetgyűlés elnöke.

A szavazáson végül 331 igen szavazattal, 225 ellenében a képviselők elfogadták a vitatott jogszabályt. Ezzel Franciaország lett a világ 14. állama, ahol korlátozás nélkül házasodhatnak a homoszexuális párok.

A döntés mélyen megosztotta a francia társadalmat. A parlamenti szavazást követően több ezren tiltakoztak Párizsban. A demonstráció után néhányan összecsaptak a rendőrökkel is.

Franciaországban az elmúlt hónapokban több nagy létszámú demonstrációt tartottak a családok és a hagyományos értékek védelmében. A tüntetők azt kérték a kormánytól, hogy vegye figyelembe a társadalom véleményét az ügyben, és bocsássa szavazásra a kérdést.

A szocialista államelnök – aki választási kampányában ígéretet tett a melegházasság bevezetésére - elutasította ezeket a kezdeményezéseket.

 „Ez a reform kiszélesíti a homoszexuálisok jogait, nélkül, hogy bármit is elvenne másoktól. A reform a társadalom által kijelölt irányt követi és biztos vagyok abban, hogy a társadalom büszke lesz erre a döntésre, mert ez fontos szakasz országunk modernizációja során, hogy nagyobb szabadsághoz és egyenjogúsághoz jussunk” – mondta Francois Hollande francia elnök.

Az ellenzék az alkotmánybírósághoz fordult a törvény megsemmisítését kérve. A testületnek egy hónapja van a döntésre.

