2013. november 25., hétfő

Felháborító szakvélemény


Az orosz Állami Duma mélységes felháborodását fejezi ki (és a hírt olvasva mi is) hogy az Egyesült Államokban az Amerikai Pszichiátriai Társaság elismerte a pedofíliát, mint lehetséges és normális szexuális irányultságot. A társaság szakvéleménye október 20.-án jelent meg.
Az Orosz Állami Duma elnökhelyettese, aki egyben a "család, nők, gyerekek bizottság" elnöke is, felháborodásának adott hangot. Legfőképpen azért, mert ahogy mondta ez az amerikai társaság nem egy kis és mellékes valami, hanem az a központi szerv, amely eldönti, hogy az orvosok mi szerint és hogyan gyógykezeljenek. Mi betegség és mi nem az, mi normális és mi nem az. Így mostantól az USA államaiban a pedofília egy teljesen normális és elfogadott szexuális irányultságnak számít. Ahogy fogalmaz a társaság a szakvéleményben: "lehet szexuális kapcsolatot létesíteni fiatal korúval, amennyiben az beleegyezik".
Ami ellen Oroszországban egyre szigorúbb törvényeket hoznak, azt mostantól az Egyesült Államokban teljesen normális dolognak tartják.


http://www.hidfo.net/2013/11/25/felhaborito-szakvelemeny
Az orosz Állami Duma mélységes felháborodását fejezi ki (és a hírt olvasva mi is) hogy az Egyesült Államokban az Amerikai Pszichiátriai Társaság elismerte a pedofíliát, mint lehetséges és normális szexuális irányultságot. A társaság szakvéleménye október 20.-án jelent meg.
Az Orosz Állami Duma elnökhelyettese, aki egyben a "család, nők, gyerekek bizottság" elnöke is, felháborodásának adott hangot. Legfőképpen azért, mert ahogy mondta ez az amerikai társaság nem egy kis és mellékes valami, hanem az a központi szerv, amely eldönti, hogy az orvosok mi szerint és hogyan gyógykezeljenek. Mi betegség és mi nem az, mi normális és mi nem az. Így mostantól az USA államaiban a pedofília egy teljesen normális és elfogadott szexuális irányultságnak számít. Ahogy fogalmaz a társaság a szakvéleményben: "lehet szexuális kapcsolatot létesíteni fiatal korúval, amennyiben az beleegyezik".
Ami ellen Oroszországban egyre szigorúbb törvényeket hoznak, azt mostantól az Egyesült Államokban teljesen normális dolognak tartják.


http://www.hidfo.net/2013/11/25/felhaborito-szakvelemeny


A "Felháborító Szakvélemény" című írás annyira meghökkentett, hogy belső figyelmeztető hangra hallgatva utána néztem ennek a szervezetnek. Amit találtam, azon cseppet sem lepődtem meg. A szervezet elnöke Jeffrey Libermann, és származása a képére van írva. Az arc, és a szakvélemény pedig tökéletes összhangban van.
Hídfő.net | Felháborító szakvéleményJeffrey Libermann
Nos ezek után van e kérdés azzal kapcsolatban, hogy azokban az országokban, ahol az erkölcs erősödik, a cionisták miért kiabálnak? Szerintem a válasz itt van az elnök úr képén, és a szakvéleményében.
Hegyi V. Botond

Égi Édesanyánk 2013. november 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Üzenet, 25. november 2013

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára, és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek. A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani: Istenem és mindenem. Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy itt a Földön minden mulandó. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
Nyissátok meg szívetek ajtaját az imára!

"Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak.
Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára, és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek.
A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani: Istenem és mindenem.
Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy itt a Földön minden mulandó.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A hittanon azt tanultuk, hogy az imádság beszélgetés Istennel. A beszélgetéshez két személy szükséges. Az imában találkozunk, beszélgetünk Istennel, szólunk Hozzá, hallgatjuk Őt, akit szemünkkel ugyan nem láthatunk, de a szívünkben beszélgethetünk vele. Az Istennel való találkozás az imádságban és az Ő Igéjének elfogadásában történik. A szív ajtajának megnyílása, ahogyan Szűz Mária mondja, különböző módon történhet. Vannak, akik Isten közelségét az olyan emberekkel való találkozásban élik meg, akiknek már megtapasztalták Isten közelségét. Mások a Szentírást olvasva jutnak ilyen élményhez. Ismét mások az őszinte szentgyónásban vagy a szentmisén. Van, akiket Isten kegyelme a mindennapi életben érint meg az egyszerű beszélgetésekben vagy a természetben sétálva. Különbözők az utak és a módok, ahogyan Isten munkálkodik az emberi szívben.

Isten türelmes velünk. De, nem csak türelmesen vár, hanem kopogtat is szívünk ajtaján. Aktívan küzd értünk és üdvösségünkért. Ahogyan Jézus maga is mondja a Jelenések könyvében: „Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem” (Jel 3, 20). És ma is úgy, mint minden időben, megnyílhatunk Isten előtt és találkozhatunk vele az imádságban. Azért lehetséges ez, mert az ima csodálatos történés a hívő és Isten között. Az ima nem üres beszéd, és nem is üres és tanult imaformulák mondogatása. Az imádság az ember hitének, szeretetének és lélekének Istennel való párbeszéde. Az imádság olyan hely bennünk, ahová Isten jön el, hogy segítsen nekünk.

Ahhoz, hogy Isten eljöjjön hozzánk, és megtapasztalhassuk az imádság erejét, szükséges, hogy teljesítsük az ima meghatározott feltételeit. Ezeket a feltételeket Jézus Krisztus a Miatyánkban mondta el. Az első feltétel annak tudatosítása, hogy Isten itt van előtted. Ez azt jelenti, meghallgatni, meghallani és tudatosan nyitottnak lenni Istenre. A második feltétel bűneink beismerése és megbánása. A harmadik feltétel megbocsájtani azoknak, akik megbántottak. Minden meg nem bocsájtás akadálya Isten szeretetének és kegyelmének. A negyedik feltétel ellene mondani mindannak, ami zavarhat az Istennel való beszélgetésben. Ez azt jelenti, Istent helyezni az első helyre, ahogyan ezt a Szűzanya is gyakran mondja. Az ötödik feltétel elfogadni Isten akaratát azzal a bizalommal, hogy minden jól fog végződni és Isten mindent javára fordít az Őt szeretőknek. Ha állhatatosan haladunk ezen az úton, el fogunk jutni Isten közelségének tapasztalatához és őszintén kimondhatjuk: Istenem és mindenem.

A Szűzanya megtanította nekünk hogyan kell felismerni mindazokat az akadályokat, amelyek az imádság útjában állnak, és akadályozzák szívünk megnyílását az imára és Istenre. A Szűzanya gyakran mondta üzeneteiben: Imádkozzatok és böjtöljetek. Ezek az eszközök segítenek megnyílni Isten szeretetére és megmaradni a szabadságban. Ezek az eszközök segítenek nekünk észrevenni a bűn és a rossz csapdáit, az akadályokat, a megtévesztéseket, megmaradva állhatatos zarándokokként az örök haza felé vezető úton. Így tudatába kerülünk annak, hogy itt a földön minden mulandó, csak Isten örök és egyedül elég.

Könyörögjünk

Szűz Mária, te, aki boldog vagy, mert hittél mindabban, amit az Úr mondott neked, imádkozz ki számunkra olyan hitet és bizalmat az Úrban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy erősek tudjunk maradni a hitben. Szeretnénk megnyílni szeplőtelen édesanyai szívednek, hogy a te szíveddel hihessünk és bízhassunk az Úrban. Könyörögj ki számunkra olyan erős hitet, amellyel minden rossz erőt és bűnt legyőzhetünk és megmaradhatunk az Úr útján. Imádkozd ki számunkra Te, mennyei Édesanyánk, az erős hitet, hogy senki és semmi ne szakíthasson el bennünket Krisztus szeretetétől. Te, Szűzanyánk, aki hozzánk hasonlóan éltél és mindvégig az Úr mellett maradtál, add, hogy mi is minden kísértés és szenvedés ellenére mindig az Úr mellett maradjunk. Ámen.


fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Iszlám világ - visszaállítanák a megkövezést Afganisztánban

A halálra kövezés és a korbácsolás is szerepel új afgán büntető törvénykönyv tervezetében. A büntetéseket házasságtörőkre lehetne kiróni, és nyilvánosan hajtanák végre. A jogvédők megdöbbentek.
Kövezés általi halállal szankcionálná a házasságtörést az afgán kormány, visszatérve ezzel a tálib rezsim idején alkalmazott büntetési formákhoz – jelentette a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet. A kövezés szerepel az afgán büntető törvénykönyv módosításának tervezetében, amelyet az igazságügyi minisztérium egyik munkacsoportja állított össze.
A javaslat szerint a házasságtörést elkövető nők és férfiak kövezés általi halálra ítélhetők, míg az az egyedülálló, aki egy házas emberrel létesít intim kapcsolatot, büntetésül száz korbácsütést kapna. Az ítéleteket nyilvánosan hajtanák végre. A büntetés kiszabásának feltétele, hogy a házasságtörést négy szemtanú egybehangzó vallomása is megerősítse.
"A tárca és más afgán igazságügyi szervek olyan törvényen dolgoznak, amely a saríával (iszlám jogrend) összhangban büntetné a házasságtörést, a lopást és az alkoholfogyasztást" – közölte az Asráf Azimi vezette igazságügyi minisztérium egyik illetékese.
Brad Adams, a HRW ázsiai igazgatója szerint megdöbbentő, hogy 12 évvel a tálibok bukása után újra be akarják vezetni a halálra kövezést. Adams felszólította Hamid Karzai afgán államfőt, hogy "utasítsa el ezt a javaslatot".
A jogvédők szerint ez a büntetési forma sért minden emberi jogra vonatkozó nemzetközi normát. A HRW emlékeztetett arra, hogy a 2012-es tokiói konferencián Afganisztán támogatói ahhoz kötötték az ígért 16 milliárd dolláros segélyt, ha jobban érvényesülnek az emberi jogok. A HRW szerint az adományozóknak jelezniük kell Kabul számára, hogy a megkövezés visszaállításának azonnali hatása lenne a segélyezésre.
Afganisztánban a tálibok 1996 és 2001 között fennálló uralma idején az elítélt házasságtörőket rendszerint agyonlőtték vagy halálra kövezték, a nők egyedül nem hagyhatták el otthonukat, a lányok nem járhattak iskolába, a férfiakat pedig arra kötelezték, hogy hosszú szakállt növesszenek.
(MTI)

Egy püspök 20 éve: 120 paptemetés, 1 papszentelés

Néhány nappal ezelőtt a franciaországi Sens-Auxerre egyházmegye érseke, Msgr. Yves Patenotre saját egyházi lapjában ezt írta: „Ma reggel a mise után egy úr jött hozzám, aki ezt mondta: Excellenciás uram, nem az ön egyházmegyéjéből való vagyok, de amikor nemrégen édesanyám temetése volt, nem tudott egyetlen pap sem jelen lenni. Én ezt nem értem, ez elviselhetetlen. Miért fizessem akkor az egyházi adómat?”
Válaszában az érsek a paphiányra utalt és a kérdezőnek néhány adattal szolgált, melyek szerinte elegendő magyarázatul szolgáltak: „Abban a csaknem 20 évben, amióta püspök vagyok, 120 papot temettem el, és csak egyet szenteltem fel.”
Megspóroljuk magunknak azt a kedvelt megállapítást, hogy mindez a II. Vatikáni Zsinat, illetve annak elhibázott megvalósítása az oka. Ez ugyanúgy nem bizonyítható [!], mint az ugyanannyira kedvelt ellenkező állítás, hogy „Gaudium et Spes” nélkül a helyzet még sokkal rosszabb lenne. Csupán ez a kérdés marad: Hogyan lehet még ennél rosszabbat elképzelni?


