2018. június 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenetei 2017. június 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2018. június 25. a jelenések 37. évfordulója
"Drága gyermekek! Ez az a nap, amelyet az Úr adott nekem, hogy hálát adjak mindnyájatokért, azokért, akik megtértek és elfogadták az üzeneteimet és elindultak a megtérés és a szentség útján. Örüljetek, gyermekeim, mert Isten irgalmas és mérhetetlen szeretettel szeret mindnyájatokat és idejövetelem által az üdvösség útja felé vezet benneteket. Mindnyájatokat szeretlek és nektek adom Fiamat, hogy Ő békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2018. június 25-én volt a szokásos éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenés alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya Ivankára bízta a 10. titkot, és azt mondta, hogy Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt az idén is. Ivanka családi házában, szűk családi körben fogadta a Szűzanya jelenését, amely 3 percig tartott (18:39-18:42).
A jelenés után Ivanka ezt mondta:
A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok.”
A Szűzanya boldog volt és mindannyiunkat megáldott anyai áldásával.

A középkori katedrálisok színpompásak voltak

amiens-cathedral-700x438.jpgA középkor európai építeszete a világ talán leggyönyörűbb és legpompázatosabb épületeit alkotta meg. Mint azonban kiderült, ezek az épületek még pompázatosabbak voltak annál, mint amilyeneknek ma ismerjük őket.
Először is, egy kép a Franciaországban található amiens-i Boldogasszony-katedrálisról, a mai állapotában:
220.jpgAz 1990-es években az épületen külső renoválást kezdtek el. A munkálatok megkezdése után nem sokkal a restaurátor szakértők valami meglepőt találtak a templom külső faragványain: színes festék nyomát. További vizsgálatokkal a restaurátorok azt is ki tudták deríteni, pontosan hogyan is nézett ki a templom eredeti állapotában kifestve, a 13. században.
Az eredmények fényében kreatív ötlet merült fel: a katedrális külső színpompáját megvilágítással rekonstruálják! Az eredmény? Lélegzetelállító kép arról, hogyan nézett ki a katedrális, amikor a középkorban megalkották.
Íme:

Isten szemével

2018.06.03.
1.
Arról volt szó, hogy vannak, akik aggódnak a jövővel kapcsolatban, mi lesz a lakásukkal a megpróbáltatások korában.
Jézus: Drága kislányom, a jövőt egy fátyollal eltakarom előttetek, különösen a személyes jövőt.
2.
Hang: Elhagynak mindannyian… mindenki elhagy Engem.
Kép: Egy füves területen imitt-amott 1-1 kamilla virág.
Jézus: Olyan nagy a hitehagyás a Földön, hogy már csak alig van gyermekem, aki hűségesen Mellettem marad. Már csak rátok engesztelőkre számíthatok.
3.
Álom: Keresztényekkel voltam egy helyen, ahonnan el kellett menni. A hűtőszekrényt ki kellett üríteni, ki kellett dobni dolgokat, mert elutaztunk, és nem vihettük azokat magunkkal.
Hang: „Inkább fektess be okosabb dolgokba”, mondta az Úr.
Jézus: Ne gyűjtsétek az anyagi javakat, mert azok értéküket vesztik, az Én szememben kidobásra kerülnek. Inkább a jócselekedeteket gyűjtsétek, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit. Ezek örökké megmaradnak.
4.
Hang: Konfliktus.
Hang: Nem szereti hallgatni.
Kép: Egy zsidó ember.
Jézus: A zsidó és a palesztin nép sose tudott kibékülni egymással. Izrael nem szereti hallgatni, hogy egy külső nagyhatalom beleszól Jeruzsálem sorsába.
5.
Hang: Ez azt jelenti, nálad is van nagy készülődés… Nálam is.
Kép: Fény.
Jézus: Gyakran lelkiismereti vizsgálatot tartasz, készíted a lelkedet a Nagyfigyelmeztetésre, hogy egészen tisztán léphess Szentlelkem elé. Mi, a Szentháromság szintén készülünk nagy lázzal erre az első komoly eseményre, amely irgalmasságunk megnyilvánulása lesz.
6.
Arról volt szó, hogy vannak, akik kételkedve állnak hozzá egyes dolgokhoz.
Kép: Kereszt.
Kép: A Magyar Korona.
Hangom: Le fogom egyszerűsíteni a dolgot, nagyon.
Jézus: A képen, amit felvillantottam, a kereszt azt jelenti, hogy hazátok keresztény ország. A Korona országotok jelképe, melyet Szent István átadott Édesanyámnak. Te ilyen egyszerűen látod. De van olyan, aki azon spekulál, hogy miért is olyan fontos ez a Magyar Korona, hiszen csak egy tárgy, egy történelmi emlék. Esze ágába se jut, hogy ez a tárgy Magyarországot személyesíti meg, és Magyarország szíve dobog benne.
7.
Hang: Az élet nem fejeződött be.
Hang: Égi könnyeket.
Kép: Fény.
Jézus: Azt jól tudod, hogy az élet nem fejeződött be itt a Földön, hanem folytatódik a túlvilágon. Mivel sokan nem úgy élik le a Földi életet, ahogy kellene, a tisztítóhelyre vagy a pokolba kerülnek. A kárhozat felé haladókért Édesanyám és Én Égi könnyeket hullatunk.
8.
Álom: Gonoszok közé kerültem egy helységben, ahol a Keresztényeket utálták. Amikor a gonoszok főnöke látta, hogy új vagyok ott, rögtön kérdezősködött felőlem. A következő pillanatban már azt vettem észre, hogy egy injekciót szúrtak a jobb karomba, és nézték, hogy mi történik. A bal kezemben az Eucharisztiát tartottam, és úgy szorítottam, ahogy csak tudtam, Istent hívva. A többiek megrökönyödve figyelték, hogy az injekciónak semmi hatása nem volt rajtam, és nagyon csodálkoztak, mert vagy nagy károkat kellett volna, hogy okozzon rajtam, vagy egyenesen meg kellett volna halnom.
Jézus: Ezzel az álommal a jövőt mutattam neked, az antikrisztus uralmát, és a keresztényüldözés csúcsát. A jobb karodba adott injekció a sátán pecsétjét jelenti. Azt mutattam meg neked, hogy aki erősen hisz Eucharisztikus jelenlétemben és erőszakot hajtanak végre rajta, annak a lelke és teste is megmenekül.
9.
Arról volt szó, amikor lelki testvérek elszakadnak egymástól.
Kép: Egy olyan szőlőbokor, mely korábban gyümölcsözött, de az elszakadás után egy nagy része elszáradt, kipusztult.
Jézus: Ápolni kell a jó lelki kapcsolatokat, mert ha az ilyen lelki testvérek elszakadnak egymástól, mindkettő lelkében törés következik be.
10.
Arról volt szó, amikor az ember nem találja igazi hivatását, pl: amikor egy személyt az Úr arra hív meg, hogy családapa vagy családanya legyen, de mégis papi vagy szerzetesi hivatást választ, vagy fordítva. Több olyan esetről hallottam, hogy ilyen esetben nem találják meg a helyüket teljesen, és nem érzik jól magukat az adott helyen.
Jézus: Minden embernél már a fogantatása pillanatában eldönti Isten, hogy milyen tervei vannak vele. Ha a teremtménynek sikerül eltalálni Isten akaratát, és az Általa kijelölt utat választja, akkor boldog és kiegyensúlyozott lesz. De ha a saját esze után megy, vagy szíve után, és nem érzi, hogy az Úr mire szánta őt, akkor elrontja az életét. A sorsa bonyolultabb és nehezebb lesz, de Őrangyala, a Szűzanya és Én segíteni fogunk neki az ügyetlenül választott úton is. De az örök boldogsághoz így sokkal hosszabb utat kell megtennie.
11.
Maria Valtorta írásából: Jézus Jakab unokatestvérével a Karmel hegyre készültek. Jézus a többi apostolnak meghagyta, hogy amíg nem jönnek vissza, terjesszék az örömhírt bizonyos falvakban. Szűzanya az apostolokkal maradt. Péter apostol megijedt, és nem tudta mit kell tenni, olyan elveszettnek érezte magát. Szűzanya válasza: „Nagyon egyszerű az egész. Semmi más dolgunk nincs, mint Jézus utasításainak engedelmeskedni, s akkor nem hibázhatunk”.
