2012. április 27., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába
 
2012. április 26., csütörtök, 20:30
Drága szeretett leányom, ismételten el kell mondanom Isten minden gyermekének, hogy ne érezzenek aggodalmat és félelmet a közelgő események miatt.
Hamarosan az emberiség tanúja lesz Irgalmasságomnak, és mivel sokan megbánják bűneiket, nem fognak félni Tőlem.
Ehelyett lelküket az Isteni Szeretet fogja elárasztani. Fényem át fogja testüket sugározni, és ők örülni fognak.
Az Új Béke korszakának ideje temérdek örömet és lelkesedést hoz majd mindazok számára, akik elfogadják Irgalmasságom Kezét.
Minden egyes bűnös meghívást kap, hogy örök életet éljen, és ne távolodjanak el csak azért, mert össze vannak zavarodva.
Az Én Új Béke korszakom egy új Föld lesz, ahol Vezetésem alatt tizenkét nemzet fog uralkodni.
Ti békében, szeretetben és egyetértésben fogtok élni. A természetes környezet, amelyet ma a világban láttok, a jelentéktelenségig fakul, összehasonlítva azzal a világgal, amely előttetek áll.
Azokhoz szólok, akik aggódtok és családjaitokat féltitek: hozzátok őket magatokkal az Új csodálatos Paradicsomomba.
Imádkozzatok érettük, és Én különleges kegyelmeket fogok adni, hogy megkapják Szeretetem felismerésének ajándékát.
Ez Atyám legnagyobb óhaja, látni azt a csodálkozást, örömet és szeretetet, amelyet minden gyermeke kisugároz majd, amikor az Új Paradicsomot feltárja előttük.
Ti újból egyesítve lesztek szeretteitekkel, azokkal, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és akik fel fognak támadni a halálból.
Miért nem hisztek egy ilyen ajándékban? Ha nektek bizalmatok van azon Ígéretemben, hogy újra eljövök, akkor érezni fogjátok a békét.
Minden, amit kérek, hogy az imádság által készüljetek fel. Amikor a magatok és mások számára kegyelemért imádkoztok, minden rendben lesz.
Irgalmasságom olyan nagy, hogy csak kevesen fogják elmulasztani a felismerését Isteni Ígéretemnek, amikor összegyűjtöm Isten minden gyermekét és haza viszem őket, távol a sátán és démon angyalai bűnös szorításából.
Isteni Birodalmam igazságát, még az ateisták is megdöbbenve fogja látni. Hitetlenségük mégis a legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá alakul.
Miközben még sok nehéz idő áll előtettek, de egyik sem lesz olyan nehéz, hogy ne tudnátok győzedelmeskedni fölötte szeretetetek és Irántam, Jézusotok iránti odaadásotok által.
Kérlek benneteket, ne engedjétek meg a félelemnek, hogy az Én Új Paradicsomom ajándéka örömmel való elfogadásának útjába álljon.
Mindazok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül jutnak majd az Új Ég és Föld Birodalmába.
Akik miatt aggódnotok kell, a megrögzött bűnösök, akik nem fognak megkérni Engem, hogy bocsássak meg nekik, akik vissza fogják utasítani Kezemet, és akik e helyett inkább gonosz útjaikhoz fognak ragaszkodni.
Nekik szükségük van a ti imáitokra.
Kitartóan imádkozzatok lelkük üdvösségéért.
Szeretett Jézusotok