atv.hu

Füzesi Zsolt: Ferenc csúsztatásai

Miközben például Armin Schwibach publicista és a filozófia tanára egy római egyetemen, minden nap Ferenc „gyöngyszemei”-ként számol be az interneten Bergoglio beszédeiről, Füzesi Zsolt ezek veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Ferenc ez előző két pápához képest populárisabban és az egyszerű laikusok számára érthetőbben fogalmaz, ráadásul sokkal rövidebb beszédeket mond.
A köznapi életből vett „találó hasonlatai”, mint például a „háziasított Szentlélek”, a „dezodor-Isten,” a „szatelit-keresztény,” a „kellemes-langyos nyári éjszaka-szerű isteni türelem” stb., könnyebben megragadnak az emberek emlékezetében, mint a professzori értekezések. Ugyanakkor ezek a kifejezések csak azt szolgálják, hogy a Szenthez, vagyis Istenhez és az ő világához kapcsolódó fogalmainkat egy-egy hatásos képzettársítási segédlet örve alatt a blaszfémia határát súroló módon állítsa a hozzájuk nem illő kifejezések mellé. Beszédeiben az ehelyütt elfogadhatatlan szavak segítségével csökkent értékű isten- és egyházképet fest. Sajnos ez olyan gyakorlat, ami a rosszra – és a közönségesre – hajló tömegeknek nagyon tetszik.
Istenről ferenc-iesen beszélni hamarosan „katolikus” divat lesz, vagyis a jövőben még az eddiginél is könnyedebben, lazábban, profán haverkodói stílusban hallunk majd mindenről, ami szent. Ennek pedig nem csak a tanra, de az erkölcsre is romboló hatása lesz. Ha ugyanis Isten nem Úr, hanem haver, akkor nem is parancsol, legfeljebb a jelenlétével derít jókedvre. (Ezért beszélnek manapság oly sokat arról, hogy nem a hittételek a fontosak, hanem a szoros Isten-kapcsolat. Bár nem látható be, hogyan lehet annak szoros kapcsolata Istennel, aki nem veszi tudomásul az ő kinyilatkoztatását, legalapvetőbb üzenetét.)
Ferenc beszédei egyértelmű üzenetek, melyekből mindenki megértheti, mi várható. És egyúttal az ő szavai szerint üzenet mindenkinek, hogy aki nem ferenc-iesen gondolkodik, lényegében a Szentlélekkel szegül szembe. [lásd: a következő cikket: „A zsinat a Szentlélek szép műve volt” – De a „vastagnyakúak” a zsinat elé akarnak „visszatérni”.]
Ferenc beszédei valóban „a füleket csiklandozzák”, és ezért a kívánt hatást nagyon gyorsan elérik, a rejtett, lényegi üzenet észrevétlenül szüremkedik át a tudatalattiba. Ferenc ugyanis mestere a hangsúlytologatásnak, s ezzel nem csupán egy oldalra tereli a farizeusokat és a tradíció elkötelezettjeit, a másik oldalra a Szentlelket, a zsinatot és ez utóbbi feltétlen híveit, hanem úgy vezet át a tévedésbe, hogy közben helyes dolgokat – is – követel. Mindezt úgy teszi, hogy nem pontosan definiált szavakkal operál. A mi ajtónkon megy be, és az övén jön ki. Ez egyébként tipikus modernista alakoskodás, mely irtózik minden pontos meghatározástól, hisz egy szót addig használhat ugyanabban a kontextusban hol köznapi, hol tudományos értelme szerint, míg azt meghagyja definiálatlan, érzelmileg manipulált homályában.
Hogy egy példával éljek: Ferenc április 19-i prédikációjában ezeket mondta: „Az Egyház ne moralizáljon és kerülje az ideológiákat.” Ezt így magyarázza: az ideológusok azok, akik elsősorban a fejüket használják, a moralisták, akik a kötelességteljesítést helyezik előtérbe, és ezek mind nem a megtérés útján járnak (!). Majd így folytatja: „Amikor az ideológia belép az Egyházba, az evangélium értelmébe, nem értünk meg semmit.” „Akik a kötelesség útján járnak, minden terhet a hívek vállaira helyeznek. Az ideológusok meghamisítják az evangéliumot. Minden ideológiai értelmezés, akármelyik oldalról is jöjjön, az evangélium meghamisítása. És ezek az ideológusok – láthattuk őket az Egyház történelmében – végül tehetségtelen értelmiségiekké válnak, jóság nélküli etikusokká. És ne is beszéljünk a szépségről, mert abból semmit sem értenek meg. (…) Imádkozzunk ma az Úrhoz az Egyházért: az Úr szabadítsa meg bármiféle ideológiai értelmezéstől, nyissa meg az Egyház, Anyaszentegyházunk szívét az egyszerű evangéliumnak, annak a tiszta evangéliumnak, amely a szeretetről beszél nekünk, amely szeretetet hoz és olyan szép.”
Ezzel a beszéddel az a probléma, hogy ha az ideologizálás és a moralizálás szavak hétköznapi értelmét vesszük, vagyis okoskodást és perzekútorkodást értünk alattuk, akkor helyes Ferenc kívánsága. Azonban maga a kinyilatkoztatás is ideológia (mint általános világnézeti eszmerendszer), és ennek része a moralitás is (mint erkölcsi tanrendszer). Sőt, a dogma is ideológia, és a tanítóhivatal is ideológiai-morális talajon áll. Ferenc szerint tehát például Aquinói Szent Tamás is ideológusnak, sőt „tehetségtelen értelmiséginek” számít, vagy Liguori Szent Alfonz moralizáló „jóság nélküli etikusnak”? Vagyis Ferenc valójában e szándékosan kétértelmű szavakkal nem állít mást, mint hogy a hitet nem kell észokokkal támogatni, és az állapotbeli kötelesség teljesítése meghaladott elvárás.
Jézust nem az zavarta, hogy szavait a törvénytudók nem tudták beilleszteni saját rendszerükbe, hanem az, hogy a nyilvánvaló bizonyítékok, a csodák ellenére sem voltak hajlandók hinni benne. „Ha nem vittem volna végbe köztük olyan tetteket, amiket senki más nem cselekedett, bűnük nem volna. Most azonban látták ezeket és mégis gyűlölnek engem is, meg Atyámat is” (Jn 15,24). Tehát nem az ideológia, hanem a megátalkodás volt, amit elítélt.
Másik a probléma Ferenc beszédével: Az ideológia szó önmagában nem bír erkölcsi értékkel; olyan, mint a cselekedet. Attól függ az értéke, hogy mi a célja és a háttere. Lehet jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, de amíg ezeket meg nem jelölöm, a szó nem hordoz tartalmat, tehát nem is lehet ítélni fölötte.
Zavaróak a szóhasználatai is: „egyszerű evangélium,” „tiszta evangélium” – Nem Luther kedvenc kifejezései ezek? „És ne is beszéljünk a szépségről, mert abból semmit sem értenek meg.” Ha Ferenc liturgikus érzékére gondolok, szerintem ez a mondat a „ha el akarod rejteni a gyengeségedet, gyanúsítsd meg vele az ellenfeledet” elv klasszikus példája is lehetne.
Ami pedig Ferenc beszédeire leginkább a gyanú árnyékát veti, az az aktualitás hiánya. Mert ha a mai Egyház legfőbb tehertétele az lenne, hogy papjai, hívei túlságosan elmerülnek az erkölcsi kérdések ágas-bogas kazuisztikájában, és már egy kamaszkori csók miatt is egy életre kivetne valakit magából a társadalom, vagy polgárháborús helyzet alakulna ki a molinisták és tomisták teológiai iskolája mentén, hogy vajon az isteni mindentudás milyen viszonyban áll az emberi szabad akarattal, akkor ez a beszéd helyénvaló lehetne. De mivel inkább az erkölcsi relativizmus és a hitbeli közöny terjed a katolikus hívek között, ez a prédikáció aggasztó kérdéseket vet fel.
Jogosan merül fel az a kérdés is, hogy Ferenc kijelentéseit lehet-e úgy értelmezni, hogy felesleges a dogmák és a katolikus erkölcs rendszeréhez ragaszkodni? Mert az, hogy „minden ideológiai értelmezés az evangélium meghamisítása”, azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás bármilyen rendszerbefoglalása ellentétes magával a kinyilatkoztatással. Vagy az az állítása, hogy „akik a kötelesség útján járnak, minden terhet a hívek vállaira helyeznek,” nem azokat dorgálja-e, akik az újraházasodottakat nem engedik szentáldozáshoz járulni?
Nem a „határátlépőknek”, a bűnökben megátalkodottaknak jelentenek az ilyesfajta beszédek felmentést és biztatást?


http://www.katolikus-honlap.hu/1301/fuzesi.htm