2014. december 9., kedd

A bátorításról

Velem együtt biztosan sokakkal előfordul, hogy olykor-olykor bizony meginog az önbizalmunk. Kinek ritkábban, kinek gyakrabban. Képes vagyok megoldani ezt a feladatot/munkát? Van hozzá elég kitartásom, időm, türelmem, tehetségem … ? – tesszük fel magunknak a kérdést.
Voltak, vannak és valószínűleg lesznek is még az életemben olyan szituációk, amikor nem bíztam önmagamban, kétségeim támadtak saját képességeimmel szemben. Erősen és hosszú ideig hatnak rám a negatív kijelentések, a rosszindulatú, lekicsinylő megjegyzések, amelyek táptalajai lehetnek az elbátortalanodásnak.
Henry Ford így fogalmazott:”akár azt hiszed, meg tudod csinálni, akár azt hiszed nem, igazad van.” Vagy is szükség van a pozitív gondolkodásra, arra, hogy bízzunk, higgyünk önmagunkban, az álmainkban, a jóban. Persze hiú ábránd lenne azt hinni, hogy mindez elég és megtörténik a „csoda”. Nem állítja senki, hogy kizárólag a remény elég a boldoguláshoz. Tenni, cselekedni is kell érte. De biztos, hogy nélküle sem működik.


"Önmagunkkal vívni: a legszörnyűbb viadal; önmagunkon győzni: a legnagyobb diadal."
(Logau)

"Az Istenhez imádkozni kell, de a parthoz evezni."
(Lev Tolsztoj)

"A kihívások teszik életünket érdekessé; azok legyőzése ad értelmet neki."
(Joshua Marine)

"Ha küzdesz veszíthetsz, ha nem küzdesz: veszítettél!"
(ismeretlen)
Baruch Spinoza szerint: „ Ha valaki elképzeli magának, hogy nem tud megcsinálni egy dolgot, azzal már eldöntötte, hogy nem csinálja meg, következésképp nem is lesz rá képes.”
Ismerek egy egyszerű kis mesét, ami remek példája annak, hogy hittel bámulatos teljesítményekre is képesek lehetünk. Ezt idézem fel magamban mikor „önbizalom veszteségben” szenvedek.
A történet így szól:
Hol volt, hol nem volt, volt két külsőre teljesen egyforma béka, akik elhatározták, hogy megmásznak egy hatalmas hegycsúcsot. Az indulás napján összesereglett az erdő, és nevetve csúfolták a kétéltűeket:
- Buták vagytok, úgysem tudjátok megcsinálni!
Az egyikük valóban nem ért célba, a másik azonban nem adta fel a küzdelmet. Neki sikerült feljutnia a csúcsra, pedig nem volt sem erősebb, sem ügyesebb a társánál.
Vajon mi volt a titka? Kiderült, ez a béka süket volt, és nem hallotta a többiek gúnyos megjegyzéseit.
Így azt gondolta, azért állnak ott, hogy szurkoljanak nekik.

Tanítói munkám során is igyekszem érvényesíteni a fenti gondolatokat. Egy gyermek számára talán még fontosabb az állandó biztatás, bátorítás, dicséret. Éreztetni kell velük, hogy képesnek tartjuk őket a számukra kiadott, személyiségükre szabott feladatok teljesítésére. A tapasztalat íratja velem, hogy a nagyon gyenge képességű diák is szárnyakat kap, ha tudja, hiszünk benne.

Pál Erzsébet - Tanító

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Fiam megadta nekem azt a hatalmat, hogy eltiporjam a kígyó fejét2014. december 8. hétfő, 17:30
Drága gyermekeim, amikor a legváratlanabb helyeken történő új háborúk kitöréséről hallotok, tudatában kell lennetek annak, hogy a Jelenések Könyvében foglalt próféciák már elérkeztek hozzátok.
Amikor a föld természetes rendje és az emberi faj viselkedése a világnak mind a négy sarkában zűrzavarba torkollik, akkor itt a felkészülés ideje. Mindezeknek a dolgoknak meg kell történniük, mint utolsó védőbástya mindazzal a gonoszsággal szemben, mely a gonosz fertőzéséből fakad.
Ember ember ellen támad; az emberek kegyetlenül fognak egymással bánni, anélkül, hogy akár egy szemernyi lelkiismeret-furdalásuk is lenne, és mindegyik vissza fog élni a másik bizalmával. Ez az eredménye annak, amikor a szeretet, mely Istentől származik, elenyészik az emberek szívében. Még azok is, akik hisznek Fiamban, Tanításai ellen fognak fordulni. A Hozzá legközelebb állók, annak ellenére, hogy szeretik Őt, el fogják árulni. Azok, akik Őt képviselik, az Ellenségeihez fognak pártolni, amint azt Júdás is tette. 
Nagyon kevesen vannak olyanok, akik elég erősek ahhoz, hogy felálljanak, és hirdessék Isten Szent Igéjének Igazságát. Az ember gyenge, és a bűn miatt van az, hogy nem válhat tökéletessé. Mindaddig, amíg a bűn gyökerestől ki nem lesz irtva, sok szenvedést kell még elviselni Fiam visszajöveteléig. Addig is az ima a ti egyetlen fegyveretek a Sátán hatalma ellen. Különösen Legszentebb Rózsafüzéremet kell naponta imádkoznotok, mert annak hatalma van, hogy meggyengítse a Sátán erejét és mindazokat, akik a végső csatát vezetik Jézus Krisztus és földi Egyháza ellen.
Most elmondom nektek, hogy Én, a ti szeretett Édesanyátok, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja, egy különleges ajándékot adok ma nektek. Nekem megadatott az a kegyelem, hogy az emberiség védelmezője legyek. A viszály idején a védelmembe kell menekülnötök. Én meg fogom védeni mindazokat közületek, akik az ördög gonoszságai ellen hívnak engem. Védelmem alatt mentességet fogtok kapni a támadásokra, amelyeket a sátán azokra a Keresztényekre fog mérni, akik az előttetek álló megpróbáltatások során megpróbálnak hűségesek maradni Fiamhoz.
Fiam megadta nekem azt a hatalmat, hogy eltiporjam a kígyó fejét, hogy közelebb vihessen Magához benneteket. Fogadjátok el védelmemet, és én válaszolni fogok mindazoknak, akik a segítségemet kérik.
Kötelességgel tartozom Istennek, és hűséggel szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak, Aki oly nagyon szeret benneteket. Nincs semmi, amit meg ne tennék Fiamért és nincs semmi, amit Ő meg ne tenne azért, hogy megszabadítson benneteket a fájdalomtól és a szenvedéstől.
Köszönöm, drága gyermekeim, az Irántam tanúsított szeretetet, de tudnotok kell, hogy én azt a szeretetet, amelyet nekem adtok, bemutatom Fiamnak, Isten Dicsőségére.
Én továbbra is Isten alázatos szolgálója maradok.Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem!

2014. december 8.


Békémet adom neked (… ) most hallgass meg Engem: 
Vassulám, ez az ajándék, hogy hallasz Engem, és hogy lelked Mennyei Udvaromban van, a Trónom közelében, azért van, hogy elvezesselek a minden nemzetből és vallásból való Népemhez. Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem! Azt mondtam Mennyei Udvaromban: „Ilyen módon fogom megmutatni Népemnek Magamat, és minden nemzet hallani fog Engem Választott leányom segítségével; aki egy leányom Egyiptomból, arról a földről, mely táplált Engem… a földről, amely megvédett Engem a haláltól. Áldott legyen Egyiptom, Én népem! A föld, melyet mindig Szívemben dédelgetek.” 
Elhatároztam a Tervemben, leányom, hogy megközelítelek, megnyugtatlak, és Bölcsességgel vezetlek. Gyönyörködtem benned, habár te még most sem érted, miért. Gyönyörködtem, hogy Kezemben látlak. Azt mondtam: „Utat mutatok számára, egy ösvényt, mely nem kanyarodik el az Igazságtól, Népem jólétéért. Sok embert fogok okosan útbaigazítani azáltal, hogy közvetlenül az Én Számból tanulnak. A Hangomat úgy fogják hallani, mint a vízesés morajlását. A barátságom olyan, mint a gyógyfüvek. Hogy miért? Mert sokakat fogok megnyugtatni. Megvigasztalom Népemet! Még ebben az életben megéreztetem velük Jelenlétemet, kormányozni fogom Népemet, és az összes nemzeteket ilyen módon.

Vassulám, tudtam előre a nehézségekről, melyekkel szembenézel az Én kedvemért. Ezért mondtam neked, hogy az Én ajándékom nem fog abbamaradni, és a fizetséged az lesz, hogy ilyen módon bármikor szólíthatsz Engem, és Én mindig válaszolni fogok neked. Egy ajándék, amit senki másnak nem adtam még választottaim közül. 
Keresztülmentem veled a pusztaságon. Így tehát engedd meg Nekem, hogy folytassam a Tervemet benned! Engedd meg, hogy Visszhangomként használjalak azért, hogy továbbra is emlékeztethessem Népemet, mielőtt Atyám haragja elpusztítja ezt a földet, hogy királyi méltóság volt az övék! Igen, attól a naptól kezdve, hogy mindnyájatokat megteremtettelek.  
Szüntesd meg Felém, Istened felé áradó megvetésedet! Tarts bűnbánatot, és változtasd meg szívedet, teremtés! Ne csak akkor közelítsetek Felém, ha katasztrófák és nehézségek zúdulnak rátok! Emeljétek fel szíveteket Hozzám, és meggyógyítom azokat! Ah, leányom, Szívemnek öröme, légy Velem egy! 
A szám soha nem fog szűnni dicsérni Téged, és szüntelen vágyakozni fogok Utánad!
Biztos Menedéked Vagyok kedvesem, tégy Szívem kedvére, és szeress Engem! IC


http://ichtys.hu/index.php/99-2014-december-18

Kötelező drogteszten bukna el a liberális sajtó?

Aktív közéleti vitát váltott ki a kormánypárt javaslata, miszerint kötelező drogtesztnek kell alávetni a tizenéveseket, amit várhatóan az újságírókra is kiterjesztenek.
Az alapjaiban jó elgondolás kapcsán nem egyértelmű, hogy azt kormánykörökben komolyan gondolták-e, vagy a párt mindössze témamegjelölést végez a magyar közéletben (vagyis, hogy ne a baloldali pártok, hanem a kormánypárt által bedobott javaslatok körül folyjon a vita). Mostanra felmerült, hogy az iskolákban mégsem kötelező jelleggel végeznék a drogtesztet, hanem önkéntes alapon, vagy a szülő kérésére - ami egyébként épp az intézkedés lényegét veszi el, emiatt valószínűsíthető, hogy inkább van szó tematizálásról, mint a kábítószerhasználat visszaszorítását célzó javaslatról. Az eredeti tervezet szerint évente kötelező lenne a drogteszt, ami több hónapra visszamenően kimutatná a kábítószerhasználatot. Ám annak nem lenne büntetőjogi következménye.
A tervezet ellenzéki körökben általános ellenállást váltott ki. A liberális sajtó alapvetően megrémült attól a gondolattól, hogy a kábítószerfogyasztást kötelező vizsgálaton kimutathatják. A nyugati értékrendet képviselő Demokratikus Koalíció szintén megrémült, és a DK egy budapesti képviselője előre bekészített vizeletmintával sétált be a VIII. kerületi polgármesteri hivatalba, hogy így tiltakozzon a javaslat ellen.
Az indítványt egyelőre úgy tűnik, módosítják, és az iskolákban nem lesz kötelező drogteszt. Az azonban mindent elmond a mai társadalomról, hogy ez milyen mértékű rémületet és ellenállást váltott ki. Reméljük, az újságírók kötelező drogtesztje végül benne lesz a javaslatban. Fontos lenne hiteles adatokhoz jutni arról, hogy a liberális sajtó józan ítélőképességének birtokában népszerűsíti-e a liberalizmust, vagy valamilyen anyag befolyása alatt. Ez különösen abból a szempontból lesz egyre fontosabb, hogy az utóbbi időben több alkalommal is felmerült, hogy egyes liberális sajtóorgánumok együttműködnek külföldi titkosszolgálatokkal. Kötelező kivizsgálásuk egy teljes mértékben támogatandó dolog. Elfogadhatatlan lenne, hogy több millió magyar állampolgár számára kábítószer által befolyásolt ítélőképességű újságírók szolgáltassák a híreket és készen tálalt értékítéletet a világban zajló eseményekről.
Hídfő.net.ru | Drogos újságíró

