2017. december 4., hétfő

Kirill pátriárka: A világ vége közeledik

A 71 éves moszkvai Kirill pátriárka szerint közeledik a világ vége - számolt be erről a RIA Novosti.

Kirill a szertartás után azt mondta, hogy már "szabad szemmel is láthatók" a János apostol által leírt apokalipszis eseményei.

"Azért kellene mindenkinek összefognia; az egyháznak, művészetnek, kultúrának, íróknak, tudósoknak, - mindenkinek, aki szereti a hazát - mert közeledünk az emberi civilizáció egyik kritikus szakaszához."


https://gloria.tv/article/AdYWQ7S2rbeH1ak68xC6SW9kX

A hamispróféta tanítóhivatali rangra emelte az Amoris Laetitia vitatott értelmezését

"Hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" minősítést kapott a Buenos Aires-i püspökök Amoris Laetitia értelmezése. Ilyen minősítést eddig a hitről és erkölcsről hirdetett tanítások kaptak, nem a lelkipásztori gyakorlat rendelkezései. A lépés lezárja az apostoli buzdítás pontos és hivatalos pápai értelmezésének kérdését.

Történelmi válaszúthoz érkezett az Egyház.

A Church Militant online katolikus televízió számolt be elsőként arról a hírről, miszerint Ferenc pápa hivatalosan is jóváhagyta az Amoris Laetitia apostoli buzdításának azon értelmezését, amely - az Egyházi Törvénykönyv 915. kánonjának és az Egyház korábbi tanításának ellentmondva - megnyitja a lehetőséget a szentáldozásra szexuálisan is aktív elvált és újraházasodott párok számára. Az Egyházi Törvénykönyv 752. kánonja alapján a katolikus híveknek elvileg "az értelem és az akarat vallásos meghajlásával kell" fogadniuk ezt a tanításbeli változást. A hírt azóta a OnePeterFive és a Rorate Caeli oldalak is megerősítették.
Egy a szentszéki államtitkárnak, Pietro Parolin bíborosnak 2017. június 5-én küldött ex Audientia Sanctissimi pápai leiratban, amelyet a szentszék most közölt a (2016. októberi dátumú) Acta Apostolicae Sedis közlönyében, a Szentatya "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" rangjára emelte mind azt a magánlevelét, amelyet 2016. szeptember 5-én Sergio Alfredo Fenoy püspöknek, az argentin püspöki konferencia Buenos Aires-i régiója küldöttének írt, mind a régió püspökei által aznap kiadott instrukciót az Amoris Laetitiáról, ami a "Criterios Basicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia", vagyis a "Alapvető kritériumok az Amoris Laetitia 8. fejezetének alkalmazásához" címet viseli.
A közlöny e négyoldalas része ide kattintva elérhető (a közlöny teljes száma pedig, egy több, mint 300 MB-os PDF fájlban, magáról a Vatikán honlapjáról, ide kattintva letölthető).
A Buenos Aires-i püspökök instrukciója tavaly vitát kavart, mivel abban úgy értelmezték a pápa szinódus utáni buzdítását, hogy az engedélyezi a szentáldozást olyan, rendezetlen együttélésben lévő pároknak is, akik nem kívánnak lemondani a szexuális érintkezésről, és így az Egyház korábbi tanítása alapján nem felelnek meg a szentáldozáshoz szükséges feltételeknek. Ferenc pápa a 2016. szeptember 5-én a püspököknek küldött levelében elismerését fejezte ki az Amoris Laetitia ezen értelmezéséért.
A Buenos Aires-i püspökök instrukciójáról lásd a korábbi cikkünket: "Áldozhatnak az újraházasodottak: 'nincs más interpretációja' az Amoris Laetitiának Ferenc pápa szerint"
"A dokumentum nagyon jó és teljesen elmagyarázza az Amoris Laetitia 8. fejezetének jelentését" - írta Ferenc pápa, majd hozzátette: "Nincs más értelmezés." ("No hay otras interpretaciones.")
A Church Militant által megkérdezett szakértők szerint nem lebecsülhető annak jelentősége, hogy Ferenc pápa hivatalos döntést hozott e levelek "hiteles tanítóhivatali megnyilatkozás" rangjára emeléséről, és az Acta Apostolicae Sedis közlönyben való leközlésükről. Az, hogy a döntéséről a pápa egy leiratot adott ki, lezárja az Amoris Laetitia pontos és hivatalos pápai értelmezésének kérdését.
A pápai leirat (nemhivatalos) magyar nyelvű fordítása így hangzik:
A pápa elrendeli, hogy a [leiratot] megelőző két dokumentum kiadásra kerüljön a Vatikán honlapján és az Acta Apostolicae Sedis [közlöny]ben, mint hiteles tanítóhivatali megnyilatkozások. Kelt a Vatikáni Palotában, június hó 5. napján, a 2017. évben.
Pietro Parolin bíboros
Államtitkár
A két dokumentum szövege idén augusztusban meg is jelent a Vatikán honlapján, akkor azonban ez a pápai leirat szövegének nyilvános közlése nélkül történt. A leirat csak az Acta Apostolicae Sedis közlönyben (most) vált nyilvánossá.
A "hiteles tanítóhivatal" kifejezés az Egyházi Törvénykönyvben a 752. kánonban szerepel, amely így rendelkezik:
752. kánon -- Ha nem is hitbeli hozzájárulással, de mégis az értelem és az akarat vallásos meghajlásával kell fogadnunk azt a tanítást, amit akár a pápa, akár a püspökök testülete a hitről vagy az erkölcsről hirdet, mikor hiteles tanítóhivatalát gyakorolja, még ha nem akarja is ezt a tanítást véglegesen kötelezően kijelenteni; tehát a krisztushívőknek kerülniük kell azt, ami ezzel nem egyezik meg.
A fejleményt, hogy Ferenc pápa a dokumentumokat "hiteles tanítóhivatali" megnyilatkozásokká minősítette, "rendkívül aggasztónak" nevezte egy a Church Militant által megkérdezett szakértő azért is, mert ezt a minősítést hagyományosan a hitről és erkölcsről hirdetett tanítások kapják meg, nem pedig egyházfegyelmi rendelkezések. Emiatt egyesek szerint Ferenc pápa egyfajta "kiskaput" használ arra, hogy hivatalos egyházi tanítássá tegyen olyasvalamit, amit még a támogatói is pusztán a "lelkipásztori gyakorlatban" történt változásként emlegettek, ragaszkodva ahhoz, hogy az Egyház tanításában semmiféle változás nem történt.
A hírt elsőként közlő Church Militant is a tudósítás folytatását ígéri, amint abban további fejlemények merülnek fel.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/12/04/ferenc_papa_tanitohivatali_rangra_emelte_az_amoris_laetitia_vitatott_ertelmezeset

