2014. október 31., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Fogadjátok méltósággal a Keresztet. Ne panaszkodjatok.

2014. október 30. csütörtök, 17:30
Drága gyermekeim, amikor ebben az életben Fiamat szolgáljátok, akkor az tele van nehézségekkel. Egyrészt egyszerű feladat követni Őt, de mivel lelketekben a Szentlélek Ajándékát hordozzátok, ezzel magatokra vonjátok a gonosz és Fiam minden ellenségének a haragját. Ez nagyon nehézzé teszi az Igazság Útján való utazásotokat. Minden alkalommal szembeszállnak veletek, még akkor is, amikor Fiam imádatában, csendben maradtok.
Sokan, akik valóban szeretik Fiamat, nem tudják megérteni, amikor mások minden nyilvánvaló ok nélkül bántalmazzák őket, vagy amikor megvádolják őket egy rossz cselekedet elkövetésével. Ez azért van, mert a Szentlélek jelenléte, Isten valóságos Jelenléte, és ez sohasem kerüli el a gonosz figyelmét, akit senki és semmi sem fog megállítani abban, hogy bánatot és aggodalmat ne okozzon nektek. Ő, a gonosz, könyörtelenül ki fog gúnyolni benneteket, és ezt közvetlenül vagy azon lelkek által fogja megtenni, akiket sikerül megfertőznie.
Mindezek a fájdalmak, amelyeket nem tudtok megérteni, Jézus Krisztus iránti odaadásotok miatt vannak. Ahogyan a gúnyt, a megvetést és a gyűlöletet Ő is elszenvedte, úgy azok is el fogják szenvedni, akik Neki szolgálnak. Mivel az Ő Nevéért szenvedtek ezen a Földön, végül tartós békére, szeretetre és örömre fogtok találni Királyságában. Fogadjátok méltósággal a Keresztet. Ne panaszkodjatok. Ne törődjetek azokkal, akik gyűlölettel viseltetnek irántatok, nehogy a ti szívetek is ugyanazzal a méreggel teljen meg.
A gyűlölet, ha válaszoltok rá, gyűlöletet szül. A szeretet, amely Istentől jön, szeretetet szül. Legyetek szeretettel ellenségeitek iránt, imádkozzatok értük, és legyetek könyörülettel irántuk. Ha ezt megteszitek, a Sátán tehetetlen lesz veletek szemben.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2014. október 30., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Az Egyház alapja a Hit


2014. október 29. szerda, 14:25
Drága gyermekeim, amikor lehangoltnak, bátortalannak érzitek magatokat és féltek, mert szörnyű igazságtalanságnak vagytok tanúi, kérlek benneteket, hogy kérjétek erőteljes védelmemet. Én közben fogok járni a nevetekben, és kérni fogom Fiamat, hogy hallgassa meg a békéért és a nyugalomért előterjesztett kéréseteket. Ő el fog tölteni benneteket a szükséges Kegyelmekkel, hogy kitartsatok, a Szentlélek lángját pedig életben tartsátok a lelketekben.
Ha keresitek a Szentlélek Ajándékait, és Fiam válaszol kérésetekre, a Belé vetett hitetek jelentősen erősödni fog. Amint ez megtörténik, a hitetek lehetővé teszi számotokra, hogy jobban bízzatok az Ő nagy Irgalmában. Az Egyház alapja a Hit, amely által az továbbra is erős maradhat. A hit megszabadít benneteket a félelemtől és a kétségbeeséstől. Vigaszt, békét és nyugalmat fog adni nektek a zűrzavaros időkben. Lehetővé teszi számotokra, hogy tisztán lássátok a dolgokat, és nem úgy, ahogyan arról ti vélekedtek, hogy megvédjétek magatokat az üldöztetéstől, amellyel nap, mint nap szembesülni fogtok.
Azoknak, akik Jézus Krisztusnak szentelték magukat, mindig részük lesz az Ő Szenvedésének fájdalmában. Ez olyan dolog, amit el kell fogadnotok, ha a Nyomdokaiban haladtok. Amikor elfogadjátok ezt a Keresztet, át kell adnotok szenvedéseteket Fiamnak azok lelkének megmentéséért, akik egyébként soha nem lennének képesek belépni Fiam Királyságába. Áldozatotok – bár lehet, hogy nehéz számotokra – nagy örömet hoz Fiamnak, aki nagy szomorúságában azokért sír, akiket el fog veszíteni az utolsó napon a gonosz javára.
A Fiamba vetett hit, remény és bizalom enyhíteni fogja szenvedéseteket, és békét és örömet fog hozni nektek. Amikor ezeket a Kegyelmeket megkapjátok, fel fogjátok ismerni az utatokat keresztező akadályokat, amelyek elválasztanak benneteket Istentől. És ezért hálásnak kell lennetek, és nem szomorúnak, mivel Isten Királysága a tietek lesz.
Menjetek, gyermekeim, és szeressétek és szolgáljátok Fiamat.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Nagy Kegyelmeket árasztok követőimre ebben az időben

2014. október 29. 15:00
Drága szeretett leányom, nagy Kegyelmeket árasztok követőimre ebben az időben, egy olyan időben, amikor arra a legnagyobb szükségük van.
A Kegyelmek, amelyeket rátok árasztok, követőim, magukba foglalják a Betekintés Ajándékát, mely lehetővé teszi számotokra, hogy lássátok a megtévesztést, mely megrontja az egész világot. Ugyanakkor a Kitartás Ajándékát is rátok hagyom, hogy szálljatok szembe ellenségeimmel, és, vívjátok meg a harcot, hogy a Kereszténység fennmaradhasson. Továbbá a Türelem Ajándékát is nektek adom, hogy képesek legyetek továbbra is az Igazságot mondani, amikor hamisságokat kell meghallgatnotok, amelyeket azon követőim fognak hallatni, akiket ellenségeim tévedésbe visznek.
Végezetül a Szeretet Ajándékát adom nektek; hogy amikor ezzel az Ajándékkal töltelek el benneteket, képesek legyetek arra, hogy szavaitok, tetteitek és cselekedeteitek által meggyengítsétek a gonoszságot. Szeretni Engem azt jelenti, hogy ti még ellenségeiteket is szeretni fogjátok, és ez Ajándék segítségével meg fogjátok semmisíteni a gyűlöletet.
Menjetek, és fogadjátok el Ajándékaimat. Mindössze annyit kell tennetek, hogy ezt mondjátok Nekem:

„Jézus, add meg nekem az Ajándékokat, amelyekre szükségem van, hogy hűséges maradhassak Hozzád.”

Szeretett Jézusotok

2014. október 29., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Isten, az Atya: Nélkülem nem létezhetnétek

2014. október 28. kedd, 20:20
Drága leányom, gyermekeimnek tudniuk kell, hogy csak egy Isten van: Egyetlenegy. Az összes többi csak az ember elméjében létezik. Minden más isten egy utálat a Szememben, és az az ember, aki más istenek imádására adja magát, kimondottan az ördögöt szolgálja, aki pedig örömét leli abban, hogy az ember elesik a Kegyelemtől.
Én Vagyok a Kezdet és a Vég. Senki sem győzedelmeskedhet felettem. Még a démonok és a bukott angyalok sem állhatnak a Színem elé, akiket a mélységbe dobtam, hogy támadjanak Engem, mert nekik ehhez nincs hatalmuk.
Az esendő ember nagyon sok vallást alapított, és ez sok zűrzavart okozott. Kezdettől fogva Én Ugyanazon a Hangon beszéltem, és a vég bekövetkeztéig is csak Egyetlen Hang létezhet. A világ az Enyém, mert azt Én teremtettem. Én teremtettem minden élő dolgot. Én teremtettem a Mennyei Hierarchiát is, amelyből kidobtam azokat az angyalokat, akik Velem szembeszálltak, és elárultak Engem. Sokan eme bukott angyalok közül kapcsolatban vannak gyermekeimmel, akik a new age spiritualizmus egyik új formáját hozták létre. Figyelmeztetem mindazokat közületek, akik az ilyen gyakorlatokra törekedve hamis isteneket imádnak. Az ilyen spiritualizmusok révén a gonosz szellemeknek teszik ki a lelketeket, akiknek egyetlen vágyuk, hogy elpusztítsák a lelketeket.
Ezek a hamis angyalok, maguk a démonok, akik a fény élő lelkeinek álcázzák magukat, és arra fognak csábítani benneteket, hogy elhiggyétek a hazugságokat. Mennyei Hierarchiámat illetően, minden hazugságot meg fognak etetni veletek, csakhogy minden szükségleteiteket a Sátán és a gonosz lélek elé helyezzétek. Ők nem tesznek mást, mint vadul megtámadják a lelketeket, akárcsak a vadállatok, és aztán üresen hagynak benneteket, megfosztván minden szeretettől. Eleinte, amikor ilyen bálványimádásra adjátok magatokat, a béke hamis érzetét fogja adni nektek. A démonok képesek arra, hogy ilyen erőt adjanak, de ezek rövid életűek. Ha egyszer hozzáférnek a lelketekhez, gyötörni fognak benneteket, és démoni cselekedetekre fognak sarkalni benneteket.
Én Vagyok minden, ami Kezdetben volt, és Én Vagyok a Vég. Velem kezdődik és végződik minden. Amikor hamis isteneket helyeztek Elém, és ezt azon önző vágyatok által teszitek, hogy keressétek az élvezetet, a hatalmat és a sorsotok fölötti irányítást, akkor vétkeztek az Első Parancsolatom megszegésével.
Nélkülem nem létezhetnétek. Nélkülem nincs jövőtök. Fiam nélkül nem jöhettek Hozzám. Ha elutasítjátok az Én egyetlen szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, az Igaz Messiást, akkor Engem utasítotok el.
Az Igazság először akkor adatott a világnak, amikor elterjedt a pogányság. Az Igazság Fiam születésével adatott a világnak, és egész nemzedékek tértek meg. Az Igazság most ismét megadatik a világnak, mivel a nagy hitehagyás fojtogatja azok lelkét, akik hisznek Fiamban, és egy olyan időszakban, amikor ismét terjed a pogányság. Akárcsak kezdetben, amikor a hálátlan emberek elutasítottak Engem, úgy lesz a végidőben is, amikor az emberek szíve kővé fog válni, és a lelküket önként az ördögnek fogják adni. Aztán a világ, ahogyan azt most ismeritek, nem lesz többé, mivel az Új Ég és az Új Föld eggyé válik. Végül ismét béke fog uralkodni, és Én egyesíteni fogom mindazokat, akik úgy döntenek, hogy Velem jönnek.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

ÍME A FERTŐZÉS! HUMANITÁRIUS KÖNTÖSBE ÖNTÖTT SZÁNDÉK.APÁCÁK A VILÁGOT JELENTŐ DESZKÁKON!