Jézus: Drága engesztelőim, amikor valami nehéz feladat előtt álltok, ne hátráljatok meg, ne ijedjetek meg, mert Én tökéletesen rátok szabom a feladatot, mikor kapjátok Tőlem. Én lehetetlent nem kívánok. Csak arra várok, hogy parancsaimat teljesítsétek, és másokkal is betartsátok.
12.
Maria Valtorta írásából: Jézus egy idős családapát gyógyított meg, ki hályog miatt megvakult. Az Úr Jézus meghagyta neki, hogy folytassa az életét az igazságban, és igyekezzen a bölcsességéből minél többet átadni a leszármazottainak.
Érzés: Nekünk is az a feladatunk, hogy minél több bölcsességet adjunk át másoknak.
Jézus: Amikor meggyógyítok valakit, azt azért teszem, hogy egyrészt saját lelke hasznára váljék, másrészt felebarátai lelkét alakítsa, gazdagítsa.
13.
Maria Valtorta írásából:
Jézus a Makkabeusok könyvéből idézett: A perzsa király hazaengedte Nehemiást. Ő az újjáépített templomban és a megtisztított oltáron áldozatot akart bemutatni. Korábban, amikor a perzsák elfoglalták a várost, a papok közül voltak, akik az oltárról magukkal vitték a szent tüzet, és egy száraz kútba rejtettél egy völgyben. Az idők folyamán nemzedékről nemzedékre őrizték a titkot a szent tűzzel kapcsolatban. Nehemiás ebből a szent tűzből kért az áldozat bemutatásához azoktól, akik tudták a rejtekhelyet. Ők nem találtak mást a kútban, mint szennyvizet, amit jelentettek Nehemiásnak. Nehemiás mindenki felháborodása ellenére ebből a szennyvízből kért, hogy leöntse a szent fákat az oltáron. Jézus arról beszélt továbbá, hogy nem elegendő egymagában a megtérni akaró hősiessége, hanem a térítő hősiessége is elengedhetetlen, és előfeltétel, mert a lelkek megszabadítását a szabadító áldozata biztosítja.
Gondolat: Olyan esetek is vannak, amikor egy szent könyv olvasása, vagy egy szent film segít az ember megtérésében.
Jézus: Egy hitetlen vagy közömbös ember képtelen egyedül saját akaratából megigazulni. Elsősorban Isten kegyelme kell hozzá, amely nagy lelki hatást fejt ki rá. Ez lehet egy mélyen hívő barát vagy ismerős, lehet egy szent könyv vagy film, lehet egy hirtelen rátörő súlyos betegség, lehet egy szörnyű halálos bűn, ami ráébreszti semmiségére.
14.
Maria Valtorta írásából:
Jézus egy példabeszédet mondott: Egy szőlősgazdának egy szép szőlős ültetvénye volt, mely gyönyörű termést hozott. Ahogy mentek az évek, a termés mind jobban csökkent. A rokonai különböző tanácsokkal látták el, amit a szőlősgazda meg is tett, de nem lett semmi eredménye, és a szőlő majdnem teljesen kipusztult. Egy idegen ember járt arra, és megkérdezte a szőlősgazdát, hogy miért szomorkodik, mire a gazda elmesélte az idegennek a szomorúsága okát. Az idegen a szőlős ültetvényen körülnézett, és látta, a szőlő közelében egy fa áll, mely az igaz, támaszt nyújt a szőlőnek, de elszívja a szőlőtől a nedvességet, és ez miatt a szőlő majdnem kipusztult. A fa azonnali kivágását javasolta, gyökerestől. A szőlősgazda egy kisebb gondolkodás után már aznap hozzá is fogott a fa eltávolításához. A szőlőt más módon kellett megtámasztania, de utána a szőlő újra gyönyörű szép, és bőséges termést hozott.
Érzés: Nekünk is, a mindennapi életünkben sok olyan világi dolog van, ami elvonja a figyelmünket a lényeges dolgoktól
Jézus: Sok gyermekem oktalan, hogy nem veszi észre saját lelkében a hátráltató tényezőket, csak a világi dolgokkal foglalkozik, gyönyörű palotában lakik, drága márkás autója van, nyaralója, és közben a lelke sorvadozik. A ti dolgotok választottjaim, hogy adjatok jó tanácsot neki. Végre emelje fel a fejét, és Engem ne zárjon ki életéből, mert súlyos túlvilági következményei lesznek.
15.
Olyan emberekre gondoltam, akik más-más embernek más-más arcát mutatja.