[Régen nem közöltem már a summorum-pontificum weblapról. Hogy miért, azt ez a cikk kiválóan érzékelteti: A weblap írójának az érsek cikkben közölt fotója láttán is csak ennyi magyarázat jutott eszébe az esetről. Pedig egy ilyen kinézetű püspök láttán nemigen lehet jobb eredményt várni. És ez a weblap szerkesztőjének nem tűnt fel?]

(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2013. november 25.)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Emberek milliárdjai fogják élvezni a dicsőséges örök életet Isten Jelenlétében
2013. november 24. vasárnap, 16:45
Drága szeretett leányom, amikor azért jövök, hogy enyhítsem az emberiség fájdalmát, amelyet az Istentől való elszakadás miatt kellett elszenvednie, mindnyájuknak hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhetően az emberek milliárdjai fogják élvezni a dicsőséges örök életet Isten Jelenlétében.
Az Irgalmasság ezen Nagy Cselekedetével elhozom dicsőséges Ígéretem azon nagyszerű hírét, hogy Második Eljövetelem – nem sokkal a Nagyfigyelmeztetést követően – be fogja teljesíteni Isten Tervét gyermekei számára. Minden lélek meg fogja kapni az Irgalmasság Ajándékát, de nem mindenki fogja azt elfogadni. Azok, akik nem fogadják el, egy rövid időt fognak kapni, mely során eldönthetik, hogy az életnek melyik formáját akarják élni. Választhatnak egy olyan életformát, mely során testben és lélekben egy teljes és tökéletes életet fognak élni Új Paradicsomomban, vagy pedig egy Isten nélküli életformát. Azoknak, akik megértik, hogy mit kínálok fel nekik, soha nem utasíthatnak vissza egy ilyen Ajándékot. Mégis, akik el fognak utasítani Engem, elégedettek lesznek azzal, hogy a sötétségbe merülnek, abban a hitben, hogy ennek nincs jelentősége. Ámde, amit ők nem tudnak, hogy szörnyű fájdalmat fognak érezni, amikor majd végleg elszakadnak Tőlem. Egy koromsötét mélységben fogják találni magukat, ahol semmit sem fognak látni. Semmijük sem lesz. Mindaz, amit érezni fognak, egy tomboló tűz lesz, mely úgy fog keresztülhatolni rajtuk, mint egy kard, melyet egy egész örökkévalóságon át el kell viselniük.
Az Istentől való elszakadás akkor kezdődött el, amikor Lucifer a kevélység bűnével megkísértette Ádámot és Évát. A kevélység (büszkeség) bűne minden más bűnnek a kiváltó oka és egy olyan bűn, amely a Sátánhoz köti az embert. Amikor eljövök, hogy visszaköveteljem a Trónomat, ez az elkülönülés nem lesz többé. Azok, akik Értem, Velem és Bennem vannak, egyként fognak egyesülni. De azon a napon, amikor végre eljövök, és amikor ítélkezni fogok a világ fölött, azok, akik elkülönültek Tőlem, és akik továbbra is el fognak utasítani Engem, a végleges befejezést fogják megtapasztalni, ahol Én már nem leszek többé Jelen. Ahol Én már többé nem leszek képes megvigasztalni őket, vagy, hogy visszahúzzam őket. Akkor majd az örök fájdalmat és szenvedést fogják megtapasztalni a fenevaddal és minden démonával együtt a Pokol tüzében.
Nem akarlak megfélemlíteni benneteket, sokkolni, vagy fájdalmat okozni nektek, de hogy mégis megértsétek a következményeket, el kell mondanom az Igazságot nektek. Közületek nagyon sokan nem hisznek a Pokol létezésében. Nem hisztek benne, mert már oly régóta félrevezettek benneteket. A Mennyország, a Pokol és a Tisztítótűz létezik. A végső napon csak két (túlvilági) valóság fog létezni: az Új Paradicsom, amikor az Ég és a Föld eggyé válik, és a Pokol mélysége.
Az Igazságot nehéz elfogadni, de az Igazság ismerete nélkül nem dönthettek a sorsotok felől.
Jézusotok

