2013. október 22., kedd

Uniós alapjog lesz az abortusz?

"Kedves Testvérek!
Bizonyára ismeritek az Egy közülünk életvédő kezdeményezést, amelyről november 1-én fog szavazni az EU Parlament. Ellenakcióként október 22-ére, keddre az abortuszról, mint alapjogról szóló szavazást kezdeményeztek bizonyos szervezetek. Imádkozzunk az Élet Urához, hogy öreg kontinensünkön az ártatlan emberi élet védelmet nyerjen a néma holokauszttal szemben. Nem test és vér ellen kell küzdeni, ez szellemi harc az ellen, aki kezdettől fogva gyilkos! Kérjük a minden szenteket, Szent Mihályt és az angyalokat is!
Hadd másoljak be ide információként egy jó összefoglalást, amelyet mailben kaptam:
Az európai One of Us (Egy közülünk) civil kezdeményezés az előírt minimális 1 millió aláírói támogatással azt szeretné elérni, hogy az Európai Unió vegyen napirendre egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltana minden olyan kísérletezést, kutatást, amely emberi embriók elpusztításával jár, azaz az emberi élet fogantatástól való védelmét célozza.
A mai napig mintegy 1 millió 300 ezer aláírás gyűlt össze és november 1-én kerül az Európai Parlament elé a civil kezdeményezés.
Mindeközben, az Európa Parlamentben október 22-én fognak szavazni egy olyan törvényjavaslatról, *amely az abortuszt alapjoggá tenné.*
Amennyiben ezt megszavazzák, okafogyottá válik a civil kezdeményezés november 1-i tárgyalása.
A törvényjavaslat száma: Nr. A7-0306/2013, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2013/2040(INI) sz. jelentésén alapul (Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról*) *és az alábbi linken magyarul is
olvasható:
A bizottság szeptember 18-án 17 igen, 7 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta.
Gondolom, nem fogjátok végigolvasni a teljes törvényjavaslatot, ezért idemásolom a legaggasztóbb pontjait, melyek szerint az abortuszt mindenki számára minden tagállamban hozzáférhetővé kell tenni; államilag szabályozni és kontrollálni kell a lelkiismereti okokból való megtagadását; a fiatalok (általános és középiskolások) részére kötelező szexuális oktató órákat kell tartani, amelyeknek ki kell térniük a nem-váltó műtétekre is; a reproduktív szolgáltatásokat (mesterséges megtermékenyítés) garantálni kell a leszbikus nők számára is; a fiatalok számára anoním segélyvonalakat kell biztosítani (as confidential telephone helplines)* *és a leghátborzongatóbb: felszólítják a tagállamokat, hogy a serdülők számára biztosítsanak a szülő hozzájárulása nélkül elérhető szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat!
Miközben az egész jelentés "emberi jogi" köntösben van bújtatva, sok helyütt nyilvánvalóvá válik a szövegben, hogy az egész tervezetnek gazdasági célja van (kisebb népesség - fenntartható fejlődés).
Kérlek, hogy foglaljátok imáitokba november 1-ig az Egy közülünk kezdeményezés sikerét!"
(levélben kaptam)


Életpárti győzelem az Európai Parlamentben
A jelentés, amelyet Edite Estrela portugál képviselőnő, a Szocialisták és a Demokraták Haladó Szövetségének tagja nyújtott be, emberi joggá kívánta nyilvánítani az abortuszt. A parlament azonban október 22-én további átdolgozásra visszaküldte a dokumentumot a női jogokkal és genderegyenlőséggel foglalkozó bizottságnak.
A „döntési szabadságért” lobbizó Nemzetközi Planned Parenthood Szövetség támogatásával megfogalmazott jelentésben az a kérés állt, hogy az Európai Parlament hozzon határozatot, mely szerint az abortusz – mint emberi jog és mint közegészségügyi feladat – legyen „törvényes, biztonságos és mindenki számára elérhető”. A dokumentum szerint „az egyéni, a társadalmi és a gazdasági fejlődés szempontjából lényeges, hogy a nőknek joguk legyen szabadon, felelősséggel dönteni arról, mikor és hány gyermeket akarnak.”

A jelentés a serdülőkori szülések és nem kívánt terhességek adataival illusztrálta, hogy több országban, ahol a művi abortusz nem engedélyezett, a nők kénytelenek „más tagállamokba utazni, hogy abortuszt végeztessenek”, vagyis – állítja – „nyilvánvaló, hogy a művi abortusz tilalma nem csökkenti annak előfordulási arányát.”

Estrela szerint a demográfiai válság családpolitikával történő ellensúlyozása azt a szemléletet terjeszti, hogy a művi abortusz engedélyezése csökkenti a népességet, míg tiltása növeli a születésszámot. „Biztos, hogy az európai születési arányt hatékonyabban segítené, ha előrelépés történne abban, hogy az apák és anyák jobb egyensúlyt teremthessenek szakmai és magánéletük között” – olvasható a dokumentumban.

Az Estrela-jelentés átfogó szexuális nevelést is sürgetett, amely „magában foglalja a családtervezés és -tanácsadás különféle modern módszereit, a szakszerű szülési eljárásokat, a nőgyógyászati és szülészeti sürgősségi ellátáshoz való jogot és azt, hogy ítélkezés nélkül, tudományos pontossággal ismerteti az abortuszszolgáltatás formáit.”

A dokumentum hangsúlyozta: fontos, hogy a nevelésben előkerüljenek a homoszexuálisokkal kapcsolatos negatív sztereotípiák is, mert „fényt kell deríteni a gender, illetve szexuális hajlam alapján történő diszkriminációra és az egyenlő bánásmód útjában álló strukturális akadályokra, továbbá hangsúlyozni kell a kölcsönös tiszteletet és a közös felelősséget” – idézi az Európai Parlament által átgondolandónak ítélt javaslatot a Catholic Herald.
Az Estrela-jelentéssel kapcsolatban a Magyar Katolikus Családegyesület Elnöksége korábban levéllel fordult az Európai Parlament magyar képviselőihez. Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke az elnökség nevében arra kérte a magyar képviselőket, hogy szavazzanak a jelentés elutasítására.
Magyar Kurír

A próféciák beteljesednek!

Már megtörtént a prófécia. Kb. másfél. két hónappal ezelőtt bemondta a Katolikus Rádió a hírekben, hogy Buenos Airesben, ahonnan jött "Ferenc", egy életnagyságú szobrot készítettek róla, amit abban a Bazilikában állítottak fel, a Szűzanya szobra elé, ahol ő korábban szolgált.

Jézus azt kívánja, hogy imádkozzuk az Élő Isten Pecsétje imát minden nap, hogy megkapjuk ezt az értékes ajándékot magunk, családunk és szeretteink számára.

2013. október 22. Kedd, 01:08
"Meg lesztek félemlítve Kereszténységetek miatt, de ti soha sem fogtok elárulni vagy elutasítani Engem.

Ezért, meg fogjátok kapni az Ajándékokat. Az Élő Isten Pecsétje Ajándékom biztosítani fogja számotokra azt, hogy ellenségeitek számára láthatatlanok lesztek.

„Ó, Istenem, szerető Atyám,
Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét.
Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig.
Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak Irántad való mély Szeretetemet és hűségemet.
Könyörgök Hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és szeretteimet,
És én megígérem Neked, hogy életemet a Te Szolgálatodban élem, most és mindörökké.
Szeretlek drága Atyám,
Megvigasztallak Téged, ezekben az időkben, kedves Atyám.
Felajánlom Neked, szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen
.”Imádkozzátok azt mostantól minden nap. Tartsátok azt magatok előtt (láthatóan) otthonaitokban, és legyen megáldva egy pap által."

 

 
Megj.: Az Élő Isten Pecsétje a Keresztes Imahadjárat 33. imája.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják a pusztulás útját követni