Hang: Alázat… magadban.
Kép: Egy valaki lépcsőkön megy lefelé.
Hang: Alázat…alázat.
Jézus: Alázattal van kikövezve a Mennyország felé vezető út. Nem az az alázatos ember, aki hízeleg és hajlong, hogy elnyerje tetszését a másiknak, hanem az, aki tisztában van erényeivel, és határozottan tudja, hogy azokat Istentől kapta. Az álszentség és szolgalelkűség Isten előtt nem kedves, és az emberek is megvetik. Nem kell folyton hangoztatni, hogy „porszem vagyok, én vagyok a legbűnösebb, a legaljasabb ember a világon”, mert ez hazugság.
16.
A kísértésekre gondoltam, és annak legyőzéséről.
Érzés: Amikor legyőzök egy kísértést, az erényeim is erősödnek.
Jézus: Amikor legyőzöl egy kísértést, mindig gondolj arra, hogy ez kettőnk győzelme.
2018.06.17.
1.
Kép: Nagy, hármas szárnyú ablakok nyíltak ki. Az ablakok szorosan egymás mellett, alatt és felett helyezkedtek el.
Jézus: Még testben vagy gyermekem, de majd a Mennyországban egymás után feltárulnak előtted a nagy Égi titkok.
2.
Kép: Egy sárga gumicsónakban ringatóztam a tengeren, biztonságban éreztem magamat, és szabadnak.
Jézus: Ezzel a képpel azt fejeztem ki, hogy nincs okod aggodalomra. Érezd magad biztonságban.
3.
Szentmisén:
Kép: Egy lüktető szív, sugarai karokra emlékeztetnek, melyek ölelni akarnak. A szívnek mintha szája is lenne, mely hatalmas szomjúságot fejez ki.
Jézus: Ez a lüktető szív az Én Szentséges Szívem, a sugarak, mint sok-sok kitárt kar felétek, engesztelők felé nyúlnak, mert szomjazom a szeretetetekre.
4.
Szentmisén:
Kép: Egy lefelé forduló, bíbor színű kehely virág, mely piros színű sugarakat áraszt ki magából.
Jézus: A bíbor színű kehely virág az Én jelenlétemet szimbolizálja. Azért piros, mert minden Szentmisén Vérem hullik az emberiségre.
5.
Szentmisén:
Kép: Egy kiszáradt faág, mely kivirágzik, gyönyörű szép nagy fehér virágokkal
Jézus: Gyermekeim lelke a hétköznapi szentmisék hiánya miatt olyan, mint egy kiszáradt faág. De a vasárnapi szentmisén Isteni kegyelmemből virágba borul.
6.
Szentmisén:
Kép: Egy gyönyörű szép kékes színű nagy lepke, mely a szárnyait lebegteti.
Jézus : Ez a színpompás, szárnyát lebegtető lepke a megdicsőült szentek jelképe, akik azért lebegtetik szárnyukat, hogy forduljatok feléjük, és kérjétek közbenjárásukat.
7.
Szentmise záróénekében a Szűzanyának ajánlottuk szívünket.
Kép: Egy szíven bíbor rózsakoszorú.
Jézus: Ezzel a képpel kifejeztem örömömet a felett, hogy több gyermekem a Szentmise végén annyira átélte Édesanyámhoz intézett záróéneket, hogy nem az üres szívét ajánlotta fel Neki, hanem szeretettől kivirágzott rózsakoszorús szívét.
8.
Hang: Mi nem a holnapért élünk, hanem a máért.
Jézus: Csak az a gyermekem tud örömteli, nyugodt, békés életet élni, aki nem tekintget folyton a jövőbe, hanem a jelennek él.
9.
Hang: Mindig Én vagyok az, Aki megengedi neked ezt.
Jézus: Amikor valami lelki vagy testi bánat ér, Én engedem meg neked, hogy ezáltal csiszoljam, fényesítsem a lelkedet, hogy előtűnjön benned Isten Arca, a Saját képmása, amit beléd vésett, amikor megteremtett.
10.
Hang: Nem hiányozhat ez benned.
Jézus: Ha ismered a szenvedés misztériumát, akkor megértheted, hogy ez nem hiányozhat belőled.
11.
Arról volt szó, hogy az Igéket Isten adta, de az ember kitalált hozzá valamit.
