2019. december 13., péntek

Kasper bíboros: Hamispróféta "meg akarja változtatni" az egyházat, engedélyezni akarja a nők felszentelését


Ferenc pápa meg van győződve arról, hogy a "Szentlélek" azt kéri tőle, "változtassa" meg az egyházat - mondta Walter Kasper bíboros a ReligionDigital.org oldalnak.

Úgy gondolja, hogy Ferenc pápa "rendkívüli esetekben" eltörli a papi cölibátust - ez pedig nemsokára minden esetre igaz lesz, mint a "rendkívüli esetekben" alkalmazott ministránsok szentáldozáskor.

Úgy gondolja, hogy Ferenc pápa továbbá "megnyitja az ajtót" a nők felszentelése előtt.

Mint mindig, Kasper ismét lekicsinyíti Ferenc pápa ellenzékét. "Kevesen vannak, de az új, digitális médiával a kisegérből elefánt lesz".

Kasper az oligarcha médiára támaszkodik a támogatáshoz. Ez azt az illúziót adja, hogy ő az "alapértelmezett, és hatalma van". Pedig a hívő katolikusok, akik mindig az egyházhoz tartoznak, tudják, hogy Kasper és Ferenc pápa modernista receptjei nem reformot, hanem katasztrófát hoznak csak.