2013. október 21. hétfő, 10:56
Drága szeretett leányom, a legnagyobb árulás szeretett, hűséges tanítványaim legnagyobb árulása – azoké, akik mindig szilárdan kitartanak az Igazság mellett – azon követőim által fog bekövetkezni Egyházamban, akik a nagy csalás áldozatává válnak.
Oly sok embert fog a csaló megtéveszteni – mert félrevezették őket hűségükben -, aki átveszi majd az irányítást mindenütt Egyházamban. Bár lehet, hogy ők idővel kényelmetlenül fogják érezni magukat, amikor Szent Szavam különös értelmezését hallják, ami nem a helyes tartalmában fog eljutni hozzájuk, mégis mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják a pusztulás útját követni. A hamis prófétát dicsérettel fogják elhalmozni és úgy fogják köszönteni majd, mint egy nagy diktátort, és eggyé fognak válni, hogy egy nagy hadsereget alkossanak. Ez a hadsereg a legnagyobb üldöztetést fogja végrehajtani keresztény testvéreik ellen. Testvér a testvér ellen fog harcolni az Igazságért folytatott csatában. Azok száma, akik a hamis próféta, az antikrisztus és a Sátán alkotta istentelen háromságot fogják követni, sokkal nagyobb lesz, mint azoké, akik hűségesek maradnak Isten kezdetben lefektetett Szent Szavához.
Ti, választott népem, akik nem tértek el az Igazságtól, nehéznek fogjátok találni ezt az utazást. Soha, egy pillanatig sem tudtátok volna elképzelni életetek során azt a szörnyű csalást, amelynek hamarosan tanúi vagytok. Ellenségeim jól felkészültek, nagy befolyással és komoly anyagi eszközökkel rendelkeznek. Nagy előnyre tettek ugyan szert, de Isten Ereje nem áll az oldalukon. Nemcsak, hogy nem rendelkeznek Isten, az Én Mindenható Atyám Erejével, de az Ő Akarata bármikor le is sújthat rájuk. Sajnos, sok lelket fognak elcsalogatni Tőlem, és Én ezt meg fogom engedni az emberiség végső megtisztulásának részeként. Ez a földi időszak a jók és a gonoszak szétválasztásának időszaka lesz.
Mit értek ez alatt? Bizonyára azt fogjátok mondani, hogy a jókat meg fogják téveszteni, és ez nem az ő hibájuk. Ez igaz. De azok, akik azt mondják, hogy igaz Keresztények, és Szent Szavam helyet mégis elfogadják az eretnekséget, akkor ők Engem káromolnak. Ők nagyon jól ismerik az Igazságot, éppen ezért nekik minden másodpercben ébernek kell lenniük Szent Szavamra. Oly sokan alszanak közületek. Oly sokan nem ismertek igazán Engem, mert nincs alázat a lelketekben, annyira büszkék vagytok a Szentírásban való jártasságotokra.
Közületek sokan elmulasztották az Evangéliumok olvasását, vagy nem értik, hogy Második Eljövetelem előtt mi fog történni. Ti még most sem tudjátok, hogy a Legszentebb Bibliában megkaptátok az Igazságot. Miért szegültök szembe továbbra is Isten Szavával, miért érveltek ellene, miért utasítjátok el azt, és harcoltok a Kéz ellen, mely megteremtett benneteket? Ti nem vagytok tájékozottabbak, mint azok, akik keresztre feszítettek Engem. Nincs több tudásotok, mint a farizeusoknak, akik úgy vélték, hogy értelmezésük Isten Szent Szavát illetően különb volt, mint az Emberfiáé. Mivel nem vagytok hajlandóak elfogadni a végső próféciákat, ezért meg fogtok tagadni Engem. Az összes többi Nekem tett szolgálatotok nem fog jelenteni semmit, mivel ti azt az egyet fogjátok követni, akit a Sátán küldött, hogy megtagadja tőletek Paradicsomom jogos örökségét.
Ó mennyire kell sírnom miattatok. Mennyire el fogtok árulni Engem, ami abban az üldöztetésben fog tükröződni, amelyet azoknak fogtok okozni, akiket az Én Nevemben fivéreteknek és nővéreteknek neveztek. Ti hazugságokkal lesztek kioktatva, mint a többiek, akik előttetek éltek, a múltbeli gonosz vezetők és diktátorok által. Az Irántam lévő igaz szeretetetek hiánya miatt, mely szeretet nagy áldozatokat követel, ti sok bánatot és szenvedést fogtok Nekem okozni.
Miközben Egyházam ellenségei a megtévesztés hálójába fognak benneteket csalogatni, ti dicsőítő éneket fogtok nekik zengeni, imádni és szeretni fogjátok azokat, akik utálnak Engem, Én pedig el leszek felejtve.
Emlékezzetek vissza ezekre a szavakra. Ha Velem szemben a hamis isteneket részesítetek előnyben, akkor magatokra fogjátok vonni Isten Haragját.
Jézusotok
A földalattin egy pap mellett talált szabad helyet a sörtől bűzlő részeg.
Nyakkendője félrecsúszva lógott, arcát rúzsfoltok éktelenítették, esőkabátja szakadt zsebéből pedig egy félig üres gines üveg kandikált ki. Elővett egy gyűrött újságot, és olvasni kezdett.
Néhány perc elteltével odafordult a tisztelendőhöz:
- Mondja, atyám, mi okozza a köszvényt?
A pap alig leplezett undorral válaszolt:
- Hát, fiam, a mértéktelen és buja életmód, az olcsó nők társasága, a túlzott szeszfogyasztás, embertársaink megvetése,
 nem utolsósorban pedig a  rendszeres fürdőzés elhanyagolása.
A részeg dörmögött egyet:
- Hát, átkozott leszek! - azzal visszatért az újság lapozásához.
A pap egy kissé elmélázott saját szavain, aztán engesztelően megbökte a részeget:
- Elnézést, uram, talán túl érdesre sikeredett mondókám. Árulja már el, mióta kínozza a köszvény?
A részeg rácsodálkozott:- Nekem semmi bajom. Az újságban olvastam, hogy köszvény gyötri a pápát...

