A kerítést építők elárulják a modern Európa atyjainak álmát, holott az emberi jogok és a humanizmus Európájára lenne most szükség – Ferenc pápa elmondta eddigi legkövetkezetesebb befogadáspárti beszédét pénteken, amikor átvette a Nagy Károly frank császárról elnevezett nemzetközi díjat.
Manapság – sokkal inkább, mint valaha bármikor – az európaiaknak az Európai Unió alapító atyáihoz hasonlóan hidakat kellene építeniük és le kellene bontaniuk a falakat – fogalmazott pénteken Ferenc pápa a Károly-díj átvétele alkalmából mondott beszédében a Vatikánban.
A katolikus egyházfőnek a nemzetközi elismerést az emberséges, egységes és erős Európa melletti kiállásáért ítélték oda.
„Mi történt veled, humanizmus Európája, az emberi jogok, demokrácia és szabadság bajnoka? Mi történt veled, Európa, költők, filozófusok, művészek, zenészek és tudósok otthona? Mi történt veled, Európa, nemzetek és népek anyja, nagyszerű nők és férfiak szülője, akik életüket ajánlották, sőt feláldozták testvéreik méltóságáért?” – kezdte beszédét a pápa.
Az egyházfő megjegyezte, bár a kontinens elcsigázott, „továbbra is tele van energiaforrásokkal és lehetőségekkel”. Európát egyre inkább árkok szabdalják, és kevésbé tűnik nyitottnak új társadalmi folyamatokkal szemben, amelyek képesek lennének minden egyént és csoportot bevonni a jelenlegi problémák új és termékeny megoldásának keresésébe – fejtette ki Ferenc pápa.
Ferenc pápa úgy vélte: az európai egység egyre halványul, és azok, akik kerítések emelését tervezik, elárulják a modern Európa alapítóinak álmait. „A béke hőseinek és a jövő prófétáinak, vagyis az alapító atyáknak a tervei ma sem számítanak idejétmúltnak” – jegyezte meg Ferenc pápa.
Elie Wiesel holokauszt-túlélő és Nobel-békedíjas író szavaival élve az egyházfő úgy vélte, Európának „emlékezet-átömlesztésre” van szüksége, hogy megszabadítsa magát a „gyors és egyszerű, rövidtávú politikai hasznok” jelentette kísértéstől.
Ferenc pápa a pénteki díjátadón
Ferenc pápa a pénteki díjátadón
Az egyházfő a kitüntetés átvételének alkalmából audiencián fogadta Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét, Donald Tuskot, az Európai Tanács elnökét, Martin Schulzot, az Európai Parlament elnökét és Angela Merkel német kancellárt.
Martin Schulz szerint Ferenc pápának Európáról mondott beszédét terjeszteni kell és minden európai fővárosban el kell olvasni, főleg azoknak, akik azt hiszik, a migráció csak Németországra tartozik. „A több mint 500 milliós Európában nem jelenthet problémát egymillió menekült befogadása, ha megosztjuk a terheket” – hangsúlyozta.
Az Európai Parlament elnöke úgy fogalmazott, Ferenc pápa az Európa egysége melletti elkötelezettségéért kapott Károly-díj átvételekor mondott beszédében „európai  álmait” sorolta fel. Martin Schulz hangsúlyozta, hogy a megvalósítandó álmok közé tartozik az is, hogy tegyenek a „legaktívabb európai generációt”, vagyis a fiatalokat sújtó munkanélküliség ellen.

MTI

Az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt2012. február 18. szombat, 13:24
Drága szeretett leányom, mivel Atyám keze rövidesen le fog sújtani, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, az a szándékom, hogy a lehető legtöbb követőmet megvédjem, és hogy megakadályozzam azokat a szörnyű rémtetteket, melyeket azok a bűnösök követnek el, akik sok nemzetet akarnak elpusztítani.
Ti mindannyian védve lesztek, de ugyanakkor felelősséggel tartoztok a többiekért.
Most figyeljétek meg: az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt.
A világ-csoport tervei elkészültek arra vonatkozólag, hogy átvegye Európa minden egyes országát.
Babilon, amint az meg volt jövendölve, el fog bukni.
A medve és a vörös sárkány háborút indítanak, amint az már meg volt jövendölve.
Róma a gonosz uralkodás és a gonosz hatalom székhelye lesz.
Olaszország összeomlik.
Görögország a katalizátor lesz, ami csak ürügy arra, hogy Babilont megbuktassák.
Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak.
Az ima enyhítheti szegény gyermekeim kínjait, akik arra kényszerülnek, hogy kolduljanak minden egyes betevő falatért.
Velük úgy fognak bánni, mint a gyermekekkel, de mégis tiporni fogják őket, mivel a globális csoport, amely az európai vezetőkkel együtt dolgozik, rabszolgákká teszi őket.
Ezek árulók, mindegyik az, de nemcsak azokkal szemben, akiket szolgálnak, hanem Istennel, a Mindenható Atyával szemben is.
Az Ő (az Atya) nevét gyűlöli ez a csoport, melynek tagjai megtiltották saját országaikban, hogy tiszteljék Őt.
Ezért szenvedni fognak. Ők meg lesznek büntetve, és gonosz küldetésük teljesítésében meg lesznek akadályozva.
Szeretett Atyám haragja elérte azt a magasságot, amelyre eddig még sohasem volt példa, mivel a vörös sárkány felemelkedése a küszöbön áll.
Oly sok rombolás lesz, gyermekeim.
Oly sok hatalomvágy és ellenőrzés.
Oly sok gyűlölet Irántam, Isteni Megváltójuk iránt.
A sátán négy hírnöke leereszkedett, és e csoporton belül dolgozik.
Ezeket a gonosz és hatalommal rendelkező vezetőket az Antikrisztus ellenőrzi, aki most már nagyon aktív. Az Antikrisztus egy nagyon nagy szervezetet “futtat”.
Ők olyan ravaszak, hogy azt csak kevesen veszik észre, amit valójában csinálnak.
Gyermekeim, ők megpróbálják majd átvenni a hatalmat, és úgy fog tűnni, mintha terveik valóban kibontakoznának.
De ekkor Atyám közbe fog lépni.
Jaj azoknak, akiknek majd Atyám haragjával kell szembenézniük.
Ők még esélyt sem fognak kapni arra, hogy reszkethessenek Előtte, hacsak azonnal bűnbánatot nem tartanak.
Az igazságot, gyermekeim, közületek csak nagyon kevesen kapják majd meg, mivel sokan ezen emberek közül ellenőrzik a híreket, melyeket ti igazságnak hisztek.
Nektek nincs más eszközötök arra, hogy megtudjátok, valójában mi is történik a világban.
Mert azok, akiket ti felelős szervezeteknek tartotok, úgy tűnik, mintha a nemzetekkel törődnének, de valójában ezeket a csoportokat az Antikrisztus futtatja.
A nemzetek, amelyeket ti gonosznak tartotok, áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják fel őket, hogy a külvilág számára gonosznak tűnjenek.
Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit nektek az igazság nevében mutatnak be.
Imádkozzatok kitartóan minden testvéretekért, akiket ezek az emberek eltipornak.
Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse cselekvéseiket, és imádkozzatok, hogy enyhüljön a hatása annak a tervnek, amit azért készítettek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, valamint a keresztény hitetek gyakorlásához való jogot, és más, Atyámat tisztelő vallások gyakorlását.
Szeretett Jézus Krisztusotok, az emberiség Megváltója

A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió

2012-02-19
Drága szeretett leányom, nem kell félned ezektől az üzenetektől.
Mert ezek szeretetem által adatnak a világ számára, amelyet az egész emberiség iránt érzek.
Az elkövetkezendő események ismerete segíteni fog gyermekeim felkészítésében, hogy meg tudják védeni az igazságot.
Figyelmeztetéseim segíthetnek a megtérések terjedésében, és képessé teszik gyermekeimet azon Ígéreteim igazságának elismerésében, hogy Én még egyszer vissza fogok jönni.
Második Eljövetelem még a ti életetekben fog bekövetkezni, gyermekeim.
Ti, a kiválasztott generáció, Dicsőséges Uralkodásom csodáit fogjátok learatni a Földön.
Én azokat is közétek számítom, kiválasztott gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, és megtagadják szeretett Atyám, a legmagasságosabb Isten létezését.
Szeretetem betakarja majd mindazokat is, akik megvetnek Engem. Idővel ők is meg fognak térni.
Nem elegendő csupán üzeneteim elismerése, melyek neked, az Én prófétámnak, a végidők prófétájának adatnak, neked, a hét pecsét felnyitásának felelőssége is megadatott.
Ami valóban számít, az minden testvéred üdvözülése a világon.
A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogják erőiket. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor a tízszarvú vadállat felemelkedik, hogy uralja a hosszú szenvedésnek kitett ártatlan embereket.
A tízszarvú vadállat nem más, mint az Európai Unió, leányom, és Babilonként van megnevezve a Jelenések könyvében.
Babilon el fog esni, és a vörös sárkány, Kína és ezek szövetségesei fogják azt uralni.
Amikor ez megtörténik, akkor már a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak, aki ezek jelenlétében a saját vallását fogja majd gyakorolni.
Minden vallást be fognak tiltani, de a keresztények fogják a legnagyobb üldöztetést elszenvedni.
A Római Katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, nekik titokban kell majd misét tartaniuk.
Gyermekeim, valamennyi követőim, eljött az idő, hogy megtervezzétek a jövőtöket.
Én minden időben vezetni foglak benneteket.
Kezdjétek el most a felkészülést, mert idő lesz adva nektek arra, hogy ezt megtegyétek.
Ismételten mondom nektek, az ima, és abból egyre több, gyengíteni fogja a vadállat, a medve és a vörös sárkány hatalmát.
Ők csak nagyon rövid ideig fognak uralkodni. Mert azt követően el lesznek pusztítva.
Szeretett Megváltótok, Az emberiség Megmentője, Jézus Krisztus.

Üdvösség Anyja: A humanizmus a Kereszténység helyettesítőjévé fog válni, ahol egyetlen Istenre vonatkozó utalást sem fognak tenni.


2014. augusztus 8. péntek, 21:15
Gyermekem, a Keresztényeket az egész világon továbbra is üldözni, gúnyolni és csúfolni fogják, továbbá annak is légy tudatában, hogy ők egymás között is meg fognak oszlani. Mindenki az övéivel fog tartani, és mindenki a saját vágyait és értelmezéseit fogja előnyben részesíteni azt illetően, hogy mit is jelent szeretett Fiamat valóban szolgálni.
Miközben az emberek félnek a gonosz emberek keze által okozott terrortól, amellyel a Keresztényeknek naponta élniük kell, nekik tudniuk kell, hogy ez a megkorbácsolásnak csupán egyik formája, amelyet el kell viselniük azoknak, akik Jézus Igéjét hirdetik. A Kereszténység aláásására történő minden kísérletet a kormányok, az emberjogi szervezetek és más hatalmak segítik elő, akik azt állítják, hogy az emberiség jólétét segítik elő.
A humanizmus a Kereszténység helyettesítőjévé fog válni, ahol egyetlen Istenre vonatkozó utalást sem fognak tenni.
A humanizmus és a racionalizmus, amelyet a gonosz – a tudományt felhasználván – az emberek ösztönzésére használ, hogy aláássák Örök Atyám Istenségét, el fogja nyelni a világot. Látszólag nyugodt hangján, arról fog meggyőzni minden olyan embert, akinek a szívében nincs Isten iránti szeretet, hogy ez kívánatosabb, mint az Igazság. Fiam ellenségeinek végső célja: meggyőzni az embert arról, hogy a humanizmus fölötte áll Isten Szavának. A humanizmus Fiam Egyházán belül ravasz fedezéket biztosít az árulóknak, akik szeretet teljesnek és gondoskodónak szeretnének látszani, és, akik mások szükségleteinek érdekében felemelik a hangjukat. Ők, a Keresztény Templomok szószékéről, a humanizmusról és a gonosz minden üres ígéretéről fognak prédikálni, míg jóformán semmi említést sem fognak tenni a lelkek megmentésének fontosságáról. A bűnt el fogják vetni, mint egyik lehetséges módját annak, hogy a világban lévő konfliktusokat elkerüljék, és nem fogják azt (a bűnt) reális tényként kezelni.
Minden idők legnagyobb megtévesztése leereszkedett, és hamarosan nehezére fog esni mindenkinek, hogy hűséges maradjon az Igazsághoz. Az Igazság megértést hoz és annak felismerését, amire szükség van ahhoz, hogy igaz békére és szeretetre találjatok  lelketekben. Ez azt jelenti, hogy fel fogjátok ismerni a Szeretetet, valamint Isten Igazságosságát. Ez azt is jelenti, hogy tudatában lesztek Isten Irgalmának.
Amikor már említést sem fognak tenni a bűnről, és amikor Fiam Egyháza többé már nem hivatkozik a lelkek megmentésének fontosságára, tudni fogjátok, hogy az idő már rajtatok van, és hogy Fiam Ideje közel van.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja.