2012. május 4., péntek

Ötszáz évvel ezelőtt egy virágvasárnapon Firenze városában Savonarola egy hatalmas tömeg előtt prédikált. Beszédének a közepén hirtelen hangosan felkiáltott: “Az Úrnak az az akarata, hogy új vezetőt kapjon Firenze városa.” A tömeg feszült figyelemmel várt, majd a mártírprédikátor így folytatta: “Az új vezető Krisztus”, Ő akar Királyotok lenni.” Erre az egész tömeg felállt, és ezt kiáltotta: “Éljen Jézus, Firenze Királya!”