Kép: Fekvő emberek, kik lábaikat magasra emelték.
Jézus: A képen, akik a lábaikat felemelték, a hamis próféták, akik nagyobbnak akarnak látszani a többieknél. Ezért az Én Igémet túl akarják szárnyalni, és saját gondolataikat vagy a gonoszét hozzátoldják szavaimhoz.
12.
Kép: A két lábamnál 1-1 kis lámpa, mely lefelé világít a föld felé.
Jézus: A lefelé világító kis lámpa azt jelenti, hogy imáiddal fényt küldesz a tisztuló lelkeknek.
13.
Hangom: Ne nyisd ki.
Kép: Egy ismerőssel egy vödör vagy egy WC kagyló mellett álltam, melynek a teteje le volt hajtva. A tetejét mosni kezdtem, az ismerős pedig nézett, hogy mit csinálok, és segített nekem.
Jézus: Ismerősödet arra tanítod, hogy nem kell visszatekinteni a megbánt, meggyónt bűnökre, mert ezeket Én, az Úr már lezártam. Csak tisztogassátok a lelketeket a mai bűnöktől.
14.
Hang: Az egyik élje… a másik nyitja.
Jézus: Az egyik ember úgy érzi, hogy élje a világi, földi életét, használja ki az örömöket, a sikert, a gazdagságot, a másik viszont Égre nyitja a szemeit, felemeli a lelkét, és kedvem szerint él.
15.
Hang: A Szent tudománytól.
Hang: Reszketek, remegek.
Kép: Kék fény.
Jézus: Ellenségem, a gonosz retteg Szent szavaimtól, melyekkel megtöltöm teremtményeim szívét, értelmét, és megnyitom ajkát. Ugyanis az Én Szent tudományom megszabadítja őket a karmaiból. A kék fény azt jelenti, hogy szavaimmal az Én békémet adom nekik.
16.
Kép: Egy folyóparton voltam, a túloldalra néztem. A folyó másik oldalán egy domb volt telis-tele sárga kivirágzott gyermekláncfűvel.
Jézus: A folyó nem más, mint vízválasztó a jelen és a jövő között. Itt állsz a szorongással, aggodalmakkal, káosszal teli világban, és áttekintesz a virágzó Új Világba.
17.
Hang: Letörölni ezeket a papírokat.
Kép: Egy fehér fényes paca, melyből több csík folyik le.
Jézus: Az ezoterikus üzeneteket az Én megvilágosító kegyelmemmel le kell törölni az emberek szívéről, lelkéről. Kérjétek hozzá a lelkek megkülönböztetésének ajándékát.
18.
Hang: Sötétség… minden szellemi.
Jézus: Sok gyermekem lelkében sötétség van. Fejük fölött minden szellemi erő, gonosz és jó harcol lelkükért.
19.
Kép: Egy nagy fül előttem.
Jézus: Akinek füle van, meghallja, amit általad üzenek.
20.
Egy ismerősöm egy hangra ébredt fel: „Nyisd ki a szemed”
Jézus: Ismerősödet az Őrangyala keltette föl, hogy alvás helyett idejét most a lélekmentéssel töltse.
21.
Hang: Keresztet vetsz Isten akaratával.
Jézus: Gyermekem, azért vetsz keresztet, hogy az egész Szentháromságot megtiszteld vele. Az az Én akaratom, hogy gyermekeim ne csak az imádság előtt és a templomban vessenek keresztet, hanem az utcán, buszon, villamoson, gyalogosan, és mindig, ha elhaladnak egy úti kereszt mellett, vagy templom mellett. Erre azért vágyódom, mert kifejezik vele az emberek alázatukat és tiszteletüket, és ez a külső tiszteletnyilvánítás hat a bensőjükre is.
22.
Egy képet néztem, mely a Mennyországot ábrázolta. A Mennyország lakóiról, az emberekről, és az angyalokról gondolkodtam.
Érzés: Hiányérzetem támadt, hiányoztak a Mennyországban azok, akik nem voltak ott, pl: akik a földi életüket élik, a tisztuló lelkek, a pokolban szenvedő lelkek.
Jézus: Láttam, hogy mélyen megérintett a Mennyország látása, pedig csak egy emberi ábrázolás volt. Nekem, Megváltótoknak a legnagyobb fájdalmat jelentik az elkárhozottak, mert ők soha nem juthatnak oda. Imádkozz a pokol felé haladókért, mert ők még megmenekülhetnek.
