2018. december 17., hétfő

A liberális klérus szerint Jézus "menekült" volt, nem hisznek a csecsemő narratívában

Damian Thompson brit újságíró december 14-én a következő bejegyzést publikálta Twitteren:

"Tudom, hogy ez cinikus, de mindig érdekes karácsonykor a liberális klérust nézni, akik nem hisznek a csecsemő narratívában és azt mondják, hogy a Szent Család menekültekből állt".

Rengeteg szemináriumban és egyházi intézményben azt tanítják, hogy Krisztus csecsemő narratíváját, ami Máté és Lukács evangéliumában szerepelnek, az evangéliumok szerzői találták ki.

A csecsemő narratíva tartalmazza Krisztus názáreti fogantatását, betlehemi születését, menekülését Egyiptomba, visszatérését Názáretbe és megjelenését a templomban.

https://gloria.tv/article/bb1K9cJiMKEv6FtzQbvb8V2H9Szent József angyali jelenésből tudja meg, hogy Mária gyermeke a Szentlélektől van.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 1,18-24″

Isten szemével

2018.12.02.
1.
Kép: Arab-félsziget.
Jézus: Drága kislányom, amint tapasztalhattátok, a migráció Arábiából indult el. Azután áttevődött Afrika északi és a déli részére is. Ez nagy veszélyt jelent Európa számára, és az egész világ számára, mert az iszlámok az ő kultúrájukat rátok akarják erőltetni, tele vannak gyűlölettel a Kereszténységgel szemben, és azt, mint vallást meg akarják szüntetni. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön nekik.
2.
Hang: Nyoma veszett ennek.
Hang: Nem véletlen, hogy jártok egymáshoz.
Jézus: Én indítottam el az engesztelést azzal, hogy kínszenvedésemmel és kínhalálommal kiengeszteltem Atyámat bűneitekért. Követőim ezt évszázadokon át folytatták. A régi századokban még jobban élt a hit gyermekeimben, viszont a XX és XXI-dik században, de már előbb is a vallásellenes ideológiák szinte eltörölték az engeszteléseket. Csak szórványban, itt-ott házaknál mertek összejönni. Ma már szabad vallásgyakorlat van ugyan, de a lelkekből kiölték az efféle igényt. Kevesen vagytok ti engesztelők, kicsiny lelkes csapatom, ezért összejöttök, összefogtok, hogy együtt erősebbek legyetek.
3.
Hang: Szabaduljatok meg ettől, szabaduljatok meg!
Jézus: Szeretném, ha legalább ti engesztelők megszabadulnátok az ítélkezés bűnétől. El sem tudjátok képzelni, hogy a tisztítóhelyen milyen kemény szenvedés vár ezért. Azért nagy szeretetlenség ez, mert az ítélkező tönkreteszi felebarátja tekintélyét, egészen eláztatja a többi előtt. Ez akkor is bűn, ha úgy érzed, hogy igazad van.
4.
Arról volt szó, hogy valamit templomból helyeznek át az otthonokba.
Hang: Ez már tényleg otthoni próbálkozás.
Jézus: Hamarosan a templomok megszűnnek Isten háza lenni. Ott csak az antikrisztus csatlósai maradnak, és azok a hívek, akik hisznek nekik. Én igaz Egyházam, papok és hívek otthonokba vonulnak, rejtekbe, és ott folytatják a Szentmisét, gyóntatásokat és áldoztatásokat. Amint megalakul a Világegyház, ez meg fog történni.
5.
Hang: Vallási szakadás van.
Jézus: Ellenségem betette a lábát a legmagasabb Egyházi hivatalokba is. Azóta bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen, és hívek hívek ellen fordulnak. Bizony megindult az Egyházszakadás.
6.
Hang: Pusztító erejével támad.
Jézus: A gonosz vallási köntösbe burkolódzva pusztítja a hagyományokat, és nyíltan támadja a Tízparancsolatot. Az amúgy is ingatag gyermekeim, akik nem sok vallásos nevelést kapnak, könnyen hajlanak a csábító ajánlatokra, a bűn, mint olyan eltörlésére. Ezért nagy kárt szenvednek az emberek lelkükben.
7.
Hang: Itt az ajtó, tájékoztatlak.
Kép: Egy templomban papok vannak az oltárnál, az oltáron van egy Szent ereklye is.
Kép: Egy alak van előttem fehér ruhában, mindkét karjával integetett.
Értelmemben: Ő maga az Isten, azért mutatkozik így, hogy lássam, hogy Ő valóban él és mozog.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Felszentelt fiaim még tisztelik az ereklyéket. Atyám valóságosan jelen van a templomokban, és szeretettel hívogat és Magához vonz titeket. Ő minden Szentmisén ott van, de akkor is jelen van a templomban, amikor bementek engesztelni, vagy részt kívántok venni a Szentségimádáson.
8.
Hang: Hazudott… az emberiség… azért kell a fakanál.
Jézus: Sajnos az Én teremtésem évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül nem hallgatott Rám, elfogadta ellenségem hazugságait, és bedőlt a kísértéseknek. Hiába küldtem Édesanyámat, hogy térjenek meg, Rá se hederítettek. Ezért kell, hogy sor kerüljön a nagy büntetésre.
9.
Arról volt szó, amikor másokat akarunk megtéríteni.
Kép: Egy nyíl hatol be egy gömb belsejébe, melynek kemény a felszíne, majd a gömbön belül robbanás keletkezik, mely megrázza a gömböt, majd utána a gömb visszatér nyugalmi állapotába, de a felszínen mégis maradnak repedések.
Kép: Egy arany színű, nagyon díszes ruha, mely kereszt alakban van kiterítve.
Jézus: Az emberek a lélek fejlődésének különböző fokozatain vannak. Egyik még meg sem tért, a másik kezdi elhagyni a súlyos bűnöket, a harmadik még a bocsánatos bűnöktől tartózkodik, a negyedik tele van szeretettel, áldozattal és buzgósággal. Minél mélyebben van valaki, a te térítő szavaid annál jobban megrázzák. Próbál minden erejével ellenkezni, hadakozni szavaid ellen. Majd szétdurran dühében, hogy megzavarják az ő nyugalmát. Az ilyen felebarát térítése bizony kemény dió a számodra. Egy gyermekem megtérítéséhez hosszú idő kell, míg elérkezik odáig, hogy elfogadja tanácsaidat, Isten kegyelmeit, és az életszentség díszes ruhájába öltözködhet.
10.
Kép: Egy nagy konténer ereszkedik az Égből a Földre, és valamire ránehezedik.
Kép: Fény.
Jézus: Teremtményeimnek rengeteg kegyelmet küldök a Földre, de a többi visszautasítja. Ezért nincs általános megtérés. Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre, amely nem simogat, mint a kegyelem, hanem igazságot teremt, és felvilágosít.
11.
Kép: Egy valaki fekete kesztyűben egy fehér tányéron elém helyez valamit.
Jézus: A gonosz a kísértéseit vonzó, tiszta színben tünteti fel. Csak később jön rá az áldozat, hogy már megint engedett neki.
12.
Misére mentem, mielőtt beléptem volna a templomba:
Hang: Éhezünk.
Jézus: Egyrészt a tisztuló lelkek várják felajánlásaidat a szentmisén, másrészt a Földön élő megátalkodott lelkek kérik segítségedet.
13.
Arról volt szó, hogy az Úr vállára rakjak valamiket, terheket, panaszomat, problémáimat, mert Ő végtelen.
Hang: Én hosszan tűrő vagyok.
Hang: Nyugodtan.
Kép: Jézus balra fordulva
Jézus: Már annyiszor mondtam teremtményeimnek, hogy csak kérjenek és kérjenek. Nem szűnök meg adni. Mégis olyan kevésszer kérnek Engem. Pedig Én sok-sok terhet elbírok, segítek, hogy enyhítsem terheiket. Nálam a türelemnek nincs határa.
14.
Hang: Ne nyúlj Hozzám.
Hang: Az oltáriszentségben élek.
Hang: Leszállok a Földre érted.
Jézus: Ti engesztelők legtöbben már tudjátok a magánkinyilatkoztatásokból, hogy nagyon nem szeretem a kézben áldozást. Nem azért, mert piszkos a kezetek, hanem mert nincs felszentelve. Csak a papok foghatják meg az Oltáriszentséget. Látod, mennyire szeretlek kicsim? Az átváltoztatás pillanataiban képes vagyok érted és a többiekért is a pap szavára leszállni az oltárra. Így megalázom Magam. A kézből áldozó pedig tudatlanul ugyan, de nem tisztel Engem, megaláz a sárgaföldig. Ez fáj nekem.
15.
Kép: A hullámzó víz kivetett valakit a partra, az illető félig van a vízben, félig a parton, a jobb karja előre nyújtva a parton
Jézus: Az örök élet vize kivet magából mindent, ami nem odavaló.
16.
Arról volt szó, hogy ha mindent odaadunk szeretetből másoknak.
Hang: Meghalni jöttem ezért.
Kép: Jézus balra fordulva.
Kép: Kék fény.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Kereszthalálomkor mindent odaadtam nektek, de ezekből legértékesebb volt a kifolyó Szent Vérem. Ezzel váltottalak meg benneteket. Az Én Szívem nagyon gazdag és áldozatos. Az Én békémet árasztom rád.
17.
Kép: Egy királynő nagyon díszes arany ruhában, a fején egy arany színű gömb alakú dísz.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel, Jézus nagyon egyszerűen néz ki a királynőhöz képest.
Kép: Fény.
Jézus: Ez a királynő a földi gazdagság, hatalom, élvezetek jelképe. A gömb a fején a földi örömök teljességét jelenti. Látod kislányom, Én a legnagyobb dicsőségem közepette is egyszerű vagyok. Tőled is az egyszerűséget várom.
18.
Az egypetéjű ikrekről volt szó.
Kép: Annak ellenére, hogy genetikailag szinte ugyanúgy néznek ki, a lelkük különbözőségéből fakadóan más és más, eltérő a lelki ruhájuk.
Jézus: Atyám, Aki az életet adja nektek, gondoskodik róla, hogy ne legyetek egyformák. Minden teremtmény eltér a többitől. Még az ikreknél is így van.
19.
Hang: Én is szeretném, ha végére érnénk.
Jézus: Az Enyéim a Földön már nagyon várják a második eljövetelemet. Hidd el, Én is nagyon szeretném, ha eljönne az Új Világ végre, elhozhatnám nektek a szeretetet és békét, ha megszűnne a bűn. Második eljövetelemmel meg fog szűnni az Én szenvedésem is, amit a Szívemben hordozok.
20.
Arról volt szó, Isten az embernek adta a Földet.
Kép: Mennyei Atya képe.
Hang: A teremtés korszakában vagy.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Kislányom, a teremtés ma is folyik. Egymás után születnek a gyermekek, akikbe a fogantatáskor lelket teremt. Tehát, hidd el nekem, hogy a teremtés korszakában élsz. Még a természetet is változtatom, alakítom Atyámmal együtt. Új hegyek és völgyek keletkeznek a vulkánossággal.
2018.12.16.
1.
Hang: A politikusokat.
Hang: Elköltözni.
Jézus: Egyes Nyugat-európai politikusok elképzeléseikkel migrációt támogató politikájukkal országukban tönkreteszik a közbiztonságot. Egyeseknek a nép közül megfordul a fejében, hogy talán Magyarországra kell költöznie.
2.
Hang: A pápának vittem a zsebkendőt.
Jézus: Az Én pápám sír, mert a reformokkal, melyek hamarosan bekövetkeznek, meg fogják támadni a Tízparancsolatot.
3.
Álom: Egy Ferences templomból, ahol több pap szerzetes szolgál jelenleg, mindenkit szerteszét küldtek. Egy fiatal, számomra ismeretlen pap tartott misét. A mise nem megszokott módon folyt. A misét egy asztalnál kezdte, amely a templom bejáratánál volt elhelyezve. A mise áldozati része bemutatásához, amely szintén nem megszokott módon zajlott, átsétált a templom mostani szentélyébe, ahol a jelenlegi oltár helyett egy asztal volt. Az asztal nem egy magaslaton állt, mint jelenleg az oltár, hanem a templom egy megsüllyedt részében. Az álom sokkoló hatással volt rám.
Jézus: A jövőből mutattam neked egy pillanatképet. A papokat, akik a tradíciókat követnék, lecserélik modern papokra, akik benne vannak minden változtatásban. A szentmise áldozati része lassan el fog tűnni. Megmarad egy darabig a tanítói rész. De annak sem lesz sokáig jelentősége. Az Újszövetség teljesen eltűnik, és egy ideig még alkalmazzák az Ószövetséget. Az álom ennyit mutatott neked.
4.
Kép: A Normafánál vagyok a Szent Anna réten, egy fehér oltár közelében állok, arany fényár körös-körül, mely befedi az egész környéket.
Jézus: A bemutatott képen te képviselted az Anna réti engesztelők nagy örömét az oltár elkészülését látván.
5.
Ketten imádkoztuk a rózsafüzért.
Kép: Arany fények, csillagok.
Kép: Víz, mintha egy medencében lett volna.
Kép: Arany háromszög, mintha egy hegy csúcsán lenne, majd egy arany csillag a háromszögben. Majd ez a kép egy templommá alakul át, mintha ez maga a Szent Trón lenne.
Jézus: Atyám kegyelmével, az arany fénnyel árasztott el benneteket, az engesztelőket, mint csillagokat. Míg imádkoztatok, lelketeket az Örök Élet Vizével tápláltam. A magasságból jutalomból leszállt közétek a Szentháromság trónja, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek világította be szíveteket.
6.
Valós kép: Egy fehér ruhás alak jobbra haladt a szobában, ahol éppen tartózkodtam.
Kép: Fény.
Érzés: Nem vagyok egyedül. Mintha a Földi dimenzió a láthatatlan világba lenne beleágyazva, és így együtt élünk, tevékenykedünk a számunkra láthatatlan lényekkel, szellemekkel. Mintha a láthatatlan világ küldött volna engem ide a Földre, hogy egyes dolgokat véghez vigyek, együttműködve a láthatatlan világgal.
Jézus: A látomásban megerősítettelek a felől, hogy mindig veled vagyok. Olyan érzést adtam a lelkedbe, hogy egy láthatatlan világ, amely magába foglalja ezt a Földi világot, elküld téged embertársaid közé, hogy engedelmesen elvégezd a rád bízott feladatokat. Ez pontosan így van, ahogy érezted.
7.
Arról volt szó, amikor egymásért imádkozunk.
Kép: Aki imádkozik, arany fény indul a másik felé.
Kép: Bíbor rózsa.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: Nagy öröm Számomra, ha gyermekeim imádkoznak egymásért. Az ilyen imának nagy ereje van, mert mindkettőjükben szeretetet ébreszt a másik iránt. Ennek a szeretetnek a szimbóluma a bíbor rózsa.
8.
Arról volt szó, ha a keresztünket, amit hordozunk, nem tesszük le, annak ellenére, hogy idegtépő azt vinni.
Kép: Egy nagy barna kereszt, a közepén, a vízszintes és függőleges szár találkozásánál virágok vannak.
Jézus: Én tudom, hogy a kereszt állandó viselése megviseli az ember idegeit, és nagyon fárasztó, de amint a képen mutatom, nem marad el jutalmatok érte.
9.
Érzés: Amikor megvigasztalok valakit, rajta keresztül éltetem azokat az embereket is, akikkel kapcsolatban van az illető.
Kép: Egy kocsit kenek, hogy tovább haladjon, és szállítsa tovább utasait.
Jézus: A vigasztalás nemcsak annak használ, akit éppen felemelsz a mélyből, hanem a többieknek is, akikhez köze van. A hangulata javul, tele békével, nyugalommal, és ezt sugározza rá a környezetére. Látod, így dolgozik másokban, így terjed át a te vigasztalásod.
10.
Hang: Meglepetés lesz.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés váratlanul fog jönni, és mindenkiben meglepetést kelt. Még azok is csodálkozni fognak, akik sokat olvastak róla.
11.
Hang: A legnagyobb boldogságot szerezve az Úrnak.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: Ha megtér egy lélek általad, az a legnagyobb boldogság Nekem.
12.
Hang: Születésnapom van.
Hang: Mindig az Én születésnapomon.
Jézus: Mindig az Én születésnapomon veszekednek a családtagok. Idegesek a sok munkától, a főzéssel, sütéssel, takarításokkal, és ajándékozással vannak elfoglalva. Milyen boldoggá tennének, ha ezen a napon még jobban szeretnék egymást, mint máskor.
13.
Arról volt szó, hogy oda megyek, ahová az Úr küld.
Jézus: Figyeld meg leányom, Én mindig oda küldelek, ahol a legnagyobb szükségem van rád, és azt küldöm hozzád, aki rád van utalva.
14.
Hang: Meggazdagodom.
Arról volt szó, hogy a Mennyország hogyan gazdagodik az által, hogy szeretetet gyakorlunk, és Égi kincseket gyűjtünk, hiszen minden Istené.
Jézus: A jócselekedetektől és áldozatoktól nemcsak ti teremtmények gazdagodtok, hanem Én, az Isten is gazdagabb leszek abban az értelemben, hogy növekszik a boldogság Bennem. Tökéletességem nem nő, se irgalmam, se jóságom, mert az eleve végtelen.
15.
Egy gyermeket szemléltem.
Érzés: Ahogy az ember nem tud betelni egy pici gyermek látványától, úgy Isten sem tud betelni gyermekeivel.
Jézus: Mivel Én Magam vagyok a Szeretet, sokszorosával szeretlek téged, mint te Engem. Mégis, gyönyörködöm a te kicsiny szeretetedben.
16.
Olvastam: „A Jóisten megengedi, hogy egyesek nagyon gyengéd szívűek legyenek, mások viszont kevésbé érzékenyek. Mindez benne van a terveiben. Akik szeretőbb szívűek, azok szívét elsősorban Magának alkotta, hogy minden szeretetüket imádatra méltó Szívébe önthessék.”
Kép: Erővonalakat láttam, akik kevésbé érzékenyek, azok főleg családosok, világi életet élők, akik szeretőbb szívűek, azok közelebb vannak az Úrhoz
Jézus: Azért engedem meg, hogy jók és rosszak együtt éljenek a földön, hogy az engedelmes és gyengédebb szívű gyermekeim támogassák a lemaradókat.
17.
Hang: Vedd csak el.
Kép: Fehér hópehely.
Jézus: Lelki tisztaságot kínálom fel neked, vedd csak el tőlem, és őrizd meg.
18.
Bécsben a székesegyházban egy együttes tartott egy koncertet, ahol az énekes a levegőbe emelte a keresztet is.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Érzés: Nagyon fáj ez az Úrnak.
Kép: Jézust éppen a keresztre szögezték, és a kereszt felemelése közben eldőlt, a kép jobb oldala felé. Az Úr Jézus sebei a kereszt becsapódása és rázkódása hatására kitágulnak, borzasztó, gyötrelmes fájdalmat okozva neki.
Érzés: Ezek a fájdalmak ezekért a templomi mutatványokért voltak.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: A templomi koncerten az emberek Őrangyalai is sírnak
Jézus: Amikor a templomokban az Én legszentebb áldozatomnak a helyét elfoglalják a földi dolgok, koncertek, kiállítások, stb, akkor nemcsak ti szenvedtek drága hűséges követőim, hanem Én is, átélem a hidegséget és a metsző gúnyt, Angyalaim is sírnak.