https://gloria.tv/post/oeCrqtmwGQta1FZ4xVrS1JhT6

Mária társmegváltó

Mária "co-redemptrix", azaz társmegváltó. Mit jelent ez? Az eddigi legjobb összefoglalóját egy mindössze tíz perces angol nyelvű homíliában hallottuk a Sensus Fidelium nevű katolikus videócsatornán. Ezt a videót magyar fordítás híján sajnos csak angolul tudó olvasóinknak ajánlhatjuk.
Több Facebook bejegyzésünkben mi is hitet tettünk Mária társmegváltóságának katolikus tanítása mellett. Az e bejegyzéseink alatti hozzászólásokban értékes eszmecsere indult olvasóink között a kérdésben - ezt minden lelkes hozzászólónak ezúton is köszönjük.
Az alábbiakban a számunkra legtanulságosabbaknak tartott hozzászólásokat idézzük, az olvashatóság kedvéért helyenként szerkesztett formában.coredemptrix.png
Balra: A Szűzanya a gyermek Jézussal a kereszten - feszület egy lengyelországi templomban. Jobbra: A Szűzanya a gyermek és felnőtt Jézussal a kereszten - Feszület a római Santa Maria Maggiore-bazilika mellett.
A Szűzanya társmegváltóságáról Isten ígérete tanúskodik abban, hogyan történik a megváltás: egy asszonyon keresztül, aki fiút szül. Egy asszonyon keresztül, aki a Sátán ellensége lesz, a Teremtés könyve és a Jelenések Könyve szerint is.
Vagyis a Szűzanyának maga Isten nagyobb szerepet szánt a megváltás művében annál, hogy a megváltó társa legyen. Társmegváltói szerepet. Nem csupán társ a Megváltó mellett, hanem társ magában a megváltás művében.
Ember embert nem válthat meg, a Szűzanya pedig ember. A megváltás cselekedetét tehát a Fiúisten és a Szűzanya nem együtt végezték.
A megváltás cselekedete azonban a megváltás művének része. A megváltás műve az, AHOGY a megváltás megtörtént. Ehhez hozzátartozik mindaz, amit Isten a megváltás hogyanjaként megígért: egy asszony anyasága, Isten őrajta keresztüli megtestesülése, a Megtestesült Isten szenvedése és halála, de az asszony szintén megígért és leírt önkéntes együttszenvedése is a Megváltó Fiával.
A megváltás megtörténhetett volna mindezek nélkül is, másként. De így történt, és nem történeti esetlegességből, hanem mert a megváltás, mint mű (mint megvalósulás), Isten által előre eldöntve ezt jelentette és ezt jelenti. Vagyis a Szűzanya társmegváltó, mert Isten már akkor társsá emelte őt a műben, amikor még csak megígérte a megváltást a Teremtés könyvében.
És, mint remélem már láthatóan, nem csupán a "fiút szül" miatt társ, hanem a megváltás részeként szintén megígért saját szenvedése és életáldozata miatt is, és az erre ugyanúgy önként mondott IGEN-je miatt is, ahogy Krisztus Megváltó cselekedének lényegi pontja az önként mondott IGEN-je.
Bejegyzésünk a kép alatt folytatódik.
3146639409_fd467bd95e_z.jpg
"Maria Co-redemptrix" - Mária társmegváltóságáról elnevezett ferences katolikus templom; Talamban, cebui főegyházmegye, Fülöp-szigetek.
1. Tudjuk, hogy a megváltás a bűnbeesés ellenpontja, a Megváltó pedig Ádámé. Éva Ádám társa volt a bűnbeesésben. Akkor ki Krisztus asszony társa a megváltásban?
2. Gondoljunk a szentségekre, mint Isten kegyelmeinek látható közvetítőire az ember felé. A szentség miből áll? Anyagból és formából, amely utóbbi általában kimondott szavakból áll. A megváltás műve Isten kegyelmének látható közvetítője az ember felé. Miből áll? Anyagból és formából: Krisztus feláldozott testéből és Krisztus kimondott igenjéből az áldozatra. Csakhogy Krisztus feláldozott testéhez Mária áldozta fel a saját testét, Krisztus kimondott igenjéhez az áldozatra pedig Mária mondta ki az igent az áldozatra. Krisztus áldozatában teljesen el van rejtve Mária áldozata. Az anyagában és a formájában egyaránt.
Akinek nehézséget okoz elfogadni Mária társmegváltóságát, javaslom, válaszolják meg maguknak a következő kérdéseket:
1. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus megváltsa az emberiséget, az istensége mellett szükséges volt-e az, hogy ember is legyen? Ha igen, úgy a következő kérdés, hogy Jézus embersége kitől származik? Ha Máriától, vagy Máriától is, úgy igaz-e az, hogy Máriának része van az emberiség megváltásában?
2. Hogyan lehet jelen a szentmisében lényege szerint Jézus Krisztusnak ugyanaz a megváltó keresztáldozata (vértelenül), mint ami a Golgotán (véresen)? Csakis úgy, ha a megváltó keresztáldozat lényege az, hogy a valóságosan jelenvaló Krisztus teljesen és szabadon felajánlja magát az Atyának. Így a második megválaszolandó kérdés tehát ez: ahhoz, hogy a megváltó Jézus Krisztus emberként szabadon és teljesen felajánlja magát az Atyának, szükséges volt-e, hogy Mária emberként szabadon és teljesen felajánja magát az Atyának?
(+1. Igaz-e az, hogy emberként szabadon és teljesen felajánlva magunkat az Atyának, mi is részesei lehetünk Jézus Krisztus megváltó művének?)
Azt gondolom, ezek kérdések együttesen tudják megadni a választ arra, Máriát miért és milyen értelemben nevezhetjük joggal társmegváltónak (co-redemptrix). És érdemes elgondolkodni azon is, hogy a fenti kérdésekre adott/adható helyes válaszok valóban nincsenek-e benne a Szentírásban? Vagy mégis benne vannak?
(A fentiekben a "szükséges" természetesen mindenhol belső szükségszerűséget, és nem pedig külső kényszert jelent. Hasonlóan pl. ahhoz, hogy Isten szükségszerűen nem tud bűnt elkövetni: nem külső kényszerből - hisz Istenre nézve olyan nincs -, hanem belső szükségszerűségből.)
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/12/13/maria_tarsmegvalto

A BOMLÁS TEHÁT ELKEZDŐDÖTT...

A bomlás tehát elkezdődött.Ezekről tudni kötelességünk,  - persze, ha érdekel bennünket Egyházunk, jövőnk, ettől függően örök életünk...,- mert strucc-módra bedughatjuk fejünket az "engem nem érdekel" homokjába is,... tőled függ, mit választasz...!!!

Német püspöki kar: "A homoszexualitás normális dolog" A vasárnap kezdődött német "szinódusi út" első megállapítása.
Katolikus Válasz, 2019.12.06.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/12/06/nemet_puspoki_kar_a_homoszexualitas_normalis_dolog

"A német "szinódusi út" első megállapítása: a homoszexualitás a szexualitás normális formája.

Mindezt a német katolikus püspöki konferencia a házasság és a család témáiért felelős bizottsága cikkében nevesítve: a bizottság elnöke, Heiner Koch berlini érsek, valamint Franz-Josef Bode osnabrücki, Wolfgang Ipolt görlitzi, és Peter Kohlgraf mainzi püspökök) mondta ki egy csütörtökön orvos- és teológus szakértőkkel folytatott megbeszélés után. A fórum a vasárnap kezdődött és várhatóan két éven át tartó reformtárgyalás-sorozat, vagyis a német "szinódusi út" egyik első rendezvénye volt.

A püspöki bizottság egyelőre nyitva hagyta azt a kérdést, hogy a homoszexualitás normalitásának elismerésével szükséges-e újragondolni a homoszexualitásukat kiélőkkel szembeni egyházi tiltások beszüntetését is. Koch érsek és Bode püspök itt konkrétan a homoszexuális együttélésben lévők áldoztatástól való eltiltását említették, mint újragondolandó [/egyébként nem a nemzeti egyházakra tartozó - KV szerk./] kérdést.

Az érsek és a püspök az álláspontjuk alátámasztására Ferenc pápa /Amoris Laetitia/ buzdítását használták fel: szerintük a Szentatyának ez a buzdítása a válás utáni (polgári) újraházasodást többé nem tekinti súlyos bűnnek, és ezért immár megengedi az ilyen párok áldoztatását. **A két püspök ennek nyomán az áldoztatási tilalom újragondolását képzeli el a homoszexuális együttélésben lévők esetére is.

Ugyanezen a fórum nem tudott megegyezésre jutni abban a kérdésben, hogy az Egyház erkölcsileg megengedhetőnek kellene-e kimondania a mesterséges fogamzásgátló módszerek házasságon belüli és kívüli(!) alkalmazását.

(/Forrás: katholisch.de
<https://www.katholisch.de/artikel/23826-bischoefe-mit-wissenschaftlern-einig-homosexualitaet-ist-etwas-normales>/)

Kapcsolódó:
Conchita Wurst és LMBT-sek koncertje Schönborn bíboros "melegszívű, befogadó" vendéglátása mellett a Stephansdomban

https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=2QYAhkeYwIk&feature=emb_logo

A videó alatti angol összefoglaló magyarra fordítva:

A bécsi bíboros Christoph Schönborn volt a vendéglátója a homoszexualitás tématikájú imatalálkozónak a katedrálisban az Aids Világnapja alkalmából.  Az esemény alkalmával a Stephansdomban szentélye szószékjéről beszélt többek között egy világhírű 'drag queen'
(=nőimitátor) és egy homoszexuális aktivista. Homoszexuális témájú zászlók lógtak a falakon és voltak szétterítve a katedrális padlóján.
Félelmetes lila fénnyel világították meg  a katedrális oszlopait. A bíboros prédikációja után az osztrák transzvesztita Thomas Neuwirth, felvett nevén "Conchita Wurst" beszélt, idézve "azoknak az üldöztetését, akik az identitásukat a többségétől eltérően élik meg" megtapasztalva a "kirekesztést és diszkriminációt'. Neuwirt meghívta a jelenlevőket, hogy lépjenek előre és helyezzenek egy-egy darab tömjént egy tálba elmondva egyéni kéréseiket. A teljes beszámoló a következő linken olvasható:
LifeSiteNews: