2005. március 25., péntek

Medjugorjei üzenetek 2005. március

2005. március 25.
„Drága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeressétek egymást Isten szeretetével! Minden pillanatban, az örömben és bánatban is, győzzön a szeretet, s így a szeretet fog uralkodni a szívetekben. A Feltámadt Jézus veletek lesz, és ti az ő tanúi lesztek. Veletek együtt fogok örülni, és oltalmazlak benneteket anyai palástommal. Különös szeretettel fogok tekinteni, gyermekeim, mindennapi megtérésetekre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. március 7., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. március 4- 5- 6.

1. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Márciusban a megfogamzott, megszületett és nem megszületett gyerekekért imádkozunk. Konkrétan, azokért a szülőkért, orvosokért, emberekért,… engesztelünk, akik a megfogamzott és megszületett gyermekeket nem szeretik.
“Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam szegény bűnösön!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
A remény embereként hiteles keresztény vagy-e? Isten igazságossága, ösztönöz-e a jóban és visszatart-e a bűntől? Akarod-e megtisztított lélekkel befogadni a rád váró mennyei örömet? Hiszel-e betegségedben Isten gyógyító - szabadító erejében? A dicsőítés, hálaadás hatékony gyógyszerét használod-e rendszeresen?
Részletek Szűz Mária 2005 februári üzenetéből, magyarázattal.
“Ma, az örömre hívlak meg benneteket. Jézus, Szent Fiam, aki nagyon szeret titeket, vissza akar jönni a Földre és olyan örömet fog hozni, amely a világ kezdete óta még nem volt. Erre az örömre kell felkészítselek benneteket a szívetekben.”
Csak Istenben, tiszta lélekkel tudsz igazán örülni! Kérd hűségesen Istentől az örömet! Az elfogadott és felajánlott szenvedésből a legmélyebb öröm fakad. Ismételd gyakran: Isten szeret engem! Az Istenre való gyermeki ráhagyatkozás örömtelivé tesz! Kerüld a panaszt, a bírálatot és az önsajnáltatást. Lásd meg és tedd szóvá mások jó oldalát! Teljes, állandó és zavartalan örömben csak a Mennyországban lesz részed!
Hivatásod: az öröm befogadása, hordozása és továbbadása!
“Rövidesen egy rendkívüli kegyelemben lesz részetek. Mindenki ott ahol van, ahol él látni fogja a Mennyországot és az Isten fényében látni fogja önmagát, úgy ahogy van. Ez az esemény hamarosan bekövetkezik!!!” ”
Visszatekintés az elmúlt 6 évre.
Eddig, 72 elsőszombatot tartottunk Jézus Szent Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletére, amelyből 67 Érsemjénben és 5 Nagyfaluban a Szentháromság hegyén volt. Mi lesz ezután a hetedik évben?
Az Úr Jézus üzenete volt: “Jöjjetek Irgalmas Szívemhez mély alázattal és bűnbánó lélekkel, hogy megmeneküljetek a Gonosztól”. 2005. február 14-én kérte az Irgalmas Szívű Jézus: “Márciustól, elsőpénteken, Irgalmas Szívem körül is gyűljetek össze minél többen!” Valami újra lezárult és valami újra elkezdődik?
Januárban mondta a Szűzanya: “Én, aki a Remény Anyja vagyok, el akarlak vezetni benneteket Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz”. Februárban azt mondta: “Ha beindul az elsőpéntek - elsőszombat - elsővasárnap, a mennyei Atya megörvendeztetésére, akkor a kegyelem teljességével fogtok találkozni!”
2005. február 13-án meghalt Lucia nővér (a fatimai látnokok 3.személye), 97 éves korában, aki azért maradt a Földön, hogy elterjessze az egész világon Szűz Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét (elsőszombat - önfelajánlás Szűz Máriának). Kérjük minden nap boldog Ferenc, boldog Jácinta és Lucia nővér közbenjárását életünkre, jövőnkre.
Szűz Mária, az utolsó időben, átadja a fő helyet, a vezetést, Szent Fiának, Jézus Krisztusnak és a mennyei Atyának.
II. Nagyfalu - jelen
Jézus üzenete 2005 március elsőpéntekén:
Feltámadt Jézusom, milyen legyen a szeretetem?
Konkrét! Csak elméletben lehet mindenkit szeretni. Konkrétan csak azt, akivel éppen kapcsolatban vagy.
Igazi! A te szereteted akkor igazi, ha szolgálatban, türelemben, megbocsátásban, segítésben, ajándékozásban, Nekem tetsző életformában nyilvánul meg. Az nem baj, ha ez nem mindig sikerül, de igen nagy baj, ha nem törekszel rá.
Adakozó! Aki szeret, annak mindig van adnivalója.
Helyes! Csak az szeret helyesen, aki csak azt a jót akarja a másiknak, amit Én látok jónak!
Növekvő! A szeretet mindig növekszik, ha tovább adod. Elsősorban, mindig abban növekszik a szeretet, aki adja. Ha ezt megérted, mindent megértettél, ami szükséges a boldogságodhoz.
Szelíd! A szeretetedet bárkinek felkínálhatod, de soha ne erőltesd senkire!
Kemény! A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek arra van szüksége, hogy helyesen éljen.
Ellenségszerető! Csak az beszélhet szeretetről, aki az ellenséget is képes szeretni, érte imádkozni, érte minden fájdalmat felajánlani.
Áldozatos! A szeretet elsősorban áldozat és nem élvezet a Földön. Ennek belátása örök boldogságod kulcsa. Nem azért kell szeretni valakit mert jó, hanem azért, mert te jó vagy és azért, hogy ő is jó legyen.
Feltámadt Jézusom taníts meg engem akaratod szerint szeretni!!!
Szűz Mária üzenete 2005 március elsőszombatján:
“Drága Virágaim! Örömömre vagytok, hogy ilyen sokan eljöttetek a Szentháromság hegyére ebben a hideg időben is. Azért vagytok az Én Virágaim, ebben a hideg télben, mert hisztek abban, hogy Szent Fiam vissza fog térni a Földre.
A mennyei Atya megörvendeztetésére kezdeményeztem: az elsőpéntek, az elsőszombat és az elsővasárnap megtartását. Ma nézzetek jól körül. Fehérbe öltöztettem értetek a tájat, azért, hogy rámutassak arra, ilyen hófehér lélekkel kell várjátok Szent Fiam visszajövetelét.
Szeplőtelen Szívemre figyeljetek, amelynek a diadala elkezdődött.
Rátok való tekintettel a Szentháromság sok országnak és nemzetnek fog megkegyelmezni.
Itt, a hegyen, meg akarlak tanítani benneteket Szent Fiam örök imádására, aki az Oltáriszentségben jelen van. Újra felhívom a figyelmeteket a három erényre: az Istennek való engedelmességre, a jóban való állhatatosságra és az Égiekbe vetett bizalomra, amelyre valóban nagy szükségetek lesz az elkövetkezendő időben. Ezek az erények nagyon tetszenek Nekem és a mennyei Atyának is.
Ti, akik eljöttetek ide a hegyre, nagy örömömre vagytok. Veletek fogom megismertetni Szent Fiam tervét az elkövetkezendő időben. Meg fogjátok látni, a közeljövőben, olyan Erő és olyan Fény fog a kis kápolnából kiáradni az egész világra, a ti hiteteken keresztül, amely a világ kezdete óta még nem volt.
Ahogy eljöttetek, ebben a hideg évszakban ide, úgy ezután is gyertek el, hogy megörvendeztessétek az Égieket. Higgyetek és maradjatok szép Virágaim, hogy amikor Szent Fiam eljön összegyűjthesselek egy csokorba és átnyújthassalak titeket boldogan Neki.
Soha ne felejtsétek el: nagyon örülök nektek!!!
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
A mennyei Atya üzenete 2005 március elsővasárnapján:
Mennyei Atyám szeretsz-e engem?