Orsolyiták az Eurovíziós Dalfesztivál máltai döntőjében


Az Ekklesia Sisters az egyik legnagyobb esélyese az Eurovíziós Dalfesztivál máltai előválogatója november 22-i döntőjének – adta hírül a La Croix, az Aci Prensa tudósítására hivatkozva.


A hat orsolyita apácából – Michaëla, Madeline, Monica, Rita, Claudia és Denise nővérből – álló kórus a máltai énekes-zeneszerző, Philip Vella számukra írt, Love and let go című dalával jutott a november végi döntőbe.
A szerzetesnők a versenyről nyilatkozva elmondták: a dal az árvaházba került, elhagyott gyerekek mellett átélt élményeikről szól. „Először egyáltalán nem akartunk részt venni a versenyen, aztán arra jutottunk: végül is, miért ne? Hiszen az egyházért és a gondjainkra bízott gyerekekért tesszük.”
Ha az Ekklesia Sisters megnyeri az előválogató november végi döntőjét, az Eurovíziós Dalfesztivál szabályai szerint 2015 májusában ők képviselhetik majd Máltát Bécsben az európai versenyen.
Az olasz The Voice tehetségkutatót nemrégiben megnyerő, szintén orsolyita Christina nővérhez, illetve a sztepp-párbajt vívó papokhoz hasonlóan az Ekklesia Sisters produkciója is órási népszerűségre tett szert az interneten.
Fotó: La Croix
Magyar Kurír

Az engesztelők keresztútja

Jézus szavai: „Kislányom, kérlek, írd le! A mai világban sokan vannak, akik úgy akarnak üdvözülni, hogy csak dicsőségemre vágynak, azonban keresztemet elutasítják. Ők azok, akik nem az „ajtón” akarnak bemenni, ami Én vagyok, hanem más utakon és ajtókon de ők tolvajok, haramiák és ellenségek. Az Antikrisztus ezt az utat fogja nekik felkínálni, csak a dicsőséget hirdeti és a megváltó szenvedést elutasítja. Ezért úgy járjátok végig keresztutamat, hogy minél jobban tudjatok egyesülni Velem. Szenvedéseteket kapcsoljátok össze Enyémmel, hogy az örök értékű legyen.”
I. Állomás: Pilátus halálra ítél engem.
Jézus: „Pilátus elé vezettek engem feldühödött ellenségeim. Mindent megtettek azért, hogy a nagy sokaság előtt igazolják gaztetteik jogosságát. A tömegben alig lehetett találni néhány olyan lelket, akik hűségesen kitartottak mellettem és az a néhány lélek sem tudott szembe szállni a tömeggel, hogy megakadályozza elítélésemet. Ti gyermekeim ugyanúgy fogtok járni, mint Én. Oly kevesen maradtok meg hűségemben, hogy nem fogjátok tudni megakadályozni elítélésemet egyházamban, de ahogy ők követtek engem a keresztutamon, úgy kövessetek ti is. Még akkor is, ha teljesen értelmetlennek látszik.”
II. Állomás: Vállamra veszem a keresztet.
Jézus: „Gyermekeim, amikor megláttam súlyos keresztemet, tudtam, hogy ez lesz megváltásotok eszköze. Borzadva néztem rá, de mégis szeretettel, hiszen ez a kereszt válik üdvösségetek eszközévé. Látom, hogy ti is féltek magatokra venni kereszteteket. Sose feledjétek, hogy a kereszttel másokat is üdvösségre tudtok vezetni. Amikor az üldöztetések alatt sokan a félelemtől nem akarják vállukra venni a keresztet, akkor ti mutassatok példát nekik. Én a ti erősségetek, példátok voltam, ezért legyetek az ő erősségük és példájuk „mert aki nem veszi vállára a keresztjét, az nem méltó hozzám” (Mt 10, 38).
III. Állomás: Először estem el a kereszt súlya alatt.
Jézus: „Gyermekeim, nehéz volt a keresztem, hiszen göröngyös úton haladtam, ellenségeim mellettem voltak és állandó szidalmakkal, gúnyolódásokkal illettek engem. Közületek is lesznek, akik elesnek és még többen azok, akik a nagy figyelmeztetés után megtérnek. De arra kérlek titeket, hogy ne legyetek olyanok, mint pribékeim, akik rugdostak, ráncigáltak, hogy álljak fel. Amikor elesni látjátok társaitokat, akkor adjatok nekik erőt a felálláshoz, ahogy nekem is erőt adott Atyám és az irántatok érzett szeretetem. Csak a szeretet tudja felállásra és az út folytatására rábírni felebarátaitokat. Szeressetek, szeressetek, szeressetek!
IV. Állomás: Jézus találkozik édesanyjával.
Jézus: „Keresztutam borzalmai alatt találkoztam Szent Édesanyámmal. Fájdalom volt ez nekem, de ugyanakkor nagy erőt kaptam általa. Fájdalom volt, mert így kellett látnia engem és tudtam, hogy ez neki még jobban fáj, mint nekem. De erőt merítettem fájdalmas és együtt érző, az Atya akaratát minden áron elfogadni akaró tekintetéből. Édesanyám mellettetek is ott van keresztutatokon, ezért ti is merítsetek erőt a ti üdvösségetekért mindent feláldozó szeretetéből. Ahogyan ő mellettem volt végig keresztutamon, úgy lesz veletek is végig  életetek útján.”
V. Állomás: Cirenei Simon segít vinni a keresztemet.
Jézus: „Már teljesen kimerültem az engem ért ütlegelések és fájdalmak miatt, már szinte erőm sem volt, hogy folytassam utamat, de nem adtam fel. Csak a ti üdvösségetek számított nekem. Atyám látta ezt és kegyelmével támogatott engem. Küldött mellém egy segítséget, így tudtam folytatni utamat és Simonnak is nagy kegyelmeket ajándékoztam, amit lelke üdvére fordítottam. Ti is lesztek olyan helyzetben, amikor úgy érzitek, hogy nem bírjátok tovább, de ne adjátok fel. Atyám mindig megfelelő időben gondoskodni fog a segítségről. Ti se utasítsátok vissza őket, hisz nektek kegyelem, hogy tovább tudtok haladni. Nekik is kegyelem, hogy veletek együtt haladhatnak.”
VI. Állomás: Veronika kendőjét nyújtja felém.
Jézus: „Gyermekeim, keserves kínszenvedésemben és elhagyatottságomban Veronika, nem félve az őt körülvevő dühöngő tömegtől, nem törődve az őt ért vádkal, azonnal felém sietett, hogy szenvedésemben enyhülést adjon. Ti is legyetek hozzá hasonlóan bátrak, amikor segítségére kell sietnetek egy szenvedő embertársatoknak. Ha látjátok, hogy mennyire szenved, ne legyetek gyávák, ne foglalkozzatok a titeket érő gúnyolódásokkal, hanem siessetek segítségére, hogy fájdalmában enyhülést kapjon tőletek, mint igaz szerető felebaráttól. És akkor Én, ahogy Veronikának arcomat ajándékoztam a kendőjére, úgy fogom arcom képmását nyomni szívetekre.”
VII. Állomás: Másodszor estem el a kereszt súlya alatt.
Jézus: „Gyermekeim, még azok is eleshetnek ezen a nehéz úton, akik azt gondolják magukról, hogy olyan erősek, hogy ők ki fogják bírni az utat elesések nélkül. Én parancsoltam a tenger hullámainak, a gonosz lelkeknek, mégis a földre estem keresztutam során. Nem a bűneim miatt, hanem szenvedéseimben elerőtlenedtem. Gondoljatok erre, amikor már nem tudtok a fájdalmatokban tovább menni. Imádkozzátok: Uram, Te légy erőtlenségemben az erőm. Segíts, hogy tudjam folytatni utamat!”
VIII. Állomás: Találkoztam a síró asszonyokkal.
Jézus: „Gyermekeim, ti is fogtok találkozni utatok folyamán olyan emberekkel, akik látják szenvedéseiteket. Ők azonban, bár sajnálattal lesznek irántatok, de nem tesznek értetek semmit. Mondjátok meg nekik: sírásotok nem ment meg titeket ítéletemtől, csak ha szánakozásaitokat szeretet cselekedetekre váltjátok. Én sem sírással váltottam meg az emberiséget, hanem a lehető legnagyobb szeretet cselekedettel, hiszen az életemet adtam értetek.”
IX. Állomás: Harmadszor estem el a kereszt súlya alatt.
Jézus: „Már azt hittem, hogy felértem a Golgotára, de még mielőtt oda érhettem volna, újból a földre zuhantam. Közöttetek is lesznek olyanok, hogy mielőtt még a végcélhoz érnének, bűneik újból a földre sújtják őket. Szinte mér halottnak fognak látszani. Ám ahogyan Én sem adtam fel, úgy ti is mindvégig ki fogtok tartani kegyelmemmel. Az Én szenvedésemből merítsetek erőt és gondoljatok arra, hogy csak az üdvözül, aki mindig állhatatos marad.”
X. Állomás: A katonák megfosztottak a ruháimtól.
Jézus: „Gyermekeim, amikor a Golgotán megfosztottak ruháimtól, akkor csak néhányan érezték át szégyenemet, fájdalmamat. Én felruháztam egyházamat szentségeimmel, amelyekkel ünnepi ruhába öltöztethetlek titeket. Most arra készülnek ellenségeitek, amit egykor velem tettek a Golgotán. Menjetek Édesanyámhoz és az őt követő hűséges papokhoz! Mert ahogyan akkor szent kendőjével eltakarta mezítelenségemet, úgy ha hozzá mentek benneteket is betakar szent fátylával, hogy meg tudjatok állni majd előttem az üdvösségetek ruhájában, amelyet a szentségek öltenek rátok.”
XI. Állomás: Keresztre szegeztek engem.
Jézus: „Gyermekeim, a világ ma is keresztre feszít engem és mindazokat is, akik követnek. Én önként engedtem meg, hogy kezeimet és lábaimat odaszegezzék a szégyennek tartott fára. De ami a világ előtt szégyen, az Atyám előtt dicsőség. Engedjétek ti is önként, hogy akaratotokat odaszegezzék a szégyen keresztfájához, hogy általa Isten dicsőségére váljék emberi akaratotok.”
XII. Állomás: Meghaltam a keresztfán.
Jézus: „Gyermekeim, Én meghaltam saját akaratomnak, hogy Atyám akaratát beteljesíthessem. Arra kérlek benneteket, hogy aki engem akar követni, az haljon meg saját akaratának, hogy Atyám akarata kiteljesedhessen benne, hogy egykor halála utolsó órájában velem együtt mondhassa: Beteljesedett. Haljatok meg ennek a világnak, hogy az Én világomban élhessetek.”
XIV. Állomás: Szent Testemet leveszik a keresztről és Édesanyám ölébe helyezik.
Jézus: „Gyermekeim, földi életemet Édesanyám ölében kezdtem és  ott fejeztem be. Akkor már testem nem érzett semmit, de lelkemnek még így is oly simogató volt. Ti, akik követtek engem keresztutamon, mindig érzitek Édesanyám ölelő karjait, de halálotok óráján ugyanúgy ölében fog tartani benneteket, mint engem. Hiszen nemcsak Én vagyok az ő gyermeke, hanem mindazok is, akik követnek engem.”
XIV. Állomás: Szent Testemet a sírboltba helyezik.
Jézus: „Gyermekeim, amikor testemet a sírba helyezték, már nem fájt semmim. Nagy béke töltötte el szívemet, mert Atyám akaratát megvalósítottam. Megnyitottam nektek a Mennyország kapuit, hogy örök életetek legyen. Mikor testetek meghal e világnak, akkor lelketek velem együtt lépi át az üdvösség kapuit, amennyiben mindvégig kitartotok mellettem. És akkor már nem fogtok fájdalmaitokra gondolni, hanem csak arra, hogy megérkeztetek az örök hazába. Mindazok, akik velem élnek, bennem, és általam élnek, azokat Atyám felveszi az ő dicsőséges országába, hogy ők is ott legyenek, ahol az ő szeretett Fia. Mivel bennük is szeretett gyermekeit fogja látni, akik földi életük során hűségesek maradtak hozzá.”
(Ezt a keresztutat egy engesztelő kapta 2014.10.29-én Medjugorjei zarándoklatán a Krizsevác hegyén.)