Rohanás a drogkatasztrófába


Idén 2200-ra tehető a kábítószer miatt kórházba kerülők száma, ami emelkedést jelent a tavalyi mintegy 2000-hez és a tavalyelőtti 1800-hoz képest.
Az idén várhatóan emelkedik a kábítószer miatt kórházba kerülők száma az előző évekhez viszonyítva – mondta Zacher Gábor toxikológus a rendőrséggel közösen tartott hétfői sajtótájékoztatón, Budapesten.
A Péterfy Sándor utcai Kórház klinikai toxikológiai osztályának vezetője példaként említette, hogy az alkoholfogyasztás miatt kórházba kerültek nélkül az elmúlt hétvégén osztályukon 14 embert kezeltek valamilyen tudatmódosító szer miatt.
A legnagyobb veszélynek azt nevezte, hogy nem tudható a szerek összetétele, az eddigi vizsgálatok pedig azt igazolják, hogy hiába mondja azt a fogyasztó, hogy csak egyféle tablettát fogyasztott, valójában 3-4, vagy akár 5-6-féle anyag mutatható ki a laborvizsgálatban.
Hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt hetekben olyan vadonatúj szerek jelentek meg, amelyeket még csak Japánban sikerült kimutatni.
A főorvos úgy vélte, a kilencvenes években még sokkal nagyobb volt a szerhasználati biztonság, ma már a szakemberek is az internetről, különböző, a fogyasztók által használt fórumokról és portálokról tájékozódnak arról, hogy milyen hatást váltanak ki az új anyagok. Bizonyítást nyert az is, hogy az összetételben egy pici módosítás is teljesen más hatást eredményez – tette hozzá.
Csákó Ibolya az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi főosztályának munkatársa is a dizájnerdrogok veszélyére, azok bizonytalan összetételére hívta fel a figyelmet és arra, hogy a jellemzően Kínából érkező szintetikus szerekről maguk az eladók sem tudják pontosan, hogy mit tartalmaznak.
Míg korábban a Kínából érkezett anyagokból jellemzően Belgiumban és Hollandiában készítettek tablettát és csomagolták, az utóbbi időszakban már Magyarországon is találtak több illegális labort.
Az ismeretlen összetételről szólva azt hangsúlyozta, hogy egyre többen kerülnek sürgősségi osztályra fogyasztás miatt és több a halálos áldozat is, mint korábban.
Arra figyelmeztetett, hogy a fogyasztók nem gondolnak arra, hogy az adott dózis hatása csak később érezteti a hatását, ezért még egy tablettát bevesznek, így a vélt hatásos dózis egyben halálos is lehet.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy senki ne hagyja őrizetlenül a poharát a szórakozóhelyeken, mert az utóbbi hetekben több ember italába is szintetikus kábítószert kevertek. Ha pedig őrizetlenül hagyta, inkább kérjen egy másikat – mondta.
Németh Ágnes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője azt hangsúlyozta, nagyon nagy a felelőssége a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy a gyerekeknek megfelelő információik legyenek, és meg tudják állni az ilyen szerek kipróbálását.
A haláleseteket meg lehet előzni – mondta, hozzátéve, hogy a felvilágosítást már nem a 15-17 éves korosztálynál kell kezdeni, hanem már az általános iskolában. Szükségesnek nevezte azt is, hogy a szórakozó fiatalok csapatában mindig legyen valaki olyan, aki figyelmeztetni tudja a többieket, emellett a szülő is figyeljen a gyermekeire és beszélgessen vele erről a témáról.
(Hiradó)
Bal-Rad komm : “…a felvilágosítást már nem a 15-17 éves korosztálynál kell kezdeni, hanem már az általános iskolában.”
-Hát igen! A rendszerváltás után röpke huszonnégy év elteltével eljutottunk idáig! Már felnőtt egy generáció a drogok társaságában. Ők már nem úgy viszonyulnak a droghoz nyúló gyerekeikhez mint szüleik vagy nagyszüleik. Belegondolni is rossz, hogy az ő gyerekeik mennyire nem fognak idegeskedni a gyerek drogozása miatt!
Magyar fiatalok százai kelnek útra péntekenként Hollandiába, hogy ott zavartalanul “füstölöghessenek” egy felhőtlen hétvégén keresztül. Miből telik erre? Utazásra, drogra?
A drogok ellen-legyenek azok bármilyen “könnyűek” is, vasszigorral kell fellépni. Ez a probléma tisztán rendőri probléma! A drogterjesztőket min. 10 évre fegyházba! A gyártókat életfogytig elzárni. A fogyasztókat átnevelő táborokba-társadalmi rangra való tekintet nélkül. Határokat lezárni, utasellenőrzést megszigoritani. Bűntanyákat felszámolni! Hatékony preventiv programokat inditani-és végigvinni!
Ha nem történik hatékony lépés ebbe az irányba-katasztrófa vár ránk!

