2011. február 16., szerda

Márton által Dejtéről 2011. február 15-én

Márton által - 2011.02.15.
Gyermekeim!
     Ma eljövök és a saját imáimba merítelek benneteket. Az ima olyan mint a nap, amely felébreszti a hideg földet. Az, aki imádkozik, szeretetet és áldást oszt szét, amelyekkel Isten eltöltötte őt. Gyakran megesik veletek, hogy elmegy a kedvetek, amikor az imátokból semmi sem csírázik ki, és úgy tűnik számotokra, hogy az ima nem hoz gyümölcsöt. Ezért buzdítalak benneteket a türelemre és a bizalomra Isten ígéretei iránt. Ahogyan a nap felébreszti az alvó földet, úgy hoz az imádságotok is életet magatok köré.
     Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.

A Szentírás a halál három módját mutatja be, ami az emberre is vonatkozik.

A Szentírás a halál három módját mutatja be, ami az emberre is vonatkozik.


Szellemi halál
Amikor vétkezett Ádám, szelleme meghalt, mert Istentől elválasztotta magát. A Szellem és a lélek el van választva Istentől.


Fizikai halál
A fizikai halál a testi halál. Az első ember 930 évig élt, a szellemi halála után. Ilyenkor a szellem és a lélek elválik a testtől. És aki az Úrban hal meg az a teremtőjéhez megy vissza szellemben, hisz tőle kapjuk a lelkünket és a szellemünket.


Örök halál
Az örök halál állapotában a szellem és a lélek örökké el van választva Istentől, mert nem született ujjá. Ez a második halál. Az az ember aki elutasítja Jézust az örök élet egyetlen reménységét, az csak örök halált szenvedhet. Örökre elválasztva Istentől az maga a pokol.
Amikor az Atya Isten elhagyta Krisztust, akkor" megízlelte" az átkozottak kínját. Csak kis időre ugyan, de átérezte milyen nélküle lenni, a bűn volt az ami elválasztotta őt, a mi bűneink.

Azt mondja magáról Jézus: "… és az élő, halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké."

Jel 1:18,

Ki és hogyan meri lebecsülni ezt a csodálatos halált?