2014. október 28., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák


2014. október 27. hétfő, 16:20
Gyermekem, fontos emlékeztetni Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozására, hogy védelmezze ezt és Örök Atyám által a világ számára szentesített más küldetést.
A Keresztények, akik Hitüket gyakorolják, nagyon nehéznek fogják találni, hogy továbbra is kinyilvánítsák Irántam, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja iránt való odaadásukat, ebben az időben. „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák, és elvetik, főképpen bizonyos Katolikus csoportok, amelyek nem Fiamtól származnak. Az ilyen csoportok azt a benyomást keltik, hogy Fiam Egyházának a hívei, de nem gyakorolják, amit Ő tanított. Ők üldözik azokat, akik az Igazságot támogatják, és a legvégsőkig elmennek, csakhogy elutasítsanak minden magán kinyilatkoztatást, mint valami értelmetlen dolgot, amelyek Fiam Kereszthalála óta az emberiségnek adattak. Ha nem lennének magán kinyilatkoztatások, amelyek általam, Isten Anyja által, Krisztus hírnökeként adatnának a világnak, sokan nem fordultak volna soha az Igazsághoz. Ehelyett sokan továbbra is a sötétségben vándorolnának, elutasítanák Isten Létezését, mellőznék az imádságot – a kaput, amely ha megnyílik, megvilágítja a lelket. „Isten Anyja” szerepemet világszerte támadják a hatalom miatt, amelyet azért kaptam, hogy elpusztítsam a gonosz ellenséget. El fogom tiporni a kígyó fejét, amint az meg volt jövendölve, ellenben azokat, akik hűséget mutatnak Irántam, gúnyolni és nevetség tárgyává fogják tenni a szélhámosok, akik azt merik magukról hirdetni, hogy Egyházam tanításának szakértői.
Fiam iszonyodik mindenféle gyűlölettől, amellyel az ember testvére iránt viseltetik. Ő könnyeket hullat, amikor valaki azt mondja, hogy Fiam Egyházát képviseli, majd pedig gyűlöletet szít Isten gyermekei ellen. Ő minden alkalommal elszenvedi Keresztre feszítésének fájdalmát, amikor Egyházában az egyik szolga megbántja a másikat, vagy pedig szörnyű szenvedést okoz az ártatlanoknak.
Gyermekek, nektek most kitartóan kell imádkoznotok Fiam Egyházáért, mivel az a legnagyobb támadás alatt van megalapítása óta. Fiam ellenségeinek sok terve van Egyházam elpusztítását illetően, s e tervek közül a legtöbb annak belsejéből fog jönni. Vegyétek figyelembe mostani figyelmeztetésemet, meg azokat, amelyeket Fatimában tártam fel a világ számára. Az ellenség várakozik, és hamarosan teljesen uralni fogja Fiam földi Egyházát, és milliókat fog tévedésbe ejteni.
Csukjátok be a fületeket, amikor azt halljátok, hogy Fiam szolgáit megvetik vagy rágalmazzák, amiért megvédik Isten Igéjét. Emlékezzetek mindig arra, hogy Istentől csak szeretet jön, és minden olyan személy vagy szervezet, mely arra ösztönöz benneteket, hogy ítéletet szórjatok az emberre – független attól, hogy mit követett el -, megkérdőjelezhető. Ti nem nevezhetitek magatokat Isten szolgáinak, majd pedig azt mondjátok a világnak, hogy szórjon rágalmakat egy másik személyre. Nem nézhetitek el a gyűlöletkeltés egyetlen formáját sem. Nem szabad senkit gyűlöletre ösztönözni, mert bárki, aki Fiam nevében ilyet tesz, nem jöhet Istentől. Rózsafüzéremet olyan gyakran kell imádkozni, amilyen gyakran csak lehetséges, hogy összezúzza a gonoszságot, mely markában tartja jelenleg a világot, amikor igazságosnak ítélnek mindenféle kegyetlenséget.
Az embernek testvére iránti szeretete nagyon megfogyatkozott, és a Keresztények közötti felebaráti szeretet is meggyengült. Nektek meg kell nyitnotok szemeteket az Igazságra, és emlékeznetek kell arra, amire Fiam tanított benneteket. Az olyan világos, mint a nap, ami azért lett leírva, hogy a világ a Legszentebb Bibliában olvasni tudja.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2014. október 27., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Olykor, ami tisztességtelennek tűnhet, meghaladja felfogóképességeteket





2014. október 26. vasárnap, 23:10

Drága szeretett leányom, azok, akik megtagadnak Engem, úgy gondolják, hogy ha léteznék, akkor egy Szerető Isten nem engedné meg soha a szenvedést, a váratlan tragédiákat, a betegségeket, vagy a korai elhalálozást.

Isten adja az életet és Ő is veszi azt el úgy, ahogyan akarja, és az Ő cselekedeteiből mindig csak jó fog származni, akár ebben a világban, amelyben éltek, vagy az Én Mennyei Királyságomban. A Belém vetett bizalom hiánya az, ami keserűséget okoz a lelkekben, akik a cselekedetek után ítélnek meg Engem, melyekről azt gondolják, hogy kegyetlenek és szükségtelenek. Amit ők nem tudnak, hogy mindennek megvan a maga ideje – egy bizonyos idő élni, és aztán meghalni -, és hogy Isten az Élet Szerzője, egyedül csak Ő dönthet arról, hogy mikor veszi el az életet.

A mások keze által okozott szenvedés olyan dolog, aminek a bűn az okozója, nem pedig Isten. Amikor az ember élete során különféle utakat választ, akkor az kizárólag a saját választása, hogy melyiket követi. Egyesek lelkiismeretük hangját követvén, bölcsen választanak, és megértik a jó és a rossz közötti különbséget. Mások azt az utat fogják választani, amelyről azt gondolják, hogy azt az életszükséglet hozza magával, amelyre szükségük van, hogy fenntarthassák magukat ebben a világban. De ott lesznek azok is, akik ostoba módon választanak, és nekivágnak az önzés, a gonoszság és a kapzsiság útjának.

Minden jó dolog Istentől származik. Olykor, ami tisztességtelennek tűnhet, meghaladja felfogóképességeteket, de tudnotok kell, hogy Isten azt a módot választja, mely által gyümölcsöt gyűjthet az ember számára. A szenvedés pedig része ennek a Tervnek, az Ő lelkeket Megmentő Tervének. Ő nem találja kedvét a szenvedésben, de ez egyik formája a megtisztulásnak. Amikor szenvedtek, Isten ezt a szenvedést megpróbálja felhasználni, hogy az a lelketek javára váljék. De Ő soha nem fog kényszeríteni benneteket arra, hogy bármit is tegyetek, mivel szabad akaratot adott nektek. Amikor a szabad akaratotokkal visszaéltek, az szörnyű bűnbe vezethet benneteket, de Isten mégsem fogja elvenni tőletek a szabad akaratot. A szabad akarat sérthetetlen. Ezt önszántából adta Isten az embernek és ez az egyedüli Ajándék, amelyet soha nem fog elvenni tőletek. Mindazonáltal az ember szabad akaratának köszönhető az, hogy elesik a Kegyelmektől, és bűnbe esik.

A gonosz, az ember szabad akaratára játszik, kísértvén őt az érzékein keresztül. A szabad akarat egy Ajándék, és amikor azt rendszerint helyesen használják, nagy Dicsőséget nyújthat Istennek. De amikor azzal visszaélnek, hogy szörnyű rémtetteket kövessenek el, akkor azt a Sátán az emberiség átkozására használja.

A lelkekért folytatott csata akkor fog véget érni, amikor az ember szabad akarata eggyé válik Isten Akaratával; az ember csak ekkor fog megszabadulni minden olyan dologtól, ami szomorúságot és a szenvedések bármelyikét hozza számára.

Az eljövendő világban, amelynek soha nem lesz vége, Isten Akarata fog uralkodni.