23.
Az emberek érzelemvilágáról gondolkodtam, és arról, hogy kinek mit jelent a szeretetet.
Gondolat: Három nagy csoportba lehet osztani az embereket, a csoportok között átmenetek vannak. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik akkor érzik magukat szeretve, ha férfiasságuk vagy nőiességük a szexuális értelemben ki van elégítve. A másik csoportba azok vannak, akik még válogatnak az emberek között a pozitív vagy negatív érzéseik alapján, pl: ha valami vagy valaki a tetszésükre van, akkor szeretik; ha az illető olyan dolgot tesz, amely nem a tetszésüket váltja ki, megsértődnek, és hátat fordítanak neki. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik a szívük mélyéről szeretnek, és már nem tesznek különbséget a között, hogy valaki szimpatikus-e vagy nem. Ezt a szeretetérzést az Úr ülteti belénk, ha mi is úgy akarjuk a szabad akaratunk által.
Jézus: Igen, a lélek fejlődése szerint, hogy hol áll az ember, három kategóriába oszthatók gyermekeim. Az elsőbe azok tartoznak, akik lelkükkel semmit sem törődnek, számukra csak a test létezik, és szeretetük lealacsonyodik a testi vágyak kielégítésére. A második kategóriába tartozók szimpátia szerint osztogatják az embereket. Akik kedvesek és jók hozzájuk, azt elfogadják, akik bántják őket, azokat gyűlölik. A harmadik kategóriába azok a fejlett lelkű kicsinyeim tartoznak, akik válogatás nélkül, megbocsátó szeretettel, és tartósan tudnak szeretni.
2018.06.24.
1.
Kép: Egy tisztás, ahol szétszórtan fák is vannak, a tisztáson elszórtan hevernek fehér fényes gallyak.
Jézus: A világ nem becsüli meg választottjaimat, hanem összetöri őket, és földbe tiporja.
2.
Kép: Egy út vezet előre, jobb és bal oldalán földek vannak, egy autó halad balról jobbra a földeken keresztül, átszelve az előre vezető utat.
Jézus: Az út azoknak a gyermekeimnek az útját jelenti, akik az életszentség felé haladnak. Az autó a világot szimbolizálja, amely akadályozni, keresztezni akarja útjukat.
3.
Hang: Ez különös örömöt ad… és Engem… Én fogok.
Jézus: Ha áldozatot hozol, vagy lemondasz valamiről, ez különös örömöt ad Nekem. És Engem arra emlékeztet, hogy Én is mennyi áldozatot hoztam értetek. Én fogok ítélkezni mindenki fölött, és az áldozatos lelkek nagyon nagy ajándékot kapnak.
4.
Hang: Megváltozhatatlan az egyik oldalról, megváltozhatatlan a másik oldalról.
Kép: Egy szemüveg.
Jézus: Az ateista és az igaz hitű ember képtelen megváltozni saját erejéből, akár így, akár úgy nézzük. Csak a kegyelem által változhat meg. Az ateistát hiába próbálod meggyőzni, minden lehull róla. A mélyen hívő gyermekemet bárhogy csábítja a gonosz, ellentmond neki.
5.
Egy különös kulcsról és biztonsági zárról volt szó.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Teljesen mindegy, hogy az ember hol tartózkodik a Földön, akár egy jól bezárt lakásban, egy földalatti bunkerben, vagy bárhol máshol, Isten ereje a zárt ajtókon keresztül is eléri az embert, pl Nagyfigyelmeztetéskor, a biztonsági zár csak más emberektől zár el dolgokat.
Jézus: Az Én Isteni erőmet, akaratomat bizony senki és semmi nem tudja megakadályozni. Nincs az a biztonsági zár, amely megakadályozná, hogy véghez vigyem tervemet, behatoljak a lelkek mélyébe. Nem tudtok elbújni, mert a Nagyfigyelmeztetéskor mindenütt megtalállak benneteket.
6.
A munkavégzésről volt szó, hogy egyesek felületes munkát végeznek, a felelősséget inkább másokra hárítják, de van olyan is, aki ezek helyett jó munkát végez, felelősséget vállalva.
Kép: Három férfi ül 1-1 fotelben, kényelmesen.
