2012. március 25., vasárnap

Szűzanya üzenete Medjugorje-ből, 2012. március 25-én

*Medjugorje, 2012. március 25.*

"Drága gyermekek! Örömmel szeretném ma is  nektek adni édesanyai áldásomat  és imádságra hívni benneteket. Az imádság váljon szükségletté számotokra,  hogy minden nap jobban növekedjetek a szentségben. Tegyetek többet  megtérésetekért, mert távol vagytok gyermekeim. Köszönöm, hogy  válaszoltatok hívásomra."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni 

2012. március 24. szombat, 11:45
Ma azért jövök hozzád, drága szeretett leányom, hogy tájékoztassam a világot Nagy Irgalmasságomról.
Ítéletemről is szeretném tájékoztatni a világot.
Gyermekeim, nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni.
Ezt az időszakot,- mostantól az Ítélet napjáig -, mely Második Eljövetelemkor fog bekövetkezni, bölcsen kell kihasználnotok, hogy felkészítsétek a lelketeket.
Mint Isteni Megváltótok, az a kötelességem, hogy vezesselek benneteket, és hogy felfedjem előtettek azokat a lehetőségeket, amelyekkel biztosíthatjátok, hogy alkalmasak legyetek belépni Paradicsomomba.
Ne utasítsátok el prófétáimat. Ezt most különösen Szent Szolgáimra mondom.
Nektek alázattal és tiszta lélekkel kérnetek kell Tőlem, hogy Szentlelkemmel borítsalak be benneteket, a megkülönböztetés kegyelmének érdekében.
Ha ezt megteszitek, akkor Legszentebb Szavam igazságát fogom most kinyilatkoztatni nektek, ezen próféta által.
Ezek után már a ti feladatotok lesz, hogy a segítségetekről biztosítsátok mindazokat a lelkeket, akik lelkük felkészítése érdekében a vezetéseteket keresik, Második Eljövetelem alkalmából.  
Soha ne féljetek kimondani a „Krisztus Második Eljövetele” kifejezést, mert nyájamból sokan nem tudják, hogy mit jelent ez.
Oly kevesen kaptak tanítást erről a nagyszerű és dicsőséges eseményről, vagy lelkük felkészítésének fontosságáról, hogy nekik a kegyelem állapotában kell lenniük.
Soha ne féljetek a Tisztítótűz vagy a pokol létezéséről prédikálni. A ti felelősségetek, hogy elmondjátok az igazságot népemnek.
Forduljatok Hozzám vezetésért a Keresztes Imahadjárat 40. imája által.
Ima a Klérusnak, hogy felkészítsék a lelkeket Második Eljövetelemre:
Ó, Jézusom,
Én csak egy alázatos szolga vagyok, és szükségem van Rád, hogy vezess Engem oly módon, hogy felkészíthessem a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre a lelkeket.
Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket, a Te szent Akaratodnak megfelelően, hogy ők alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és Új Föld birodalmába, melyet kereszthalálod által ígértél meg minden embernek.
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy megoszthassam azt a szomjas lelkekkel, és add, hogy soha ne mondjak le az Irántad való kötelességemről, drága Jézus, akinek hűséget ígértem Szent Fogadalmam által.
Menj most, szent szolgám, és fogadd el azt a szerepet, amelyre ki lettél választva.
Ez a kihívás a lelkek felkészítésére a Második Eljövetelem alkalmából, a valaha is létező legnagyobb lelkipásztori feladat, és ezt neked, szeretettel és örömmel a szívedben, el kell fogadnod.
Fogadd tehát a kiválasztottság ajándékát, mint ezen idők, a végső idők Szent Szolgája, amikor az Új Ég és Föld, mint Új Paradicsomom emelkedik ki.
Te áldott vagy, hogy ezekben az időkben élhetsz.
De téged – ha a lelkek megmentésében segítesz – gyötörni fognak, és utazásod minden szakaszán akadályozni fog a csaló és mindazok, akik arra csábítanak benneteket, hogy szíveteket fordítsátok el Tőlem, Isteni Megváltótoktól.
Soha ne add fel Szent Küldetésedet, és tudd, hogy Én, a te Jézusod, az út minden lépésénél veled együtt járok.
Szeretett Jézusotok
Valaki megkérdezte Assisi Ferencet, hogy miként képes olyan sokat elvégezni. Ezt válaszolta: „Megmondom, hogyan. Az Úr letekintett a mennyből és így szólt: »Hol találhatom a leggyengébb, legkisebb embert a földön?« Aztán meglátott engem és ezt mondta: »Megtaláltam. Általa munkálkodom, és nem bízza el magát. Meglátja, hogy én csak azért használom őt, mert olyan jelentéktelen.«”
„Lenne egy szavad a számomra?” – kérdezte tőlem egyszer valaki, és én nagyon szégyelltem magam, mert nem jutott eszembe semmi értékes és hasznos, amely őt abban a helyzetben tovább segíthette volna.
Aztán elérkezett a nap, amikor végső kétségbeesésemben én kérdeztem valakit: „Lenne egy szavad a számomra?”

És ő mondott nekem akkor egy szót, amely mind a mai napig végigkíséri életemet. A derűs ünnepnapjaimat épp úgy, mint a nem egyszer túlterhelt hétköznapjaimat is.
Azóta tudom, hogy egy szó értékesebb lehet, mint egy drágakő.

Egy szó jobban táplálhat, mint a mindennapi kenyér.

Egy szó jobban olthatja a szomjúságot, mint a víz.

Egy szó hathatósabban gyógyíthat, mint a legjobb orvosság.

A szó ugyanis a lelket táplálja.

A szó a lelket tartja életben.

A szó a lélek sebeit gyógyítja.

Van egy szavam a számodra.

Egy szó, ami a csöndben fogant, amit sokáig a szívemben forgattam és hordoztam.

Szeretném Neked ajándékozni ezt a szót.

Nálad hagyom, ha elmegyek, és meglátod, dolgozik Benned, ha egyedül vagy.

Egy jó szóból az ember sokáig élhet. Sokszor tovább, mint egy darab kenyérből...

Imre atya
kaplonyibaratok.ro