Jézusotok

2014. október 26., vasárnap

Kiengesztelődési találkozó 2014. 10. 25. Vác

Láttam, hogy az oltár fölött egész áldott napon ott függ Jézus Krisztus a kereszten és Mennyei Atyánk szeretett Fiának öt Szent Sebén keresztül tekintett ránk. Az Úr dicsőséges sebeiből kiáradó fény kihalt felénk és közben egy tisztuláson mentünk keresztül.
Napközben az Üdvözítő kezében az eltört Mózesi kőtáblát láttam, amelyet Édesanyjával együtt a frigyláda és az egész Mennyei udvar jelenlétében elvitt az Atyához. Jézus ezeket a szavakat mondta: „Atyám, Te látod néped imádságát és minden áldozatát. Fogadd el, kérlek Tőlem engesztelő áldozatomat. Nevükben e jelentős napon saját vérem árán helyre akarom állítani minden olyan cselekedetüket, amellyel Téged megbántottak.” Atya: „Szent Fiam, a Te tökéletes és tiszta áldozatodat elfogadom. Szenvedésed értéke mindig felül fogja múlni a teremtett világot. Nagy fájdalom atyai szívemnek minden seb, amely megmutatkozik testeden az emberiség vétkei miatt. Elviselem, mert szeretem az embereket, mivel saját képmásomra formáltam őket és meg akarom menteni Általad a lelküket az ördög kezeiből. Menj és cselekedj szeretetem ajánlata szerint! Ez egy újabb hívást jelent számukra, hogy meg térjenek és komolyabb változáson menjenek keresztül.”
Miután Isten Fia helyreállította az engesztelők és az Atya közötti szövetséget, akkor Szűz Mária egy fehér galambbal odament Bocsa atyához és következőket mondta neki: „Fiam, fogadd el tőlem e fehér galambot az engesztelő közösségek nevében. A békét adom most mindnyájatok számára! Mennyei Atyátok megbocsátott nektek és megbékélt veletek. Adjatok hálát érte, mert nagy ajándékban részesültetek! Őrizzétek meg e rendkívüli ajándékot és ne veszítsétek el. Csak úgy tudtok eljutni az életszentségre, ha kiengesztelődve éltek egymás mellett és szeretettel elfogadjátok: családtagjaitokat, rokonaitokat, barátaitokat, munkatársaitokat és közösségeiteket. A mai napon őseitekkel kiengesztelődtetek és mindazokkal is, akiket ismertetek, de már meghaltak. Édesanyai szívem lángoló szeretetével most átölellek titeket és palástommal betakarlak benneteket. Védelmem és oltalmam veletek marad, amíg csak éltek a földön.”
Jézus: „Az eltört kőtábla különösen az engesztelő közösségekben lévő megosztottságot, engedetlenséget, alázatlanságot, lázadást és a nem igazi felebaráti szeretetet jelképezi. Ezek a bűnök olyan fájdalmat okoznak a Szentháromságnak, melyet ti nem tudtok tökéletesen kiengesztelni. Törekedjetek Atyám törvényeinek betartására, veletek szemben már nagyobbak az elvárásaim, mivel sokan közületek elégendő információt szereztek arról, hogy mi is valójában az Én akaratom és kívánságom felétek.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/talalkozok/877-kiengesztelodesi-talalkozo-2014-10-25-vac

2014. október 25., szombat

Égi Édesanyánk 2014. október 25-ei üzenetei Medjugorje-ből


Medjugorje, 2014. október 25.


„Drága gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek Mindenszentek közbenjárását, akik már a világosságban vannak. Megtérésetek útján, napról-napra ők legyenek számotokra példa és buzdítás.Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és múlandó.Ezért vágyakozzatok az örökkévalóságra és imában készítsétek a szíveteket.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, különösen azokért, akik nekem és Fiamnak szentelték magukat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.“

 
Mirjana által kapott üzenet 2014. október 25-én:

"Drága gyermekek! Édesanyai szeretettel kérlek benneteket, szeressétek egymást. A Mennyei Atya és a felebarát iránti szeretet legyen az első helyen a szívetekben, minden evilági felett, ahogyan azt Fiam kezdettől fogva szeretné. Drága gyermekeim, hát nem ismeritek fel az idők jeleit? Nem ismeritek fel, hogy körülöttetek minden, ami történik azért van, mert nincs szeretet? Értsétek meg, hogy az üdvösség az igaz értékekben van. Fogadjátok el a Mennyei Atya hatalmát, szeressétek és tiszteljétek Őt. Járjatok Fiam nyomában. Gyermekeim, drága apostolaim, ti mindig újra körém gyűltök, mert szomjaztok. Szomjaztok a békére, a szeretetre és a boldogságra. Igyatok a kezemből. Kezem Fiamat nyújtja nektek, Aki a tiszta víz forrása. Ő élővé fogja tenni hiteteket és megtisztítja szíveteket, mert Fiam szereti a tiszta szíveket, a tiszta szívek pedig szeretik Fiamat. Csak a tiszta szívek alázatosak és erős hitűek. Gyermekeim, ilyen szívet kérek tőletek. Fiam azt mondta nekem, hogy az egész világ Édesanyja vagyok. Ti, akik így fogadtok el engem, kérlek benneteket, hogy életetekkel, imátokkal, áldozatotokkal segítsetek nekem, hogy minden gyermekem édesanyaként fogadjon el és így elvezethessem őket a tiszta víz forrásához. Köszönöm nektek! Drága gyermekeim, míg pásztoraitok megáldott kezükkel Fiam testét nyújtják nektek, szívetekben mindig köszönjétek meg Fiamnak áldozatát, és a pásztorokat, akiket újra és újra nektek ad."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Isten Keze a Napot fogja felhasználni arra, hogy a világot figyelmeztesse

2014. október 24. péntek, 22:50
Drága szeretett leányom, a Nap egyike lesz a legnagyobb jeleknek, amikor az isteni beavatkozás hamarosan feltárul. Amikor változásokat láttok majd a napban, amikor az nagyobbnak tűnik, hosszabban ragyog az évszaktól eltérően, tudnotok kell, hogy közeledik Második Eljövetelem ideje.
Isten Keze a Napot fogja felhasználni arra, amelynek tevékenysége szokatlan lesz, hogy a világot figyelmeztesse. A tudósok képtelenek lesznek megindokolni a napban végbemenő váratlan mozgásokat, e csillag szokatlan viselkedését, amely fényt ad nektek. A Föld a Nap fénye nélkül teljes sötétségbe borulna. Tehát amikor az ember bűnei megnövekednek, és a bűnre úgy tekintenek, mintha az egyszerűen csak az emberi természet része lenne, a Földet el fogja borítani a sötétség szelleme.
Ahogy a bűn elborítja a világot, a Nap lassan elveszíti a fényét, és elhalványul. Ahogy az ember elveszíti a mások iránti szeretet érzését és érzéketlenné válik a fájdalommal szemben, amelyet a bűnnek köszönhetően másoknak okoz, a világ egyre sötétebbé válik – sötét lesz a szelleme, a napnál is sötétebb.
Én folytatom Isten gyermekeinek felkészítését ezekre az időkre. Meg fogom mutatni nektek az utat Királyságomhoz, és ti látni fogjátok Fényemet. Semmi sem fogja elterelni figyelmeteket az út mentén, mivel tisztán fogjátok látni, hogyan hozza magával a gonosz a rettenetes sötétséget.
A Nap szét fog oszlani, míg végül három napig semmilyen fény sem fogja beborítani a Földet. Az egyetlen fény az Igazságtól jövő fény lesz. És a negyedik napon, az ég hirtelen szétnyílik, és fény-szeretet fog áradni az égből, amelyről soha nem hittétek volna, hogy hozzá hasonló létezik. Aztán ugyanabban az időben minden ember, minden országban Dicsőségem teljességében fog látni Engem, amint eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat, amelyet Atyám ígért Nekem.
Soha ne féljetek a felkészüléstől, amelyre azért van szükség, hogy mindnyájan készen álljatok a Velem való találkozásra. Gondoskodnotok kell arról, hogy jól fel legyetek készülve Számomra, mert ez lesz az a nap, amikor át fogom adni nektek Királyságom Kulcsát, és ott nagy ünneplés lesz. A gonosz az eljövendő Új Világomban többé már nem fog létezni, és az igazak csatlakozni fognak Hozzám, hogy egységben legyenek Velem, valamint az angyalokkal és a szentekkel.
Úgy kell tekintenetek erre a küldetésre, mintha egy utazáson lennétek. Az utazás minden része új felfedezéseket hoz magával – módokat, melyek segítségével megtudhatjátok, hogy mire van szükségetek ahhoz, hogy felkészülhessetek a következő szakaszra. Miközben minden akadályt megmásztok, erősebbé váltok. Köztetek még a leggyengébbek is be fogják fejezni ezt az utazást, mert Én vezetni foglak benneteket minden megtett lépéseteknél, és ez az út hamarosan véget fog érni.
Örüljetek, mert Királyságom vár rátok, az idő pedig rövid lesz.
Jézusotok

Bocsa József: Megbocsátás, kiengesztelődés

Kiengesztelődési Találkozó 2014. október 25.