Érzés: Minden munkát, még ha semmiségnek is tűnik, felelősséggel kell végeznünk, mert kihat az embertársainkra, és ez által olyan, mintha az Úrnak tennénk. Az Úr a hozzáállásunkat nézi.
Jézus: Nemcsak azért kell alaposan, felelősséggel végezni állapotbeli kötelességeiteket, mert a lazsálással másokat kihasználtok, hanem azért is, mert a kényelemszeretet, a lustaság olyan bűnök, amelyekért komoly felelősségre vonlak majd benneteket. A tisztítóhelyen nagyon sokat szenvednek a restség, hanyagság bűnében élők. Áldott legyen az olyan gyermekem, aki felebaráti szeretetből más helyett dolgozik, akár a házimunkában, akár a munkahelyen.
7.
Kép: Egy kéz kinyúl egy szekrény alól, mintha kérne valamit.
Jézus: Mutatom neked, hogy földig megalázom Magam, és könyörgök gyermekeimnek, hogy adjanak Nekem szeretetet. Elbújva, láthatatlanul közeledek feléjük. De kérésemet észre sem veszik.
8.
Érzés: A tiszta szeretetnek hatalmas ereje van.
Jézus: A tiszta szeretet hasonló az Égi szeretethez. Nézd, két átlátszó poharat tartok eléd. Az egyikben az Égi szeretet van, kristálytiszta víz. A másikban a földi szeretet, zavaros víz. Az Égi szeretet érdek nélküli, megbocsátó, nem személyválogató, és végtelen. A földi szeretet azért zavaros, mert az érdek vezeti, nem mindenkit szeret, csak aki jó hozzá. Nem tud megbocsátani a rosszakarónak, és ideiglenes. Eleinte lángol, aztán csendesedik, majd egészen kihűl. A tiszta szeretet hasonlít az Égi szeretethez, gyógyít, erősít, felemel, és boldoggá tesz.
9.
Hang: Hogy legyen megértésed.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Hang: Kilátástalan helyzetek ezek.
Kép: Arany fény.
Jézus: Fontos, hogy megértéssel légy azokkal szemben, akiknek a lelke még a megigazulás alapfokán áll. Azzal, hogy hozzád fordul, már rálépett a megigazulás útjára. De még sokat kell fejlődnie. Az ilyennél nem várhatod el, hogy egy 180 fokos fordulattal elkezdjen Szentmisére járni, áldozzon, gyónjon, mert ő még csak most kezd hinni. Nem várhatod tőle, hogy maradéktalanul betartsa parancsaimat, mert nem is ismeri ezeket. Úgy érzi, helyes, ahogy él. Pl: Szentségi házasságon kívül él kapcsolatban. Keresni kell vele a lehetőségeket, hogy hogyan oldható meg a kapcsolat rendezése. Fel kell világosítanod, hogy bűnben él, és segíteni akarsz neki. Semmi esetre sem szabad kárhozattal fenyegetőzni. Éreznie kell rajtad a megértésedet, és segíteni akarásodat. Ez az eljárás mindenféle súlyos bűnben élőre vonatkozik.
10.
Hang: Elérni ezt ezzel.
Hang: Hogy ne legyen bekoszolva.
Kép: Jézus a Szent Szívvel.
Hang: Minden mennyiségben tudom neked ezt… felemelni ezt… utánam.
Jézus: Mindenki fölött és mindenki körül ott hemzsegnek a gonosz lelkek. Bűnre akarnak csábítani, be akarják koszolni a lelked. Hogy tiszta maradjon, elérni csak azzal lehet, ha állandóan Bennem élsz, imádkozol, saját szavaiddal beszélgetsz Velem, és segítségül hívsz a kísértésben. A képpel azt mutatom, hogy mindig veled vagyok. Irgalmamat, megbocsátó szeretetemet minden mennyiségben tudom adni neked. Felemelem vele a lelked, csak jöjj utánam, és kövess engem a tisztaságban.
11.
Hang: Muszáj megengednem ezt neked.
Jézus: Meg kell engednem, hogy néha 1-1 kisebb bűnt elkövess, hogy lásd, milyen gyarló és gyenge vagy, hogy alázatban tartsalak.
12.
Hang: Vegyél hozzá papucsot, mert be fog izzadni a lábad.
Jézus: Ezzel a mondattal