2014. november 16., vasárnap

A vaskereszt

Maroknyi német csapatot a világháborúban nagyorosz tömeg kerített körül és egy kis kunyhóba szorított. A harc kimenetele nem lehetett kétséges. Az oroszok vezére megadásra szólította fel a németeket, – a kunyhóból elkeseredett tüzelés volt a válasz. Erre az oroszok is minden oldalról gyilkos tüzelést kezdtek és folyt a kunyhó lövetése egész addig, míg a németek fegyverei egyre halkabbá váltak s egyszer végkép elhallgattak: ellőtték utolsó golyójukat is. Az oroszok megrohanják a düledező viskót. Megdöbbenve állnak a szemük elé táruló látványtól. A földön szanaszét heverő halott németek közt vérében még vonaglik parancsnokuk, Griesheim hadnagy. Az oroszok nem ellenségek többé, hanem résztvevő bajtársak. Vezetőjük részvéttel kérdi a hadnagyot: «Láttátok, mily túlerővel vagyunk. Miért nem adtátok meg magatokat?» A hadnagy nagy erőfeszítéssel felül a földön s rámutatva mellére, így felel: «Akin ez a kitüntetés van, az nálunk nem adja meg magát». Mellén a vaskereszt lógott ...

Édes fiam, mikor majd akadályokkal küszködsz a jellem útján, gondolj te is arra a keresztre, amelyet keresztelésedkor lelkedre csókolt az Úr és mondd el gyakran: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!


Hiszem! Akarom! Úgy legyen!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni a Házamba

2014. november 15. szombat, 10:22
Drága szeretett leányom, legyen ismert, hogy bárki, aki elutasítja a Jelenések Könyvét, megtagadja Isten Igéjét. A Jelenések Könyve az Igazságot tartalmazza, és ha valaki abból bármit is elvenne, tagadná a megjövendölt próféciákat, vagy ha ahhoz bármilyen módon valamit is adna, a vadonba lesz dobva.
Az Igazság üdvösségre vezet benneteket, az Új Paradicsomhoz vezető út pedig Hozzám. Az embernek az üdvösség egyedül csak Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által adatik majd meg. Én Vagyok az Út és a Világosság.
Egyedül Általam, és elfogadván azt, Aki Vagyok, lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten Fényét. Nincs más út. Csak kövessetek bármilyen általatok választott utat, de azok közül egyik sem fog Istenhez vezetni benneteket.
Ha ti az Enyéim vagytok, akkor nektek szeretettel, kedvességgel és türelemmel kell tisztelnetek fivéreiteket és nővéreiteket. Nem szabad másokat elítélnetek vallási meggyőződésük miatt. Úgy kell őket szeretnetek, ahogyan Én szeretem őket. Ez nem azt jelenti, hogy el kell fogadnotok a hitüket, vagy nagyra kell becsülnötök azt, mert ezáltal Engem megtagadtok. Nem lehet két mesternek szolgálni. Soha nem szabad megsértenetek Engem azzal, hogy hűséget mutattok más, Velem szemben előnybe helyezett hamis isteneknek.
Az a nap, amikor Házam Fedele alatt hamis isteneknek fogjátok kifejezni hódolatotokat, az a nap lesz, amikor megrohamozom Templomomat, és mindent megsemmisítek benne. Mennyire langyos a hite néhány szolgámnak, akik befolyást gyakorolnak a lakosságra és arra törekszenek, hogy az emberek szolgai hízelgését keressék. Milyen kevés tiszteletet mutatnak Irántam a Saját Házamban, amikor mindent, amit Én adtam nektek, közönyösen félredobnak, míg végül semmi sem fog maradni Belőlem Egyházamban.
Ti, szeretett követőim és felszentelt szolgáim, akik továbbra is hűségesek maradtok az Igéhez, súlyos terhet fogtok viselni. Fájdalmat és megaláztatást fogtok elszenvedni, amikor szemtanúi lesztek majd a szentségtöréseknek, eretnekségeknek és az okkult gyakorlatoknak. Bár Szentséges Testem legtöbb megbecstelenítését okosan el fogják rejteni, azok, akik igazi tisztánlátással rendelkeznek, sokkolva lesznek, de ugyanakkor tehetetlenek, amikor ezek a dolgok meg fognak történni. A megtévesztés, mely minden repedésből visszhangozni fog, olyan nagy lesz, hogy egy kétezer fős hadsereg sem lenne elég ahhoz, hogy ezeket a csalókat megállítsa a károkozásban.
Ezeket a csalókat azok vezetik, akik nem Tőlem jönnek. Ők fondorlatos eszközök segítségével szivárogtak be Testembe (Egyházamba), és hosszú időt fog még igénybe venni, míg véglegesen és teljes mértékben megkaparintják Egyházamat. Azok, akik meg vannak áldva a Szentlélek Ajándékával, hamarosan olyannak fogják látni ezeknek a cselekedeteit, mint amilyenek azok valójában.
A pogányok, akik elkerülik az Igazságot, be fognak lépni Házamba, ahol tárt karokkal fogják őket fogadni. Hogy elhallgattassák azokat, akik nagy ellenállást fejtenek ki, azt fogják mondani nektek, hogy szeretetet kell mutatnotok Isten gyermekei iránt. Nagyon kevesen fognak megvédeni Engem, Jézus Krisztust, és akiknek mégis lesz bátorságuk kifogásolni istenkáromló szertartásaikat, amelyeket ugyanazon oltárokon fognak bemutatni, mint amelyek Szent Eukarisztiám lakhelyéül szolgálnak, azokat el fogják hallgattatni.
Ellenségeim megkaparinthatják Házamat, de nem Egyházamat, mert azt az egész világ Keresztényei alkotják. Azok a hívők fogják továbbra is fenntartani földi Egyházamat, akik nem lesznek hajlandók megtagadni Isten Igéjét, és akik soha nem fogják elfogadni Isten Szent Igéjének bármiféle megváltoztatását. Semmi sem fog győzedelmeskedni vele szemben.
Jézusotok