“Őrök szeretettel szeretlek! Ennek a szeretetnek nincs se kezdete se vége! Szeretetem által létezel. Az Én szeretetem mindig megértő szeretet, ha nem mindenben helyeslő is. Én nem azért szeretlek téged mert jó vagy, hanem azért mert Én Jó Vagyok! Szeretetemet néha azért nem érzékeltetem veled, hogy többre értékeld az Adományozót, mint az ajándékot. Én, a szeretetemet közvetlen és közvetett módon érzékeltetem veled. Szívedben békét, nyugalmat teremtettem, ez az Én közvetlen módon megnyilvánuló szeretetem. Egészen közvetlenül, csak a halálod után fogod érezni határtalan szeretetemet. Közvetett módon az emberek, az események, a természet szépségein keresztül mutatom meg a szeretetemet. Szeretetem irántad nem ismer határt! Igazán boldogítani csak azt tudom, akinek Én vagyok a legfontosabb! Amikor nem érzed jelenlétem melegét, akkor tudd meg, hogy rajtad van a szeretés sora!”
Mennyei Atyám, én hogyan szeresselek Téged?
“Nekem elsősorban nem az imád, böjtöd,… kell, Nekem elsősorban Te kellesz. Az szereti a Szeretetet, aki enged Engem önmagában szabadon működni. Közvetlenül, Engem úgy lehet szeretni, ha ezt őszintén elmondjátok és teszitek az Én Akaratomat. Közvetve az embereken keresztül, lemondásaid által árad ki a szereteted Felém. Az Isten szeretéshez jóakarat kell!”
Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért.
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“Én hiszem, hogy Jézus jelen van az Oltáriszentségben. Csodálom isteni erejét, amellyel nagyon sokáig megőriz a kegyelmi állapotban. Boldog vagyok amikor, akár egyedül, akár közösségben szentségimádáskor szerethetjük az Úr Jézust. Naponta több időt töltök az Oltáriszentség előtt hidegben - melegben egyaránt. Ilyenkor kinyitom az Oltárszekrényt, mert látni akarom Jézust; gyertyát gyújtok Előtte, mert Ő az életem Világossága; megcsókolom az Áldoztató kelyhet, mert szeretem Jézust; hetente többször áldást adok az Áldoztatókehellyel a négy égtáj felé, hogy így csökkenjen a rossz és növekedjen a jó a világban. Boldog vagyok, amikor a szentmisén eggyé válhatok Jézussal és másoknak is felkínálhatom Őt. Kimondhatatlanul fáj a lelkem, amikor azt látom sokan nem értékelik a világ legnagyobb Értékét. Utazás előtt kérem Jézus áldását az Oltáriszentség előtt. Utazás alatt a Jelenlétében vagyok. Templomok, keresztek mellett elhaladva mondom: Imádlak Jézusom. Az Oltáriszentségben lévő Jézus nélkül olyan lenne az életem, mint egy igazi temető! Számomra Jézus az Oltáriszentségben: a Levegőm, a Szívdobbanásom, a legjobb Barátom, Örömöm, Tanárom, Életem,… Mindenem!!! (János atya)
III. Nagyfalu - előretekintés.
A következő hónapokban is folytatódik az engesztelő lelkigyakorlat az Égiek Akarata szerint.
Milyen szándékra imádkozzunk? Áprilisban: az Irgalmas Jézus szándékára, hogy képesek legyünk az Ő megbocsátását befogadni, hordozni és tovább ajándékozni!
Májusban: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szándékára, hogy állandó testi-lelki tisztaságban, hűségben tudjunk élni!
Júniusban: A két Szent Szív - Jézus és Mária - szándékára, hogy képesek legyünk a pozitív közösséget keresni, szeretni és építeni.
A következő hónapokban: elsőpénteken, elsőszombaton de. 11-órától, elsővasárnap du. 3-órától kezdődik Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az imatalálkozón, a Mennyei Atya megörvendeztetése.
NB: Próbáljuk meg olyan komolyan élni a kilenced minden hónapját, mintha az lenne az utolsó!!!
Márciusi házi feladat:
“NEKED MINDENKIT CSAK SZERETNI SZABAD!”