Négyméteres Mária-szobrot emeltek a Budai Váron


Magyarok Nagyasszonya bronzszobrot helyeztek el a Budai Vár déli kortinafalán . A szobor Mátyássy László szobrász alkotása. A négyméteres Szűz Mária szobor neve "Mária a gyermek Jézussal".
A legenda szerint a budai várat felszabadító magyar sereget hiába lelkesítette Boldog Avianói Márk szerzetes és tábori lelkész, valahogy ez mégsem volt elég... Hiába tűzték már júniusban Fiáth János hajdúi a magyar zászlót a vár fokára, a törökök erősen tartották a várat. Az egész nyár lassan eltelt, a csapatok az esős idő beállta előtt haza akartak menni, ezért már-már szedelődzködtek volna az idegen zsoldosok, amikor a vezérek szeptember elején még egy utolsó ostromra szánták el magukat. A Duna felőli oldalról ágyúzták, gyengítették a falakat. Egyszercsak a dzsáminál egy falszakasz leomlott, előtűnt egy, a hajdani Nagyboldogasszony templomban korábban elfalazott Mária-szobor. A Gyermeket kezében tartó Madonnát a törökök elől rejtették el, nemzedékekkel korábban, már senki nem tudott létezéséről. A keresztény katonák döbbenten néztek felfelé. Az első ámulat hihetetlen erővé változott, halált megvető bátorsággal indultak a falakra, ugyanakkor a várvédők ereje megtört. Egy óra múlva Buda felszabadult. Buda Eliberta!
A szobor kicsinyített bronz- és ember nagyságú gipszmásolata április 26-ig a Várnegyed Galériában tekinthető meg.
Pécsi Hajnalka

Kadhafi özvegye levelet írt

Az Oroszország Hangja levelet kapott Safia Farkash, Muammar Kadhafi özvegyétől. A levelet Fatima Farkash, az özvegy húga adta át Rádiótársaságunknak.
„Ezt a levelet a NATO-erők áldozatául esett szeretett hazám emlékének szentelem, amelyet ezek az erők káoszban, romokban a lakók közötti viszálykodásban hagytak. Ezt az üzenetet Muammar Kadhafi mártír férjem és kedves fiam al-Assad Zhusur emlékének ajánlom, valamint mindazok emlékének, akik velük voltak 2011. október 20-án, amikor a NATO repülőgépei lövöldöztek az elnöki konvojra, aztán a sebesült testüket bűnözőknek adták át, akik brutálisan megölték őket.
A szörnyek tettei nem férnek össze egyetlen egy létező vallással sem. Ezen bűncselekmény mellett egy másikat is követtek el: mind a mai napig nem adják át az elesett mártírok hamvait. Ilyesmit még nem tapasztaltunk az emberiség történetében.
Követelem, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának minden tagja, az Európai Unió, és mindazok, akik részt vettek e mártírok meggyilkolásában, akik közvetve vagy közvetlenül felelősek a szörnyű bűncselekményért, végül árulják el, hol van temetkezési helyük, és adják át holttestüket a rokonoknak, hogy azok méltóképpen eltemessék őket.
Követelem, hogy az Afrikai Unió a hős Muammar Kadhafi, ezen szervezet megalapítója meggyilkolásának legalaposabb vizsgálatát folytassa, és mindazon emberek megyilkolását, akik vele voltak azon a napon.
Követelem, hogy a nemzetközi emberi jogi szervezetek, segítsenek nekem kapcsolatot teremteni Seif al-Islam fiammal, aki letartóztatása pillanatától kezdve el van szigetelve családunk minden tagjától, tekintettel arra, hogy ő ártatlan, és nem követte el egyetlen tettet sem, amivel vádolják. Talán az egyetlen bűncselekménye, hogy figyelmeztette a líbiai népet, hogy borzalmak várnak rá, amelyeket Líbia ma él át.
Saif al-Islamot mindig aggasztotta az emberi jogok problémája az országban. Amerikai és európai börtönökből megmentette a radikális iszlamistákat, segített nekik, hogy visszatérjenek a normális élethez. Most viszont ugyanezek az emberek követelik, adják át a fiamat nekik, hogy kivégezhessék.
Férjem, fiam és társaik halála második évfordulóján remélem, hogy a nemzetközi közösség meghallja a hangomat, az emigráns feleség és anya hangját.”
hungarian.ruvr.ru