2019. október 10., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

A szentgyónás megtöri az ember gőgjét

2019. 10. 01, Kedd
Láttam, hogy a szentgyónás során a lélek nemcsak hófehér ruhát kap, hanem az alázatban is növekszik fokozatosan. Ilyenkor az ördög elbukik és meggyengül az ereje a lélekkel szemben, aki a szentség kegyelme által a kísértéseknekjobban ellen tud állni. De ehhez rendszeres gyónás szükséges, ahol a lélek folyamatosan tisztul a bűnbánatban és Jézus Szent Vérében.
Jézus: „Gyermekeim, a szentgyónás kegyelme megtöri a gőg bűnét és erősíti az alázat erényét. Csak az nyerheti el az Én irgalmamat, aki mélyen meg tud Előttem alázkodni. Gyermekeim, alázat, alázat és alázat. Az alázat erénye nélkül nem tud a lélek felemelkedni Hozzám, mint Teremtőjéhez. Az ördög számára elviselhetetlen kínt jelent az alázatos lélek jelenléte. A Mennyben Utánam a legalázatosabb lélek az Én szeretett édesanyám. Ma a gőg uralkodik mindenhol. Ám ahol alázat van, ott megnyilvánul Isten dicsősége is. Mindennap kérjétek Tőlem a kegyelmet, hogy az alázatban növekedni tudjatok. Én meg fogom hallgatni a kéréseteket. Ám az erényekben a próbatételeken keresztül tudtok megedződni.”
Mária MagdolnaAz örökimádás kegyelme

2019. 10. 04, Péntek
A csendes szentségimádás során hallottam, hogy az Úr így szólt:
„Beszéljetek Hozzám. Mondjátok el Nekem terheteket, kéréseteket. Nyissátok meg szíveteket Előttem, és akkor kegyelmem át fogja járni testeteket és lelketeket. Ne csak a kötött imákra törekedjetek, hanem a szóbeli imákra is! A szentségimádás a legméltóbb alkalom a Teremtő és teremtménye közötti párbeszédre. Én mindent hallok és látok. Nincs nagyobb örömöm annál, mint ahol örökimádás zajlik. A Mennyben is örökké imádják a szentek és angyalok a Szentháromságot. Ami a Mennyben van, az a Földön is jelen van egy bizonyos formában. Így jön létre egy híd a Menny és a Föld között. Mindazok a lelkek, akik egy órát szabadon és szeretettel vállalnak az örökimádás során, bizony mondom nekik, hogy életükre sok áldás és kegyelem fog kiáradni. Buzdítok minden gyermekemet arra, hogy az Előttem töltött egy óra különleges érdemszerzéssel jár. Aki Velem tölti az idejét, annak az élete is megszentelődik. Törekedjetek arra, hogy ne csak a szívetekkel hódoljatok Előttem, hanem a testetekkel is. A testnek különösen szüksége van arra, hogy a hódolatot méltóképpen kifejezze. A Szentlélek temploma vagytok és ebben a templomban a testnek és léleknek harmóniában kell együttműködnie.”
Mária Magdolna
Az ítélet egyedül Istené

2019. 10. 06, Vasárnap
Láttam, hogy egy felszentelt pap mögött maga Krisztus áll. Az Úr fényessége oly hatalmasra nőtt, hogy ez a fény befedte tetőtől-talpig a pap személyét. Ez a kegyelem minden papra kiárad, kivéve azokat, akik eretnekségeket hirdetnek.
Jézus: „Gyermekeim, minden felszentelt pap mögött Én állok. Nagy szomorúságot okoz Nekem, ha az emberek ellenük beszélnek. Ez olyan Számomra, mintha személyesen Engem bántanának. Bizony mondom nektek, hogy akik keményen ítélkeznek felszenteltjeim fölött, azoknak súlyos számonkérésben lesz részük. Ők már a földi életükben megtapasztalják kezem nehéz súlyát mindaddig, amíg fel nem ismerik bűneiket. A papok is követhetnek el hibákat, tévedhetnek, de ez nem jogosít fel senkit sem arra, hogy ítélkezzen fölöttük. Az ítéletet bízzátok Rám! Egymás fölött se ítélkezzetek, mert azzal ítéletet mondotok magatok fölött! Csak Én ismerlek titeket tökéletesen és látom, hogy kit milyen szándék vezérel. Az eretnekek kizárják magukat az Én kegyelmemből. Az eretnekség mindenütt jelen van olyannyira, hogy már Egyházam belsejébe is befészkelődött. Az ördög tudja, hogy csak belülről kifele haladva rombolhat szét mindent. Imádkozzatok, hogy mindig legyenek előttetek olyan hitszónokok, akik védik az Én tanításaimat és híveimet a hűségre nevelik!”
Mária Magdolna
Szent Péter Bazilika mennyezete

2019. 10. 09, Szerda
Láttam, hogy a Szent Péter Bazilika lassan omladozott. A bűn szinte földrengésszerűen hat ki mindenre, ami körülötte van. Október 4-én a bazilika mennyezetének darabjai hullottak a földre.
Jézus: „Leányom, többször mutattam neked, hogy a bazilika épülete hamarosan romokban fog heverni. A legsúlyosabb bűnök hatása lehet oly nagy, hogy még a fizikai térre is kihatnak. Ezt tekintsétek előjelnek. Mindaz, amiről beszéltem, az a valóságban is megmutatkozik.”
Mária Magdolna


...........................