Ismét hangos imával zavartak meg egy katolikus templomban tartott reformációs megemlékezést

Az akciónak megint rendőrök vetettek véget. Két hónap alatt ez már a negyedik ilyen eset Európában.

Franciaországban péntek este egy csoportnyi fiatal katolikus férfi a rózsafüzér hangos imádkozásával zavart meg egy katolikus templomban tartott ökumenikus szertartást. Az elmúlt két hónapban ez már a negyedik ilyen incidens. A tiltakozó akciót itt is az váltotta ki, hogy a kiírása szerint a szertartást a reformáció emlékévének közös megünneplésére szánták.
A mostani eset Franciaország Lyon városának St. Irénée templomában történt (lásd a cikkünk kezdőképét). A felekezetközi szertartáson Lyon püspöke, Philippe Barbarin is résztvett.
Az imádságnak itt is a helyi rendőrség vetett véget. A helyszínen készített alábbi videó az épp az "Üdvözlégy Máriát" éneklő fiatalok rendőrségi előállítása előtti pillanatokat rögzítette.
Hasonló incidens október 28-án, a brüsszeli Szent Mihály és Szent Gudula Katedrálisban történt, ahol tizenkét fiatal katolikus akadályozott ugyanilyen módon egy a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére (a katolikus templomban) rendezett protestáns megemlékezést. A tiltakozókat a rendőrség erővel vonszolta ki a katedrálisból, előállítás azonban nem történt.
Szintén reformációs megemlékezést zavartak meg a rózsafüzér imádkozásával október 31-én Párizsban, a "Fehérpalástú Szűzanya" (katolikus) templomban. Ott a rendezvény a célja mellett a külsőségeiben is meglehetősen provokatívra sikerült. A tiltakozás itt is rendőri erő bevetése miatt ért véget.
Egy negyedik hasonló eset november 16-án, szintén Franciaországban, Bordeauxban történt, ahol fiatal katolikusok egy muszlimokkal közösen tartott felekezetközi rendezvényt zavartak meg egy helyi katolikus templomban, a rózsafüzérrel imádkozásával. A rendezvényen a Muszlim Testvériséghez köthető Hassan Belmajou imám is felszólalt. A tiltakozók a templom első három padsorát foglalták el, és közvetlenül akkor kezdtek bele a rózsafüzér hangos imádkozásába, amikor az imám elkezdte volna a prédikációját.
http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/12/04/ismet_hangos_imaval_zavartak_meg_egy_katolikus_templomban_tartott_reformacios_megemleke