Szülő és utód - Az értékrend az, ami változott

Hajszoljuk a sikert, a pénzt és közben elfelejtjük a legfontosabbat. Megfeledkezünk a legnagyobb kincsről, a szeretetről. A szeretethiány népbetegség. A szeretethiánynak szövődményei vannak. Nem csak lelki, hanem testi szövődményei. A szeretethiány lelki vonzata a magány ? Vagy épp fordítva, a magány hozza magával a szeretethiányt?

Hol romlott el a dolog?
Ott, hogy már gyerekkorban csak arra koncentrált szüleink generációja, hogy a gyerek sikeres legyen. A lehetőségek adása közben elfelejtettük, hogy a szülő akkor tesz a legtöbbet gyerekéért, ha szereti, és ha ki is mutatja azt.
A szeretet nem egyenlő a lehetőségek megteremtésével. Így a szeretet, annak kimutatása az első helyről hátrébb sorolódott. Az a gyerek, aki nem érzi szülei szeretetét, nem tanulja meg annak természetét, és így nem tudja tovább adni saját gyerekének. Tehát, az értékrend az, ami változott.
A gyerek akkor kap elismerést szüleitől, ha valami jót, hasznosat tesz. Így abba a csapdába esik, hogy meg kell felelnie ahhoz, hogy szeressék. Amikor egy gyerek nem tud megfelelni egy elvárásnak, bűntudat ébred benne, ez pedig csak tovább rontja a helyzetet.
Tehát, azt gondolja, hogy nincs feltétel nélküli szeretet, meg kell azt vásárolnia, a fizető eszköz pedig a megfelelés. A szeretet szükséglet – létszükséglet -, nem kikerülhető, meg kell tanulni, és használni kell tudni.
Az a felnőtt, aki gyerekkorában nem tapasztalta meg a szeretetet, egész életében csak ezután sóvárog, szomjazik rá. Azért, hogy szeressék, mindent megtesz. Vállalja a megaláztatást, befolyásolható és zsarolható lesz.
Kamaszoknál, fiatal felnőtteknél jellemző, hogy kapcsolatból kapcsolatba sodródnak, hogy a testiséggel pótolják az őszinte, szerető érintés hiányát. Belőlük lesz az az idősebb ember is, akinek harminc cicája van, miközben szörnyen magányos…
Mindenki átélte már azt, amikor nagy szüksége lett volna arra, hogy szeressék, és amikor szeretetet kért, de azt nem kapta meg. Ez olyan kudarc, amivel kevesen tudnak jól megbirkózni. Azok az emberek, akik ezt a sérülést, a csalódást rosszul kezelik, esetleg a megalázottság érzése is társul hozzá, könnyen bezárkózhatnak saját világukba.
Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is magukra zárják az ajtót. A csalódás érzésének elkerülése miatt kizárják a szeretetet az életükből. Ez pedig csak tovább rontja a helyzetet, mert önbecsülésük a képességükön fog alapulni, amivel sokszor nehéz érvényesülni.
Ilyen a fejfájás, a légszomj, maga a félelem is tünetként jelentkezik. Megemelkedhet a pulzusszám is. Jellemző tünet a hátfájás, mivel a szeretethiányos ember izmai merevebbek. Jelentkezhet gyomorfájdalom, vagy akár hányinger is.
A bőrön allergiás reakciók keletkezhetnek. A szeretethiány egy stresszes állapot, tehát minden tünet, ami a stresszre jellemző, a szeretethiányra is igaz.

Milyen adatok, tények mutatnak arra, hogy egyre kevesebb a szeretet?

Gyerekeink nagy része nem játszik társasjátékot, nem érdeklődik a többi ember iránt. Inkább elvonulnak és a számítógéppel játszanak. Minden harmadik házasság válással végződik, egyre több a magányos ember. Egyre több az alkoholbeteg, nyugtató függő, kábítószerfüggő, depressziós.
Egyre kevesebben mondják azt nap mint nap szeretteiknek, hogy: szeretlek. Mindenki csak kapni akar – akár szeretetet is – és pedig minél többet, minél gyorsabban. Adni viszont csak akkor, ha épp van rá ideje…Dr. Madarasi Pál

Szenvedélyes csókkal köszöntötte feleségét a katonalány(?)

Plakátok, zászlók és taps fogadta a coloradói Fort Carson légi támaszponton az Afganisztánból hazaérkező katonákat. A várakozók között volt Cheyenne Schlagetter is.
Sabryna és Cheyenne Nicole idén, Valetin napon kötött házasságot Új-Mexikóban, nem sokkal azelőtt, hogy Sabryna megkezdte afganisztáni szolgálatát. Az ifjú pár nemrégiben vásárolta meg első közös otthonát is – számolt be a brit Daily Mail.
bun
Az amerikai hadseregben 2011 szeptembere óta szolgálhatnak nyíltan homoszexuálisok. Korábban a „don’t ask, don’t tell” – „ne kérdezz rá, ne beszélj róla” – politikája volt érvényben.
(Origo)

A sátán útja: támadás a kétezer éves Egyház hagyománya és konzervatív bíborosa elle

A sátán útja: támadás a kétezer éves Egyház hagyománya és konzervatív bíborosa ellen

Cardinal Burke
Ferenc szombaton leváltotta a vatikáni legfelsőbb bíróság vezetőjét, Raymond Burke bíborost, aki nincs jó véleménnyel a római katolikus egyház liberalizmus felé hajló reformjairól. A testület új elnöke Dominique Mamberti lett. Burke egy jelképes posztot kapott, a Máltai Lovagrend káplánjaként folytatja. A szombati bejelentésig Burke volt a legmagasabb rangú amerikai egyházi méltóság a Vatikánban. A bírói testület volt elnöke többször kritizálta a pápát és a reformkísérleteit, ezért a konzervatív ellenzék vezetőjeként tekintettek rá.
Az októberi püspöki szinóduson is Burke volt a reformok ellenzőinek zászlóvivője. A bíboros ellenzi az elváltak újraházasodásának elismerését és a homoszexuálisokhoz való barátságos hozzáállást. A Reuters szerint a bíboros leváltása várható lépés volt, Burke ugyanis a szinóduson és előtte is nyíltan vitába szállt a katolikus egyházfő által meghirdetett nyitással a buzik felé.

Cardinal Kasper
Burke támadta a német Walter Kaspert is, aki szerint az egyháznak enyhítenie kellene az újraházasodási tilalmon. Őt és a vatikáni konzervatívokat állítólag megdöbbentette, hogy a püspöki tanácskozáson jelenlévők egy része elfogadóan állt hozzá az azonos nemű "párokhoz". Ezeknek a hangoknak az elnyomásáért Burke élénk kampányba kezdett, és sikerült is változtatnia a végleges nyilatkozaton.

Ez egyébként már a második alkalom, hogy a pápa kiszorítja a hatalomból a volt St. Louis-i érseket. Tavaly decemberben Burke-nek a püspökök kinevezésével foglalkozó vatikáni testületből kellett távoznia. Az amerikai bíboros a múlt hónapban azt mondta, csalódással venné tudomásul, ha fel kellene állnia a vatikáni legfelsőbb bíróságon viselt tisztségéből, de nem szegülne ellen Ferenc pápa akaratának. A testület új elnöke a francia Dominique Mamberti lett.

Ez már a második alkalom, hogy a katolikus egyházfő félreállítja Burke-öt [Reuters kép]

Forrás: kuruc.info (NOL.hu)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2014/11/a-satan-utja-tamadas-ketezer-eves.html

Apologéta: ez már tényleg a sátán útja. Jézustól kapott egyházunkba a szögeket folyamatosan verték bele (ami baltacsapásokkal ért fel). Először 1054-ben Konstantinápolyban a keleti egyház szakadással, majd 1517-ben Luther Marci féle deformációval, ezt követte 1789-ben a Párizsi forradalom - a sátán megtestesülése a liberalizmus álszent - képében. ezt követte a huszadik század eleji modernizmus, amit Szent X. Piusz pápa még meg tudott regulázni és háttérbe tudott szorítani, bár kiirtani soha az egyházból. Így érkeztünk el 1962. október 11-éhez, ami gyásznap kell hogy legyen a római egyház történetében, mert megnyitották a II. Vatikáni Zsinatot, amire a modernisták azt, szokták mondani, hogy friss levegő hatolt be az egyházba, de a most boldoggá avatott VI. Pálnak 1972. június 29. Szent Péter és Pál Apostolok ünnepén mondott szavai szerint "A Sátán füstje bizonyos repedéseken át behatolt az Egyházba!" tudjuk, hogy bent van az ördög. Már látszik, hogy egyre bentebb van és valóra válhat Szent Malakiás próféciája 1139-ből: