A Benoit et moi francia blog közzétette egy „pap” beszámolóját egy olyan eseményről, mely pár napja zajlott le a vatikáni Santa Marta vendégházban. A szerző szerint nem egyszeri esetről van szó, hanem Bergoglio személyiségének egyik sajátságosságáról, mely igen messze van attól a szívélyességtől, melyet a média mutat róla. A blog nem közölte forrása, azaz a „pap” nevét, de azt írta róla, hogy ismert személyiség, és szavahihetősége minden kétségen felül áll.
A beszámoló szerint egy csoport nemrégen „felszentelt” fiatal „pap” ugyanabból az egyházmegyéből, zarándokútra ment Rómába. Útjuk előtt kérelmet nyújtottak be, hogy egyik délben a Santa Marta vendégházban ebédelhessenek, és találkozhassanak Bergoglioval és másnap koncelebrálhassanak vele. Kérésüket meghallgatták…
A kijelölt napon és órában megérkeztek a Santa Marta éttermébe, ahol egy titkár közölte velük, hogy Bergoglio odajön majd az asztalukhoz. Amikor ez megtörtént, a következő meghökkentő párbeszéd zajlott le Bergoglio és a „papok” között:
– Bergoglio: Honnan jöttök?
– Az újonnan „felszenteltek”: X. egyházmegyéből.
Amikor Bergoglio meghallotta, hogy mindannyian ugyanannak az egyházmegyének a tagjai, elsötétült az arca, és ezt mondta: Tehát X. egyházmegyében még sok a pap. Ez azt jelenti, hogy probléma van. A megkülönböztetés problémája. – Majd továbbment.
Az újonnan „felszenteltek” dermedten néztek egymásra, majd rövid tanácskozásba fogtak, aztán anélkül, hogy megebédeltek volna, elhagyták a vendégházat, és lemondtak a másnapi „koncelebrálásról” is.

(forrás: www.katholisches.info – 2017. július 27.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1701/berg.htm