A kiengesztelődés célja
 • Az egység, az összhang, a harmónia Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal
  • Az egység Istennek egyik legfontosabb tulajdonsága. Így is nevezzük Őt: Szentháromság Egy Isten. Ezt az egységet szeretné Jézus az Ő Egyházában is. Ezért imádkozott az utolsó vacsorán. Ez van ott a Hitvallásban is: Hiszek az egy, szent, katolikus anyaszentegyházban. De legfájóbb módon éppen ez az egység hiányzik a leginkább. És mintha ez most különleges támadás alatt lenne.
Az egységnek több területe létezik.
 • a kisebb közösségekben, a családban, az egyházközségekben, szerzetesrendekben, munkahelyeken való egység, országon belüli egység, országok közötti egység, kontinensek közötti egység, nagyhatalmak közötti egység, stb.
Rítusbeli egység
A pápával való egység
 • a pápa és a püspökök közötti egység
 • a híveknek a pápával egységben lévő püspökökkel való egysége
Hitbeli egység, tanbeli egység
Szeretetben való egység
 • Ez az utóbbi különösen is fontos.
Mert sokszor fordult már elő a történelemben és az egyház történetében is, hogy hitbeli, ideológiai, meggyőződésbeli különbözőségek miatt estek egymásnak emberek, közösítették ki egymást, történtek szakadások, elkülönülések, sőt gyilkosságok, háborúk is.
Az ilyenek biztos, hogy összeegyeztethetetlenek a szeretetben való egységgel.
Az egység minden területen fontos, de mégis oly sérülékeny. Mik azok, amik a leginkább veszélyezteti az egységet?
 • Ezeket a tényezőket szeretnénk ma összegyűjteni vagy legalábbis a fontosabbakat felismerni, megnevezni, és lehetőségeink szerint tenni ellenük, imádkozni az okok megszűnéséért.
Az egység legfőbb ellensége az ördög, a bukott angyalok a Sátánnal, Luciferrel és Belzebubbal az élen. A gonosznak egyik neve a diabolosz, amely széthányót szétdobálót jelent, amely tehát megbontja az egységet.
Az emberben is vannak bizonyos bűnök, bűnös hajlamok, amikbe a gonosz bele tud kapaszkodni, és ki tudja játszani az egység ellen.
Ezt a kettőt nézzük meg közelebbről!
A bukott angyalok tevékenysége az egység ellen
 • Most nem kívánjuk itt összes tevékenységüket bemutatni, csak azokat, amik kifejezetten az egység ellen irányulnak.
A bukott angyalok Isten ellenlábasai, ami Istennek különösen fontos, ők azt célba veszik, igyekszenek támadni, lerombolni, az ellenkezőjére fordítani
Egyik jelszavuk a divide et impera: oszd meg és uralkodj.
 • Mindenütt megoszlásokat, szakadásokat akarnak előidézni
  • Meg akarják bontani a családok egységét, az eddigiekben felsorolt közösségek egységét
  • Hitbeli szakadásokat, megosztásokat idéznek elő
 • Hogyan tudják ezt tenni?
  • Érdekellentétek, indulatok, ellenséges érzelmek szításával, sebzettségeinken keresztül.
Emberekről, népcsoportokról egy téves kép kialakításával
hazugságokkal, rágalmazással
Az erőszak lelkületének a továbbadásával
 • a vérengzések, erőszakos kitelepítések például hazánk közelmúltjára is rányomják a bélyegüket.
Az előjelek összekeverése: a jót rossznak, a rosszat jónak mutatják.
 • A bűnből erényt csinálnak, az erényből bűnt. Ami Isten szemében bűn, azt erénynek tüntetik fel, az erényeket pedig bűnnek minősítik
  • Ez a Szentírás megváltoztatása, gyakorlatilag átírása, vagy hamis magyarázata.
  • Ez a bukott angyalok tevékenységének egyik csúcspontja
Ennek következménye: alapvető zavar támad az emberekben, és megoszlások is.
A világ be akar hatolni az egyházba is. Tanúi lehettünk az egy hete befejeződött szinóduson annak, hogy hogyan csaptak össze már az egyházon belül is azok az erők, amelyek a világhoz való alkalmazkodást képviselik a házasság felbonthatatlanságának a terén, és az azonos neműek „házasságával” kapcsolatban. Bizony sokat kell imádkozni papjainkért, főpapjainkért, hogy Jézus tanításához, az Egyház 2000 éves tanításához hűségesek legyenek, bátrak legyenek, résen legyenek.
Mik dolgoznak az emberben magában az egység ellen?
 • A gőg, hiúság, önérvényesítés, öntörvényűség
 • Vetélkedés
 • Erőszak, egymás bántása
 • Harag, megtorlás, és más negatív érzelmek, ezek kezelni nem tudása.
 • Pletyka, rágalom, ítélkezés, vádolás.
 • Minderre a gonosz lelkek kísértenek minket, és nagyon fel tudják erősíteni bennünk ezeket az áteredő bűn és a személyes bűnök miatti sebzettségeket. Nekünk viszont éppen ezek ellen kell küzdenünk, ha a kiengesztelődés és az egység útján akarunk járni. Le kell szállnunk személyiségünk mélységeibe. Végig kell imádkozni sebzettségeinket is. Meg kell bocsátanunk az életünk kezdetén ellenünk vétőknek, őseinknek. És kérnünk kell imában a belső sebeinkre való gyógyulást.

A megbocsátás, kiengesztelődés fontossága
 • Amikor egymást bántjuk, Istent is bántjuk, mert ő azonosította magát az emberrel, ő ott van minden emberben. A harag és a gyűlölet súlyos bűn az 5. parancs ellen, mert akár gyilkossághoz is vezethet, és a kegyelmi életet is megöli bennünk. Hogy a másik hogyan viselkedik velünk, az az ő dolga. A megbocsátás a mi dolgunk. A megbocsátás tehermentesítés. Aki nem tud megbocsátani, az óriási terheket cipel. Olyan, mintha súlyos hátizsákot, kofferokat cipelne állandóan. Mi a megbocsátás? A haragról, a bosszúról, a negatív érzésekről, a mások iránti ellenérzések magunkban való ápolgatásáról való lemondás. „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” – hangzik a Miatyánkban. Ez azt is jelenti, hogy ha mi nem bocsátunk meg, mi sem nyerünk bocsánatot.
A kiengesztelődés, a megbocsátás nem megy magától, ennek kegyelmét kérni kell Istentől.
Isten szeretete sürget, hogy mindenkivel jót tegyünk és mindenkiről jó gondolatokat forgassunk magunkban. Bűneink által egykor mi is Isten ellenségei voltunk, de Ő akkor is szeretett minket. Keressük az alkalmakat mi is, amikor jót tehetünk ellenségeinkkel, a minket bántókkal!
A bántásoknak, fájdalmaknak is megvan a maguk szerepe az életünkben.
 • Minden okulásunkra szolgálhat, ha jól értelmezzük. Ezek figyelmeztethetnek arra, hogy mi mindent kell még átformálni életünkben, hogy megfeleljen Isten akaratának. A fájdalmak megnyitják a szívünket arra, hogy még jobban közeledjünk Istenhez.
 • Tudatosítanunk kell, hogy a kiengesztelődés, megbocsátás nem elsősorban érzelmi kérdés, hanem akarati elhatározás. Ugyanúgy, ahogyan a szeretet sem elsősorban érzelem. A megbocsátás a szeretet aktusa. Csak ha erre rászánjuk magunkat és megbocsátunk az ellenünk vétőknek Isten segítségével, remélhetjük mi is a megbocsátást és a gyógyulást.
Hogyan viselkedjünk a minket bántókkal, üldözőkkel szemben, hogyan viseljük a bántásokat?
 • A bennünk keletkező ellenérzésekkel foglalkoznunk kell, azokat kezelnünk kell.
  • Nem szabad engedni, hogy ellenérzések alakuljanak ki bennünk testvérünk iránt!
  • Tudatosítanunk kell, hogy nem feltétlenül az a személy bánt minket, hanem az őt irányító szellemiség.
  • Ha már kialakultak az ellenérzések, nem szabad engednünk, hogy elhatalmasodjanak rajtunk.
   • Ha mégis kialakult, vizsgáljuk meg, mi okozza bennünk az ellenszenvet a másik iránt! Így inkább tudjuk gyökereiben orvosolni a problémát.
  • Inkább engedjük, hogy Jézus szeretete uralja szívünket!
  • Az ismételt, agresszív bántásokat nehéz kezelni
   • Kérjük a megkülönböztetés ajándékát a Szentlélektől, hogy észrevegyük, hogy milyen szellemiség, lélek dolgozik az ellenünk vétőben. A mögöttük álló gonosz lelkeket kell elutasítani magunktól, azoktól kell elhatárolódnunk.
Válasszuk el a gonosz lelket a minket bántó személytől, ne ellene lázadjunk, zúgolódjunk, ne rá nehezteljünk, hanem ennek a léleknek, ezeknek a lelkeknek a nyomásától igyekezzünk megszabadulni. Itt van jelentősége a szabadító imának.
 • Vigyázzunk a nyelvünkre, kerüljük még a belső ítélkezést is!
  • Kerüljük a megfontolatlan, felesleges, bántó megjegyzéseket, ítélkezést! Jézus egyértelműen megtiltja ezt. „Ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek el!” (Mt 7,1) Az alaptalan, nem ránk tartozó ítélkezések, pletykák, kijelentések nagy károkat tudnak okozni. Inkább a jót feltételezzük a másikról! A jó tulajdonságaival foglalkozzunk! Azokat hozzuk szóba, azokért adjunk hálát Istennek!
 • Viseljük el az üldöztetést a benne rejlő jó miatt!
  • A Szentírás ezt tanácsolja: „Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket!” (Róm 12,4) Tehát mondjuk áldást üldözőinkre, imádkozzunk értük!
  • Tegyük a kötelességünket! Ne ütközzünk meg azon, ha bántanak minket, csúfot űznek belőlünk! Ne ütközzünk meg az ellenünk irányuló rágalmakon!
  • Ha Jézust akarjuk követni, az Ő útján akarunk járni, ezek az üldözések, bántalmazások egyre gyakoribbak lesznek az életünkben, most, amikor a végső időket éljük. De ha elviseljük és felajánljuk ezeket, annál nagyobb lesz a jutalmunk.
  • Irgalmas szeretettel reagáljunk minden bántásra! A magunk erejéből persze ez nem megy, de Isten segítségével igen.
  • Ezt a témát még jobban el kell mélyítenünk. Erről szól a következő fejezet

Az ellenségszeretet gyakorlása.
Fontos feladatunk, hogy növekedjünk a szeretetben. Ebben nagy lépéseket akkor tudunk tenni, ha növekszünk az ellenségszeretetben.
 • Az elkövetkező időkben nagyon nagy szükségünk lesz rá, ideje, hogy elkezdjük begyakorolni. Talán az egykor hozzánk közel állókon, de közben tőlünk eltávolodottakon érdemes a gyakorlást elkezdeni.
  • Ösztönös reakció, hogy a minket bántóktól igyekszünk távol tartani magunkat, hogy kerüljük őket, nem szeretünk a közelükben lenni.
   • De törekedjünk mégis arra, hogy ne kerüljük őket. Ugyanakkor nem szabad rájuk se erőltetni magunkat. Próbáljunk egy mérsékelt közelséget megvalósítani, ill. távolságot tartani.
Ha fizikailag, pszichésen nem megy, lélekben közeledjünk hozzájuk, álljunk melléjük!
 • Engedjük, hogy az illető lelke elpanaszolja problémáját, próbáljuk elfogadni, még akkor is, ha nem értünk vele egyet!
Az elfogadás által irántuk való szeretetünk megerősödik, és ők is azt érzékelik, hogy bennünk is megváltozott valami irányukban.
Különösen fájó lehet, ha azok fordulnak ellenünk, akikkel jót tettünk.
 • Nagy sebet ütnek önmagukon és rajtunk is. Kérjünk bocsánatot Istentől a nevükben is, és kérjük, hogy a legnagyobb jót hozza ki abból a támadásból, amit velük kapcsolatban átéltünk!
 • Az ellenségszeretet mély változást idéz elő bennünk
  • Azáltal, hogy elfogadjuk ellenségeinket, a minket bántókat, felszítódik bennünk az irántuk való szeretet. Ezáltal növekszünk az Isten iránti szeretetben is, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól: ha növekszik az egyik, növekszik a másik is. Ez visszahat ellenségszeretetünkre is, őt is jobban tudjuk szeretni.
Magunktól ez nehéz, de segíthet, ha magunk elé állítjuk a szentek példáját!
 • Az ellenségszeretet növekedést jelent az alázatban is. Illetve ha az alázatban növekszünk, növekedni fogunk az ellenségszeretetben is.
  • Az alázatos ember mindenütt felfedezi, és meglátja a jót, és azzal igyekszik azonosulni. Fontos, hogy felfedezzük mindazt a jót, amit az Úr a többi emberben, így az ellenünk vétőkben is kifejlesztett. Fontos, hogy ne a bűnös viselkedésüket lássuk, és folyton arról gondolkodjunk, és beszéljünk, hanem a bennük is meglévő jóról.
Ha nem a bűnös viselkedésüket látjuk, és nem arra figyelünk, gyengülni fog bennünk az ítélkezés szelleme.
 • Sok embert a bosszúvágy mozgat, hogy megfizessen az ellene elkövetett bántásokért. Ezen kívül még más helytelen cselekvési motívumok is léteznek. A leghelyesebb cselekvési indíték mindent szeretetből cselekedni, vagy másként fogalmazva, mindent Isten dicsőségére cselekedni.
  • Mindent Isten dicsőségére tenni azt jelenti, hogy megszabadulunk önmagunktól, hiúságunktól, önsajnálatunktól, minden érdemet átadunk a Szentháromságnak. Belátjuk azt, hogy nincs semmi jó bennünk, amit ne Ő művelt volna.
  • Amit viszont Ő művelt, azt fogadjuk el, ismerjük el magunkban és a másikban is, és dicsőítsük érte Istent a Szűzanyával együtt: „Nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az Ő Neve.” (Lk 1,49)
Ha mindent szeretetből, ill. Isten dicsőségére cselekszünk, és ebben előre haladunk, az megváltoztatja világszemléletünket, emberekhez való hozzáállásunkat
 • Az ellenségszeretetben növekedésünket végül az is segíti, hogy mindenkiben szüntelenül a jót keressük, nagyon határozottan kerüljük a rágalmazást, és a pletykát, a fölösleges fecsegést

Azzal kezdtük, hogy a kiengesztelődés célja az egységre jutás, az egységben való növekedés. Ez az utolsó témánk: Hogyan építhetjük az egységet, hogyan növekedhetünk benne?
 • Az egység alapvető feltétele, hogy szüntelenül megmaradjunk a kegyelmi állapotban
  • Állandóan gyakorolni kell a bűnbánatot, a kiengesztelődést Istennel és embertársainkkal
  • Állandóan tisztaságban, bűn nélküli állapotban kell lennünk. Hogyan tehetjük ezt? Hiszen mi nem vagyunk szeplőtelenek, mint a Szűzanya. Ez igaz, de a bűnbánat által újra meg újra a szeplőtelenség állapotába kerülhetünk. Ha elkövettünk valami bűnt, azt rögtön megbánhatjuk. És ha nincs is alkalmunk azonnal gyónáshoz járulni, ismétlődő gyarlóságainkat is időnként odavihetjük a bűnbánat szentségébe
   • Kérhetjük újra meg újra Istent, hogy tisztíts meg engem, „tégy engem tisztává”.
   • Nem rég került fel az Engesztelők lapjára a Tisztulás rózsafüzére. Ennek imádkozása is segítségünkre lehet.
 • Egységben kell maradni minden esetben önmagunkkal
  • Ne engedjük, hogy bármi is kibillentsen minket egyensúlyunkból! Békénket lelkünk nyugalmát ne engedjük, hogy bármi vagy bárki megzavarja. Hogy ezt hogyan tehetjük, az egy külön elmélkedésnek lehet a tárgya.
 • Az egységet védelmezni kell, azért munkálkodni kell, meg kell védeni a széthúzó erőktől legyenek azok az emberekben lévő korábban felsorolt negatív tulajdonságok, vagy maguk a bukott angyalok, akik virtuóz módon tudnak ezek segítségével mozgatni embereket és közösségeket.
  • Egységben kell maradni a közösséggel, amihez tartozunk, minden onnét leszakítani akaró erő ellenére.
  • És ha látjuk, hogy vannak ilyen emberek a közösségünkben, beszélgessünk velük, imádkozzunk intenzíven értük, hogy a gonosz ne érhesse el a célját.
 • Alapelvünk legyen: Azt keressük, ami összeköt, ne azt, ami szétválaszt!
 • Tanuljuk meg és gyakoroljuk az egységben járást!
  • Közösségeinkben időnként kimondott szavakkal, gesztusokkal, kézfogással, öleléssel is fejezzük ki az egymás iránti megbocsátásunkat, kiengesztelődésünket. Ezeknek nagy ereje van.
  • Gyakoroljuk be, hogy naponta egymással egységre lépünk
   • Tudatosítsuk, hogy egységben vagyunk egymással, és imában kérjük egymás számára a kegyelem kiáradását. Krisztus misztikus testének vagyunk a tagjai mindnyájan. És sokakhoz személyes és közösségi kapcsolatok fűznek minket.
  • A nehézségeket is könnyebb együtt elviselni.
   • Ha vállaljuk azt, hogy viseljük a többiek terhét, azzal a miénk is könnyebb lesz, mert a többiek is viselik a miénket. Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe, mindenkit kikérhet a sátán magának, hogy megpróbáljon. Általában nem egyszerre ér mindenkit minden nehézség. Vegyük észre azt, hogy kinek nagyobb éppen a terhe. Álljunk melléje, imádkozzunk érte, keressük, érdeklődjünk utána!
   • Ha közösen, kölcsönösen hordozzuk egymás terheit, kisebb lesz a terhe annak, aki éppen hordozza azt, és nagyobb lesz a felajánlás értéke, mert minden felajánlott szenvedés nagyobb érték, ha többen ajánlják fel. Ajánljuk fel ne csak a magunk cselekedeteit, szenvedéseit, hanem azokét is, akik a nehézségek közepette esetleg elfelejtik ezt megtenni!
  • A közösségépítést, az egységen való munkálkodást az is indokolja, hogy egyre több feladatot kapunk az Égtől, amelyeket csak közösen, egymással egységben tudunk ellátni, megoldani.
 • Az egységben járásnak legfontosabb formája az, hogy egymással egységben imádkozunk
  • Még a távolból is egységben imádkozhatunk. Ennek a tudata nagy erőforrás. Istennek napjainkra ez egy új kegyelme, hogy szorosra fűzi kapcsolatainkat, és megsokszorozza imáinkat.
  • Biztosabb az imameghallgatás, ha imáinkat a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át helyezzük Jézus legszentebb Szívébe. Az ilyen felajánlást mindig a Szentlélek közvetíti az Atyához. Minden imánkat a Szűzanya Szeplőtelen szívén át egyesítve az engesztelők imáival ajánljuk fel minden ember üdvösségéért!
  • A gonosz különösen az engesztelők törekvéseit akadályozza. Az imában összefogva, egységben könnyebben tudunk harcolni ellene. Egyre nagyobbak támadásai. Csak egységben van remény arra, hogy ezeket kiálljuk.
  • Hogyan egyesíthetjük imáinkat?
   • Az állapotbeli kötelességek teljesítése az első. Akinek éppen a kötelességeit kell teljesítenie, az legalább arra figyeljen, hogy a délután három órás engesztelő imaóra elején ajánlja fel Istennek, amit éppen végez, és lélekben kapcsolódjon bele az engesztelést végzők imáiba.
   • Akik pedig tudják végezni az engesztelő imát, azok hordozzák azokat is, akik állapotbeli kötelességeiket végzik. Helyettük is imádkozzanak.
  • Vigyázzunk ugyanakkor arra, hogy vannak állapotbeli, vagy vállalt imáink. Ezeket külön el kell mondanunk. Viszont gondoljuk meg, hogy mennyit vállalunk! Ne terheljük túl magunkat imákkal, hogy azokba roskadjunk bele!
 • Konkrét imák
  • Nagyon sokféle Istentől sugallt imádság létezik, ezekből ki-ki válogathat egyéni szimpátiája szerint, lelkiállapotának megfelelően, vagy az aktualitás szerint.
  • Ugyanakkor nagy kísértés, hogy elveszünk a rengeteg nagyon jó imában. Talán azért adnak az égiek összevont imákat, amelyek sok régi hagyományos imát egyesítenek, hogy ezeket mondva könnyebben tudjunk válogatni a sok jó ima között.
De az égiek újra meg újra figyelmünkbe ajánlják a hagyományos rózsafüzérek mellett a keresztút rózsafüzérét, az irgalmasság rózsafüzérét és a szeretetláng rózsafüzért, és a szent vér rózsafüzért.
 • Kedveseim, figyeljetek nagyon az imaidőkre! Hacsak egy mód van rá, ne mulasszátok el a délutáni engesztelő imaórát megtartani. Aki teheti, közösségben imádkozza a keresztút rózsafüzért, az irgalmasság és a szeretetláng rózsafüzért. Legalább egy héten egyszer mondjátok el ezeket az imákat közösségben. Aki a csoportjával nem tudja délután 3-4 közt mondani, az a virrasztás estéjén is megteheti. Ha pedig egyik sem sikerül, akkor egyénileg imádkozzatok, de egyesítsétek imáitokat azokkal az engesztelőkkel, akik ugyanabban az órában imádkoznak. Így a távolból is egy nagy közösséget alkottok, ami rendkívül hatékonnyá teszi imáitokat. Most már senki se mulassza el a saját hibájából imáit, csak ha állapotbeli kötelessége megköveteli. Meglátjátok, így hatalmas lendületet vesz imátok és engesztelésetek is megsokszorozódik. (2014. 09. 01. Anna Terézia)
 • És még egy konkrét buzdítás az égiektől az egységben járásra
  • Kedveseim, találkozzatok lélekben minden nap egymással, hiszen megkaptátok a kegyelmet a Szentháromságtól. Összekapcsolódni annyit jelent, mint az imában egymás mellé állni és egymás számára kérni a kegyelem kiáradását. Egyre több feladatot kaptok, melyet egyedül képtelenek lennétek ellátni, csak a lelki közösségben, egységben lévő testvérekkel lehetséges mindez. A szó megtermi gyümölcsét, ezért, amit kimondva kértek önmagatok és testvéreitek számára, az valóságosan is létezővé válik. Ezért fontos egymáshoz kapcsolódnotok. Ne feledjétek, egyikőtök sem képes a másik keresztjét hordozni, de a sajátját sem tudja, csak, ha megosztja társaival a terhét. Ez a tudat segítsen benneteket a tökéletes krisztusi kereszt vállalásában és hordozásában. Maradjatok egységben, akkor a nehézségeiteket is együtt tudjátok felvállalva hordozni. Engedjétek, hogy a hitben járás erősödjön bennetek, mert csak akkor tudtok biztonságban haladni. (2013. 02. 17. Anna Terézia)
A legfontosabb egység az Égiekkel, a Szentháromsággal, a Szűzanyával, az angyalokkal és a szentekkel való egység
Erről szólnak az évenként megismételt Szűzanyának szóló felajánlások, és ezt segíti a Szent Angyalokkal kötött szövetség, amit egy évvel ezelőtt tettünk itt meg, és amely nyomtatott formában is hozzáférhető. Mindebből a hétköznapokban megélt gyakorlat kell, hogy legyen. Ezeknek hétköznapi viselkedésünk részévé kell válnia.
 • Ebbe az égi és földi egyházzal való egységbe kell bevonni minél több embert. Az újonnan megtérteket is.
 • Minél több embert meg kell tanítani az engesztelésre. Meg kell tanítani őket arra, hogy akkor tudunk jól engesztelni, ha mindent, ami velünk történik, átadunk Istennek. A felajánlás által minden imádsággá alakul.  Véssük magunkba, és adjuk át másoknak is az engesztelők jelszavát: mindent imává alakítva felajánlani Istennek, Égi Édesanyánk által, a lelkek megmentéséért! (2012.08.31.) – háromszor megismételtetni közösen


