2017. október 24., kedd

A luciferiánusok hivatalos álláspontját közli a liberális sajtó

"Behemoth" nevű együttes performansza. A nyugati kultúrában széleskörűen elterjedt a sátánizmus.
A 24.hu médiafelületet biztosított egy sátánista csoportnak, ami így lehetőséget kapott arra, hogy keresztényellenes nézeteit nagy nyilvánosság előtt kifejtse.
Extrémista csoportként nyilvántartott sátánista szervezetnek adott médiafelületet Magyarország egyik legnagyobb liberális sajtóorgánuma, a 24.hu. A liberális lap a Hungarian Satanic Legion nevű szervezetet kérdezte arról, mi a véleményük Aradszki András KDNP-s országgyűlési képviselő október 9-i parlamenti felszólalásáról.
Az energiaügyért felelős államtitkár parlamenti felszólalásában azt mondta; a sátán/Soros terv ellen küzdeni keresztény kötelesség, és a végső támadás már elérkezett, “látjuk ezt már az abortusz, az eutanázia, az egyneműek házassága és a genderelmélet politikai erőltetése vonatkozásában is”.
A kijelentés viccelődéssel vegyes felháborodást váltott ki a liberálisok körében.
Hetekkel később kiderült; a liberálisok amiatt tartották nevetségesnek a képviselő kijelentéseit, mert ők maguk is inkább alternatív vallási nézetek iránt mutatnak érdeklődést. A 24.hu a parlamentben elhangzott beszéd kapcsán megkeresett egy sátánista szervezetet (már ha nem eleve kapcsolatban állt vele), és megkérdezte őket, mi a véleményük arról, hogy G. Soros tervét a sátánhoz hasonlítják keresztény politikusok.
A sátánista csoport pedig kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját, aminek a liberális lap sajtónyilvánosságot adott.
Az újságíró – Molnár Zoltán – ráadásul egész megdöbbentő módon hozzáigazodott a luciferiánusok nézeteihez. Azt mondta; “Üzentek is a Lucifert szájukra vevő politikusoknak.”
“szájukra vevő” – Mintha ez a Lucifer-alak olyasféle szentséget képviselne, aminek a nevét kiejteni sem szabad arra méltatlannak.
Most, hogy tudjuk, a 24.hu újságírója maga is kapcsolatban áll luciferiánus szektákkal, egészen más kontextusba kerülnek a hírportálon nagy nyilvánosság elé tárt keresztényellenes nézetek. Többek közt ilyen üzeneteket juttattak el több százezer olvasójukhoz:
“Aki gyilkosságra, vérre, horrorra és rémületkeltésre vágyik, annak elég fellapoznia a keresztények bibliáját, ahol a saját istenük is öl, bosszút áll és szó szerint vért kíván! […]
a Biblia feketén-fehéren leírja, hogy a Sátán e világ ura.
A liberális lapban megjelent álláspont szerint “Aradszki kifakadása nem több mint egy indulatokkal túlfűtött, elszabadult, keresztény elme fantazmagóriája.”
A Hungarian Satanic Legion egy az Athéna Intézet gyűlöletcsoport-adatbázisában is feltüntetett, monitorozott extrémista csoport, melyet az extrémizmus-szakértők 2-es besorolású, inaktív szervezetként tartanak nyilván. A 24.hu tehát nem csak a luciferiánusok hivatalos álláspontját közli, de nagy nyilvánosság előtt propagandafelületet biztosít egy extrémista szervezetnek.


http://www.hidfo.ru/2017/10/a-liberalis-sajto-a-luciferianusok-hivatalos-allaspontjat-jeleniti-meg/

Miért követelik a liberális katolikusok Sarah bíboros fejét?

október 24. (LifeSiteNews) – A baloldali katolikus papok és tudósok örömmel látták, hogy Ferenc pápa harmadik alkalommal is fellépett Robert Sarah bíboros ellen.
Mint a cápák az etetés hevében, a nyíltan liberális katolikusok az afrikai liturgikus vezetőt darabokra szedték, miután a vasárnap reggeli hírekben tudomásukra jutott, hogy Ferenc pápa korrigálta a pápai liturgikus reform ortodox módon való értelmezésének kísérletét.
Sarah, az Istentiszteleti és a Szentségi Kongregáció prefektusa egy közelmúltban megjelent cikkben azt állította, hogy a pápa új, a liturgiára vonatkozó irányelve, a Magnum Principium nem ruházta át a püspöki konferenciákra a Szentmise-fordításokat, hanem fenntartja a Vatikán számára a jogot, hogy a végső szót kimondja. A pápa útmutatásait a 2001-es Liturgiam Authenticam című irányelvek alapján értelmezte.
Azonban a pápa azt mondta Sarah-nak, hogy ezek a normák hatályukat vesztették, és a bíboros félreértette a pápa irányelveket.
A liberális katolikusok és a hírforrások, amelyeket az ellenőrzésük alatt tartanak, vérszagot szimatolva rögtön lecsaptak a bíborosra.
A La Croix szerkesztője, Robert Mickens valószínűleg mindenki nevében szólalt meg, amikor azon töprengett, hogy „miért nem távolítja el egyszerűen Ferenc pápa Sarah bíborost a posztjáról?”
Az ortodoxia hívei tudják, hogy Ferenc pápa „irgalmasságról”, és „párbeszédről” szóló beszédei ellenére könyörtelen, amikor eltávolítja azokat a magas rangúakat, akikkel nem ért egyet, ahogy az Raymond Burke bíboros és Gerhard Müller bíboros esetében is volt, és gyanítják, hogy Sarah bíboros ideje is gyorsan eljön.
Miért van az, ahogy azt Matthew Shmitz, a First Things szerkesztője írja, hogy „egyre növekvő tömeg követeli Robert Sarah bíboros fejét egy tálcán”?
Valószínűleg azért, mert a baloldali és disszidens katolikus papok, és tudósok Sarah bíboros személyében nagy veszélyt látnak a Katolikus Egyházat érintő elképzeléseikre nézve, ami hirtelen elérhető közelségbe került Ferenc pápasága alatt.
És a félelmeik nem alaptalanok. Sarah alázatos egyszerűségben, egy távoli guineai faluban kezdte, hogy a katolikus világ ortodoxiájának oszlopává váljon.
A kardinális legutóbbi könyvében, a The Power of Silence-ben világossá teszi, hogy az Egyház válságban van.
„Az Egyház ma soha nem látott külső és belső próbatételeken megy keresztül. Valami földrengéshez hasonlít mindaz, ami megpróbálja lebontani az Egyház doktrinális alapjait és az évszázados erkölcsi tanításait”- írta a bíboros.
Azt mondta, hogy ő szembehelyezkedik az Egyházban lévő olyan papokkal, akik már nem hisznek a Bibliában, és akik a katolikus tanítástól és a szent hagyománytól eltérnek.
Sarah azt is írta: „Azok a püspökök, akik szétszórják a Jézus által rájuk bízott nyájat, Istentől könyörtelen és súlyos ítéletben fognak részesülni.”
A liberális katolikusok Sarah bíboros „vérét követelik”, mert nem tudják elviselni azt, aki határozottan az egyházi agendájuk útjában áll. De a hívők vére mindig is az Egyház magvetése volt.
Sarah bíboros két hónappal ezelőtt egy homíliájában azt fejtette ki, hogy ma hithű katolikusnak lenni egyenlő a „vértanúsággal”.
A cikk angol nyelvű változata telje terjedelemben itt olvasható.

JÉZUS KRISZTUS DRÁGA SZENT VÉRE, MENTS MEG MINKET ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!

Jézus Krisztus nevében most elvetem a gonosz csábító varázsának minden formáját, és nem engedem, hogy a bűn uralkodjon rajtam. Elutasítom a sátánt, az ő mindenfajta működését és üres ígéreteit. Mennyei Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, rokonaimnak, őseimnek, mivel megengedtük, hogy Jézus elleni gonosz erők uralkodjanak bennünk. Elutasítok minden nyitottságot és kíváncsiságot az okkultizmus iránt, minden hamis imádatot és a mágia minden ígéretét. Elutasítok minden olyan erőt, amely Isten erején kívül van, és minden olyan tiszteletet, áhítatot, amely nem adja meg Jézusnak, mint Isten Fiának az igazi tiszteletet. Jézus nevében megtörök minden átkot, amely ellenem vagy családom ellen irányul, és megállítom azoknak az átkoknak a folyamatát, amelyek esetleg őseimen keresztül rám, ránk szálltak. Szerető Istenem, tisztíts meg engem és családomat a gonosz lélek minden szennyétől és mesterkedésétől! Köszönöm, hogy megszabadítottál. Ámen.
Úr Jézus Krisztus, az Örrökkévaló Isten Fia!
Könyörülj rajtunk, bűnösökön és űzd el tőlünk a sötétség démonait!
Hála legyen Néked, Örökkévaló Mennyei Atyánk, hogy a Te Szent Fiadban megjelent a Te Világosságod a Világban! Ámen!
Drága jó Úr Jézus!
Te, aki az egész világ terhét vetted a vállaidra, segíts elhordoznunk mindennapi terheinket! Ámen!

Sarah bíboros: Minden nemzetnek jogában áll különbséget tenni menekültek és gazdasági migránsok között

Minden nemzetnek jogában áll különbséget tenni a valódi menekültek és azon gazdasági migránsok közt, akik nem osztják a nemzet kultúráját - mondta Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció guineai származású prefektusa.
A bíboros vasárnap a Lengyelországban rendezett Europa Christi konferencián szólalt fel, ahol Lengyelországról úgy beszélt, mint amely ország nem hajlandó elfogadni a migránsok elosztásának "logikáját", amelyet "egyes emberek ki akarnak kényszeríteni".
Sarah bíboros beszédéről a Gosc lengyel magazin adott tudósítást. A magazin szerint a bíboros hangsúlyozta, hogy jóllehet minden migráns emberi lény, akit emiatt tisztelni kell, a helyzet azonban így is összetettebbé válik, ha az illető más kultúrájú vagy más vallású, és veszélyt jelent a befogadó nemzet közjavára.
A bíboros szerint a világ vezetői nem kérdőjelezhetik meg "valamennyi nemzet jogát arra, hogy különbséget tegyen [a hazájukból elüldözött] politikai vagy vallási menekültek, és a gazdasági migránsok között, akik a lakóhelyüket kívánják megváltoztatni", különösen anélkül, hogy alkalmazkodnának az új kultúrához, amely befogadja őket.
"A liberális individualizmus ideológiája olyan keveredést hirdet, amit az országok és kultúrák természetes határainak lerombolására terveztek, és amely egy nemzeteket meghaladó, egysíkú világhoz vezet, ahol csak a fogyasztás és a termelés számít." - fogalmazott Sarah bíboros.
Ferenc pápa szavait idézve a bíboros azt mondta: az európai nemzeteknek fel kell vállalniuk annak felelősségét, ha destabilizálták azokat az országokat, amelyekből a migránsok érkeznek, azonban még ez sem jelenti azt, hogy tömeges bevándorlással saját maguk megváltoztatását kellene elfogadniuk.
Sarah bíboros panaszt emelt Európa szekularizálódásával szemben, azt állítva, hogy a kontinens példátlan civilizációs válságon ment keresztül az utóbbi két évszázadban, amelynek lényegét Friedrich Nietzsche fejezte ki, amikor azt írta: "Isten halott és mi öltük meg őt."
"Európa azóta folyamatos válságban van, amelyet többek között ateista ideológiák okoztak, olyanok, amelyek most nihilizmusba csapnak át." - mondta a bíboros.
Sarah bíboros szerint a Szovjetunió összeomlása után, amikor több ország visszanyerte a szabadságát és a demokráciát, úgy tűnt, hogy egy új, pozitív korszak kezdődik el Európában. Az Európai Unió azonban úgy döntött, hogy nem tér vissza a kontinens keresztény gyökereihez, hanem helyette az intézményeit olyan absztrakciókra alapozza, mint a szabad piac, az egyének egyenlősége, és az individualista emberi jogok.
Sarah bíboros szerint ez hiba volt, mert valamennyi törvényt az emberi méltóság koncepciójára kellene alapozni, amely méltóság viszont csakis Istentől származhat.
"Európa, ami a Krisztusba vetett hitre épült, leválasztva a keresztény gyökereiről most a csendes hitehagyás korszakát éli." - tette hozzá a bíboros.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/10/24/sarah_biboros_minden_nemzetnek_jogaban_all_kulonbseget_tenni_menekultek_es_gazdasagi_migransok_kozot