Szép új világ - a cél: kiütni egy vadidegent

Az amerikai fiatalok körében egyre népszerűbb, ám annál ostobább "játék" terjed, ami nagyjából abban merül ki, hogy az utcán bandákba verődve vadidegeneket ütnek ki (knockout). Egyetlen szabály van, akkorát kell ütni a járókelőre, hogy az eszméletlenül essen össze. Legutóbb pénteken ütöttek ki egy zsidó férfit Brooklynban.
 
Amerika szerte egyre több ilyen esetről lehet hallani, bandák a nőket, időseket sem kímélik. A brutális kiütéseket többen az internetre is feltöltik, ezért most joggal tartanak attól az országban, hogy ez lesz az új őrület, versengeni akarnak majd egymással a brutális utcai csoportok. 

Bárhol, bármikor 

A térfigyelő kamerák felvételein látható, nagyjából hogyan fest a játék. A fiatalok csoportokban vonulnak az utcán, aztán kihalt sikátorokban, vagy az üres utcán valaki hirtelen ráront áldozatára, és kiüti, aztán elrohan, mielőtt bárki értesíteni tudná a rendőröket. 
A hatóságoknak azért is van nehéz dolguk, mert a bejelentés ugyan egyre több, viszont az esetek teljesen véletlenszerűen történnek, sem napszakhoz, sem helyszínekhez nem köthetők. Egy St. Louis-i nőt például a múlt héten fényes nappal, a nyílt utcán ütöttek ki úgy, hogy eltört az állkapcsa, több műtéttel rakják majd helyre az arcát. 

Hogy kezdődött? 

A Knockout game-ként, bombingként és polar bearingként is ismert brutális játékot egy 1992-es gyilkossággal kapcsolatban említette először az amerikai média. Akkor egy massachusettsi egyetem norvég vendégdiákját, Yngve Rausteint és barátait támadta meg egy tizenévesekből álló társaság, a verekedés késeléssé fajult, Raunstein életét vesztette. 
New Jerseyben, Hobokenben még szeptemberben egy ilyen kiütés végzett egy hajléktalannal, vaskerítésre esett rá, nem lehetett megmenteni az életét. A tizenhárom és tizennégy éves fiatalok itt is hátulról támadtak a gyanútlan áldozatra. 
Annak is megvan a veszélye, ha a támadás áldozata visszaüt, esetleg fegyvere van. Idén februárban a tizenöt éves Demetrius Murphy, aki szintén kapcsolatba került a játékkal, egy betörésben vesztette életét, a megtámadott férfi fegyverével halálosan megsebesítette a fiút. 

Ázsiaiak, zsidók sincsenek biztonságban 

A jelentések alapján nem kizárt, hogy egyes városokban rasszista alapja van a támadásoknak, legutóbb pénteken, Brooklynban egy zsidó férfira támadt rá egy bandatag. Az áldozatnak nem lett komolyabb baja, a rendőröknek azt mondta, támadója és haverjai valamilyen játékról beszéltek, mielőtt jött az ütés. A támadót elkapták, de hétszázötven dolláros óvadék fejében kiengedték. Azzal védekezett, hogy nem ő ütött, különben is, zsidó barátnője van, úgyhogy nem rasszista. A helyi rendőrség előtt nem volt ismeretlen a jelenség, hét esetben indítottak nyomozást október óta, a környéken jellemzően zsidókra utaztak a bandák. 
A Missouri állambeli St. Louisban már évek óta terrorizálják a főleg afroamerikai fiatalokból álló bandák a lakosokat. Két éve egy hetvenkét éves vietnami férfi halt bele a támadásba, feleségével indult vásárolni, amikor lecsaptak rájuk. Akkor arról számolt be a helyi média, hogy a bandák tagjai időnként egymást próbálják kiütni poénból, ha ezt megunták, akkor keresnek egy vadidegent.
A vietnami idős férfi meggyilkolása után egy helyi ügyvéd beszélt olyan fiatallal, akinek a bandája már háromszáznál is több embert ütött ki az utcán. A csoport egyébként Knockout Kingsnek nevezi magát, ez alapján össze lehet rakni a jelenség motiváló erejét, a bandák egymással is versenyeznek, ki tud kiütni több embert,
A jelenségnek már saját Wikipedia oldala is van, itt hat halálos bántalmazást hoztak kapcsolatba a knockout game-mel, az itteni felsorolásban a legidősebb elkövető huszonegy éves. 
Az is valószínű egyébként, hogy sokan félelemből egyáltalán nem fordulnak a hatóságokhoz, ha rájuk támadnak az utcán, otthonuk közelében, ezért a felderítetlen esetek száma jóval több lehet. 

Mi lesz, ha elterjed? 

A közösségi média a legjobb csatorna arra, hogy a brutális játék népszerűvé váljon, ezért többen már attól tartanak, mi lesz akkor, ha az egész országra kiterjed az őrület. Részben ez már meg is történt. 
Pittsburgh, Washington, Philadelphia is olyan városok, ahonnan egyre több bejelentés érkezik a kiütéses játék miatt, ezért nem meglepő, hogy a törvényhozás már most lépni akar az ügyben. A múlt héten egy New York-i republikánus képviselő, Jim Tedisco törvénytervezetet nyújtott be, azt javasolta, hogy a játékban résztvevő fiatalkorú támadók felnőttként feleljenek bűneikért a bíróság előtt.
„Szörnyű, hogy a bandatagok azért csapnak le védtelen emberekre, hogy a barátaiknál bevágódjanak. A legveszélyesebb, hogy a csoportok minél több embert igyekeznek kiütni, hogy ezzel növeljék a hírnevüket" - véli Tedisco. 
Ray Kelly New York-i rendőrkapitány a hétvégén azt nyilatkozta a Yahoo-nak, annak is megvan a veszélye, ha a média és a törvényhozás kiemelten kezd foglalkozni a problémával. Egyes csoportok megpróbálnak majd beszállni a népszerű játékba, a rendőrségnél korábban többször láttak már ilyet.
Az amerikai Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács igazgatója, Will Marling úgy véli, korai lenne arról beszélni, hogy országos a jelenség, az esély viszont megvan rá, mert a tizenévesek azt látják, mennyire egyszerű elbánni egy magányos emberrel. A szervezetnek egyébként vannak tanácsai is, ha valaki fenyegetve érzi magát, ne kóboroljon egyedül, ha meg muszáj, még mindig át lehet menni az utca másik oldalára, ha gyanús alakok jönnek szembe.
(Lovasi Gergő, index)