2012. május 16., szerda

Pünkösdi Kilenced 7 nyelven, az Internetes Imacsoport szervezésében

2012. május 15. kedd; 10.32
A Maria Divine Mercy-nek (az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának) adott, és a www.thewarningsecondcoming.com internetes oldalon angol nyelven megtalálható Imahadjárat imáira reagálva szerveződött internetes imacsoport, egy Pünkösdi Kilencedet állított össze,  mely 2012.  május 18-tól 26-ig tart. A részletek online elérhetőek.
A Pünkösdi Kilenced összeállításában közreműködött és segítséget nyújtott számos pap, akik az Internetes Imacsoport „Védelmi Imaláncának” tagjai, mely csoport a www.thewarningsecondcoming.com oldalon keresztül elérhető üzenetekre reagálva jött létre.
Az egész világon hívják az embereket, hogy csatlakozzanak 2012. május 18-26. között, és vegyenek részt ebben a Kilencedben, mely készült:
  • valamennyi papért és az egész papságért
  • Szeretett Szentatyánkért, XVI. Benedek Pápánkért, és az egész Katolikus Egyházért.

Ezen Kilenced legfontosabb része a Dicsőséges (Szent) Rózsafüzér titkainak mindennapi elimádkozása.
Azt kérik, hogy imádkozzunk a Szentlélek lángjának kiáradásáért, a megosztottság, az üldöztetés, és a Szentszék megdöntésére irányuló titkos tervek megakadályozásáért, melynek részleteit a legutóbbi üzenetek tartalmazzák.
Részletek
A Kilenced kilencedik napján, május 26-án (Pünkösd vasárnapját megelőző szombaton), ismételten világméretű imanapra kerül sor, melyen a Szent Rózsafüzér valamennyi titkát (mind a 4 Rózsafüzér titkait)  imádkozzuk el.

A Pünkösdi Kilenced az alábbi nyelveken és internetes oldalakon érhető el:
Angol: http://www.internetgebetskreis.com/en/
Spanyol: http://www.internetgebetskreis.com/es/
Német: http://www.internetgebetskreis.com/
Francia: http://www.internetgebetskreis.com/fr/
Holland: http://www.internetgebetskreis.com/nl/
Lengyel: http://www.internetgebetskreis.com/pl/

                                                    

Pünkösdi kilenced

Meghívjuk testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk május 18 – tól május 26 –ig,
Pünkösd előtti szombatig, a Szentlélek ajándékaiért:
  • Minden papért és a Klérusért
  • Szeretett pápánkért, XVI. Benedek pápáért
  • Szent Egyházunkért
 
Imádkozzunk együtt, kérve a Szentlélek lángjának kiáradását, hogy ezáltal a megosztottság, az üldöztetés, és a Szentszék megdöntésére hozott titkos terv megakadályozásra kerüljenek.
 
A 9. Napon, május 26 –án ismét világméretű imanapot tartunk, mind a négy Rózsafüzértitok elimádkozásával.
 
 az egész kilenced ---> Pünkösdi kilenced
 


Magyar: http://www.internetgebetskreis.com/hu/

A www.thewarningsecondcoming.com oldal Admin csapata

A SZERETET: Egy fukusimai édesanya üzenete gyermekének

A fukusimai földrengést követő természeti katasztrófa után (2011) az egyik mentőosztag egy fiatalasszony házához ért, ahol a repedéseken keresztül látni lehetett az asszony holttestét.
Az asszony teste furcsa térdelő pozícióban volt, mintha imádkozott volna, törzse előredőlt és két kezével valamilyen tárgyra támaszkodott. A ház az asszony hátára és fejére omlott. Nagy nehezen a mentőosztag vezetője átnyúlt kezével a keskeny nyíláson és próbálta elérni az asszony testét, remélve, talán még életben találja, viszont a hideg, merev test ennek ellenkezőjéről árulkodott. Az osztag majdnem tovább is állt, de az osztagvezető úgy érezte, hogy vissza kell menniük hozzá.Ismételten letérdelt és benyúlt a keskeny résen, hogy megtapogassa az asszony teste alatt levő kis helyet, amikor felkiáltott: „Egy gyermeket találtam!”
Az osztag tagjai elmozdították a romokat a halott asszony körül, és egy virágos takaróba göngyölt, három hónapos kisfiú feküdt édesanyja holtteste alatt! Nyilvánvalóan az asszony a lehető legnagyobb áldozatot hozta meg, hogy fiát megmentse, háza összeomlásakor saját testével védte meg. Amikor az osztagvezető karjaiba vette, a kisfiú még mindig békésen aludt. A mentőorvos, amikor a takaróját szétnyitotta, egy mobiltelefont talált benne, képernyőjén SMS-üzenettel: „Ha ezt túléled, emlékezz arra, hogy szeretlek.”
A jelenlévők a telefont kézről kézre adták és egymás után fakadtak könnyekre.„Ha ezt túléled, emlékezz, hogy szeretlek.” Hát igen. Ebben az egyetlen mondatban benne van minden.
Mert mit is olvasunk az evangéliumban?„Nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint annak, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15, 13.)Amire leginkább az anyák (és a hősök) képesek.
Életet adnak az életért.

Várhegyi Kálmán gyűjtése

Márton által Dejtéről 2012. május 15-én

Gyermekeim!

Szívem telve van örömmel, hogy ekkora szeretettel és bizalommal jöttök hozzám. Szeretetetek mélyen megérinti anyai szívemet. Hozzám fordultok a kéréseitekkel. Biztosítalak benneteket, hogy mindegyiket mélyen a szívembe teszem, és kérem a Fiamat értetek. Kéréseitek szomjazzák a szeretetet. Jöjjetek gyermekeim, Fiam, Jézus vár mindegyikőtökre, hogy eloltsa a szomjatokat. Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.