2012. június 9., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem
 
2012. június 8, péntek, 19:05
Drága szeretett leányom, sokan úgy olvassák ezeket az emberiség számára szeretetből adott Szent Szavaimat, hogy félreértik Szándékaimat.
Emberfiaként, fogadalmam: az egész emberiség megmentése.
A Keresztrefeszítésem nem csak egy időbeli vagy egy történelmi pillanat volt.
Ez az Áldozat azért lett meghozva, hogy felajánlja az Örök Életet – még ma is – egyenként mindenkinek közületek.
Ez egy ünnepélyes ígéret. A világ életének folytatása mindenkire vonatkozik az Én Új Királyságomban a földön.
Most azért jövök, hogy felkészítselek benneteket.
Már korábban is mondtam nektek: miközben Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket Tanításaim és az Atyám által adott Tízparancsolat visszautasításának veszélyeire, nem parancsolhatom meg, és nem is követelhetem, hogy Isten gyermekei meghallgassanak. Mert az egész emberiség egy különleges ajándékot kapott, csakúgy, mint az angyalok a Mennyben, a szabad akarat ajándékát.
A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem meg, hogy kövessetek Engem.
Figyelmeztethetlek benneteket, rámutathatok útjaitok hibáira, de nem követelhetem, hogy válaszoljatok a Hívásomra.
Én csak kérni tudok.
A szabad akarat, annak ellenére, hogy egy ajándék, akadály is lehet, mert ezt a Sátán arra használhatja fel, hogy hazugságokat ültessen az elmétekbe.
Ő erőszakos jellegű követeléseket állíthat fel nektek, amelyek ellen majd úgy fogjátok érezni, hogy nehéz harcolnotok, mert ő ilyen hatalommal rendelkezik.
Türelmem úgy próbára van téve ezekben a végső időkben, mint még soha azelőtt.
Annak ellenére, hogy Kereszthalálom által lemondtam mindnyájatokért az életemről, hogy megmentselek benneteket, sokan elfelejtették, hogy ez az Áldozat valójában mit jelent.
Ha Én lemondtam az életemről, hogy üdvözítsem az emberiséget, akkor az Én gyermekeim miért nem hallgatnak meg Engem?
Ha ők most nem akarnak Rám hallgatni, ezen üzenetek által, akkor ez az ő választásuk, melyet szabad akaratukból tesznek. Akkor miért értelmezik félre és ferdítik el továbbra is a Szent Biblia tartalmát?
Attól függetlenül, hogy milyen mértékben utasítanak el Engem, Én soha nem fogom kötelességemet elmulasztani, hogy az eljövendő veszélyre figyelmeztesselek benneteket.
A veszélyek, amelyekről beszélek, nem csak az a nyomorúság, amelyet a Sátán gonosz tanítványai terveztek nemzetetek számára: a pénzetek, az élelmiszeretek, vagy az emberi élet fölött gyakorolt ellenőrzések.
Nem, a veszélyek, amelyekre a legjobban fel kell figyelnetek: a lelketek elvesztésének a veszélye, a Sátán és a bukott angyalai által.
Az, hogy most a Szavamat megszívlelitek, teljesen rajtatok áll, egyenként mindenkin.
Minden, amit kérek tőletek az, hogy meghallgassatok. Ha nem hallgattok meg, hogy elfogadjátok azokat a különleges kegyelmeket, amelyeket most nektek adok, ez azt jelenti, hogy talán nem vagytok kelőképpen felfegyverkezve, hogy a fenevadtól megmentsétek a lelketeket.
Megáldalak mindnyájatokat. Azokhoz szólok, akik össze vannak zavarodva: arra sürgetlek benneteket, hogy válasszátok ki az imákat, amelyek ezen az üzenetek által adattak nektek.
Ezek segíteni fognak nektek, hogy válaszoljatok Mennyei Hívásomra.
Jézusotok