Mise bűnbánati része

Nyolc évvel ezelőtt volt az első kiengesztelődési találkozó itt templomunkban, amelyben a mostani határokon belül és kívül élő magyarok között történt a kiengesztelődés. A kiengesztelődés, sajnos, azóta se vesztett aktualitásából. Kiengesztelődésre állandóan szükség van két ember kapcsolatában, családon, és közösségen belül is, így a magyar engesztelők között is. Fontos, hogy szavakkal, gesztusokkal is kifejezzük egymás iránti megbocsátásunkat. Már önmagában az a tény is, hogy itt vagyunk, eljöttünk erre a találkozóra, kifejezi egymással való kiengesztelődési szándékunkat. Bár lehet, hogy több mindenben is másként gondolkodunk, eltérő véleményen vagyunk, de nem azt akarjuk keresni, ami elválaszt, hanem ami összeköt minket. És Hál’ Istennek ebből elég sok van. Kézfogással, vagy öleléssel is szeretnénk egységünket, egymással való kiengesztelődésünket kifejezni majd a szentáldozás előtt, hogy így vehessük magunkhoz az egység és a szeretet szentségét.
Most a szentmise elején azokat a bűnöket akarjuk első sorban megbánni, amelyek kifejezetten az egység ellen irányulnak bennünk és közöttünk. És ezt tenni akarjuk nemcsak a magunk nevében, hanem az összes engesztelő nevében, családtagjaink, őseink és honfitársaink, sőt az egész emberiség nevében.
Mennyei Atyánk, Szent Fiad által, az Ő nevében, szenvedéseinek és engesztelő életének érdemeiből kérjük, bocsásd meg a bennünk is ott munkálkodó gőgöt, hiúságot, önérvényesítést, öntörvényűséget, amely az angyalok egy részének a bukását is okozta. Bocsásd meg a bennünk oly gyakran fellobbanó haragot, a megtorlásvágyat, és azt hogy ezeket és a hozzájuk kapcsolódó negatív érzelmeket, – kisebbrendűségi érzéseket, elutasítottság-érzéseket, szomorúságot, sértődékenységet, önsajnálatot – magunkban ápolgattuk.
Bocsáss meg minden pletykát, rágalmat, igazságtalan ítélkezést, minden feleslegesen kimondott tapintatlan, szeretetlen szót, amelyekkel másokat sebeztünk, és hogy ezekkel akár csak gondolatban is foglalkoztunk!
Bocsásd meg, hogy nem ismertük fel bajaink gyökerét, sebzettségünket, és hogy nem kerestük eléggé a belőlük való gyógyulást!
Bocsásd meg a szeretet-egység ellen elkövetett minden bűnünket. Kérjük ezt nemcsak a magunk nevében, hanem családunk, gyermekeink, szüleink, őseink nevében is. Jézus, a Te keresztedet tesszük oda a mi életünk és őseink élet közé, hogy onnan csak a jó hatások jöjjenek át a mi életünkbe és utódaink életébe, minden bűn, átok, rontás törjön meg a Te kereszted lábainál. Szent véred hulljon ránk és mosson tisztára minket, és szabadítsa ki minél előbb a tisztulás helyéről őseinket és a minket és őket bántókat. Ámen.




Hívek Könyörgése

Mennyi Atyánk! Szent igédnek értelmében szeretnénk megtartani a lelki egységet a béke kötelékében, úgy, ahogyan Ti egységben vagytok egymással Atya, Fiú és Szentlélek. De tudjuk, hogy mennyire támadja ezt a Veletek és egymással való egységet a gonosz, és látjuk milyen gyarlók és esendők vagyunk. Ezért eléd terjesztjük kéréseinket.
1.    Megvalljuk, hogy egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindnek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van. Kérünk, vonj bele minket is ebbe az egységbe, hogy felismerjük és megéljük, hogy egy test vagyunk mindnyájan, Fiad titokzatos teste, akiket ugyanaz a Lélek itatott át.
2.    Fiad szenvedéseinek érdeméért, az ő nevében megkötözzük azokat a gonosz lelkeket, amelyek az egységet akarják megbontani az engesztelők között, és parancsolunk nekik, hogy hagyjanak el minket, szakadjanak ki tövestől és vessék magukat a mélységbe!
3.    Kérünk, gyógyítsd bennünk az áteredő bűn sebeit, és mindazokat a sebzettségeket, amiket saját bűneink és őseink bűnei okoztak bennünk!
4.    Jézus, a Te nevedben ellene mondunk mindannak, ami támadja bennünk az egységet: a gőgnek, a hiúságnak, az önérvényesítésnek, öntörvényűségnek, vetélkedésnek, az erőszaknak, egymás bántásának, a harag és a megtorlás lelkületének, a pletykálkodás, a rágalom és a vádlás lelkeinek. Legyen Te általad hatékony ez az ellene mondás! Hallgass meg, Urunk!
5.    Kérünk, adj erőt a bántások, üldöztetések elviseléséhez, hogy felfedezzük a bennük rejlő jókat, hogy megtisztuljunk általuk minden rossz szokástól, rendetlen kötődéstől, és növekedjünk általuk a szeretetben és az alázatban.
6.    Segíts, hogy a rosszért ne fizessünk rosszal, hanem tudjuk áldani üldözőinket is, hogy bennünk emberükre találva, megszabaduljanak az őket fogva tartó gonosz lelkektől!
7.    Nyisd meg a szívünket, hogy befogadjuk azokat a kegyelmeket, amelyeket ezekben az utolsó időkben ajándékoztok nekünk az egységben való imádkozással, az imádságok megszaporításával, és hatékonyságuk fokozásával.
Mennyei Atyánk, a Szentlélek Isten az egység köteléke Közted és Szent Fiad között. Ő általa valósulhat meg az egység az engesztelők között és az egész egyházban is. Küldd el Őt nekünk, hogy szeretetének lángjával égessen ki belőlünk mindent, ami a szeretetben való egység ellen van bennünk és közöttünk. És add, hogy ezt a szeretetlángot, az ő szeretetének és a Szűzanya szeretetének a Lángját a Te Szeretett Fiadat befogadjuk életünkbe, aki veletek együtt él és szeret mindörökkön örökké. Ámen.
http://engesztelok.hu/talalkozok/875-megbocsatas-kiengesztelodes

ÍGY TANULTAD AZ ISKOLÁBAN?

-Egy az Isten!-

Tegnap este –egy szűk közösségben- meglehetősen érdekes, sőt izgalmas kérdést tett fel nekem egy barátom: „Testvérem, mondd, mióta keresztény a magyar?
Én itt kívánok neki válasszal szolgálni.
A világhálón nincs hely a tudományos értekezésekre és akadémikusi tanulmányokra, így be kell érnie az én szerény válaszommal. Csupán néhány érdekességet kívánok kiemelni, mert csupán elgondolkodtatni akarlak, nem meggyőzni. A Te hited és érveid, a tieid. Én, csak lakmuszpapír vagyok a históriában.


Bizony, lehet, hogy sokan felszisszennek az olvasásuk után…

Orosius egyházatya 418-ban így írt: „Kelet és nyugat templomai hunokkal telnek meg, mivel a hunok Jézus- hitűek.

444-ben Baronius : „a hunok istenfélőek, szelídek, emberségesek, szentéletűek. Olyan királyok kerekednek ki belőlük, akik a keresztény egyházra dicsőséget hoznak.”
A VI. században Kozmasz Indikopleusztész 540-ben „Keresztény tipográfia” c. művében a hunokat kereszténynek írja le, mint ahogyan Theophülaktosz is 570-ben is hasonlóképpen cselekedte meg.

Timotheus patriarcha 781-ben keltezett levelében a hunok püspökségéről, az onogurok püspökéről és a türkök püspökségéről ejt szót.

Upos in Madar 739-ben kazárokkal kötött szövetségének fennmaradt betűvetése nyomán tudjuk, hogy az Opos vezette szabír-hunok arabellenes, védelmi szövetséget köttettek. S mikor Obadiah kazár fejedelem a zsidó hitre tért, a magorok ott hagyták a kivált kabarokkal az egyesülést. A Jézus hitűek Pannóniába vették az irányt.

889-ben- hol van még a „honfoglalás?- Hungarus püspök ír a Kárpát- medencei Csák és Salek püspöknek , de ezt megelőzően II. Jenő pápa 822-ben a keresztyén hunokat- hungarusokat üdvözli a vatikáni leírat szerint.

…és végezetül a „honfoglalás” korából: Phötiusz bizánci patriacha 895-ben keresztény türkökről ad hírt, kik Kijevből tértek meg őseik földjére. Georgiusz Monarchosz 839-ben az ungárok, akiket hunnak, türknek is hívnak- Álmos fejedelem udvarában járva- Jézus- hitűnek mondja a népet, mely Maninak, a 276- ban mártírhalált halt párthus pátriarkának szentségét őrzik és Isten- hívőek.

A tudomány általában a magyarokkal kapcsolatosan a kevés forrásra, kutatási hiányosságra hivatkozik eleink kapcsán. Én csak azt kérem az egy igaz Istentől, hogy mielőbb engedjenek be bennünket a vatikáni levéltárba!

Pio atya:

"Magyarország olyan kalitka, melyből egyszer gyönyörű madár fog kiszállni.
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Ebben hiszünk, ezért teszünk!

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/3401-igy-tanultad-az-iskolaban

2014. október 24., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ó, milyen arrogáns az az ember, aki Létezésemen gúnyolódik

2014. október 23. csütörtök, 15:14
Drága szeretett leányom, a felebaráti szeretet minden egyes jó cselekedete és tette alkalmával a gonosz erői meggyengülnek. A sötétségben levő lelkekért felajánlott minden ima és szenvedés megsemmisíti a gonosz cselekedeteket és a gyűlöletet. Tudnotok kell, hogy a Szentlélek Ereje által megérintett emberek jó cselekedetei, megsemmisítik a Sátán befolyását a világban.
Emelkedjetek fel mindnyájan, akik elfogadtátok a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot, és imádkozzatok Isten minden gyermekének a megmentéséért. Kérjetek, kérjetek, kérjetek, és Én válaszolni fogok nektek, amikor azokért imádkoztok, akikről tudjátok, hogy feltett szándékuk, hogy minden Belém, Jézus Krisztusba vetett hitet elpusztítsanak.
Ó, milyen arrogáns az az ember, aki Létezésemen, Istenségemen és azon Ígéretemen gúnyolódik, hogy újra eljövök. Mennyire zárt az elméjük azzal a Szeretettel szemben, amelyet a Szívemben tartok minden bűnös iránt, beleértve azokat is, akik elárulnak Engem. Milyen könnyen vezethetők azok, akikben nem lakozik a Szentlélek! Jaj azoknak, akik a Szentlélek Ajándéka ellen támadnak, mely minden dolog éltető ereje és amely Tőlem származik. Mennyire szomjasok vagytok ti, akik megtagadtok Engem. A víz soha nem fogja oltani a szomjatokat, és eljön majd a nap, amikor könyörögni fogtok Hozzám az Élet Forrásáért. Amíg el nem jön az a nap, nem lesz életetek, hacsak meg nem kértek Engem, hogy Belőlem igyatok.
Jöjjetek – kérjetek Engem, hogy világosítsalak meg benneteket. Engedjétek, hogy a Szentlélek tüze árassza el a lelketeket. Amikor teljes bizalommal és alázattal jöttök Hozzám, Én el foglak tölteni benneteket Jelenlétemmel, és ha elismertek Engem, megadom nektek azt az életet, amely után sóvárogtok. Csak ekkor fog béke uralkodni a szívetekben.
Jézusotok

Papok táncpárbaja hódítja meg az internetet - VIDEÓVAL

A két Rómában tanuló, egymással táncpárbajt vívó amerikai pap videója olyan sebességgel hódította meg az internetet, mint pár hónappal ezelőtt Cristina nővér bemutatkozása az olaszországi Voice tehetségkutatóban – tájékoztat a CNS és a Vatikáni Rádió angol nyelvű szerkesztősége.


A 29 éves New York-i David Rider és a 28 esztendős milwaukee-i John Gibson először áprilisban keltette fel sokak érdeklődését, amikor videóra vették egy jótékonysági rendezvényen, a római Észak-Amerikai Pápai Kollégiumban előadott táncukat. Múlt héten egy római eseményen megismételték a nagysikerű műsorszámot.

David Rider sztepptánccal hódította meg a közönséget, majd John Gibson következett, aki ír táncot adott elő. Kettejük fürge lépésű párbaját videóra vette a EWTN munkatársa, aki később megosztotta azt a YouTube-on. A videó nézettsége gyorsan emelkedett, ezidáig több mint 700 000 ember látta a felvételt.


David Rider már 17 évesen, sikeres sztepptáncosként, az Egyesült Államokat bejáró 42nd Street elnevezésű Broadway-show egyik főszereplője volt. A CNS katolikus hírszolgálat kérdésére elmondta, példaképe, II. János Pál pápa halálának hatására döntött a papi hivatás mellett.

Cristina Scuccia olasz szerzetesnővérhez szokták hasonlítani a két pap fellépését, és a nővérhez hasonlóan őket is érik kritikák az elismerő megjegyzések mellett; egy kommentelő például azt kifogásolta, hogy a feszület és Ferenc pápa portréja előtt táncolnak, amit tiszteletlenségnek érzett a hozzászóló. David Rider csak annyit fűzött a kritikákhoz: „Olvassák a Bibliát. Az Úr arra hív minket, hogy örömben éljünk”.
Fotó: News.yahoo.com
Magyar Kurír
(vn)

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Zsidó ceremónia a katolikus templomban

A liturgikus megújulás gyümölcsei 57. rész - Zsidó ceremónia a katolikus templomban

Az amerikai Illinois állam beli Invernessben található Holy Family Church [Szent Család Templom] megengedte a Zsidó Beth Tikvah  gyülekezetnek, hogy használhassa a templom oltárját és bemutathassák a Rosh Hashana-t szeptember 24-26 között. Visszatérésük után a templomban tartották a Yom Kippur ünnepüket. is.





http://apologetica-hitvedelem.blogspot.hu/2014/10/a-liturgikus-megujulas-gyumolcsei-57.html

2014. október 23., csütörtök

A DIADAL – A harc elkezdődött

A DIADAL – A harc elkezdődött címmel az Etalon Kiadó idén ősszel egy új, különleges dokumentumfilmmel jelentkezik. Egy amerikai fiatalember történetét ismerhetjük meg, aki Medjugorjéban tett látogatása során megtapasztalja a Szűzanya jelenlétét, és megtér. Bemutató: okt. 4. Uránia. http://port.hu/a_diadal_the_triumph/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=154491&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_topic_id=2

George Weigel: Egy valóban rendkívüli szinódus

A sajtó szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit.
A vatikáni zsargonban a püspökök külön összehívott szinódusa rendkívüli szinódus, ami azt jelenti, hogy nem rendes szinódus, amit ugye három évenként tartanak. A nemrég befejezett 2014. évi Rendkívüli Szinóduson valóban rendkívüli dolgok történtek, a „Hűha” értelmében. És ha ez ebben az évben tartott Rendkívüli Szinódus annak a szinódusnak volt az előnézete, amelynek a témáját volt hivatva meghatározni, t.i. a 2015. évi Rendes Szinódusét, amely szinódus várhatóan, nos, valóban rendkívüli lesz.
Hogyan volt a 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli? A Bárd (t.i. Shakespeare) elnézését kérve, a következőkben:

1.  A 2014. évi Rendkívüli Szinódus rendkívüli sajtó figyelmet kapott. Sajnos, a figyelem túl nagy része a tömegsajtó tévképzetének volt tulajdonítható, mely szerint eljött a Rég Várt Katolikus Fegyverletétel Nagy Pillanata: az a pillanat, amikor a Katolikus Egyház, a szexuális forradalom győzelmének útjában álló utolsó nagy intézményes védőbástya, végre beismeri eddigi tévedéseit és együtt rohan a szexuális felszabadulás ígéretföldjére, melyet ebben ez esetben a házasság kérdésében történő katolikus fegyverletétel jelenít meg. Amire fel kellett volna figyelnie a világnak – az afrikai püspökök tanúságtétele a monogámia és az élethosszig tartó házastársi hűség felszabadító ereje mellett – elszomorítóan kevés figyelmet kapott, holott a harmadik világbeli nők a legfőbb kedvezményezettjei annak az igazságnak, amit az Egyház kapott az Úrtól.

2. A 2014-es Szinódus a haldokló északi egyházak püspökeinek rendkívüli önbizalmát bizonyította, akik ennek ellenére úgy érzik, lelkipásztori tanácsokat adhatnak azoknak a helyi egyházaknak, amelyek vagy virágzanak, vagy kitartanak. Sok észak-európai püspök és teológus (és püspök-teológus) úgy tett, mintha újra eljöttek volna azok a paradicsomi évek, amikor ők határozták meg a II. Vatikán Zsinaton a világegyház napirendjét. Hogy ugyanezek a püspökök és teológusok elnököltek a nyugat-európai katolicizmus összeomlása felett az elmúlt 50 évben, láthatólag a legkevésbé sem számít nekik. Újra itt vannak a szép napok.

3. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt, vagy legalábbis a média szerint az volt, a bíborosok közötti nézeteltérések precedens nélküli nyilvánosságra kerülése miatt. Esetleg azok, akik rendkívülinek vagy rendhagyónak találták, megnézhetnék Szent Pál levelét a galataiakhoz (2:11), ahol Pál beszámol arról, hogy Pétert szemtől szembe kritizálta. Vagy elgondolkozhatnak azon a nagyon ellenséges hangulatú veszekedésen, amely az észak-afrikai püspökök között a donatista vita  idején folyt. Vagy elmélyedhetnek a karthagói Ciprián püspök, egyháztanító és István pápa, Róma püspöke közötti veszekedésben. Vagy olvassák el a II. Vatikáni Zsinat első ülésszakának vitáit. A 2014-es nézeteltérések nagyon is figyelemre méltóak, mégpedig abban, hogy egyébként intelligens emberek, akiknek az álláspontját eléggé szétbombázták a tudóstársaik, képtelenek voltak annak beismerésére, hogy tévedtek. De még közelebbről megnézve, ahogy a NFL-ban mondják, ez sem annyira új.

4. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy mennyi teológiai zavarodottságot mutattak az Egyház öregjei, akiknek igazán képben kellene lenniük. Természetesen az Egyház ön-megértése fejlődik az idők folyamán, ahogy Egyház lelkipásztori gyakorlata is. De ahogy Boldog John Henry Newman bemutatta a kérdésről szóló modern értekezésében, minden autentikus fejlődés szerves folyamatosságban van a múlttal; nem pedig szakítás a múlttal. Ugyanígy nincs helye annak a dogmafejlődés igazán katolikus elméletében, hogy az Úr szavait átírják, vagy hogy a Szentírás tiszta szövegéhez való hűséget fundamentalizmusként írják le.

5. A 2014-es Szinódus rendkívüli volt abban, hogy túl sok püspök és teológus (és püspök-teológus) még mindig nem fogta fel a Modernkori Kereszténység Vastörvényét: azok a keresztény közösségek, melyek szilárdan megőrzik a hittani és erkölcsi határaikat, képesek virágozni a modernitás kulturális mérgei közepette is; azok a a keresztény közösségek, amelyeknek hittani és morális határai átjárhatóak (majd láthatatlanok) lesznek, kiszáradnak és elpusztulnak.

6. Még egy dolog: miért nem voltak a családról tartott szinódusra meghívva a Házasság és Család II. János Pálról Nevezett Pápai Intézetének képviselői? Rendkívüli: nemcsak a vatikáni zsargonban, hanem hétköznapi nyelven is.

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141022_george_weigel_egy_valoban_rendkivuli_szinodus