http://www.hidfo.net.ru/2014/12/09/kotelezo-drogteszten-bukna-el-liberalis-sajto

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

2014. december 8.

Békémet adom neked (… ) most hallgass meg Engem:

Vassulám, ez az ajándék, hogy hallasz Engem, és hogy lelked Mennyei Udvaromban van, a Trónom közelében, azért van, hogy elvezesselek a minden nemzetből és vallásból való Népemhez. Tudd, hogy ez az utolsó Figyelmeztetésem! Azt mondtam Mennyei Udvaromban: „Ilyen módon fogom megmutatni Népemnek Magamat, és minden nemzet hallani fog Engem Választott leányom segítségével; aki egy leányom Egyiptomból, arról a földről, mely táplált Engem… a földről, amely megvédett Engem a haláltól. Áldott legyen Egyiptom, Én népem! A föld, melyet mindig Szívemben dédelgetek.”

Elhatároztam a Tervemben, leányom, hogy megközelítelek, megnyugtatlak, és Bölcsességgel vezetlek. Gyönyörködtem benned, habár te még most sem érted, miért. Gyönyörködtem, hogy Kezemben látlak. Azt mondtam: „Utat mutatok számára, egy ösvényt, mely nem kanyarodik el az Igazságtól, Népem jólétéért. Sok embert fogok okosan útbaigazítani azáltal, hogy közvetlenül az Én Számból tanulnak. A Hangomat úgy fogják hallani, mint a vízesés morajlását. A barátságom olyan, mint a gyógyfüvek. Hogy miért? Mert sokakat fogok megnyugtatni. Megvigasztalom Népemet! Még ebben az életben megéreztetem velük Jelenlétemet, kormányozni fogom Népemet, és az összes nemzeteket ilyen módon.

Vassulám, tudtam előre a nehézségekről, melyekkel szembenézel az Én kedvemért. Ezért mondtam neked, hogy az Én ajándékom nem fog abbamaradni, és a fizetséged az lesz, hogy ilyen módon bármikor szólíthatsz Engem, és Én mindig válaszolni fogok neked. Egy ajándék, amit senki másnak nem adtam még választottaim közül.

Keresztülmentem veled a pusztaságon. Így tehát engedd meg Nekem, hogy folytassam a Tervemet benned! Engedd meg, hogy Visszhangomként használjalak azért, hogy továbbra is emlékeztethessem Népemet, mielőtt Atyám haragja elpusztítja ezt a földet, hogy királyi méltóság volt az övék! Igen, attól a naptól kezdve, hogy mindnyájatokat megteremtettelek. 

Szüntesd meg Felém, Istened felé áradó megvetésedet! Tarts bűnbánatot, és változtasd meg szívedet, teremtés! Ne csak akkor közelítsetek Felém, ha katasztrófák és nehézségek zúdulnak rátok! Emeljétek fel szíveteket Hozzám, és meggyógyítom azokat! Ah, leányom, Szívemnek öröme, légy Velem egy!

A szám soha nem fog szűnni dicsérni Téged, és szüntelen vágyakozni fogok Utánad!

Biztos Menedéked Vagyok kedvesem, tégy Szívem kedvére, és szeress Engem! IC 
Source: http://ichtys.hu/index.php/99-2014-december-18